ANS

ANS

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, ICP, ICP, Italia, Italia, Eucaristia
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Coronavirus, Solidarietà, VIS
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Ekwador – Pascha M?odzie?y online: „Z domu…Jezus… moj? zach?t?”
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
Argentyna – Animacja w domu
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
D.R. Konga – M?odzi z “Bakanja-ville” uwra?liwieni na zagro?enia zwi?zane z koronawirusem
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
2020
S?owenia – Laptopy dla potrzebuj?cych rodzin
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Angola – Salezjanie wzmacniaj? swoje zaanga?owanie na rzecz dzieci ulicy
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2020
Argentyna – Salezja?ska “mapa nadziei” z my?l? o ubogich, którzy cierpi? z powodu Covid-19
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus, Solidarietà
2020
Hongkong – Wywiad z Phyllis Tang, ?wieck? uczestniczk? KG28
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, CG28
2020
SG – Ukaza?o si? nowe wydanie ksi??ki “Rodzina Salezja?ska Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Libri, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Eusebio Muñoz
2020
Ksi?dz Bosko wydawca i pisarz
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Don Bosco
2020
Wietnam – Ch?opcy z konwiktu ucz? si? sztuki krawieckiej
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Vietnam, VIE, VIE
2020
Tajlandia – Zaanga?owanie salezjanów wspó?pracowników na rzecz ludzi m?odych wcze?niej karanych
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, Giovani a Rischio Sociale, THA, THA, Sistema Preventivo
2020
Tajlandia – Zaanga?owanie salezjanów wspó?pracowników na rzecz ludzi m?odych wcze?niej karanych
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, Giovani a Rischio Sociale, THA, THA, Sistema Preventivo
2020
Peru – UNHCR i salezjanie razem na rzecz migrantów w czasie pandemii. “Biedni nie napotkaj? nigdy Boga oboj?tnego”
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Perù, Perù, PER, PER, PER, PER, Migranti, Coronavirus, Solidarietà, Migranti, Coronavirus, Solidarietà
2020
Chile – Salezja?ska solidarno?? w czasie kryzysu: “Ta sytuacja nie pozwala nam si? przygl?da?”
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Solidarietà, Coronavirus
2020
Maroko – “Czuli?my, ?e nas rozumie, wspiera, docenia, kocha”. Kard. López wspomina wizyt? papie?a Franciszka
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Marocco, Marocco, Cardinali, Cristóbal López, Papa Francesco
2020
Brazylia – Studenci weterynarii przekazali 300 kilogramów po?ywienia NGO z regionu
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
W?gry – Salezjanie otwieraj? oratorium online
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG
2020
Indie – “Bosco Reach Out” wspiera tysi?ce ubogich
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2020
Etiopia – Salezjanie nios? pomoc ludno?ci w czasie pandemii COVID-19
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Wielka Brytania – Ekipa duszpasterstwa m?odzie?y z inspektorii Wielkiej Brytanii otwiera oratorium online
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2020
2020
Hiszpania – “Pokonamy go razem”: “Misiones Salesianas” w??cza si? w walk? z koronawirusem
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Spagna, Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, Coronavirus
2020
Niemcy – W czasie koronawirusa salezjanie wzmacniaj? propozycje cyfrowe
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, GER, GER, Germania, Germania, Coronavirus
2020
W?ochy – Salezja?ska wspólnota z Latiny w s?u?bie innym
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Indie – “Bosco Seva Kendra” z Hyderabadu pomaga dzieciom, m?odzie?y i rodzinom
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2020
SG – Przes?anie wiary i nadziei Prze?o?onego Generalnego
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Coronavirus, Solidarietà, Coronavirus, Solidarietà
2020
Haiti – Informacja i zapobieganie COVID-19
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti, Coronavirus, Fondazione Rinaldi, Povertà
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?y? w zamkni?ciu w Bukavu
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Coronavirus, Povertà
2020
Hiszpania – Salezjanie przygotowuj? inicjatywy wirtualne dla m?odzie?y na czas Wielkiego Tygodnia
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SMX, SMX, SSM, SSM, Pasqua
2020
Peru – Wielu ubogich puka do drzwi ko?cio?a Maryi Wspomo?ycielki i Domu Ksi?dza Bosko: “Dzi?kujemy, niech wam Bóg b?ogos?awi”
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Povertà, Solidarietà, Coronavirus
2020
Indie – Zaanga?owanie salezjanów na rzecz ubogich w czasie kryzysu wywo?anego przez Covid-19
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | INB, INB, INK, INK, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
SG – Skoordynowana odpowied? salezjanów w krytycznej sytuacji zwi?zanej z COVID-19
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Coronavirus, Coronavirus
2020
Brazylia – Salezjanie z Loreny towarzysz? m?odzie?y w czasie pandemii poprzez “Líderes 4.0”
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
Stany Zjednoczone – Ks. Armando Oliveri, salezjanin, ko?czy 100 lat
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2020
Polska – Kampania wdzi?czno?ci dedykowana bohaterom walki z koronawirusem
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLO, PLO
2020
2020
W?ochy – Projekt “Salesian.online” UPS i Auxilium w Rzymie
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Argentyna – Wolontariusze rozprowadzaj? artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Libri, Santità Salesiana, Salesiani Cooperatori, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vera Grita
2020
Argentyna – Wolontariusze rozprowadzaj? artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Burundi – Przesuni?ta data konsekracji Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
Argentyna – “Nale?ycie do Ksi?dza Bosko? Do przodu!”. Pandemia, która jednoczy i pobudza do niesienia pomocy innym
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus, Exploradores de Don Bosco, Solidarietà
2020
Wielka Brytania – Praca w inspektorii GBR w czasie epidemii COVID-19
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Coronavirus
2020
Sierra Leone – W czasie epidemii koronawirusa “Don Bosco Fambul” korzysta ze swojego do?wiadczenia zwi?zanego z ebol?
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Don Bosco Fambul, Coronavirus, Ebola
2020
Hiszpania – List ks. Péreza Godoya, nowego radcy regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Mediterranea, Mediterranea, Juan Carlos P?rez Godoy, Coronavirus
2020
Belgia – Salezja?skie organizacje kieruj? “s?ówko na dobranoc”, u?mierzaj?c l?k i osamotnienie
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Belgia – Salezja?skie organizacje kieruj? “s?ówko na dobranoc”, u?mierzaj?c l?k i osamotnienie
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BPA, BPA, Brasile, Brasile, Radio
2020
Belgia – Salezja?skie organizacje kieruj? “s?ówko na dobranoc”, u?mierzaj?c l?k i osamotnienie
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BEN, BEN, FRB, FRB, Belgio, Belgio, Francia, Francia, Don Bosco Youth Net, Solidarietà, Coronavirus
2020
Ekwador – “Na chleb powszedni, by mogli pozosta? w domu”: salezja?ska solidarno?? w czasie COVID-19
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Solidarietà, Coronavirus
2020
Indie – Koronawirus i izolacja zagra?aj? ubogim. Zaanga?owanie salezjanów w sytuacji kryzysu
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, ING, ING, INH, INH, INK, INK, INS, INS, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
W?ochy – COVID-19: sytuacja w inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Coronavirus, Decessi
2020
SG – Wideoprzes?anie Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie Nadzwyczajnej Nowenny do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Novena
2020
Argentyna – Pozosta? w domu i otworzy? pomocne serce i r?ce
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus
2020
Indie – Wyprodukowano ponad tysi?c maseczek dla ubogich
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Coronavirus
2020
Filipiny – Akcja „Anio?ów warsztatowych” w ramach zwalczania COVID-19
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Coronavirus
2020
Chorwacja – Salezja?ska parafia w Spalato produkuje os?ony ochronne dla personelu lekarskiego
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia, Coronavirus
2020
2020
Etiopia – Dzia?alno?? “Don Bosco Children” w czasie kwarantanny
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
W?ochy – Zdalne “s?ówko na dzie? dobry” z „Opere Sociali Don Bosco”
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia
2020
Indie – Salezjanie z Bangalore w walce z koronawirusem
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2020
Brazylia – Koronawirus: jak wygl?daj? zaj?cia w salezja?skich szko?ach inspektorii Belo Horizonte
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Educazione, BBH, BBH, Brasile, Brasile, Coronavirus, Scuole
2020
W?ochy – “Salesiani per il Sociale APS”: #Noicis(t)iamo
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Coronavirus, Salesiani per il Sociale, Coronavirus, Salesiani per il Sociale
2020
Peru – Kwarantanna pozbawi?a ubogich wszystkiego. “To boli, gdy trzeba odmówi?...”
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Perù, Fundación Don Bosco Social (SSM), PER, PER, Povertà, Coronavirus
2020
Hiszpania – Inspektoria ?w. Jakuba Wi?kszego silnie dotkni?ta pandemi? koronawirusa
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Spagna, SSM, SSM, SSM, SSM, Decessi, Coronavirus, Decessi, Coronavirus
2020
W?gry – Rekolekcje wielkopostne dla m?odzie?y
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG, Ritiri Spirituali, Coronavirus
2020
W?ochy – Salezja?ski most solidarno?ci mi?dzy Chinami i W?ochami
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | CIN, CIN, ILE, ILE, Coronavirus, Solidarietà, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2020
SG – “Formacja, solidarno?? i zapobieganie”: list radcy generalnego ds. formacji w sytuacji rozprzestrzeniania si? COVID-19
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Coronavirus, Ivo Coelho
2020
W?ochy – Wielki salezjanin odchodzi z powodu koronawirusa: biskup Angelo Moreschi
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Italia, Italia, Coronavirus, Vescovi, Angelo Moreschi
2020
Paragwaj – Salezjanin kap?an udziela b?ogos?awie?stwa miastu Concepción
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
W?ochy – Wideokonferencja dla m?odych uczestników kursu animacji misyjnej okr?gu ICP
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Brazylia – Katolicki Uniwersytet im. Ksi?dza Bosko w Campo Grande produkuje alkoholowy ?el dla wspólnoty
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Coronavirus, Salute
2020
Egipt – Dydaktyka na odleg?o??: program szko?y “Don Bosco” w Kairze
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, MOR, MOR, Egitto, Egitto, Scuole, Coronavirus, Tecnologie
2020
SG – List ekonoma generalnego dotycz?cy walki z COVID-19
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, RMG, RMG, RMG, Jean Paul Muller, Coronavirus
2020
Hiszpania – Solidarno??, by pokona? koronawirusa
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Tecnologie, Coronavirus, Solidarietà, Laici, Studenti, Docenti
2020
Nikaragua – Otwarcie nowych pracowni komputerowych w szkole “San Juan Bosco” w Granadzie
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua
2020
Meksyk – Drugi etap kursu salezja?sko?ci w mie?cie Puebla: “Pozna? Ksi?dza Bosko”
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Portugalia – Sanktuarium z Mogofores transmituje Eucharysti? na Facebooku
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Indie – Spotkanie ponad 500 ludzi m?odych z oratorium i szko?y wieczorowej w Yercaud
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
SG – Akt zawierzenia Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Coronavirus, Novena
2020
W?ochy – Livia, by?a wychowanka i piel?gniarka: “W chwilach przygn?bienia przypominam sobie moich nauczycieli i to, co mi przekazali”
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Italia, Italia, Salute, Coronavirus, Malattie
2020
SG – 24 marca 2020: Akt zawierzenia Rodziny Salezja?skiej Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Novena, Maria Ausiliatrice, Coronavirus, Eventi, Malattie, Novena, Maria Ausiliatrice, Coronavirus, Eventi, Malattie
2020
Etiopia – Pozosta? w domu, u boku tych, którzy nie maj? domu
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Missioni, Missioni, Missioni, AET, AET, Coronavirus
2020
SG – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego po zako?czeniu XXVIII Kapitu?y Generalnej
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Mi?dzy strachem a nadziej?
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Coronavirus, Malattie
2020
Urugwaj – Ekipa duszpasterstwa m?odzie?y pracuje w domu
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Uruguay, Uruguay, URU, URU, URU, URU, Coronavirus
2020
Uganda – Sesja informacyjna dla uczniów dotycz?ca “COVID-19”
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Coronavirus
2020
Indie – 20 nowych salezjanów diakonów
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, INK, INK, India, India
2020
Brazylia – 70 ludzi m?odych poszukuje ?wi?to?ci
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2020
Paragwaj – Modlitwa o pokój w Minga Guazú
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Violenze
2020
Papua-Nowa Gwinea – Seminarium „Zachowaj czysto??, sta? si? zielony”
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Sierra Leone – “Don Bosco Fambul” rozpoczyna kampani? na rzecz zapobiegania koronawirusowi
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Coronavirus, Don Bosco Fambul
2020
2020
Senegal – Powracaj?cy migranci, migruj?ce dzieci i m?odzie? w centrum nowego projektu
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Senegal, Missioni Don Bosco, Tratta, VIS, ONG, Migranti, Sviluppo
2020
Hiszpania – Salezja?skie wydawnictwo “Edebé” jednoczy si? z edukacyjn? spo?eczno?ci? w sytuacji kryzysu wywo?anego koronawirusem
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Educazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Edebé, Editrici, Coronavirus
2020
2020
Brazylia – Kampania na rzecz walki z koronawirusem w salezja?skiej szkole “São José”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Brasile, Brasile, Coronavirus, Coronavirus
2020
Tajlandia – 76 uczniów niewidomych otrzyma?o dyplomy
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Disabilità
2020
D.R. Konga – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Watykan – Papie? Franciszek: „Musimy przebaczy?, bo potrzebujemy, by nam przebaczono”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
POLITYKA „OJCZE NASZ”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Brazylia – Jak Ksi?dz Bosko “?owi?” ch?opców
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
Brazylia – Jak Ksi?dz Bosko “?owi?” ch?opców
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Vocazioni, Don Bosco, Brasile, Brasile
2020
Meksyk – Relikwie ?w. José Sáncheza del Río w salezja?skiej szkole
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Santità, Reliquie, Santità, Santità, Santità, MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Filipiny – Troska o stworzenie i m?odzie?: dzi?ki otrzymanej edukacji byli wychowankowie anga?uj? si? na rzecz wspólnego dobra
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Educazione, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Ambiente, Creato
2020
Meksyk – Z Kanady do Meksyku: 25 lat zaanga?owania apostolskiego z “Chavos Don Bosco”
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Volontariato, MEM, MEM, SUE, SUE, Canada, Canada, Messico, Messico
2020
W?ochy – Wywiad z ks. Alfredem Maravill?, nowym radc? ds. misji
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, PGS, PGS, Italia, Italia, Alfred Maravilla
2020
Hongkong – Wspominaj?c pana Paula Lina, salezjanina, ?wiadka wiary
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | CIN, CIN, Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong, Decessi, Testimonianza, Fede
2020
S?owacja – W kraju zamkni?tym z powodu koronowirusa salezjanie otwieraj? oratorium online
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Oratorio, Slovacchia, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SLK, SLK, Coronavirus
2020
Portugalia – 45 ludzi m?odych na spotkaniu w o?rodku m?odzie?owym w Bicesse
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Brazylia – Prezentacja projektu „Cz?owiecze?stwo”
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2020
Kambod?a – Projekt ukierunkowany na samowystarczalno?? szko?y w Sihanoukville
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | THA, THA, Cambogia, Cambogia
2020
Burundi – Nowe sanktuarium pod wezwaniem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
Sytuacja w Syrii i obecno?? salezjanów w tym kraju
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Siria, MOR, MOR
2020
W?ochy – Carlo Gastini, pierwszy by?y wychowanek Oratorium Ksi?dza Bosko
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Oratorio, Don Bosco
2020
Brazylia – “UniSales” w Vitórii: 20 lat tradycji i ewolucji
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | IUS, BBH, BBH, Brasile, Brasile, Eventi, Università
2020
Kostaryka – Podesz?y wiek salezjanów: Bo?y dar, za który nale?y dzi?kowa?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica, Anziani
2020
Syria – Maher Al Saloom: “Wojna wewn?trzna jest gorsza od bomb”
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Guerra, Violenze
2020
SG – Papie? Franciszek do salezjanów: „Marzcie… i pomó?cie marzy? innym!”
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco, CG28
2020
Indie – V sesja po?wi?cona pisaniu scenariuszy dla cz?onków “DBC Film Club”
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | INP, India, India
2020
2020
Ekwador – Wprowadzenie do Studium nad salezja?sko?ci?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Scuola di Salesianità, ECU, ECU
2020
Kenia – Spotkanie “Voluntary National Review” w Nairobi
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Lesotho – W poszukiwaniu prawdziwej to?samo?ci
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Ragazze, AFM, AFM, Lesotho, Lesotho
2020
S?owenia – Rekolekcje salezjanów
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia, Coronavirus
2020
Meksyk – Ponad 300 uczestników “Campo Juanitos 2020”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico, Campo Animatori
2020
Salwador – Spotkanie inspektorialnej ekipy ds. duszpasterstwa m?odzie?y inspektorii ?rodkowej Ameryki
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
W?ochy – Salezjanie a koronawirus: chocia? na odleg?o??, ale zawsze w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, ISI, ISI, Italia, Italia, Italia, Italia, Coronavirus, IUSVE, Borgo Ragazzi Don Bosco, Malattie, Coronavirus, IUSVE, Borgo Ragazzi Don Bosco, Malattie
2020
Peru – Jan, by?y wychowanek oratorium z Magdalena del Mar: “Musz? co? zrobi? dla miejscowej m?odzie?y”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Perù, Perù, Exallievi, Exallievi, Oratorio, Oratorio, Giovani, Giovani, PER, PER, PER, PER
2020
Indie – Narodowe ?wi?to M?odzie?y Plemiennej
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Giovani, Giovani, ING, ING, ING, ING, India, India, India, India, Indigeni, Indigeni
2020
SG – Zako?czenie XXVIII Kapitu?y Generalnej: “Opcja Valdocco”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, CG28, Papa Francesco, CG28, Papa Francesco
2020
W?ochy – Ks. Cameroni w odniesieniu do Nadzwyczajnej Nowenny do Maryi Wspomo?ycielki : “Musimy ca?kowicie zawierzy? Maryi Wspomo?ycielce i Jezusowi Eucharystycznemu”
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, ADMA, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Novena, Maria Ausiliatrice, Pier Luigi Cameroni, Salute, Coronavirus
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Africa, Africa, America Cono Sud, America Cono Sud, Asia Sud, Asia Sud, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, Interamerica, Interamerica, Mediterranea, Mediterranea, RMG, RMG, RMG, CG28, Alphonse Owoudou, Gabriel Romero, Juan Carlos P?rez Godoy, Michael Biju, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc, Roman Jachimowicz, Hugo Orozco S?nchez
2020
SG – Ks. Martoglio: salezjanin dla wspó?czesnej m?odzie?y “jest w wertykalnej relacji z Bogiem”
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, CG28, Stefano Martoglio
2020
Wenzuela – Oko?o 600 osób korzysta z dnia dla zdrowia
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Salute
2020
Peru – Mecz, w którym zwyci??y?a przyja??
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Bu?garia – Powstaje nowa placówka salezja?ska w mie?cie Stara Zagora
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | CEP, CEP, Bulgaria, Bulgaria
2020
SG – Zako?czenie XXVIII Kapitu?y Generalnej
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Economia, Economia, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Economia, Economia, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Economia, Economia, Economia, Economia, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, CG28, Alfred Maravilla, Jean Paul Muller, Miguel Angel Garcia Morcuende, Gildasio dos Santos Mendes, Ivo Coelho, CG28, Alfred Maravilla, Jean Paul Muller, Miguel Angel Garcia Morcuende, Gildasio dos Santos Mendes, Ivo Coelho
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Africa, Africa, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Ambiente, Creato, Don Bosco Tech Africa
2020
SG – Nadzwyczajna Nowenna do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Salute, Malattie, Coronavirus, Novena, Maria Ausiliatrice, Salute, Malattie, Coronavirus, Novena, Maria Ausiliatrice
2020
Brazylia – „Oratorium Baldoria” nowicjatu „Naj?w. Serca Pana Jezusa”
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Brasile, Brasile, Noviziato
2020
Hiszpania – Salezja?skie szko?y nie przestaj? anga?owa? si? na polu szkoleniowym
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2020
Indie – Obchody Dnia Kobiet w „DBCE” w mie?cie Fatorda
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | India, India
2020
Honduras – Spotkanie „Valdocco 2020”
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Honduras, Honduras
2020
SG – Ks. Stefano Martoglio nowym wikariuszem Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Stefano Martoglio, CG28
2020
Chronologia Prze?o?onych Generalnych
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Salesiani, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore
2020
Hiszpania – Innowacja pedagogiczna i duszpasterska w salezja?skich o?rodkach
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Eventi
2020
Meksyk – “Proyecto Salesiano 2020”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Volontariato, MEG, MEG, SUO, SUO, Messico, Messico, Migranti
2020
W?ochy – Odpowied? na sytuacj? kryzysow? zwi?zan? z COVID-19 w duchu solidarno?ci i kreatywno?ci
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, ILE, ILE, IME, IME, INE, INE, ISI, ISI, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus
2020
Indie – Wielkopostny dzie? skupienia dla Rodziny Salezja?skiej z inspektorii Mumbaju
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2020
Argentyna – Spotkanie MGS z regionu Patagonia Pó?nocna
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Portugalia – 2800 sportowców na 5. edycji “Corrida Salesianos”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
SG – Ksi?dz Angel Fernandez Artime ponowiony na stanowisku Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Nomine, CG28
2020
SG – Ksi?dz Angel Fernandez Artime ponowiony na stanowisku Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
Rwanda – Obchody ?wi?ta ?wi?tych Alojzego Versiglii i Kaliksta Caravario
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Noviziati, Rwanda, Martiri, Callisto Caravario, AGL, AGL, Luigi Versiglia
2020
Indie – Kurs komunikacji “wireless” w „Don Bosco College” w Fatorda
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | INP, India, India, Tecnologie
2020
Wietnam – Powo?anie Stowarzyszenia ADMA w salezja?skiej parafii
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | ADMA, Vietnam, VIE, VIE
2020
Hiszpania – 33. edycja Krajowej Nagrody “Don Bosco”
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Scienze, Tecnologie, Premi e Riconoscimenti
2020
Salwador – Ambasador Unii Europejskiej odwiedza salezja?sk? Fundacj? FUSALMO
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Personaggi illustri
2020
Honduras – Kard. Rodríguez Maradiaga: koronawirus rzuci? na kolana „dumny ?wiat”
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Honduras, Honduras, Coronavirus, Cardinali, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Salute
2020
Fid?i – Post?puje budowa wielofunkcyjnego o?rodka, której koniec jest przewidziany w tym roku
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2020
Kambod?a – Podnie?? si? i zacz?? na nowo po powodzi
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Educazione, Missioni Don Bosco, THA, THA, Cambogia, Cambogia
2020
Hiszpania – Targi w Pozoblanco z okazji 50. rocznicy salezja?skiego o?rodka kszta?cenia zawodowego
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SMX, SMX, Eventi, Anniversari
2020
Albania – Poznanie i dzielenie si? w ramach edukacji integracyjnej
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Albania, Albania, ONG, VIS, Disabilità
2020
Filipiny – Dzi?ki mi?dzynarodowej solidarno?ci docieraj? nowe narz?dzia do salezja?skiej szko?y rolniczej w Legazpi
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Rurali, Agricoltura, Solidarietà
2020
Peru – Salezjanie i UNHCR razem na rzecz uchod?ców i migrantów z Wenezueli
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Perù, Rifugiati, PER, PER, Migranti
2020
Uganda – ?wi?to Ksi?dza Bosko w szkole podstawowej “Don Bosco” w Namugongo
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2020
Gwatemala – Spotkanie sektora duszpasterstwa m?odzie?owego z udzia?em 74 ludzi m?odych
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Meksyk – XXXV edycja Igrzysk Salezja?skich Szkó? Podstawowych z Morelia
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2020
Meksyk – XXXV edycja Igrzysk Salezja?skich Szkó? Podstawowych z Morelia
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Papua-Nowa Gwinea – Seminarium po?wi?cone mediom wskazuje na znaczenie ?rodowiska naturalnego
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Belgia – “Don Bosco Youth Net” wspiera polityk? na rzecz wi?kszej integracji
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco Youth Net, Europa, Unione Europea
2020
Indie – “Naidile”: sztuka i protagonizm w celu promocji praw dzieci
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Diritti, Bambini
2020
Ekwador – Szko?a pi?karska “Yankuam Jintia”: propozycja ewangelizacji dzieci i m?odzie?y z plemienia Achuar
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Educazione, Missioni, Missioni, Missioni, ECU, ECU, Luis Bolla, Calcio, Sport
2020
Kamerun – Weekend duchowo?ci m?odzie?y z Jaunde
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Sport, Solidarietà, Eventi
2020
Kamerun – Weekend duchowo?ci m?odzie?y z Jaunde
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | ATE, ATE, Camerun, Camerun
2020
Paragwaj – 120 lat Instytutu “San José” w Concepción
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Indie – Spotkanie ministrantów z salezja?skich parafii w Maduraj
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Decessi
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Formazione, Giovani, Accompagnamento, Formazione, Formazione, Formazione, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Animatori
2020
W?ochy – KG28: równie? Kapitu?a wprowadza w ?ycie dekret premiera W?och z 4 marca
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, ICP, ICP, Italia, Italia, Italia, Italia, Malattie, Malattie, CG28
2020
Nigeria – Czysta woda dla ponad 20 tys. osób dzi?ki inicjatywie “Salesian Mission”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFW, AFW, Nigeria, Nigeria, Acqua
2020
Watykan – Stolica Apostolska wyda?a “nihil obstat” dla rozpocz?cia procesu ks. Silvio Gallego, salezjanina
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Silvio Galli
2020
Indie – Festiwal Sportu w “Don Bosco Umswai”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2020
Brazylia – 800 uczestników „Rowerowego rajdu wiary”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Kenia – “Zielony tydzie?” w “Don Bosco Boys’ Town”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Gwatemala – Spotkanie delegatów krajowych ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
W?ochy – KG28: Kapitulni pracuj? nad drug? grup? tematyczn?
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CG28
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Nino Baglieri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ISI, ISI, Italia, Italia
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Consiglio Generale, Pietro Ricaldone
2020
Brazylia – Wys?uchanie: podstawa dialogu
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile
2020
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Mario Pérez, salezjanin misjonarz: “Niczego nie zabierzemy ze sob? do Nieba, tylko pustk? po tych, których kochali?my”
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Opzione Preferenziale
2020
Indie – Stworzy? pozytywny ekosystem dla hinduskich migrantów w Kerali
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Migranti
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Wielkopostny dzie? skupienia dla m?odych z MGS
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2020
Indie – “Don Bosco College of Engineering” na rzecz innowacji i rozwoju
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | INP, India, India
2020
Argentyna – Dzie? salezja?skich animatorów MGS
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Portugalia – Misja Anima” m?odych salezja?skich wolontariuszy z Estoril
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Rzut oka na dane statystyczne, przedstawione przez p. Marco Baya SDB
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | SDB, Regione Mediterranea, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, CG28
2020
W?ochy – KG28: “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?”. M?odzi oferuj? swoje wskazówki
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Giovani, Italia, Italia, CG28
2020
Salwador – “Universidad Don Bosco” obchodzi Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet i Dziewcz?t w Nauce
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Migranti, Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori
2020
Salwador – “Universidad Don Bosco” obchodzi Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet i Dziewcz?t w Nauce
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Ragazze, El Salvador, El Salvador, Università, Donne, Eventi, Scienze, Tecnologie
2020
Indie – Abp Menamparampil, salezjanin, otrzymuje dziennikarsk? nagrod? “Louis Careno 2020”
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, India, India, Premi e Riconoscimenti, Thomas Menamparampil, Sociale
2020
Argentyna – Agustí i Guadalupe: “wolontariat to przekona? si? do wyj?cia na spotkanie Boga”
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Oratorio, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Testimonianza
2020
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych SDB i CMW
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, BBH, BBH, Brasile, Brasile
2020
Peru – Ponad 400 osób na prezentacji Wi?zanki Prze?o?onego na rok 2020
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
D.R. Konga – Salezja?ski Tydzie? Misyjny
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
W?ochy – KG28: do komisji przybywa m?odzie?, w auli pojawiaj? si? propozycje
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, CG28
2020
Peru – Spotkanie wychowawców z “Domów Ksi?dza Bosko”: formacja i praca w sieci
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Perù, redes, Casa Don Bosco, Eventi
2020
Kambod?a – Czwarte warsztaty dotycz?ce planowania “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Cambogia, Cambogia, Don Bosco Tech Africa, Laboratorio
2020
Kongo – W kontek?cie wrogim kobietom przed m?odymi matkami nowa szansa: kurs dla krawcowych
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Giovani, Repubblica del Congo, ACC, ACC, Repubblica del Congo, Madri, Donne, Donne
2020
Panama – Szko?a techniczna „Don Bosco” bierze udzia? w “Expo Máquina 2020”
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2020
Meksyk – „Campo Savio 2020”
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Hiszpania – VI Salezja?ski Dzie? Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2020
W?ochy – KG28: przyja?? i s?uchanie
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, CG28
2020
Peru – Spotkanie wychowawców z “Domów Ksi?dza Bosko”: formacja i praca w sieci
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, CG28
2020
Boliwia – “Proyecto Don Bosco”: punkt odniesienia dla dzieci ulicy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Missioni, Missioni, Missioni, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Progetto Don Bosco
2020
W?ochy – Wzorzec dla W?och i Europy: O?rodek kszta?cenia zawodowego na “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Italia, Italia, Europa, Unione Europea
2020
SG – Projekt “DB Wave”: nowy bodziec dla salezja?skiego kszta?cenia zawodowego w Europie
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Europa, Unione Europea
2020
Polska – Akcja „POSTaw dych? na Afryk?”
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2020
Etiopia – Seminarium w ramach towarzyszenia m?odzie?y i rodzinom
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Brazylia – Grupy „ADMA” otrzymuj? figur? Matki Bo?ej z Aparecidy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | ADMA, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – KG28: cicha praca rozeznania
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ICP, ICP, Italia, Italia, Eventi
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Eritrea, Eritrea, Acqua
2020
Watykan – Kontynuowany jest proces dotycz?cy m?cze?stwa ks. Elii Cominiego, salezjanina
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Martiri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Elia Comini
2020
Ekwador – M?odzi Indianie Achuar zastanawiaj? si? nad Wi?zank? 2020: “Dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele”
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Strenna 2020, Indigeni
2020
Brazylia – ?luby wieczyste salezjanina Luísa Antônio Pinheiro Ferreiry
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2020
Urugwaj – Zjazd 2020 Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU
2020
S?owenia – 20 lat realizacji programu na rzecz m?odzie?y bezrobotnej
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, SLO, Slovenia, Slovenia
2020
W?ochy – KG28: odkry? na nowo “Ewangeli? Ksi?dza Bosko”
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, CG28, Pascual Chávez
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Bosco Global, Social, Sito
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Università
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Educazione, AUL, AUL, Samoa, Samoa
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Eventi, Agricoltura, Fiera, Rurali
2020
SG – Apel papie?a Franciszka na okres Wielkiego Postu 2020: “Pojednajcie si? z Bogiem”
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Quaresima, Papa Francesco, Preghiera
2020
Kenia – Prezes “WorldSkills International” odwiedza “Don Bosco Boys Town”
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, AFE, AFE, Don Bosco Tech Africa, Personaggi illustri
2020
Argentyna – Rozes?anie ?wieckich wolontariuszy misyjnych 2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Paragwaj – Salezja?skie Dni Pedagogiczne 2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Indie – Kampania oddawania krwi “Don Bosco College of Agriculture”
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | INP, India, India
2020
W?ochy – Animacja misyjna: V Spotkanie w ramach kursu dla wyje?d?aj?cych 2019/2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
W?ochy – KG28: przedstawiono dokument roboczy
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
W?ochy – Oratorium “Redentore” w Bari: oaza wychowania “dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli”
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Tecnologie, Scienze, Premi e Riconoscimenti
2020
W?ochy – Oratorium “Redentore” w Bari: oaza wychowania “dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli”
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Educazione, IME, IME, Italia, Italia, Redentore, Cardinali, Cristóbal López
2020
Hiszpania – Kampania “Enredados”: towarzyszy? rodzinom w ?rodowisku cyfrowym i bezpiecznego internetu
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SSM, SSM, Internet
2020
Indie – Pappu Shukla, wyrwany od handlarzy lud?mi: “Nigdy nie zapomn? tego, co dla mnie zrobi?a ‘Don Bosco Ashalayam’”
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, INC, INC, INC, INC, India, India, India, India, Ashalayam, Ashalayam, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale
2020
Fid?i – ?wi?cenia diakonatu kleryka salezjanina Sinapati Ioane
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Isole Fiji, Isole Fiji
2020
Brazylia – M?odzi rozpoczynaj? etap formacyjny zwi?zany z aspirantatem
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – Kuratorium z udzia?em inspektorów, którzy maj? studentów na UPS-ie
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
2020
SG – KG28, która zastanawia si? nad m?odzie?? i ?wieckimi
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, CG28
2020
W?ochy – KG28, Kard. Rodríguez Maradiaga, salezjanin: “Jeste?my wezwani do s?u?enia z mi?o?ci? ubogiej i opuszczonej m?odzie?y”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, CG28, Vescovi, Cardinali
2020
Argentyna – Salezja?skie oratorium: “Powo?anie rado?ci”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Oratorio, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
SG – 25 lutego: 90. rocznica m?cze?stwa ?wi?tych Alojzego Versiglii i Kaliksta Caravario
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Callisto Caravario, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Luigi Versiglia
2020
Brazylia – 125. rocznica salezja?skiego koled?u w Recife
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Indie – Doroczne ?wi?to m?odzie?y z inspektorii Tiruchy
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Meksyk – Kurs i warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów i dzia?aczy duszpasterskich
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
W?ochy – Papie? Franciszek zamyka spotkanie biskupów nt.: „Morze ?ródziemne, granica pokoju”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Papa Francesco
2020
W?ochy – KG28: jedno?? i ró?norodno?? na horyzoncie ?wiata i w lokalnych wspólnotach
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
Salezja?ska ?wi?to??
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità, Santità, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità, Santità
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Italia, Italia, CG28, Siamo Chiesa, CG28
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, ADMA, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Italia, Italia, CG28, Torino, Valdocco, CG28, Yvonne Reungoat, Cardinali
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Apertura, Torino, Valdocco, CG28, CG28
2020
Hiszpania – Fundacja “BoscoSocial” stara si? “zapewni? to wszystko, czego potrzebuj? w kraju, który wybrali”
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Centenario Presenza Salesiana
2020
Wenezuela – Z?odzieje byd?a po raz kolejny zagra?aj? ?yciu uczniów i pracowników salezja?skiej szko?y w Barinas
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Violenze, Agricoltura, Rurali
2020
W?ochy – KG28: koncert w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Musica, Italia, Italia, CG28, Basilica Maria Ausiliatrice
2020
Kostaryka – Pierwsza akcja “Brygady rado?ci” CEDES Don Bosco
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2020
Gwatemala – Spotkanie MGS w kontek?cie Wi?zanki “Dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele”
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
D.R. Konga – Spotkanie Rad Rodziny Salezja?skiej
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Egipt – Pierwsze, historyczne spotkanie MGS z udzia?em salezja?skich animatorów z Egiptu
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICC, ICC, MOR, MOR, Egitto, Egitto
2020
W?ochy – KG28: Prze?o?ony Generalny na zdj?ciu z salezjanami koadiutorami
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, CG28
2020
W?ochy – KG28: Kontynuowane s? modlitwa, studium, spotkania w komisjach w braterskim klimacie
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, San Francesco di Sales, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia, CG28, Laici, Sinodo sui Giovani
2020
W?ochy – KG28 - Ks. Pascual Chávez: “Nie b?dzie innego sposobu zmiany spo?ecze?stwa, jak tylko przez edukacj?”
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, CG28, Pascual Chávez, Sociale
2020
Wenezuela – Ks. Rino Bergamin, salezjanin: “Niektórzy uwa?aj?, ?e nie warto wydawa? na dzieci. Ja my?l?, ?e jest to dobre zainwestowanie w przysz?o??”
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Venezuela, Giovani a Rischio Sociale, VEN, VEN, Decessi, Opzione Preferenziale
2020
Boliwia – Akcja misyjna w Escoma cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego z La Paz
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Italia, Italia, Pascual Chávez, Sociale, CG28
2020
Boliwia – Akcja misyjna w Escoma cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego z La Paz
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Italia, Italia, Pascual Chávez, Sociale, CG28
2020
Boliwia – Akcja misyjna w Escoma cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego z La Paz
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Valdocco
2020
Boliwia – Akcja misyjna w Escoma cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego z La Paz
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Filipiny – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
Polska – Zjazd wolontariuszy misyjnych w Krakowie
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2020
Meksyk – M?odzi, którzy pozostawiaj? ?lad: XIII „Expotec”
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2020
W?ochy – KG28: coraz wi?cej bezpo?rednich transmisji ANS. W sobot? na Facebooku Msza ?w i ceremonia oficjalnego otwarcia Kapitu?y
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CG28, Chiesa, Vescovi, Cardinali, CG28, Chiesa, Vescovi, Cardinali
2020
Indie – Spotkanie “Salezja?skiego Forum Spo?ecznego” w Ravulapalem
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Sociale, Politica
2020
Brazylia – Praca w sieci i odpowied? salezjanów dla m?odych pozostaj?cych w konflikcie z prawem
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28, Capitolo Inside
2020
Brazylia – Praca w sieci i odpowied? salezjanów dla m?odych pozostaj?cych w konflikcie z prawem
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Messico, Messico
2020
Gwatemala – Przyrzeczenia nowych cz?onków ADMA i salezjanów wspó?pracowników w dniu ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, ADMA, Guatemala, Guatemala
2020
2020
Tajlandia – Dzia?alno?? salezjanów wspó?pracowników
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, THA, THA
2020
Kolumbia – Spotkanie Komisji ds. „edu-komunikacji” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, COB, COB, Colombia, Colombia
2020
W?ochy – KG28, “Kapitu?a od wewn?trz”: wywiad z Prze?o?onym Generalnym ks. Ángelem Fernándezem Artime
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, CG28
2020
W?ochy – KG28, Prze?o?ony Generalny: “Nadal by? wychowawcami i ewangelizatorami m?odzie?y z wiar? i nadziej?”
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28
2020
Filipiny – Rodzina Salezja?ska wspiera ofiary kl?sk ?ywio?owych
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Disastri, Solidarietà
2020
Indie – Duch i charyzmat Ksi?dza Bosko s? ?ywe w inspektorii Hyderabad
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, INH, INH, India, India, Opzione Preferenziale
2020
Brazylia – Salezja?ska Misja Narodowa
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | BMA, BMA, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
Gwatemala – Siostry Zmartwychwstania: zgromadzenie zakonne sióstr autochtonek z plemienia Qeqchí
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Suore della Resurrezione, Guatemala, Guatemala
2020
Angola – Seminaria o ekologii, oratorium i nabo?e?stwie do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2020
Mjanma – Nauka i edukacja najm?odszych bod?cem do budowania pomy?lnej przysz?o?ci
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2020
W?ochy – KG28: pierwsze dni pod znakiem sprawozda? Prze?o?onego Generalnego i Radców
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
W?ochy – “Na Valdocco wszystko zach?ca nas do bycia aposto?ami oddaj?cymi si? s?u?bie m?odzie?y”. Homilia w czasie Mszy ?w. na rozpocz?cie KG28
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28
2020
SG – KG28: Raport Prze?o?onego Generalnego na ?ywo na Facebooku
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
W?ochy – KG28: s?owo kierownika Kapitu?y – ks. Stefano Vanoli
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
W?ochy – Kard. Cristóbal López Romero, salezjanin, obejmuje ko?ció? tytularny pw. ?w. Leona I
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Cardinali, Cristóbal López, Eventi
2020
Hiszpania – “Stworzy? kultur? ochrony ma?oletnich”: salezjanie wzmacniaj? bezpiecze?stwo ?rodowisk
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, SSM, SSM, Protezione Minori, Scuole
2020
Meksyk – Rekolekcje dla dyrektorów dwóch salezja?skich inspektorii Meksyku
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, MEM, MEM, Messico, Messico
2020
W?ochy – “Oscar Don Bosco” w „Gerini” w Rzymie
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Australia – Spotkanie dyrektorów inspektorii Australii
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia
2020
Brazylia – 14 nowych salezjanów diakonów
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – KG28: “Jeste?my na Valdocco, jeste?my z Valdocco”
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28, Valdocco, Torino, Statistiche
2020
SG – “Querida Amazonía”: marzenia Papie?a dotycz?ce Amazonii
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, TGS Turismo Giovanile e Sociale
2020
SG – “Querida Amazonía”: marzenia Papie?a dotycz?ce Amazonii
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Giovani, Vocazioni, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco, Sinodo per la regione Panamazzonica, Indigeni
2020
Boliwia – Salezja?ski o?rodek zaanga?owania misyjnego, s?owa dziecka: “Mo?e mi wszystkiego zabrakn??, ale nie ciebie”
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Demokratyczna Republika Konga – Osuni?cia ziemi: apel ks. Gaviolego, salezjanina
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Disastri
2020
SI?A MI?O?CI
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Educazione, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Amorevolezza, Docenti
2020
Kolumbia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Bogoty
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Peru – Tydzie? Katechetyczny 2020
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Filipiny – ?luby wieczyste salezjanina Roberta Paula Zarate
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
Argentyna – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Argentyny Po?udniowej i pierwsze ?luby
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Natale Vitali
2020
W?ochy – Forum mi?dzypokoleniowe po?wi?cone globalnemu przymierzu edukacyjnemu: “We are, We share, We care”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | MDG, MDG, Italia, Italia, Madagascar, Madagascar, Decessi
2020
W?ochy – Forum mi?dzypokoleniowe po?wi?cone globalnemu przymierzu edukacyjnemu: “We are, We share, We care”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Gwatemala – Nowy cz?onek dykasterii ds. misji odbywa swoj? pierwsz? wizyt? misyjn?: ks. Giuseppe Nguyen
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Guatemala, Guatemala
2020
Chiny – Sytuacja dotycz?ca “Covid-19” w tzw. Wielkich Chinach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Taiwan, Taiwan, CIN, CIN, CIN, CIN, Cina, Cina, Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Macao, Macao, Salute, Salute, Malattie, Coronavirus
2020
Filipiny – “Cinema Don Bosco 2020”: “W kierunku wi?kszej wiary”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Cinema, Festa Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Eventi, Laici
2020
Meksyk – ?wi?to Ksi?dza Bosko w mie?cie Puebla
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Salwador – Doroczne rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
Boliwia – XXXIV Krajowe spotkanie duszpasterstwa m?odzie?owego i powo?aniowego
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Indie – 500 ludzi m?odych na ?wi?cie m?odzie?y katolickiej “Echoes 2020”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2020
Brazylia – 35 m?odych salezjanów rozpoczyna swoj? formacj? w Instytucie „São Vicente”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
KG28 w liczbach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Regione Mediterranea, Asia Sud, Asia Sud, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, CG28
2020
ONZ – M?odzie? bezdomna: braki w polityce i pró?nia legislacyjna
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Giovani, Vocazioni, Missioni, Missioni, Missioni, Sinodo sui Giovani
2020
ONZ – M?odzie? bezdomna: braki w polityce i pró?nia legislacyjna
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, ONU, Senzatetto, Eventi
2020
Tajlandia – Zako?czy?a si? XII Kapitu?a Generalna Zgromadzenia Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi (SIHM)
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA
2020
W?ochy – Pomóc potrzebuj?cym, anga?uj?c m?odzie?: sto?ówka dla ubogich w parafii ?w. Jana Bosko
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Oratorio, ICC, ICC, Italia, Italia, Povertà, Fame, Sociale
2020
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny: “Odje?d?am st?d wzruszony, poniewa? widz? moich wspó?braci rozpogodzonych pomimo tej trudnej sytuacji”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN, Visita di Animazione
2020
Kenia – 600 ludzi m?odych uczestniczy w programie “Youth Fest”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Brazylia – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Burundi – “?piewacy Gwiazdy” zbieraj? pieni?dze i artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu Walter Armando Solís
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Belgia – „DBI” i ró?ni partnerzy w projekcie „SAAM”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International
2020
Kolumbia – “Ameryka ?aci?ska dla m?odzie?y”: V Warsztaty szkoleniowe dla biur planowania i o?rodków kszta?cenia zawodowego w Ameryce ?aci?skiej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Libri, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Asia
2020
Kolumbia – “Ameryka ?aci?ska dla m?odzie?y”: V Warsztaty szkoleniowe dla biur planowania i o?rodków kszta?cenia zawodowego w Ameryce ?aci?skiej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, PDO, COM, COM, Colombia, Colombia, Eventi
2020
Mjanma – Coronavirus: kard. Bo, salezjanin, zach?ca do zawierzenia Matce Bo?ej z Lourdes
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Cardinali, Charles Maung Bo, Salute, Asia, Cardinali, Charles Maung Bo, Salute, Asia, Malattie, Coronavirus
2020
SG – KG28: informacje pozwalaj?ce uczestniczy? w Kapitule tak?e na odleg?o??
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny do wychowawców: “Postawienie na edukacj? jest najlepsz? odpowiedzi?, jak? mo?emy da? naszej m?odzie?y”
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN, Visita di Animazione
2020
Etiopia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Tajlandia – Dzie? wspólnoty inspektorialnej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Idenílsona Lemesa da Conceição
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
D.R. Konga – Po?wi?cenie kamienia w?gielnego pod budow? uniwersytetu w Afryce ?rodkowej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Mongolia – Salezjanie: spadkobiercy Ksi?dza Bosko, dzia?aj?cy na polu wydawniczym i przekazu spo?ecznego
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Editrici
2020
Niemcy – Skutki brexitu: Szko?a “St. Markushof” w Gadheim w ?rodku Unii Europejskiej
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania, Unione Europea, Europa
2020
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2020: Pierwsze g?oszenie w Europie
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2020
Wenezuela – Wizyta Prze?o?onego Generalnego: “Przyby?, aby umocni? swoich braci w wierze; to gest godny Ojca”
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN, Visita di Animazione, Chiesa
2020
Meksyk – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników z Po?udniowego Meksyku
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2020
Chorwacja – Siedmiu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
2020
Peru – Ks. Diego Clavijo i dwaj diakoni Achuar uczestnicz? w spotkaniu Duszpasterstwa Autochtonów Amazonii: “Czas, by si? sta? amazo?skim i przy??czy? si?”
Dane | 08-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, J?venes, Caracas
2020
Peru – Ks. Diego Clavijo i dwaj diakoni Achuar uczestnicz? w spotkaniu Duszpasterstwa Autochtonów Amazonii: “Czas, by si? sta? amazo?skim i przy??czy? si?”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Musica, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, IUSVE, Radio
2020
Peru – Ks. Diego Clavijo i dwaj diakoni Achuar uczestnicz? w spotkaniu Duszpasterstwa Autochtonów Amazonii: “Czas, by si? sta? amazo?skim i przy??czy? si?”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Sinodo per la regione Panamazzonica, Indigeni, Luis Bolla
2020
W?ochy – “Potrzebna jest ca?a wioska, ?eby wychowa? dziecko”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Festa Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia, Eventi, Borgo Ragazzi Don Bosco
2020
Litwa – Ksi?dz Bosko powraca... równie? do Telsze!
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, ICP, ICP, Lituania, Lituania, Nuova Presenza
2020
SG – KG28: od dzisiaj filmik wideo o salezjanach na ?wiecie
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny ponownie z wizyt?: “Twoja obecno?? niesie zach?t?, pociech? i nadziej?”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN, Visita di Animazione
2020
Kuba – Festiwal “Juan Soñador 2020”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | ANT, ANT, Cuba, Cuba
2020
Angola – Spotkanie formatorów bior?cych udzia? w programie “Love Matters”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2020
Japonia – “Don Bosco Festival”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone
2020
Brazylia – Rozpocz?cie nowicjatu w Barbacenie
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2020
Urugwaj – Rodzina Salezja?ska czci Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU
2020
W?ochy – “Da? wi?cej temu, kto otrzyma? mniej”. W walk? z ubóstwem edukacyjnym musi si? zaanga?owa? ca?a wspólnota
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Vocazioni, Professioni Perpetue, Testimonianza
2020
Stany Zjednoczone – Wymiana wiedzy i umiej?tno?ci na poziomie mi?dzynarodowym z korzy?ci? dla m?odzie?y z Los Angeles
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Stati Uniti, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SUO, SUO
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Musica, INE, INE, Italia, Italia
2020
SG – Wkrótce uka?e si? nowe wydanie salezja?skiego modlitewnika z dodatkami
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Preghiera
2020
Boliwia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Irineo Machaci
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Clementa Lakry, salezjanina
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2020
2020
Belgia – Ks. Basañes odprawia Msz? ?w. ku czci ?w. Jana Bosko w Brukseli
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Guillermo Basañes, Don Bosco International
2020
?wi?to Ksi?dza Bosko na ?wiecie
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
Tajlandia – XII Kapitu?a Generalna Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi (SIHM)
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Anniversari
2020
Tajlandia – XII Kapitu?a Generalna Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi (SIHM)
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA
2020
Sudan Po?udniowy – Robert Ocan, bohater, który uratowa? od ?mierci ponad 7 tys. osób
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Sudan del Sud, Uganda
2020
W?ochy – Nowy dom dla m?odych pe?noletnich w Turynie-San Paolo
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, ICP, ICP, Italia, Italia, Migranti, Opzione Preferenziale, Torino
2020
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? animacji w Wenezueli
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, VEN, VEN
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Nowa salezjanka wspó?pracownica
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Salesiani Cooperatori, AFM, AFM
2020
Pakistan – ?wi?to Ksi?dza Bosko z udzia?em wspólnot salezja?skich z Lahaur i Kwety
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne o?miu nowicjuszy
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
S?owenia – Otwarcie nowego archiwum inspektorialnego
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Zaanga?owanie Rodziny Salezja?skiej w Hiszpanii na rzecz m?odzie?y
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Famiglia Salesiana, Giovani, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, Archivi, Storia
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Premi e Riconoscimenti, Editrici
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | India, India, Prafulta, Psicologia
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Volontariato, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, AUS, AUS, Austria, Austria, Unione Europea, Europa
2020
Rwanda – Uwiringiyimana Grace, pocz?tkuj?ca spawaczka, z o?rodka kszta?cenia zawodowego “Don Bosco” w Rango
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rwanda, Ragazze, AGL, AGL, Donne, Scuole
2020
Wietnam – Zmar? ks. John Nguyen Van Ty, by?y inspektor
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE, Decessi
2020
SG – Wytyczne i wskazówki dotycz?ce salezja?skiego towarzyszenia osobistego b?d? zaprezentowane w czasie KG28
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2020
Uganda – Turniej pi?ki no?nej ko?czy obchody ?wi?ta ku czci Ksi?dza Bosko
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2020
Chorwacja – Dzie? Inspektorii
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
Mjanma – Wizyta salezja?skiego kardyna?a Charles’a Bo w “Nazareth House”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Charles Maung Bo
2020
Urugwaj – Otwarcie salezja?skiego nowicjatu dla Argentyny, Chile i Urugwaju
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia
2020
Urugwaj – Otwarcie salezja?skiego nowicjatu dla Argentyny, Chile i Urugwaju
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Uruguay, ARN, ARN, ARS, ARS, CIL, CIL, URU, URU
2020
Brazylia – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Campo Grande
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Natale Vitali
2020
W?ochy – “Artysta maluj?cy piaskiem” kre?li oblicze Ksi?dza Bosko
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Arte, Festa Don Bosco, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
W?ochy – Nowa strona internetowa Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Sito
2020
S?owacja – Przywo?uj?c ?wiadectwo ?ycia ks. Ernesta Macáka, salezjanina
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Slovacchia, SLK, SLK
2020
Brazylia – Zako?czenie dochodzenia diecezjalnego dotycz?cego m?cze?stwa s?ug Bo?ych Rudolfa Lunkenbeina i Simão Bororo
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Rodolfo Lunkenbein, Simão Bororo, Pier Luigi Cameroni
2020
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko na Valdocco: “W gruncie rzeczy ludzie m?odzi nie przestaj? poszukiwa? sensu ?ycia i nadziei zwi?zanej z przysz?o?ci?”
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, MGS Movimento Giovanile Salesiano, Ángel Fernández Artime, Giovani, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Madagaskar – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Ivato
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | MDG, MDG, Madagascar, Madagascar
2020
Haiti – ?wi?to Ksi?dza Bosko w La Saline
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2020
D.R. Konga – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Lubumbashi
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Gruzja – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Tbilisi
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | PLN, PLN, Georgia, Georgia
2020
W?ochy – ?wi?to Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego ko?czy obchody ku czci Ksi?dza Bosko
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
PRZES?ANIE PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO DO M?ODZIE?Y Z WSZYSTKICH PLACÓWEK SALEZJA?SKICH NA ?WIECIE
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Servizio Civile, Salesiani per il Sociale
2020
PRZES?ANIE PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO DO M?ODZIE?Y Z WSZYSTKICH PLACÓWEK SALEZJA?SKICH NA ?WIECIE
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano, Festa Don Bosco, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Don Bosco, Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, ICP, ICP
2020
W?ochy – Sny wczoraj i dzi?
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Giovani, Missioni Don Bosco, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, Italia, Italia
2020
Indie – Wzbogaci? si? zbiór O?rodka Rodzimych Kultur im. Ksi?dza Bosko dzi?ki Sonii Gandhi
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Arte, INS, INS, India, India, Indigeni, Personaggi illustri, Eventi
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Niech Ksi?dz Bosko pomo?e nam, by?my nie zawiedli oczekiwa? m?odzie?y”
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Valdocco
2020
Hiszpania – Zdj?cie Ksi?dza Bosko “zanurzonego w mi?o?ci ludzi”
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Spagna, Don Bosco
2020
Stany Zjednoczone – Salezjanie pomagaj? bezdomnym ze wschodniego Los Angeles
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Stati Uniti, SUO, SUO, SUO, SUO, Senzatetto
2020
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
Kolumbia – Pierwsze ?luby zakonne w salezja?skim nowicjacie mi?dzynarodowym “Sagrado Corazón”
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, CAM, CAM, COB, COB, COM, COM, ECU, ECU, PER, PER, VEN, VEN, Colombia, Colombia
2020
Gwatemala – Dzie? sportu i jedno?ci
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Tajlandia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Peru – Zjazd i ?wi?to Inspektorii 2020
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Brazylia – Misyjna akcja m?odzie?y w Juazeiro do Norte
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2020
Kolumbia – ?luby wieczyste salezjanina Andrésa Leopoldo Gómeza Garzóna, salezjanina koadiutora
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, COB, COB, Colombia, Colombia
2020
SG – List po?wi?cony salezjaninowi kap?anowi w najbli?szym numerze Dokumentów Rady Generalnej
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Salesiani Sacerdoti, Salesiani Sacerdoti, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2020
W?ochy – Pierwsze zdj?cie zrobione Ksi?dzu Bosko i ostatnie znalezione
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Italia, Italia
2020
Boliwia – Kami, misja w chmurach
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Tecnologie
2020
Mjanma – “Wystarczy ci mojej ?aski”: ?wi?cenia biskupie ks. Lucasa Dau Ze, salezjanina
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Lucas Jeimphaung Dau Ze, Vescovi, Charles Maung Bo, Ordinazioni Episcopali
2020
W?ochy – Rozpocz??y si? uroczysto?ci ku czci ?w. Jana Bosko na Valdocco: “Bez Ksi?dza Bosko nie byliby?my tutaj jako Rodzina Salezja?ska”
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Valdocco
2020
W?ochy – Najpi?kniejsze zdj?cie: „Ksi?dz Bosko kap?an, ojciec i duszpasterz”
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Don Bosco
2020
Angola – Berta, mama Ma?gorzata z Luandy: “Chc? si? zu?y? w dawaniu siebie innym”
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Mamma Margherita, ANG, ANG, Angola, Angola, Sviluppo, Donne
2020
Mjanma – Dalszy salezja?ski wk?ad na rzecz diecezji Lasho
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Charles Maung Bo, Joseph Zen, Cardinali, Vescovi, Lucas Jeimphaung Dau Ze
2020
SG – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko 2020 na Valdocco
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Hiszpania – Oficjalne otwarcie Szko?y “Salesianos Pamplona” w Sarriguren: “Chcemy jak najlepiej przygotowa? was do ?ycia”
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SSM, SSM, Nuova Presenza
2020
Mongolia – Nowa grupa m?odzie?y na salezja?skiej placówce w Darchan
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2020
2020
Indie – ?wi?to Ksi?dza Bosko z udzia?em m?odzie?y z Karnataki
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2020
Malta – Nowy dom “Alberto Marvelli” dla m?odych bezdomnych
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Malta, Malta
2020
Brazylia – Obj?cie urz?du przez nowego inspektora Porto Alegre: ks. Gilsona Marcosa da Silv?
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile, Natale Vitali
2020
W?ochy – Zdj?cie najbardziej wzruszaj?ce: „Ksi?dz Bosko w otoczeniu ch?opców”
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Italia, Italia
2020
Filipiny – Do?wiadczenie wolontariuszki: “Rado?? polega na pomaganiu innym w stawaniu si? lepszymi”
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Volontariato, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2020
Austria – Dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele. Dzie? refleksji Rodziny Salezja?skiej nad Wi?zank?
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, AUS, AUS, Austria, Austria, Strenna 2020, Eventi
2020
Kamerun – U?atwi? dost?p do edukacji na odpowiednim poziomie
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, ATE, ATE, Camerun, Camerun, Sviluppo, Scuole, ONG, Solidarietà
2020
Peru – “Oratorium ukszta?towa?o moj? nadziej? i moje marzenia”: Martín Martínez
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Perù, Oratorio, Vocazioni, PER, PER
2020
Portugalia – “Art&Sal” salezjanów z Funchal w musicalu o ?yciu Matki Teresy
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
D.R. Konga – Spotkanie zakonników i zakonnic
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Ukraina – Nowa szko?a salezja?ska w ?ytomierzu
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Ucraina, PLS, PLS
2020
W?ochy – Ks. Francesco Cereda na ?wi?cie Ksi?dza Bosko w Novarze
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Francesco Cereda
2020
Odwiedzaj?cy Pokoiki Ksi?dza Bosko w Rzymie w 2019 r.
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Camerette, Camerette, Don Bosco, Don Bosco, Roma, Roma
2020
W?ochy – R?ce Ksi?dza Bosko
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Italia, Italia
2020
SG – Nowy “podr?cznik salezja?skiego dyrektora” b?dzie rozprowadzany w czasie KG28
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Direttori, Ivo Coelho
2020
SG – “Nie przesta?em zajmowa? si? ch?opcami, zabawiaj?c ich opowiadaniami”. W kontek?cie 54. ?wiatowego Dnia ?rodków Spo?ecznego Przekazu
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco
2020
SG – Ostatnie po?egnanie ks. Francesco Maraccaniego, salezjanina
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Decessi
2020
Argentyna – Dwójka ?wieckich misjonarzy na terenie Formosy
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Madagaskar – Wychowanie, wiara i kultura w radiu „Don Bosco”
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | MDG, MDG, Madagascar, Madagascar
2020
Tajlandia – “Salesian Academic Camp 2020”
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Niemcy – Spotkanie chorwackich kap?anów kwinkwenistów
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | CRO, CRO, Germania, Germania
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny dokonuje po?wi?cenia kaplicy wspólnoty salezja?skiej w Chieri
Dane | 27-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP
2020
SG – Zdj?cie twarzy Ksi?dza Bosko, „która do nas mówi”
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Don Bosco
2020
SG – 24 stycznia: ?wi?to patrona Zgromadzenia i Rodziny Salezja?skiej
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Decessi
2020
SG – 24 stycznia: ?wi?to patrona Zgromadzenia i Rodziny Salezja?skiej
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Spiritualità Salesiana, San Francesco di Sales, RMG, RMG, RMG
2020
Gwatemala – Salezja?ska misja w San Benito Petén ?pieszy z pomoc? nowej fali migrantów
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Australia – KG28: tak?e bogate do?wiadczenie zwi?zane z duszpasterstwem m?odzie?owym i misyjnym ?wieckich
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia, CG28
2020
SG – Prze?o?ony Generalny w czasie ostatniego “s?ówka na dobranoc”: “Wype?nili?my wol? Bo??, animuj?c Zgromadzenie w stylu Ksi?dza Bosko”
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale
2020
Stany Zjednoczone – Zjazd Inspektorii Zachodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2020
Salwador – 22 nowych salezjanów wspó?pracowników w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
Indie – Rekolekcje dla 250 ludzi m?odych z “Don Bosco Ongole”
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2020
W?ochy – Spotkanie dyrektorów Okr?gu W?och ?rodkowych
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2020
SG – Kardyna? Cristóbal López Romero, salezjanin, przewodniczy Mszy ?w. w ?wi?to ?w. Franciszka Salezego
Dane | 24-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Cristóbal López
2020
W?ochy – Zdj?cie “Ksi?dz Bosko kl?cz?cy”
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Italia, Italia
2020
SG – Konferencja prasowa przed KG28: zaanga?owanie salezjanów na rzecz wszystkich ludzi m?odych na ?wiecie
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, CG28, Cristóbal López
2020
Boliwia – Zako?czy? si? drugi stopie? Szko?y dla salezja?skich animatorów
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Brazylia – Spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej 2020
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2020
Liberia – Uczniowie liceum spotykaj? si? ze swoim dyrektorem przed egzaminami
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Liberia, Liberia
2020
Korea Po?udniowa – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2020
Indie – Nagroda dziennikarska dla abpa Thomasa Menamparampila, salezjanina
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, India, India, India, India, Thomas Menamparampil, Premi e Riconoscimenti, Thomas Menamparampil, Premi e Riconoscimenti
2020
Uganda – Palabek: nowy obszar misyjny
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Uganda, Missioni, Missioni, Missioni, AGL, AGL, Palabek
2020
W?ochy – Podpisano protokó? ustale? mi?dzy Papieskiem Uniwersytetem Salezja?skim i Policj? Finansow?
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Formazione, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Formazione, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
D.R. Konga – Kuratorium postnowicjatu i studentatu teologicznego
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Meksyk – Spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej inspektorii Guadalajary
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2020
Japonia – IV Program formacyjny dla ?wieckich wspó?pracowników
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone
2020
Ekwador – Rozpocz?cie projektu rozwoju dla 120 autochtonek
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
W?ochy – Zdj?cie Ksi?dza Bosko, który si? u?miecha
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | Libri
2020
W?ochy – Zdj?cie Ksi?dza Bosko, który si? u?miecha
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Italia, Italia
2020
Brazylia – “UniSALESIANO” b?dzie koordynowa? projekt budowy repliki “Rover Curiosity” NASA
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Vocazioni, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Sito
2020
Brazylia – “UniSALESIANO” b?dzie koordynowa? projekt budowy repliki “Rover Curiosity” NASA
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Università, Scienze, Tecnologie
2020
Indie – 25-lecie Nowicjatu “Naj?w. Serca PJ” inspektorii Hyderabadu
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Eventi, Anniversari
2020
Italia – IV Spotkanie uczestników kursu dla m?odych misjonarzy 2019/2020
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Brazylia – Projekt misyjny dla doros?ych z Foz do Iguaçu
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2020
Wietnam – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2020
Gwatemala – Nowy rok formacyjny w CRESCO Ameryki
Dane | 21-01-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, CRESCO
2020
Brazylia – 120 lat salezja?skiego Liceum i 15 lat Instytutu Ksi?dza Bosko: tradycja w sztuce wychowania
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Anniversari, Scuole, Eventi
2020
Indie – “Assam Don Bosco University” otrzymuje nagrod? “Zaanga?owany uniwersytet 2020” regionu Azja-Pacyfik
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | IUS, ING, ING, India, India, ADBU, Università, Premi e Riconoscimenti
2020
SG – Salezjanie na ?wiecie przed 28. Kapitu?? Generaln?
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, CG28, Cristóbal López
2020
W?ochy – Zako?czy?y si? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej: konkretno??, odwaga i zaanga?owanie
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Strenna 2020
2020
D. R. Konga – Spotkanie formacyjne dla asystentów
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | ACC, ACC, ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, RD Congo
2020
Argentyna – Spotkanie przygotowuj?ce do ?lubów wieczystych
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, ARS, ARS, BOL, BOL, CIL, CIL, ECU, ECU, PAR, PAR, Argentina, Argentina
2020
Kostaryka – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Jeana Paula Bethancourta
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2020
Indie – Sze?ciu nowych kap?anów z inspektorii Chillon i Guwahati
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, ING, ING, INS, INS, India, India
2020
Ekwador – Solidarna gospodarka jest mo?liwa: mi?dzynarodowe wsparcie dla kobiet z Salinas i Simiatug
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Spagna, Economia, Ecuador, Economia, Economia, Economia, Solidarietà, ONG, Donne
2020
Timor Wschodni – Salezjanie na rzecz polepszenie ?ycia i zdrowia m?odzie?y
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Timor Est, Procure Missionarie, Procure Missionarie, TLS, TLS
2020
W?ochy – G?owa, serce i r?ce w komunikacji g??boko ludzkiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Mongolia – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2020
Indie – 430 ludzi m?odych uczestniczy w ?wi?cie M?odych z Hyderabadu
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2020
Chile – Spotkanie G?ównej Komisji ds. Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2020
W?ochy – Spotkanie dotycz?ce duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2020
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego i cz?onków Rady Generalnej w mi?dzynarodowej Wspólnocie na Testaccio
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
W?ochy – Ruszaj? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Eventi, Strenna 2020
2020
Indie – Krajowe sympozjum szkolnych klubów praw cz?owieka
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | Libri
2020
Indie – Krajowe sympozjum szkolnych klubów praw cz?owieka
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | India, India, Eventi, Diritti, Bambini
2020
Salwador – Jairo Alemán spe?ni? swoje marzenia, otrzyma? protez? i mo?e dalej pracowa?
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Salute, Università
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ksi?dz Bosko równie? dzisiaj zmienia ?ycie m?odzie?y
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Formazione Professionale, PGS, PGS, Testimonianza
2020
Korea Po?udniowa – 10. rocznica ?mierci ks. Johna Lee Tae Soka, salezjanina
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, John Lee TaeSuk, Anniversari
2020
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Ekwador – Rodzina Salezja?ska zastanawia si? nad Wi?zank? 2020
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
Brazylia – 400 ludzi m?odych wzi??o udzia? w Akcji Misyjnej
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – Droga wolno?ci. Mafia, zaanga?owanie i odpowiedzialno??
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Tanzania – “Karibu, Rebecca”: ?wiadectwo wolontariuszki, która czyni wszystko, co w jej mocy
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Tanzania, AFE, AFE, GBR, GBR
2020
SG – Obecno?? pana Jeana Paula Mullera, ekonoma generalnego, w korpusie dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, RMG, RMG, RMG, Jean Paul Muller, Lussemburgo
2020
SG – Nowy prze?o?ony hiszpa?skiej inspektorii ?w. Jakuba Wi?kszego: ks. Fernando García Sánchez
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Ispettori, RMG, RMG, RMG, SSM, SSM, Nomine
2020
Boliwia – Coroczny zjazd salezjanów
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Wietnam – Dzie? Rodziny Salezja?skiej Wietnamu Pó?nocnego
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2020
Portugalia – By?a wychowanka „Estoril” wygrywa “The Voice”
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie Xaviera Bandya
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INB, INB, India, India
2020
Praca ANS w 2019 roku
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | ANS, Artemide Zatti, Don Bosco
2020
Haiti – Salezjanie na Haiti: 10 lat nieprzerwanej pracy na rzecz odbudowy kraju
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Educazione, Procure Missionarie, Procure Missionarie, HAI, HAI, Haiti, Haiti, Sviluppo
2020
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii czeskiej
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | CEP, CEP, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
SG – KG28: w sieci dost?pny jest filmik wideo o “dokumencie roboczym”
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
CZWÓRKA CH?OPCÓW I „SEN”
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, Storia
2020
D.R. Konga – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, STRENNA, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AFC, AFC, Strenna 2020
2020
Republika Dominika?ska – M?odzie? salezja?ska przeciwko wylesianiu
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Giovani, ANT, ANT
2020
Tajlandia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Matthew Kitichai Saisawanga
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Ordinazioni Sacerdotali, THA, THA
2020
Indie – Program wychowawczy dla potrzebuj?cych dzieci z Rajasthanu
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Educazione, INB, INB, India, India, Bambini
2020
W?ochy – Dni ekologiczne w dziele Ksi?dza Bosko w Genui: w s?u?bie miastu i m?odzie?y
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Ambiente, Creato
2020
Rok 2020: “M?odzie? na pierwszej linii”
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii wenezuelskiej pw. ?w. ?ukasza
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Ispettori, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
Haiti – 12 stycznia 2020: 10 lat po trz?sieniu ziemi
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, HAI, HAI, Haiti, Haiti, Disastri, Anniversari, Pascual Chávez, Solidarietà
2020
Argentyna – Obóz formacyjny MGS z udzia?em 60 osób
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, CIL, CIL, Argentina, Argentina
2020
Watykan – Papie? Franciszek ochrzci? 32 dzieci
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
Polska – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego Inspektorii Krakowskiej
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2020
SG – “Ricerche Storiche Salesiane” nr 73
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Libri, ISS, RMG, RMG, RMG, Storia, Ricerche Storiche Salesiane
2020
Filipiny – Tablica i naklejka: wyraz dumy z powodu bycia by?ym wychowankiem salezja?skim
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – “Yamaha” i salezjanie razem na rzecz m?odzie?y
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ILE, ILE, Italia, Italia, Moto
2020
Chile – Salezja?skie kolonie “Villa Feliz”
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2020
Honduras – 51 osób m?odych i doros?ych przyjmuje sakrament bierzmowania
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Honduras, Honduras
2020
2020
Indie – Czterech nowych kap?anów inspektorii Mumbaju
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INB, INB, India, India
2020
Magellano e Don Bosco intorno al mondo. I luoghi della memoria
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Libri
2020
Azerbejd?an – Salezjanin misjonarz w?ród ma?ej azerskiej trzody
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, SLK, SLK, Azerbaigian, Azerbaigian
2020
Pakistan – Serce pe?ne wdzi?czno?ci za 20 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
Hiszpania – Powo?anie, kwestia g??bokich korzeni
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Vocazioni, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SSM, SSM
2020
Portoryko – Strach i zniszczenie z powodu trz?sienia ziemi, w kontek?cie kolejnych wstrz?sów
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Porto Rico, ANT, ANT, Terremoto, Disastri
2020
2020
Indie – O?miu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Tajlandia – Orkiestra salezja?skiej szko?y “Hua Hin Vitthayalai” zwyci?zc? trofeum
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
W?gry – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG
2020
Peru – “Dzienniczek nr 80”: ostatni dzienniczek ks. Bolli
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Perù, Missioni, Missioni, Missioni, PER, PER, Luis Bolla, Storia
2020
SG – 10 wydarze?, okazji i hasztagów, by sta? si? “trending topic 2020”
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Social
2020
Mongolia – Misyjny plakat powo?aniow? “iskr?”: historia m?odego kleryka Almeidy
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, INB, INB, VIE, VIE, India, India, Mongolia, Mongolia
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2020
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Italia, Italia, Eventi, Eventi
2020
Rwanda – Oratorium w Gatenga ka?dego dnia przyjmuje setki ludzi m?odych
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL
2020
Polska – Ponad milion osób w Orszakach Trzech Króli
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2020
W?ochy – Zjazd MGS z salezja?skich placówek z W?och Po?udniowych
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, IME, IME
2020
Indie – Czterech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INH, INH, India, India
2020
W?ochy – Pierwsze pomieszczenie wybudowane przez Ksi?dza Bosko
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Cristóbal López, CG28, Cristóbal López
2020
W?ochy – Pierwsze pomieszczenie wybudowane przez Ksi?dza Bosko
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Camerette, Don Bosco, Italia, Italia
2020
W?ochy – „Meeting” nastolatków z Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Sycylii
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
Hiszpania – Doroczne spotkanie formatorów salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2020
D.R. Konga – 69 ludzi m?odych w kierunku lepszej przysz?o?ci
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Indie – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Tiruchy
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Korea Po?udniowa – Trwaj? przygotowania do obchodów 10. rocznicy ?mierci “Ksi?dza Bosko z Tonj”
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, John Lee TaeSuk, Anniversari
2020
Paragwaj – Odszed? wielki cz?owiek, wielki kap?an, wielki biskup: zmar? bp Zacarias Ortiz Rolón
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Decessi, Vescovi, Zacarias Ortiz Rol
2020
W?ochy – Ks. Caiani: “Nasze serce bije tam, gdzie bije serce m?odzie?y”
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, ILE, ILE, Italia, Italia, Scuole
2020
Misjonarze zamordowani w roku 2019
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine, Decessi
2020
Misjonarze zamordowani w roku 2019
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Salesiani Sacerdoti
2020
Indie – Spotkanie rozwijaj?ce talenty dzieci i ?wiadomo?? spo?eczn?
Dane | 03-01-2020 łowo kluczowe | INM, INM, India, India
2020
2020
Polska – M?odzi z MGS na Europejskim Spotkaniu „Taizé”
Dane | 03-01-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Polonia
2020
D.R. Konga – Materace i moskitiery dla dzieci z “Maison Papy”
Dane | 03-01-2020 łowo kluczowe | RD Congo, Bambini, Materassi, RD Congo, Bambini, Materassi
2020
W?ochy – 1157 m?odych wolontariuszy gotowych do powszechnej s?u?by cywilnej
Dane | 03-01-2020 łowo kluczowe | Giovani, Italia, Italia, Servizio Civile, Salesiani per il Sociale
2020
Brazylia – Ekipa projektu “AMA” odwiedza wioski, konserwuj?c studnie
Dane | 03-01-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, AMA, Xavantes, pozzi
2020
Tajlandia – Bo?e Narodzenie czasem darów i dzielenia si? w Tajlandii i Laosie
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Laos, Laos
2020
Peru – Misje si? wzmacniaj? dzi?ki obecno?ci bpa Marcelo Melaniego
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Watykan – Msza ?w. w uroczysto?? ?wi?tej Bo?ej Rodzicielki Maryi i 53. ?wiatowy Dzie? Pokoju
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
W?ochy – Salezjanie Ksi?dza Bosko w L`Aquili: po co ADMA?
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Salesiani, ADMA, ADMA, Don Bosco, Don Bosco, Italia, Italia, Italia, Italia
2020
Ekwador – Nowe logo “Proyecto Salesiano Ecuador”
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe |
2020
Rwanda – Rok 2019 ko?czy si? zobowi?zaniem dotycz?cym modernizacji kszta?cenia zawodowego w salezja?skich szko?ach
Dane | 02-01-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rwanda, Scuola Salesiana, Modernizzazione
2020
2019
2019
Timor Wschodni – Dzie? salezja?skiej Wizytatorii Timoru Wschodniego
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2019
D.R. Konga – Ósemka uczniów z „EcoPo”
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2019
W?ochy – “Siamo Umani”, projekt integracyjny na podwórku “Sacro Cuore” w Rzymie
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | Rifugiati, Italia, Italia, Italia, Italia, Siamo Uniti, Sacro Cuore, Sacro Cuore, Solidarietà, Lavoro
2019
Wenezuela – Alarm ?ywno?ciowy
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | Venezuela
2019
Brazylia – Katolicki Uniwersytet “Dom Bosco” z Campo wprowadza studia podyplomowe o zasi?gu mi?dzynarodowym
Dane | 31-12-2019 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Universit? Dom Bosco, Salesianit, Campo Grande
2019
W?ochy – „Don Bosco Casale Monferrato”: Bo?e Narodzenie we wspólnocie „Haramie”
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2019
Indie – Bo?e Narodzenie dla dzieci z “Bosco Gramin Vikas Lendra”
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2019
Kenia – Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego 2019
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2019
Maroko – Kard. López Romero, salezjanin: “Migracje nie stanowi? problemu, ale s? konsekwencj? wielu problemów”
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | Marocco, Marocco, Cristóbal López, Migranti
2019
Hiszpania – Zmar? fotograf ostatnich prze?o?onych generalnych: ks. Mena
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | Spagna, Jos? Luis Mena, Fotografo
2019
W?ochy – Elisabetta Cipollone mianowana Oficerem Orderu Zas?ugi Republiki W?oskiej
Dane | 30-12-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Elisabetta Cipollone, Ordine al Merito, Premi e Riconoscimenti
2019
SG – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2020: polityka “Ojcze nasz”
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Strenna 2020, Filiberto González, Strenna 2020, Filiberto González
2019
Filipiny – 15 lat “Bisperas sa Veritas”
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Radio
2019
W?ochy – Projekt “INSIEME” w Venaria Reale: warsztaty “prania brudów” dla rodziców
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Famiglia, Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2019
Mjanma – ?wi?cenia diakonatu
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2019
Austria – “Oblicza Zgromadze?”: zdj?cie m?odego salezjanina na charytatywnej wystawie
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Formazione iniziale, AUS, AUS, Austria, Austria
2019
Ecuador - Morte di padre Juan Bottasso, missionario e docente universitario
Dane | 26-12-2019 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, Ecuador, Salesiani Sacerdoti, Salesiani Sacerdoti, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni
2019
Weso?ych ?wi?t!
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Natale
2019
Weso?ych ?wi?t!
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Natale
2019
Burkina Faso – Siostra Bernarda Garcia CMW otrzymuje nagrod? “Caminando juntos” z okazji 60-lecia “Manos Unidas”
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Spagna, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Burkina Faso, Burkina Faso, Solidarietà, Premi e Riconoscimenti, ONG
2019
Indie – Salezjanin przet?umaczy? Bibli? na j?zyk tiwa
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Libri, ING, ING, India, India, Indigeni
2019
SG – “?y? czu?o?ci? Boga, jak? On darzy swoje dzieci”. ?yczenia Prze?o?onego Generalnego na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia 2019
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Natale
2019
Meksyk – ?wi?towanie Bo?ego Narodzenia przez salezjanów z inspektorii Miasta Meksyk
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2019
Brazylia – Bo?onarodzeniowe ?wi?towanie w koled?u “Dom Bosco” w Santa Rosa
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2019
Wietnam – 700 dzieci na Targach Bo?onarodzeniowych
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2019
Hiszpania – Solidarno?ciowe akcje bo?onarodzeniowe salezja?skich domów
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2019
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Cristhiana Beniteza
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Paraguay, Ordinazioni Sacerdotali, PAR, PAR
2019
Palestyna – Mi?dzynarodowe Muzeum Szopek w centrum Betlejem
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Libri, Don Bosco
2019
Palestyna – Mi?dzynarodowe Muzeum Szopek w centrum Betlejem
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Palestina, Presepi
2019
Hiszpania – Fundacja “Don Bosco” uhonorowana nagrod? “Andalucía Joven” za zaanga?owanie na rzecz m?odzie?y
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Premi e Riconoscimenti, Fundación Don Bosco
2019
W?ochy – Rozpocz?cie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Very Grity, salezjanki wspó?pracownicy
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Vera Grita, Pier Luigi Cameroni, Francesco Cereda
2019
2019
Japonia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Johna Phu
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2019
2019
W?ochy – Koncert Bo?onarodzeniowy w ko?ciele UPS
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2019
Panama – Prezydent Cortizo przewodniczy ceremonii wr?czenia dyplomów uczniom Szko?y technicznej „Don Bosco”
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM, Personaggi illustri
2019
Japonia – “Nie pozostawiam ci spadku, ale przekazuj? ci wiar?”: wywiad z p. Mitsuhiro Tateishim, by?ym wychowankiem salezja?skim
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Exallievi, Exallievi, GIA, GIA, GIA, GIA, Papa Francesco, Papa Francesco
2019
W?ochy – Sala ministerstwa edukacji dedykowana Ksi?dzu Bosko
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Educazione, Don Bosco, Italia, Italia
2019
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Angoli: ks. Martín Lasarte
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ANG, ANG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Angola, Angola, Angola, Angola, Nomine
2019
2019
SG – Ostatnie wspólne spotkanie Rad Generalnych SDB i CMW
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Yvonne Reungoat, Yvonne Reungoat
2019
Kolumbia – Bo?onarodzeniowa misja w inspektorii Medellín
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2019
Watykan – Papie? Franciszek spotka? si? z uchod?cami przyby?ymi z wyspy Lesbos
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2019
SG – Nowi prze?o?eni Inspektorii Krakowskiej, Tiruchy i wizytatorii Mozambiku
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | INT, INT, MOZ, MOZ, PLS, PLS, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Mozambico, Superiori, Cracovia, Tiruchy, Nomine
2019
Kenia – Rusza realizacja “Global Program Project”
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Mozambico, Nomina Superiori, Cracovia, Tiruchy
2019
Kenia – Rusza realizacja “Global Program Project”
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Kenya, Kenya, Progetto Giovanile, Global Program Project, Eventi
2019
W?ochy – Projekt “NET4GROW”
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Progetto Giovanile, Net4grow, Agricoltura
2019
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu kl. Michaela Paganiego
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, ICP, ICP
2019
Wenezuela – O?miu salezjanów z?o?y?o ?luby wieczyste
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Venezuela, Professioni Perpetue, VEN, VEN
2019
SG – Spotkanie niektórych ambasadorów akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2019
Brazylia – Dom dla dzieci z Amazonii
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Amazzonia, Indigeni
2019
W?ochy – Parafia ?w. Jana Bosko w Rzymie: szczególny 8 grudnia
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Don Bosco, ICC, ICC, Roma
2019
Tajlandia – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Prowincji
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, THA, THA
2019
Filipiny – Musical w wykonaniu salezja?skich nowicjuszy i aspirantów
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2019
Brazylia – Uhonorowanie salezjanów przez gmin? Lins z okazji 80-lecia ich obecno?ci
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2019
Co wydarzy?o si? na ?wiecie w roku za?o?enia Pobo?nego Towarzystwa ?w. Franciszka Salezego?
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani, Salesiani, Don Bosco, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2019
Argentyna – Przemówienie i homilia Prze?o?onego Generalnego na VIII ?wiatowym Kongresie Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Argentina, Argentina, Argentina, Argentina, Congresso Internazionale Maria Ausiliatrice, Congresso Internazionale Maria Ausiliatrice
2019
Kolumbia – Wydzia? wychodz?cy na zewn?trz: formacja kanoniczna nowicjuszy SDB i nowicjuszek CMW
Dane | 17-12-2019 łowo kluczowe | COM, COM, COM, COM, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia
2019
D.R. Konga – Wizyta ks. inspektora na placówkach salezja?skich w Bukavu, Gomie i Uvirze
Dane | 17-12-2019 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2019
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Belo Horizonte: ks. Gildásio Mendes dos Santos
Dane | 17-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, BBH, BBH, BBH, BBH, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale, Nomine
2019
Watykan – Koncert Bo?onarodzeniowy 2019
Dane | 17-12-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Vaticano, Concerto, Amazzonia
2019
S?owenia – Przyrzeczenia czwórki salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, SLO, SLO
2019
Brazylia – Radio “FM DOM BOSCO” zwyci??a w pierwszej edycji Nagrody dziennikarskiej MPCE
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2019
Timor Wschodni – 150. rocznica ADMA
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Timor Est, ADMA, TLS, TLS
2019
Korea Po?udniowa – Jeju Island wita pierwsz? wspólnot? salezja?sk?
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Seoul
2019
SG – Ks. Joseph Pauria nowym prze?o?onym inspektorii Kalkuty
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INC, INC, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, India, India, India Calcutta, Nomine
2019
Austria – Dwójka ludzi m?odych z MGS odpowiedzia?a na adwentowe wyzwanie
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano, AUS, AUS, Austria, Austria, Austria, Austria, Austria, Austria, Avvento
2019
Chile – Kolekta na remont Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w mie?cie Talca
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Cile, Cile, Talca, Maria Ausiliatrice
2019
SG – “Miejsce naszych narodzin”: ks. Luca Barone pomaga nam odkry? na nowo Colle Don Bosco
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Colle Don Bosco, CG28
2019
Japonia – Ks. Achille Loro Piana, salezjanin, ?wiadek rozwoju kultury powo?aniowej w regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, Missioni, Missioni, Missioni, GIA, GIA, Giappone, Giappone, Animazione Missionaria
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Stati Uniti, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Missioni, Missioni, Missioni, SUO, SUO
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Donne, Povertà, Sviluppo
2019
SG – Nowi prze?o?eni inspektorii Austrii, S?owacji i W?gier
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Ispettori, AUS, AUS, RMG, RMG, RMG, SLK, SLK, UNG, UNG, Nomine
2019
Salwador – ?wi?to oratoriów
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Disastri
2019
Salwador – ?wi?to oratoriów
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2019
Portugalia – ?wi?cenia diakonatu kl. Celestino da Costy
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | POR, POR
2019
Indie – Dzie? Inspektorii Mumbaju
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | INB, INB
2019
W?ochy – Nagrodzony multipleks “Cynthianum” salezjanów z Genzano
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | ICC, ICC
2019
Jorge Mario Bergoglio: 50 lat kap?a?stwa
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani, Oratorio, Papa Francesco
2019
BÓG SI? RODZI W AGARTALI
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INS, INS, India, India, Disabilità, Natale
2019
SG – 150. rocznica urodzin s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani, Formazione, Accoglienza minori, Formazione, Formazione, Formazione, Belgio, Belgio
2019
SG – 150. rocznica urodzin s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Ignazio Stuchlý, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2019
Belgia – Salezjanie prezentuj? zintegrowany model przyj?cia, integracji spo?ecznej i kszta?cenia zawodowego
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Rifugiati, Belgio, Belgio, Salesiani per il Sociale, Associazione Don Bosco 2000
2019
Timor Wschodni – 15 nowicjuszy sk?ada pierwsze ?luby zakonne
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Timor Est, Prime Professioni, TLS, TLS
2019
Boliwia – Salezjanin diakon Moisés Ruiz Ríos wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2019
Brazylia – “Kantata na Bo?e Narodzenie” Uniwersytetu “Dom Bosco”
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Musica, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Natale, Università
2019
Peru – Dwaj nowi salezjanie kap?ani w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | PER, PER
2019
Polska – Nowi akolici Niepokalanej
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | PLS, PLS
2019
Kolumbia – ?luby wieczyste Evera Quisaboniego, salezjanina
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | COB, COB
2019
Republika Dominika?ska – Dobre praktyki pedagogiczne i duszpasterskie w s?u?bie salezja?skiej edukacji
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Educazione, ANT, ANT, Eventi
2019
Indie – Skuteczne przekazywanie warto?ci ewangelicznych poprzez media. Walne zgromadzenie “BOSCOM”
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia Sud, Asia Sud, IND, IND, India, India, BOSCOM
2019
Etiopia – O?rodek “Don Bosco” w dzielnicy Mekanissa: dom dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AET, AET, Etiopia, Etiopia, Povertà
2019
SG – Nowi prze?o?eni inspektorii brazylijskich Campo Grande i Porto Alegre
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | BCG, BCG, BPA, BPA, RMG, RMG, RMG, Nomine
2019
Ko?ció? pw. ?w. Jana Bosko w Rzymie: dane historyczne
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Parrocchie
2019
Ko?ció? pw. ?w. Jana Bosko w Rzymie: dane historyczne
Dane | 11-12-2019 łowo kluczowe | Paolo VI, Don Bosco, Chiesa, Roma
2019
W?ochy – Dobiega ko?ca 23. Kurs formacji w zakresie duszpasterstwa misyjnego
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Timor Est, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Missioni, Missioni, Missioni, TLS, TLS
2019
W?ochy – Dobiega ko?ca 23. Kurs formacji w zakresie duszpasterstwa misyjnego
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Pastorale, Missioni, Missioni, Missioni, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Università
2019
Indie – Zapobieganie wykorzystaniu dziewcz?t: wspó?praca mi?dzy producentem herbaty a salezjanami
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Ragazze, INC, INC, India, India, Tratta
2019
SG – “Energy Forever”. Salezja?skie instytucje wydaj? ko?cowe o?wiadczenie
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, Economia, Economia, Economia, Economia, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Creato, Ambiente, Creato, Ambiente
2019
Peru – Salezjanie na rzecz ubogiej m?odzie?y: praca w górach i w d?ungli
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Perù, Educazione, PER, PER, Povertà, Agricoltura, Rurali
2019
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Cesara Almeidy Siqueiry
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2019
Urugwaj – ?wi?cenia diakonatu salezjanów Nicolása Soto i Dominica Trana
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Uruguay, Ordinazioni Diaconali, URU, URU
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Dzie? skupienia m?odzie?y z MGS
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2019
W?ochy – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Martoglio w inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | ILE, ILE, Stefano Martoglio
2019
SG – “Cyfrowe oratorium” ca?kowicie nowe: odnowiona strona “SDB.org”
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Oratorio, Oratorio, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Sito, Sito
2019
Hiszpania – “Malaga jest dobr? ziemi?, by zasadzi? tu nasz styl, Ksi?dz Bosko chce tego”: 125 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SMX, SMX, Anniversari
2019
W?ochy – “Ksi?dz Bosko zechcia? przyby? tutaj! Ods?oni?to mural przedstawiaj?cy Ksi?dza Bosko
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Economia, Arte, Comunicazione Sociale, Economia, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Economia, Economia, IME, IME, Italia, Italia, Filiberto González, Jean Paul Muller
2019
Hongkong – Phyllis, m?oda osoba ?wiecka zaproszona na KG28: “Chc? kroczy? rami? w rami? z salezjanami, aby pomaga? naszej m?odzie?y”
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Laici
2019
Chile – ?wi?cenia diakonatu kl. Carlosa Marcelo Triguero
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CIL, CIL, Cile, Cile
2019
S?owenia – Szkolenie liderów programów oratoryjnych
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2019
W?ochy – Forum Organizacji Katolickich
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network, Italia, Italia, Don Bosco International, VIS, Don Bosco Youth Net, Don Bosco Green Alliance
2019
SG – Apel misyjny Prze?o?onego Generalnego na rok 2020
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Appello Missionario
2019
Formowanie dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Editoriale, Strenna 2020
2019
Japonia – Tak?e m?ody przedstawiciel VIDES nale?y do grupy m?odzie?owych konsultantów
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, GIA, GIA, VIDES
2019
W?ochy – Inna historia. Jaki Ksi?dz Bosko wy?ania si? z listów?
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Don Bosco, Don Bosco, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Italia, Italia, Eventi, Eventi
2019
Paragwaj – XXII Pielgrzymka M?odzie?y do Caacupé
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2019
Gwatemala – Nowa Rada prowincjalna salezjanów wspó?pracowników Ameryki ?rodkowo-Pó?nocnej
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Guatemala, Guatemala
2019
Brazylia – Akcja Spo?eczna w Oratorium ?w. Dominika Savio w Barbacenie
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2019
SG – Rozpocz?cie zimowej sesji plenarnej Rady Generalnej
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale
2019
Watykan – Inauguracja Choinki i Szopki na Placu ?w. Piotra
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2019
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Argentyny Po?udniowej: ks. Ramón Darío Perera
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Ispettori, Ispettori, ARS, ARS, ARS, ARS, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Argentina, Argentina, Argentina, Argentina, Ramon Dario Perera, Nomine
2019
Ekwador – “Mog?am otworzy? swoje serce, ?yj?c z mieszka?cami Simiatug”: do?wiadczenie wolontariuszki Eliški
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Musei
2019
2019
Brazylia – Darowizna w postaci filtrów ma ul?y? w cierpieniach autochtonom Xavante w Campinapolis
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Povertà, Indigeni
2019
W?ochy – Seminarium naukowe po?wi?cone integracyjnemu duszpasterstwu m?odzie?y
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Eventi
2019
Meksyk – Campo Bosco 2019
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2019
D.R. Konga – Formacja ludzi m?odych jako przysz?ych misjonarzy pokoju
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2019
W?ochy – Otwarcie 20. Wystawy Szopek w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2019
Ekwador – Kuratorium salezja?skiego postnowicjatu w La Tola
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2019
Kostaryka – Uczniowie “CEDES Don Bosco” w finale konkursu projektów edukacyjnych Ameryki ?aci?skiej
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica, App, Scienze
2019
Brazylia – Niezapomniane do?wiadczenie dla wolontariuszy z „Operazione Mato Grosso”
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Volontariato, Brasile, Brasile, Ugo de Censi
2019
Australia – M?odzi wci?? chc? odczu?, ?e s? kochani
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia, Cambogia, Cambogia
2019
Belgia – Konferencja mi?dzyreligijna po?wi?cona handlowi lud?mi
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Tratta, Eventi
2019
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu w Bogocie
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2019
Ekwador – Spotkanie poszerzonej ekipy Salezja?skiego Centrum Formacji Ci?g?ej Ameryki
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Ivo Coelho, Natale Vitali, Timothy Ploch
2019
Korea Po?udniowa – Rekolekcje adwentowe dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2019
Maroko – Kard. Cristóbal López Romero uczestniczy? w ?wi?cie Braterstwa
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | FRB, FRB, Marocco, Marocco, Cristóbal López
2019
10 pierwszych salezja?skich dzie? misyjnych
Dane | 04-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, San Nicolas de Los Arroyos
2019
"Ja ci? widz?... i to wystarczy, by rozpali? serce"
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Arte, Don Bosco, Italia, Italia
2019
Togo – Ho?d dla ks. Antonio Césara Fernándeza i ks. Fernando Hernándeza, salezjanów, i wszystkich ofiar terroryzmu
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone, Visita di Animazione, Václav Klement
2019
Togo – Ho?d dla ks. Antonio Césara Fernándeza i ks. Fernando Hernándeza, salezjanów, i wszystkich ofiar terroryzmu
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Togo, Martiri, AFO, AFO, Burkina Faso, Burkina Faso, Eventi, Antonio César Fernández, Fernando Hernández
2019
Chorwacja – Zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna ks. Rozmusa
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Progetto Europa, CRO, CRO, Croazia, Croazia, Tadeusz Rozmus, Visita Straordinaria
2019
Urugwaj – 30 lat Stowarzyszenia “Mama Ma?gorzata” zrzeszaj?cego rodziców salezjanów
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Mamma Margherita, Uruguay, URU, URU
2019
Filipiny – Tajfun “Kammuri” powa?nie zniszczy? dzie?o salezja?skie w Legazpi
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Disastri
2019
W?ochy – Oblicze Ksi?dza Bosko na peryferiach: mural “Jorita” w mie?cie Foggia
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Musica, Arte, Arte, IME, IME, IME, IME, Italia, Italia, Italia, Italia
2019
Pakistan – IV Spotkanie By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Exallievi, Pakistan, FIS, FIS
2019
Salwador – Krajowe “Campo Bosco” dla m?odych liderów MGS
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2019
Republika Po?udniowej Afryki – 50 uczestników kursu otrzymuje dyplomy
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2019
Kostaryka – Krajowe Spotkanie Oratoriów 2019
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2019
Australia – 60 m?odych z “Don Bosco Camp and Centre” sprz?ta pla?? “Safety Beach”
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia
2019
Stany Zjednoczone – Uczniowie salezja?skiego koled?u z Dosquebradas w NASA
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti, COM, COM
2019
Filipiny – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników z Filipin Po?udniowych
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Filippine, Filippine
2019
D.R. Konga – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Chaquisse
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2019
Peru – Nowe obszary pracy salezjanów w kraju: “Casa Don Bosco” i migranci wenezuelscy
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Perù, Venezuela, Rifugiati, Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, PER, PER, Migranti
2019
Indie – “Don Bosco Higher Education India” (DBHEI-IUS): wychowywa? m?odzie? do transformacji spo?ecze?stwa
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | IUS, INT, INT, India, India, Eventi
2019
W?ochy – Jaka wolno?? w wyborze edukacyjnym?
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Educazione, Italia, Italia, Scuole, Chiesa, CISI
2019
Albania – Krytyczna sytuacja po trz?sieniu ziemi, “VIS” wspó?pracuje z “Caritas”
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | IME, IME, Albania, Albania, VIS, Disastri, Terremoto
2019
Hiszpania – Salezja?skie organizacje prezentuj? swoje inicjatywy b?d?ce wyrazem troski o nasz? planet?
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Spagna, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Ambiente, Creato, Don Bosco Green Alliance
2019
SG – Salezjanie zastanawiaj? si? nad “towarzyszeniem i uczuciowo?ci?”
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Accompagnamento, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Affettività
2019
Kolumbia – Krajowy Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, COB, COB, Colombia, Colombia
2019
W?ochy – Czuwanie modlitewne Rodziny Salezja?skiej w rocznic? ?mierci Mamy Ma?gorzaty
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2019
Meksyk – Po?wi?cenie odremontowanych pomieszcze? salezja?skiego nowicjatu i nowego budynku córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, MEM, MEM, Messico, Messico
2019
Wenezuela – 125. rocznica obecno?ci salezjanów
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2019
Italia – I ragazzi del Don Bosco Ranchibile a Siviglia
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2019
Filipiny – Anga?owa? si? z pasj? w odkrywanie powo?a?
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Vocazioni, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2019
Filipiny – Anga?owa? si? z pasj? w odkrywanie powo?a?
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Roma, Anniversari
2019
SG – KG28: Ks. Maurizio Palazzo przybli?a histori? organów, “najwi?kszych w ca?ym Piemoncie”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, CG28, Capitolo Generale
2019
W?ochy – Sympozjum krajowe nt. “Ekonomia w s?u?bie charyzmatu i misji”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Economia, Rettor Maggiore, Economia, Rettor Maggiore, Economia, Economia, Italia, Italia, Eventi, CISI
2019
Japonia – Biskup Yamanouchi, salezjanin, stwierdza: “Papie? wszystkich, prorok Boga wcielonego”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone, Mario Yamanouchi, Vescovi, Papa Francesco
2019
W?ochy – IUSVE: Papie? Franciszek zainicjowa? “Xmas Facts”; wprowadzono dwa nowe kierunki zwi?zane z “social media”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, INE, INE, Italia, Italia, IUSVE, Papa Francesco, Radio
2019
Indie – Pokojowa nagroda dla abpa Thomasa Menamparampila, salezjanina
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | India, India, Premi e Riconoscimenti, Thomas Menamparampil, Pace
2019
Kenia – Wr?czenie dyplomów 145 uczniom “Don Bosco Boys’ Town”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2019
Stany Zjednoczone – Rodzina Salezja?ska na Konferencji M?odych Katolików
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE, SUO, SUO
2019
2019
Wenezuela – Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Francesco Cereda
2019
SG – “Energy Forever”. Instytucje salezja?skie obraduj? nad kwesti? zielonej, czystej i odnawialnej energii
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Premi e Riconoscimenti, Fondazione Juan Soñador
2019
SG – “Energy Forever”. Instytucje salezja?skie obraduj? nad kwesti? zielonej, czystej i odnawialnej energii
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Eventi, Ambiente, Creato
2019
Erytrea – Po?o?ono podwaliny pod powstanie Stowarzyszenia by?ych wychowanków szkó? salezja?skich
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Exallievi, Missioni Don Bosco, Eritrea, Eritrea
2019
Wenezuela – Pomimo krytycznej sytuacji salezjanie nie przestaj? stawia? na edukacj?
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Venezuela, Educazione, VEN, VEN, Povertà
2019
Japonia – “Chroni? ka?de ?ycie”. ?wiadectwo w kontek?cie wizyty Papie?a
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone, Papa Francesco
2019
Gwatemala – Ks. Ploch ko?czy wizytacj? nadzwyczajn? w inspektorii ?rodkowej Ameryki
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | CAM, CAM, Gautemala, Timothy Ploch
2019
W?ochy – Zako?czenie konkursu “Young Ways”
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Cinecircoli Giovanili Socioculturali APS
2019
Timor Wschodni – Ks. Filiberto González odwiedza postnowicjat
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Filiberto González
2019
Rzut oka na dane statystyczne dotycz?ce Tajlandii i Japonii
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2019
Rzut oka na dane statystyczne dotycz?ce Tajlandii i Japonii
Dane | 27-11-2019 łowo kluczowe | Thailandia, GIA, GIA, THA, THA, Giappone, Giappone
2019
Paragwaj – 65 lat Szko?y rolniczej “Carlos Pfannl”
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Rurali, Agricoltura, Anniversari
2019
Watykan – Powo?ano grup? m?odzie?owych konsultantów: przedstawiciel MGS tam jest!
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Europa, Vaticano
2019
Papua-Nowa Gwinea – Ceremonia wr?czenia dyplomów 255 uczniom
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2019
Stany Zjednoczone – Cz?onkowie “Torch Club of the Salesian Boys e Girls Club” pomagaj? bezdomnym
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Stati Uniti, Stati Uniti, SUE, SUE, SUE, SUE, Senzatetto
2019
Indie – Dzieci z Shillong wspominaj? Mam? Ma?gorzat?
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2019
Hiszpania – XV Walny Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Spagna, MGS Movimento Giovanile Salesiano, SMX, SMX, Fabio Attard
2019
Meksyk – Eric Ponce, raper, który zerwa? z przemoc?, a teraz opiekuje si? m?odzie?? zagro?on? w Ciudad Juárez
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Oratorio, Musica, MEG, MEG, Messico, Messico, Violenze
2019
Filipiny – Czego ucz? si? wolontariusze na ziemiach misyjnych?
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Volontariato, Missioni, Missioni, Missioni, Cambogia, Cambogia, Filippine, Filippine, Testimonianza
2019
Brazylia – Codzienna solidarno?? w ramach “Rede Salesiana Brasil de Ação Social”
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2019
Brazylia – Codzienna solidarno?? w ramach “Rede Salesiana Brasil de Ação Social”
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Economia, Vita Consacrata, Economia, Economia, Economia, Italia, Italia, Eventi
2019
Brazylia – Codzienna solidarno?? w ramach “Rede Salesiana Brasil de Ação Social”
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Brasile, Brasile
2019
Pakistan – Wizyta rozeznania w diecezji Hyderabad w perspektywie otwarcia nowej placówki salezja?skiej
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Pakistan, Missioni, Missioni, Missioni, FIS, FIS
2019
Austria – Kompleksowe studium po?wi?cone dzieciom pozbawionym wolno?ci
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale, Carceri, Carceri, Austria, Austria, Austria, Austria, ONG, Don Bosco Fambul, Sierra Leone, ONU, ONG, Don Bosco Fambul, Sierra Leone, ONU
2019
Wielka Brytania – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w Anglii
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Visita di Animazione
2019
2019
Kolumbia – Inspektorialne “Bosco Skills”
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2019
W?ochy – Weekend “Savio Club” na Colle Don Bosco
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2019
Indonezja – Wizyta animacji radcy generalnego ds. komunikacji spo?ecznej
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia, Filiberto González
2019
Japonia – Papie? Franciszek przy Pomniku Pokoju w Hiroszimie
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Giappone, Giappone, Papa Francesco
2019
Samoa – Radca generalny ds. misji odwiedza Samoa, gdzie obowi?zuje stan wyj?tkowy
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Libri, Paraguay, PAR, PAR, Indigeni
2019
Samoa – Radca generalny ds. misji odwiedza Samoa, gdzie obowi?zuje stan wyj?tkowy
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, IME, IME, Italia, Italia, Bambini, Salesiani per il Sociale
2019
Samoa – Radca generalny ds. misji odwiedza Samoa, gdzie obowi?zuje stan wyj?tkowy
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AUL, AUL, Samoa, Samoa, Salute, Guillermo Basañes
2019
Hiszpania – M?odzi z ró?nych krajów wzywaj? do walki z dyskryminacj? w rytmie hip-hop
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Spagna, Giovani, Musica, SSM, SSM
2019
S?owenia – Pa?stwowe wyró?nienie za prac? z m?odzie?? dla ks. Rafo Pinosy
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Giovani, Giovani a Rischio Sociale, SLO, SLO, Slovenia, Premi e Riconoscimenti
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny kontynuuje wizyt? animacji w Anglii
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2019
Ekwador – Spotkania w salezja?skiej inspektorii ekwadorskiej
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2019
Argentyna – Spotkanie ekipy MGS z regionu Buenos Aires
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2019
Urugwaj – 22 ludzi m?odych bierze udzia? w rekolekcjach powo?aniowych
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU
2019
Tajlandia – Msza ?w. papie?a Franciszka na Stadionie Narodowym w Bangkoku
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Thailandia, Papa Francesco
2019
W?ochy – “Valdocco dzisiaj”: Seminarium po?wi?cone oratorium z “pro memoria” dla inspektorii
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | INS, INS, India, India, Decessi
2019
W?ochy – “Valdocco dzisiaj”: Seminarium po?wi?cone oratorium z “pro memoria” dla inspektorii
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Opzione Preferenziale
2019
SG – KG28: O?rodek kszta?cenia zawodowego na Valdocco przybli?a dyrektor Marco Gallo
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, RMG, RMG, RMG, CG28
2019
W?ochy – “Valdocco dzisiaj”: Seminarium po?wi?cone oratorium z “pro memoria” dla inspektorii
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Oratorio, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia, Eventi
2019
Brazylia – “UNISAL” ma kolejn? fili?: Piracicaba
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | IUS, BSP, BSP, Brasile, Brasile, Università
2019
Indie – Niezapomniana wizyta duszpasterska: kard. Bo, salezjanin, w pó?nocno-wschodnich Indiach
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | INS, INS, India, India, Cardinali, Charles Maung Bo, Dominic Jala, Indigeni
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny w Thornleigh, “domu, ko?ciele, szkole i podwórku”
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Visita di Animazione
2019
Hongkong – Seminarium formacji formatorów
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong
2019
Hiszpania – Dwie salezja?skie szko?y otrzyma?y europejskie certyfikaty jako?ci
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2019
Kolumbia – Festiwal Talentów w “Ciudad Don Bosco”
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2019
Tajlandia – Papie? Franciszek spotka? si? z najwy?szym patriarch? buddyjskim
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Thailandia, Papa Francesco
2019
Kamerun – Mimboman, peryferie, które daj? szans? rozwoju
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Libri, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Traduttori
2019
Kamerun – Mimboman, peryferie, które daj? szans? rozwoju
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Formazione Professionale, Missioni Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, ATE, ATE, Camerun, Camerun
2019
Hiszpania – W kontek?cie Mi?dzynarodowego Dnia Praw Dziecka
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Spagna, Misiones Salesianas, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Bambini
2019
Hongkong – “Salezjanin jest ewangelizatorem, wychowawc? i cz?owiekiem przekazu”
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Hong Kong, Hong Kong, Eventi, Traduttori
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w salezja?skiej Anglii
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2019
Timor Wschodni – Salezjanie wspó?pracownicy: autonomia i komunia
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2019
Timor Wschodni – Salezjanie wspó?pracownicy: autonomia i komunia
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Timor Est, Salesiani Cooperatori, TLS, TLS, Václav Klement
2019
Gwatemala – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2019
Portugalia – ?wi?to ?wi?to?ci w Funchal
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2019
Chorwacja – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CRO, CRO, Croazia, Croazia, Tadeusz Rozmus
2019
?wi?to?? jest tak?e dla ciebie: statystyki strony
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, STRENNA, STRENNA, Santità, Santità, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Santità, Santità, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Santità, Santità, Santità, Santità, La santit? anche per te, La santit? anche per te
2019
Indie – Spotkanie 2019 delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y i ds. animacji misyjnej z regionu Azja Po?udniowa
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ICC, ICC, Italia, Italia, Lavoro, Chiesa
2019
Indie – Spotkanie 2019 delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y i ds. animacji misyjnej z regionu Azja Po?udniowa
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | Pakistan, Salesiani Coadiutori, FIS, FIS
2019
Indie – Spotkanie 2019 delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y i ds. animacji misyjnej z regionu Azja Po?udniowa
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Missioni, Missioni, Missioni, Asia Sud, Asia Sud, India, India, Eventi, Guillermo Basañes, Fabio Attard
2019
Tajlandia – Kim jest Papie? dla m?odych Tajlandczyków?
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Dialogo, Islam, Buddhismo, Papa Francesco
2019
Liban – Salezjanie do?wiadczeni trudno?ciami, jednak solidarni z m?odzie?? i narodem
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | MOR, MOR, Libano, Libano, Politica, Sociale
2019
Boliwia – To, co dzieje si? w tym kraju
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Politica, Sociale
2019
Ekwador – Intensywny kurs salezja?sko?ci
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2019
Niemcy – IX Spotkanie “EuroProjects” salezja?skich szkó? i o?rodków kszta?cenia zawodowego
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2019
Brazylia – Ponad 800 ludzi m?odych na Festiwalu M?odzie?y Salezja?skiej w Recife
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2019
W?ochy – UPS: Od 80 lat w s?u?bie edukacji
Dane | 19-11-2019 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2019
Brazylia – Ks. Rezende Sarmento, salezjanin: “Po Synodzie Ko?ció? w Amazonii ju? nie b?dzie taki sam”
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Sinodo per la regione Panamazzonica, Indigeni
2019
Timor Wschodni – Sugestie i marzenia delegatów ds. animacji misyjnej z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | Timor Est, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Animazione Missionaria
2019
Uganda – Palabek op?akuje ?mier? Eugene, uchod?cy, który przyj?? pierwszych salezjanów w swojej skromnej chacie
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Palabek, Decessi, Laici
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Wielkiej Brytanii
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | GBR, GBR, RMG, RMG, RMG, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, GBR, GBR, RMG, RMG, RMG, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Visita di Animazione, Visita di Animazione
2019
Brazylia – W?oska artystka przekazuje pi?? dzie? ko?cio?owi “Santa Luzia”
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2019
Wietnam – “Don Bosco Tan Tien Vocational School”, wzorcowa szko?a
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2019
2019
W?ochy – „MGS Day”: zapocz?tkowano wymian? z salezja?skim oratorium w Aleppo
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2019
Peru – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki w Limie: ?wi?tynia stulecia, ?wi?tynia patriotów
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Libri, Artemide Zatti
2019
Peru – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki w Limie: ?wi?tynia stulecia, ?wi?tynia patriotów
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | ARS, ARS, Bolivia, Bolivia, Cile, Cile, Sociale, Politica
2019
Peru – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki w Limie: ?wi?tynia stulecia, ?wi?tynia patriotów
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Perù, Arte, PER, PER, Anniversari
2019
Tajlandia – Kuzynka papie?a, siostra Anna Rosa Sivori CMW, mówi o najbli?szej wizycie Ojca ?wi?tego
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Thailandia, Comunicazione Sociale, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, THA, THA, Papa Francesco
2019
Zambia – Salezjanie nabywaj? teren w Makululu, by wybudowa? na nim gospodarstwo i pomóc miejscowej ludno?ci
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Zambia, Missioni, Missioni, Missioni, ZMB, ZMB, Povertà, Agricoltura, Rurali
2019
SG – Plakat Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2020
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | STRENNA, STRENNA, Giovani, Giovani, Don Bosco, Don Bosco, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Strenna 2020, Strenna 2020
2019
Polska – Rekolekcje dla bierzmowanych
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2019
W?ochy – II Regionalne spotkanie salezja?skich szkó? z Sycylii
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2019
Hongkong – Rozpocz??o si? wspólne spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej i ds. formacji
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Filiberto González, Ivo Coelho
2019
W?ochy – Zarz?d Konfederacji Zakonników Ameryki ?aci?skiej z wizyt? w Siedzibie Generalnej Salezjanów
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Francesco Cereda
2019
Boliwia – ?wieccy z Rodziny Salezja?skiej w dzia?aniu
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Giovani, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Festival
2019
Boliwia – ?wieccy z Rodziny Salezja?skiej w dzia?aniu
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | ADMA, ADMA, ADMA Giovani, ADMA Giovani, Bolivia, Bolivia, Bolivia, Bolivia, Germania, Germania, Germania, Germania, Laici, Chiesa, Laici, Chiesa
2019
Hongkong – Delegaci ds. komunikacji spo?ecznej i ds. formacji z regionu Azja Wschodnia-Ocenia obraduj? wspólnie
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Hong Kong, Hong Kong, Filiberto González
2019
India – “Aiming Higher”. Uniwersytet “Don Bosco” z Assam w filmie dokumentalnym BBC
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, India, India, India, India, Università, ADBU, Università, ADBU
2019
Argentyna – Dost?pny w sieci film “Zatti, hermano nuestro”
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Cinema, Artemide Zatti, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Argentina, Argentina
2019
Hiszpania – V Forum M?odzie?owe MGS
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2019
Filipiny – Spotkanie salezjanów z inspektorii Filipin Po?udniowych
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2019
W?ochy – Pierwsze spotkanie “Anima MGS”
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2019
Ekwador – Sport, który pozwala nawi?za? przyja?nie i czu? si? „salezjanami”
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Sviluppo, Pace, VIS
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana, Spedizione Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, 150 Spedizione Missionaria Salesiana, 150 Spedizione Missionaria Salesiana
2019
TO NIE JEST PRAWDZIWE ?WI?TO
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Dialogo
2019
Papua-Nowa Gwinea - Droga do wiary
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Salesiani Cooperatori, PGS, PGS, Fede
2019
Burundi - Otwarcie i po?wi?cenie sieroci?ca "Maison Cana”
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Orfanatrofio, Missioni, Missioni, Missioni, AGL, AGL, Burundi, Burundi
2019
Timor Est - Wspó?praca sektorów duszpasterstwa m?odzie?y i misji w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Timor Est, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Asia EstOceania, Asia EstOceania, TLS, TLS, Animazione Missionaria, Guillermo Basañes, Fabio Attard, Virgilio do Carmo
2019
Wietnam - Otwarto nowy inspektorialny O?rodek komunikacji spo?ecznej
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2019
W?ochy - ?wi?to patrona studentów teologii we wspólnocie “Zeffirino Namuncurá”
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Francesco Cereda
2019
Polska - 100 lat obecno?ci salezjanów w Ró?anymstoku
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2019
Chile - Eucharystia Pokoju w Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w mie?cie Talca
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2019
Pokoiki Ksi?dza Bosko w Rzymie
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Camerette, Camerette, Don Bosco, Don Bosco, Roma, Roma
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Violenze
2019
Etiopia - Wizyta animacji wikariusza Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, AET, AET, Etiopia, Etiopia, Francesco Cereda
2019
SG - List radcy ds. misji do salezjanów chorych i w podesz?ym wieku
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Anziani, Malattie, Guillermo Basañes
2019
Hongkong - By?y wychowanek salezja?ski powa?nie zraniony w czasie protestów
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | CIN, CIN, Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong, Violenze
2019
2019
Brazylia - Spotkanie salezjanów koadiutorów z inspektorii Porto Alegre
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, BPA, BPA, Brasile, Brasile
2019
Kolumbia - 250 dzieci i m?odzie?y wzi??o udzia? w “Interoratorios 2019”
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2019
S?owacja - Wspólna edukacja SDB i CMW w zakresie cyfrowego
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, SLK, SLK
2019
Syria - Zabity salezjanin wspó?pracownik
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Siria, Salesiani Cooperatori, Violenze
2019
Australia - “Rado?? w nauce”: duch salezja?ski jest ?ywy w “St. John Bosco College” w Perth
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Oratorio, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia
2019
Australia - “Rado?? w nauce”: duch salezja?ski jest ?ywy w “St. John Bosco College” w Perth
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, AUL, AUL, Australia, Australia, Timothy Costelloe, Václav Klement
2019
W?ochy - Obrona i ochrona nieletnich w centrum pos?annictwa Ksi?dza Bosko
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Fondazione DON BOSCO NEL MONDO, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia, Protezione Minori, Eventi
2019
Boliwia - Zaatakowano w Yapacaní siedzib? “Radio-Televisión Ichilo”
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Radio, Violenze
2019
Argentyna - Prze?o?ony Generalny: “Zdecydowa?em, ?e IX ?wiatowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki odb?dzie si? w Portugalii”
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, ADMA, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Maria Ausiliatrice
2019
Francja - 650 uczestników spotkania Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, FRB, FRB, Francia, Francia
2019
Republika Po?udniowej Afryki - Dzie? Wizytatorii Afryki Po?udniowej
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2019
Filipiny - Doroczne spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Filipin Po?udniowych
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2019
Argentyna - Spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, ADMA, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2019
SG - Kontynuowany jest projekt “Dom Ksi?dza Bosko”, pozwalaj?cy odkry? na nowo histori? i salezja?skie miejsca
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Casa Don Bosco, Giampietro Pettenon, CG28
2019
Timor Wschodni - Kroczy? razem z nadziej?, wybieraj?c odpowiedni? drog? do przebycia
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Václav Klement
2019
Indie - Otwarto czwarty “Don Bosco College” w stanie Assam
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | ING, ING, India, India, Scuole, Personaggi illustri, Nuova Presenza
2019
Argentyna - Otwarcie Salezja?skiego Archiwum Historycznego inspektorii Argentyny Po?udniowej: “Nale?ny ho?d salezja?skiemu dzie?u misyjnemu”
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Storia
2019
Argentyna - Prze?o?ony Generalny: “Je?li w naszym sercu jest Maryja Wspomo?ycielka, b?dziemy Rodzin? Salezja?sk?, jakiej pragn?? Ksi?dz Bosko”
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, ADMA, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Maria Ausiliatrice, Congresso Internazionale Maria Ausiliatrice, Yvonne Reungoat
2019
Republika Dominika?ska - Doroczne spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Repubblica Dominicana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ANT, ANT
2019
Wietnam - Pierwsze spotkanie najstarszych salezjanów
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2019
Rosja - Ksi?dz Bosko ?yje w Jakucku
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | Russia, SLK, SLK, Yakutsk
2019
Brazylia - Dwa tysi?ce m?odych na Ogólnokrajowym Dniu M?odzie?y
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2019
D.R. Konga - Wizytacja nadzwyczajna ks. Américo Chaquisse
Dane | 08-11-2019 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Américo Chaquisse
2019
Argentyna - Bazylika Mniejsza pw. ?w. Karola Boromeusza i Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Maria Ausiliatrice
2019
Argentyna - Pierwsze Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Ameryce
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Maria Ausiliatrice
2019
Portugalia - 125 lat przybycia pierwszych salezjanów
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Anniversari, Storia
2019
SG - Ksi?dz Bosko a segregacja ?mieci
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Ambiente
2019
Watykan - Post?puje proces s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Servo di Dio, Ignazio Stuchlý, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2019
Boliwia - Protesty spo?eczne dosi?gn??y równie? dzie? salezja?skich
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Violenze, Sociale
2019
Kolumbia - Spotkanie oceny i planowania salezja?skiej inspektorii Bogoty
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2019
W?ochy - “FormarsixFormare - #lìdovesei”: weekend formacyjno-szkoleniowy CGS - TGS
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali, TGS Turismo Giovanile e Sociale
2019
S?owenia - Wyró?nienie dla salezjanki wspó?pracownicy Andreji Košmrlj
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, SLO, SLO, Slovenia
2019
Pakistan - Wizytacja nadzwyczajna ks. Václava Klementa
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS, Václav Klement
2019
Wenezuela - Bezprawne wykorzystanie “Arco Minero” i niewys?uchany g?os Ko?cio?a
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Sport, Solidarietà
2019
Wenezuela - Bezprawne wykorzystanie “Arco Minero” i niewys?uchany g?os Ko?cio?a
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | Venezuela, Ambiente, Jos? ?ngel Divass?n Cilveti, Vescovi, Sinodo per la regione Panamazzonica
2019
Argentyna - VIII ?wiatowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki w Sanktuarium Maryjnym, którego chcia? Ksi?dz Bosko
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | ADMA, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Maria Ausiliatrice, Congresso Internazionale Maria Ausiliatrice
2019
W?ochy - 100 lat po ?lubach pierwszych VDB: pami?? i proroctwo
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | VDB Volontarie di Don Bosco, Anniversari
2019
Korea Po?udniowa - Salezja?ska Prokura misyjna w Seulu: “NANUM”
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2019
Mongolia - Pierwsze historyczne spotkanie salezjanów z Mongolii i Syberii
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2019
Ukraina - Spotkanie delegatów ds. formacji z regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | Ucraina, Ivo Coelho
2019
Etiopia - Krajowe wyró?nienie dla “Don Bosco Catholic TVET Institute - Bosco Children”
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2019
Brazylia - Prze?o?ony Generalny uczestniczy? w spotkaniu inspektorów regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2019
Dane zwi?zane z VIII ?wiatowym Kongresem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-11-2019 łowo kluczowe | ADMA, Congresso Internazionale Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice, Buenos Aires
2019
Timor Wschodni - “Moja mentalno?? si? zmieni?a”. ?wiadectwo m?odego wolontariusza
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, VIS, Migranti
2019
Timor Wschodni - “Moja mentalno?? si? zmieni?a”. ?wiadectwo m?odego wolontariusza
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Volontariato, Timor Est, AUL, AUL, TLS, TLS
2019
W?ochy - Spotkanie “Sinergie Scuola & Impresa”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ICC, ICC, Italia, Italia, Eventi
2019
Argentyna - Pan Randisi, salezjanin nauczyciel, uhonorowany przez miasto Puerto Deseado
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Educazione, Arte, Argentina, Argentina, Premi e Riconoscimenti
2019
Meksyk - “Brigada de la Alegría”: doskona?y pretekst, by gra? i bawi? si? w Ciudad Juárez w salezja?skim stylu
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Oratorio, Missioni, Missioni, Missioni, MEG, MEG, Messico, Messico, Violenze
2019
Kenia - Doroczne Forum Teologiczne w “Don Bosco Utume”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2019
Papua-Nowa Gwinea - Spotkanie ADMA
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2019
Austria - Ostatnia p?yta CD MGS: “Freude verbindet”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, AUS, AUS, Austria, Austria
2019
Salwador - Uniwersytet „Don Bosco” ods?ania mural „Wychowuj?c r?ka w r?k? z Ksi?dzem Bosko”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2019
SG - 25. rocznica beatyfikacji matki Magdaleny Morano
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Maddalena Morano, Anniversari
2019
Ekwador - Salezja?ska Politechnika nagrodzona za swoje zaanga?owanie w czasie ogólnokrajowego protestu
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Università, Indigeni, Premi e Riconoscimenti
2019
Pakistan - Akash Bashir nie przestaje inspirowa? innych
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Exallievi, Pakistan, Martiri, FIS, FIS, Akash Bashir
2019
W?ochy - “Casa Valdocco” i “Pizzorotorio”: salezjanie jeszcze bardziej zaanga?owani na rzecz m?odych potrzebuj?cych z Torre Annunziata
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Oratorio, Giovani a Rischio Sociale, Fondazione DON BOSCO NEL MONDO, IME, IME, Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2019
Kuba - Duchowa droga ks. Vandora
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | ANT, ANT, Cuba, Cuba
2019
W?ochy - Spotkanie MGS W?och
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Italia, Italia
2019
Filipiny - “Kongres nt. M?odzie?y” salezjanów z Filipin Pó?nocnych
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2019
Hiszpania - Praca w sieci, aby informowa? o salezja?skiej rzeczywisto?ci
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SMX, SMX, SSM, SSM
2019
SG - KG28: Luigi Bacchin przybli?a histori? i mówi o ewolucji drukarni na Valdocco
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, GIA, GIA, Giappone, Giappone, Yvonne Reungoat
2019
SG - KG28: Luigi Bacchin przybli?a histori? i mówi o ewolucji drukarni na Valdocco
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | ICP, ICP, RMG, RMG, RMG, Valdocco, CG28, Torino
2019
Indonezja - III Spotkanie krajowych przedstawicieli “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Indonesia, Indonesia, ASEAN, Eventi
2019
Boliwia - Regionalne spotkanie Biur Planowania i Rozwoju oraz O?rodków Kszta?cenia Zawodowego z Ameryki ?aci?skiej
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, PDO, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Don Bosco Mondo
2019
Indie - Prze?o?ony Generalny do salezjanów z Shillong: “Nie przestajcie by? latarni? nadziei dla m?odzie?y”
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, INS, INS, India, India, Stefano Ferrando
2019
Wenezuela - Ma?y Mario, uzdrowione dziecko za przyczyn? ?w. Dominika Savio
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Venezuela, Santità Salesiana, Domenico Savio, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana
2019
SG - Skierowa? wzrok ku Niebu, aby spokojnie ?y? na ziemi
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità, Strenna 2019, Santità, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità, Santità, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco
2019
Brazylia - Weekend salezja?skiej duchowo?ci dla 130 ludzi m?odych
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2019
Chorwacja - Wizyta ks. Toma Uzhunnalila
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia, Tom Uzhunnalil
2019
Portugalia - Spotkanie Komisji regionalnej ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Formazione, Portogallo, Formazione, Formazione, Formazione, POR, POR, Ivo Coelho
2019
Liberia - Salezja?ska obecno?? na Konferencji po?wi?conej edukacji m?odzie?y
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Panama, Don Bosco
2019
Liberia - Salezja?ska obecno?? na Konferencji po?wi?conej edukacji m?odzie?y
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Giovani, Pace
2019
Liberia - Salezja?ska obecno?? na Konferencji po?wi?conej edukacji m?odzie?y
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Ragazze, INH, INH, India, India
2019
Liberia - Salezja?ska obecno?? na Konferencji po?wi?conej edukacji m?odzie?y
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Educazione, AFW, AFW, Liberia, Liberia, Eventi
2019
Argentyna - “?wi?to Wspomo?ycielki rozpocz??o si?!: ?wiatowy Kongres Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | ADMA, Argentina, Argentina, Maria Ausiliatrice
2019
SG - Pierwsze spojrzenie na specjalny Synod po?wi?cony Amazonii. Analiza ks. Rossano Sali
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Sinodo per la regione Panamazzonica
2019
Indie - Ks. Á.F. Artime: wspó?cze?ni ludzie m?odzi chc? odkry? w salezjanach “czu?o?? Boga”
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, AFW, AFW, Italia, Italia, Corsa dei Santi, Sport, Solidarietà, Sierra Leone
2019
Indie - Ks. Á.F. Artime: wspó?cze?ni ludzie m?odzi chc? odkry? w salezjanach “czu?o?? Boga”
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INS, INS, India, India, Visita di Animazione
2019
D.R. Konga - Rozpocz?cie dzia?alno?ci misyjnej 2019-2020
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2019
Meksyk - 200 uczestników „Szko?y salezja?sko?ci” w mie?cie Puebla
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2019
Pakistan - Pierwszy o?rodek by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Exallievi, Pakistan
2019
S?owenia - Wizyta radcy ds. komunikacji spo?ecznej ks. Filiberto Gonzáleza Plasencii
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia, Filiberto González
2019
Wolno?? religijna: raport 2019
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Libertà Religiosa, Aiuto alla Chiesa che Soffre, Antonio César Fernández, Fernando Hernández
2019
Angola - III Afryka?ska Konferencja Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego (IUS)
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Sociale
2019
Angola - III Afryka?ska Konferencja Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego (IUS)
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Educazione, IUS, Africa, Africa, ANG, ANG, Angola, Angola
2019
Ekwador - Inspektorzy z regionu Interameryka omawiaj? wspólne projekty
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Ecuador, Interamerica, Interamerica, ECU, ECU, Timothy Ploch
2019
W?ochy - Instytut “Pio XI” w Rzymie: “Dom ?ycia” dla licznych prze?ladowanych
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | ISS, ICC, ICC, Italia, Italia, Ebraismo, Violenze, Guerra, Storia
2019
Indie - Prze?o?ony Generalny do salezjanów: “Ubodzy maj? tylko nas. Nie mo?emy si? od nich odwróci?”
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, INS, INS, India, India, Visita di Animazione, Povertà
2019
Brazylia - M?odzi celebruj? ?wi?to?? na “FEST 2019”
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2019
Kenia - Post?puj? przygotowania do Forum MGS
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, AFE, AFE, Kenya, Kenya
2019
Mongolia - Do?wiadczenie rolnicze, które odnios?o sukces
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2019
Portugalia - Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Sanktuarium w Mogofores
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Portogallo, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, POR, POR
2019
W?ochy - Specjalne wyró?nienie dla ks. Jorge Crisafulliego, salezjanina, SDB
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Jorge Crisafulli
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Progetto Europa, Spedizione Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, GBR, GBR, VIE, VIE, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Cinema, Italia, Italia, TGS Turismo Giovanile e Sociale, PGS Polisportive Giovanili Salesiane, Sport
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Sinodo per la regione Panamazzonica
2019
Chile - Marzymy o lepszym Chile: list ks. inspektora Carlo Liry do Rodziny Salezja?skiej
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Sociale, Povertà
2019
Indie - “Poznajcie lepiej Jezusa... to sekret udanego ?ycia”
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INS, INS, India, India, Visita di Animazione
2019
SG - KG28: Zredagowano dokument roboczy
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, CG28
2019
2019
Republika Po?udniowej Afryki - M?odzi z MGS spotykaj? si? w kontek?cie Dnia Misji Salezja?skich
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Sudafrica, AFM, AFM
2019
Filipiny - XXXVII Krajowe Sympozjum ADMA
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | ADMA, Filippine, Filippine
2019
W?ochy - Spotkanie odpowiedzialnych za salezja?skie prenowicjaty w Europie
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Prenoviziato, Italia, Italia
2019
Peru - Amazo?skie oblicze staje si? salezja?skie, zapewniaj?c edukacj? i schronienie
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Perù, Educazione, Amazzonia
2019
Peru - Otwarcie dwóch internatów dla m?odzie?y w Kuyuntsa: “Edukacja ludu jest bardzo wa?na...”
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Indigeni, Luis Bolla
2019
SG - Do?wiadczenie wychowawczo-duszpasterskie zwi?zane z asystencj?
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Formazione, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Ivo Coelho
2019
Watykan - Abp Valenzuela, salezjanin: “Krzyk ojców synodalnych jest krzykiem tysi?cy ludzi m?odych z amazo?skiego ?wiata”
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Vaticano, Sinodo per la regione Panamazzonica, Vescovi, Edmundo Valenzuela, Creato, Ambiente
2019
W?ochy - Kiedy tera?niejszo?? oznacza przysz?o??: inauguracja O?rodka “La scuola del Fare”
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione Professionale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, IME, IME, Italia, Italia, Fabio Attard
2019
Senegal - Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Senegal, AFO, AFO
2019
Filipiny - Dzie? wdzi?czno?ci s?u?bie medycznej z kliniki „Zatti”
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Clinica Zatti, Makati City
2019
W?ochy - W Bazylice Maryi Wspomo?ycielki w Turynie zosta?a otwarta wystawa malarska “Exodus”
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Valdocco, Basilica Maria Ausiliatrice
2019
Indie - Prze?o?ony Generalny zosta? powitany na granicy Nepalu z Indiami
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INC, INC, India, India
2019
Indie - 100 tys. osób ?egna?o ks. abpa Dominica Jal?, salezjanina
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | India, India, Dominic Jala, Shillong, John Moolachria
2019
SG - Ko?cowy dokument i o?wiadczenie zawieraj? linie przewodnie dla salezja?skiej pracy na rzecz ubogiej m?odzie?y
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Emarginazione, Povertà, Consulta Emarginazione
2019
Finlandia - Salezja?ski udzia? w IV Europejskim Tygodniu Umiej?tno?ci Zawodowych
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione Professionale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Finlandia, Eventi, Don Bosco International
2019
Watykan - Siostra Mariluce dos Santos CMW: “Z zielonym duchem jak Amazonia: taka jest nasza nadzieja”
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Missioni, Missioni, Missioni, Brasile, Brasile, Vaticano, Sinodo per la regione Panamazzonica, Indigeni
2019
Chiny - Bp Alojzy Versiglia wyrusza z wizyt? duszpastersk? na motorze
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Martiri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, CIN, CIN, Cina, Cina, Luigi Versiglia, Moto
2019
Papua-Nowa Gwinea - Powszechne powo?anie misyjne
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Volontariato, Papua Nuova Guinea, Missioni, Missioni, Missioni, PGS, PGS, Laici
2019
SG - KG28: Ks. Rafael Gasol o przyj?ciu pielgrzymów na Valdocco
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | ICP, ICP, RMG, RMG, RMG, CG28, Valdocco, Torino
2019
W?ochy - Pierwsze spotkanie “GR Discernimento”
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2019
Brazylia - Nowicjusze sk?adaj? podania o dopuszczenie do pierwszych ?lubów zakonnych
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2019
Burundi - Pielgrzymka do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2019
2019
Nepal - Kontynuowana jest wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Nepal, Nepal
2019
Hiszpania - Ks. Gutiérrez: “M?odzi znajduj? w nauczaniu papie?a Franciszka ?wie?? nauk?”
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Papa Francesco
2019
W?ochy - Czcigodny s?uga Bo?y Giuseppe Quadrio, nauczyciel i cz?owiek ?arliwej modlitwy
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Carlo Braga, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Giuseppe Quadrio, Maria Troncatti, Pier Luigi Cameroni
2019
Niemcy - Wspomnienie ks. Lunkenbeina, wzoru misjonarza zaanga?owanego na rzecz ochrony dzie?a stworzenia
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Martiri, Missioni, Missioni, Missioni, GER, GER, Brasile, Brasile, Germania, Germania, Rodolfo Lunkenbein, Sinodo per la regione Panamazzonica
2019
Indie - Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w pó?nocno-wschodnich Indiach
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Oreste Marengo, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Missioni, Missioni, Missioni, ING, ING, INS, INS, India, India, Francesco Cereda, Costantino Vendrame, Stefano Ferrando, Maria Arokiam Kanaga
2019
W?ochy - Dwóch nowych profesów wieczystych na Sycylii: Andrea e Gabriele
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ISI, ISI, Italia, Italia
2019
Brazylia - Spotkanie dotycz?ce duszpasterstwa m?odzie?owego i animacji misyjnej w Ameryce Po?udniowej
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile, Fabio Attard, Guillermo Basañes
2019
W?ochy - Wizyta pomocniczych biskupów Manaus we wspólnocie teologicznej “Gerini”
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2019
Uganda - Wizyta ekonoma generalnego Zgromadzenia Salezja?skiego
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Jean Paul Muller
2019
Statystyki Ko?cio?a Katolickiego
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Mondiale, Fides, Chiesa Cattolica, Chiesa
2019
W?ochy - 100 lat “Voci Fraterne”
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Exallievi, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Eventi, Anniversari
2019
Japonia - Rodzina Salezja?ska przygotowuje si? do wizyty Papie?a Franciszka
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Bollettino Salesiano, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, GIA, GIA, Giappone, Giappone, Papa Francesco
2019
Urugwaj - “Obfito?? ?ycia”: seminarium po?wi?cone powo?aniowemu wymiarowi duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Uruguay, Vocazioni, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, URU, URU
2019
SG - Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Nepalu i Indiach
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INC, INC, India, India, Nepal, Nepal
2019
Polska - XV Pielgrzymka ?ladami Karola Wojty?y - Robotnika
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2019
Kolumbia - VI Festiwal Orkiestr Salezja?skich
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2019
Albania - ?luby wieczyste salezjanina Nyiki Dona
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, IME, IME, Albania, Albania
2019
W?ochy - Nagroda „Carlo Marchini” dla salezjanina misjonarza w Amazonii ks. Cappellettiego
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Italia, Italia, Roberto Cappelletti
2019
Filipiny - “Ksi?dz Bosko jest obecny w ‘Word & Life’”
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Libri, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Editrici, Anniversari, Chiesa, Eventi
2019
Paragwaj - “Milion dzieci odmawia Ró?aniec”: jest to modlitwa mojego serca
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Preghiera, Scuole
2019
Indie - Uczy? dzieci budowa? w?asn? przysz?o??
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, INN, INN, India, India, Povertà, Scuole
2019
Polska - “Z wdzi?czno?ci? spogl?damy w przesz?o??, aby budowa? przysz?o??”
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Polonia, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PLE, PLE, Anniversari, Personaggi illustri, Politica
2019
Timor Wschodni - Dzie? Rodziny Salezja?skiej z Timoru Wschodniego
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Timor Est, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, TLS, TLS
2019
Niemcy - 20 lat obecno?ci salezjanów w Stuttgarcie
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2019
Meksyk - „Campo Cagliero” dla Mixes z Oaxaci
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2019
2019
W?ochy - Ks. Á.F. Artime: “Dokonali?my wyboru jako Zgromadzenie: nie zrezygnujemy nigdy z naszej obecno?ci w?ród rdzennych ludów
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Italia, Italia, Sinodo per la regione Panamazzonica, Indigeni
2019
W?ochy - UPS: inauguracja roku akademickiego 2019/2020. “Uczy?my nasz uniwersytet laboratorium nowych metod studiowania, bada?, dydaktyki, pracy i relacji”
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Educazione, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Anno Accademico, Mauro Mantovani, Eventi
2019
SG - Wizyta Prze?o?onego Generalnego w stolicy Polski z okazji 100-lecia Inspektorii Warszawskiej
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Polonia, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PLE, PLE, RMG, RMG, RMG, Visita di Animazione, Anniversari
2019
Watykan - Koncert Bo?onarodzeniowy 2019: “Po??czmy si? na rzecz Amazonii”
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Musica, Missioni Don Bosco, Vaticano, Sinodo per la regione Panamazzonica, Concerto, Natale
2019
Watykan - Ks. Lucas Jeimphaung Dau Ze mianowany biskupem koadiutorem diecezji Lasho
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Vaticano, Lucas Jeimphaung Dau Ze, Nomine
2019
Watykan - Salezjanie, którzy anga?uj? si? na rzecz autochtonów w Amazonii
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Vaticano, Indigeni, Sinodo per la regione Panamazzonica
2019
Korea Po?udniowa - Rozbudowa “Don Bosco Self-Support Center”
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2019
Ghana - “Climate Chance Summit Africa 2019”
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | AFW, AFW, Ghana, Ghana
2019
Hiszpania - Spotkanie dyrektorów inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-10-2019 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX