RM Ressources

„Da Mihi Animas, Caetera Tolle” Charyzmatyczna tożsamość i pasja apostolska. Zostaw Księdza Bosko obudzić c.

LISTY Z GŁÓWNEGO PROJEKTORA - ACG 394


Daj mi towar CG26

Charyzmatyczna tożsamość i pasja apostolska Niech
Ks. Bosko obudzi serce każdego salezjanina!”

Daj mi towar

Pobierz >>

1. ZWOŁYWANIE GC26 .

1.1 Motywacje do wyboru tematu.
1.2 Nie wykonano dla określenia tematu.
1.3 Główny cel tematu.
1.4 Inne zadania.

2. KONTEKST KG26.

2.1 Potrzeby i oczekiwania młodych ludzi. Życie: potrzeby i zagrożenia. - Miłość: potrzeby i zagrożenia. - Wolność: potrzeby i zagrożenia
2.2 Wyzwania społeczne i kulturowe. Podstawowe trendy. - Wyzwania społeczne i kulturowe. - Wyzwania kulturowe Zgromadzenia
2.3 Aktualne kierunki Kościoła. Począwszy od Chrystusa: świętość jako program duszpasterski. - Świadczyć o Chrystusie: ewangelizacja jako misja priorytetowa. - Powrót do młodych: obecność jako znak miłości Chrystusa.
2.4 Wyzwania i perspektywy życia konsekrowanego. Wyzwania życia konsekrowanego. - Perspektywy życia konsekrowanego.
2.5 Podróż Zgromadzenia CG22: Rozdział wierności - CG23: Rozdział misji. - CG24: Rozdział dzielenia się ze świeckimi. - CG25: Wspólnota salezjańska Rozdział
2.6. Głos prowincji.

3. TEMAT GC26.

3.1 Program życia Ks. Bosko i salezjanina.
3.2 Tożsamość charyzmatyczna: duch salezjański.
3.3 Pasja apostolska: „chwała Boga i zbawienie dusz”.
3.4 Da mihi animas. 3.4.1 Pilna potrzeba ewangelizacji. 3.4.2 Konieczność połączenia.
3.5 Cetera tolle. 3.5.1 Ewangeliczne ubóstwo. 3.5.2 Nowe fronty działania.
3.6 Warunki konkretyzacji tematu. - Proces zakładania. - Umysłowości do konwersji. - Struktury do zmiany.

4. MODLITWA ZA KG26 .

MODLITWA DO DON BOSCO

Roma, 24 czerwca 2006 r.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela


Drodzy Bracia,

Kiedy do was piszę, moje myśli znów zamieniają się w wiarę i wdzięczność wobec księdza Valentína de Pablo, Radcy Generalnego Regionu Afryka - Madagaskar. Jego zniknięcie, zupełnie nieoczekiwane, zaskoczyło nas i zostawiło nas po ludzku przerażonych. Wszystkim wam jestem wdzięczny za to, że wyraziłem mi, poprzez wiele i szczere świadectwa, jak bardzo byliście blisko, jak bardzo dzieliliście ten ból. Dziękujmy Panu razem za dar salezjańskiego, kapłańskiego i misyjnego powołania Ojca Valentina. Miejmy dla niego myśl w naszej modlitwie. W ostatnich dniach swojego życia brał udział, podczas Rady Generalnej, w wyborze tematu następnego rozdziału. Będąc teraz blisko Boga, będzie mógł wstawiać się za nami wszystkimi, za dobry sukces Kapituły i Afryki i Madagaskaru.

 

1. ZWOŁYWANIE GC26

W tym dniu patronalnego święta Ks. Bosko, naszego umiłowanego ojca i założyciela, który na taką okazję zgromadził wokół siebie wszystkich chłopców, współpracowników i dobroczyńców Valdocco, z radością piszę do was w jego imieniu to list, przez co rozumiem zwołania, na podstawie art 150 Konstytucji, w XXVI XX Kapituły Generalnej. Rozdział „jest głównym znakiem jedności Zgromadzenia w jego różnorodności” ( Konst 146). Spotkamy się razem, aby wspólnie zastanowić się, jak być „wiernym Ewangelii i charyzmatowi [naszego] Założyciela i wrażliwym na potrzeby czasów i miejsc” ( Konst 146). W takich chwilach Ksiądz Bosko z pewnością będzie z nami.

Zachęcam was do rozważenia tego wydarzenia jako nowej Pięćdziesiątnicy w życiu Zgromadzenia, która za pośrednictwem Kapituły Generalnej „kieruje się Duchem Pana, stara się poznać, w danym momencie historii, wola Boża dla lepszej służby Kościołowi ”( Konst 146). Wielkość Ducha objawia się w Jego mocy, która wie, jak odnowić oblicze ziemi (zob. Ps 104: 30) i odbudować wszystko. Duch Boży obecny w różnych momentach historii sprawi, że nasza miłość do Księdza Bosko dziewięć.

Esprit planait sur la surface des eaux à l'origine du monde (por. Rdz 1,2). Przyszły komunikat à l'homme, gdy przyszłość jest niewypełniona (por. Rdz 2,7). Abraham cieszy się z posłuszeństwa Boga, który poszedł, lorsque celui-ci appellit quitter son pay and sa parenté, pour aller au pays de la promesse (por. Rdz 12,1-4). Futro donné à Moïse sur la montagne du Sinaï comme parole de vie w darze loi (por. Wj 20,1-18). Ćwiczenia przeprowadzane są z izraelskich hommes et des femmes d'Israël, aby przekształcić ich w wyzwolicieli ich peuple i prophece du God Très-Haut (por. Ac 2,17).

L'Esprit couvrit de sombre Virgin Marie i ele devint mère du Fils de Dieu (por. Lc1.35). Namaścił Jezusa w dniu chrztu i wezwał go do głoszenia ewangelii Królestwa ( Mk 1, 10-15). Rozprzestrzeniła się na apostołach w formie języków ognia i została przekształcona w wiarygodnych świadków Zmartwychwstałego ( Dz 2 : 1-11).

Duch trwa dzisiaj, aby inspirować rozwój życia i godności osoby ludzkiej; otwiera umysły i serca mężczyzn i kobiet na Boga i Chrystusa; jest łagodnym gospodarzem, który działa nie przez zmuszanie, ale przez przekonywanie i domaganie się uległości wobec swoich impulsów.

Następnego Kapituła Generalna będą 26 th w historii naszej Spółki. Jest to kontynuacja poprzednich rozdziałów w szczerym zaangażowaniu w dynamiczną wierność Bogu i młodzieży. CG26 odbędzie się w Rzymie w „Salesianum” w Domu Generalnym. Rozpocznie się w niedzielę, 24 lutego 2008 r. W Turynie, kolebce naszej charyzmy, gdzie pójdziemy znaleźć dom i ojca i czerpać z początków naszego ducha. Rozpoczniemy od celebracji eucharystycznej w Bazylice Maryi Wspomożycielki i wizyty w miejscach salezjańskich, które są źródłem inspiracji i dynamizmu. Potem wyruszymy do Rzymu w siedzibie Kapituły.

Wyznaczyłem na regulatora ks. Francesco Cereda, radcę formacji, który od tego momentu ma obowiązek towarzyszyć przygotowaniom i prowadzeniu Kapituły Generalnej.

Da mihi animas, caetera tolle ” (patrz Konst 4) jest tematem, który Rada Generalna wybrała dla KG26. Temat ten był często przywoływany podczas wszystkich wizyt i jest dla nas bardzo ważny, dla radnych generalnych i dla mnie. Reprezentuje program duchowy i duszpasterski Ks. Bosko. W Nim koncentruje się tożsamość charyzmatyczna i pasja apostolska salezjanina.

Temat jest ogromny. Dlatego chcieliśmy skupić uwagę CG26 na czterech ważnych punktach tego tematu: pilność ewangelizacji , potrzeba powołania salezjańskiego życia konsekrowanego, potrzeba życia w ewangelicznym ubóstwie , wyzwanie ruszyć w kierunku nowych frontów misji.

1.1. Motywacje do wyboru tematu

Minęło sporo czasu