ANS

ANS

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Peru – Idziemy dalej: Wizyta d’Insieme 2023
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Perù, Famiglia Salesiana, Vocazioni, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Interamerica, Interamerica, PER, PER, Visita d'Insieme, Miguel Angel Garcia Morcuende, Alfred Maravilla, Gildasio dos Santos Mendes, Joan Llu?s Play, Jean Paul Muller, Laici
2023
Dominikana – Haita?scy imigranci mog? liczy? na zdrowe od?ywianie
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Migranti, Fame, Salesian Missions
2023
Hiszpania – Prawie 2 tys. m?odych ludzi z o?rodków salezja?skich we?mie udzia? w spotkaniach wielkanocnych
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM, Pasqua, Quaresima, Teatro
2023
SG ­– Nasze fantastyczne sny!
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Sogni, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Watykan – Dekret dotycz?cy kanonizacji Artemidesa Zattiego
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2023
2023
W?ochy – „Borgo Ragazzi Don Bosco” w Rzymie otwiera warsztaty spawalnicze
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2023
Indie – Ks. Biju Michael inauguruje nowy budynek szko?y ?redniej w Khliehriat
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Hiszpania – Ksi?dz Roca, salezjanin: “Pragn? nadal s?u?y? pe?n? mi?o?ci obecno?ci?, czyni?c to zgodnie z nauk? Jezusa Chrystusa i Ksi?dza Bosko”
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Missioni, Missioni, Missioni, AET, AET, Etiopia, Etiopia, Guerra, Violenze
2023
Timor Wschodni – Dzi?ki salezja?skiej solidarno?ci mi?dzynarodowej ludzie m?odzi maj? mo?liwo?? lepszego wy?ywienia
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Timor Est, Timor Est, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, TLS, TLS, TLS, TLS, Fame, Salesian Missions, Fame, Salesian Missions
2023
Tanzania – Przeku? edukacj? i kszta?cenie zawodowe na sukces w zakresie zatrudnienia i podniesienia jako?ci ?ycia m?odych ludzi w Afryce
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Tanzania, AFE, AFE, Don Bosco Tech Africa
2023
Peru – Wizyta d’Insieme 2023, ks. Ángel Fernández Artime: “Jedno?? i spójno?? naszego Zgromadzenia”
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER, Visita d'Insieme, Stefano Martoglio, Ivo Coelho, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Argentyna – Wizytacja nadzwyczajna w inspektorii Argentyny Pó?nocnej: ks. Rolandi odwiedza miasta Salta i Tucumán
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina, Gianni Rolandi, Visita Straordinaria
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny koronuje jedn? z najstarszych figur Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Perù, Perù, PER, PER, PER, PER
2023
Brazylia – Sie? Salezja?ska Brazylii i “Edebê” wprowadza na rynek zestaw “Mundo Aprendiz”
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Educazione, Brasile, Brasile, Rete Salesiana Brasile, Edebé
2023
Portugalia – “Fundação Salesianos” rozpoczyna kampani? charytatywn? zwi?zan? z podatkiem dochodowym
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Solidarietà
2023
Peru – Wizyta d’Insieme 2023: rozpocz?cie z emfaz?
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Perù, Perù, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Interamerica, Interamerica, Interamerica, Interamerica, PER, PER, PER, PER, Visita d'Insieme, Visita d'Insieme
2023
USA – Ufa? jak Ksi?dz Bosko: poznajemy ks. Noble Lala, pierwszego salezjanina kap?ana z Pakistanu
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Pakistan, FIS, FIS, SUE, SUE
2023
2023
Brazylia – Wznowienie dzia?alno?ci salezja?skiego oratorium “Dom Bosco” w Ananindeua
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2023
W?ochy – Spotkanie salezjanów kwinkwenistów z wizytatorii “Maria Sede della Sapienza”
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2023
Urugwaj – Wizyta delegata Prze?o?onego Generalnego ds. Rodziny Salezja?skiej ks. Joana Luísa Playà
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU, Joan Llu?s Play
2023
Argentyna – Pielgrzymka radcy ds. misji do miejsc zwi?zanych z b?. Zefirynem Namuncur? i b?. Laur? Vicuñ?
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Consigliere Generale per le Missioni
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny odwiedza salezja?skie dzie?o w Bosconia
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Ecuador – Felisa, m?oda rdzenna mieszkanka, która marzy o tym, by zosta? piel?gniark?
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Eventi, Su e Zo
2023
Ecuador – Felisa, m?oda rdzenna mieszkanka, która marzy o tym, by zosta? piel?gniark?
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Ecuador, Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, ECU, ECU, Salute
2023
Hiszpania – Sport “salezja?ski”: element humanizuj?cy, wychowawczy i duszpasterski
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, SMX, SMX, SSM, SSM, Sport
2023
Sudan Po?udniowy – “Przerwany posi?ek”. Film dokumentalny Salezja?skiej Fundacji Misyjnej “Don Bosco” z Warszawy przybli?aj?cy historie uchod?ców z Gumbo
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Polonia, Rifugiati, Sudan del Sud, Procura Missionaria Salesiana Varsavia
2023
W?ochy – Misji kosmicznej Stolicy Apostolskiej i W?oskiej Agencji Kosmicznej “Spei Satelles” b?dzie towarzyszy? na orbicie logo IUSVE
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, IUSVE, Papa Francesco
2023
D.R.D. Konga – II Dzie? Studium Rodziny Salezja?skiej z Afryki ?rodkowej
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
D.R. Konga – 60 m?odych ludzi z o?rodków salezja?skich w Gomie uczestniczy w pierwszej sesji szkoleniowej w zakresie komunikacji spo?ecznej
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Mjanma – Kurs szkoleniowy dla salezja?skich Biur Planowania i Rozwoju z wizytatorii Mjanmy
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y z miasta Piura: “Pan Jezus ma plan dla ka?dego z nas”
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
W?ochy – Zmar? by?y wychowanek Gianni Minà
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Italia, Italia, Decessi, Personaggi illustri
2023
Hiszpania – Wizyta ks. Albery w “Martí-Codolar”
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Paolo Albera
2023
Portugalia – WYD DON BOSCO 23 og?asza dwie wa?ne kampanie w kontek?cie najbli?szych ?DM w Lizbonie w 2023 roku
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Ghana, Ghana, AOS Africa Occidentale Sud
2023
Portugalia – WYD DON BOSCO 23 og?asza dwie wa?ne kampanie w kontek?cie najbli?szych ?DM w Lizbonie w 2023 roku
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Alphonse Owoudou
2023
SG – Inspektorie ko?cz? refleksj? po?wi?con? Oratorium-O?rodkowi M?odzie?owemu w Zgromadzeniu
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Volontariato, Stati Uniti, SUO, SUO, Animatori
2023
Portugalia – WYD DON BOSCO 23 og?asza dwie wa?ne kampanie w kontek?cie najbli?szych ?DM w Lizbonie w 2023 roku
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, WYD DON BOSCO 23, GMG2023
2023
SG – Inspektorie ko?cz? refleksj? po?wi?con? Oratorium-O?rodkowi M?odzie?owemu w Zgromadzeniu
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Oratorio, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG
2023
SG – Rewizja t?umaczenia angielskiego Regu?y ?ycia Salezjanów Ksi?dza Bosko
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Costituzioni Salesiane, Traduttori, Ivo Coelho
2023
Argentyna – Zako?czy?a si? Wizyta d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud. Od refleksji do dzia?ania ukierunkowanego na ludzi m?odych
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Interamerica, Interamerica, PER, PER, Visita d'Insieme
2023
Argentyna – Zako?czy?a si? Wizyta d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud. Od refleksji do dzia?ania ukierunkowanego na ludzi m?odych
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Artemide Zatti, America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Stefano Martoglio, Visita d'Insieme, Gildasio dos Santos Mendes
2023
W?ochy – “S?ówko na dobranoc” bpa Riabuchy do salezjanów z Siedziby Generalnej. ?wiadectwo o cudach za przyczyn? Maryi w czasie wojny w Ukrainie
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Giuseppe Costa
2023
SG – DBGYFF 2023: kontynuowane s? przygotowania, czemu towarzyszy ogólny entuzjazm
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Cinema, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, DBGYFF
2023
Ameryka – Nauka dla przedsi?biorczo?ci: edukacja w zakresie przedsi?biorczo?ci i zak?adania firm
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, America, Rete America Sociale Salesiana, Lavoro
2023
W?ochy – “S?ówko na dobranoc” bpa Riabuchy do salezjanów z Siedziby Generalnej. ?wiadectwo o cudach za przyczyn? Maryi w czasie wojny w Ukrainie
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Ucraina, Italia, Italia, Maksym Ryabukha, Maria Ausiliatrice, Guerra
2023
Watykan – Ks. Carlo Crespi, salezjanin, czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Carlo Crespi
2023
Argentyna – Trzeci dzie? Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud: odkrywaj?c pocz?tki salezja?skiej obecno?ci w Ameryce
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Pastorale Giovanile, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Pastorale Giovanile, Rettor Maggiore, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Missioni, Missioni, Missioni, America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Alfred Maravilla, Miguel Angel Garcia Morcuende, Storia
2023
Kolumbia – “Semillero de Comunicaciones”: szko?a, która zmienia ?ycie
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2023
Rwanda – Dzie? skupienia dla salezjanów z placówek w tym kraju
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL
2023
Polska – Szko?a Animatora Salezja?skiego 2023
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2023
Boliwia – Szko?y Ludowe Ksi?dza Bosko planuj? swoje projekty z dyrektorami
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2023
W?ochy – “Jak pomóc m?odym ludziom odkry? obecno?? Jezusa Eucharystycznego w ich ?yciu”
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Eucaristia, CISI
2023
Burundi – Wzmocnienie edukacji i zapewnienie lepszego od?ywiania: wyzwania i cele salezjanów w Burundi
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi, Fame, Salesian Missions
2023
W?ochy – “Do ko?ca ich umi?owa?”. Czasowa wystawa w Salezja?skim Muzeum Etnologiczno-Misyjnym na Colle Don Bosco
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Musei, Quaresima
2023
SG – Komitet Doradczy Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego kontynuuje realizacj? swojego planu strategicznego
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Volontariato, RMG, RMG, RMG, Volontariato Missionario Salesiano (VMS)
2023
D.R. Konga – Salezja?ski Dzie? Misyjny w dolinie Kafubu
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Hiszpania – Pi?? salezjanek wspó?pracownic, z??czonych cierpieniem, g?osi Ewangeli?
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Salesiani Cooperatori
2023
Kolumbia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Medellín po?wi?cone dwuj?zyczno?ci
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2023
Wietnam – Wielkopostny dzie? skupienia dla m?odzie?y z Ho Chi Minh
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2023
W?ochy – Zasadzono magnoli? w “Beteyà Digital Farm”, któr? nazwano imieniem Giovanniego Falcone
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Associazione Don Bosco 2000
2023
SG – Nowy dokument dotycz?cy Komunikacji Spo?ecznej Zgromadzenia: proces odnowy
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Argentyna – Wspólne dzie?o salezjanów i ?wieckich w centrum drugiego dnia Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Visita d'Insieme, Miguel Angel Garcia Morcuende, Joan Llu?s Play
2023
Hiszpania – Krajowa Nagroda “Don Bosco” wyrazem zaanga?owania salezjanów na rzecz innowacji
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Premi e Riconoscimenti, Tecnologie, Scienze
2023
SG – W kierunku obchodów 150-lecia Pierwszej Wyprawy Misyjnej: konkurs na logo rocznicy
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2023
Tanzania – Doroczne spotkanie interesariuszy “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Tanzania, Africa, Africa, AFE, AFE, Don Bosco Tech Africa, Alphonse Owoudou
2023
D.R. Konga – M?odzi z salezja?skiej Grupy Misyjnej w Kinszasie obchodz? Salezja?ski Dzie? Misyjny 2023
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Polska – I Warsztaty Medialne nt. „Salezja?ska obecno?? w ?wiecie wirtualnym”
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2023
Zambia – Kuratoria postnowicjatu w Lusace-Makeni i nowicjatu w Kabwe
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Zambia, Curatorium, AFC, AFC, AFM, AFM, ZMB, ZMB
2023
Argentyna – Pierwszy dzie? Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Visita d'Insieme, Gabriel Romero, Ivo Coelho
2023
Ghana – Wsparcie reintegracji rodzinnej m?odych ludzi poprzez pomoc psychologiczn?
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Ghana, Ghana, AOS Africa Occidentale Sud, Psicologia, Salesian Missions
2023
Europa ?rodkowo-Pó?nocna – Przysz?o?? mediów le?y w jedno?ci
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord
2023
Etiopia – Wizyta radców wizytatorii AET we wspólnotach na pó?nocy kraju
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Guerra, Violenze
2023
W?ochy – 100. rocznica ?wi?ce? kap?a?skich czcigodnego s?ugi Bo?ego bpa Stefano Ferrando SDB, za?o?yciela Sióstr Misjonarek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICC, ICC, Italia, Italia, Stefano Ferrando
2023
W?ochy – Spotkanie ?wiatowej Rady Salezjanów Wspó?pracowników 2023
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Italia, Italia, Dominic Duc Nam Nguyen
2023
Hiszpania – „M?ka Jezusa” wraca na scen? salezja?skiego teatru w Huesca
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2023
Chile – Spotkanie dyrektorów: zadba? o animacj? wspólnot salezja?skich
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
D.R. Konga – 116 ch?opców i dziewcz?t otrzymuje ?wiadectwa uko?czenia salezja?skiej szko?y w Bukavu
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Indie – ?wi?cenia diakonatu 14 salezja?skich kleryków
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, INM, INM, India, India
2023
Madagaskar – Ks. Alphonse Owoudou przeprowadza wizytacj? nadzwyczajn? w salezja?skiej wizytatorii Madagaskaru i Mauritiusa
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Alphonse Owoudou
2023
Hiszpania – Montilla, dom salezja?ski z tradycj?
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani, Spagna, Storia
2023
Argentyna – Prze?o?ony Generalny, cz?onkowie Rady Generalnej i salezjanie z regionu Ameryka Cono Sud przybyli do Pilar, aby wzi?? udzia? w Wizycie d’Insieme
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Visita d'Insieme
2023
Polska – Spotkanie Salezjanów Kwinkwenistów
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe |
2023
Wielka Brytania – Doroczne spotkanie salezja?skich dyrektorów
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2023
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Freddy’ego José Suáreza
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Venezuela, Ordinazioni Sacerdotali, VEN, VEN
2023
Indie – 29 diakonów wy?wi?conych w “Kristu Jyoti College” w Bangalore
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, INK, INK, India, India
2023
Tajlandia – Doroczne rekolekcje salezjanów z Tajlandii, Kambod?y i Laosu
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2023
USA – W Mi?dzynarodowym Dniu Szcz??cia “Salesian Missions” informuj? o programach ukierunkowanych na zapewnienie szcz??cia i dobrostanu m?odzie?y
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Pakistan, INH, INH, Benin, Benin, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Indie – Seminarium dla koordynatorów ds. wymiaru ?wieckiego
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | INM, INM, India, India, Laici
2023
Chile – Wizytacja nadzwyczajna w Valdivia i Uniwersytecie Katolickim “Silva Henríquez”
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Educazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero, Università
2023
Filipiny – Kongres Salezja?skich Wychowawców 2023: “Podnie?? poziom: piel?gnowa? kultur? innowacji w salezja?skich szko?ach”
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Educazione, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Scuole
2023
Argentyna – Prze?o?ony Generalny uczestniczy w IX Pielgrzymce do Viedmy w ho?dzie ?w. Artemidesowi Zattiemu: pierwszy dzie?, 18 marca
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Vescovi, Pellegrinaggi e Peregrinazioni, Papa Francesco
2023
Argentyna – 19 marca 2023: Prze?o?ony Generalny oraz wielka liczba wiernych i czcicieli na celebracji eucharystycznej ko?cz?cej IX Pielgrzymk? ku czci ?w. Artemidesa Zattiego do Viedmy
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Vescovi, Pellegrinaggi e Peregrinazioni
2023
Argentyna – Prze?o?ony Generalny uczestniczy w pielgrzymce ku czci ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Argentina, Argentina
2023
Argentyna – Salezjanie z regionu Ameryka Cono Sud gromadz? si? na Wizycie d’Insieme wokó? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Visita d'Insieme
2023
Kostaryka – V Kongres Salezjanów Wspó?pracowników prowincji Ameryki ?rodkowo-Po?udniowej
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Tanzania – Coroczne rekolekcje dla 27 salezjanów z inspektorii Afryki Wschodniej
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2023
D.R. Konga – Ko?o misyjne z salezja?skiej inspektorii Afryki ?rodkowej obchodzi Dzie? Misji Salezja?skich
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
SG – Spotkanie koordynacyjne delegatów ds. komunikacji spo?ecznej z regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Malta – Doroczne spotkanie generalnego organu wykonawczego “Don Bosco Youth Net”
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2023
Malta – Doroczne spotkanie generalnego organu wykonawczego “Don Bosco Youth Net”
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | MLT, MLT, Malta, Malta, Don Bosco Youth Net
2023
ZROZUMIA?AM, CO CZU? KSI?DZ BOSKO
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Carceri, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2023
Argentyna – Bp Laxague, SDB, biskup Viedmy: “Wyruszy? w pielgrzymk? z panem Zattim to jak ?y? w pewno?ci, ?e on idzie z nami”
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Artemide Zatti, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Esteban Laxague
2023
2023
SG – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Argentyny w ramach pielgrzymki do Viedmy w ho?dzie ?w. Artemidesowi Zattiemu SDB
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Pellegrinaggi e Peregrinazioni
2023
W?ochy – Oratorium “San Luigi” z San Cataldo otwiera drzwi i serca
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Carceri, ISI, ISI, Italia, Italia, Giovani Leader
2023
Haiti – Wsparcie ?ywno?ciowe dla licznych uczniów, mo?liwe dzi?ki pomocy “Salesian Missions”
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti, Salesian Missions, Fame
2023
Indie – “Jive ‘23”: m?odzie?owy festiwal kulturalny pod znakiem walki z narkomani?
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Giovani, INM, INM, India, India, Festival, Droga
2023
Belgia – Inspektoria Belgii Pó?nocnej i Holandii uruchamia now? stron? internetow?: “Ponad 100 organizacji dzi?ki snowi jednego cz?owieka”
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BEN, BEN, Belgio, Belgio, Sito
2023
Boliwia – Otwarcie placówki salezja?skiej w Cobija
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Nuova Presenza, Personaggi illustri, Tito Solari, Vescovi
2023
RPA – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej w wizytatorii Afryki Po?udniowej i obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Sudafrica, Ispettori, AFM, AFM, Václav Klement, Alphonse Owoudou, Insediamenti, Visita Straordinaria
2023
Hiszpania – Konferencja nt. Sportu i Wiary: ?wiadectwa, propozycje i sojusze
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Sport, Personaggi illustri
2023
Salwador – Spotkanie Komisji ds. Szkó? regionu ?rodkowa Ameryka
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2023
USA – Dni animacji salezja?skiej: do?wiadczenie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
Wietnam – Kongres ministrantów 2023 w o?rodku “Don Bosco” w Dalat
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2023
Indie – Spotkanie salezjanów koadiutorów z inspektorii Mumbaj i Panjim
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | INB, INB, INP, India, India
2023
Chile – Formacja ci?g?a: przestrzenie, które nas karmi? i pomagaj? jako rodzinie
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
W Syrii miliony dzieci s? zagro?one
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Siria, Terremoto TurchiaSiria
2023
Watykan – Abp Costelloe, salezjanin, w?ród cz?onków Komisji przygotowawczej do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Vaticano, Timothy Costelloe, Nomine, Sinodo sulla Sinodalit
2023
Indie – Odpowiedzialni za oratoria i o?rodki m?odzie?owe z inspektorii INM dyskutuj?: “Znaczenie i aktualno?? Oratorium Ksi?dza Bosko”
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Oratorio, Pastorale Giovanile, Don Bosco, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, INM, INM, India, India
2023
Francja – Sie? szkolna “Don Bosco” otworzy mi?dzynarodowe liceum francuskie w Kanadzie
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Canada, Canada, Francia, Francia, Scuole
2023
Tajlandia – Uczciwi obywatele i dobrzy wyznawcy: ?wi?cenia 101 nowicjuszy buddyjskich
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Dialogo, Buddhismo
2023
SG – 15 marca 2023: wielki dar ?wi?to?ci w osobie Artemidesa Zattiego
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Anniversari, Pier Luigi Cameroni
2023
Syria – Kolejna smutna rocznica od rozpocz?cia wojny, do czego dochodz? zniszczenia po trz?sieniu ziemi
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Guerra, Terremoto
2023
Brazylia – 140 m?odych ludzi uczestniczy?o w VIII “Acampabosco”
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
Korea Po?udniowa – Dni skupienia dla m?odych z MGS, którzy b?d? uczestniczy? w ?DM Lizbona 2023
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, GMG2023
2023
Brazylia – 123. rocznica edukacji w salezja?skim liceum w Bahia
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2023
Wenezuela – “Jak Maryja, wsta?my, id?my s?u?y?”
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
Hiszpania – Spotkanie Konfederacji „Don Bosco” i MGS w Barcelonie
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, MGS Movimento Giovanile Salesiano, Confederazione Don Bosco
2023
Hiszpania – W Huelva salezjanie przygotowuj? do ?ycia m?odych niepe?nosprawnych
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, SMX, SMX, Disabilità
2023
Brazylia – Entuzjazm, dzielenie si? i zgodno?? na spotkaniu odpowiedzialnych za salezja?skie stacje radiowe z pó?nocno-wschodniego obszaru kraju
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Radio
2023
Indie – Otwarcie i po?wi?cenie “Don Bosco College” w obecno?ci ks. Miguela Angela Garcíi i ks. Biju Michaela
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Miguel Angel Garcia Morcuende, Nuova Presenza
2023
W?ochy – Pod??anie za innowacj? w edukacji i kszta?ceniu zawodowym: wyzwania dla salezjanów po “Didacta”
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Scuole, CNOSFAP, CNOS, Tecnologie
2023
Portugalia – Ju? sze?? tysi?cy m?odych ludzi z Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego zg?osi?o swój udzia? w ?DM w Lizbonie w 2023 roku
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Portogallo, POR, POR, GMG2023, WYD DON BOSCO 23
2023
Argentyna – Msza ?w. w intencji braterstwa argenty?sko-chilijskiego u stóp “Cristo del Tronem”
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
Korea Po?udniowa – 297 salezjanów wspó?pracowników uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
Meksyk – Kilkuset ludzi m?odych uczestniczy w Igrzyskach Salezja?skich Szkó? ?rednich
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2023
Uganda – Ubodzy uczniowie mog? nadal ucz?szcza? do szko?y dzi?ki dostawie posi?ków na bazie ry?u
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Fame, Salesian Missions
2023
Korea Po?udniowa – Odrodzenie m?odych ludzi w “Don Bosco Oratorio” w Seulu, zak?adzie poprawczym o charakterze socjalnym
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Carceri, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Battesimi
2023
Wielka Brytania – Spotkanie m?odzie?y katolickiej “Flame 2023”: m?ody cz?owieku, wsta?!”
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Giovani, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Festa, Timothy Costelloe
2023
Filipiny – Spotkanie “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Don Bosco Tech ASEAN
2023
Sri Lanka – Wizyta animacji radcy generalnego ds. misji
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Sri Lanka, Missioni, Missioni, Missioni, LKC, LKC, Alfred Maravilla
2023
Indie – Zako?czy?a si? wizyta animacji radcy generalnego ds. duszpasterstwa m?odzie?y w inspektorii Bangalore
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, INK, INK, India, India, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Portugalia – M?odzi animatorzy MGS w formacji
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Portogallo, POR, POR
2023
Brazylia - Spotkanie dyrektorów salezja?skich z inspektorii Sao Paulo
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
2023
Argentyna – Ks. Gianni Rolandi przeprowadza wizytacj? nadzwyczajn? w inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Argentyna – Jorge Mario Bergoglio, kiedy ucz?szcza? do salezja?skiej szko?y w Ramos Mejía
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, Papa Francesco
2023
Watykan – Papie? Franciszek: dziesi?? lat misyjnego rozmachu, na drogach mi?osierdzia i pokoju
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco, Anniversari
2023
Turcja – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Patriarch? Bart?omiejem I
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GER, GER, Personaggi illustri
2023
Turcja – Msza ?w. dzi?kczynna z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, GER, GER
2023
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2023: Ewangelia Stworzenia
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, RMG, RMG, RMG, Vangelo, Creato
2023
Turcja – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GER, GER
2023
SG – Komunikacja z dziennikarzami jako pomoc w zarz?dzaniu informacj?
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Maciej Makula
2023
Salwador – Dalsze zaanga?owanie w edukacj? salwadorskich dzieci i m?odzie?y
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Giovani, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Bambini
2023
Demokratyczna Republika Konga – Oznaki nadziei w czasie wojny: kobieta urodzi?a trojaczki w przychodni o?rodka m?odzie?owego “Don Bosco Ngangi”
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Salute, Donne
2023
W?ochy – Abp Roberto Repole, arcybiskup Turynu, powraca do swojej szko?y: salezja?skiego liceum na Valsalice
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Exallievi, ICP, ICP, Italia, Italia, Personaggi illustri
2023
USA – Weekendowe spotkanie rozeznania dla salezja?skich ?wieckich misjonarzy
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
Indie – ?wi?to Kobiet w “Don Bosco Youth Village”
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2023
Brazylia – Msza ?w. na rozpocz?cie Kuratorium w salezja?skim postnowicjacie w Campo Grande
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2023
Sri Lanka – Radca generalny ds. misji odwiedzi? salezja?ski postnowicjat w Sri Lance
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Sri Lanka, Missioni, Missioni, Missioni, LKC, LKC, Alfred Maravilla
2023
Austria – Raport Agencji Praw Podstawowych UE dotycz?cy sytuacji ukrai?skich uchod?ców rok po wybuchu wojny
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Austria – Raport Agencji Praw Podstawowych UE dotycz?cy sytuacji ukrai?skich uchod?ców rok po wybuchu wojny
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Ucraina, Austria, Austria, Diritti, Violenze, Guerra
2023
Chile – Radca regionu Ameryka Cono Sud z wizyt? na placówkach w prowincji Magallanes
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Visita Straordinaria, Gabriel Romero
2023
Brazylia – Krajowe spotkanie Komisji ds. Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile, Rete Salesiana Brasile
2023
Demokratyczna Republika Konga – Salezjanie, dobroczy?cy bezpo?redni i po?redni oraz przesiedle?cy uciekaj?cy z “Don Bosco Shasha”
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Violenze, Guerra
2023
SG – “Una pastorale giovanile che educa all’amore”, ksi??ka w sze?ciu j?zykach
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Libri, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Miguel Angel Garcia Morcuende, Affettività, Sessualit
2023
Polska – 92. Misterium M?ki Pa?skiej
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2023
Kostaryka – “Warsztaty Mamy Ma?gorzaty”, opcja promuj?ca kobiety
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Hiszpania – Odpowiedzialni za o?rodki m?odzie?owe w inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki omawiaj? kluczowe kwestie zwi?zane z ich prac? duszpastersk?
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SMX, SMX
2023
Watykan – Coraz bli?ej og?oszenia ks. Carlo Crespiego czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Libri, Formazione Professionale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Scuole
2023
Watykan – Coraz bli?ej og?oszenia ks. Carlo Crespiego czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Carlo Crespi
2023
W?ochy – “Meeting M?odzie?y” i “Meeting Dzieci” Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego z Triveneto
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Giovani, Ragazzi, INE, INE, Italia, Italia, Festa, Juan Carlos P?rez Godoy
2023
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Stambule
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GER, GER, Visita di Animazione, Ecumenismo
2023
Kostaryka – Nowa Rada Inspektorialna Salezjanów Wspó?pracowników CAM-Po?udnie
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Costa Rica, Costa Rica
2023
D.R. Konga – Spotkania salezjanów wspó?pracowników z Doliny Kafubu
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Kolumbia – Spotkanie dotycz?ce komunikacji spo?ecznej dla salezja?skich inspektorii kolumbijskich
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | COB, COB, COM, COM, Colombia, Colombia
2023
W?ochy – Ks. Alberto Maria De Agostini “powraca” do siedziby W?oskiego Towarzystwa Geograficznego
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Eventi, Alberto Maria De Agostini, Storia
2023
W?ochy – La Spezia: nowy obraz ?wi?to?ci w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICC, ICC, Italia, Italia, Pier Luigi Cameroni
2023
W?ochy – 150 lat obecno?ci Salezjanów w Genui: odnowione zaanga?owanie na rzecz m?odych ludzi w perspektywie przysz?o?ci
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ICC, ICC, Italia, Italia, Anniversari
2023
Belgia – Drugie seminarium SAAM w Brukseli: “Droga w kierunku internacjonalizacji ”
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Belgio, Belgio, Unione Europea, Unione Africana, Don Bosco Tech Africa
2023
Demokratyczna Republika Konga – Salezja?ski o?rodek “Don Bosco Shasha”: mi?dzy obozem dla przesiedle?ców i polem walki
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Violenze, Guerra
2023
Hongkong – ?wi?cenia diakonatu kl. Marii Anthony’ego Leunga Po-Taka
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong
2023
ANS NEWS VIDEO - LUTY 2023
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | ANS, Video
2023
Francja – “CAFÉlicidade”: kawa, która pomo?e m?odym ludziom z Francji, Belgii i Tunezji uczestniczy? w ?wiatowych Dniach M?odzie?y
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | Tunisia, FRB, FRB, Belgio, Belgio, Francia, Francia, GMG2023
2023
W?ochy – “Digital, Reputation AI i Metaverse”: nowy kierunek magisterski zwi?zany z komunikacj? 4.0
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, INE, INE, Italia, Italia, IUSVE
2023
2023
RPA – Ks. Alphonse Owoudou spotyka si? z Rodzin? Salezja?sk? w Ennerdale
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2023
Indie – Radca generalny ds. misji odwiedza postnowicjat w inspektorii Hyderabadu
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Alfred Maravilla, Consigliere Generale per le Missioni
2023
Indie – Wizyta d’Insieme w Hyderabadzie dla regionu Azja Po?udniowa dobieg?a ko?ca
Dane | 04-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia Sud, Asia Sud, INH, INH, India, India, Visita d'Insieme, Cardinali
2023
Hiszpania – Salezja?ska komunikacja otwiera drogi do nowych trendów cyfrowych: IX Krajowy Dzie? Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SMX, SMX, SSM, SSM
2023
Indie – Wizyta d’Insieme dla regionu Azja Po?udniowa, dzie? drugi: “Preferencyjna opcja na rzecz m?odzie?y ubogiej i opuszczonej”
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Asia Sud, Asia Sud, India, India, Miguel Angel Garcia Morcuende, Gildasio dos Santos Mendes, Alfred Maravilla, Jean Paul Muller, Visita d'Insieme
2023
Demokratyczna Republika Konga - Pierwszy dzie? spotkania formacyjnego dyrektorów szkó? salezja?skich z delegatury AFC-EST
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Kanada - Uczniowie szko?y "Le Salésien" uczestnicz? w pierwszych wyjazdach misyjnych
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | SUE, SUE, Canada, Canada
2023
Indie – Zagro?ona m?odzie? z Chennai uczestniczy w dniu po?wi?conym walce z narkotykami
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | INM, INM, India, India
2023
Francja - To?samo?? i p?e?, wielkie wyzwanie antropologiczne i edukacyjne
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia
2023
Meksyk – Kuratorium Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico, Hugo Orozco S?nchez
2023
Meksyk – Kuratorium Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? w Hyderabadzie kampani? sadzenia drzew "Grow Bosco”
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Indie - Nocna w?drówka z Jezusem
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2023
W?ochy - Ponad 400 ludzi m?odych uczestniczy w spotkaniu „Savio Club” na Colle Don Bosco
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Savio Club
2023
2023
Argentyna – Rozpocz?to proces konkretyzacji propozycji, które pojawi?y si? w czasie obrad IV Kapitu?y Inspektorii ARS
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Consiglio Ispettoriale
2023
Peru – Nowa wyprawa salezja?ska z pomoc? ?ywno?ciow? dla prawie 10 tys. osób
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | Perù, Volontariato, Procure Missionarie, Procure Missionarie, PER, PER, Fame, Salesian Missions
2023
Indie – Rozpocz??a si? Wizyta d’Insieme dla regionu Azja Po?udniowa: “Razem do przodu na drodze Kapitu?y Generalnej XXVIII”
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia Sud, Asia Sud, INH, INH, India, India, Visita d'Insieme
2023
Meksyk – Nios?c nadziej? ponad granicami: m?odzi wolontariusze zmieniaj? sytuacj? w Tijuanie
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Volontariato, Stati Uniti, MEG, MEG, SUO, SUO, Messico, Messico, Migranti
2023
Brazylia – Zgromadzenie wybiera nowego prezesa i wiceprezesa “Canção Nova”
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Canção Nova, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Brasile, Brasile
2023
Demokratyczna Republika Konga – “Gest, który ocala”: apel o solidarno?? w odniesieniu do przesiedle?ców
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Guerra, Violenze, Salesian Missions, VIS
2023
Argentyna – Tysi?ce wiernych i Prze?o?ony Generalny b?d? uczestniczy? w pielgrzymce w ho?dzie ?w. Artemidesowi Zattiemu w Viedmie
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
Brazylia – Spotkanie animatorów oratoriów i o?rodków m?odzie?owych z inspektorii Recife
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2023
Indie – “Wsta?, id?, s?u?”: doroczny Dzie? M?odzie?y
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | INP, India, India
2023
Chile – Ks. Gabriel Romero rozpoczyna wizytacj? nadzwyczajn? w salezja?skiej inspektorii chilijskiej
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero
2023
Alojzy Versiglia ze swoimi wspó?bra?mi
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Luigi Versiglia
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny do Rady inspektorialnej INH: “Przygotowa? si? do przysz?o?ci z wizj?”
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Francja – System prewencyjny Ksi?dza Bosko przeciwstawia si? przemocy w szkole
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Educazione, FRB, FRB, Francia, Francia, Bullismo, Scuole
2023
Gwatemala – Doroczne spotkanie Salezja?skich Szkó? regionu CIMAC-NAC i Mezoameryki
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Figlie del Divin Salvatore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, ESA Scuola Salesiana America
2023
Indie – Ks. Martoglio z wizyt? animacji w inspektorii Nowego Delhi: Ranchi
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INN, INN, India, India, Stefano Martoglio, Visita di Animazione
2023
Indie – W Hyderabadzie wszystko jest gotowe na rozpocz?cie Wizyty d’Insieme regionu Azja Po?udniowa
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia Sud, Asia Sud, INH, INH, India, India, Visita d'Insieme, Consiglio Generale
2023
Indie – “Wezwanie do przebudzenia ?wiata”: Prze?o?ony Generalny wzywa Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, INH, INH, India, India, Visita di Animazione
2023
Indie – Dzie? Rodziny Salezja?skiej inspektorii Chennai
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, INM, INM, India, India, Joan Llu?s Play
2023
Meksyk – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu Naj?w. Serca Jezusa w Coacalco
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | ANT, ANT, CAM, CAM, HAI, HAI, MEG, MEG, MEM, MEM, Messico, Messico, Hugo Orozco S?nchez
2023
Republika Dominikany – Ks. Hugo Orozco rozpoczyna wizytacj? nadzwyczajn? w salezja?skiej inspektorii Antyli
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Hugo Orozco S?nchez, Visita Straordinaria
2023
Filipiny – M?odzie? szkolna i ?wieccy doro?li z “Don Bosco Makati” staj? si? “zaczynem” dla ubogich rodzin z Calauan
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Sviluppo, Povertà, Solidarietà
2023
Afryka-Madagaskar – Nadal budowa? jedno?? w ró?norodno?ci
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Africa, Africa, Gildasio dos Santos Mendes, DBGYFF
2023
SG – Zako?czy? si? kurs formacji na temat “zdrowia cyfrowego”
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Salute, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny zach?ca salezjanów do bycia trze?wo my?l?cymi i pozytywnymi w obecnych czasach
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny kieruje s?owa otuchy i zach?ty do odpowiedzialnych za duszpasterstwo salezja?skie na rzecz m?odzie?y zagro?onej
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani a Rischio Sociale, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Tanzania – Kuratorium postnowicjatu salezja?skiego w Moshi
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2023
Wielka Brytania – Spotkanie salezjanów w formacji
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2023
Indie – VII Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Azji Po?udniowej
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2023
Vanuatu - podpisanie “memorandum” w kontek?cie przygotowa? do przybycia pierwszych salezjanów
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, PGS, PGS, Vanuatu, Alfred Maravilla
2023
Indie – Spotkanie ekonomów Azji Po?udniowej 2023
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Jean Paul Muller, Economo Generale
2023
Indie – Ks. Ivo Coelho z wizyt? w prenowicjacie inspektorii Panjim
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, INP, India, India, Ivo Coelho
2023
Indie – Wizyta Prze?o?onego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime inspektorii Indii-Hyderabadu pw. ?w. Józefa
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Drodzy m?odzi, b?d?cie pewni, ?e was kochamy!”
Dane | 26-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Indie – Rozpocz??a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Hyderabadu
Dane | 25-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia Sud, Asia Sud, INH, INH, Biju Michael, Visita di Animazione
2023
Indie – Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Nowego Delhi
Dane | 25-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INN, INN, India, India, Stefano Martoglio
2023
Indie – Rekolekcje na bazie Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 25-02-2023 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2023
Malta – Wystawa upami?tniaj?ca pierwsz? rocznic? wojny w Ukrainie
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Arte, Ucraina, MLT, MLT, Malta, Malta, Guerra, Savio Hon Tai Fai
2023
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2023: dost?pne filmiki wideo
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2023
Azja – Zako?czenie Salezja?skiej Szko?y Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia Sud, Asia Sud, Gildasio dos Santos Mendes, Michael Biju
2023
Ukraina – Salezja?ska solidarno?? b?dzie trwa? d?u?ej ni? wojna
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Ucraina, PLS, PLS, UKR, UKR, Guerra, Solidarietà
2023
SG – Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Nowego Delhi
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INN, INN, RMG, RMG, RMG, India, India, Stefano Martoglio
2023
D.R. Konga – M?odzi z „Don Bosco Gangi” zach?ceni do nawrócenia
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Kolumbia – Wspomnienie b?. Alojzego Variary w setn? rocznic? jego ?mierci
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2023
SG – Wielka wizja Ksi?dza Bosko: i?? z m?odymi, i?? z duchem czasu
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Papiernia w Mathi
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, Storia
2023
Hiszpania – Wiele narz?dzi do codziennego prze?ywania wiary w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Quaresima, Pasqua
2023
W?ochy – Centralne miejsce Eucharystii w ewangelizacji m?odzie?y: charyzmat w poszukiwaniu nowo?ci
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, CISI, CG28, Eucaristia
2023
Indie – Otwarcie pierwszego w Bengalu Pó?nocnym Laboratorium Psychologii i Studium nad Dobrostanem
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | INC, INC, India, India, Salute, Psicologia
2023
Polska – Rok wojny w Ukrainie: raport o wielkim zaanga?owaniu Rodziny Salezja?skiej
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ucraina, Procure Missionarie, Procure Missionarie, PLE, PLE, Guerra, Solidarietà
2023
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Indii-Hyderabadu
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, RMG, RMG, RMG, India, India
2023
Meksyk – Przyrzeczenia trzech nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2023
Demokratyczna Republika Konga – M?odzi z Salezja?skiej Grupy Misyjnej z Kinszasy obchodzili dzie? braterstwa
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Meksyk – „Campo Savio 2023”: spotkanie z ?ywym Jezusem i Ksi?dzem Bosko
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2023
Indie – Ks. Ivo Coelho i niektórzy cz?onkowie Konsulty ?wiatowej ds. Formacji odwiedzaj? domy formacyjne w Nashik
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | INB, INB, Consulta Mondiale Formazione, Ivo Coelho
2023
Japonia – Pierwsi salezjanie, którzy przybyli do Japonii
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone
2023
Portugalia – ?DM Lizbona 2023: prezentacja plakatu Diecezjalnych Dni M?odzie?y
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, GMG2023
2023
Timor Wschodni – Uczniowie ze szko?y rolniczej w Fuiloro bior? udzia? w programie szkolenia zawodowego
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Agricoltura
2023
Filipiny – Nowy projekt edukacji techniczno-naukowej rusza dzi?ki mi?dzynarodowej solidarno?ci salezja?skiej
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine, Salesian Missions, Scienze, Tecnologie, Donne
2023
Polska – “ReBuild Ukraine”: z my?l? o Ukrainie jak najszybciej wolnej, ciesz?cej si? pokojem i dobrze prosperuj?cej
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ucraina, PLE, PLE, Sviluppo, Guerra
2023
W?ochy – Krajowe spotkanie salezja?skich asystentów
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Formazione iniziale, ICC, ICC, Italia, Italia, tirocinanti
2023
Indie – Salezjanin diakon Nanku Nicholas Besra zosta? wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INC, INC
2023
Polska – Ferie zimowe na Dolnym ?l?sku dla ponad pó? tysi?ca dzieci
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | PLO, PLO
2023
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Jiménez, prze?o?ony wizytatorii ACC: “Papie? zach?ci? nas, by?my z odwag? szli do przodu”
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Belgia – Rozpoczyna si? du?y projekt rekonfiguracji dzie?a salezja?skiego w Liège
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Belgio, Belgio
2023
Europa – Europejska Szko?a Animatorów: Nowa animacja
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Europa, TGS Turismo Giovanile e Sociale, Don Bosco Youth Net
2023
Syria – Nowe trz?sienie ziemi i znów trzeba zaczyna? od zera. Dom salezja?ski w Aleppo prze?ywa powa?ne trudno?ci
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Peru – O?ywienie nadziei, zach?ta do integralnej edukacji: spotkanie Prze?o?onego Generalnego z Córkami Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
2023
Haiti – Inauguracja nowej sali komputerowej
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | HAI, HAI
2023
Indie – Nowi salezjanie kap?ani s? powodem do rado?ci dla inspektorii Shillong
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INS, INS
2023
Ekwador – Salezja?ska Sie? Spo?eczna Ameryki obraduje w Quito nad programem 2023-2024
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | ECU, ECU, Rete America Sociale Salesiana
2023
Indie – Otwarcie nowego budynku “Bosco Pnar”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
SG – Ekologiczno-duchowy Wielki Post 2023
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Ecologia Integrale, Quaresima
2023
SG – Spotkanie regionalnych koordynatorów ds. komunikacji spo?ecznej: w kierunku spójno?ci, synergii i profesjonalizmu
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Demokratyczna Republika Konga – Tysi?ce przesiedle?ców potrzebuj? pomocy w O?rodku “Don Bosco Shasha”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Violenze, AFCEST, VIS
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “?yjmy z prawdziw? salezja?sk? pasj?”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Urugwaj - Kapitu?a inspektorialna salezjanów: "Wspólne ?wi?towanie ?ycia powo?aniowego i wspólnej misji"
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU, Capitolo Ispettoriale
2023
Polska – Kolejna pomoc dla Ukrainy
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2023
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Alfred Maravilla z wizyt? animacji w wizytatorii PGS
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Alfred Maravilla
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny przewodniczy Eucharystii na rozpocz?cie obchodów 100 lat obecno?ci salezjanów w mie?cie Huancayo
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Peru – Pi?ty dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego: “Wy zawsze jeste?cie najwa?niejsi”
Dane | 18-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Kuba – Nowy krajowy zarz?d salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Cuba, Cuba
2023
Kanada – Doroczny kongres salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Canada, Canada
2023
Paragwaj – ?luby wieczyste kl. Paula Raja Chinnappana
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Paraguay, Professioni Perpetue, PAR, PAR
2023
Argentyna – Kiedy ulice staj? si? podwórzami
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Brazylia – Dziesi?ciu nowicjuszy rozpoczyna swoj? formacj? w nowicjacie w Barbacenie
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2023
W?ochy – 150 lat istnienia i 150 miejsc pracy: inicjatywa salezjanów z Genui
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Giovani, ICC, ICC, Italia, Italia, Lavoro
2023
Hiszpania – Salezja?ski ?a?cuch solidarno?ci: pomoc dla osób dotkni?tych trz?sieniem ziemi w Turcji i Syrii
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Misiones Salesianas, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
JEST ZNACZNIE WI?CEJ „PRAGNIENIA BOGA” NI? MOG?OBY SI? WYDAWA?
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2023
D.R. Konga – Po staraniach “Don Bosco Ngangi” dwana?cie osób powraca do swoich rodzin
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Meksyk – Zako?czy? si? Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników Meksyku Po?udniowego
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, MEM, MEM, Messico, Messico
2023
USA – Uczci? ?ycie i dziedzictwo Ksi?dza Bosko, pomagaj?c ubogim i potrzebuj?cym
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2023
Peru – Trzeci dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego: bogaty w ró?ne spotkania
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
W?ochy – Pedagogika salezja?ska po Ksi?dzu Bosko
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Libri, Don Bosco, UPS, UPS, UPS
2023
Papua-Nowa Gwinea – Nowy projekt dotycz?cy wykorzystania energii s?onecznej
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2023
Ekwador – XXXVI Zjazd Krajowej Rady Wychowania Salezja?skiego
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, CONESA
2023
Eswatini – Wizyta radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Swaziland, AFM, AFM, Alphonse Owoudou
2023
Indie – Salezja?ska ?wiatowa Rada Konsultacyjna ds. Formacji
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, INB, INB, India, India, Ivo Coelho, Consiglio Generale
2023
USA – “Salesian Missions” apeluje o pomoc ludno?ci tureckiej i syryjskiej dotkni?tej trz?sieniem ziemi
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Terremoto TurchiaSiria, Disastri
2023
Brazylia – Instytucje salezja?skie zaanga?owane w walk? z rakiem
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Università
2023
Indonezja – Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych sta?o si? wielkim dobrem
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia, Ambiente, Creato
2023
W?ochy – Marsz dla pokoju ?ladami czcigodnego s?ugi Bo?ego Francesco Convertiniego, salezjanina
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Francesco Convertini, Pace, Pier Luigi Cameroni
2023
Syria – Strach, solidarno?? i zaanga?owanie: trz?sienie w wypowiedziach m?odych ludzi z Aleppo
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Terremoto TurchiaSiria, Disastri
2023
Mjanma – Dwa dni prezentacji Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2023
Argentyna – Spotkanie braterskie salezjanów z Argentyny Po?udniowej
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
2023
Watykan – Ks. Mauro Mantovani SDB mianowany prefektem Biblioteki Watyka?skiej
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Vaticano, Nomine, Mauro Mantovani
2023
Hiszpania – Pierwsza ulica nazwana imieniem Ksi?dza Bosko
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | Spagna
2023
2023
2023
2023
2023
Peru – “Witaj, Ksi??e Ángelu!”. Rozpoczyna si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego w inspektorii pw. ?w. Ró?y
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Kenia – “Don Bosco Tech Africa” pracuje nad wzmocnieniem edukacji cyfrowej w kszta?ceniu zawodowym
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, AFE, AFE, Kenya, Kenya
2023
Indie – Radca regionu Azja Po?udniowa rozpoczyna wizytacj? nadzwyczajn? w inspektorii Shillongu
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India, Michael Biju, Visita Straordinaria
2023
Niemcy – Delegaci ds. duszpasterstwa m?odzie?y z Europy: dzielenie si? refleksj? i wspólna praca
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Germania, Germania, Miguel Angel Garcia Morcuende, Europa
2023
Demokratyczna Republika Konga – 26 tysi?cy przesiedle?ców znajduj?cych si? na terenie “Don Bosco Ngangi” potrzebuje wszystkiego
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Violenze, Papa Francesco, Solidarietà
2023
W?ochy – Przes?anie blisko?ci i mi?o?ci do mieszka?ców Turcji i Syrii dotkni?tych trz?sieniem ziemi
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Siria, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, MOR, MOR, Italia, Italia, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przypomina m?odym osadzonym: "W sercu wszystkich m?odych ludzi, nawet tych najgorszych, zawsze jest ziarno dobra”
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Carceri, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
Indie – Salezjanin diakon Prabir Minj wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INS, INS, India, India
2023
Hiszpania – Spotkania salezjanów wspó?pracowników z prowincji Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, Salesiani Cooperatori
2023
Hongkong – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego, ekonom generalny i radca generalny ds. misji spotykaj? si? z prze?o?onym inspektorii i jego rad?
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Stefano Martoglio, Jean Paul Muller, Alfred Maravilla
2023
Syria – Pomoc i przyj?cie ze strony salezjanów w sytuacji katastrofy humanitarnej spowodowanej trz?sieniem ziemi
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Terremoto, Terremoto TurchiaSiria
2023
Argentyna – Braian Fernández i Leonardo Díaz sk?adaj? pierwsze ?luby zakonne
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
SG – Aspirantat misyjny?
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2023
SG – Wizyta i spotkanie Prze?o?onego Generalnego z Rodzin? Salezja?sk? w Peru
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER, RMG, RMG, RMG
2023
USA – Salezjanie z Tampy ?wi?tuj? Ksi?dza Bosko
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
SG – Komunikacja zewn?trzna i wewn?trzna w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Maciej Makula
2023
Azja Wschodnia-Oceania – Zrozumie? teologi? komunikacji
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania
2023
Polska – 25 lat Salezja?skiej Szko?y w Zabrzu
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS, Anniversari
2023
Syria – G?osy nadziei z Aleppo: “S? znaki Bo?e, które objawiaj? si? nawet wtedy, gdy wszystko wokó? wydaje si? by? pogr??one w ciemno?ciach”
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Solidarietà, Terremoto TurchiaSiria
2023
Indie – Grupa m?odych studentów buduje dom dla mamy z dzieckiem
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2023
Argentyna – Pierwsze ?luby trzech salezja?skich nowicjuszy
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Hiszpania – Ponad 2600 uczestników biegu “Cross Don Bosco”
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2023
Niemcy – Ks. Miguel Angel García prowadzi? spotkanie delegatów duszpasterstwa m?odzie?y z Europy
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Terremoto TurchiaSiria
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | MOR, MOR, Terremoto TurchiaSiria
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | MOR, MOR, Terremoto TurchiaSiria
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Portogallo, Don Bosco, POR, POR
2023
Peru – 10 lat po ?mierci ks. Bolli salezjanie wspominaj? go i jego misj?
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | ANS, RMG, RMG, RMG
2023
Peru – 10 lat po ?mierci ks. Bolli salezjanie wspominaj? go i jego misj?
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Perù, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, PER, PER, Luis Bolla
2023
W?ochy – Delegaci inspektorialni ds. animacji misyjnej z regionu Afryka-Madagaskar spotykaj? si? na Valdocco
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Africa, Africa, ICP, ICP, Italia, Italia, Animazione Missionaria, Alfred Maravilla
2023
Syria – Katastrofa humanitarna po trz?sieniu ziemi. Apel salezjanów, którzy nadal przyjmuj?: “Witamy, to jest dom wszystkich”
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
USA – “Don Bosco Prep” ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Festa Don Bosco, SUE, SUE
2023
Kolumbia – Wielkie ?wi?to Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | COM, COM
2023
Meksyk – 19 nowych salezjanów wspó?pracowników z prowincji Po?udniowego Meksyku
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2023
Ukraina – Pomoc i wsparcie dla ludno?ci ?ytomierza
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Ucraina, Misiones Salesianas, UKR, UKR, Guerra, Solidarietà
2023
Albania – 30 lat O?rodka “Don Bosco” w Tiranie
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | IME, IME, Albania, Albania, Anniversari, Personaggi illustri
2023
Kolumbia – Wielkie ?wi?to w mie?cie Cúcuta z okazji stulecia ?mierci b?. Alojzego Variary
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Colombia, Colombia, Luigi Variara
2023
Portugalia – “Missão Dom Bosco” rozpoczyna kampani? pomocy na rzecz poszkodowanych w trz?sieniu ziemi w Syrii
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Siria, Portogallo, MOR, MOR, POR, POR, Disastri, Solidarietà, Terremoto TurchiaSiria
2023
Syria – “Wiele osób, które nie mia?y prawie nic, teraz straci?y wszystko”: pomoc Hiszpanii
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Siria, Spagna, Misiones Salesianas, MOR, MOR, SMX, SMX, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Syria – Katastrofalna sytuacja
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Siria, Missioni Don Bosco, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Indie – Rodzina Salezja?ska z Shillong ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Korea Po?udniowa – ?wi?cenia diakonatu salezja?skich kleryków, Lee Chang-mina i Kima Bum-juna
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
Brazylia – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Porto Alegre, ks. Ademira Ricardo Cwendrycha
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2023
Indie – Konkurs piosenki z okazji ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Filipiny – Salezja?ski o?rodek kszta?cenia zawodowego ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2023
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne o?miu nowicjuszy z salezja?skich inspektorii Manaus, Campo Grande i Belo Horizonte
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2023
USA – Dzie? Inspektorii SUE i konsultacje na nowego prze?o?onego inspektorii
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
Wenezuela – Konsekracja ?wi?tyni pw. ?w. Jana Bosko w mie?cie Valencia
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Consacrazione, Tempio Don Bosco
2023
SG – 79 numer “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | ISS, RMG, RMG, RMG
2023
Hiszpania – Rozpocz?cie obchodów stulecia obecno?ci salezjanów w Las Palmas de Gran Canaria
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari
2023
Syria – Salezjanie z Aleppo otwieraj? swoje drzwi, pomagaj?c ofiarom trz?sienia ziemi
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Etiopia – Wci?? wiele wyzwa? stoi przed mieszka?cami Tigraj. Komunikat prze?o?onego AET
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Violenze, Guerra
2023
Syria – ?wiadectwa salezjanów po silnym trz?sieniu ziemi
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Indie – “Po??czmy si? ponownie”: doroczne sympozjum krajowe zorganizowane przez salezja?skie o?rodki kszta?cenia zawodowego
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Giovani a Rischio Sociale, INK, INK, India, India, Michael Biju, Eventi
2023
Chile – Spotkanie w ramach Salezja?skiej Sieci Edukacyjnej: “By? zbie?nym. Jako zaczyn w ?wiecie”
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Educazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Scuole, Strenna 2023, Laici
2023
W?ochy – Z Sycylii do Senegalu, most edukacji i solidarno?ci w imi? Ksi?dza Bosko
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Senegal, Oratorio, Accoglienza minori, Italia, Italia, Associazione Don Bosco 2000
2023
W?ochy – “Don Bosco Formation-Europe” (DBF-EU): w kierunku wspólnej propozycji formacyjnej dla salezjanów i ?wieckich z regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Italia, Italia, Europa, Laici, Fabio Attard
2023
Egipt – Wizyta animacji radcy generalnego ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, MOR, MOR, Egitto, Egitto, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
SG – Spotkanie na temat znaczenia Biuletynu Salezja?skiego w zmieniaj?cym si? ?wiecie
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2023
Polska – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników we wspólnocie bydgoskiej
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, Salesiani Cooperatori, PLE, PLE
2023
W?ochy – Ko?cowa sesja VII Kapitu?y Inspektorii W?och Pó?nocno-Wschodnich
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Capitolo Ispettoriale
2023
Kolumbia – Spotkanie dyrektorów z salezja?skiej inspektorii Medellín
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2023
W?ochy – Po 89 latach na nowo zosta?y wystawione relikwie Ksi?dza Bosko
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia
2023
Indie – Obj?cie urz?du przez 15. prze?o?onego salezja?skiej inspektorii Chennai
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | INM, INM, India, India, Biju Michael
2023
Ludno?? ?wiata: katolicy, kap?ani, misje
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Chiesa Cattolica
2023
Kambod?a – Wi?zanka 2023 inspiruje pi?kne inicjatywy w kraju
Dane | 04-02-2023 łowo kluczowe | Thailandia, Cambogia, Cambogia
2023
Fid?i – Parafianie z Suvy obchodz? ?wi?to Ksi?dza
Dane | 04-02-2023 łowo kluczowe | AUL, AUL, Figi
2023
Sri Lanka – Ponad 6 tys. beneficjentów pomocy ?ywno?ciowej “Salesian Missions”
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Sri Lanka, Procure Missionarie, Procure Missionarie, LKC, LKC, Salesian Missions, Fame
2023
W?ochy – “Du?y ko?ció?" na miar? “du?ej sprawy”. Kard. Parolin we wspólnocie “Don Bosco” w Rzymie
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia, Personaggi illustri
2023
Demokratyczna Republika Konga – Papie? Franciszek podkre?la: przysz?o?? jest w r?kach m?odzie?y
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Giovani, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Papa Francesco
2023
W?ochy – Ksi?dz Bosko znów odwiedza m?odych wi??niów
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Carceri, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
Peru – ?luby wieczyste Miguela Enrique Seminario Mezaniny, salezjanina
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2023
Nigeria – „Muzyczne” ?wi?to Ksi?dza Bosko w “Bosco Home”
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Nigeria, Nigeria, ANN Africa Nigeria e Niger
2023
Brazylia - Ponad 1500 rodzin odwiedzonych w ramach Projektu M?odych Misjonarzy 2023
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2023
Brazylia - Salezjanie wprowadzaj? dzieci z plemienia Xavante w tajniki umiej?tno?ci cyfrowych
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2023
Francja – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Giel z m?odzie?? szkoln? i przyrzeczenia dwóch nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, FRB, FRB, Francia, Francia
2023
W?ochy – Modica ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Kostaryka – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Kostaryka – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Tajlandia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA
2023
Ekwador – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego ekwadorskiej inspektorii: ks. Marcelo Farfána
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Hugo Orozco S?nchez
2023
W?ochy – Wizyta papie?a Franciszka w Demokratycznej Republica Konga, ks. Antúnez (Missioni Don Bosco): “Umocnieni w naszej misji”
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Papa Francesco
2023
Portugalia – IX Mi?dzynarodowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki: “Ja dam ci nauczycielk?”
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Portogallo, ADMA, Congresso Internazionale Maria Ausiliatrice
2023
SG – Cyfrowe zdrowie: cykl spotka? na temat tego, jak kszta?ci? m?odzie? w zakresie samokontroli i odpowiedzialnego korzystania z technologii
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Salute, Tecnologie
2023
Watykan – Potwierdzenie wa?no?ci dochodzenia diecezjalnego w procesie s?ugi Bo?ego Giuseppe Cognaty
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2023
W?ochy – Spotkanie Konsulty Sektora Misyjnego
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, Italia, Italia, Consulta Missioni, Alfred Maravilla
2023
SG – Zosta?a kanonicznie erygowana nowa inspektoria Tanzanii (TZA)
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | AFE, AFE, RMG, RMG, RMG, TZA Tanzania
2023
?wi?to Ksi?dza Bosko na ?wiecie
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Don Bosco
2023
W?ochy – “Vita in noi”. Nowy utwór ks. Palazzo w kontek?cie Wi?zanki 2023
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Musica, ICP, ICP, Italia, Italia, Strenna 2023
2023
Peru – Mimo kryzysu spo?ecznego, ?niwa ?mierci i protestów, m?odzi ludzie obchodz? ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Perù, Giovani, PER, PER, Violenze, Chiesa
2023
Belgia – Ks. Mendes: “Ziarno dobra jest silniejsze ni? wirus wojny”
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, BEN, BEN, Belgio, Belgio, Gildasio dos Santos Mendes, Don Bosco International
2023
SG – 1 lutego 2023: stulecie ?mierci b?. Alojzego Variary
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Colombia, Colombia, Luigi Variara, Lebbra, Anniversari
2023
Demokratyczna Republika Konga – Papie? Franciszek do miejscowej ludno?ci: “Wasz kraj jest diamentem Stworzenia, ale wy wszyscy jeste?cie niesko?czenie bardziej cenni”
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Papa Francesco
2023
SG – Zako?czy?a si? zimowa sesja plenarna Rady Generalnej
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale
2023
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Turynie-Valdocco
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
W?ochy – Salezjanie z Cerignoli organizuj? “Don Bosco Day 2023” dla 700 osób
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2023
Indonezja – Przyrzeczenia 24 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, INA, INA, Indonesia, Indonesia
2023
Polska – 400 uczestników XVII edycji Igrzysk M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2023
Timor Wschodni – Liczne wydarzenia z okazji ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2023
D.R. Konga – O?rodek "Don Bosco Ngangi" w Gomie oddaje cze?? ?wi?temu M?odzie?y z uchod?cami i m?odzie??
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Kamerun - ?wi?to Ksi?dza Bosko i 25-lecie salezja?skiej wizytatorii ATE
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | ATE, ATE, Camerun, Camerun, Alphonse Owoudou
2023
W?ochy - Wikariusz Prze?o?onego Generalnego przewodniczy Mszy ?w. w Bazylice ?w. Jana Bosko na Colle Don Bosco
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Stefano Martoglio
2023
SG – 31 stycznia 2023: oficjalna inauguracja “Bollettino Salesiano OnLine” (BSOL)
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2023
W?ochy – “Ks. Alberto Maria De Agostini ostatni odkrywca ‘ko?ca ?wiata’”
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Libri, Italia, Italia, Alberto Maria De Agostini
2023
SG – Ksi?dz Bosko, ?wi?ty fascynuj?cy
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG
2023
Ukraina – Dotar?a znaczna pomoc humanitarna dla ludno?ci Chersonia
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR
2023
Austria – Wielka rado?? z powodu ?wi?ce? diakonatu dwóch m?odych salezjanów
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | AUS, AUS, Austria, Austria
2023
Kuba – Nowenna do uroczysto?ci ?w. Jana Bosko i pomoc bezdomnym z Santa Clara
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | ANT, ANT, Cuba, Cuba
2023
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Fausto Siavichayego
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Ecuador, Ordinazioni Sacerdotali, ECU, ECU
2023
Brazylia – Pierwsze ?luby dwunastu salezja?skich nowicjuszy z trzech inspektorii
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni, BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
Ksi?dz Bosko i postawienie na m?odych
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Giovani, Don Bosco, Giuseppe Costa
2023
SG – Nowa edycja “Don Bosco Global Youth Film Festival” (DBGYFF): “Mi?o?? buduje pokój i solidarno??”
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Giovani, Cinema, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, DBGYFF, Gildasio dos Santos Mendes
2023
ANS News Video - Grudzie? 2022
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG
2023
Nasi M?ODZI jako ZACZYN we wspó?czesnej rodzinie ludzkiej
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Strenna 2023
2023
W?ochy – ?wi?to w Chieri z okazji wizyty 10. nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Luoghi Salesiani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
SG – Nowy salezja?ski produkt: “Bollettino Salesiano OnLine” (BSOL)
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2023
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego na Colle Don Bosco
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | San Francesco di Sales, ICC, ICC, Italia, Italia
2023
Australia – Pi?ciu nowych kap?anów w roku stulecia salezjanów w Australii
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, AUL, AUL, Australia, Australia, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari, Vescovi, Timothy Costelloe
2023
2023
SG – 12 plakatów upami?tniaj?cych Ksi?dza Bosko i jego najbardziej znane powiedzenia
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Poster
2023
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego na Colle Don Bosco
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Personaggi illustri
2023
Korea Po?udniowa – Pierwsze i wieczyste ?luby nowicjuszy i m?odych salezjanów
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Prime Professioni, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
W?ochy - Relikwie b?. Rosario Livatino w Katanii
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Polska – Spotkanie salezjanów koadiutorów i ?wi?to dzi?kczynienia za kanonizacj? ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Polonia, Salesiani Coadiutori, PLE, PLE, PLN, PLN, PLO, PLO, PLS, PLS
2023
Gwatemala – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego salezja?skiej inspektorii Ameryki ?rodkowej: ks. Julio Andrésa Navarro Mory
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Hugo Orozco S?nchez
2023
W?ochy - Ksi?dz Stefano Martoglio rozpoczyna obchody 100-lecia domu salezja?skiego w Turynie-Crocetta
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
W?ochy – Savona obchodzi stulecie urodzin Very Grity
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICC, ICC, Italia, Italia, Vera Grita, Pier Luigi Cameroni
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: niektóre musicale i przedstawienia jemu dedykowane
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Musica, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Teatro
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: niektóre z najbardziej znanych utworów muzycznych jemu po?wi?conych
Dane | 29-01-2023 łowo kluczowe | Musica, Don Bosco, RMG, RMG, RMG
2023
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: najbardziej popularne i najcz??ciej wykorzystywane zdj?cia w ?wiecie salezja?skim
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Sport
2023
2023
Austria – Kursy j?zyka niemieckiego w Wiedniu dla mam uchod?czy? z Ukrainy i ich dzieci
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, AUS, AUS, Austria, Austria, Sviluppo
2023
Malta – Zosta? otwarty nowy Instytut szkoleniowy w ?wi?to ?w. Franciszka Salezego
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Educazione, San Francesco di Sales, Malta, Malta
2023
Hizspania – Zaatakowany w Algeciras ks. Rodríguez Lucena czuje si? dobrze
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Violenze
2023
SG – 28 stycznia 2023: Stulecie urodzin s?u?ebnicy Bo?ej Very Grity
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Vera Grita, Anniversari
2023
Salwador – Przyrzeczenia 14 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2023
Portugalia – Krajowy Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Portogallo, POR, POR
2023
Wenezuela – Spotkania Rodziny Salezja?skiej w celu pog??bienia i zastanowienia si? nad tre?ciami Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Venezuela, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, VEN, VEN
2023
Boliwia – Salezja?skie dni komunikacji spo?ecznej
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Bollettino Salesiano, Bolivia, Bolivia
2023
Hiszpania – ?wi?to Trzech Króli w salezja?skim domu w Trianie
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Storia
2023
Brazylia – Raport o oddzia?ywaniu spo?ecznym inspektorii Belo Horizonte 2021-2022
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2023
W?ochy – Stulecie urodzin Very Grity, wywiad z Mari? Rit? Scrimieri
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Vera Grita, CISI
2023
Indie – Od ?wiadomo?ci do dzia?ania: zaanga?owanie “Prafulta” na rzecz ochrony i poprawy zdrowia psychicznego
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Salute, Anniversari, Psicologia
2023
W?ochy – Czas na refleksj? i rozpocz?cie od nowa: wizyta ks. Martoglio w domu “Don Bosco” w Rzymie
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, ICC, ICC, Italia, Italia, Stefano Martoglio
2023
Panama – ?w. Franciszek Salezy promotorem duchowo?ci ?wieckich
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2023
Japonia – Doroczne spotkanie Rady Rodziny Salezja?skiej: po??czy? si?y, aby ?y? ?yciem Jezusa w stylu Ksi?dza Bosko
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2023
Mongolia – Pierwsze spotkanie MGS na poziomie krajowym
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2023
Ameryka – Spotkanie formacyjne by?ych wychowanków salezja?skich Ameryki
Dane | 26-01-2023 łowo kluczowe | Exallievi, America
2023
SG – Komunikacja w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Libri, Famiglia
2023
SG – Komunikacja w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Libri, ISS, INK, INK, UPS, UPS, UPS, India, India
2023
SG – Komunikacja w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Libri, Ungheria, Stefano Sándor, UNG, UNG
2023
SG – Komunikacja w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: najbardziej realne i zgodne z prawd? oblicza ?wi?tego M?odzie?y
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG
2023
W?ochy – Trzy multimedialne spotkania z radcami regionalnymi: z Turynu spogl?daj?c na ?wiat
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Africa, Africa, America Cono Sud, America Cono Sud, Asia Sud, Asia Sud, ICP, ICP, Italia, Italia, Gabriel Romero, Michael Biju, Alphonse Owoudou
2023
W?ochy – Po trzech latach znów spotykaj? si? odpowiedzialni za Salezja?skie Prokury Misyjne
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, ICP, ICP, Italia, Italia, Salesian Missions, Don Bosco Mission Bonn, Alfred Maravilla
2023
Austria – Dzie? studium Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, AUS, AUS, Austria, Austria, Strenna 2023, Jean Paul Muller
2023
Brazylia - XXVI Kongres Generalny Ruchu "Wspólnota M?odych Chrze?cijan"
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, CJC, Comunit? di Giovani Cristiani
2023
Wietnam - ?wi?to Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Vietnam, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, VIE, VIE
2023
R.D. Kongo - Salezjanie z Gomy organizuj? ?wi?to ?w. Franciszka Salezego dla dziennikarzy i pracowników mediów
Dane | 25-01-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Meksyk - Przejazd rowerowy na cze?? Ksi?dza Bosko
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2023
W?ochy - M?odzi reporterzy z "Cube Radio" (IUSVE) opowiadaj? w filmie histori? ?w. Franciszka Salezego
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | San Francesco di Sales, INE, INE, Italia, Italia, IUSVE
2023
SG – ?WI?TY FRANCISZEK SALEZY - JEGO SZTUKA PRZEMAWIANIA DO LUDZKIEGO SERCA I BUDOWANIA JEDNO?CI W RÓ?NORODNO?CI
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, San Francesco di Sales, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Stany Zjednoczone – W Mi?dzynarodowym Dniu Edukacji “Salesian Missions” przybli?aj? salezja?skie programy edukacyjne na rzecz ubogiej m?odzie?y
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Educazione, AFE, AFE, INH, INH, MDG, MDG, India, India, Kenya, Kenya, Madagascar, Madagascar, Salesian Missions
2023
Watykan – “Mówi? z sercem. Prawdziwie w mi?o?ci”: Or?dzie Ojca ?wi?tego na 57. Dzie? ?rodków Spo?ecznego Przekazu
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Vaticano, Giornata Mondiale CS, Papa Francesco
2023
SG – Salezja?ski Dzie? Misyjny 2023: “TROSKA O STWORZENIE – Nasza misja”
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2023
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii hiszpa?skiej pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, Ispettori, RMG, RMG, RMG, SMX, SMX, Nomine
2023
SG – Oratorium Ksi?dza Bosko na Valdocco: rzeczywisto?? wirtualna i "immersja", nowy sposób komunikacji
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: jego zaanga?owanie na rzecz dobrej ksi??ki
Dane | 24-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: film z 1935 r. Goffredo Alessandriniego
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Cinema, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia
2023
Peru – Kolektory s?oneczne dla czterech kaplic obs?ugiwanych przez salezjanów
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Perù, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, PER, PER
2023
Hiszpania – Obchody jubileuszy placówek salezja?skich w Barakaldo: czas dzi?kczynienia i marze? o przysz?o?ci
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SSM, SSM, Anniversari
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Wy, m?odzi ludzie, pomagacie nam by? tym, kim jeste?my”
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SSM, SSM, Anniversari
2023
Kamerun - 400 m?odych ludzi uczestniczy w ?wi?cie Ksi?dza Bosko
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | ATE, ATE, Camerun, Camerun
2023
Chile - Do?wiadczenie misyjne w Linares
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
Indie - ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów z Shillong
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Nie mamy prawa traci? nadziei”
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Educazione, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SSM, SSM, Anniversari
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: Jego proroczy sen o ró?anej altanie
Dane | 22-01-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG
2023
SG – Trzy filmy o Ksi?dzu Bosko, które sprawi?y, ?e jego charyzmat sta? si? uniwersalny dzi?ki sztuce filmowej
Dane | 21-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2023
SG – Wi?zanka 2023: komentarz wideo dost?pny w 33 j?zykach
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Strenna 2023
2023
W?ochy – Wiele osobisto?ci i wielkie obchody ?wi?ta Ojca i Nauczyciela M?odzie?y w dzielnicy "Don Bosco" w Rzymie
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia, Personaggi illustri
2023
2023
SG – Prze?o?ony Generalny w Hiszpanii z okazji jubileuszy salezja?skich domów
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, SSM, SSM
2023
D.R. Konga – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023 z udzia?em salezjanów w Kinszasie
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Wenezuela – Spotkanie Rad inspektorialnych salezjanów i córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
Ameryka ?rodkowa – Wirtualne spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CAM, CAM
2023
W?ochy – “Zaczynem… kto?” – Prezentacja Wi?zanki w PDF
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Strenna 2023, Laici
2023
Chile – Dyplom z pedagogiki salezja?skiej: zrozumie? propozycj? Ksi?dza Bosko i Matki Mazzarello
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Educazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Docenti
2023
W?ochy – Dost?pne online wszystkie numery pisma “VOCI FRATERNE”
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Libri, Exallievi, Italia, Italia
2023
Ukraina – Salezja?ski program pomocy ludno?ci ukrai?skiej na czas zimy
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Ucraina, Procure Missionarie, Procure Missionarie, PLE, PLE, PLS, PLS, UKR, UKR, Solidarietà
2023
W?ochy – Sto lat salezja?skiego Domu w Turynie-Crocetta
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari
2023
Francja – Spotkanie sieci salezja?skich szkó? salezja?skich Francji i Belgii Po?udniowej: „Podziela? odpowiedzialno?? duszpastersk?”
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FRB, FRB, Francia, Francia
2023
Niemcy – Spotkanie zarz?du administracyjnego „Don Bosco Youth-Net”
Dane | 19-01-2023 łowo kluczowe | Germania, Germania, Don Bosco Youth Net
2023
Hiszpania – Wspó?praca Federacji “Pinardi” i Wspólnoty Madrytu z lokalnymi firmami w celu znalezienia pracy dla m?odych ludzi zagro?onych wykluczeniem
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, Giovani a Rischio Sociale, Federazione Pinardi, SSM, SSM, Lavoro
2023
Salwador – “Universidad Don Bosco” zorganizowa? Dni Salezja?skie po?wi?cone Wi?zance 2023
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Strenna 2023
2023
Kolumbia – ?lady Ksi?dza Bosko prowadz? do zmiany
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, ICP, ICP, Colombia, Colombia
2023
Liban – Tradycyjne spotkanie zwi?zane z prezentacj? Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | MOR, MOR, Libano, Libano
2023
Kolumbia – Pierwsze ?luby dziesi?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni, BOL, BOL, COM, COM, ECU, ECU, VEN, VEN, Colombia, Colombia
2023
S?owenia – Formacja salezja?skich animatorów
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2023
Kenia – Towarzyszy? m?odym ludziom w perspektywie przysz?o?ci poprzez edukacj? medialn?
Dane | 17-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, AFE, AFE, Kenya, Kenya
2023
Brazylia – Studenci medycyny z Santos realizuj? projekt akademicki maj?cy na celu pomoc rdzennej ludno?ci z Sangradouro i Meruri
Dane | 17-01-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Salute, Indigeni
2023
Hiszpania – Salezjanie “znajduj? to, co ??czy” poprzez projekt “Liban”
Dane | 17-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Libano, Libano
2023
Wietnam – Dzie? Rodziny Salezja?skiej Delegatury Pó?nocnego Wietnamu
Dane | 17-01-2023 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2023
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Denílsona Bezerry Ferreiry
Dane | 17-01-2023 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2023
2023
Portugalia – Spotkanie salezja?skich formatorów z inspektorii Hiszpanii i Portugalii
Dane | 17-01-2023 łowo kluczowe | POR, POR, SMX, SMX, SSM, SSM
2023
Benin – Dzieci potrzebuj?ce z Kandi otrzymuj? ?ywno?? i ubrania dzi?ki salezja?skiej solidarno?ci
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Libri, Artemide Zatti, Giuseppe Costa
2023
Benin – Dzieci potrzebuj?ce z Kandi otrzymuj? ?ywno?? i ubrania dzi?ki salezja?skiej solidarno?ci
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Benin, Benin, Salesian Missions, AON Africa Occidentale Nord
2023
Chile – Stulecie urodzin ks. Mario Borello, salezjanina: nauczyciela wiary i aposto?a katechezy
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Catechesi, CIL, CIL, Cile, Cile
2023
Watykan – Czuwanie ekumeniczne, aby “zawierzy? Bogu prace Synodu”
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Vaticano, Ecumenismo, Sinodo sulla Sinodalit
2023
RMG – “Artemides Zatti. ?wi?ty salezjanin, przyjaciel ubogich”. Ksi??ka przybli?aj?ca jego beatyfikacj? i kanonizacj?
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Libri, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Giuseppe Costa
2023
W?ochy – “Meeting” m?odych cz?onków MGS Sicilia
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Timor Wschodni – II Kapitu?a Wizytatorii TLS
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2023
W?ochy - Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 16-01-2023 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, Italia, Italia
2023
W?ochy – “Kochany Ojcze, Ksi??e Bosko, twoja rodzina jest tu dzisiaj przy tobie”. Zako?czy?y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 15-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia
2023
W?ochy – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej ci?g dalszy
Dane | 14-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia
2023
W?ochy – Aktualna sytuacja ?wieckich w Ko?ciele: Rodzina Salezja?ska przygl?da si? samej sobie
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Laici, Juan Carlos P?rez Godoy
2023
Ekwador – Álex, m?ody marzyciel w?ród licznych nieletnich z “Granja Don Bosco” w Ambato
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Ecuador, Giovani a Rischio Sociale, Misiones Salesianas, ECU, ECU, Agricoltura
2023
Argentyna – “Zatti camino a Dios”: nowa piosenka dedykowana Artemidesowi Zattiemu
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Musica, Artemide Zatti, ARN, ARN, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
Ukraina – Bp Maksym Riabucha, salezjanin: “M?odzi ludzie maj? g??bokie poczucie wolno?ci, które otwiera ich na ?ycie”
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Giovani, Ucraina, Guerra, Dialogo, Maksym Ryabukha
2023
Brazylia – M?odzi z Mi?dzyinspektorialnej Grupy Animacji Misyjnej z misj? w Silvânii
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | BBH, BBH, BMA, BMA, BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
Wenezuela – Ponowienie ?lubów zakonnych grupy m?odych salezjanów
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
W?ochy – Eucharystia pod przewodnictwem Prze?o?onego Generalnego i „Via Lucis” ko?cz? pierwszy dzie? XLI Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 13-01-2023 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Strenna 2023
2023
SG – Dziedzictwo Papie?a Benedykta XVI w zakresie wychowania katolickiego
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Educazione, RMG, RMG, RMG, Benedetto XVI
2023
Brazylia – Zapowied? przybycia salezjanów do Camaçari w czasie uroczystej Mszy ?w.
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Nuova Presenza
2023
Rwanda – Salezjanie daj? nadziej? samotnym matkom i m?odzie?y zagro?onej z Butare
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Rwanda, Giovani a Rischio Sociale, Ragazze, Missioni Don Bosco, AGL, AGL
2023
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii portugalskiej
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Portogallo, Ispettori, POR, POR, RMG, RMG, RMG, Nomine
2023
W?ochy – Oczekiwanie na rozpocz?cie XLI Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia
2023
Argentyna – Setka ludzi m?odych uczestniczy w Szkole dla Animatorów „Wzruszy? si? i zaanga?owa?”
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
Boliwia – XXI Kapitu?a Inspektorialna
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Capitolo Ispettoriale
2023
Belgia – Tysi?c zasadzonych drzew, ogrzewanie biomas?... w Farnières inwestuj? w ochron? przyrody i planety
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Belgio, Belgio, Ambiente, Creato
2023
W?ochy – Wywiad z Mari? Rit? Scrimieri w kontek?cie stulecia urodzin Very Grity, mistyczki Eucharystii
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Italia, Italia, Eucaristia, Vera Grita
2023
Dominikana – Zjazd Salezjanów Wspó?pracowników 2023
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT
2023
Polska – Czterech salezja?skich aspirantów rozpoczyna prenowicjat w Rumi
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLN, PLN
2023
Argentyna – “El Soñador”, spotkanie formacyjne dla animatorów
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Ukraina – Salezjanie i przesiedle?cy ?wi?tuj? Bo?e Narodzenie
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR
2023
Portugalia - Uczniowie kursu krawieckiego
Dane | 11-01-2023 łowo kluczowe | POR, POR
2023
Pakistan – Salezja?ska misja w Lahaur
Dane | 10-01-2023 łowo kluczowe | Pakistan, Educazione, Ragazze, FIS, FIS
2023
W?ochy – Z Kabulu do Rzymu, podró? bez mo?liwo?ci powrotu: przysz?o?? Neginy to uko?czenie studiów
Dane | 10-01-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Italia, Italia, Afghanistan, Salesiani per il Sociale
2023
Hiszpania – “Odwa? si? pod??a? swoj? drog?”. Salezja?ska kampania powo?aniowa 2023
Dane | 10-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, Vocazioni, SMX, SMX, SSM, SSM
2023
D.R. Konga – Pierwsza sesja w ramach formacji ci?g?ej dla 20 salezja?skich asystentów z Afryki ?rodkowej
Dane | 10-01-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Francja – “Znaczenie zaanga?owania sieci Don Bosco Action Sociale”
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia, Sviluppo
2023
Hiszpania – Trzej Królowie i Salezjanie
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, Natale, Solidarietà
2023
SG – “Dossier” Postulatora 2022 i Poster ?wi?to?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Pier Luigi Cameroni
2023
SG – XLI edycja Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Strenna 2023, Laici
2023
Chile – Salezjanie z Puerto Montt organizuj? kurs nt. zapobiegania nadu?yciom
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
Burkina Faso – Salezja?ski ?e?ski O?rodek Kszta?cenia Zawodowego w Wagadugu kszta?ci co roku 300 m?odych kobiet
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | SMX, SMX, Burkina Faso, Burkina Faso, Bosco Global
2023
D.R. Konga – Ponad 900 osób na Dniu prezentacji Wi?zanki w inspektorii AFC
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Populacja osób pi?miennych i analfabetów na ?wiecie
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Giovani, Educazione, Coronavirus
2023
W?ochy – Stulecie og?oszenia ?w. Franciszka Salezego patronem dziennikarzy
Dane | 06-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, San Francesco di Sales, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Eventi
2023
Wietnam – Kurs komunikacji spo?ecznej dla salezja?skich aspirantów z “Don Bosco Xuan Hiep”
Dane | 06-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Vietnam, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, VIE, VIE
2023
Kenia – Szkolenie instruktorów kszta?cenia zawodowego w zakresie pedagogiki Ksi?dza Bosko na miar? XXI wieku
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Sistema Preventivo, Don Bosco Tech Africa
2023
W?ochy – Salezjanie otwieraj? swoje drzwi dla afga?skich uchod?ców. Historia Mustafy
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, ICC, ICC, Italia, Italia, Afghanistan, Servizio Civile
2023
SG – Kiedy Benedykt XVI by? w domu Ksi?dza Bosko
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | Salesiani, ANG, ANG, ICC, ICC, ICP, ICP, RMG, RMG, RMG, Benin, Benin, Benedetto XVI
2023
Timor Wschodni – Dzia?alno?? salezjanów wizytatorii TLS na ko?cu roku
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2023
Meksyk – Tydzie? formacji dla formatorów: „Komunikacja cyfrowa: wyzwania i mo?liwo?ci w formacji”
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ANT, ANT, CAM, CAM, MEG, MEG, MEM, MEM, Messico, Messico
2023
Ukraina – Pomoc humanitarna na zim? dla potrzebuj?cych dotar?a do Lwowa
Dane | 05-01-2023 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR
2023
Indonezja – Dzie? Rodziny Salezja?skiej Wizytatorii INA
Dane | 04-01-2023 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia
2023
Kolumbia – Zako?czy?a si? XVI Kapitu?a Generalna Córek Naj?wi?tszych Serc Jezusa i Maryi
Dane | 04-01-2023 łowo kluczowe | Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, COB, COB, Luigi Variara
2023
ANS News Video - Listopad 2022
Dane | 04-01-2023 łowo kluczowe |
2023
Wietnam – Program formacji dla salezjanów inspektorii VIE
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2023
W?ochy – Zako?czy?a si? XX Kapitu?a Inspektorii Lombardzko-Emilia?skiej
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia
2023
Argentyna – Ks.Ernesto Vespignani, salezjanin, i architektura sakralna
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Arte, Argentina, Argentina, Personaggi illustri, Ernesto Vespignani
2023
Filipiny – Nie?? wsz?dzie ducha Bo?ego Narodzenia: zaanga?owanie szko?y “Caritas Don Bosco” z Santa Rosa
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Filippine, Filippine, Natale
2023
Hiszpania – Zmar? ks. Antonio Rodríguez Tallón SDB
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, Africa, Africa, Decessi, Antonio Rodr?guez Tall
2023
TEN M?ODY CZ?OWIEK POWIEDZIA? MI: “MOJ? PASJ? JEST CHRYSTUS”
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2023
Watykan – Testament duchowy Benedykta XVI
Dane | 02-01-2023 łowo kluczowe | Benedetto XVI
2023
USA – Zmar? ks. Augustine Baek, szef “Salesian Missions”
Dane | 02-01-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, New Rochelle
2023
Mjanma – ?luby wieczyste salezjanina Justina Aunga Hteta Zawa
Dane | 02-01-2023 łowo kluczowe | MYM, MYM
2023
Tunezja – Tunezja to nowe Valdocco?
Dane | 02-01-2023 łowo kluczowe | Tunisia
2023
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Aiborlanga Nongsieja
Dane | 02-01-2023 łowo kluczowe | INS, INS
2022
SG – Prze?o?ony Generalny na wie?? o ?mierci Benedykta XVI: “Odszed? wielki Papie?”
Dane | 31-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Decessi, Benedetto XVI, Papa, Pascual Chávez
2022
Watykan – Odszed? Benedykt XVI, pokorny robotnik w winnicy Pa?skiej
Dane | 31-12-2022 łowo kluczowe | Decessi, Papa, Benedetto XVI
2022
SG – Salezja?ska Agencja Informacyjna w 2022 roku
Dane | 30-12-2022 łowo kluczowe | ANS, RMG, RMG, RMG
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Misj? salezjanów jest by? zawsze blisko m?odych ludzi”
Dane | 30-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia
2022
Papua-Nowa Gwinea – Obchody Bo?ego Narodzenia z m?odzie??
Dane | 30-12-2022 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, PNG, PNG
2022
Hongkong – Zmar? abp Joseph Ti-kang, wielki przyjaciel Ksi?dza Bosko i salezjanów
Dane | 30-12-2022 łowo kluczowe | Hong Kong, Hong Kong
2022
2022
W?ochy – Trzecie spotkanie w ramach cyklu “W Sercu ?wiata”
Dane | 29-12-2022 łowo kluczowe | ICP, ICP
2022
2022
Indie – 9 nowych kap?anów w inspektorii Chennai
Dane | 28-12-2022 łowo kluczowe | INM, INM
2022
Wenezuela – Misyjny Dzie? Powo?aniowy
Dane | 28-12-2022 łowo kluczowe | VEN, VEN
2022
SG – Tematy Wi?zanek z ostatnich 25 lat
Dane | 27-12-2022 łowo kluczowe | STRENNA, RMG, RMG, RMG, Strenna 2023
2022
Demokratyczna Republika Konga – Blandine, jedyna dziewczyna murarz w klasie, której ?ycie zmieni?o si? dzi?ki o?rodkowi “Don Bosco” w Bukavu
Dane | 27-12-2022 łowo kluczowe | Misiones Salesianas, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2022
Liban – Ca?o?ciowe wsparcie dla dzie? salezja?skich w kraju
Dane | 27-12-2022 łowo kluczowe | MOR, MOR, Libano, Libano
2022
Watykan - Tradycyjne b?ogos?awie?stwo ?wi?teczne “Urbi et Orbi”
Dane | 27-12-2022 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2022
Ukraina – ?wi?cenia biskupie ks. Maksyma Riabuchy, salezjanina
Dane | 23-12-2022 łowo kluczowe | Ucraina, Ordinazioni Episcopali, Maksym Ryabukha
2022
Mozambik – Inicjatywa “Czysta woda” zapewnia dost?p do wody pitnej ponad 2 tys. osób z Ntsungo
Dane | 23-12-2022 łowo kluczowe | MOZ, MOZ, New Rochelle, Salesian Missions
2022
Brazylia – “Operação Maturacá”: pomoc dla tubylczych wiosek
Dane | 23-12-2022 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Indigeni
2022
SG – Ks. Václav Klement mianowany nowym prze?o?onym wizytatorii Afryki Po?udniowej
Dane | 23-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, AFM, AFM, RMG, RMG, RMG, Václav Klement, Nomine
2022
W?ochy – Braterskie spotkanie Rad Generalnych Salezjanów i Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 23-12-2022 łowo kluczowe | Salesiani, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, Torino, Consiglio Generale
2022
Hiszpania – Rozpocz?cie obchodów 75-lecia obecno?ci salezjanów w mie?cie La Orotava
Dane | 22-12-2022 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Anniversari
2022
W?ochy – “Open Cooperazione”: tak?e w roku 2021 dzia?alno?? VIS sta?a pod znakiem przejrzysto?ci
Dane | 22-12-2022 łowo kluczowe | Italia, Italia, ONG, VIS, Premi e Riconoscimenti
2022
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii ZMB
Dane | 22-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, RMG, RMG, RMG, ZMB, ZMB, Nomine
2022
Kolumbia – Spotkanie regionalne w ramach projektu “Zrównowa?ona Salezja?ska Ameryka ?aci?ska”
Dane | 22-12-2022 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia, America, Ambiente, Creato, Don Bosco Mondo, Rete America Sociale Salesiana
2022
W?ochy – Minister edukacji i zas?ug odwiedza szko?? salezja?sk? w Sesto San Giovanni
Dane | 22-12-2022 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia
2022
Salwador – Uczniowie szko?y “San José”
Dane | 22-12-2022 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2022
Portugalia – Bo?onarodzeniowa kampania w szko?ach, placówkach i o?rodkach spo?ecznych inspektorii
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Natale, Solidarietà
2022
Indie – Inspektoria Shillong op?akuje nag?? ?mier? m?odego salezjanina, Pynshngaina Hahshaha
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | INS, INS, India, India, Decessi
2022
W?gry – Ks. Mihály Kiss, salezjanin, uhonorowany po?miertnie medalem “Sprawiedliwy w?ród Narodów ?wiata” przez Instytut “Yad Vashem” w Jerozolimie
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG, Dialogo, Premi e Riconoscimenti, Storia, Ebraismo
2022
SG – Ks. Marcelo Farfán mianowany prze?o?onym inspektorii ekwadorskiej
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, RMG, RMG, RMG, Nomine, Marcelo Farf
2022
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina Carlosa Andrésa Ramíreza Acosty
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2022
W?ochy – Salezjanin wspó?pracownik Salvatore Giunta diakonem sta?ym
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, ICC, ICC, Italia, Italia, Diacono Permanente
2022
Brazylia – Dwaj nowi salezjanie kap?ani z inspektorii Recife w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BRE, BRE, Brasile, Brasile
2022
Angola – Bp Edmundo Valenzuela, salezjanin, z wizyt? we wspólnocie w Munda-Huambo
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2022
Wietnam – ?wi?ta Bo?ego Narodzenia s? dla wszystkich: inicjatywa biskupa Van De, salezjanina, emerytowanego biskupa Thai Binh, szerzy rado?? w?ród osób niepe?nosprawnych
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE, Vietnam del Nord, Pierre Nguyen Van De, Vescovi, Disabilità
2022
W?ochy – Kurs formacji ci?g?ej w zakresie duszpasterstwa misyjnego 2022
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Corso Missionari, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2022
SG – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2023
2022
D.R. Konga – Salezja?ska Grupa Misyjna z Kinszasy odwiedza dom “Papy”
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ACC, ACC
2022
Azja Wschodnia-Oceania – MGS prowadzi adwentowy dzie? skupieni online dla regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Asia EstOceania, Asia EstOceania
2022
Fid?i – Ponad 160 m?odych ludzi uczestniczy w “BulaBosco 2022”
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | AUL, AUL, Figi
2022
Meksyk – Bo?onarodzeniowe spotkanie m?odych salezjanów w formacji i formatorów z ró?nych inspektorii regionu Interameryka
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | ANT, ANT, CAM, CAM, HAI, HAI, MEG, MEG, MEM, MEM, SUE, SUE, SUO, SUO, Messico, Messico
2022
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii tajlandzkiej
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | Thailandia, Ispettori, RMG, RMG, RMG, THA, THA, Nomine
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Na Ukrainie sytuacja jest bardzo ci??ka, ale to tam musimy by? i dawa? ?wiadectwo”
Dane | 19-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2022
W?ochy – Dziennikarze ?ladami Ksi?dza Bosko i miejsc salezja?skich
Dane | 19-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ICP, ICP, Italia, Italia, Giuseppe Costa
2022
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii ACC: ks. Aurélien Mukangwa Mwana Ngoy
Dane | 19-12-2022 łowo kluczowe | ACC, ACC, RMG, RMG, RMG
2022
SG – Misyjny apel Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2022
W?ochy – Konferencja prasowa Prze?o?onego Generalnego: rozmowa z dziennikarzami o wspó?czesnej rzeczywisto?ci salezja?skiej
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Luoghi Salesiani, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ICP, ICP, Italia, Italia, Giuseppe Costa
2022
SG – Ks. Gesing potwierdzony na stanowisku prze?o?onego inspektorii niemieckiej
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, GER, GER, RMG, RMG, RMG, Germania, Germania, Nomine
2022
SG – Ks. McDonnell potwierdzony na stanowisku prze?o?onego inspektorii irlandzkiej
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, IRL, IRL, RMG, RMG, RMG, Irlanda, Irlanda, Nomine
2022
SG – Mianowany nowy prze?o?ony inspektorii W?och Po?udniowych
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, IME, IME, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Nomine
2022
SI?A TEGO BEZBRONNEGO DZIECKA POKONUJE WSZYSTKIE MOCE ?WIATA
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Natale
2022
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Indii-Chennai: ks. Bosco Lourdhusamy
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, INM, INM, RMG, RMG, RMG, India, India, Nomine
2022
SG – Dost?pna jest pozycja “Duchowo?? i pedagogika ?w. Franciszka Salezego w Grupach Rodziny Salezja?skiej”
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Consulta Mondiale FS, San Francesco di Sales, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play
2022
Argentyna – „Juventudes Radio” podejmuje inicjatyw? „Teraz zagraj ty”
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2022
Ekwador – Krajowa Rada ds. Edukacji Salezja?skiej liczy 25 lat
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, CONESA
2022
W?ochy – Cz?onkowie ?wiatowej Rady SSW spotykaj? si? z kap?anami i diakonami nale??cymi do Stowarzyszenia
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Italia, Italia
2022
Hiszpania – M?odzi potrzebuj?cy w centrum II Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej Inspektorii SSM
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giovani, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, SSM, SSM
2022
Tajlandia – 85-lecie Sióstr S?u?ebniczek Niepokalanego Serca Maryi
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, THA, THA
2022
SG – Ks. Roberto dal Molin mianowany nowym prze?o?onym inspektorii ILE
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | ILE, ILE, RMG, RMG, RMG, CNOS
2022
SG – 50. rocznica ?mierci czcigodnego s?ugi Bo?ego Attilio Giordaniego
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2022
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Diego da Silvy
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2022
2022
Mo?dawia – Przyrzeczenia m?odych cz?onków „Przyjació? Dominika Savio” z Kiszyniowa
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Amici di Domenico Savio
2022
W?ochy – Obchody 60-lecia parafii ?w. Jana Bosko w Asti
Dane | 15-12-2022 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2022
Republika Dominikany – 75 lat obecno?ci salezjanów w mie?cie Jarabacoa
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Anniversari
2022
SG – Misyjna strategia ?w. Franciszka Salezego
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | San Francesco di Sales, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2022
S?owacja – Przyj?cie, pomoc, nieprzerwane wsparcie: salezja?ska odpowied? na cierpienie ukrai?skich uchod?ców
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Slovacchia, Rifugiati, Ucraina, SLK, SLK, Guerra
2022
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023: wszyscy s? zaproszeni do wzi?cia udzia?u
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG
2022
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Evera Quisaboniego
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, COB, COB, Colombia, Colombia
2022
Brazylia – ?luby wieczyste salezjanina Césara Francisca
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2022
Hiszpania – Ponad 250 uczestników na „Campobosco 2022” w Logroño
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2022
Mjanma – Msza ?w. dzi?kczynna za kanonizacj? Artemidesa Zattiego
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2022
Dwa o?tarze Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Italia, Italia, Basilica Maria Ausiliatrice, Storia
2022
ANS News Video - Wydanie Specjalne - Zatti
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | ANS, Artemide Zatti
2022
W?ochy – Boretto promuje ?wi?tego Artemidesa Zattiego
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ILE, ILE, Italia, Italia, Pier Luigi Cameroni
2022
Hiszpania – Bo?onarodzeniowy koncert “Misiones Salesianas” w Audytorium Narodowym
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Spagna, Exallievi, Misiones Salesianas, Concerto, Natale
2022
SG – Ks. Alcas Michilot mianowany nowym prze?o?onym inspektorii peruwia?skiej
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, PER, PER, RMG, RMG, RMG, Nomine
2022
SG – Ks. Bart Decancq nowym prze?o?onym inspektorii BEN
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Ispettori, BEN, BEN, RMG, RMG, RMG, Nomine
2022
Brazylia – Mons. Jonas Abib, za?o?yciel Canção Nova, odszed? do Domu Ojca
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Canção Nova, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Brasile, Brasile, Decessi
2022
W?ochy – Zimowa sesja plenarna Rady Generalnej
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Consiglio Generale
2022
Timor Wschodni – Pierwsze ?luby 22 m?odych salezjanów
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Timor Est, Prime Professioni, TLS, TLS
2022
Indie – Cz?onkowie Federacji BWS z inspektorii Mumbaju odwiedzaj? o?rodki w stanie Gujarat
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Exallievi, INB, INB, India, India
2022
Gwatemala – Spotkanie cz?onków sektora komunikacji spo?ecznej z salezja?skiej inspektorii ?rodkowej Ameryki
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2022
Japonia – Wieczyste i pierwsze ?luby zakonne sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Professioni Perpetue, Vietnam, Prime Professioni, Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Giappone, Giappone
2022
Wielka Brytania – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Stevena Lloyda
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2022
Sri Lanka – Trzej nowi salezjanie kap?ani dla wizytatorii Sri Lanki
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Sri Lanka, Ordinazioni Sacerdotali, LKC, LKC
2022
Mjanma – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Cardinali, Charles Maung Bo
2022
Polska – Ks. Tadeusz Furdyna, salezjanin, otrzyma? Z?oty Medal – Zas?u?ony Kulturze “Gloria Artis”
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Polonia, Arte, Premi e Riconoscimenti
2022
D.R. Konga - Obchody ?wi?ta Niepokalanego Pocz?cia NMP i po?o?enie kamienia w?gielnego pod budow? nowego internatu w "Don Bosco Shasha"
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2022
Indie – Salezjanin wyró?niony Mi?dzynarodow? Nagrod? Praw Cz?owieka
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | India, India, Premi e Riconoscimenti
2022
Namibia – Dost?p do wody pitnej ma kolejnych 550 osób dzi?ki inicjatywie “Czysta woda”
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, ZMB, ZMB, Namibia, Salesian Missions, Acqua
2022
W?ochy – Bo?onarodzeniowy koncert na rzecz pokoju w Watykanie
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Musica, Ucraina, Italia, Italia, Concerto, Natale
2022
W?ochy – Zimowa sesja plenarna Rady Generalnej
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Giuseppe Costa
2022
SG – “Press Tour” ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Giuseppe Costa
2022
S?owenia – “Fundacija Don Bosko” niesie rado?? ukrai?skim sierotom goszczonym w miejscowo?ci Slavina
Dane | 11-12-2022 łowo kluczowe | Rifugiati, SLO, SLO, Slovenia, Bambini
2022
Filipiny – Rodzina Salezja?ska z inspektorii Filipin Po?udniowych ??czy si? w refleksji i komunii
Dane | 10-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2022
Stany Zjednoczone – Mi?dzynarodowy Dzie? Praw Cz?owieka: zaanga?owanie salezjanów na rzecz praw cz?owieka na ca?ym ?wiecie
Dane | 10-12-2022 łowo kluczowe | Stati Uniti, Sri Lanka, Benin, Benin, India, India, Nigeria, Nigeria, Diritti, Salesian Missions
2022
Polska – Spotkanie Zespo?u Koordynuj?cego Pomoc dla Ukrainy
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | Ucraina, PLE, PLE, PLS, PLS, UKR, UKR, VIS, Solidarietà
2022
Palestyna – Szko?a Komunikacji Spo?ecznej Inspektorii MOR w kontek?cie refleksji nad wymiarem synodalnym komunikacji spo?ecznej
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Palestina, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, MOR, MOR
2022
Indie – M?odzi z pó?nocno-wschodnich Indii obchodz? w Bangalore stulecie obecno?ci salezjanów
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Centenario Presenza Salesiana
2022
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii ?rodkowej Ameryki: ks. Julio Andrés Navarro Mora
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Consiglio Generale
2022
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Brazylii-Porto Alegre: ks Ademir Ricardo Cwendrych
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Consiglio Generale
2022
Etiopia – “Don Bosco Catholic School” w Gambelli obchodzi Dzie? Krajów, Narodowo?ci i Ludów
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2022
2022
Nigeria – I Kapitu?a Inspektorii ANN
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | Nigeria, Nigeria, ANN Africa Nigeria e Niger
2022
S?owenia – Wizyta Filipa Rinaldiego w dziele salezja?skim w Radnej w 1926 roku
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | Filippo Rinaldi, SLO, SLO
2022
ANS News Video - Pa?dziernik 2022
Dane | 09-12-2022 łowo kluczowe | ANS, RMG, RMG, RMG, Video
2022
2022
SG – System prewencyjny, podstawa wychowania salezja?skiego, liczy 181 lat: “Nie biciem, ale ?agodno?ci? i mi?o?ci?”
Dane | 08-12-2022 łowo kluczowe | Oratorio, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Sistema Preventivo
2022
D.R. Konga – Inicjatywa w zakresie edukacji ekologicznej salezja?skiej szko?y "Gombe 2/Don Bosco”
Dane | 08-12-2022 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2022
Mongolia – Pomoc potrzebuj?cym to codzienna misja i ?wiadectwo salezjanów
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Solidarietà
2022
Azja Wschodnia-Oceania – Opracowanie polityki inspektorialnej dotycz?cej sieci spo?eczno?ciowych
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Social
2022
Indie – Promocja kobiet w domu salezja?skim “Surakshita”
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale, INH, INH, India, India, Donne
2022
W?ochy – “Jak wychowywa? w nadziei z Ksi?dzem Bosko”: by?y prze?o?ony generalny w Genui
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Rettor Maggiore Emerito, Pascual Chávez
2022
W?ochy – Rozmowa z Prze?o?onym Generalnym: “Da mihi animas, caetera tolle” dzisiaj w Zgromadzeniu
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Formazione, Ángel Fernández Artime, Spiritualità Salesiana, Rettor Maggiore, Formazione, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, Italia, Italia, CISI, CG28
2022
Ekwador - ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Harry’ego Icazy
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Ecuador, Ordinazioni Sacerdotali, ECU, ECU
2022
RPA - Msza ?w. dzi?kczynna za kanonizacj? Artemidesa Zattiego i Jana Chrzciciela Scalabriniego
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Sudafrica, Artemide Zatti, AFM, AFM
2022
Indie – Po?wi?cenie pomnika pw. s?ugi Bo?ego Orestesa Marengo
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2022
Ghana – I Kapitu?a nowej salezja?skiej Inspektorii Afryki Zachodnio-Po?udniowej
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Ghana, Ghana, AOS Africa Occidentale Sud, Capitolo Ispettoriale
2022
Wielka Brytania – Ks. Gildasio Mendes uczestniczy w premierze filmu o Seanie Devereux
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Gildasio dos Santos Mendes
2022
8 grudnia 1841: pocz?tek Oratorium!
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Oratorio, Don Bosco
2022
Ameryka – Seminarium szkoleniowe "Troska o tych, którzy nas ucz?" i uhonorowanie wychowawców RASS
Dane | 06-12-2022 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, America, Rete America Sociale Salesiana, Docenti
2022
Turcja – By?y prezydent Niemiec, Wulff, spotyka si? przedstawicielami mniejszo?ci religijnych w domu salezja?skim w Stambule
Dane | 06-12-2022 łowo kluczowe | Turchia, GER, GER, Germania, Germania, Personaggi illustri, Dialogo
2022
W?ochy – Radca generalny ds. formacji prowadzi pierwsze Kuratorium wspólnoty pw. Zefiryna Namuncury UPS w jej nowej siedzibie
Dane | 06-12-2022 łowo kluczowe | Formazione, Curatorium, Formazione, Formazione, Formazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Ivo Coelho
2022
Filipiny – Ekonom generalny odwiedza Dom Formacji Specyficznej dla Salezjanów Koadiutorów
Dane | 06-12-2022 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Economo Generale, Jean Paul Muller
2022
SG – Inne propozycje plakatów Wi?zanki 2023: ilustracje i sugestie, którymi warto si? podzieli?
Dane | 06-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Strenna 2023
2022
SG – “Dziennik” kanonizacji Artemidesa Zattiego
Dane | 06-12-2022 łowo kluczowe | ANS, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2022
Argentyna – Spotkanie ekipy salezja?skiego towarzyszenia
Dane | 06-12-2022 łowo kluczowe | ARN, ARN
2022
SG – Budowa? razem przysz?o?? ANS: s?owo do czytelników
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | ANS, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2022
Gwatemala – Kapitu?a Generalna Sióstr Zmartwychwstania Pa?skiego
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Suore della Resurrezione, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2022
Burundi – Da? ?wiat?o dla nowej misji: wsparcie "Missioni Don Bosco" dla projektu salezja?skiego w Kagwemie
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AGL, AGL, Burundi, Burundi, Italia, Italia, Povertà
2022
Indie – Obchody 50-lecia wspania?ej s?u?by
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Anniversari
2022
Demokratyczna Republika Konga – Ksi?dz Bosko jest obecny w?ród tysi?cy przesiedle?ców w pó?nocnej cz??ci miasta Goma
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guerra, Violenze, VIS, Solidarietà
2022
Ekwador – Piel?gnowa? marzenia i zbiera? owoce
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | ECU, ECU
2022
Portugalia – Byli wychowankowie salezja?scy z kraju gromadz? si? na Walnym Zje?dzie
Dane | 05-12-2022 łowo kluczowe | Exallievi, POR, POR
2022
2022
Chorwacja – Walny Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Europy i Bliskiego Wschodu
Dane | 02-12-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Europa, CRO, CRO
2022
W?ochy – Konferencja prasowa prezentuj?ca Sie? Humanitarn?, w ramach której przyj?to 70 afga?skich uchod?ców
Dane | 02-12-2022 łowo kluczowe | Italia, Italia, Salesiani per il Sociale, Afghanistan
2022
2022
Demokratyczna Republika Konga – Pomoc ?ywno?ciowa dla dzieci z Lubumbashi w ramach salezja?skiej akcji wsparcia mi?dzynarodowego
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Fame, Salesian Missions
2022
Polska – Animacja misyjna i wolontariat w szko?ach Inspektorii Warszawskiej
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | Volontariato, Polonia, PLE, PLE, Animazione Missionaria
2022
Argentyna – Potrójne oddzia?ywanie edukacji w salezja?skiej szkole w mie?cie Salta
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina, Ambiente, Scuole
2022
Indie – “Konklawe” lekarzy: byli wychowankowie salezja?scy inspiruj? uczniów salezja?skich
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | Exallievi, INM, INM, India, India, Salute
2022
Portugalia – “WYD DON BOSCO 23” rozpoczyna zapisy na ?wiatowe Dni M?odzie?y
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, GMG2023, WYD DON BOSCO 23
2022
W?ochy – Pierwsze spotkanie formacyjne SDB-?wieccy online
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | ISI, ISI
2022
Ukraina – 22. rocznica salezja?skiego dzie?a w Odessie
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | UKR, UKR
2022
Argentyna – Nowy film dokumentalny o ?w. Artemidesie Zattim
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | Artemide Zatti, Argentina, Argentina
2022
Republika Zielonego Przyl?dka – Radca generalny ds. misji odwiedza Wyspy Zielonego Przyl?dka
Dane | 01-12-2022 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, POR, POR, Capo Verde
2022
Gwinea Konakry – Wsparcie na odleg?o?? dla dzieci z Gwinei Konakry
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Guinea Conakry
2022
Indonezja – M?odzi salezjanie zaanga?owani w budowanie pokoju
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | INA, INA
2022
Boliwia – Drugie spotkanie dotycz?ce formacji ci?g?ej
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | BOL, BOL
2022
Meksyk – Rado?? i braterstwo na “Campo Juanitos 2022”
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | MEM, MEM
2022
Kolumbia – ?luby wieczyste salezjanina Juana Guillermo Olarte Sierry
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | COB, COB
2022
Brazylia – Ponad 700 m?odych ludzi uczestniczy w Festiwalu M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 30-11-2022 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2022
Hongkong – Ca?a inspektoria CIN czci ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Vescovi
2022
S?owacja – Tydzie? z ks. Chávezem
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Slovacchia, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, SLK, SLK, Rettor Maggiore Emerito, Pascual Chávez, Direttori
2022
W?ochy – ?w. Artemides Zatti na Colle Don Bosco, 18 marca 1934 r.
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Luoghi Salesiani, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICP, ICP, Italia, Italia, Storia
2022
W?ochy – Bp Cognata wzorem salezjanina i biskupa. Wnioski ko?cowe z Sympozjum “Charyzmat salezja?ski w ?wietle oblacji”
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ISI, ISI, Italia, Italia
2022
Kenia – 117 absolwentów O?rodka kszta?cenia zawodowego “Don Bosco Boys’ Town”
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2022
Argentyna – Spotkanie dyrektorów i dyrektorek salezja?skich dzie? Argentyny Pó?nocnej
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2022
2022
Portugalia – Salezja?skie Forum Misyjne „Pierwsze g?oszenie. Jak g?osi? Chrystusa dzisiaj”
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Portogallo, Missioni, Missioni, Missioni, POR, POR
2022
Hiszpania – Przedstawienie teatralne w Atocha
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Spagna
2022
Indie – Podniesienie umiej?tno?ci kieruj?cych PDO i doroczny Walny Zjazd BOSCONET
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | PDO, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Asia Sud, Asia Sud, INT, INT, India, India, Bosconet, Economo Generale
2022
Kenia – “Salezja?skie Towarzyszenie Duszpasterskie”
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Accompagnamento, AFE, AFE, Kenya, Kenya, SAFCAM
2022
Ameryka – Zako?czy?a si? Salezja?ska Szko?a Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, America, Gildasio dos Santos Mendes
2022
W?ochy – Wspomnienie Mamy Ma?grzaty w 166. rocznic? jej ?mierci
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Mamma Margherita, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICP, ICP, Italia, Italia
2022
Dominikana – Salezjanin misjonarz Jaques Massa Lefunavuku przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Ordinazioni Sacerdotali, ANT, ANT
2022
Wietnam – Inspektorialny Dzie? Misyjny: „B?d? prawdziwym ?wiadkiem Ewangelii”
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2022
Rwanda – Koncert ewangelizacyjny w parafii ?w. Jana Bosko w Rango
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL
2022
W?ochy – Byli Wychowankowie Salezja?scy Europy zastanawiaj? si? nad swoj? przysz?o?ci?
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Exallievi, Italia, Italia, Bryan Magro
2022
USA – Prze?o?ony Generalny zako?czy? wizyt? we wschodniej cz??ci Stanów Zjednoczonych spotkaniem z salezjanami w formacji pocz?tkowej
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUE, SUE
2022
Indie – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego do salezjanów z INM: “Do przodu, ci?gle do przodu!”
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INM, INM, India, India, Stefano Martoglio
2022
Argentyna – “WhatsApp Zatti”
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Musica, Artemide Zatti, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Teatro
2022
SG – Ekologiczny i Duchowy Kalendarz Adwentowy
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Natale, Ecologia Integrale
2022
Europa – Wymagania stawiane liderom szkolnym: aktywna metodyka i dobrostan emocjonalny cz?onków naszych wspólnot wychowawczo-duszpasterskich
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione Professionale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Europa, Scuole
2022
Kolumbia – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Hugo Orozco w inspektorii Bogoty
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia, Visita Straordinaria, Hugo Orozco S?nchez
2022
USA – Rodzina Salezja?ska z Port Chester zdoby?a serce Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUE, SUE
2022
USA – Prze?o?ony Generalny obchodzi ?wi?to Dzi?kczynienia z salezjanami w Ramsey
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUE, SUE
2022
Ekwador – ?wi?to Wspólnoty Inspektorialnej
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2022
W?ochy - Dwie?cie m?odych osób uczestniczy?o w „MGS Day” na Valdocco
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2022
W?ochy - Dwie?cie m?odych osób uczestniczy?o w „MGS Day” na Valdocco
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2022
Syria - Spotkanie m?odzie?y w "Don Bosco Al-Kafroun": "Id? do ciebie"
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR
2022
10 rzeczy, które warto wiedzie? o Mamie Ma?gorzacie
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Mamma Margherita
2022
SG – Sto postaci reprezentuje Rodzin? Ksi?dza Bosko na plakacie Wi?zanki 2023
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2023
2022
SG – Plakat Wi?zanki 2023: “JAKO ZACZYN W DZISIEJSZEJ RODZINIE LUDZKIEJ. Wymiar ?wiecki Rodziny Ksi?dza Bosko”
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, RMG, RMG, RMG, Strenna 2023
2022
D.R. Konga – Spotkanie dyrektorów salezja?skich placówek Afryki ?rodkowej
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2022
2022
Malta – Seminarium Erasmus+: jak pomóc m?odym pokonywa? stres, l?k i ból
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Exallievi, MLT, MLT, Malta, Malta
2022
Brazylia – Prze?o?ony inspektorii Campo Grande, ks. Ricardo Carlos, nowym przewodnicz?cym CISBRASIL
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2022
Urugwaj – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej radcy regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Uruguay, America Cono Sud, America Cono Sud, URU, URU, Gabriel Romero
2022
Indonezja – Radca generalny ds. misji z wizyt? w D?akarcie
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia, Settore Missioni, Alfred Maravilla
2022
USA – Prze?o?ony Generalny spotyka si? ze starsz? m?odzie?? w New Rochelle
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Exallievi, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUE, SUE
2022
USA – Radosne spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUE, SUE, Giovani Leader
2022
USA – Prze?o?ony Generalny przybywa do inspektorii Wschodnich Stanów Zjednoczonych i Kanady
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUE, SUE
2022
W?ochy – Mi?dzynarodowe Sympozjum po?wi?cone ?w. Franciszkowi Salezemu: do?wiadczenie komunii i refleksji, które otwiera nowe perspektywy
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | San Francesco di Sales, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2022
2022
USA – Wieczorne obchody 75-lecia Salezja?skiej Prokury Misyjnej “Salesian Missions”, Prze?o?ony Generalny dzi?kuje zespo?owi Prokury i jej dobroczy?com
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUE, SUE, Salesian Missions, Anniversari
2022
W?ochy – Ks. Alberto Maria De Agostini i Ks. Bosko podmiotem uwagi na Uniwersytecie w Padwie
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | ISS, Italia, Italia, Alberto Maria De Agostini
2022
Afryka – Tak?e “Don Bosco Tech Africa” anga?uje si? w zapobieganie przymusowej pracy w ramach kszta?cenia zawodowego
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Africa, Africa, Don Bosco Tech Africa, Lavoro Minorile
2022
W?ochy – Sympozjum teologiczno-duchowe po?wi?cone biskupowi Giuseppe Cognacie. “Charyzmat salezja?ski w ?wietle oblacji”
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ISI, ISI, Italia, Italia, Pier Luigi Cameroni, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2022
Urugwaj – Spotkanie przedkapitulne inspektorii pw. ?w. Józefa z udzia?em radcy regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU, Gabriel Romero
2022
W?ochy – 12. spotkanie realizatorów salezja?skich europrojektów 2022
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia, Europa, Unione Europea, Don Bosco Tech Europe
2022
Demokratyczna Republika Konga – Apel ks. Basañesa: “?wiadczy? o Ewangelii pojednania”
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guerra, Violenze, Guillermo Basañes
2022
Nigeria – Kurs szkoleniowy dotycz?cy opieki i ochrony dzieci dla salezjanów z inspektorii ANN
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Nigeria, Nigeria, ANN Africa Nigeria e Niger
2022
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Jesusa Rochy
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2022
Hongkong – Obchody dorocznego Dnia Salezjanina Koadiutora pod znakiem ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong
2022
USA – Obchody 75-lecia Salezja?skiej Prokury Misyjnej w New Rochelle z udzia?em ks. Ángela Fernándeza Artime
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUE, SUE, Salesian Missions
2022
Korea Po?udniowa – Sympozjum po?wi?cone ?w. Franciszkowi Salezemu
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2022
RPA – Zako?czy?a si? XII Kapitu?a Wizytatorii AFM
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2022
Mongolia – Obchody ku czci ?w. Artemidesa Zattiego w U?an Bator
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2022
Wietnam – Radca generalny ds. duszpasterstwa m?odzie?y z wizyt? we wspólnocie salezja?skiej “Don Bosco Ben Cat”
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Vietnam, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, VIE, VIE, Miguel Angel Garcia Morcuende
2022
Ameryka – Przedstawiciele Sieci kontynentalnej O?rodków Kszta?cenia Zawodowego zastanawiaj? si? nad mow? nienawi?ci i omawiaj? wspó?prac?
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale, America, Don Bosco International
2022
Ekwador – V Kongres Edukacji Salezja?skiej gromadzi prelegentów i uczestników z ró?nych krajów
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | Ecuador, Educazione, IUS, ECU, ECU, Università
2022
S?owenia – Drzewo stulecia, które wydaje swoje owoce: Inspektoria pw. ?w. Cyryla i Metodego
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | Ministranti, SLO, SLO, Slovenia, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari, Roman Jachimowicz, Vescovi
2022
USA – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Zachodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 22-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Salesiani Cooperatori, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUO, SUO
2022
Hiszpania – Sektor Duszpasterstwa M?odzie?y z Rzymu i Salezja?skie Centrum Krajowe Hiszpanii przeprowadzaj? wspóln? refleksj? w Madrycie
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Miguel Angel Garcia Morcuende
2022
Indie – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego do uczestników NECDBS: “Musimy uczyni? nasze instytucje prawdziwym domem dla m?odzie?y”
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Educazione, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INK, INK, India, India, Stefano Martoglio
2022
USA – Prze?o?ony Generalny przewodniczy Mszy ?w. dzi?kczynnej z okazji 125. rocznicy obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUO, SUO, Anniversari, Hugo Orozco S?nchez
2022
Ekwador – Kapitu?a Inspektorii Ekwadoru
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Capitolo Ispettoriale
2022
Timor Wschodni – Msza ?w. dzi?kczynna za kanonizacj? Artemidesa Zattiego, or?downika wszystkich
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Timor Est, Artemide Zatti, TLS, TLS
2022
Meksyk – Kapitu?a Inspektorii Guadalajary
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2022
Nigeria – Inspektoria Afryki Nigerii Nigru ko?czy Kongres MGS i ?wi?tuje 40-lecie obecno?ci salezjanów w Nigerii
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Nigeria, Nigeria, ANN Africa Nigeria e Niger
2022
Malezja – Radca generalny ds. misji z wizyt? na nowej salezja?skiej placówce misyjnej
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Malesia, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Alfred Maravilla
2022
USA – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w pó?nocnej Kalifornii
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUO, SUO
2022
Pi?ciu ?wi?tych salezja?skich, którzy inspiruj? do ?wi?to?ci
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Domenico Savio, Madre Mazzarello, Don Bosco
2022
Ghana – Przywróci? dzieci?stwo dzieciom ulicy i zapewni? im lepsz? przysz?o??
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ISI, ISI, Italia, Italia, Università
2022
Hiszpania – Wspó?praca w ramach projektu “Inkubatory, które ratuj? ?ycie”
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SSM, SSM
2022
Pakistan – W ramach wielkiej i wielop?aszczyznowej akcji mi?dzynarodowej salezjanie pomagaj? ponad 1200 ofiarom powodzi
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Pakistan, Missioni Don Bosco, Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, FIS, FIS, Disastri, Don Bosco Mission Bonn
2022
USA – Krajowa Konferencja M?odzie?y Katolickiej: idee i refleksje dotycz?ce “tera?niejszo?ci” Ko?cio?a
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Stati Uniti, Giovani, SUE, SUE, SUO, SUO, Giovani Leader
2022
USA – Prze?o?ony Generalny urzeczony ameryka?sk? m?odzie??: “Zrobili?cie na mnie niesamowite wra?enie!”
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUO, SUO
2022
Argentyna – “Becchi”: do?wiadczenie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ARN, ARN
2022
Wietnam – Uroczyste ?wi?to w ho?dzie ?w. Artemidesowi Zattiemu
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Artemide Zatti, VIE, VIE
2022
W?ochy – Wspólne planowanie nowych dróg: Spotkanie Krajowej Rady Animacji Misyjnej na Valdocco
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Italia, Italia, Valdocco, VIS
2022
Indie – Minister ds. finansów stanu Assam inauguruje o?rodek akademicki w “Don Bosco College”
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | Salesiani, India, India, Università
2022
Ghana – Przywróci? dzieci?stwo dzieciom ulicy i zapewni? im lepsz? przysz?o??
Dane | 18-11-2022 łowo kluczowe | ANS, RMG, RMG, RMG
2022
Ghana – Przywróci? dzieci?stwo dzieciom ulicy i zapewni? im lepsz? przysz?o??
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Ghana, Ghana, AOS Africa Occidentale Sud, Salesian Missions
2022
Chile – “Fundación Don Bosco” otwiera nowy o?rodek rodzinny w miejscowo?ci Padre Hurtado
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Famiglia, CIL, CIL, Cile, Cile, Opzione Preferenziale, Fundación Don Bosco
2022
W?ochy – Mi?dzynarodowe Sympozjum nt. “?w. Franciszek Salezy, mi?dzy dziedzictwem, duchowo?ci? i pedagogik?”
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | San Francesco di Sales, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2022
USA – Prze?o?ony Generalny odwiedza dzie?a we wschodniej cz??ci Los Angeles
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUO, SUO, Timothy Ploch
2022
Wenezuela – 80 lat parafii “La Santa Cruz”
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | VEN, VEN, Parrocchie
2022
Tajlandia – Setki uczniów zgromadzonych na Obozie MGS, zorganizowanym przez tajlandzki Sektor duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, THA, THA
2022
W?ochy – Salezjanie z Sesto San Giovanni inauguruj? warsztaty “Greenhouse”
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia
2022
Madagaskar – Carlos, ch?opiec, który zdo?a? si? uratowa? i który dzi?ki salezjanom odnalaz? tak?e swoj? drog? zawodow?
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, ICC, ICC, Italia, Italia, Borgo Ragazzi Don Bosco
2022
Madagaskar – Carlos, ch?opiec, który zdo?a? si? uratowa? i który dzi?ki salezjanom odnalaz? tak?e swoj? drog? zawodow?
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Giovani a Rischio Sociale, Misiones Salesianas, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar
2022
Belgia – Salezjanie rozpoczynaj? mi?dzynarodow? kampani? przeciwko mowie nienawi?ci na portalach spo?eczno?ciowych
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Educazione, Belgio, Belgio, Don Bosco International, Bullismo
2022
Ukraina – Dwa generatory dla Lwowa w sytuacji nachodz?cego zimna i przerw w dostawie pr?du
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Ucraina, Missioni Don Bosco, UKR, UKR, Solidarietà, Guerra
2022
Ekwador – Wolontariat, styl salezja?skiego ?ycia: 50 lat M?odzie?owego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Volontariato, Famiglia Salesiana, Ecuador, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ECU, ECU
2022
Filipiny – Spotkanie regionalne delegatów inspektorialnych ds. animacji misyjnej
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Filippine, Filippine, Alfred Maravilla
2022
Samoa – ?w. Artemides Zatti uhonorowany uroczysto?ci? ?wi?ce? kap?a?skich
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Artemide Zatti, AUL, AUL
2022
USA – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Zachodnich Stanów Zjednoczonych pw. ?w. Andrzeja
Dane | 16-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SUO, SUO
2022
Kenia – Inauguracja “Air Conditioning Centre of Excellence” przy “Don Bosco Boys”
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Lavoro, Daikin, Don Bosco Tech Africa
2022
Malta – “Don Bosco International” na pierwszym spotkaniu Forum Konsultacyjnego Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA)
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Rifugiati, Malta, Malta, Don Bosco International, Migranti
2022
Ameryka – System prewencyjny w harmonii z Globalnym paktem edukacyjnym
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Educazione, Eventi, America, Sistema Preventivo, Fabio Attard, Yvonne Reungoat
2022
Wietnam – Edukacja afektywna, animacja powo?aniowa i mentalno?? planowania w centrum dorocznego Spotkania Delegatów ds. Duszpasterstwa M?odzie?y Regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Vietnam, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Miguel Angel Garcia Morcuende
2022
SG – Podró? Prze?o?onego Generalnego do USA z okazji 125-lecia obecno?ci salezjanów w tym kraju
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Stati Uniti, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, SUE, SUE, SUO, SUO, Anniversari
2022
Chile – Spotkanie ekipy formacyjnej Ameryki Cono Sud po pi?ciu latach
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, CIL, CIL, Cile, Cile
2022
W?ochy – Pod dwóch latach powraca Spotkanie Terytorialne MGS w formie stacjonarnej
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, IME, IME
2022
RPA – Rozpocz??a si? Kapitu?a Wizytatorii Afryki Po?udniowej
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | AFM, AFM, Capitolo Ispettoriale
2022
W?ochy – ?w. Artemides Zatti i Córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Antonieta B?hm, Pier Luigi Cameroni
2022
Argentyna – Artemides Zatti og?oszony patronem piel?gniarek i piel?gniarzy w Argentynie
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Argentina, Argentina, Vescovi, Chiesa
2022
USA – ?wiatowy Dzie? Ubogich: salezja?skie programy spo?eczne nios? nadziej? na przysz?o??
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Stati Uniti, Formazione Professionale, Sudan, Uganda, AFE, AFE, AGL, AGL, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Povertà, San Pedro Carchà
2022
Indie – Zako?czy?o si? doroczne spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y Azji Po?udniowej i DBYA-SA
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Asia Sud, Asia Sud, INM, INM, India, India, Miguel Angel Garcia Morcuende
2022
W?ochy – Zako?czy?y si? na Valdocco rekolekcje Prze?o?onego Generalnego dla Rad Inspektorialnych Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Esercizi Spirituali, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, Italia, Italia, Valdocco, Roman Jachimowicz
2022
2022
2022
Hiszpania – Salezja?ska szko?a “Laviaga-Castillo” uhonorowana Z?otym Medalem
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Salesiani, Spagna, Scuole
2022
Indie – Ks. Stefano Martoglio, wikariusz Prze?o?onego Generalnego, z wizyt? w salezja?skiej inspektorii Bangalore
Dane | 14-11-2022 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INK, INK, India, India, Stefano Martoglio
2022
SG – “Dziennik” kanonizacji Artemidesa Zattiego
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | ANS, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2022
Niemcy – “Bieg mojego ?ycia”: Luke Kelly i “Bosco Boys” z Kenii
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | Bambini di Strada, GER, GER, Germania, Germania, Kenya, Kenya, Don Bosco Mission Bonn, Sport, Bosco Boys
2022
San Marino – 100 lat obecno?ci salezjanów w Republice San Marino
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | ILE, ILE, San Marino, Anniversari, Centenario Presenza Salesiana, Pascual Chávez
2022
W?ochy – Nie wygasa rado?? i wdzi?czno?? za kanonizacj? Artemidesa Zattiego
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ILE, ILE, Italia, Italia
2022
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2022: G?osi? Chrystusa dzisiaj za po?rednictwem mediów spo?eczno?ciowych
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla, Social
2022
Tajlandia – Zrozumie? przestrze? cyfrow?: zako?czy?o si? wspólne spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej i ds. formacji regionu Azja Wschodnia- Oceania
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | Thailandia, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, THA, THA, Ivo Coelho, Gildasio dos Santos Mendes
2022
Burundi – Liceum “Don Bosco” w Ngozi obchodzi 60 lat istnienia i s?u?by m?odzie?y
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2022
Argentyna – Spotkanie cz?onków ADMA z obu inspektoriach salezja?skich
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | ADMA, ARN, ARN, ARS, ARS
2022
Makau - Zako?czono pierwszy etap prac remontowych w salezja?skiej szkole
Dane | 11-11-2022 łowo kluczowe | CIN, CIN, Macao
2022
A PEQUENA CIDADE DAS BEM-AVENTURANÇAS
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INM, INM, India, India, SMA Suore di Maria Ausiliatrice, Povertà
2022
Watykan – Post?puje proces beatyfikacyjny s?ugi Bo?ego Antonio de Almeidy Lustosy, salezjanina
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Antonio de Almeida Lustosa, Vaticano, Pier Luigi Cameroni
2022
W?ochy – Umowa mi?dzy “Confimi Industria Monza e Brianza” i “Cnos-Fap Salesiani Lombardia” dotycz?ce szkolenia i zatrudnienia
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ILE, ILE, Italia, Italia, Lavoro
2022
SG – ?wi?ty Artemides Zatti: liczne filmiki wideo przybli?aj?ce kanonizacj? i towarzysz?ce jej prze?ycia
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Santità Salesiana
2022
Ukraina – Bp Riabucha: “Jako nowy biskup doniecki nie b?d? móg? spotka? si? z moim ludem”
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR, Vescovi, Maksym Ryabukha, Guerra
2022
Ruanda – Wznowienie dzia?alno?ci na polu duszpasterstwa m?odzie?y po pandemii: spotkanie animatorów duszpasterskich
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, AGL, AGL
2022
Boliwia – Pierwsze spotkanie salezja?skich jednostek administracyjnych
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | BOL, BOL, Coronavirus
2022
Indie – Spotkanie regionalne dla dyrektorów domów formacyjnych
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | INH, INH
2022
Papua-Nowa Gwinea – Po dwóch latach powraca wielkie wydarzenie “300 m?odych dla Maryi”
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2022
2022
Demokratyczna Republika Konga – Spontanicznie powstaje obóz dla przesiedle?ców na terenie salezja?skiego dzie?a “Don Bosco Ngangi”
Dane | 09-11-2022 łowo kluczowe | Rifugiati, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Guerra
2022
Azja Wschodnia-Oceania – “AustraLasia” ko?czy 25 lat istnienia (1997-2022). ?yczenia od Prze?o?onego Generalnego i Radcy regionu
Dane | 09-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2022
Kolumbia – Spotkanie inspektorialne dotycz?ce zarz?dzania ekonomicznego
Dane | 09-11-2022 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, COB, COB
2022
Francja – Jedenasta edycja spotkania “Weekend z Ks. Bosko, m?odzi i rodziny”
Dane | 09-11-2022 łowo kluczowe | Giovani, Famiglia, FRB, FRB
2022
Indie – Uczniowie hinduscy i niemieccy razem zastanawiaj? si? nad wp?ywem zmian klimatycznych
Dane | 09-11-2022 łowo kluczowe | India, India, Studenti, Ecologia Integrale
2022
Mjanma – Ks. Joseph Phuoc, radca regionu Azja Wschodnia-Oceania z wizyt? w Mjanmie
Dane | 09-11-2022 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, MYM, MYM, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2022
SG – 78. numer “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | ISS, RMG, RMG, RMG, Ricerche Storiche Salesiane, Paolo Albera
2022
Hiszpani – Rusza projekt “Primera Experiencia Profesional” w odpowiedzi na bezrobocie w?ród m?odzie?y, pilota?owy projekt Organizacji “Pinardi” i Wspólnoty Madrytu
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | Spagna, Giovani, Giovani a Rischio Sociale, SSM, SSM, Lavoro, Opzione Preferenziale
2022
Demokratyczna Republika Konga – Apel o pomoc dla ludzi uciekaj?cych przed wojn?
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | Rifugiati, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Guerra, Solidarietà
2022
Polska – Kurs Animatora Salezja?skiego 2022/2023
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | PLS, PLS, Animatori
2022
W?ochy – Rekolekcje w Asy?u z udzia?em cz?onków kursu duszpasterstwa misyjnego
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | Salesiani, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Pastorale, Missioni, Missioni, Missioni, Italia, Italia
2022
Wielka Brytania – Spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej i obchody 70-lecia obecno?ci salezjanów
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | Salesiani, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, GBR, GBR
2022
Kenia – Rozpocz?? si? program praktyki dualnej w “Don Bosco Boys Town”
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2022
Tajlandia – Wspólne spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej i ds. formacji regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 08-11-2022 łowo kluczowe | Thailandia, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, THA, THA, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc, Gildasio dos Santos Mendes, Ivo Coelho
2022
Nepal – Wizyta radcy generalnego ks. Alfreda Maravilli: okazja, by marzy? o przysz?o?ci salezja?skiego Nepalu
Dane | 07-11-2022 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Nepal, Nepal
2022
2022
W?ochy – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego na placówkach w Ligurii: Alassio, Genua-Sampierdarena i Varazze
Dane | 07-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2022
Wenezuela – Pierwsze spotkanie komisji i ekip salezja?skiej inspektorii VEN
Dane | 04-11-2022 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2022
W?ochy – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów pochodz?cych z ró?nych cz??ci ?wiata
Dane | 04-11-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ISI, ISI, Italia, Italia
2022
W?ochy – Trzecia edycja spotka? pog??bienia wytycznych programowych Prze?o?onego Generalnego po 28. Kapitule Generalnej
Dane | 04-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Italia, Italia
2022
USA – Prokura “Salesian Missions” rozpoczyna doroczn? kampani? dostarczania ?ywno?ci potrzebuj?cym
Dane | 04-11-2022 łowo kluczowe | Stati Uniti, Salesian Missions
2022
Argentyna – “Zatti, la aventura de sanar”: piosenka po?wi?cona Artemidesowi Zattiemu
Dane | 04-11-2022 łowo kluczowe | Artemide Zatti, ARN, ARN, ARS, ARS
2022
SG – Prze?o?ony Generalny b?dzie g?osi? na Valdocco rekolekcje dla Rad inspektorialnych Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 04-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Esercizi Spirituali, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Valdocco
2022
Salwador – Parafia pw. Maryi Wspomo?ycielki obchodzi 125-lecie salezja?skiej obecno?ci w Ameryce ?rodkowej
Dane | 03-11-2022 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2022
Tajwan – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy zainspirowany postaci? ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 03-11-2022 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Taiwan, CIN, CIN
2022
Kolumbia – Zako?czenie obchodów 50-lecia “Fundación Servicio Juvenil”
Dane | 03-11-2022 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2022
2022
Gwinea Równikowa – “Kszta?cenie zawodowe m?odych matek z Malabo”: projekt edukacji i reintegracji dla nastoletnich matek
Dane | 03-11-2022 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO, Guinea Equatoriale, Guinea Equatoriale
2022
Hiszpania – Z?oty Medal miasta Utrera dla figury Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-11-2022 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2022
Meksyk – „Campo Bosco 2022”: spotkanie m?odzie?y pod znakiem salezja?skiej ?wi?to?ci
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico, Campobosco
2022
Kolumbia – ?wiecenia kap?a?skie salezjanina diakona Wilfredo Higuery Reya
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, COB, COB, Colombia, Colombia
2022
Chile – Salezjanie z Iquique dzi?kuj? za 125 lat obecno?ci w regionie
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2022
2022
Portugalia – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej i uczestnicy ?wiatowej Konsulty oddaj? ho?d Matce Bo?ej Fatimskiej
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, Gildasio dos Santos Mendes, Consulta Mondiale CS
2022
Dominikana – Salezjanie inauguruj? o?rodek ekologiczny “ECOBOSCO”
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Ambiente, Ecologia Integrale
2022
Nigeria – Inspektoria Afryki Nigerii Nigru promuje równowag? ekologiczn? organizuj?c specjalny konkurs
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | Giovani, Nigeria, Nigeria, ANN Africa Nigeria e Niger, Ambien