ANS

ANS

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Zambia – Wspó?praca mi?dzy “Salesian Missions” i chrze?cija?sk? NGO “Feed My Starving Children” zapewnia odpowiednie wy?ywienie ubogim dzieciom
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Salesiani, Libri, UPS, UPS, UPS, Belgio, Belgio, Inghilterra, Storia
2023
Argentyna – Zmiana ?ycia m?odych ludzi dzi?ki kszta?ceniu zawodowemu
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Hiszpania – Spo?eczna Szko?a Sportowa Realu Madryt w E?ku
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Spagna, Misiones Salesianas, PLE, PLE, SSM, SSM, Sport, Fondazione Real Madrid
2023
W?ochy – Rekolekcje cz?onków Rady Generalnej
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Esercizi Spirituali, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Consiglio Generale
2023
Hiszpania – XXXI Spotkanie M?odych Sportowców
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2023
2023
D.R. Konga – Salezjanie z delegatury AFC-EST nios? pomoc humanitarn? dla ponad 200 rodzin ?yj?cych w trudnych warunkach w obozie Kanyarucinya
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
W?ochy – Otwarcie po remoncie oratorium “Don Bosco” w Schio
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy
2023
Chile – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego pob?ogos?awi? aul? “Santo Domingo Savio” w salezja?skim o?rodku w Concepción
Dane | 06-06-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, CIL, CIL, Cile, Cile, Stefano Martoglio
2023
USA – W ?wiatowym Dniu ?rodowiska inicjatywy salezja?skie na rzecz zachowania i ochrony Stworzenia
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Procure Missionarie, Procure Missionarie, FIN, FIN, INA, INA, ING, ING, Filippine, Filippine, Ghana, Ghana, India, India, Indonesia, Indonesia, Salesian Missions, Ambiente, Creato, AOS Africa Occidentale Sud, Boscoree
2023
Wenezuela – Uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego w inspektorii pw. ?w. ?ukasza
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
D.R. Konga – Salezjanie pomagaj? 300 rodzinom przesiedle?ców zamieszka?ych przy „Don Bosco Shasha”
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Filipiny – ?wi?cenia diakonatu czterech salezja?skich kleryków
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2023
Polska – XIV edycja Festiwalu M?odzie?y Bez Granic
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2023
D.R. Konga – Otwarcie nowej placówki salezja?skiej w Mbuji-Mayi: wspólnota “Maryja Wspomo?ycielka Tshikama”
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Belgia – “Zakorzenieni w tera?niejszo?ci, przygotowani na przysz?o??”: Konferencja-dialog zorganizowana przez DBI, COMECE i FAFCE
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Belgio, Belgio, Don Bosco International
2023
W?ochy - Zako?czenie kursu salezja?sko?ci IV stopnia w Salezja?skim O?rodku Formacji Ci?g?ej Ameryki
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Torino
2023
Japonia – Dobroczynno?? w handlu: godny pochwa?y przyk?ad wychowanków Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Exallievi, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2023
Dominikana - Niespodziewane tornado uderzy?o w o?rodek salezja?ski w Mao
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Disastri
2023
SG – 5 czerwca 2023: 150. rocznica urodzin ?w. Alojzego Versiglii, salezjanina
Dane | 05-06-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Luigi Versiglia
2023
Rosja – Pierwszy rok misyjnej pos?ugi ks. Moona na Syberii
Dane | 02-06-2023 łowo kluczowe | Russia, Missioni, Missioni, Missioni, SLK, SLK
2023
Liban – Stypendia ufundowane przez “Salesian Missions” nios? nadziej? uczniom
Dane | 02-06-2023 łowo kluczowe | Spagna, Giovani, Federazione Pinardi, SSM, SSM, Lavoro
2023
Portugalia – Przerzeczenia nowych cz?onków ADMA w uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 02-06-2023 łowo kluczowe | Portogallo, ADMA, POR, POR
2023
Kolumbia – Ponad 800 ludzi m?odych uczestniczy?o w „Salezja?skiej Pi??dziesi?tnicy 2023”
Dane | 02-06-2023 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2023
Liban – Stypendia ufundowane przez “Salesian Missions” nios? nadziej? uczniom
Dane | 02-06-2023 łowo kluczowe | MOR, MOR, Libano, Libano
2023
W?ochy – Salezja?skie oratorium w Geli prowadzi warsztaty “Misyjne dzieci?stwo”
Dane | 02-06-2023 łowo kluczowe | Oratorio, Missioni, Missioni, Missioni, ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Peru – Nowe narz?dzia edukacyjne dla najbardziej potrzebuj?cych uczniów
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Perù, Formazione Professionale, Missioni, Missioni, Missioni, PER, PER
2023
Sri Lanka – Zainaugurowano nowy budynek “Don Bosco Institute” w Narammali
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Sri Lanka, LKC, LKC, Nuova Presenza, Scuole
2023
Malawi – Budowanie strategii komunikacji dla o?rodków kszta?cenia zawodowego
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Malawi, Malawi, Don Bosco Tech Africa
2023
Hiszpania – Kurs formacyjny dla salezjanów w starszym wieku
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2023
Brazylia – I Krajowe Spotkanie Komunikacji Spo?ecznej “Salezja?skiej Sieci Brazylii” z udzia?em radcy generalnego ds. komunikacji spo?ecznej
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Meksyk – Przyrzeczenia pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników z prowincji Meksyku Pó?nocnego
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2023
Demokratyczna Republika Konga – Maryjny Dzie? Misyjny
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Portugalia – Placówki salezja?skie oddaj? cze?? Maryi
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2023
Gwatemala – ?wiecenia kap?a?skie salezjanina diakona Marcosa Tomása Velásqueza
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2023
Polska – 13 nowych salezjanów kap?anów
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ordinazioni Sacerdotali, PLE, PLE, PLN, PLN, PLO, PLO, PLS, PLS
2023
Portugalia – Udzia? “Don Bosco International” w “Social Forum Porto 2023”
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Don Bosco International
2023
Indie – ?luby wieczyste trzynastu salezja?skich alumnów
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2023
Chile – Procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki powróci?a na ulice La Sereny
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
Brazylia – Marsz Maryjny 2023: “Z Maryj? Wspomo?ycielsk? z misj? w Amazonii”
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2023
Wenezuela – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w salezja?skiej inspektorii ?w. ?ukasza
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
Brazylia – Chrzty Indian Xavante w uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2023
Brazylia – Chrzty Indian Xavante w uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2023
Argentyna – Ponad 25 tys. ludzi uczestniczy w ?wi?cie Maryi Wspomo?ycielki w Colonia Vignaud
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Urugwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Villa Colón: “Wzrastajmy z Maryj?”
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU
2023
Watykan – Prze?o?ony Generalny: “Chcemy kontynuowa? pomoc dla Ukrainy w salezja?ski sposób”
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ucraina, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Vaticano
2023
W?ochy – Prezentacja IX Kongresu Maryi Wspomo?ycielki w Fatimie w czasie obrad Konsulty ?wiatowej
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | ADMA, Italia, Italia, Congresso Internazionale Maria Ausiliatrice
2023
W?ochy – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej radcy regionu ?ródziemnomorskiego w inspektorii W?och Pó?nocno-Wschodnich
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy
2023
Sudan – W krytycznej sytuacji salezjanie pozostaj? z potrzebuj?cymi
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani, Sudan, Missioni Don Bosco, Africa, Africa
2023
Dominikana – “Hymn na cze?? Stworzenia”: Salezjanie z Antyli organizuj? XV Festiwal Piosenki-Przes?ania
Dane | 31-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Musica, ANT, ANT
2023
Watykan – Ksi??ka, która odzwierciedla ?ywotno?? salezjanów na ?wiecie: “Il Carisma della Presenza e della Speranza. Un anno viaggiando con Don Ángel Fernández Artime”
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Vaticano, Giuseppe Costa
2023
Watykan – Ksi??ka, która odzwierciedla ?ywotno?? salezjanów na ?wiecie: “Il Carisma della Presenza e della Speranza. Un anno viaggiando con Don Ángel Fernández Artime”
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Vaticano, Giuseppe Costa
2023
D.R. Konga – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w „Don Bosco Gangi”
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
RPA – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Xolile Galaty
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Sudafrica, Ordinazioni Sacerdotali, AFM, AFM
2023
Tajlandia – Celebracja eucharystyczna ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2023
Meksyk – Bogaty program w ho?dzie Maryi Wspomo?ycielce w mie?cie Puebla
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2023
Meksyk – Bogaty program w ho?dzie Maryi Wspomo?ycielce w mie?cie Puebla
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2023
Etiopia – Tysi?c osób uczestniczy w ?wi?cie Maryi Wspomo?ycielki w mie?cie Dilla
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2023
Indie – Salezja?ska inspektoria Kalkuty rozpoczyna obchody stulecia
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2023
Watykan – Dobry Samarytanin, inspiracja dla tego, kto “zamieszkuje” media spo?eczno?ciowe
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Vaticano
2023
Kamerun – Zako?czy? si? II Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Africa, Africa, Camerun, Camerun
2023
Brazylia – 25. rocznica AJS (MGS) wzmacnia w m?odych ludziach z Porto Alegre “pasj? do ?ycia i do Pana ?ycia”
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, BPA, BPA, Brasile, Brasile, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Portugalia – SYM DAY: nowo?ci dotycz?ce ?wi?ta m?odzie?y salezja?skiej
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, WYD DON BOSCO 23, GMG2023
2023
SG – Zgromadzenie Salezja?skie uczestniczy w Tygodniu Laudato Si’
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani, RMG, RMG, RMG, Laudato Si
2023
W?ochy – Prezentacja ksi??ki “Il Carisma della Presenza e della Speranza. Un anno viaggiando con Don ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME”
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BEN, BEN, Belgio, Belgio, Gildasio dos Santos Mendes
2023
W?ochy – Prezentacja ksi??ki “Il Carisma della Presenza e della Speranza. Un anno viaggiando con Don ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME”
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Giuseppe Costa
2023
SG – Salezja?scy misjonarze o sobie: m?ody David Eyenga z Demokratycznej Republiki Konga, misjonarz w Boliwii
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Bolivia, Bolivia, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Malta – “Salesian Brigade” publikuje ksi??k?, by opowiedzie? o swojej 110-letniej historii
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Exallievi, MLT, MLT, Malta, Malta, Storia
2023
Kamerun – Drugi dzie? Kongresu Salezjanów Koadiutorów regionu Afryka-Madagaskar: czas refleksji, modlitwy i salezja?skich celebracji
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Africa, Africa, ATE, ATE, Camerun, Camerun, Alphonse Owoudou
2023
Kamerun – Pierwszy dzie? II Kongresu Salezjanów Koadiutorów regionu Afryka-Madagaskar: wzmocni? powo?anie i komplementarno?? Ko?cio?a
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Africa, Africa, ATE, ATE, Camerun, Camerun
2023
W?ochy – Prze?o?ony Generalny w Livorno z okazji 125-lecia obecno?ci salezjanów: “Jeste?my szcz??liwi, kiedy kochamy”
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICC, ICC, Italia, Italia, Anniversari
2023
Hongkong – “Jako zaczyn z m?odzie??”: X Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2023
Indie – Salezja?ska inspektoria Chennai cieszy si? z daru kolejnych profesji zakonnych
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, INM, INM, India, India
2023
Romunia – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | ICC, ICC, Romania, Romania
2023
Tajlandia – Andrew Surachai Rattanayomngamdee salezjaninem Ksi?dza Bosko na zawsze
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2023
Demokratyczna Republika Konga – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego wizytatorii Afryki Konga Kongo
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica del Congo, ACC, ACC, Alphonse Owoudou, Consigliere Regione Africa Madagascar
2023
Haiti – Braterska wizyta ks. Hugo Orozco, radcy regionu Interameryka, w salezja?skiej wizytatorii Haiti
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti, Hugo Orozco S?nchez, Consigliere Regione Interamerica
2023
W?ochy – Zako?czy? si? specjalny kurs dla nowych salezja?skich misjonarzy
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Corso Missionari, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Consigliere Generale per le Missioni, Alfred Maravilla
2023
Jerozolima – Ks. Matthew Coutinho mianowany wikariuszem biskupim ds. migrantów i osób ubiegaj?cych si? o azyl
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, INM, INM, Gerusalemme, Nomine, Migranti
2023
Namibia – O?rodek m?odzie?owy “Don Bosco” zapewnia schronienie i wsparcie dzieciom i m?odzie?y z ulicy
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, ZMB, ZMB, Namibia, Fame, Salesian Missions
2023
SG – Salezja?scy misjonarze o sobie: Emmanuel Jeremia Mganda z Tanzanii, misjonarz w?ród Janomamów
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | Tanzania, Missioni, Missioni, Missioni, BSP, BSP, RMG, RMG, RMG, Yanomami
2023
Kuba – Przyrzeczenia pi?ciu nowych salezjanek wspó?pracownic z Santa Clara
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Cuba, Cuba
2023
Filipiny – Obchody ?wi?ta Wspomo?ycielki: radosna okazja do wdzi?czno?ci i upami?tnienia
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2023
Indie – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki pod znakiem pierwszych i wieczystych ?lubów
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Prime Professioni, INB, INB, INP, India, India
2023
Indie – ?luby wieczyste sze?ciu salezja?skich kleryków z inspektorii Shillong i Dimapur
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, IND, IND, INS, INS, India, India
2023
Australia – Serce Ksi?dza Bosko w Brunswick
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia
2023
SG – “Szcz??liwi teraz i w wieczno?ci...”: wizyta Prze?o?onego Generalnego w Livorno z okazji 125-lecia obecno?ci salezjanów
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICC, ICC, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Anniversari
2023
W?ochy – Prze?o?ony Generalny w czasie uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki: “Wspomo?ycielka jest mam? ka?dego z was”
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Festa di Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2023
Wietnam – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w parafii ?w. Jana Bosko w Xuan Hiep
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2023
Mjanma – Pi?ciu salezja?skich prenowicjuszy przyj?tych do nowicjatu
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2023
2023
Peru – “Maryja jest nosicielk? ?aski Chrystusa”
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2023
Indie – Pierwsze ?luby 32 salezja?skich nowicjuszy z inspektorii Shillong i Guwahati z udzia?em radcy regionu Azja Po?udniowa
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni, ING, ING, INS, INS, India, India
2023
Brazylia – Zako?czy?a si? wizyta animacji radcy generalnego ds. duszpasterstwa m?odzie?y w inspektorii Sao Paulo
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Chile – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego: “Nasza Pani trudnych czasów, twoja pomoc jest naszym zbawieniem”
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, CIL, CIL, Cile, Cile, Stefano Martoglio, Festa di Maria Ausiliatrice
2023
SG – Salezja?scy misjonarze o sobie: Rolphe Paterne Mouanga z Konga, misjonarz w Boliwii
Dane | 25-05-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2023
Polska – Wojna widziana oczami matki. ?wiadectwo Julii
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ucraina, PLE, PLE, Violenze, Guerra
2023
Dominikana – Pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Salesiani Cooperatori, ANT, ANT
2023
Dominikana – Pi?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Salesiani Cooperatori, ANT, ANT
2023
Argentyna – Pierwsze spotkanie Rady ekonomicznej inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Brazylia – W Camaçari otwarto setn? salezja?sk? placówk? edukacyjn? w kraju
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2023
Ekwador – “Radio El Gris”: trzy lata towarzyszenia i ewangelizacji m?odzie?y
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2023
W?ochy – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z salezja?skimi nowicjuszami z Europy
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
Portugalia – Ekipa “WYD DON BOSCO 23”: da? pozna? prac?, która jest obecnie wykonywana
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, GMG2023, WYD DON BOSCO 23
2023
SG – Sanktuarium maryjne Ksi?dza Bosko: Bazylika Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Basilica Maria Ausiliatrice
2023
SG – Salezja?scy misjonarze o sobie: Joseph Thuan Thien Truc Tran z Wietnamu, misjonarz w Sudanie Po?udniowym
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia
2023
Holandia – Komunikacja spo?eczna w s?u?bie wspólnej misji, dzielonej ze ?wieckimi
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | BEN, BEN, Olanda, Olanda, Gildasio dos Santos Mendes
2023
W?ochy – Rodzina, która gromadzi si? i wspólnie celebruje. ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej 2023 zako?czona
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
SG - Ksi?dz Bosko komunikowa? si? w SIECI
Dane | 24-05-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
D.R. Konga – XVII Pielgrzymka ku czci Maryi Wspomo?ycielki w Lubumbashi
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Polska – ?wi?cenia diakonatu czterech m?odych salezjanów
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ordinazioni Diaconali, PLS, PLS
2023
Argentyna – Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Buenos Aires
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
2023
SG – Cuda Maryi Wspomo?ycielki za po?rednictwem Ksi?dza Bosko
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice
2023
Eswatini – Kolejna pomoc dla m?odzie?y ubogiej z Manzini
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Swaziland, AFM, AFM, Salesian Missions
2023
2023
SG – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki: program celebracji na Valdocco
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Festa di Maria Ausiliatrice
2023
Kamerun – II Kongres Salezjanów Koadiutorów Regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Africa, Africa, ATE, ATE, Camerun, Camerun, Alphonse Owoudou
2023
Korea Po?udniowa – “Wszystko jest dobre”: biografia salezja?skiego misjonarza ks. Johna Lee Tae-Seoka, wydana w kontek?cie uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki Wiernych
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Maria Ausiliatrice
2023
SG – Salezja?scy misjonarze o sobie: Joël Komlan Attisso z Togo, misjonarz w Papui-Nowej Gwinei
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2023
Hiszpania – Zjazd Federacji BWS strefy Po?udnie 2023
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, Exallievi, Exallieve, SMX, SMX
2023
D.R. Konga – Kilka tysi?cy ludzi m?odych i cz?onków Rodziny Salezja?skiej wzi??o udzia? w pierwszej Pielgrzymce ku czci Maryi Wspomo?ycielki w Gomie
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Portugalia – Rodzina Salezja?ska i ludzie m?odzi z Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego zgromadzeni w Fatimie
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Portogallo, MGS Europa, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, POR, POR
2023
SG – Maryjny wybór Ksi?dza Bosko
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice
2023
Francja – “e4FMA”: salezja?ska sie? salezja?ska i m?odzi ludzie z pi?ciu krajów europejskich daj? pocz?tek bezp?atnej, internetowej ma?ej szkole filmowej
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Cinema, Cinema, FRB, FRB, FRB, FRB, Francia, Francia, Francia, Francia
2023
Filipiny – “Duszpasterstwo m?odzie?owe a sztuczna inteligencja”: webinarium w kontek?cie ?wiatowego Dnia Spo?ecznego Przekazu
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2023
Indie – “Uczy? si? sztuki i piel?gnowa? marznia”: obóz letni dla dzieci znajduj?cych si? w trudnej sytuacji
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, INM, INM, India, India
2023
Niemcy – Ks. Mendes, przebywaj?cy z wizyt? w inspektorii niemieckiej: “Musimy komunikowa? si? dzisiaj z wyra?n? to?samo?ci? salezja?sk?, w sposób profesjonalny i w sieci”
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, GER, GER, Germania, Germania, Gildasio dos Santos Mendes
2023
W?ochy – ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej 2023: refleksja i dzielenie si? spostrze?eniami na temat salezja?skich korzeni charyzmatycznych
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Luoghi Salesiani, Exallieve, Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore, Joan Llu?s Play
2023
SG – Salezja?scy misjonarze o sobie: m?ody François Tonga z Madagaskaru, misjonarz w Albanii
Dane | 22-05-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, IME, IME, MDG, MDG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Albania, Albania, Albania, Albania, Italia, Italia, Italia, Italia
2023
SG – Wspomo?ycielka a charyzmat salezja?ski
Dane | 21-05-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Egidio Viganò
2023
SG – Wspomo?ycielka a charyzmat salezja?ski
Dane | 21-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Giornata Mondiale CS, Giornata Mondiale CS, Giornata Mondiale CS
2023
SG – Charakterystyczne elementy nabo?e?stwa maryjnego Ksi?dza Bosko
Dane | 20-05-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Egidio Viganò, Maria Ausiliatrice, Egidio Viganò
2023
Panama – Doroczna konferencja salezjanów wspó?pracowników po?wi?cona Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | Panama, Salesiani Cooperatori
2023
Chile – Ks. Gabriel Romero spotyka si? z personelem Domu inspektorialnego
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero
2023
W?ochy – Zako?czy?a si? Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego: droga ?aski, stoj?ca pod znakiem g??bokiego spotkania ze S?owem Bo?ym i Ksi?dzem Bosko
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Scuola Accompagnamento Spirituale Salesiano
2023
Dominikana – Ks. Hugo Orozco ko?czy wizytacj? nadzwyczajn? w salezja?skiej inspektorii Antyli
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Hugo Orozco S?nchez
2023
SG – Pewno??: Maryja Wspomo?ycielka
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2023
Czechy – Kontynentalna Konferencja IUS Europy
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, IUS, CEP, CEP
2023
Hiszpania – Ks. Mykhaylo Chaban, salezjanin z Ukrainy: “Ofiary tej wojny czuj? wasz? blisko??”
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, Ucraina, Misiones Salesianas, SSM, SSM
2023
SG – Dobieg? ko?ca kurs dla nowych ekonomów inspektorialnych 2023
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, RMG, RMG, RMG, Jean Paul Muller, Economo Generale
2023
Portugalia – Ks. Ziggiotti z wizyt? w szkole rolniczej w Semide
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2023
ANS News Video – Aprile 2023
Dane | 19-05-2023 łowo kluczowe | ANS, Video
2023
Watykan – Papie? Franciszek mianowa? abpa Hon Tai-Faia, salezjanina, nuncjuszem apostolskim w Libii
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Vaticano, Vescovi, Savio Hon Tai Fai, Libia
2023
SG – Wspomo?ycielka pojawi?a si? pó?niej...
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2023
2023
W?ochy – Nowa kadra kierownicza CNOS i CNOS-FAP
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, CISI, CNOS, CNOSFAP, Nomine
2023
Austria – “Sztuka i Komunikacja”. Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej, ks. Gildasio Mendes, z wizyt? w Wiedniu
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Arte, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, AUS, AUS, Austria, Austria, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Ekwador – “Radio El Gris”, propozycja m?odych dla m?odych
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Ecuador, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ECU, ECU, Radio, Giovani Leader
2023
SG – ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej 2023: odkrywanie na nowo charyzmatycznych korzeni
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Luoghi Salesiani, Luoghi Salesiani, Consulta Mondiale FS, Consulta Mondiale FS, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2023
D.R. Konga – „Dzie? otwarty” Szko?y techniczno-przemys?owej „Don Bosco” w Gomie: innowacja i zrównowa?ony rozwój
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Antonio Carriero
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Antonio Carriero
2023
Haiti – Obchody 32. rocznicy Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników w kraju
Dane | 18-05-2023 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2023
SG – Dost?pne s? Materia?y XLI Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Strenna 2023
2023
SG – Przed, w czasie i po Ksi?dzu Bosko: nabo?e?stwo do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2023
Haiti – Odporno?? ks. Attilio Stra, salezjanina
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, HAI, HAI, Haiti, Haiti, Disastri
2023
2023
W?ochy – Salezjanin do ksi?gi rekordów Guinnessa: ks. Rodolfo di Mauro, salezjanin, sko?czy? 105 lat
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia, Anziani
2023
Hiszpania – Tworzenie bezpiecznego ?rodowiska w rodzinie i w szkole
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, Ragazzi, Famiglia, SSM, SSM, Protezione Minori, Bambini
2023
Chile – Dzie? Ucznia szczególnym czasem rado?ci i duchowo?ci salezja?skiej
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
Brazylia – Dzie? Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
Korea Po?udniowa – IX Kongres Inspektorialny Salezjanów Wspó?pracowników z wyborem nowej rady i delegatów
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
Meksyk – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanek wspó?pracownic z Meksyku Pó?nocnego
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2023
Hiszpania – 1800 uczestników “Cross Maria Ausiliatrice 2023” w La Orotavie
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2023
Dominikana – Kongres Krajowy Salezjanów Wspó?pracowników 2023
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Salesiani Cooperatori
2023
W kontek?cie uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Maria Ausiliatrice
2023
SG – Pozna? samemu i da? pozna? innym Maryj? Wspomo?ycielk?: nabo?e?stwo Ksi?dza Bosko
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, Maria Ausiliatrice
2023
Ekwador – “Troska o to?samo?? cyfrow? zwi?zan? z charyzmatem salezja?skim”
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Ecuador, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ECU, ECU
2023
SG – Prezentacja ksi??ki: “Il Carisma della Presenza e della Speranza. Un anno viaggiando con Don ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME”
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, ANS, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Giuseppe Costa
2023
SG – Rozpocz?? si? kurs dla 14 nowych ekonomów inspektorialnych sze?ciu salezja?skich regionów
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, RMG, RMG, RMG, UPS, UPS, UPS, Economo Generale
2023
W?ochy – O?tarz Maryi Wspomo?ycielki: „O?tarz p?aczu Ksi?dza Bosko”
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Giuseppe Costa
2023
Rwanda – Podnoszenie ?wiadomo?ci uczniów w zakresie transportu niezmotoryzowanego
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Rwanda, Rwanda, AGL, AGL, AGL, AGL
2023
Timor Wschodni – Przyrzeczenia 15 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Timor Est, Timor Est, TLS, TLS, TLS, TLS
2023
RPA – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Sudafrica, Sudafrica, AFM, AFM, AFM, AFM
2023
Fid?i – Po?wi?cenie kamienia w?gielnego pod pierwszy salezja?ski ko?ció? parafialny pw. ?w. Jana Bosko
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | AUL, AUL, AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji, Isole Fiji, Isole Fiji
2023
Brazylia – 400 osób uczestniczy w spotkaniu regionalnym przedstawicieli dzie? spo?ecznych z Sao Paulo
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | BSP, BSP, BSP, BSP, Brasile, Brasile, Brasile, Brasile
2023
Polska – Rozes?anie m?odych wolontariuszy misyjnych z Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego “M?odzi ?wiatu”
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, PLS, PLS, PLS, PLS
2023
Bo?nia i Hercegowina – ?wi?cenia kap?a?skie czterech salezjanów diakonów po raz pierwszy w ko?ciele parafialnym w mie?cie Žep?e
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, CRO, CRO, Bosnia Erzegovina
2023
W?ochy – Zako?czy?a si? Wizyta d’Insieme dla Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 15-05-2023 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, Visita d'Insieme, Valdocco, Roman Jachimowicz
2023
Argentyna – Radosny dzie? dla m?odych animatorów MGS z miasta Cipolletti
Dane | 13-05-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
SG – Tydzie? Laudato Si’ 2023: Nadzieja dla Ziemi, nadzieja dla ludzko?ci
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Ecologia Integrale, Laudato Si, Ecologia Integrale, Laudato Si
2023
Indie – “Don Bosco Care Home” bardziej przyjazny dla potrzebuj?cych m?odych ludzi
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, INT, INT, INT, INT, India, India, India, India, HIV, AIDS, Salute, Igiene, Salesian Missions, HIV, AIDS, Salute, Igiene, Salesian Missions
2023
Azja Wschodnia-Oceania – Sztuczna inteligencja: wyzwanie dla naszych czasów
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Perù, Perù, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER, PER, PER, Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2023
Azja Wschodnia-Oceania – Sztuczna inteligencja: wyzwanie dla naszych czasów
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania
2023
Hiszpania – Projekt “Od paproci do papieru”: odkrywanie przesz?o?ci, patrzenie w przysz?o??
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SSM, SSM, Lavoro, Tecnologie
2023
Ameryka – Warsztaty na temat streamingu prowadzone przez Sektor Salezja?skich Stacji Radiowych w Ameryce
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, America, Radio
2023
Watykan – “Wolni, aby wybra?: migrowa?, czy pozosta?”: Or?dzie Ojca ?wi?tego na 109. ?wiatowy Dzie? Migranta i Uchod?cy
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Vaticano, Migranti, Papa Francesco
2023
SG – Wci?? aktualny przyk?ad Matki Mazzarello, troskliwej i opieku?czej matki
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Santità Salesiana, Madre Mazzarello, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2023
Wietnam – Pierwsze po pandemii stacjonarne spotkanie Zarz?du ?wiatowej Konfederacji BWS
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Exallievi, VIE, VIE, VIE, VIE, Bryan Magro
2023
Indie – Zako?czenie kursu formacyjnego dla katechetów z Rodziny Salezja?skiej inspektorii Azji Po?udniowej w Bangalore
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Asia Sud, Asia Sud, INK, INK, India, India
2023
Polska – ?luby wieczyste dwóch m?odych salezjanów
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2023
Wietnam – Spotkanie By?ych Wychowanków Salezja?skich regionu Azja-Oceania
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Vietnam, Bryan Magro, Biju Michael, Dominic Duc Nam Nguyen
2023
Hiszpania – Pierwszy Krajowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Maria Ausiliatrice
2023
2023
Polska – “Savionalia 2023”, ?luby wieczyste, pos?anie m?odych misjonarzy i znacznie wi?cej...
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Volontariato, Polonia, Giovani, Professioni Perpetue, PLS, PLS
2023
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2023: Radykalna nadzieja i solidarno?? mi?dzypokoleniowa
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, RMG, RMG, RMG, Ambiente, Creato
2023
W?ochy – Salezjanie Wspó?pracownicy. Rozpocz?cie trzyletniego przygotowania do obchodów 150-lecia Stowarzyszenia
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Salesiani Cooperatori, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Anniversari
2023
W?ochy – Wizyta d’Insieme dla Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna: mi?dzy konsolidacj? a poszukiwaniem synergii
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Pastorale Giovanile, Formazione, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Formazione, Pastorale Giovanile, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, ICP, ICP, Italia, Italia, Ivo Coelho, Joan Llu?s Play, Miguel Angel Garcia Morcuende, Stefano Martoglio, Visita d'Insieme
2023
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Félixa Quirogi
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Brazylia – Szko?a “Dom Bosco” w Recife-Bongi obchodzi 75-lecie istnienia
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2023
Wenezuela – Rekolekcje dla Sieci „Domy Ksi?dza Bosko” i ?wi?to ?w. Dominika Savio
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
Rosja – W Gatczynie zako?czy? si? kurs dla animatorów salezja?skich
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Russia, PLN, PLN
2023
D.R. Konga – Prze?o?ony inspektorii Afryki ?rodkowej prowadzi spotkanie wspólnoty wychowawczo-duszpasterskiej i przewodniczy obchodom ?wi?ta ?w. Dominika Savio
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
SG – Pokolenia X, Y, Z, Alpha, C – ró?nice w sposobie komunikacji
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Giovani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Maciej Makula
2023
Polska – Ogólnopolski Kongres Czcicieli Maryi Wspomo?enia Wiernych
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Polonia, ADMA, Santità, Santità, Santità, Santità, PLN, PLN, Maria Ausiliatrice
2023
Paragwaj – Nowe pomieszczenia dla rdzennych salezja?skich uczniów: zaanga?owanie na rzecz rozwoju ubogich i ca?ego kraju
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Salesian Missions, Indigeni
2023
Hiszpania – Ponad 700 uczniów i 27 innowacyjnych projektów na V Konkursie Kszta?cenia Zawodowego stopnia podstawowego
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SSM, SSM
2023
W?ochy – Dowarto?ciowanie kobiet, obecno?? dostojników ko?cielnych i protagonizm m?odzie?y w centrum salezja?skiego maja w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Basilica Maria Ausiliatrice
2023
SG – List z Rzymu z 10 maja 1884 r.: najbardziej znacz?ce elementy
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Sistema Preventivo
2023
Hongkong – Obóz powo?aniowy po?wi?cony tematowi obecno?ci Dziewicy Maryi
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong
2023
Indie – “Don Bosco Media Network” pomaga ludno?ci z Umtong
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Wietnam – Konferencja 2023 salezja?skiej Delegatury Pó?nocnego Wietnamu
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2023
Czechy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Filipa Maresa
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP, CEP
2023
SG – Rozpocz?cie „specjalnego” kursu dla nowych misjonarzy
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2023
Hiszpania – Ks. Sergio Codera, kap?an, który wykorzystuje sztuczn? inteligencj? do ewangelizacji swoich uczniów
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, Tecnologie, Evangelizzazione, Scuole
2023
Timor Wschodni – Z pomocy ?ywno?ciowej, zgromadzonej dzi?ki solidarno?ci salezja?skiej, korzysta 14 szkó?, o?rodków i domów dziecka
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Timor Est, Giovani a Rischio Sociale, TLS, TLS, Fame, Salesian Missions
2023
Demokratyczna Republika Konga – Kontynuowane jest salezja?skie wsparcie dla przesiedle?ców, którzy znale?li schronienie przy O?rodku “Don Bosco Ngangi”
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Brasile, Brasile, Opzione Preferenziale, Rete Salesiana Brasile
2023
Brazylia – IX Krajowe Spotkanie Akcji Spo?ecznej gromadzi placówki salezja?skie z ca?ego kraju
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Brasile, Brasile, Opzione Preferenziale, Rete Salesiana Brasile
2023
Demokratyczna Republika Konga – Kontynuowane jest salezja?skie wsparcie dla przesiedle?ców, którzy znale?li schronienie przy O?rodku “Don Bosco Ngangi”
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guillermo Basañes, Solidarietà, Povertà
2023
Syria – W celu przezwyci??enia traumy po trz?sieniu ziemi salezjanie organizuj? obozy letnie dla dzieci
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Siria, Misiones Salesianas, MOR, MOR, Estate Ragazzi, Terremoto TurchiaSiria, Disastri
2023
Rwanda – Radca ds. misji z wizyt? animacji w Rwandzie i Kenii
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Rwanda, Missioni, Missioni, Missioni, AFE, AFE, AGL, AGL, Kenya, Kenya, Alfred Maravilla, Palabek
2023
W?ochy – Kardyna? Virgílio do Carmo da Silva, salezjanin, pierwszy kardyna? Timoru Wschodniego, otrzyma? ko?ció? tytularny
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Timor Est, Italia, Italia, Virgilio do Carmo, Cardinali
2023
2023
Kostaryka – Dzie? M?odzie?y Salezja?skiej pod znakiem ?w. Dominika Savio
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Nikaragua – Peregrynacja relikwii b?. Carlo Acutisa w O?rodku “Anexa San Juan Bosco”
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua
2023
Wenezuela – Wizyta ks. inspektora we wspólnocie w Mavaca i apostolat na rzecz Janomamów
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Venezuela, Venezuela, VEN, VEN, VEN, VEN, Indigeni
2023
Hiszpania – ?wi?to Inspektorii ?w. Jakuba Wi?kszego
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2023
RPA – Dzie? powo?aniowy MGS
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM, Václav Klement
2023
Argentyna – Kuratorium postnowicjatu „Micha? Rua” w Córdobie
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, ARS, ARS, CIL, CIL, PAR, PAR, URU, URU, Argentina, Argentina, Gabriel Romero
2023
Korea Po?udniowa – ?wiadectwo sta?ego wzrostu powo?aniowego i charyzmatycznego: salezjanie wspó?pracownicy w Korei Po?udniowej
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
Polska – Bardzo pracowita “majówka”: m?odzi studenci teologii z “?osiówki” w s?u?bie dzieci i m?odzie?y
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ministranti, PLS, PLS, Animatori, studenti di teologia
2023
SG – Oratorium-O?rodek M?odzie?owy: pierwsze i typowe dzie?o Ksi?dza Bosko. Bie??ca refleksja
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Oratorio, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
SG – Program Wizyty d’Insieme dla Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale, Visita d'Insieme
2023
2023
Polska – Aleksandrów Kujawski: XXVIII Ministranckie ?wi?to Dominika Savio
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLN, PLN
2023
Mjanma – ?wi?to ?w. Dominika Savio i ponowienie ?lubów dziewi?ciu m?odych salezjanów
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2023
Hiszpania – “ Salezjanie wspó?pracownicy s? ?yw? si?? w ?wiecie. Jestem wdzi?czny za to wasze powo?anie”
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Giovani, Salesiani Cooperatori, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SMX, SMX
2023
Hiszpania – W Maldze zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w Hiszpanii
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2023
Portoryko – Ks. Hugo Orozco odwiedza salezjanów w Portoryko
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Porto Rico, ANT, ANT
2023
Filipiny – Spotkanie i Dzie? Rady Krajowej ADMA
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | ADMA, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2023
Polska – Pielgrzymka Ministrantów Inspektorii Wroc?awskiej
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ministranti, PLO, PLO
2023
Korea Po?udniowa - Niedziela powo?aniowa w Korei Po?udniowej
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
Nigeria - Rolnicy poprawiaj? swoje zbiory dzi?ki szkoleniom finansowanym przez “Salesian Missions”
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | SUE, SUE, Nigeria, Nigeria, Salesian Missions
2023
D.R. Konga - Kurs przedsi?biorczo?ci dla Salezja?skiej Grupy Misyjnej Seniorów w Kinszasie
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica del Congo, ACC, ACC
2023
Chile – Szko?a techniczno-przemys?owa „Don Bosco Calama” otwiera now? infrastruktur?
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero
2023
Argentyna - Spotkanie ksi??y inspektorów i sióstr inspektorek Konferencji Inspektorii Po?udnia
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, Gabriel Romero
2023
Uganda – Radca generalny ds. misji w Palabek: “do?wiadczenie, które dotyka serca”
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Spagna, MGS Movimento Giovanile Salesiano, SMX, SMX, SSM, SSM, GMG2023
2023
Afryka – Chleb nadziei i odrodzenia w Mekanissie i CALM
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Uganda, Giovani a Rischio Sociale, Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, Africa, Africa, Etiopia, Etiopia, Solidarietà
2023
Uganda – Radca generalny ds. misji w Palabek: “do?wiadczenie, które dotyka serca”
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Uganda, Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AGL, AGL, Palabek
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Moja wizyta na Gran Canarii u?wiadomi?a mi, ?e dobre rzeczy trafiaj? si? tym, którzy umiej? czeka?”
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SMX, SMX, Anniversari, Centenario Presenza Salesiana
2023
W?ochy – Wydarzenie maj?ce na celu uczczenie Federico Felliniego, jednego z najwi?kszych re?yserów w historii kina
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Cinema, UPS, UPS, UPS, Personaggi illustri, Eventi
2023
Australia – M?odzi ludzie z Chadstone anga?uj? si? w budowanie zrównowa?onej spo?eczno?ci
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Giovani, AUL, AUL, Australia, Australia, Ambiente, Creato
2023
Portugalia – 27. edycja Krajowych Igrzysk M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Sport
2023
Kolumbia – Spotkanie Salezja?skiej Szko?y Ameryki z regionu ANDY-CINAB
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Figlie del Divin Salvatore, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, COM, COM, Colombia, Colombia, ESA Scuola Salesiana America
2023
SG – Prezentacja ?wiatowej Nowenny do uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki 2023
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Novena, Maria Ausiliatrice, Novena, Maria Ausiliatrice
2023
SG – “Istota” nabo?e?stwa do Maryi Wspomo?ycielki, która wyra?a si? równie? poprzez Nowenn?
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Novena, Maria Ausiliatrice, Novena, Maria Ausiliatrice
2023
2023
Fid?i – Spotkanie m?odzie?y w pomieszczeniach parafii ?w. Jana Bosko
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Isole Fiji, Isole Fiji
2023
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Rafaela Guarique
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
Brazylia – W Campinápolis obchodzono Dzie? Rdzennych Ludów
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2023
Francja – “Don Bosco Action sociale” organizuje spotkanie dla m?odych Niemców i Francuzów
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Ksi?dz Bosko ?ni? o La Orotavie”
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SMX, SMX, Anniversari
2023
W?ochy – Papieskie Ateneum Salezja?skie w 1940 roku
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2023
Hiszpania – “Aromat rodziny”, znak rozpoznawczy salezja?skiego serca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Gildasio dos Santos Mendes, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Hiszpania – “Aromat rodziny”, znak rozpoznawczy salezja?skiego serca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Spagna, Spagna, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SMX, SMX, SMX, SMX, Fundación Don Bosco, Fundación Don Bosco
2023
W?ochy – Warsztaty salezjanów wspó?pracowników z W?och, Bliskiego Wschodu i Malty: “By? zaczynem ludzko?ci, je?li nie teraz, to kiedy”
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Italia, Italia, Malta, Malta, Medio Oriente, Laici
2023
W?ochy – Wychowanie katolickie w Magisterium Ko?cio?a powszechnego. Synteza wprowadzaj?ca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Malta, Malta, Lavoro, Bryan Magro
2023
W?ochy – Wychowanie katolickie w Magisterium Ko?cio?a powszechnego. Synteza wprowadzaj?ca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Educazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia, Chiesa, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Kamerun – ?wi?to ?w. Józefa Rzemie?lnika w O?rodku “Don Bosco” w Jaunde
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | ATE, ATE, ATE, ATE, Camerun, Camerun, Camerun, Camerun
2023
Wietnam – Prze?o?ony salezja?skiej inspektorii wietnamskiej spotyka si? z salezjanami wspó?pracownikami
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Vietnam, Vietnam, VIE, VIE, VIE, VIE
2023
Filipiny – ?luby wieczyste o?miu salezjanów
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2023
Brazylia – 250 m?odych z salezja?skich placówek z inspektorii Manaus bierze udzia? w „Wielkanocy M?odych”
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano, BMA, BMA, BMA, BMA, Brasile, Brasile, Brasile, Brasile
2023
Ekwador – Msza ?w. w ho?dzie czcigodnemu s?udze Bo?emu ks. Carlo Crespiemu SDB w katedrze w Cuenca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, ECU, ECU, ECU, ECU, Carlo Crespi, Carlo Crespi
2023
Uganda – Radca generalny ds. misji spotyka si? z siostrami mi?o?ci Jezusa
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Uganda, Uganda, Alfred Maravilla, Consigliere Generale per le Missioni, Alfred Maravilla, Consigliere Generale per le Missioni
2023
Australia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Inspektorii Australii-Pacyfiku z okazji stulecia obecno?ci salezjanów w tym kraju
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, Australia, Australia
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Jestem bardzo szcz??liwy, ?e po raz pierwszy b?d? móg? odwiedzi? Wyspy Kanaryjskie”
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SMX, SMX, Visita di Animazione
2023
SG – “Czas na Kapitu?? 28”. W sieci dost?pny jest filmik wideo dotycz?cy pi?tej wytycznej programowej
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, CG28
2023
Wielka Brytania – Ostatnimi wiadomo?ciami dzieli si? ks. Mykhaylo Chaban, prze?o?ony salezja?skiej wizytatorii Ukrainy
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | GBR, GBR, GBR, GBR, UKR, UKR, UKR, UKR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Guerra, Violenze, Guerra, Violenze
2023
Wielka Brytania – Ostatnimi wiadomo?ciami dzieli si? ks. Mykhaylo Chaban, prze?o?ony salezja?skiej wizytatorii Ukrainy
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | GBR, GBR, UKR, UKR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Guerra, Violenze
2023
Peru – Cenne towarzyszenie m?odym ludziom z Magdalena del Mar
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Perù, Venezuela, Giovani a Rischio Sociale, Missioni Don Bosco, PER, PER, Migranti
2023
W?ochy – Rekolekcje w milczeniu w ramach Szko?y Towarzyszenia
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Luoghi Salesiani, Accompagnamento, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
Australia – Obecno??, która jest obiecuj?ca w perspektywie najbli?szych stu lat. W Sunbury zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, Australia, Australia, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari
2023
W?ochy – XIII edycja Salezja?skich Dni Komunikacji: “Czyta? i interpretowa?, aby g?osi?”
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Tajlandia – Dwaj salezjanie sk?adaj? pierwsze ?luby
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2023
Indie – Kurs formacyjny dla formatorów Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
D.R. Konga – Salezjanie z delegatury AFC-EST przekazuj? pomoc humanitarn? przesiedle?com z obozu w Kanyaruchinya
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Brazylia – Spotkanie Salezja?skiej Sieci Brazylii
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2023
Kolumbia – Salezjanie z Bogoty uczestnicz? w ?wi?cie Wdzi?czno?ci Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, COB, COB, Colombia, Colombia, Chiara Cazzuola
2023
Kuba – Spotkanie m?odzie?y z Santa Clara z radc? regionu Interameryka
Dane | 01-05-2023 łowo kluczowe | ANT, ANT, Cuba, Cuba
2023
W?ochy – Prezentacja ksi??ki na temat formacji salezjanów w Indiach z odniesieniem do “Kristu Jyothi College”
Dane | 01-05-2023 łowo kluczowe | Libri, ISS, INK, INK, UPS, UPS, UPS, India, India, Italia, Italia, Teologia
2023
Papua-Nowa Gwinea – “Zrealizowa? sen Ksi?dza Bosko dotycz?cy Oceanii”. Wizytatoria PGS rozci?ga si? na Vanuatu
Dane | 01-05-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, PGS, PGS, Vanuatu, Alfred Maravilla, Václav Klement
2023
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? na Wyspach Kanaryjskich
Dane | 01-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, SMX, SMX, Anniversari
2023
Polska – “Kamie?” pozostawiaj?cy ?lad. Muzyka i ewangelizacja z “None Rhyme” i Mu?kiem Staszczykiem
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Polonia, Musica, PLS, PLS, Personaggi illustri
2023
Francja – DBIMA: jedyna szko?a filmowa w Europie przygotowuje si? do swojego czwartego roku
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Cinema, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, FRB, FRB, Francia, Francia
2023
Hiszpania – Seminarium dotycz?ce kszta?cenia zawodowego w szko?ach SDB i CMW
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Formazione Professionale, SMX, SMX, SSM, SSM
2023
ONZ – M?odzi z salezja?skich ?rodowisk na Forum M?odzie?y ECOSOC w siedzibie ONZ
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Giovani, SUO, SUO, ONU
2023
Australia – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z m?odzie?? z ca?ej salezja?skiej Australii
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, Australia, Australia, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari
2023
Filipiny – Dalszy rozwój ADMA w inspektorii Filipin Po?udniowych
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2023
W?ochy – ?wi?to Inspektorii ICP w salezja?skim domu w Turynie-Crocetta
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2023
Polska – Pielgrzymka Liturgicznej S?u?by O?tarza 2023
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2023
W?ochy – “Pa?cie stado Bo?e, które jest przy was” (1P 5,2): Kuratorium na “Crocetta”
Dane | 28-04-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2023
W?ochy – Mi?dzynarodowe spotkanie odpowiedzialnych za Biuletyn Salezja?ski ko?czy si? na Colle Don Bosco
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Bollettino Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Zambia – Rozbudowa i rozwój ?redniej szko?y technicznej “Don Bosco”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Zambia, Educazione, Procure Missionarie, Procure Missionarie, ZMB, ZMB, Salesian Missions
2023
2023
Madagaskar – Radca regionu Afryka-Madagaskar z wizyt? w Mahajanga
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | MDG, MDG, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Madagascar, Madagascar, Visita Straordinaria, Alphonse Owoudou, Visita Straordinaria, Alphonse Owoudou
2023
Sudan – Wiadomo?ci z Salezja?skiego O?rodka Kszta?cenia Zawodowego im. ?w. Józefa w Chartumie
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Sudan, AFE, AFE, Violenze, Guerra
2023
Australia – Prze?o?ony Generalny do wspólnoty w Brunswicku: “Przysz?o?? jest w dobrych r?kach!”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, Australia, Australia
2023
Wenezuela – Spotkanie przygotowawcze “Damas Salesianas”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Venezuela, Damas Salesianas, COB, COB, VEN, VEN
2023
W?ochy – Mandat misyjny w ramach “Percorso Nel Cuore del Mondo 2023”
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2023
USA – Tablica pami?tkowa w Szkole technicznej im. Ksi?dza Bosko w Bostonie
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
Nepal – Wizyta salezja?skich biskupów w O?rodku “Don Bosco” w Katmandu
Dane | 27-04-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, Nepal, Nepal, Vescovi
2023
Meksyk – Nawrócenie ekologiczne: spotkanie formacyjne salezjanów wspó?pracowników z regionu Interameryka
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Interamerica, Interamerica, Messico, Messico, Ambiente, Creato, Don Bosco Green Alliance
2023
Rumunia – Spotkanie m?odzie?y z domów salezja?skich w Rumunii i Mo?dawii
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Giovani, INE, INE, Moldavia, Moldavia, Romania, Romania, Giovani Leader, Animatori
2023
Polska – ?wi?to Inspektorii Pilskiej
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLN, PLN, Festa
2023
Watykan – Dekret og?aszaj?cy S?ug? Bo?ego Carlo Crespiego, salezjanina, Czcigodnym
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Carlo Crespi
2023
Hiszpania – Rola ?wieckich we wspó?czesnym Ko?ciele
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, Famiglia Salesiana, Famiglia, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Hogares Don Bosco
2023
W?ochy – Seminarium internetowe na temat wspólnego ?ycia salezjanów z m?odzie??
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Giovani, Vocazioni, ICC, ICC, Italia, Italia
2023
W?ochy – Wizytatoria “Maria Sede della Sapienza” (UPS) ?wi?tuje w Domu “Zeffirino”
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Festa, Ivo Coelho, Jean Paul Muller, Maria Arokiam Kanaga
2023
W?ochy – “Gdzie jest PODWÓRKO, tam jest DOM! #acasAnonacasO”: ?wi?to Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Sycylii
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Ekwador – Msza ?w. z rozes?aniem 17 m?odych misjonarzy
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2023
Indie – M?odzie? prezentuje swoje talenty wokalne w czasie koncertu “Sing Out Loud”
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Kolumbia – Uhonorowanie Prze?o?onej Generalnej CMW, Matki Chiary Cazzuoli, przez By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 26-04-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, COB, COB, Colombia, Colombia, Chiara Cazzuola
2023
Niemcy – Maraton w Bonn: bieg na rzecz dzieci ulicy
Dane | 25-04-2023 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2023
W?ochy – Rzut oka na 13 edycji Biuletynu Salezja?skiego Ameryki
Dane | 25-04-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
Ksi?dz Bosko i jego wizja komunikacji: wielka sie? s?u?by m?odzie?y
Dane | 25-04-2023 łowo kluczowe | Bollettino Salesiano Incontro 2023, Gildasio dos Santos Mendes
2023
W?ochy - Komunikowanie dzisiaj z to?samo?ci? salezja?sk?, wiarygodno?ci? i widoczno?ci? w zmieniaj?cym si? spo?ecze?stwie
Dane | 25-04-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023, Jean Paul Muller
2023
W?ochy – “Biuletyn Salezja?ski w ?wiecie, który si? zmienia” – panel dyskusyjny
Dane | 25-04-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
W?ochy - “Biuletyn Salezja?ski jest dowodem to?samo?ci Rodziny Salezja?skiej w ?wiecie”
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
W?ochy - “Don Bosco e la realtà digitale” – prezentacja nowej ksi??ki ks. Gildasio Mendesa
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
W?ochy – Zako?czenie kursu dla delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej z inspektorii j?zyka angielskiego
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Torino
2023
W?ochy – Na Valdocco trwa Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Accompagnamento, Italia, Italia, Torino
2023
SG - 90. rocznica ?wi?ce? biskupich s?ugi Bo?ego bpa Giuseppe Cognaty
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia
2023
Meksyk - “Lectio divina”: staro?ytna praktyka z nowymi mo?liwo?ciami, gdy chodzi o osob?, wspólnot? i duszpasterstwo
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Esercizi Spirituali, MEG, MEG, MEM, MEM, Messico, Messico, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Australia – Prze?o?ony Generalny odwiedza przedmie?cie “St Marys”
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, Australia, Australia
2023
W?ochy – Ks. Costa na spotkaniu odpowiedzialnych za BS: “Biuletyn Salezja?ski mo?e dokona? wi?cej, nawet je?li jest mniej salezjanów”
Dane | 23-04-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
2023
Australia – Prze?o?ony Generalny odwiedza o?rodki salezja?skie w Engadine, czyni?c to w klimacie rado?ci i wielkiego entuzjazmu
Dane | 23-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, Australia, Australia
2023
W?ochy – Ks. Martoglio: “Genialna intuicja Ksi?dza Bosko znajduje swoj? kontynuacj? tak?e dzisiaj”
Dane | 22-04-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
W?ochy – Rozpocz??o si? spotkanie odpowiedzialnych za Biuletyn Salezja?ski
Dane | 22-04-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
Australia – Pierwszy dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego w Australii
Dane | 22-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, Australia, Australia
2023
Indie – Salezjanie i wincencjanie z Kalkuty realizuj? wspóln? misj?
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2023
Chorwacja – ?e?ski klub siatkarski “Don Bosco” z Zagrzebia zdobywa mistrzostwo I ligi
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia, Sport, Premi e Riconoscimenti
2023
W?ochy – M?odzi Chorwaci w Miejscach Salezja?skich
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | CRO, CRO, Italia, Italia
2023
W?ochy – Otwarto nowe warsztaty samochodowe “Yamaha” w Neapolu
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2023
USA – Prezes “Cançao Nova” z wizyt? w rejonie Nowego Jorku i New Jersey
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Canção Nova, SUE, SUE
2023
Salwador – Rekolekcje salezjanów wspó?pracowników z pó?nocnego obszaru inspektorii CAM
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2023
Kolumbia – M?odzie? z MGS oraz beneficjenci salezja?skich domów dla potrzebuj?cych i migrantów bior? udzia? w spotkaniu "Chrystus ?yje"
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, COB, COB, Colombia, Colombia
2023
2023
SG – Biuletyn Salezja?ski: stale aktualne pismo, które pozostaje w s?u?bie charyzmatu
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Bollettino Salesiano, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
W?ochy – Salezja?skie Dni Komunikacji Spo?ecznej 2023
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Roma
2023
Filipiny – “W drodze z m?odzie??”: Mi?dzynarodowa Konferencja Duszpasterstwa M?odzie?owego 2023
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2023
Wielka Brytania – Ksi??na Edynburga z wizyt? w “Cullum Centre” Szko?y salezja?skiej w Chertsey
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Scuole
2023
Australia – Rozpoczyna si? wizyta Prze?o?onego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime
Dane | 21-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, Australia, Australia
2023
SG – Biuletyn Salezja?ski “Nie jest pismem jak inne”
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Bollettino Salesiano, RMG, RMG, RMG, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
Filipiny – O?rodek “Don Bosco Makati” organizuje miesi?c powo?aniowy
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Vocazioni, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2023
Hiszpania – Wyzwanie zwi?zane z wychowaniem afektywno-seksualnym m?odzie?y
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, Giovani, SSM, SSM, Affettività
2023
SG – Biuletyn Salezja?ski w zmieniaj?cym si? ?wiecie: bogaty program obrad
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Bollettino Salesiano, RMG, RMG, RMG, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
W?ochy – 500 ludzi m?odych uczestniczy w “MGS Day” w Turynie-Valdocco
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Australii-Pacyfiku (AUL)
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AUL, AUL, RMG, RMG, RMG, Australia, Australia
2023
Chile – Ks. Gabriel Romero z wizyt? w Concepción i Antofagasta
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero
2023
S?owenia - Radca generalny ds. misji z wizyt? w salezja?skiej inspektorii pw. ?w. Cyryla i Metodego
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia, Alfred Maravilla
2023
Spichlerz w domku w Becchi
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, Storia
2023
Portugalia – Salezjanie i O?rodek Wspomagania Rozwoju Dziecka w Funchal nawi?zuj? wspó?prac? w zakresie terapii wodnych
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Sport, Salute, Disabilità
2023
Ameryka ?rodkowa – Seminarium internetowe dla administratorów i ekonomów na temat zrównowa?onego rozwoju dzie? salezja?skich
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Economia, Figlie del Divin Salvatore, Famiglia Salesiana, Economia, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Economia, Economia, Centroamerica
2023
Dominikana – Salezjanie opracowuj? nowe strategie z “Community Managers”
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Repubblica Dominicana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ANT, ANT
2023
Ekwador – Walka z bied?: salezjanie podnosz? kompetencje zawodowe ponad 200 m?odych ludzi
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Ecuador, Giovani a Rischio Sociale, Ragazze, ECU, ECU, Donne, Migranti
2023
SG – Biuletyn Salezja?ski: liczy 146 lat… ale nie wida? tego po nim
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Bollettino Salesiano, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Bollettino Salesiano Incontro 2023, Storia
2023
Azja Wschodnia-Oceania – Obchody 154. rocznicy ADMA regionu i nie tylko
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | ADMA, Asia EstOceania, Asia EstOceania
2023
Gwatemala – Przyrzeczenia czterech nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Guatemala, Guatemala
2023
Argentyna – Doroczne spotkanie Rodziny Salezja?skiej z Formosy
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
2023
Hiszpania – 600 uczestników „Punktu Spotkania” w Aranjuez
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2023
Salwador – Oratorium ?wi?teczne
Dane | 19-04-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2023
W?ochy – Wszystkie miejsca zaj?te w czasie 43. edycji “Su e Zo”: 6 tysi?cy bieg?o na rzecz Peru
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Su e Zo, Sport, TGS Turismo Giovanile e Sociale
2023
Indie – Wybrano nowy zarz?d BWS w Chennai
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | INM, INM, India, India
2023
Hiszpania – Uczniowie z salezja?skich o?rodków edukacyjnych kontynuuj? swoje europejskie do?wiadczenia
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, Europa, Scuole
2023
D.R. Konga – Druga sesja formacyjna dla salezja?skich asystentów
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Papua-Nowa Gwinea – Salezjanie wspó?pracownicy z Kokopo przekazuj? dary szpitalowi “St. Mary’s Vunapope”
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Salesiani Cooperatori, PGS, PGS
2023
S?owacja – Ikony ?w. Artemidesa Zattiego dost?pne dla wszystkich ch?tnych
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | Slovacchia, Artemide Zatti, SLK, SLK
2023
SG – Biuletyn Salezja?ski: dzie?o w s?u?bie misji salezja?skiej
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
Nepal – Dziesi?ty “Learning Camp”, zorganizowany przez “Teach For Nepal” (TFN), odkrywa grup? utalenowanych m?odych ludzi
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Educazione, INC, INC, Nepal, Nepal, Giovani Leader
2023
W?ochy – Kurs formacji dla delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej z inspektorii j?zyka angielskiego
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ICP, ICP, Italia, Italia, Bryan Magro, Joan Llu?s Play
2023
Papua-Nowa Gwinea – Od misji w Melanezji do Ogrodu Niebieskiego: Wspomnienie o ks. Valeriano Barbero, salezjaninie
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Missioni, Missioni, Missioni, PGS, PGS, Decessi, Vescovi
2023
Brazylia – Nowy cykl w sieci przedstawia szczegó?owo ?ycie s?ug Bo?ych: ks. Rudolfa Lunkenbeina, salezjanina, i Simão Bororo
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Martiri, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Rodolfo Lunkenbein, Simão Bororo
2023
SG – Biuletyn Salezja?ski dzisiaj
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
Portoryko – Spotkanie poszerzonej Rady Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Porto Rico
2023
Kanada – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Canada, Canada
2023
Wielka Brytania - “Don Bosco Youth-Net”: Zdrowie psychiczne w pracy z m?odzie??
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | GBR, GBR, Don Bosco Youth Net
2023
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów, tak?e salezjanów w formacji pocz?tkowej z inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 17-04-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
2023
Hiszpania – W XXI wieku ponad 9 milionów dzieci nadal ?yje jako niewolnicy: ?wiatowy Dzie? Walki z Niewolnictwem Dzieci
Dane | 16-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Misiones Salesianas
2023
Ameryka – Pierwsze spotkanie Sieci Salezja?skich O?rodków Kszta?cenia Zawodowego Ameryki w roku 2023
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione Professionale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, America
2023
Brazylia – Raport dotycz?cy oddzia?ywania spo?ecznego za rok 2022 inspektorii Porto Alegre
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile, Opzione Preferenziale
2023
W?ochy – By? wychowawcami w dialogu z Bogiem w sprawowaniu sakramentów. Ostatnie spotkanie z cyklu “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?” 2022-2023
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, CISI, CG28, Eucaristia
2023
Hiszpania – Pielgrzymia droga do Santiago jako przygotowanie do Wielkanocy
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2023
Brazylia – Salezja?ska Wielkanoc M?odych w inspektorii Sao Paulo
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
Wenezuela – 34 ludzi m?odych uczestniczy w I Spotkaniu rozeznania powo?aniowego 2023
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
Hiszpania – “Wracaj?c do naszej Galilei jako zmartwychwstali i ch?tni do g?oszenia Go”
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2023
Brazylia – Salezja?skie dzie?o CESAM-MG go?ci pani? prokurator z ministerstwa pracy
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2023
Chile – Salezja?ska szko?a w La Serena przeprowadza kampani? uwra?liwiaj?c? na autyzm
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
Watykan – Spotkanie odpowiedzialnych za salezja?skie prenowicjaty z regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Vaticano
2023
Austria – Ks. Micha? Rua w Wiedniu
Dane | 14-04-2023 łowo kluczowe | Michele Rua, AUS, AUS, Austria, Austria
2023
Pakistan – Po?wi?ci? ?ycie, aby ratowa? ?ycie innych: prosta i silna wiara m?odego Akasha
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | Pakistan, Akash Bashir
2023
Kamerun – Rozpalanie nadziei poprzez muzyk?
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | Musica, ATE, ATE, Camerun, Camerun
2023
Liberia – Salezja?ski apostolat ukierunkowany na m?odych osadzonych
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | Carceri, Liberia, Liberia, AOS Africa Occidentale Sud
2023
W?ochy – 75-lecie “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Borgo Ragazzi Don Bosco, Anniversari
2023
2023
Ekwador – Spotkanie M?odzie?y Shuar
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2023
Pokój tylko bez broni. W “Cagliero11” forum dotycz?ce niestosowania przemocy
Dane | 13-04-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Pace
2023
Madagaskar – Wielkanoc prze?ywana z ludem malgaskim
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Pasqua
2023
SG – Kurs animatorów “Laudato si’” 2023
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Laudato Si, Ecologia Integrale
2023
Hiszpania – Dzieci ulicy: ?ycie ponad 100 milionów dzieci na ?wiecie jest stale zagro?one
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, Bambini di Strada, Misiones Salesianas
2023
USA – Salezja?skie programy wsparcia dzieci w ?wietle Mi?dzynarodowego Dnia Dziecka Ulicy
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Bambini di Strada, Sudan del Sud, Colombia, Colombia, Ghana, Ghana, India, India, Salesian Missions
2023
Peru – Radca generalny ds. duszpasterstwa m?odzie?y prowadzi spotkanie formacyjne dla rad salezja?skich wspólnot wychowawczo-duszpasterskich
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Perù, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, PER, PER, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Francja – Zjazd salezja?skiej inspektorii Francji-Belgii Po?udniowej i Maroka
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia
2023
Kolumbia – Do?wiadczenie misyjne w kontek?cie Wielkanocy 2023
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2023
Hiszpania – 50 lat O?rodka m?odzie?owego “Don Bosco” w Villenie
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2023
Belgia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Cirilo De Deusa
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BEN, BEN, Belgio, Belgio
2023
Hiszpania – Rekolekcje dla studentów teologii nt. „?wiadkowie mi?o?ci w ?wiecie”
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Pascual Chávez
2023
Dominikana – Ks. Hugo Orozco z wizyt? w placówce salezja?skiej w Barahonie
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Hugo Orozco S?nchez
2023
Demokratyczna Republika Konga – Dzieci ulicy otrzymuj? wsparcie ?ywno?ciowe z po?ytkiem dla ich zdrowia i edukacji
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | Bambini di Strada, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Salesian Missions, Fame
2023
Rwanda – Salezjanie z Gatengi rozpoczynaj? realizacj? programu kszta?cenia zawodowego w zakresie ekologicznego i zrównowa?onego rolnictwa
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rwanda, Misiones Salesianas, AGL, AGL, Ambiente, Creato
2023
SG – Pilne wyzwanie dla misji “ad gentes” dzisiaj
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2023
SG – Dzie? Misji Salezja?skich: Ubóstwo ewangeliczne
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, Povertà, Ambiente, Creato
2023
Nikaragua – Droga Krzy?owa w O?rodku m?odzie?owym “Don Bosco” w Managui
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua
2023
Australia – Wielki Tydzie? w parafii pw. ?w. Ma?gorzaty Marii Alacoque
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia
2023
Chile – Ks. Gabriel Romero odwiedza Mi?dzynarodowy Studentat Teologiczny w Lo Cañas
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero
2023
Ans News Video - Marzec 2023
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | ANS, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia
2023
Haiti – Posi?ki na bazie ry?u dla zagro?onej m?odzie?y na Haiti
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, HAI, HAI, Haiti, Haiti, Salesian Missions
2023
Boliwia – Salezja?ski Wolontariat Misyjny w “Hogar Mano Amiga”
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Volontariato, Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2023
Indie – Wsparcie ?ywieniowe dla ubogich i opuszczonych m?odych ludzi, mo?liwe dzi?ki ?rodkom “Salesian Missions”
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, INH, INH, India, India, Salesian Missions
2023
SG – Budowanie przysz?o?ci mediów z migrantami i uchod?cami
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Rifugiati, Rifugiati, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Italia, Italia, Migranti, Migranti
2023
Hiszpania - Doroczne spotkanie wychowawców z Federacji Salezja?skich Platform Spo?ecznych “Pinardi”
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, Spagna, SSM, SSM, SSM, SSM
2023
Panama – Wys?anie grupy m?odych misjonarzy z MGS do Darién
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Panama
2023
Nigeria – “Powrót do domu” z wieloma emocjami i licznymi wyzwaniami
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, Nigeria, Nigeria, ANN Africa Nigeria e Niger
2023
Sierra Leone – “Moringa oleifera” i “marka” herbaty salezja?skiej
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Sierra Leone, AOS Africa Occidentale Sud, Agricoltura
2023
USA – ?wiatowy Dzie? Zdrowia: “Salesian Missions” k?adzie nacisk na programy na rzecz osób ?yj?cych w ubóstwie
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Ucraina, AFC, AFC, BCG, BCG, INB, INB, Brasile, Brasile, India, India, Salesian Missions, Salute, RD Congo
2023
Meksyk – Oficjalne podzi?kowanie ze strony wysokiego komisarza ONZ ds. uchodzców za pomoc w ramach “Salezja?skiego Projektu Tijuana”
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, MEG, MEG, Messico, Messico, Premi e Riconoscimenti
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Carceri, Italia, Italia, Papa Francesco
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Exallievi, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, PER, PER, India, India, Pasqua
2023
Chile – Pascha M?odych: przestrze? spotkania i odnowy
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
Brazylia – Rekolekcje wielkopostne dla by?ych wychowanków salezja?skich Ameryki
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Brasile, Brasile, America
2023
Salwador – Przedstawienie Drogi Krzy?owej w wykonaniu uczniów Szko?y technicznej “Ricaldone”
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2023
Angola – Niewiarygodna historia: rozwój dzie?a salezja?skiego w kraju
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ANG, ANG, Angola, Angola, Edmundo Valenzuela, Vescovi
2023
Uganda – ?y? i pracowa? w obozie dla uchod?ców: obecno?? salezjanów w Palabek
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Rifugiati, Uganda, Uganda, AGL, AGL, AGL, AGL, Palabek, Palabek, Alfred Maravilla
2023
USA – W Mi?dzynarodowym Dniu Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju “Salesian Missions” przybli?a swoje programy spo?eczno-sportowe
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Senegal, Educazione, Vietnam, CIL, CIL, VIE, VIE, ZMB, ZMB, Cile, Cile, Sport, Salesian Missions, Fondazione Real Madrid, Namibia
2023
SG – “Don Bosco lived here”: przewodnik w j?zyku angielskim po Miejscach zwi?zanych z Ksi?dzem Bosko
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Luoghi Salesiani, Don Bosco, RMG, RMG, RMG
2023
Jerozolima – Ksi??a inspektorzy i radca regionu ?ródziemnomorskiego odprawiaj? rekolekcje w Ziemi ?wi?tej
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Mediterranea, Mediterranea, MOR, MOR, Gerusalemme, Juan Carlos P?rez Godoy
2023
Argentyna – Ceremonia wr?czenia dyplomów „Unisal” w Bahía Blanca
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
Brazylia – Szko?a formacji dla animatorów z placówek salezja?skich z inspektorii Manaus
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2023
Panama – Ponowne otwarcie ?wi?tyni Maryi Wspomo?ycielki Wiernych
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2023
Chile – Ks. Gabriel Romero kontynuuje wizytacj? nadzwyczajn? w placówkach salezja?skich w Linares i Talca
Dane | 06-04-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero
2023
Zambia – Dzi?ki salezjanom w Makululu jest nadzieja dla licznych dzieci
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Zambia, Missioni Don Bosco, ZMB, ZMB, Povertà
2023
W?ochy – Salezja?ska Fundacja na rzecz Kszta?cenia Zawodowego w Pó?nocno-Wschodnich W?oszech
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, INE, INE, Italia, Italia
2023
Syria – Dwa miesi?ce po trz?sieniu ziemi tysi?ce ludzi w Aleppo prze?ywa Wielki Tydzie?, nie mog?c wróci? do swoich domów
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Hiszpania – Rodzina, przyja?? i wiara na “TxikiBosco 2023”
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2023
Haiti – Bryan Magro spotyka si? online z by?ymi wychowankami salezja?skimi z Haiti
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Haiti, Haiti
2023
Brazylia – Spotkanie Komitetu ds. Szkó? Salezja?skiej Sieci Brazylii
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, RSB
2023
Hiszpania – II edycja Szko?y Liderów dla Salezjanów Wspó?pracowników regionu Iberyjskiego
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Spagna, Salesiani Cooperatori, SSM, SSM
2023
D.R. Konga – Apel o pomoc dla przesiedle?ców z obozu przy salezja?skiej wspólnocie w Shasha
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Jerozolima – Ks. Juan Carlos Pérez Godoy przewodniczy Mszy ?w. na zako?czenie rekolekcji dla prze?o?onych inspektorii regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Mediterranea, Mediterranea, Gerusalemme, Juan Carlos P?rez Godoy
2023
Portugalia – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-04-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Portogallo, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, POR, POR
2023
Indie – Ch?opcy i dziewcz?ta ze szko?y im. Jana Paw?a II w gminie Maran Khullen mog? korzysta? z nowych urz?dze? sanitarnych
Dane | 04-04-2023 łowo kluczowe | Salesiani, Libri, FRB, FRB, Francia, Francia, Maria
2023
Japonia – Obóz m?odzie?y katolickiej pomaga m?odym Japo?czykom ?y? “Pokojem”
Dane | 04-04-2023 łowo kluczowe | Giovani, GIA, GIA, Giappone, Giappone, Pace
2023
USA – Duchowe serce inspektorii SUE: Sanktuarium maryjne w Stony Point
Dane | 04-04-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE, Maria Ausiliatrice
2023
Palestyna – Salezja?ska piekarnia w Betlejem: chleb, mi?o?? i rozwój
Dane | 04-04-2023 łowo kluczowe | Palestina, MOR, MOR, Sviluppo, Dialogo
2023
Malta – Nuncjusz apostolski na Malcie, abp Hon Tai-fai, salezjanin, odwiedza College MCAST
Dane | 04-04-2023 łowo kluczowe | Educazione, MLT, MLT, Malta, Malta, Savio Hon Tai Fai
2023
Nepal – Dodaj?ca otuchy wizyta szefa dystryktu Lalitpur w szkole "Don Bosco" w Katmandu
Dane | 04-04-2023 łowo kluczowe | INC, INC, Nepal, Nepal
2023
2023
Zambia – “Salesian Missions” finansuj? nowy innowacyjny projekt ukierunkowany na m?odzie? w Kazembe
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | Artemide Zatti, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
Zambia – “Salesian Missions” finansuj? nowy innowacyjny projekt ukierunkowany na m?odzie? w Kazembe
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | Libri, Salesiani Coadiutori, CEP, CEP
2023
Zambia – “Salesian Missions” finansuj? nowy innowacyjny projekt ukierunkowany na m?odzie? w Kazembe
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | Giovani, Educazione, Ambiente, Creato
2023
Zambia – “Salesian Missions” finansuj? nowy innowacyjny projekt ukierunkowany na m?odzie? w Kazembe
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | Zambia, Procure Missionarie, Procure Missionarie, ZMB, ZMB, Salesian Missions
2023
Papua-Nowa Gwinea – “Misja mo?liwa do wykonania”: by? twórcami zmian
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | Volontariato, Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Giovani Leader, Strenna 2023
2023
Belgia – Dialog instytucjonalny na temat “Rola religii w kryzysie spo?eczno-gospodarczym w Libanie i na Bliskim Wschodzie”
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | MOR, MOR, Belgio, Belgio, Libano, Libano, Don Bosco International
2023
Watykan – Uznanie niewyja?nionego medycznie uzdrowienia przypisywanego wstawiennictwu czcigodnego s?ugi Bo?ego Camille Costy de Beauregarda
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | Santità, Santità, Santità, Santità, Vaticano, Camille Costa de Beauregard
2023
Australia – Uroczysto?ci dzi?kczynne za 100 lat dzie?a salezja?skiego w kraju
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari
2023
Japonia – Ponad stu uczestników dnia skupienia ADMA
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | ADMA, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2023
Niemcy – Spotkanie odpowiedzialnych za prenowicjaty w regionie Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 03-04-2023 łowo kluczowe | Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, GER, GER, Germania, Germania
2023
Peru – Idziemy dalej: Wizyta d’Insieme 2023
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Perù, Famiglia Salesiana, Vocazioni, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Interamerica, Interamerica, PER, PER, Visita d'Insieme, Miguel Angel Garcia Morcuende, Alfred Maravilla, Gildasio dos Santos Mendes, Joan Llu?s Play, Jean Paul Muller, Laici
2023
Dominikana – Haita?scy imigranci mog? liczy? na zdrowe od?ywianie
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Migranti, Fame, Salesian Missions
2023
Hiszpania – Prawie 2 tys. m?odych ludzi z o?rodków salezja?skich we?mie udzia? w spotkaniach wielkanocnych
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM, Pasqua, Quaresima, Teatro
2023
SG ­– Nasze fantastyczne sny!
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Sogni, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Watykan – Dekret dotycz?cy kanonizacji Artemidesa Zattiego
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2023
2023
W?ochy – „Borgo Ragazzi Don Bosco” w Rzymie otwiera warsztaty spawalnicze
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2023
Indie – Ks. Biju Michael inauguruje nowy budynek szko?y ?redniej w Khliehriat
Dane | 31-03-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Hiszpania – Ksi?dz Roca, salezjanin: “Pragn? nadal s?u?y? pe?n? mi?o?ci obecno?ci?, czyni?c to zgodnie z nauk? Jezusa Chrystusa i Ksi?dza Bosko”
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Missioni, Missioni, Missioni, AET, AET, Etiopia, Etiopia, Guerra, Violenze
2023
Timor Wschodni – Dzi?ki salezja?skiej solidarno?ci mi?dzynarodowej ludzie m?odzi maj? mo?liwo?? lepszego wy?ywienia
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Timor Est, Timor Est, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, TLS, TLS, TLS, TLS, Fame, Salesian Missions, Fame, Salesian Missions
2023
Tanzania – Przeku? edukacj? i kszta?cenie zawodowe na sukces w zakresie zatrudnienia i podniesienia jako?ci ?ycia m?odych ludzi w Afryce
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Tanzania, AFE, AFE, Don Bosco Tech Africa
2023
Peru – Wizyta d’Insieme 2023, ks. Ángel Fernández Artime: “Jedno?? i spójno?? naszego Zgromadzenia”
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER, Visita d'Insieme, Stefano Martoglio, Ivo Coelho, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Argentyna – Wizytacja nadzwyczajna w inspektorii Argentyny Pó?nocnej: ks. Rolandi odwiedza miasta Salta i Tucumán
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina, Gianni Rolandi, Visita Straordinaria
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny koronuje jedn? z najstarszych figur Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-03-2023 łowo kluczowe | Perù, Perù, PER, PER, PER, PER
2023
Brazylia – Sie? Salezja?ska Brazylii i “Edebê” wprowadza na rynek zestaw “Mundo Aprendiz”
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Educazione, Brasile, Brasile, Rete Salesiana Brasile, Edebé
2023
Portugalia – “Fundação Salesianos” rozpoczyna kampani? charytatywn? zwi?zan? z podatkiem dochodowym
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Solidarietà
2023
Peru – Wizyta d’Insieme 2023: rozpocz?cie z emfaz?
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Perù, Perù, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Interamerica, Interamerica, Interamerica, Interamerica, PER, PER, PER, PER, Visita d'Insieme, Visita d'Insieme
2023
USA – Ufa? jak Ksi?dz Bosko: poznajemy ks. Noble Lala, pierwszego salezjanina kap?ana z Pakistanu
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Pakistan, FIS, FIS, SUE, SUE
2023
2023
Brazylia – Wznowienie dzia?alno?ci salezja?skiego oratorium “Dom Bosco” w Ananindeua
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2023
W?ochy – Spotkanie salezjanów kwinkwenistów z wizytatorii “Maria Sede della Sapienza”
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2023
Urugwaj – Wizyta delegata Prze?o?onego Generalnego ds. Rodziny Salezja?skiej ks. Joana Luísa Playà
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU, Joan Llu?s Play
2023
Argentyna – Pielgrzymka radcy ds. misji do miejsc zwi?zanych z b?. Zefirynem Namuncur? i b?. Laur? Vicuñ?
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Consigliere Generale per le Missioni
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny odwiedza salezja?skie dzie?o w Bosconia
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Ecuador – Felisa, m?oda rdzenna mieszkanka, która marzy o tym, by zosta? piel?gniark?
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Eventi, Su e Zo
2023
Ecuador – Felisa, m?oda rdzenna mieszkanka, która marzy o tym, by zosta? piel?gniark?
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Ecuador, Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, ECU, ECU, Salute
2023
Hiszpania – Sport “salezja?ski”: element humanizuj?cy, wychowawczy i duszpasterski
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, SMX, SMX, SSM, SSM, Sport
2023
Sudan Po?udniowy – “Przerwany posi?ek”. Film dokumentalny Salezja?skiej Fundacji Misyjnej “Don Bosco” z Warszawy przybli?aj?cy historie uchod?ców z Gumbo
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Polonia, Rifugiati, Sudan del Sud, Procura Missionaria Salesiana Varsavia
2023
W?ochy – Misji kosmicznej Stolicy Apostolskiej i W?oskiej Agencji Kosmicznej “Spei Satelles” b?dzie towarzyszy? na orbicie logo IUSVE
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, IUSVE, Papa Francesco
2023
D.R.D. Konga – II Dzie? Studium Rodziny Salezja?skiej z Afryki ?rodkowej
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
D.R. Konga – 60 m?odych ludzi z o?rodków salezja?skich w Gomie uczestniczy w pierwszej sesji szkoleniowej w zakresie komunikacji spo?ecznej
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Mjanma – Kurs szkoleniowy dla salezja?skich Biur Planowania i Rozwoju z wizytatorii Mjanmy
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y z miasta Piura: “Pan Jezus ma plan dla ka?dego z nas”
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
W?ochy – Zmar? by?y wychowanek Gianni Minà
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Italia, Italia, Decessi, Personaggi illustri
2023
Hiszpania – Wizyta ks. Albery w “Martí-Codolar”
Dane | 28-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Paolo Albera
2023
Portugalia – WYD DON BOSCO 23 og?asza dwie wa?ne kampanie w kontek?cie najbli?szych ?DM w Lizbonie w 2023 roku
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Ghana, Ghana, AOS Africa Occidentale Sud
2023
Portugalia – WYD DON BOSCO 23 og?asza dwie wa?ne kampanie w kontek?cie najbli?szych ?DM w Lizbonie w 2023 roku
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Alphonse Owoudou
2023
SG – Inspektorie ko?cz? refleksj? po?wi?con? Oratorium-O?rodkowi M?odzie?owemu w Zgromadzeniu
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Volontariato, Stati Uniti, SUO, SUO, Animatori
2023
Portugalia – WYD DON BOSCO 23 og?asza dwie wa?ne kampanie w kontek?cie najbli?szych ?DM w Lizbonie w 2023 roku
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, WYD DON BOSCO 23, GMG2023
2023
SG – Inspektorie ko?cz? refleksj? po?wi?con? Oratorium-O?rodkowi M?odzie?owemu w Zgromadzeniu
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Oratorio, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG
2023
SG – Rewizja t?umaczenia angielskiego Regu?y ?ycia Salezjanów Ksi?dza Bosko
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Costituzioni Salesiane, Traduttori, Ivo Coelho
2023
Argentyna – Zako?czy?a si? Wizyta d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud. Od refleksji do dzia?ania ukierunkowanego na ludzi m?odych
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Interamerica, Interamerica, PER, PER, Visita d'Insieme
2023
Argentyna – Zako?czy?a si? Wizyta d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud. Od refleksji do dzia?ania ukierunkowanego na ludzi m?odych
Dane | 27-03-2023 łowo kluczowe | Artemide Zatti, America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Stefano Martoglio, Visita d'Insieme, Gildasio dos Santos Mendes
2023
W?ochy – “S?ówko na dobranoc” bpa Riabuchy do salezjanów z Siedziby Generalnej. ?wiadectwo o cudach za przyczyn? Maryi w czasie wojny w Ukrainie
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Giuseppe Costa
2023
SG – DBGYFF 2023: kontynuowane s? przygotowania, czemu towarzyszy ogólny entuzjazm
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Cinema, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, DBGYFF
2023
Ameryka – Nauka dla przedsi?biorczo?ci: edukacja w zakresie przedsi?biorczo?ci i zak?adania firm
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, America, Rete America Sociale Salesiana, Lavoro
2023
W?ochy – “S?ówko na dobranoc” bpa Riabuchy do salezjanów z Siedziby Generalnej. ?wiadectwo o cudach za przyczyn? Maryi w czasie wojny w Ukrainie
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Ucraina, Ucraina, Italia, Italia, Italia, Italia, Maksym Ryabukha, Maria Ausiliatrice, Guerra, Maksym Ryabukha, Maria Ausiliatrice, Guerra
2023
Watykan – Ks. Carlo Crespi, salezjanin, czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Carlo Crespi
2023
Argentyna – Trzeci dzie? Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud: odkrywaj?c pocz?tki salezja?skiej obecno?ci w Ameryce
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Pastorale Giovanile, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Pastorale Giovanile, Rettor Maggiore, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Missioni, Missioni, Missioni, America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Alfred Maravilla, Miguel Angel Garcia Morcuende, Storia
2023
Kolumbia – “Semillero de Comunicaciones”: szko?a, która zmienia ?ycie
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2023
Rwanda – Dzie? skupienia dla salezjanów z placówek w tym kraju
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL
2023
Polska – Szko?a Animatora Salezja?skiego 2023
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2023
Boliwia – Szko?y Ludowe Ksi?dza Bosko planuj? swoje projekty z dyrektorami
Dane | 24-03-2023 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2023
W?ochy – “Jak pomóc m?odym ludziom odkry? obecno?? Jezusa Eucharystycznego w ich ?yciu”
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Eucaristia, CISI
2023
Burundi – Wzmocnienie edukacji i zapewnienie lepszego od?ywiania: wyzwania i cele salezjanów w Burundi
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi, Fame, Salesian Missions
2023
W?ochy – “Do ko?ca ich umi?owa?”. Czasowa wystawa w Salezja?skim Muzeum Etnologiczno-Misyjnym na Colle Don Bosco
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Musei, Quaresima
2023
SG – Komitet Doradczy Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego kontynuuje realizacj? swojego planu strategicznego
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Volontariato, RMG, RMG, RMG, Volontariato Missionario Salesiano (VMS)
2023
D.R. Konga – Salezja?ski Dzie? Misyjny w dolinie Kafubu
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Hiszpania – Pi?? salezjanek wspó?pracownic, z??czonych cierpieniem, g?osi Ewangeli?
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Salesiani Cooperatori
2023
Kolumbia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Medellín po?wi?cone dwuj?zyczno?ci
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2023
Wietnam – Wielkopostny dzie? skupienia dla m?odzie?y z Ho Chi Minh
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2023
W?ochy – Zasadzono magnoli? w “Beteyà Digital Farm”, któr? nazwano imieniem Giovanniego Falcone
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Associazione Don Bosco 2000
2023
SG – Nowy dokument dotycz?cy Komunikacji Spo?ecznej Zgromadzenia: proces odnowy
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Argentyna – Wspólne dzie?o salezjanów i ?wieckich w centrum drugiego dnia Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-03-2023 łowo kluczowe | America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Visita d'Insieme, Miguel Angel Garcia Morcuende, Joan Llu?s Play
2023
Hiszpania – Krajowa Nagroda “Don Bosco” wyrazem zaanga?owania salezjanów na rzecz innowacji
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Premi e Riconoscimenti, Tecnologie, Scienze
2023
SG – W kierunku obchodów 150-lecia Pierwszej Wyprawy Misyjnej: konkurs na logo rocznicy
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2023
Tanzania – Doroczne spotkanie interesariuszy “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Tanzania, Africa, Africa, AFE, AFE, Don Bosco Tech Africa, Alphonse Owoudou
2023
D.R. Konga – M?odzi z salezja?skiej Grupy Misyjnej w Kinszasie obchodz? Salezja?ski Dzie? Misyjny 2023
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Polska – I Warsztaty Medialne nt. „Salezja?ska obecno?? w ?wiecie wirtualnym”
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2023
Zambia – Kuratoria postnowicjatu w Lusace-Makeni i nowicjatu w Kabwe
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Zambia, Curatorium, AFC, AFC, AFM, AFM, ZMB, ZMB
2023
Argentyna – Pierwszy dzie? Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Visita d'Insieme, Gabriel Romero, Ivo Coelho
2023
Ghana – Wsparcie reintegracji rodzinnej m?odych ludzi poprzez pomoc psychologiczn?
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Ghana, Ghana, AOS Africa Occidentale Sud, Psicologia, Salesian Missions
2023
Europa ?rodkowo-Pó?nocna – Przysz?o?? mediów le?y w jedno?ci
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord
2023
Etiopia – Wizyta radców wizytatorii AET we wspólnotach na pó?nocy kraju
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Guerra, Violenze
2023
W?ochy – 100. rocznica ?wi?ce? kap?a?skich czcigodnego s?ugi Bo?ego bpa Stefano Ferrando SDB, za?o?yciela Sióstr Misjonarek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICC, ICC, Italia, Italia, Stefano Ferrando
2023
W?ochy – Spotkanie ?wiatowej Rady Salezjanów Wspó?pracowników 2023
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Italia, Italia, Dominic Duc Nam Nguyen
2023
Hiszpania – „M?ka Jezusa” wraca na scen? salezja?skiego teatru w Huesca
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2023
Chile – Spotkanie dyrektorów: zadba? o animacj? wspólnot salezja?skich
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
D.R. Konga – 116 ch?opców i dziewcz?t otrzymuje ?wiadectwa uko?czenia salezja?skiej szko?y w Bukavu
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Indie – ?wi?cenia diakonatu 14 salezja?skich kleryków
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, INM, INM, India, India
2023
Madagaskar – Ks. Alphonse Owoudou przeprowadza wizytacj? nadzwyczajn? w salezja?skiej wizytatorii Madagaskaru i Mauritiusa
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Alphonse Owoudou
2023
Hiszpania – Montilla, dom salezja?ski z tradycj?
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani, Spagna, Storia
2023
Argentyna – Prze?o?ony Generalny, cz?onkowie Rady Generalnej i salezjanie z regionu Ameryka Cono Sud przybyli do Pilar, aby wzi?? udzia? w Wizycie d’Insieme
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Visita d'Insieme
2023
Polska – Spotkanie Salezjanów Kwinkwenistów
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe |
2023
Wielka Brytania – Doroczne spotkanie salezja?skich dyrektorów
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2023
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Freddy’ego José Suáreza
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Venezuela, Ordinazioni Sacerdotali, VEN, VEN
2023
Indie – 29 diakonów wy?wi?conych w “Kristu Jyoti College” w Bangalore
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, INK, INK, India, India
2023
Tajlandia – Doroczne rekolekcje salezjanów z Tajlandii, Kambod?y i Laosu
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2023
USA – W Mi?dzynarodowym Dniu Szcz??cia “Salesian Missions” informuj? o programach ukierunkowanych na zapewnienie szcz??cia i dobrostanu m?odzie?y
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Pakistan, INH, INH, Benin, Benin, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Indie – Seminarium dla koordynatorów ds. wymiaru ?wieckiego
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | INM, INM, India, India, Laici
2023
Chile – Wizytacja nadzwyczajna w Valdivia i Uniwersytecie Katolickim “Silva Henríquez”
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Educazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero, Università
2023
Filipiny – Kongres Salezja?skich Wychowawców 2023: “Podnie?? poziom: piel?gnowa? kultur? innowacji w salezja?skich szko?ach”
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Educazione, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Scuole
2023
Argentyna – Prze?o?ony Generalny uczestniczy w IX Pielgrzymce do Viedmy w ho?dzie ?w. Artemidesowi Zattiemu: pierwszy dzie?, 18 marca
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Vescovi, Pellegrinaggi e Peregrinazioni, Papa Francesco
2023
Argentyna – 19 marca 2023: Prze?o?ony Generalny oraz wielka liczba wiernych i czcicieli na celebracji eucharystycznej ko?cz?cej IX Pielgrzymk? ku czci ?w. Artemidesa Zattiego do Viedmy
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Vescovi, Pellegrinaggi e Peregrinazioni
2023
Argentyna – Prze?o?ony Generalny uczestniczy w pielgrzymce ku czci ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Argentina, Argentina
2023
Argentyna – Salezjanie z regionu Ameryka Cono Sud gromadz? si? na Wizycie d’Insieme wokó? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, America Cono Sud, America Cono Sud, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Visita d'Insieme
2023
Kostaryka – V Kongres Salezjanów Wspó?pracowników prowincji Ameryki ?rodkowo-Po?udniowej
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Tanzania – Coroczne rekolekcje dla 27 salezjanów z inspektorii Afryki Wschodniej
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2023
D.R. Konga – Ko?o misyjne z salezja?skiej inspektorii Afryki ?rodkowej obchodzi Dzie? Misji Salezja?skich
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
SG – Spotkanie koordynacyjne delegatów ds. komunikacji spo?ecznej z regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Malta – Doroczne spotkanie generalnego organu wykonawczego “Don Bosco Youth Net”
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2023
Malta – Doroczne spotkanie generalnego organu wykonawczego “Don Bosco Youth Net”
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | MLT, MLT, Malta, Malta, Don Bosco Youth Net
2023
ZROZUMIA?AM, CO CZU? KSI?DZ BOSKO
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Carceri, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2023
Argentyna – Bp Laxague, SDB, biskup Viedmy: “Wyruszy? w pielgrzymk? z panem Zattim to jak ?y? w pewno?ci, ?e on idzie z nami”
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Artemide Zatti, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Esteban Laxague
2023
2023
SG – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Argentyny w ramach pielgrzymki do Viedmy w ho?dzie ?w. Artemidesowi Zattiemu SDB
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Pellegrinaggi e Peregrinazioni
2023
W?ochy – Oratorium “San Luigi” z San Cataldo otwiera drzwi i serca
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Carceri, ISI, ISI, Italia, Italia, Giovani Leader
2023
Haiti – Wsparcie ?ywno?ciowe dla licznych uczniów, mo?liwe dzi?ki pomocy “Salesian Missions”
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti, Salesian Missions, Fame
2023
Indie – “Jive ‘23”: m?odzie?owy festiwal kulturalny pod znakiem walki z narkomani?
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Giovani, INM, INM, India, India, Festival, Droga
2023
Belgia – Inspektoria Belgii Pó?nocnej i Holandii uruchamia now? stron? internetow?: “Ponad 100 organizacji dzi?ki snowi jednego cz?owieka”
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BEN, BEN, Belgio, Belgio, Sito
2023
Boliwia – Otwarcie placówki salezja?skiej w Cobija
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Nuova Presenza, Personaggi illustri, Tito Solari, Vescovi
2023
RPA – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej w wizytatorii Afryki Po?udniowej i obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Sudafrica, Ispettori, AFM, AFM, Václav Klement, Alphonse Owoudou, Insediamenti, Visita Straordinaria
2023
Hiszpania – Konferencja nt. Sportu i Wiary: ?wiadectwa, propozycje i sojusze
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Sport, Personaggi illustri
2023
Salwador – Spotkanie Komisji ds. Szkó? regionu ?rodkowa Ameryka
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2023
USA – Dni animacji salezja?skiej: do?wiadczenie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
Wietnam – Kongres ministrantów 2023 w o?rodku “Don Bosco” w Dalat
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2023
Indie – Spotkanie salezjanów koadiutorów z inspektorii Mumbaj i Panjim
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | INB, INB, INP, India, India
2023
Chile – Formacja ci?g?a: przestrzenie, które nas karmi? i pomagaj? jako rodzinie
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2023
W Syrii miliony dzieci s? zagro?one
Dane | 16-03-2023 łowo kluczowe | Siria, Terremoto TurchiaSiria
2023
Watykan – Abp Costelloe, salezjanin, w?ród cz?onków Komisji przygotowawczej do XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Vaticano, Timothy Costelloe, Nomine, Sinodo sulla Sinodalit
2023
Indie – Odpowiedzialni za oratoria i o?rodki m?odzie?owe z inspektorii INM dyskutuj?: “Znaczenie i aktualno?? Oratorium Ksi?dza Bosko”
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Oratorio, Pastorale Giovanile, Don Bosco, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, INM, INM, India, India
2023
Francja – Sie? szkolna “Don Bosco” otworzy mi?dzynarodowe liceum francuskie w Kanadzie
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Canada, Canada, Francia, Francia, Scuole
2023
Tajlandia – Uczciwi obywatele i dobrzy wyznawcy: ?wi?cenia 101 nowicjuszy buddyjskich
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Dialogo, Buddhismo
2023
SG – 15 marca 2023: wielki dar ?wi?to?ci w osobie Artemidesa Zattiego
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Santità Salesiana, Artemide Zatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Anniversari, Pier Luigi Cameroni
2023
Syria – Kolejna smutna rocznica od rozpocz?cia wojny, do czego dochodz? zniszczenia po trz?sieniu ziemi
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Guerra, Terremoto
2023
Brazylia – 140 m?odych ludzi uczestniczy?o w VIII “Acampabosco”
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
Korea Po?udniowa – Dni skupienia dla m?odych z MGS, którzy b?d? uczestniczy? w ?DM Lizbona 2023
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, GMG2023
2023
Brazylia – 123. rocznica edukacji w salezja?skim liceum w Bahia
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2023
Wenezuela – “Jak Maryja, wsta?my, id?my s?u?y?”
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2023
Hiszpania – Spotkanie Konfederacji „Don Bosco” i MGS w Barcelonie
Dane | 15-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, MGS Movimento Giovanile Salesiano, Confederazione Don Bosco
2023
Hiszpania – W Huelva salezjanie przygotowuj? do ?ycia m?odych niepe?nosprawnych
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, SMX, SMX, Disabilità
2023
Brazylia – Entuzjazm, dzielenie si? i zgodno?? na spotkaniu odpowiedzialnych za salezja?skie stacje radiowe z pó?nocno-wschodniego obszaru kraju
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Radio
2023
Indie – Otwarcie i po?wi?cenie “Don Bosco College” w obecno?ci ks. Miguela Angela Garcíi i ks. Biju Michaela
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Miguel Angel Garcia Morcuende, Nuova Presenza
2023
W?ochy – Pod??anie za innowacj? w edukacji i kszta?ceniu zawodowym: wyzwania dla salezjanów po “Didacta”
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Scuole, CNOSFAP, CNOS, Tecnologie
2023
Portugalia – Ju? sze?? tysi?cy m?odych ludzi z Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego zg?osi?o swój udzia? w ?DM w Lizbonie w 2023 roku
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Portogallo, POR, POR, GMG2023, WYD DON BOSCO 23
2023
Argentyna – Msza ?w. w intencji braterstwa argenty?sko-chilijskiego u stóp “Cristo del Tronem”
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
Korea Po?udniowa – 297 salezjanów wspó?pracowników uczestniczy w rekolekcjach wielkopostnych
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
Meksyk – Kilkuset ludzi m?odych uczestniczy w Igrzyskach Salezja?skich Szkó? ?rednich
Dane | 14-03-2023 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2023
Uganda – Ubodzy uczniowie mog? nadal ucz?szcza? do szko?y dzi?ki dostawie posi?ków na bazie ry?u
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Fame, Salesian Missions
2023
Korea Po?udniowa – Odrodzenie m?odych ludzi w “Don Bosco Oratorio” w Seulu, zak?adzie poprawczym o charakterze socjalnym
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Carceri, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Battesimi
2023
Wielka Brytania – Spotkanie m?odzie?y katolickiej “Flame 2023”: m?ody cz?owieku, wsta?!”
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Giovani, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Festa, Timothy Costelloe
2023
Filipiny – Spotkanie “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Don Bosco Tech ASEAN
2023
Sri Lanka – Wizyta animacji radcy generalnego ds. misji
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Sri Lanka, Missioni, Missioni, Missioni, LKC, LKC, Alfred Maravilla
2023
Indie – Zako?czy?a si? wizyta animacji radcy generalnego ds. duszpasterstwa m?odzie?y w inspektorii Bangalore
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, INK, INK, India, India, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Portugalia – M?odzi animatorzy MGS w formacji
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Portogallo, POR, POR
2023
Brazylia - Spotkanie dyrektorów salezja?skich z inspektorii Sao Paulo
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
2023
Argentyna – Ks. Gianni Rolandi przeprowadza wizytacj? nadzwyczajn? w inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Argentyna – Jorge Mario Bergoglio, kiedy ucz?szcza? do salezja?skiej szko?y w Ramos Mejía
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, Papa Francesco
2023
Watykan – Papie? Franciszek: dziesi?? lat misyjnego rozmachu, na drogach mi?osierdzia i pokoju
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco, Anniversari
2023
Turcja – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Patriarch? Bart?omiejem I
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GER, GER, Personaggi illustri
2023
Turcja – Msza ?w. dzi?kczynna z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, GER, GER
2023
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2023: Ewangelia Stworzenia
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, RMG, RMG, RMG, Vangelo, Creato
2023
Turcja – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GER, GER
2023
SG – Komunikacja z dziennikarzami jako pomoc w zarz?dzaniu informacj?
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Maciej Makula
2023
Salwador – Dalsze zaanga?owanie w edukacj? salwadorskich dzieci i m?odzie?y
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Giovani, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Bambini
2023
Demokratyczna Republika Konga – Oznaki nadziei w czasie wojny: kobieta urodzi?a trojaczki w przychodni o?rodka m?odzie?owego “Don Bosco Ngangi”
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Salute, Donne
2023
W?ochy – Abp Roberto Repole, arcybiskup Turynu, powraca do swojej szko?y: salezja?skiego liceum na Valsalice
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Exallievi, ICP, ICP, Italia, Italia, Personaggi illustri
2023
USA – Weekendowe spotkanie rozeznania dla salezja?skich ?wieckich misjonarzy
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
Indie – ?wi?to Kobiet w “Don Bosco Youth Village”
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2023
Brazylia – Msza ?w. na rozpocz?cie Kuratorium w salezja?skim postnowicjacie w Campo Grande
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2023
Sri Lanka – Radca generalny ds. misji odwiedzi? salezja?ski postnowicjat w Sri Lance
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Sri Lanka, Missioni, Missioni, Missioni, LKC, LKC, Alfred Maravilla
2023
Austria – Raport Agencji Praw Podstawowych UE dotycz?cy sytuacji ukrai?skich uchod?ców rok po wybuchu wojny
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Austria – Raport Agencji Praw Podstawowych UE dotycz?cy sytuacji ukrai?skich uchod?ców rok po wybuchu wojny
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Ucraina, Austria, Austria, Diritti, Violenze, Guerra
2023
Chile – Radca regionu Ameryka Cono Sud z wizyt? na placówkach w prowincji Magallanes
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Visita Straordinaria, Gabriel Romero
2023
Brazylia – Krajowe spotkanie Komisji ds. Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile, Rete Salesiana Brasile
2023
Demokratyczna Republika Konga – Salezjanie, dobroczy?cy bezpo?redni i po?redni oraz przesiedle?cy uciekaj?cy z “Don Bosco Shasha”
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Violenze, Guerra
2023
SG – “Una pastorale giovanile che educa all’amore”, ksi??ka w sze?ciu j?zykach
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Libri, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Miguel Angel Garcia Morcuende, Affettività, Sessualit
2023
Polska – 92. Misterium M?ki Pa?skiej
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2023
Kostaryka – “Warsztaty Mamy Ma?gorzaty”, opcja promuj?ca kobiety
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Hiszpania – Odpowiedzialni za o?rodki m?odzie?owe w inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki omawiaj? kluczowe kwestie zwi?zane z ich prac? duszpastersk?
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SMX, SMX
2023
Watykan – Coraz bli?ej og?oszenia ks. Carlo Crespiego czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Libri, Formazione Professionale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Scuole
2023
Watykan – Coraz bli?ej og?oszenia ks. Carlo Crespiego czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Carlo Crespi
2023
W?ochy – “Meeting M?odzie?y” i “Meeting Dzieci” Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego z Triveneto
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Giovani, Ragazzi, INE, INE, Italia, Italia, Festa, Juan Carlos P?rez Godoy
2023
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Stambule
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GER, GER, Visita di Animazione, Ecumenismo
2023
Kostaryka – Nowa Rada Inspektorialna Salezjanów Wspó?pracowników CAM-Po?udnie
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Costa Rica, Costa Rica
2023
D.R. Konga – Spotkania salezjanów wspó?pracowników z Doliny Kafubu
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Kolumbia – Spotkanie dotycz?ce komunikacji spo?ecznej dla salezja?skich inspektorii kolumbijskich
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | COB, COB, COM, COM, Colombia, Colombia
2023
W?ochy – Ks. Alberto Maria De Agostini “powraca” do siedziby W?oskiego Towarzystwa Geograficznego
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, Eventi, Alberto Maria De Agostini, Storia
2023
W?ochy – La Spezia: nowy obraz ?wi?to?ci w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICC, ICC, Italia, Italia, Pier Luigi Cameroni
2023
W?ochy – 150 lat obecno?ci Salezjanów w Genui: odnowione zaanga?owanie na rzecz m?odych ludzi w perspektywie przysz?o?ci
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ICC, ICC, Italia, Italia, Anniversari
2023
Belgia – Drugie seminarium SAAM w Brukseli: “Droga w kierunku internacjonalizacji ”
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Belgio, Belgio, Unione Europea, Unione Africana, Don Bosco Tech Africa
2023
Demokratyczna Republika Konga – Salezja?ski o?rodek “Don Bosco Shasha”: mi?dzy obozem dla przesiedle?ców i polem walki
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Violenze, Guerra
2023
Hongkong – ?wi?cenia diakonatu kl. Marii Anthony’ego Leunga Po-Taka
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong
2023
ANS NEWS VIDEO - LUTY 2023
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | ANS, Video
2023
Francja – “CAFÉlicidade”: kawa, która pomo?e m?odym ludziom z Francji, Belgii i Tunezji uczestniczy? w ?wiatowych Dniach M?odzie?y
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | Tunisia, FRB, FRB, Belgio, Belgio, Francia, Francia, GMG2023
2023
W?ochy – “Digital, Reputation AI i Metaverse”: nowy kierunek magisterski zwi?zany z komunikacj? 4.0
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, INE, INE, Italia, Italia, IUSVE
2023
2023
RPA – Ks. Alphonse Owoudou spotyka si? z Rodzin? Salezja?sk? w Ennerdale
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2023
Indie – Radca generalny ds. misji odwiedza postnowicjat w inspektorii Hyderabadu
Dane | 06-03-2023 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Alfred Maravilla, Consigliere Generale per le Missioni
2023
Indie – Wizyta d’Insieme w Hyderabadzie dla regionu Azja Po?udniowa dobieg?a ko?ca
Dane | 04-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia Sud, Asia Sud, INH, INH, India, India, Visita d'Insieme, Cardinali
2023
Hiszpania – Salezja?ska komunikacja otwiera drogi do nowych trendów cyfrowych: IX Krajowy Dzie? Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SMX, SMX, SSM, SSM
2023
Indie – Wizyta d’Insieme dla regionu Azja Po?udniowa, dzie? drugi: “Preferencyjna opcja na rzecz m?odzie?y ubogiej i opuszczonej”
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Asia Sud, Asia Sud, India, India, Miguel Angel Garcia Morcuende, Gildasio dos Santos Mendes, Alfred Maravilla, Jean Paul Muller, Visita d'Insieme
2023
Demokratyczna Republika Konga - Pierwszy dzie? spotkania formacyjnego dyrektorów szkó? salezja?skich z delegatury AFC-EST
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Kanada - Uczniowie szko?y "Le Salésien" uczestnicz? w pierwszych wyjazdach misyjnych
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | SUE, SUE, Canada, Canada
2023
Indie – Zagro?ona m?odzie? z Chennai uczestniczy w dniu po?wi?conym walce z narkotykami
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | INM, INM, India, India
2023
Francja - To?samo?? i p?e?, wielkie wyzwanie antropologiczne i edukacyjne
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia
2023
Meksyk – Kuratorium Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico, Hugo Orozco S?nchez
2023
Meksyk – Kuratorium Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? w Hyderabadzie kampani? sadzenia drzew "Grow Bosco”
Dane | 03-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Indie - Nocna w?drówka z Jezusem
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2023
W?ochy - Ponad 400 ludzi m?odych uczestniczy w spotkaniu „Savio Club” na Colle Don Bosco
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Savio Club
2023
2023
Argentyna – Rozpocz?to proces konkretyzacji propozycji, które pojawi?y si? w czasie obrad IV Kapitu?y Inspektorii ARS
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Consiglio Ispettoriale
2023
Peru – Nowa wyprawa salezja?ska z pomoc? ?ywno?ciow? dla prawie 10 tys. osób
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | Perù, Volontariato, Procure Missionarie, Procure Missionarie, PER, PER, Fame, Salesian Missions
2023
Indie – Rozpocz??a si? Wizyta d’Insieme dla regionu Azja Po?udniowa: “Razem do przodu na drodze Kapitu?y Generalnej XXVIII”
Dane | 02-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia Sud, Asia Sud, INH, INH, India, India, Visita d'Insieme
2023
Meksyk – Nios?c nadziej? ponad granicami: m?odzi wolontariusze zmieniaj? sytuacj? w Tijuanie
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Volontariato, Stati Uniti, MEG, MEG, SUO, SUO, Messico, Messico, Migranti
2023
Brazylia – Zgromadzenie wybiera nowego prezesa i wiceprezesa “Canção Nova”
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Canção Nova, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Brasile, Brasile
2023
Demokratyczna Republika Konga – “Gest, który ocala”: apel o solidarno?? w odniesieniu do przesiedle?ców
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST, Guerra, Violenze, Salesian Missions, VIS
2023
Argentyna – Tysi?ce wiernych i Prze?o?ony Generalny b?d? uczestniczy? w pielgrzymce w ho?dzie ?w. Artemidesowi Zattiemu w Viedmie
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Artemide Zatti, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
Brazylia – Spotkanie animatorów oratoriów i o?rodków m?odzie?owych z inspektorii Recife
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2023
Indie – “Wsta?, id?, s?u?”: doroczny Dzie? M?odzie?y
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | INP, India, India
2023
Chile – Ks. Gabriel Romero rozpoczyna wizytacj? nadzwyczajn? w salezja?skiej inspektorii chilijskiej
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Gabriel Romero
2023
Alojzy Versiglia ze swoimi wspó?bra?mi
Dane | 01-03-2023 łowo kluczowe | Luigi Versiglia
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny do Rady inspektorialnej INH: “Przygotowa? si? do przysz?o?ci z wizj?”
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Francja – System prewencyjny Ksi?dza Bosko przeciwstawia si? przemocy w szkole
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Educazione, FRB, FRB, Francia, Francia, Bullismo, Scuole
2023
Gwatemala – Doroczne spotkanie Salezja?skich Szkó? regionu CIMAC-NAC i Mezoameryki
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Figlie del Divin Salvatore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, ESA Scuola Salesiana America
2023
Indie – Ks. Martoglio z wizyt? animacji w inspektorii Nowego Delhi: Ranchi
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INN, INN, India, India, Stefano Martoglio, Visita di Animazione
2023
Indie – W Hyderabadzie wszystko jest gotowe na rozpocz?cie Wizyty d’Insieme regionu Azja Po?udniowa
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia Sud, Asia Sud, INH, INH, India, India, Visita d'Insieme, Consiglio Generale
2023
Indie – “Wezwanie do przebudzenia ?wiata”: Prze?o?ony Generalny wzywa Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, INH, INH, India, India, Visita di Animazione
2023
Indie – Dzie? Rodziny Salezja?skiej inspektorii Chennai
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, INM, INM, India, India, Joan Llu?s Play
2023
Meksyk – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu Naj?w. Serca Jezusa w Coacalco
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | ANT, ANT, CAM, CAM, HAI, HAI, MEG, MEG, MEM, MEM, Messico, Messico, Hugo Orozco S?nchez
2023
Republika Dominikany – Ks. Hugo Orozco rozpoczyna wizytacj? nadzwyczajn? w salezja?skiej inspektorii Antyli
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Hugo Orozco S?nchez, Visita Straordinaria
2023
Filipiny – M?odzie? szkolna i ?wieccy doro?li z “Don Bosco Makati” staj? si? “zaczynem” dla ubogich rodzin z Calauan
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Sviluppo, Povertà, Solidarietà
2023
Afryka-Madagaskar – Nadal budowa? jedno?? w ró?norodno?ci
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Africa, Africa, Gildasio dos Santos Mendes, DBGYFF
2023
SG – Zako?czy? si? kurs formacji na temat “zdrowia cyfrowego”
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Salute, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny zach?ca salezjanów do bycia trze?wo my?l?cymi i pozytywnymi w obecnych czasach
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny kieruje s?owa otuchy i zach?ty do odpowiedzialnych za duszpasterstwo salezja?skie na rzecz m?odzie?y zagro?onej
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani a Rischio Sociale, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Tanzania – Kuratorium postnowicjatu salezja?skiego w Moshi
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2023
Wielka Brytania – Spotkanie salezjanów w formacji
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2023
Indie – VII Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Azji Po?udniowej
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2023
Vanuatu - podpisanie “memorandum” w kontek?cie przygotowa? do przybycia pierwszych salezjanów
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, PGS, PGS, Vanuatu, Alfred Maravilla
2023
Indie – Spotkanie ekonomów Azji Po?udniowej 2023
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Jean Paul Muller, Economo Generale
2023
Indie – Ks. Ivo Coelho z wizyt? w prenowicjacie inspektorii Panjim
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, INP, India, India, Ivo Coelho
2023
Indie – Wizyta Prze?o?onego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime inspektorii Indii-Hyderabadu pw. ?w. Józefa
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH
2023
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Drodzy m?odzi, b?d?cie pewni, ?e was kochamy!”
Dane | 26-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, India, India
2023
Indie – Rozpocz??a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Hyderabadu
Dane | 25-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia Sud, Asia Sud, INH, INH, Biju Michael, Visita di Animazione
2023
Indie – Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Nowego Delhi
Dane | 25-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INN, INN, India, India, Stefano Martoglio
2023
Indie – Rekolekcje na bazie Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 25-02-2023 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2023
Malta – Wystawa upami?tniaj?ca pierwsz? rocznic? wojny w Ukrainie
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Exallievi, Arte, Ucraina, MLT, MLT, Malta, Malta, Guerra, Savio Hon Tai Fai
2023
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2023: dost?pne filmiki wideo
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2023
Azja – Zako?czenie Salezja?skiej Szko?y Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia Sud, Asia Sud, Gildasio dos Santos Mendes, Michael Biju
2023
Ukraina – Salezja?ska solidarno?? b?dzie trwa? d?u?ej ni? wojna
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Ucraina, PLS, PLS, UKR, UKR, Guerra, Solidarietà
2023
SG – Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Nowego Delhi
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, INN, INN, RMG, RMG, RMG, India, India, Stefano Martoglio
2023
D.R. Konga – M?odzi z „Don Bosco Gangi” zach?ceni do nawrócenia
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Kolumbia – Wspomnienie b?. Alojzego Variary w setn? rocznic? jego ?mierci
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2023
SG – Wielka wizja Ksi?dza Bosko: i?? z m?odymi, i?? z duchem czasu
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Papiernia w Mathi
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, Storia
2023
Hiszpania – Wiele narz?dzi do codziennego prze?ywania wiary w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Quaresima, Pasqua
2023
W?ochy – Centralne miejsce Eucharystii w ewangelizacji m?odzie?y: charyzmat w poszukiwaniu nowo?ci
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Italia, Italia, CISI, CG28, Eucaristia
2023
Indie – Otwarcie pierwszego w Bengalu Pó?nocnym Laboratorium Psychologii i Studium nad Dobrostanem
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | INC, INC, India, India, Salute, Psicologia
2023
Polska – Rok wojny w Ukrainie: raport o wielkim zaanga?owaniu Rodziny Salezja?skiej
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ucraina, Procure Missionarie, Procure Missionarie, PLE, PLE, Guerra, Solidarietà
2023
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Indii-Hyderabadu
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INH, INH, RMG, RMG, RMG, India, India
2023
Meksyk – Przyrzeczenia trzech nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2023
Demokratyczna Republika Konga – M?odzi z Salezja?skiej Grupy Misyjnej z Kinszasy obchodzili dzie? braterstwa
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Meksyk – „Campo Savio 2023”: spotkanie z ?ywym Jezusem i Ksi?dzem Bosko
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2023
Indie – Ks. Ivo Coelho i niektórzy cz?onkowie Konsulty ?wiatowej ds. Formacji odwiedzaj? domy formacyjne w Nashik
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | INB, INB, Consulta Mondiale Formazione, Ivo Coelho
2023
Japonia – Pierwsi salezjanie, którzy przybyli do Japonii
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone
2023
Portugalia – ?DM Lizbona 2023: prezentacja plakatu Diecezjalnych Dni M?odzie?y
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, GMG2023
2023
Timor Wschodni – Uczniowie ze szko?y rolniczej w Fuiloro bior? udzia? w programie szkolenia zawodowego
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Agricoltura
2023
Filipiny – Nowy projekt edukacji techniczno-naukowej rusza dzi?ki mi?dzynarodowej solidarno?ci salezja?skiej
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine, Salesian Missions, Scienze, Tecnologie, Donne
2023
Polska – “ReBuild Ukraine”: z my?l? o Ukrainie jak najszybciej wolnej, ciesz?cej si? pokojem i dobrze prosperuj?cej
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, Ucraina, PLE, PLE, Sviluppo, Guerra
2023
W?ochy – Krajowe spotkanie salezja?skich asystentów
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Formazione iniziale, ICC, ICC, Italia, Italia, tirocinanti
2023
Indie – Salezjanin diakon Nanku Nicholas Besra zosta? wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INC, INC
2023
Polska – Ferie zimowe na Dolnym ?l?sku dla ponad pó? tysi?ca dzieci
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | PLO, PLO
2023
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Jiménez, prze?o?ony wizytatorii ACC: “Papie? zach?ci? nas, by?my z odwag? szli do przodu”
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2023
Belgia – Rozpoczyna si? du?y projekt rekonfiguracji dzie?a salezja?skiego w Liège
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | FRB, FRB, Belgio, Belgio
2023
Europa – Europejska Szko?a Animatorów: Nowa animacja
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Europa, TGS Turismo Giovanile e Sociale, Don Bosco Youth Net
2023
Syria – Nowe trz?sienie ziemi i znów trzeba zaczyna? od zera. Dom salezja?ski w Aleppo prze?ywa powa?ne trudno?ci
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Peru – O?ywienie nadziei, zach?ta do integralnej edukacji: spotkanie Prze?o?onego Generalnego z Córkami Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
2023
Haiti – Inauguracja nowej sali komputerowej
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | HAI, HAI
2023
Indie – Nowi salezjanie kap?ani s? powodem do rado?ci dla inspektorii Shillong
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INS, INS
2023
Ekwador – Salezja?ska Sie? Spo?eczna Ameryki obraduje w Quito nad programem 2023-2024
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | ECU, ECU, Rete America Sociale Salesiana
2023
Indie – Otwarcie nowego budynku “Bosco Pnar”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
SG – Ekologiczno-duchowy Wielki Post 2023
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Ecologia Integrale, Quaresima
2023
SG – Spotkanie regionalnych koordynatorów ds. komunikacji spo?ecznej: w kierunku spójno?ci, synergii i profesjonalizmu
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2023
Demokratyczna Republika Konga – Tysi?ce przesiedle?ców potrzebuj? pomocy w O?rodku “Don Bosco Shasha”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Violenze, AFCEST, VIS
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “?yjmy z prawdziw? salezja?sk? pasj?”
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Urugwaj - Kapitu?a inspektorialna salezjanów: "Wspólne ?wi?towanie ?ycia powo?aniowego i wspólnej misji"
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU, Capitolo Ispettoriale
2023
Polska – Kolejna pomoc dla Ukrainy
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2023
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Alfred Maravilla z wizyt? animacji w wizytatorii PGS
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Alfred Maravilla
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny przewodniczy Eucharystii na rozpocz?cie obchodów 100 lat obecno?ci salezjanów w mie?cie Huancayo
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Peru – Pi?ty dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego: “Wy zawsze jeste?cie najwa?niejsi”
Dane | 18-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Kuba – Nowy krajowy zarz?d salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Cuba, Cuba
2023
Kanada – Doroczny kongres salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Canada, Canada
2023
Paragwaj – ?luby wieczyste kl. Paula Raja Chinnappana
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Paraguay, Professioni Perpetue, PAR, PAR
2023
Argentyna – Kiedy ulice staj? si? podwórzami
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Brazylia – Dziesi?ciu nowicjuszy rozpoczyna swoj? formacj? w nowicjacie w Barbacenie
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2023
W?ochy – 150 lat istnienia i 150 miejsc pracy: inicjatywa salezjanów z Genui
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Giovani, ICC, ICC, Italia, Italia, Lavoro
2023
Hiszpania – Salezja?ski ?a?cuch solidarno?ci: pomoc dla osób dotkni?tych trz?sieniem ziemi w Turcji i Syrii
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Misiones Salesianas, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
JEST ZNACZNIE WI?CEJ „PRAGNIENIA BOGA” NI? MOG?OBY SI? WYDAWA?
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2023
D.R. Konga – Po staraniach “Don Bosco Ngangi” dwana?cie osób powraca do swoich rodzin
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Meksyk – Zako?czy? si? Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników Meksyku Po?udniowego
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, MEM, MEM, Messico, Messico
2023
USA – Uczci? ?ycie i dziedzictwo Ksi?dza Bosko, pomagaj?c ubogim i potrzebuj?cym
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2023
Peru – Trzeci dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego: bogaty w ró?ne spotkania
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
W?ochy – Pedagogika salezja?ska po Ksi?dzu Bosko
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Libri, Don Bosco
2023
Papua-Nowa Gwinea – Nowy projekt dotycz?cy wykorzystania energii s?onecznej
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2023
Ekwador – XXXVI Zjazd Krajowej Rady Wychowania Salezja?skiego
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, CONESA
2023
Eswatini – Wizyta radcy regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Swaziland, AFM, AFM, Alphonse Owoudou
2023
Indie – Salezja?ska ?wiatowa Rada Konsultacyjna ds. Formacji
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, INB, INB, India, India, Ivo Coelho, Consiglio Generale
2023
USA – “Salesian Missions” apeluje o pomoc ludno?ci tureckiej i syryjskiej dotkni?tej trz?sieniem ziemi
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Terremoto TurchiaSiria, Disastri
2023
Brazylia – Instytucje salezja?skie zaanga?owane w walk? z rakiem
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Università
2023
Indonezja – Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych sta?o si? wielkim dobrem
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia, Ambiente, Creato
2023
W?ochy – Marsz dla pokoju ?ladami czcigodnego s?ugi Bo?ego Francesco Convertiniego, salezjanina
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Francesco Convertini, Pace, Pier Luigi Cameroni
2023
Syria – Strach, solidarno?? i zaanga?owanie: trz?sienie w wypowiedziach m?odych ludzi z Aleppo
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Terremoto TurchiaSiria, Disastri
2023
Mjanma – Dwa dni prezentacji Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2023
Argentyna – Spotkanie braterskie salezjanów z Argentyny Po?udniowej
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
2023
Watykan – Ks. Mauro Mantovani SDB mianowany prefektem Biblioteki Watyka?skiej
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Vaticano, Nomine, Mauro Mantovani
2023
Hiszpania – Pierwsza ulica nazwana imieniem Ksi?dza Bosko
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | Spagna
2023
2023
2023
2023
2023
Peru – “Witaj, Ksi??e Ángelu!”. Rozpoczyna si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego w inspektorii pw. ?w. Ró?y
Dane | 14-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER
2023
Kenia – “Don Bosco Tech Africa” pracuje nad wzmocnieniem edukacji cyfrowej w kszta?ceniu zawodowym
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, AFE, AFE, Kenya, Kenya
2023
Indie – Radca regionu Azja Po?udniowa rozpoczyna wizytacj? nadzwyczajn? w inspektorii Shillongu
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India, Michael Biju, Visita Straordinaria
2023
Niemcy – Delegaci ds. duszpasterstwa m?odzie?y z Europy: dzielenie si? refleksj? i wspólna praca
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Germania, Germania, Miguel Angel Garcia Morcuende, Europa
2023
Demokratyczna Republika Konga – 26 tysi?cy przesiedle?ców znajduj?cych si? na terenie “Don Bosco Ngangi” potrzebuje wszystkiego
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Violenze, Papa Francesco, Solidarietà
2023
W?ochy – Przes?anie blisko?ci i mi?o?ci do mieszka?ców Turcji i Syrii dotkni?tych trz?sieniem ziemi
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Siria, Ángel Fernández Artime, Turchia, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, MOR, MOR, Italia, Italia, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przypomina m?odym osadzonym: "W sercu wszystkich m?odych ludzi, nawet tych najgorszych, zawsze jest ziarno dobra”
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Carceri, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
Indie – Salezjanin diakon Prabir Minj wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INS, INS, India, India
2023
Hiszpania – Spotkania salezjanów wspó?pracowników z prowincji Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, Salesiani Cooperatori
2023
Hongkong – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego, ekonom generalny i radca generalny ds. misji spotykaj? si? z prze?o?onym inspektorii i jego rad?
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Stefano Martoglio, Jean Paul Muller, Alfred Maravilla
2023
Syria – Pomoc i przyj?cie ze strony salezjanów w sytuacji katastrofy humanitarnej spowodowanej trz?sieniem ziemi
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Terremoto, Terremoto TurchiaSiria
2023
Argentyna – Braian Fernández i Leonardo Díaz sk?adaj? pierwsze ?luby zakonne
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2023
SG – Aspirantat misyjny?
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2023
SG – Wizyta i spotkanie Prze?o?onego Generalnego z Rodzin? Salezja?sk? w Peru
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER, RMG, RMG, RMG
2023
USA – Salezjanie z Tampy ?wi?tuj? Ksi?dza Bosko
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
SG – Komunikacja zewn?trzna i wewn?trzna w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Maciej Makula
2023
Azja Wschodnia-Oceania – Zrozumie? teologi? komunikacji
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania
2023
Polska – 25 lat Salezja?skiej Szko?y w Zabrzu
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS, Anniversari
2023
Syria – G?osy nadziei z Aleppo: “S? znaki Bo?e, które objawiaj? si? nawet wtedy, gdy wszystko wokó? wydaje si? by? pogr??one w ciemno?ciach”
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Solidarietà, Terremoto TurchiaSiria
2023
Indie – Grupa m?odych studentów buduje dom dla mamy z dzieckiem
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2023
Argentyna – Pierwsze ?luby trzech salezja?skich nowicjuszy
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2023
Hiszpania – Ponad 2600 uczestników biegu “Cross Don Bosco”
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2023
Niemcy – Ks. Miguel Angel García prowadzi? spotkanie delegatów duszpasterstwa m?odzie?y z Europy
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Terremoto TurchiaSiria
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | MOR, MOR, Terremoto TurchiaSiria
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | MOR, MOR, Terremoto TurchiaSiria
2023
Portugalia – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lizbonie
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Portogallo, Don Bosco, POR, POR
2023
Peru – 10 lat po ?mierci ks. Bolli salezjanie wspominaj? go i jego misj?
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | ANS, RMG, RMG, RMG
2023
Peru – 10 lat po ?mierci ks. Bolli salezjanie wspominaj? go i jego misj?
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Perù, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, PER, PER, Luis Bolla
2023
W?ochy – Delegaci inspektorialni ds. animacji misyjnej z regionu Afryka-Madagaskar spotykaj? si? na Valdocco
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Africa, Africa, ICP, ICP, Italia, Italia, Animazione Missionaria, Alfred Maravilla
2023
Syria – Katastrofa humanitarna po trz?sieniu ziemi. Apel salezjanów, którzy nadal przyjmuj?: “Witamy, to jest dom wszystkich”
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
USA – “Don Bosco Prep” ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, Festa Don Bosco, SUE, SUE
2023
Kolumbia – Wielkie ?wi?to Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | COM, COM
2023
Meksyk – 19 nowych salezjanów wspó?pracowników z prowincji Po?udniowego Meksyku
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2023
Ukraina – Pomoc i wsparcie dla ludno?ci ?ytomierza
Dane | 09-02-2023 łowo kluczowe | Ucraina, Misiones Salesianas, UKR, UKR, Guerra, Solidarietà
2023
Albania – 30 lat O?rodka “Don Bosco” w Tiranie
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | IME, IME, Albania, Albania, Anniversari, Personaggi illustri
2023
Kolumbia – Wielkie ?wi?to w mie?cie Cúcuta z okazji stulecia ?mierci b?. Alojzego Variary
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Colombia, Colombia, Luigi Variara
2023
Portugalia – “Missão Dom Bosco” rozpoczyna kampani? pomocy na rzecz poszkodowanych w trz?sieniu ziemi w Syrii
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Siria, Portogallo, MOR, MOR, POR, POR, Disastri, Solidarietà, Terremoto TurchiaSiria
2023
Syria – “Wiele osób, które nie mia?y prawie nic, teraz straci?y wszystko”: pomoc Hiszpanii
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Siria, Spagna, Misiones Salesianas, MOR, MOR, SMX, SMX, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Syria – Katastrofalna sytuacja
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Siria, Missioni Don Bosco, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Indie – Rodzina Salezja?ska z Shillong ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Korea Po?udniowa – ?wi?cenia diakonatu salezja?skich kleryków, Lee Chang-mina i Kima Bum-juna
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
Brazylia – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Porto Alegre, ks. Ademira Ricardo Cwendrycha
Dane | 08-02-2023 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2023
Indie – Konkurs piosenki z okazji ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2023
Filipiny – Salezja?ski o?rodek kszta?cenia zawodowego ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2023
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne o?miu nowicjuszy z salezja?skich inspektorii Manaus, Campo Grande i Belo Horizonte
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2023
USA – Dzie? Inspektorii SUE i konsultacje na nowego prze?o?onego inspektorii
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2023
Wenezuela – Konsekracja ?wi?tyni pw. ?w. Jana Bosko w mie?cie Valencia
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Consacrazione, Tempio Don Bosco
2023
SG – 79 numer “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | ISS, RMG, RMG, RMG
2023
Hiszpania – Rozpocz?cie obchodów stulecia obecno?ci salezjanów w Las Palmas de Gran Canaria
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari
2023
Syria – Salezjanie z Aleppo otwieraj? swoje drzwi, pomagaj?c ofiarom trz?sienia ziemi
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Etiopia – Wci?? wiele wyzwa? stoi przed mieszka?cami Tigraj. Komunikat prze?o?onego AET
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Violenze, Guerra
2023
Syria – ?wiadectwa salezjanów po silnym trz?sieniu ziemi
Dane | 07-02-2023 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Disastri, Terremoto TurchiaSiria
2023
Indie – “Po??czmy si? ponownie”: doroczne sympozjum krajowe zorganizowane przez salezja?skie o?rodki kszta?cenia zawodowego
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Giovani a Rischio Sociale, INK, INK, India, India, Michael Biju, Eventi
2023
Chile – Spotkanie w ramach Salezja?skiej Sieci Edukacyjnej: “By? zbie?nym. Jako zaczyn w ?wiecie”
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Educazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Scuole, Strenna 2023, Laici
2023
W?ochy – Z Sycylii do Senegalu, most edukacji i solidarno?ci w imi? Ksi?dza Bosko
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Senegal, Oratorio, Accoglienza minori, Italia, Italia, Associazione Don Bosco 2000
2023
W?ochy – “Don Bosco Formation-Europe” (DBF-EU): w kierunku wspólnej propozycji formacyjnej dla salezjanów i ?wieckich z regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Italia, Italia, Europa, Laici, Fabio Attard
2023
Egipt – Wizyta animacji radcy generalnego ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, MOR, MOR, Egitto, Egitto, Miguel Angel Garcia Morcuende
2023
SG – Spotkanie na temat znaczenia Biuletynu Salezja?skiego w zmieniaj?cym si? ?wiecie
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Bollettino Salesiano Incontro 2023
2023
Polska – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników we wspólnocie bydgoskiej
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, Salesiani Cooperatori, PLE, PLE
2023
W?ochy – Ko?cowa sesja VII Kapitu?y Inspektorii W?och Pó?nocno-Wschodnich
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Capitolo Ispettoriale
2023
Kolumbia – Spotkanie dyrektorów z salezja?skiej inspektorii Medellín
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2023
W?ochy – Po 89 latach na nowo zosta?y wystawione relikwie Ksi?dza Bosko
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia
2023
Indie – Obj?cie urz?du przez 15. prze?o?onego salezja?skiej inspektorii Chennai
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | INM, INM, India, India, Biju Michael
2023
Ludno?? ?wiata: katolicy, kap?ani, misje
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Chiesa Cattolica
2023
Kambod?a – Wi?zanka 2023 inspiruje pi?kne inicjatywy w kraju
Dane | 04-02-2023 łowo kluczowe | Thailandia, Cambogia, Cambogia
2023
Fid?i – Parafianie z Suvy obchodz? ?wi?to Ksi?dza
Dane | 04-02-2023 łowo kluczowe | AUL, AUL, Figi
2023
Sri Lanka – Ponad 6 tys. beneficjentów pomocy ?ywno?ciowej “Salesian Missions”
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Sri Lanka, Procure Missionarie, Procure Missionarie, LKC, LKC, Salesian Missions, Fame
2023
W?ochy – “Du?y ko?ció?" na miar? “du?ej sprawy”. Kard. Parolin we wspólnocie “Don Bosco” w Rzymie
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia, Personaggi illustri
2023
Demokratyczna Republika Konga – Papie? Franciszek podkre?la: przysz?o?? jest w r?kach m?odzie?y
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Giovani, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Papa Francesco
2023
W?ochy – Ksi?dz Bosko znów odwiedza m?odych wi??niów
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Carceri, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
Peru – ?luby wieczyste Miguela Enrique Seminario Mezaniny, salezjanina
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2023
Nigeria – „Muzyczne” ?wi?to Ksi?dza Bosko w “Bosco Home”
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Nigeria, Nigeria, ANN Africa Nigeria e Niger
2023
Brazylia - Ponad 1500 rodzin odwiedzonych w ramach Projektu M?odych Misjonarzy 2023
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2023
Brazylia - Salezjanie wprowadzaj? dzieci z plemienia Xavante w tajniki umiej?tno?ci cyfrowych
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2023
Francja – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Giel z m?odzie?? szkoln? i przyrzeczenia dwóch nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, FRB, FRB, Francia, Francia
2023
W?ochy – Modica ?wi?tuje Ksi?dza Bosko
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Kostaryka – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Kostaryka – Przyrzeczenia sze?ciu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2023
Tajlandia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA
2023
Ekwador – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego ekwadorskiej inspektorii: ks. Marcelo Farfána
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Hugo Orozco S?nchez
2023
W?ochy – Wizyta papie?a Franciszka w Demokratycznej Republica Konga, ks. Antúnez (Missioni Don Bosco): “Umocnieni w naszej misji”
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Papa Francesco
2023
Portugalia – IX Mi?dzynarodowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki: “Ja dam ci nauczycielk?”
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Portogallo, ADMA, Congresso Internazionale Maria Ausiliatrice
2023
SG – Cyfrowe zdrowie: cykl spotka? na temat tego, jak kszta?ci? m?odzie? w zakresie samokontroli i odpowiedzialnego korzystania z technologii
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Salute, Tecnologie
2023
Watykan – Potwierdzenie wa?no?ci dochodzenia diecezjalnego w procesie s?ugi Bo?ego Giuseppe Cognaty
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2023
W?ochy – Spotkanie Konsulty Sektora Misyjnego
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, Italia, Italia, Consulta Missioni, Alfred Maravilla
2023
SG – Zosta?a kanonicznie erygowana nowa inspektoria Tanzanii (TZA)
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | AFE, AFE, RMG, RMG, RMG, TZA Tanzania
2023
?wi?to Ksi?dza Bosko na ?wiecie
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Don Bosco
2023
W?ochy – “Vita in noi”. Nowy utwór ks. Palazzo w kontek?cie Wi?zanki 2023
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Musica, ICP, ICP, Italia, Italia, Strenna 2023
2023
Peru – Mimo kryzysu spo?ecznego, ?niwa ?mierci i protestów, m?odzi ludzie obchodz? ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Perù, Giovani, PER, PER, Violenze, Chiesa
2023
Belgia – Ks. Mendes: “Ziarno dobra jest silniejsze ni? wirus wojny”
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, BEN, BEN, Belgio, Belgio, Gildasio dos Santos Mendes, Don Bosco International
2023
SG – 1 lutego 2023: stulecie ?mierci b?. Alojzego Variary
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Colombia, Colombia, Luigi Variara, Lebbra, Anniversari
2023
Demokratyczna Republika Konga – Papie? Franciszek do miejscowej ludno?ci: “Wasz kraj jest diamentem Stworzenia, ale wy wszyscy jeste?cie niesko?czenie bardziej cenni”
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Papa Francesco
2023
SG – Zako?czy?a si? zimowa sesja plenarna Rady Generalnej
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale, Consiglio Generale
2023
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Turynie-Valdocco
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, ICP, ICP, Italia, Italia, Italia, Italia
2023
W?ochy – Salezjanie z Cerignoli organizuj? “Don Bosco Day 2023” dla 700 osób
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2023
Indonezja – Przyrzeczenia 24 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, INA, INA, Indonesia, Indonesia
2023
Polska – 400 uczestników XVII edycji Igrzysk M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2023
Timor Wschodni – Liczne wydarzenia z okazji ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2023
D.R. Konga – O?rodek "Don Bosco Ngangi" w Gomie oddaje cze?? ?wi?temu M?odzie?y z uchod?cami i m?odzie??
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2023
Kamerun - ?wi?to Ksi?dza Bosko i 25-lecie salezja?skiej wizytatorii ATE
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | ATE, ATE, Camerun, Camerun, Alphonse Owoudou
2023
W?ochy - Wikariusz Prze?o?onego Generalnego przewodniczy Mszy ?w. w Bazylice ?w. Jana Bosko na Colle Don Bosco
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Stefano Martoglio
2023
SG – 31 stycznia 2023: oficjalna inauguracja “Bollettino Salesiano OnLine” (BSOL)
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2023
W?ochy – “Ks. Alberto Maria De Agostini ostatni odkrywca ‘ko?ca ?wiata’”
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Libri, Italia, Italia, Alberto Maria De Agostini
2023
SG – Ksi?dz Bosko, ?wi?ty fascynuj?cy
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG
2023
Ukraina – Dotar?a znaczna pomoc humanitarna dla ludno?ci Chersonia
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR
2023
Austria – Wielka rado?? z powodu ?wi?ce? diakonatu dwóch m?odych salezjanów
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | AUS, AUS, Austria, Austria
2023
Kuba – Nowenna do uroczysto?ci ?w. Jana Bosko i pomoc bezdomnym z Santa Clara
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | ANT, ANT, Cuba, Cuba
2023
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Fausto Siavichayego
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Ecuador, Ordinazioni Sacerdotali, ECU, ECU
2023
Brazylia – Pierwsze ?luby dwunastu salezja?skich nowicjuszy z trzech inspektorii
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni, BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2023
Ksi?dz Bosko i postawienie na m?odych
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Giovani, Don Bosco, Giuseppe Costa
2023
SG – Nowa edycja “Don Bosco Global Youth Film Festival” (DBGYFF): “Mi?o?? buduje pokój i solidarno??”
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Giovani, Cinema, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, DBGYFF, Gildasio dos Santos Mendes
2023
ANS News Video - Grudzie? 2022
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG
2023
Nasi M?ODZI jako ZACZYN we wspó?czesnej rodzinie ludzkiej
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Strenna 2023
2023
W?ochy – ?wi?to w Chieri z okazji wizyty 10. nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Luoghi Salesiani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
SG – Nowy salezja?ski produkt: “Bollettino Salesiano OnLine” (BSOL)
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2023
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego na Colle Don Bosco
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | San Francesco di Sales, ICC, ICC, Italia, Italia
2023
Australia – Pi?ciu nowych kap?anów w roku stulecia salezjanów w Australii
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, AUL, AUL, Australia, Australia, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari, Vescovi, Timothy Costelloe
2023
2023
SG – 12 plakatów upami?tniaj?cych Ksi?dza Bosko i jego najbardziej znane powiedzenia
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Poster
2023
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego na Colle Don Bosco
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Personaggi illustri
2023
Korea Po?udniowa – Pierwsze i wieczyste ?luby nowicjuszy i m?odych salezjanów
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Prime Professioni, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2023
W?ochy - Relikwie b?. Rosario Livatino w Katanii
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2023
Polska – Spotkanie salezjanów koadiutorów i ?wi?to dzi?kczynienia za kanonizacj? ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Polonia, Salesiani Coadiutori, PLE, PLE, PLN, PLN, PLO, PLO, PLS, PLS
2023
Gwatemala – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego salezja?skiej inspektorii Ameryki ?rodkowej: ks. Julio Andrésa Navarro Mory
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Hugo Orozco S?nchez
2023
W?ochy - Ksi?dz Stefano Martoglio rozpoczyna obchody 100-lecia domu salezja?skiego w Turynie-Crocetta
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2023
W?ochy – Savona obchodzi stulecie urodzin Very Grity
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICC, ICC, Italia, Italia, Vera Grita, Pier Luigi Cameroni
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: niektóre musicale i przedstawienia jemu dedykowane
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Musica, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Teatro
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: niektóre z najbardziej znanych utworów muzycznych jemu po?wi?conych
Dane | 29-01-2023 łowo kluczowe | Musica, Musica, Don Bosco, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2023
2023
SG – Pozna? Ksi?dza Bosko: najbardziej popularne i najcz??ciej wykorzystywane zdj?cia w ?wiecie salezja?skim
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Sport
2023
2023
Austria – Kursy j?zyka niemieckiego w Wiedniu dla mam uchod?czy? z Ukrainy i ich dzieci
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Rifugiati, AUS, AUS, Austria, Austria, Sviluppo
2023
Malta – Zosta? otwarty nowy Instytut szkoleniowy w ?wi?to ?w. Franciszka Salezego
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Educazione, San Francesco di Sales, Malta, Malta
2023
Hizspania – Zaatakowany w Algeciras ks. Rodríguez Lucena czuje si? dobrze
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Violenze
2023
SG – 28 stycznia 2023: Stulecie urodzin s?u?ebnicy Bo?ej Very Grity
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Vera Grita, Anniversari
2023
Salwador – Przyrzeczenia 14 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2023
Portugalia – Krajowy Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Portogallo, POR, POR
2023
Wenezuela – Spotkania Rodziny Salezja?skiej w celu pog??bienia i zastanowienia si? nad tre?ciami Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Venezuela, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, VEN, VEN
2023
Boliwia – Salezja?skie dni komunikacji spo?ecznej
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Bollettino Salesiano, Bolivia, Bolivia
2023
Hiszpania – ?wi?to Trzech Króli w salezja?skim domu w Trianie
Dane | 27-01-2023 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Storia
2023