ANS

ANS

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2020
Uganda – Budowanie mostów pokoju dla ludno?ci z Sudanu Po?udniowego
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Sudan del Sud, Uganda, Palabek, Pace
2020
Boliwia – Pierwsza ceremonia wr?czenia doktoratu “online” na Salezja?skim Uniwersytecie w Boliwii
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | IUS, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Eventi, Diplomi, Università
2020
W?ochy – “PC4U”: ?a?cuch solidarno?ci w Mediolanie
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Ragazzi, ILE, ILE, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus, Studenti
2020
SG – Zako?czy?y si? obrady letniej sesji Rady Generalnej: wyraz wdzi?czno?ci w czasie kryzysu humanitarnego
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale, Solidarietà, Coronavirus
2020
Tajlandia – Seminarium nt. “Laudato si’” i katechetycznego nauczania
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Indie – “Bosco Integrated Development Society” pomaga 478 rodzinom
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | INS, INS, India, India
2020
SG – Spotkanie nowego radcy ds. duszpasterstwa m?odzie?y z delegatami Afryki-Madagaskaru
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2020
SG – Nowy numer i nowa szata graficzna “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Su e Zo, Sport, Solidarietà, Eventi
2020
SG – Nowy numer i nowa szata graficzna “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi, Solidarietà
2020
SG – Nowy numer i nowa szata graficzna “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Augusto Hlond, RMG, RMG, RMG, Ricerche Storiche Salesiane, Storia
2020
Kenia – “Don Bosco Tech Africa” wzmacnia synergi? i wspó?prac? mi?dzynarodow?
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Africa, Africa, Kenya, Kenya, Don Bosco Tech Africa, Lavoro
2020
Argentyna – Garnek solidarno?ci: “Na tak? miar?, na jak? pomagamy, ubogacamy si? i urzeczywistniamy warto?? solidarno?ci”
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Giovani, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Giovani Leader, Solidarietà, Fame, Coronavirus
2020
SG – Nowy radca regionu Interameryka: “Wzrastajmy w blisko?ci m?odzie?y, we wspólnym zaanga?owaniu ze ?wieckimi i w nowych powo?aniach”
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Interamerica, Interamerica, MEG, MEG, RMG, RMG, RMG, Messico, Messico, Hugo Orozco S?nchez
2020
Urugwaj – Nowicjat rozpocz??o 10 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Uruguay, ARN, ARN, ARS, ARS, CIL, CIL, URU, URU
2020
Brazylia – Salezja?skie dzie?o spo?eczne z São José dos Campos niesie pomoc 280 rodzinom
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
Timor Wschodni – Koniec “lockdown” i wznowienie zaj?? w salezja?skich szko?ach
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
Indie – Salezjanie przekazali ponad 250 litrów mleka ubogim dzieciom ze slumsów
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
Chile – “Klucz wiary”: nowy program online
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Servizio Civile, Salesiani per il Sociale
2020
Chile – “Klucz wiary”: nowy program online
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali, Decessi, Laici
2020
Chile – “Klucz wiary”: nowy program online
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Musica, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, CIL, CIL, Cile, Cile, Fede
2020
Sudan Po?udniowy – Obóz dla uchod?ców w Gumbo w obliczu zagro?enia Covid-19
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Sudan del Sud, AFE, AFE, Coronavirus, Migranti
2020
Hongkong – Kard. Bo: “Módlmy si? za Hongkong”
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong, Violenze, Diritti, Cardinali, Charles Maung Bo
2020
Syria – ?ycie Samar, Rashad i milionów innych Syryjczyków wci?? jest zagro?one
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Siria, Economia, Economia, Economia, Economia, MOR, MOR, Coronavirus
2020
W?ochy – ?wi?cenia trzech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Niemcy – Powrót m?odzie?y do opactwa „Benediktbeuern”
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2020
Argentyna – M?odzi salezjanie a towarzyszenie
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Watykan – Papie? Franciszek: „Rozpoznajmy Pana w obliczach cudzoziemców”
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
Ko?ció? Katolicki w Chinach
Dane | 09-07-2020 łowo kluczowe | Cina, Cina, Chiesa Cattolica
2020
Hiszpania – Biskup, który z powodu Covid-19 zdalnie kieruje swoj? diecezj? w Kongu: “Misje to wspólne zadanie Ko?cio?a”
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Spagna, Repubblica del Congo, Coronavirus, Miguel ?ngel Olaverri
2020
W?ochy – Komitet Przyjació? Ksi?dza Bosko wspiera salezja?skie oratorium w Casercie
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio, IME, IME, Italia, Italia
2020
Nikaragua – Salezjanie tworz? interaktywne blogi, by podnie?? poziom edukacji i lepiej zatroszczy? si? o m?odzie?
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Educazione, CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua, Coronavirus
2020
Watykan – Wy?cig zbroje? czy lepsza ochrona zdrowia dla wszystkich? Pytanie, na które przywódcy ?wiatowi musz? odpowiedzie? po Covid-19
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Economia, Economia, Economia, Economia, Vaticano, Salute, Coronavirus, Alessanda Smerilli
2020
W?ochy – Sze?ciu salezjanów z rodziny Tardivo Ghibaudo ze swoj? matk? na historycznym zdj?ciu
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Luoghi Salesiani, Famiglia, Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP
2020
Liberia – “Don Bosco Kids” komponuj? piosenki broni?ce praw dzieci
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Liberia, Liberia, Bambini
2020
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezja?skich kleryków
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Ordinazioni Diaconali, ARS, ARS
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby Antonio Josefa Rodrigueza
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
Paragwaj – Zako?czy?a si? wizyta ks. inspektora w Ypacaraí
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Izrael – Salezja?ska edukacja integralna m?odzie?y z Nazaretu
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | MOR, MOR, Israele, Israele, Nazareth
2020
Malta – Mutombo Matala Yane, m?ody salezjanin misjonarz: “Kocham Malta?czyków i czuj?, ?e oni równie? mnie kochaj?”
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, MLT, MLT, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Malta, Malta
2020
Hiszpania – Wirtualne wr?czenie dyplomów uko?czenia szko?y setkom uczniów
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Spagna, Diplomi, Studenti, Coronavirus
2020
SG – Plakat “?wi?to?? w Rodzinie Salezja?skiej 2020”
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Poster
2020
D.R. Konga – Przekazanie ?rodków ochrony wspólnotom z inspektorii AFC
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Coronavirus, Solidarietà
2020
Izrael – Salezja?ska edukacja integralna m?odzie?y z Nazaretu
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio, ICC, ICC, Italia, Italia, Estate Ragazzi, Personaggi illustri
2020
Hongkong – ?wi?cenia kap?a?skie Anthony’ego Punga Minga Chi
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Sacerdotali, CIN, CIN, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Cardinali, Joseph Zen, Vescovi, Cardinali, Joseph Zen, Vescovi
2020
Indie – Salezja?skie wsparcie w czasie Covid-19 zmienia ?ycie wdów i niepe?nosprawnych
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, INB, INB, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
Indie – Salezja?skie radio w??cza si? w kampani? uwra?liwiaj?c? na zagro?enia zwi?zane z Covid-19, sponsorowan? przez UNICEF
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | INC, INC, India, India, Radio, Coronavirus, Solidarietà
2020
Indie – Kampania na rzecz walki z Covid-19 sieci “Don Bosco” w Azji Po?udniowej wspar?a 1,5 mln osób
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
Salwador – “Fundación Salvador del Mundo” (FUSALMO) anga?uje si? w cyfrow? innowacj? edukacyjn? dzieci i m?odzie?y
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Educazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Direttori, Direttori
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio, ICC, ICC, Italia, Italia
2020
W?ochy – Otwarcie Dydaktycznego Muzeum Morza
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Arte, IME, IME, Italia, Italia, Musei
2020
Urugwaj – Oratorium “San Ramón” obchodzi 4. rocznic? swojego istnienia
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Uruguay, URU, URU, Coronavirus
2020
Filipiny – #KabataangSalesianoChallenge: m?odzie?owa propozycja w czasie pandemii
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Social
2020
Rwanda – Rekolekcje i odnowienie ?lubów zakonnych
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL, Ritiri Spirituali
2020
SG – Nowy radca regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna: “Musimy nie?? mi?o?? Ksi?dza Bosko m?odzie?y najubo?szej i najbardziej potrzebuj?cej”
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, RMG, RMG, RMG, Roman Jachimowicz
2020
Brazylia – By? autochtonem w kraju, który zajmuje drugie miejsce pod wzgl?dem zaka?e? na ?wiecie
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, BMA, BMA, Brasile, Brasile, Coronavirus, Indigeni
2020
Papua-Nowa Gwinea – 40 lat salezja?skiej misji: “Szanuj?c przesz?o??, ?wi?tuj?c tera?niejszo??, wyobra?aj?c sobie przysz?o??”
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Missioni, Missioni, Missioni, PGS, PGS, Anniversari
2020
SG – Propozycje pozwalaj?ce pozna? dokument “Animacja i zarz?dzanie wspólnot? – Pos?uga salezja?skiego dyrektora”
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Formazione, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Formazione, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Video, Ivo Coelho, Direttori
2020
D.R. Konga – Posiedzenie Rady inspektorialnej Afryki ?rodkowej
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Exallievi, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Eventi
2020
D.R. Konga – Posiedzenie Rady inspektorialnej Afryki ?rodkowej
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Indie – ?wi?cenia diakonatu 22 kleryków salezja?skich w Shillong
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, INN, INN, INC, INC, IND, IND, ING, ING, INH, INH, INK, INK, INS, INS, INT, INT
2020
Hiszpania – Szef José Andrés odwiedza tymczasow? kuchni? salezjanów w mie?cie Huelva
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Coronavirus
2020
Honduras – Tysi?c rodzin otrzymuje artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Honduras, Honduras, Coronavirus
2020
Madagaskar – Mi?dzy pandemi? a g?odem, odpowied? jest w solidarno?ci
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Solidarietà, Fame, Povertà, Coronavirus
2020
Argentyna – Biskup Ronchino “zach?ca? nas do bycia lepszym”: by? biskupem Comodoro Rivadavia przez ponad 10 lat
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, Vescovi, Decessi
2020
Mjanma – W??czy? migrantów, uchod?ców i przesiedle?ców w odpowied? na kryzys zwi?zany z Covid-19. Apel kardyna?a Bo, salezjanina
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Migranti, Coronavirus, Cardinali, Charles Maung Bo
2020
Sierra Leone – Salezja?ska praca w wi?zieniu: nowe zadanie w czasie koronawirusa i po rewolcie
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Carceri, Sierra Leone, Don Bosco Fambul, Disastri
2020
Fid?i – Salezjanie z “Don Bosco House” spotykaj? si? z m?odzie?? i rodzinami
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2020
Ekwador – Wsparcie salezjanów dla wspólnot tubylczych
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
Nigeria – Dwa tysi?ce maseczek wykona?a m?odzie? z “Don Bosco Youth Centre Iju”
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
W?ochy – Wa?ne inauguracje w San Benigno Canavese
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Argentyna – De Agostini, kap?an, który wspina? si? w sutannie i odkry? najbardziej odleg?e miejsca Patagonii
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Argentina, Argentina, Cile, Cile, Personaggi illustri
2020
W?ochy – ?ycie w s?u?bie najs?abszym: wspomnienie o ks. Baldassare Melim
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia, Decessi, Sociale
2020
Honduras – Kardyna? Rodríguez Maradiaga obchodzi 50-lecie ?wi?ce? kap?a?skich
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Honduras, Honduras, Cardinali, Vescovi, Anniversari, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga
2020
Meksyk – Spotkanie online inspektorialnej wspólnoty Meksyku-Guadalajary
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Musica, Italia, Italia, Radio, IUSVE
2020
Meksyk – Spotkanie online inspektorialnej wspólnoty Meksyku-Guadalajary
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby siedmiu nowicjuszy
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni, FIS, FIS, PGS, PGS, Filippine, Filippine
2020
Indie – Kontynuowana jest akcja pomocy w Mumbaju
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
Kenia – Trzech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, AFE, AFE, ANG, ANG, ZMB, ZMB, Kenya, Kenya
2020
Inspektoria Wenezueli pw. ?w. ?ukasza
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | VEN, VEN
2020
Stany Zjednoczone – “Otwórzymy nasze serca: sta?e wezwanie do mi?o?ci”
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Formazione, Stati Uniti, Formazione, Formazione, Formazione, SUO, SUO, Razzismo, Sociale
2020
Chile – Bp Vargas Bastidas, salezjanin: “Niezdecydowana polityka rodzi wiele ran i bolesnych konsekwencji nie tylko dla rdzennej ludno?ci”
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Vescovi, Indigeni, Politica, Héctor Vargas
2020
Indie – Projekt “CALLS”: wsparcie potrzebuj?cych z Yercaud w czasie COVID-19
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India, Coronavirus, Solidarietà, Lavoro
2020
Hiszpania – Król i królowa odwiedzaj? salezja?skie dzie?o w “Polígono Sur” w czasie wizyty w Sewilli
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, SMX, SMX, Personaggi illustri
2020
Chorwacja – Dwaj salezjanie diakoni wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
D.R. Konga – Msza ?w. na zako?czenie roku prenowicjatu
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie w Port Chester
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Ordinazioni Sacerdotali, SUE, SUE
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny na obchodach 50. rocznicy Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Yvonne Reungoat
2020
Japonia – Pierwsze spotkanie nowej Rady Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Giappone, Giappone
2020
Wielka Brytania – Udzielenie pos?ugi akolitatu dwom salezjanom
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Accolitato
2020
Wenezuela – Dla szkó? salezja?skich „edukacja jest spraw? serca”
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Venezuela, Educazione, Scuola
2020
Etiopia – Od zdrowia do domu: salezja?skie wsparcie dla najubo?szych nie wyklucza ?adnego zakresu
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, Etiopia, Etiopia
2020
Watykan – Nowe “Dyrektorium o Katechizacji”. Nowo?ci, które nie mog? nie interesowa? salezjanów
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | Libri, Argentina, Argentina, Storia, Personaggi illustri
2020
2020
Watykan – Nowe “Dyrektorium o Katechizacji”. Nowo?ci, które nie mog? nie interesowa? salezjanów
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | Educazione, Catechesi, Vaticano
2020
SG – Nowy radca regionu Azja Po?udniowa: “Chcemy zmieni? ?ycie przynajmniej pó? miliona ludzi m?odych”
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG, Michael Biju
2020
2020
Uganda – Chariet: “s?owik” i mechanik, promuje ochron? zdrowia w?ród uchod?ców z Palabek
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | Musica, Uganda, AGL, AGL, Palabek, Coronavirus
2020
Brazylia – Koncert live na YouTube z okazji 150. rocznicy BWS
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
S?owenia – Spotkanie salezjanów z inspektorii
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Pakistan – Kontynuowane jest salezja?skie dzie?o pomocy na rzecz ludno?ci z Pó?nocy
Dane | 26-06-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS, Coronavirus
2020
Portugalia – Salezja?ska solidarno??: “Najlepsze jest to, ?e mog? ju? marzy? i my?le? o przysz?o?ci”
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Siria, Portogallo, Rifugiati, POR, POR
2020
Wyspy Salomona – Marzenie sta?o si? rzeczywisto?ci?: otwarcie nowej szko?y podstawowej im. ?w. Jana Bosko w Gizo
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Educazione, Educazione, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AUL, AUL, PGS, PGS, Isole Salomone, Isole Salomone, Isole Salomone, Isole Salomone, Luciano Capelli, Vescovi, Luciano Capelli, Vescovi
2020
SG – ?wi?to Prze?o?onego Generalnego we wspomnienie imienin Ksi?dza Bosko
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Anniversari
2020
SG – Kto kocha, przekazuje. Komunikacja w salezja?skim stylu oznacza bycie zawsze wiernym m?odzie?y
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2020
SG – “Salesians@prayer”: aplikacja z modlitw? salezja?sk? ju? dost?pna w o?miu j?zykach
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Preghiera, App, Preghiera, App
2020
W?ochy – Rozpocz??o si? „Lato m?odych” Instytutu im. Ks. Bosko w Neapolu
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2020
D.R. Konga – Sze?ciu salezjanów ponowi?o ?luby czasowe
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Indie – “BREADS” przekazuje tysi?c racji ry?u migrantom
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Coronavirus
2020
SG – Po 150 latach zosta? powtórzony dar dla... obecnego “Ksi?dza Bosko”
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Exallievi, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Anniversari
2020
Brazylia – Pierwsze spotkanie wirtualne prezesów i delegatów BWS z Ameryki
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Brasile, Brasile
2020
Brasile – Primo incontro virtuale dei Presidenti e Delegati degli Exallievi di Don Bosco delle Americhe
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Coronavirus
2020
2020
SG – Doroczny zjazd walny „Don Bosco International”
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Anniversari
2020
Hiszpania – Szko?y “drugiej szansy edukacyjnej”: mo?liwo?? dla m?odych, którzy przerwali nauk?
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, Giovani a Rischio Sociale, Federazione Pinardi
2020
Etiopia – 24 godziny na dob? z salezjanami. W ten sposób “odrodzili si?” m?odzi zagro?eni w sytuacji izolacji
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Etiopia, Etiopia, Coronavirus, Solidarietà
2020
W?ochy – Wywiad z prezesem ?wiatowej Federacji By?ych Wychowanków i Wychowanek Salezja?skich
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Exallievi, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Anniversari
2020
SG – Doroczny zjazd walny „Don Bosco International”
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
SG – Doroczny zjazd walny „Don Bosco International”
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Don Bosco International
2020
Republika Czeska – Grupa Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego kontynuuje swoje szkolenia
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP, CEP
2020
Samoa – Uczniowie “Don Bosco Technical Centre” produkuj? maseczki
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Samoa, Samoa
2020
Brazylia – Ks. Natale Vitali odwiedza nowicjat w Barbacenie
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Natale Vitali
2020
Argentyna – Ogrody w domu: dalsza troska o “wspólny dom”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, Ambiente, Creato, Laudato Si
2020
Indie – “W czasie pandemii przekazali?my ?ywno?? ponad milionowi osób z Indii”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2020
W?ochy – Refleksja i liczne projekty BWS z okazji 150. rocznicy
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Italia, Italia, Anniversari
2020
SG – 23 czerwca 1995 - 23 czerwca 2020: 25. rocznica ?mierci ks. Egidio Viganò, salezjanina
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Anniversari, Egidio Viganò, Pascual Chávez
2020
Indie – Spotkanie online “BOSCOM” w kontek?cie uruchomienia portalu donboscosouthasia.org
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Missioni, Missioni, Missioni, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Laici
2020
2020
W?ochy – Letnia akcja “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, ICC, Borgo Ragazzi Don Bosco
2020
Brazylia – Charytatywna dzia?alno?? parafii “São João Bosco” z Alto da Lapa
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – Spotkanie online ?wiatowej Rady Salezjanów Wspó?pracowników z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia
2020
Italia – Evento conclusivo dell’operazione “Pizza Sospesa” e presentazione del progetto “Mani in Pasta”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, IME, IME, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus
2020
SG – 150. rocznica urodzin czcigodnego s?ugi Bo?ego Andrzeja Beltramiego, salezjanina
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Andrea Beltrami, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2020
Stany Zjednoczone – “R?ce, które pomagaj?”. Salezja?ski ucze? wykorzystuje swoje zdolno?ci, aby czyni? dobro
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE, Scienze, Tecnologie, Solidarietà, Coronavirus
2020
Brazylia – Salezja?scy misjonarze realizuj? filmik wideo w j?zyku xavante, by uchroni? rdzenn? ludno?? przed pandemi?
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Coronavirus, Indigeni
2020
Syria – “Mieli?my nadziej?, ?e najgorsze si? sko?czy?o... teraz grozi nam ?mier? g?odowa”
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Guerra, Povertà, Fame
2020
Indie – “Retreat” z Yercaud organizuje akcj? oddawania krwi
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Decessi, Laici
2020
Indie – “Retreat” z Yercaud organizuje akcj? oddawania krwi
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India, Coronavirus
2020
Papua-Nowa Gwinea – 25 lat szko?y sióstr mi?o?ci Jezusa
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Suore della Carità di Gesù
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezja?skich kleryków
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India, Coronavirus
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezja?skich kleryków
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
SG – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca PJ na podwórzu Siedziby Generalnej Salezjanów
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2020
RMG – Don Giuseppe Costa nella segreteria del Rettore Maggiore e co-portavoce della Congregazione Salesiana.
Dane | 20-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Giuseppe Costa, Segretario, Giuseppe Costa, Nomine
2020
Portugalia – Salezjanie uruchamiaj? platform? “Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Salesiano”
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Portugalia – Salezjanie uruchamiaj? platform? “Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Salesiano”
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, ISI, ISI, Italia, Italia, Eventi
2020
Portugalia – Salezjanie uruchamiaj? platform? “Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Salesiano”
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Salesiani per il Sociale, Solidarietà, Estate Ragazzi
2020
Portugalia – Salezjanie uruchamiaj? platform? “Missão Dom Bosco - Fundo Solidário Salesiano”
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Portogallo, Portogallo, Economia, Economia, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Economia, Economia, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Economia, Economia, Economia, Economia, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, POR, POR, POR, POR, Solidarietà, Solidarietà
2020
Brazylia – Covid-19 dociera do Amazonii, ale Indianie si? broni?
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, BMA, BMA, Brasile, Brasile, Coronavirus, Indigeni
2020
Zambia – Nowa ?wi?tynia w czasie pandemii: wywiad z ks Javierem Barrientosem
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Zambia, Zambia, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, ZMB, ZMB, ZMB, ZMB, Coronavirus, Povertà, Coronavirus, Povertà
2020
SG – Ks. Costantino Vendrame, aposto? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, India, India, India, India, Sacro Cuore, Costantino Vendrame, Sacro Cuore, Costantino Vendrame
2020
W?ochy – M?odzi ze wspólnoty “Il Ponte” otrzymuj? dyplomy
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2020
Izreal – Grupa skautów Ksi?dza Bosko przygotowuje ?wi?to Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | MOR, MOR, MOR, MOR, MOR, MOR, Israele, Israele, Israele, Israele, Israele, Israele
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Dzie? Dziecka Afryka?skiego w “Don Bosco” w Koumassi
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | AFO, AFO, Costa d'Avorio, Costa d'Avorio
2020
Indie – Specjalny poci?g przewozi migrantów do ich domów
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Coronavirus
2020
Makau – Doroczny raport “Bosco Youth Service Network” z Makau
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | CIN, CIN, Macao
2020
Urugwaj – Stulecie placówki salezja?skiej w Salto: “Jan Cagliero by? zauroczony pi?knem zatoki Montevideo”
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU, Eventi, Anniversari, Centenario Presenza Salesiana
2020
Demokratyczna Republika Konga – Grupy AVEC i pandemia Covid-19 w Bukavu
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Povertà, Coronavirus
2020
W?ochy – Letnie oratorium w roku Covid-19: okazja do zg??bienia motywacji i zadbania o jako?? wychowawcz?
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Oratorio, ICP, ICP, Italia, Italia, Estate Ragazzi, Coronavirus
2020
Makau – Rozpocz?? si? remont Salezja?skiego Instytutu
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | CIN, CIN, Macao, Scuole
2020
Czarnogóra – Letnie oratorium salezja?skiego o?rodka m?odzie?owego z Podgoricy
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Educazione, Famiglia, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia
2020
Czarnogóra – Letnie oratorium salezja?skiego o?rodka m?odzie?owego z Podgoricy
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Montenegro
2020
Rwanda – Salezjanie z Gatengi przekazuj? ?ywno?? m?odzie?y i osobom w podesz?ym wieku
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL, Coronavirus
2020
Indie – “Don Bosco Development Society” z Mumbaju rozprowadza ?ywno?? i ?rodki higieniczne
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
Chile – Spotkanie szkoleniowe online dla koordynatorów duszpasterskich
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, CIL, CIL, Cile, Cile
2020
W kierunku 150. rocznicy Stowarzyszenia BWS: co warto wiedzie?
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Oratorio, Don Bosco
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Volontariato, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, AFW, AFW, Ghana, Ghana, Coronavirus, Tratta
2020
Timor Wschodni – ?y? i pracowa? z wolontariuszami z “Projektu Cagliero”
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Timor Est, TLS, TLS
2020
2020
Brazylia – Po?egnanie bpa Valerio Bredy, salezjanina, biskupa Penedo
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Vescovi, Decessi
2020
Indie – Salezjanie pomagaj? mieszka?com “wioski zaklinaczy w??y”
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Università
2020
Indie – Salezjanie pomagaj? mieszka?com “wioski zaklinaczy w??y”
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Coronavirus
2020
Brazylia – O?rodek m?odzie?owy “São João Batista” w Poxoréu zorganizowa? akcj? solidarno?ci online
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
Tajlandia – Doroczne rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Pakistan – “Don Bosco Lahaur” pomaga rodzinom dotkni?tym pandemi?
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS, Coronavirus
2020
Eswatini – Trzy siostry uruchamiaj? pot??n? machin? pomocy w czasie Covid-19. Przyk?ad MSMHC
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Libri, UPS, UPS, UPS, Teologia
2020
Eswatini – Trzy siostry uruchamiaj? pot??n? machin? pomocy w czasie Covid-19. Przyk?ad MSMHC
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Swaziland, AFM, AFM, Coronavirus, Solidarietà, MSMHC
2020
Urugwaj – Czy mo?na zrealizowa? misj? w czasie izolacji?
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Uruguay, URU, URU, Coronavirus
2020
Hiszpania – Salezja?skie platformy spo?eczne skupiaj? si? na sytuacji uchod?ców w czasie izolacji spo?ecznej
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Spagna, Rifugiati, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Syria – A gdyby Ksi?dz Bosko ?y? w czasach koronawirusa? Produkcja maseczek w oratorium “Don Bosco” w Aleppo
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Coronavirus, Solidarietà
2020
Gwatemala – Dystrybucja ?ywno?ci ze strony “Dzie? Spo?ecznych Mamy Ma?gorzaty”
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Izrael – ?wi?cenia diakonatu siedmiu kleryków salezja?skich
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, MOR, MOR, Israele, Israele
2020
Polska – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego Inspektorii Pilskiej: ks. Tadeusza Itrycha
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLN, PLN, Insediamenti
2020
SPADAJ?CE GWIAZDY ZMUSZAJ? NAS DO SPOJRZENIA W NIEBO
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Ragazze, Misiones Salesianas, Don Bosco Fambul, Prostituzione
2020
Argentyna – Serce odkryte, serce zamaskowane
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Polonia, Santità Salesiana, Martiri di Poznań, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Argentina, Argentina
2020
SG – Salezja?skie dzia?ania na rzecz dzieci zagro?onych docenione równie? przez “Fundamental Rights Agency”
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Federazione Pinardi, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Coronavirus, Salesiani per il Sociale, Don Bosco International, Coronavirus, Salesiani per il Sociale, Don Bosco International, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Uganda – Krytyczna sytuacja: ?ycie uchod?ców w czasie Covid-19
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Uganda, AGL, AGL, Palabek, Coronavirus
2020
Papua-Nowa Gwinea – Placówka salezja?ska w Araimiri
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Etiopia – Salezjanie nie przestaj? pomaga? ludno?ci
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Coronavirus
2020
Brazylia – “Don Bosco Bom Retiro” rozprowadza ?ywno?? i ksi??ki
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
Filipiny – Og?oszono zwyci?zców VI edycji “Don Bosco Film Festival”
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezjanów
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CRO, CRO, ICC, ICC, ICP, ICP, INE, INE, SLK, SLK
2020
Kolumbia – Cykl szkoleniowy w zakresie komunikacji cyfrowej dla Ameryki ?aci?skiej: “Kreatywna strategia storytellingu”
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, COB, COB, Colombia, Colombia, Eventi
2020
W?ochy – UPS: Kurs Formatorów 2020
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
SG – Ks. Chaban Mychaylo prze?o?onym Wizytatorii Ukrainy
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Ispettori, RMG, RMG, RMG, UKR, UKR, Nomine
2020
Angola – Ko?yska z pude?ka i mi?o?? mamy
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, ANG, ANG, Angola, Angola, VIS, Donne, Opzione Preferenziale
2020
CO ZROBIMY BEZ M?ODZIE?Y?
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Mozambik – Kampania informacyjna dotycz?ca COVID-19
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | MOZ, MOZ, Mozambico, Coronavirus
2020
Eswatini – Siostry misjonarki Maryi Wspomo?ycielki Chrze?cijan pomagaj? ludno?ci
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Swaziland, MSMHC, Coronavirus
2020
Papua-Nowa Gwinea - Obchody w “Don Bosco Technical School Gabutu”
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Indie – Spotkanie delegatów “Don Bosco Youth Animation”
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2020
Argentyna – Zatti wed?ug Zattiego: w jaki sposób ?ycie ?wi?tego piel?gniarza wp?yn??o na aktora, który gra go w filmie
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Cinema, Artemide Zatti, Argentina, Argentina
2020
Wietnam – Podwójny “cud” wietnamski: zapobieganie i solidarno??
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE, Coronavirus, Solidarietà
2020
Hiszpania – “Misiones Salesianas” przekazuj? ponad 37 tys. maseczek FFP2 pracownikom sanitarnym walcz?cym z koronawirusem
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Spagna, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Solidarietà, Coronavirus
2020
Filipiny – Rozpocz??y si? przygotowania do obchodów 500. rocznicy pierwszej Mszy ?w. odprawionej w kraju
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali, Coronavirus
2020
Filipiny – Rozpocz??y si? przygotowania do obchodów 500. rocznicy pierwszej Mszy ?w. odprawionej w kraju
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Filippine, Filippine, Precioso Dacalos Cantillas
2020
Brazylia – ADMA w São Paulo: “31 dni z Maryj?”
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | ADMA, Brasile, Brasile
2020
SG – Seminarium online po?wi?cone „advocacy” dla Biur Planowania i Rozwoju
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Don Bosco Network, Misiones Salesianas, RMG, RMG, RMG, Don Bosco International, Don Bosco Green Alliance, VIS
2020
Chile – Spotkanie koordynatorów duszpasterskich z udzia?em ks. Pascuala Cháveza
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Decessi
2020
Chile – Spotkanie koordynatorów duszpasterskich z udzia?em ks. Pascuala Cháveza
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIL, CIL, Cile, Cile, Eventi, Pascual Chávez
2020
SG – Ks. Innocent Bizimana mianowany prze?o?onym wizytatorii Madagaskaru
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Ispettori, MDG, MDG, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
SG – Ks. Juan Pablo Zabala nowym prze?o?onym inspektorii boliwijskiej
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Ispettori, BOL, BOL, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
Liberia – Salezja?ska misja w Tappicie walczy z Covid-19
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFW, AFW, Liberia, Liberia, Coronavirus, Solidarietà
2020
Tanzania – Otwarcie na nowo Centrum “Don Bosco Oysterbay”
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2020
Indie – Rozpocz?cie roku akademickiego w postnowicjacie “Retreat” w Yercaud
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
SG – Dykasteria ds. duszpasterstwa m?odzie?y zaczyna nowy program animacji
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Camerette, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Dicastero per la Pastorale Giovanile
2020
Papieski Uniwersytet Salezja?ski: wzmianki historyczne
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS
2020
Argentyna – Z sercem Jezusa i obliczem Maryi: “Pandemia nauczy?a nas bardziej docenia? to, co mamy do dania innym”
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ICP, ICP, Italia, Italia, Decessi, Radio
2020
Argentyna – Z sercem Jezusa i obliczem Maryi: “Pandemia nauczy?a nas bardziej docenia? to, co mamy do dania innym”
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina, Maria Ausiliatrice, Solidarietà, Coronavirus
2020
Sierra Leone – Zmar?a Augusta, dziewczyna b?d?ca przyk?adem dla innych dziewcz?t wyrwanych z prostytucji. “Nie zapomnimy nigdy o tobie!”
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Prostituzione, Don Bosco Fambul
2020
SG – Nowi prze?o?eni inspektorii Stanów Zjednoczonych oraz wizytatorii Papui-Nowej Gwinei i Wysp Salomona
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | Ispettori, PGS, PGS, RMG, RMG, RMG, SUO, SUO, Nomine
2020
Mozambik – Salezja?scy wolontariusze pomagaj? osobom w podesz?ym wieku
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | MOZ, MOZ, Mozambico, Coronavirus
2020
Indie – Salezjanie wspieraj? tubylcze wioski
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
W?ochy – ?wi?to MGS pod has?em “Czy uda nam si? znów spotka??”
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, IME, IME, Italia, Italia
2020
S?owacja – Dar by?ych wychowanków salezja?skich w czasie pandemii: maseczki dla kraju i ?wiata
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Slovacchia, SLK, SLK, Solidarietà, Coronavirus
2020
Izrael – Zmar? ks. Stephen Kuncherakatt, salezjanin
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | MOR, MOR, MOR, MOR, Israele, Israele, Israele, Israele, Decessi, Ivo Coelho, Decessi, Ivo Coelho
2020
Gwatemala – Sto?ówka w salezja?skiej parafii w San Benito s?u?y najbardziej potrzebuj?cym w czasie pandemii
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Solidarietà, Coronavirus, San Benito Petén
2020
Hiszpania – Salezja?ska m?odzie? solidarna i zaanga?owana
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Coronavirus
2020
Wielka Brytania – ?luby wieczyste Petera Gbertyo, salezjanina
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2020
Indie – “Don Bosco Ashalayam” pomaga migrantom powróci? do domu
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Coronavirus
2020
Nigeria – Salezja?ska delegatura obchodzi ?wiatowy Dzie? ?rodowiska
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
Argentyna – “Zatti, nasz brat”, premiera filmu krótkometra?owego, tak oczekiwanego przez Rodzin? Salezja?sk? na ca?ym ?wiecie
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | Cinema, Artemide Zatti, ARN, ARN, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Eventi
2020
Salwador – Dni salezja?skiej solidarno?ci po przej?ciu tropikalnej burzy “Amanda” i w czasie Covid-19
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Coronavirus, Solidarietà, Disastri
2020
SG – “Don Bosco Green Alliance” rozpoczyna kampani? “Przemy?l, po??cz si? na nowo, odnów”
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Don Bosco Green Alliance, Ambiente, Creato, Laudato Si
2020
Papua-Nowa Gwinea – “Don Bosco Technological Institute” obchodzi ?wiatowy Dzie? ?rodowiska
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Brazylia – “Podaruj swoje serce: pomó? temu, kto cierpi g?ód”: kampania solidarno?ciowa salezjanów z Loreny
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
Indie – Inspektoria Madras pomaga ludno?ci
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | INM, INM, India, India, Coronavirus
2020
Polska – Akcja na rzecz dzieci z Sudanu Po?udniowego
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2020
Argentyna – “Zatti, nasz brat”, premiera filmu krótkometra?owego, tak oczekiwanego przez Rodzin? Salezja?sk? na ca?ym ?wiecie
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Vescovi, Salesiane Oblate del Sacro Cuore, Pier Luigi Cameroni
2020
SG – Nowi Delegaci Prze?o?onego Generalnego ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Exallievi, Ángel Fernández Artime, Salesiani Cooperatori, ADMA, VDB Volontarie di Don Bosco, CDB Volontari Con Don Bosco, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Pier Luigi Cameroni, Joan Llu?s Play, Duc Domenico Nam Nguyen, Alejandro Guevara
2020
Izrael – Wyzwania, jakie staj? przed salezjanami z Cremisan i z Nazaretu
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Giovani, MOR, MOR, Israele, Israele
2020
Tajwan – Abp Joseph Ti-Kang, salezjanin wspó?pracownik: “Ksi?dz Bosko jest przewodnikiem duchowym mojego ?ycia”
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Taiwan, CIN, CIN, Vescovi
2020
W?ochy – “Salesiani per il Sociale APS” pomaga domom dziecka w czasie pandemii koronawirusa
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Italia, Italia, Coronavirus, Solidarietà, Salesiani per il Sociale, Opzione Preferenziale
2020
Gwatemala – Pasja do medycyny w czasie COVID-19, nie zapominaj?c, ?e jest si? by?ym wychowankiem salezja?skim: doktor Venancio de León
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Exallievi, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Coronavirus
2020
Salwador – Krajowe spotkanie kandydatów na salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Economia, Economia, Economia, Economia, Economia, Economia, Economia, Economia, Donne, Donne
2020
Salwador – Krajowe spotkanie kandydatów na salezjanów wspó?pracowników
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
Indie – Pierwsze ?luby 12 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | INN, INN, INC, INC, ING, ING, India, India
2020
Polska – ?luby wieczyste trzech m?odych salezjanów
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Polonia, Professioni Perpetue, PLN, PLN
2020
W konktek?cie bliskiej uroczysto?ci Naj?w. Serca Pana Jezusa: co warto wiedzie?
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Pio IX, San Francesco di Sales, Don Bosco, Sacro Cuore
2020
Brazylia – Ks. Justino Rezende: “Edukacja szkolna, która b?dzie uwzgl?dnia? kwestie dotycz?ce Amazonii i ?rodowiska”
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Sinodo per la regione Panamazzonica, Amazzonia, Ambiente, Creato, Indigeni
2020
Etiopia – “Wesprze? najubo?szych spo?ród ubogich”: misja salezjanów w czasie pandemii
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Coronavirus, Solidarietà
2020
Stany Zjednoczone – O?wiadczenie inspektorii SUO pot?piaj?ce rasizm
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO, Violenze, Razzismo
2020
SG – Koordynacja salezja?skich dzia?a? w zakresie zapobiegania Covid-19 w 134 krajach
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Don Bosco Network, Procure Missionarie, Procure Missionarie, RMG, RMG, RMG, Coronavirus, Solidarietà
2020
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie w Soko?owie Podlaskim
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Polonia, Ordinazioni Sacerdotali, PLE, PLE
2020
Madagaskar – Salezjanie z “Don Bosco Ivato” pomagaj? ubogim
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Coronavirus
2020
Japonia – MGS prowadzi swoj? dzia?alno?? online
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2020
2020
W?ochy – Bazylika ?w. Jana Bosko w Cinecittà
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Tempio Don Bosco
2020
W?ochy – Anna i Andrea, salezjanie wspó?pracownicy i lekarze: ratowa? ?ycie i pozosta? sta?ym w wierze w czasie Covid-19
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, ICC, ICC, Italia, Italia, Italia, Italia, Coronavirus, Salute
2020
W?ochy – Renowacja mozaiki w bazylice ?w. Jana Bosko w Rzymie: znak nadziei w trudnym czasie
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Arte, ICC, ICC, Italia, Italia, Italia, Italia, mosaico, Tempio Don Bosco, Roma, Tempio Don Bosco, Personaggi illustri
2020
Uganda – Izolacja i brak po?ywienia dla uchod?ców z Palabek z powodu koronawirusa
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Rifugiati, Uganda, Uganda, AGL, AGL, Palabek, Coronavirus, Solidarietà
2020
Korea Po?udniowa – Zosta?a wybrana nowa Rada prowincjalna salezjanów wspó?pracowników
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Salesiani Cooperatori, Corea del Sud, Corea del Sud, Corea del Sud, Corea del Sud
2020
W?ochy – Warsztaty szkoleniowe dotycz?ce ?wiata cyfrowego
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ISI, ISI, Italia, Italia, Italia, Italia, Workshop, mondo digitale
2020
Paragwaj – “Entre la selva y el Vaticano”, pierwsza powie?? ks. José Zanardiniego
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Libri, Paraguay, Paraguay, PAR, PAR, Libro, Tra la Selva e il Vaticano, Jos? Zanardini
2020
Rwanda – Budowa nowych sal w „Don Bosco Rango”
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Rwanda, Rwanda, AGL, AGL, Don Bosco Rango, aule, Scuole
2020
Jeste?my tkank? historii
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Papa Francesco
2020
Syria – Kraj, który bardzo potrzebuje pomocy. “Czekamy na jak?? dobr? wiadomo??, by móc zacz?? od nowa”
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Solidarietà, Coronavirus
2020
Paragwaj – Oko?o 60 tys. osób pod opiek? dzielnicowego komitetu kryzysowego w Minga Guazú
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Coronavirus, Solidarietà
2020
SG – Nowy portal internetowy Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego (IUS)
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, IUS, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Sito
2020
Wietnam – ?wi?cenia diakonatu pi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Vietnam, Ordinazioni Diaconali, VIE, VIE
2020
Mozambik – Salezjanie w walce z COVID-19
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | MOZ, MOZ, Mozambico, Coronavirus
2020
Argentyna – Dostarczanie posi?ków rodzinom z Villa Itatí
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2020
Chile – Kiedy nasza krucho?? staje si? wirusowa: Bóg, którego wzywamy, nas nie opuszcza!
Dane | 30-05-2020 łowo kluczowe | Arte, ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Chile – Kiedy nasza krucho?? staje si? wirusowa: Bóg, którego wzywamy, nas nie opuszcza!
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Cile, Cile, Coronavirus
2020
SG – Walny zjazd i spotkania grup roboczych “Don Bosco Network”
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Economia, Don Bosco Network, Pastorale Giovanile, Economia, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Economia, Economia, Missioni, Missioni, Missioni, Don Bosco Green Alliance, Don Bosco International, Miguel Angel Garcia Morcuende, Jean Paul Muller, Alfred Maravilla, Eventi
2020
Republika Po?udniowej Afryki – “Dzi?kujemy w imieniu najubo?szych!”. Salezja?ska hojno?? zmienia ?ycie ludzi
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Salesiani Cooperatori, AFM, AFM, Coronavirus, Solidarietà
2020
W?ochy – Nowe Statuty i Regulamin UPS oraz nowe wytyczne na najbli?szy rok akademicki
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | IUS, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
2020
Indie – “Uczynki mi?osierdzia” ze strony “Bosco Seva Kendra” w czasie pandemii COVID-19
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Coronavirus
2020
Wietnam – Obchody uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki w Dalat
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE, Maria Ausiliatrice
2020
S?owacja – Pogrzeb prze?o?onego inspektorii s?owackiej, ks. Jozefa Ižolda
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Slovacchia, SLK, SLK
2020
Kambod?a – Co oznacza ?y? i pracowa? ze ?wieckimi wolontariuszami misyjnymi?
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Volontariato, THA, THA, Cambogia, Cambogia, Laici
2020
Brazylia – System salezja?ski i pedagogika wzajemno?ci
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Sistema Preventivo
2020
Hiszpania – Powrót do szkó? z zachowaniem zalece? sanitarnych w salezja?skich o?rodkach w Kraju Basków
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, SSM, SSM, Scuole, Coronavirus
2020
Indie – Salezjanie dostarczaj? jedzenie wewn?trznym migrantom na czas ich d?ugich podró?y
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Migranti, Solidarietà, Coronavirus
2020
Paragwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Minga Guazú
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Portogallo, Cinema, POR, POR, Eventi, Festival
2020
Paragwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Minga Guazú
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco, Nino Baglieri, Italia, Italia
2020
Paragwaj – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Minga Guazú
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Maria Ausiliatrice
2020
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie w G?ówczycach
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Polonia, Ordinazioni Sacerdotali, PLN, PLN
2020
Izrael – Pos?ugi akolitatu i lektoratu 25 m?odych salezjanów
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | MOR, MOR, Israele, Israele
2020
Burundi – Salezja?ska misja w Rukago pomaga 65 tys. osób
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi, Coronavirus
2020
Stare dzwony Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Basilica Maria Ausiliatrice, Torino
2020
SG – Nie spadaj?cy z góry, ale zrealizowany w duchu synodalnym. Ks. Attard i projekt dotycz?cy formacji ci?g?ej salezjanów i ?wieckich w Europie
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Fabio Attard, Europa
2020
Chile – Wezwani do tworzenia wielkiego ?a?cucha pomocy
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, CIL, CIL, Cile, Cile, Maria Ausiliatrice
2020
Australia – Biskupi zawierzaj? ca?y kraj Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia, Maria Ausiliatrice, Chiesa
2020
Hiszpania – Wyj?tkowa okazja do globalnej solidarno?ci: salezja?ska NGO “Bosco Global”
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Spagna, Africa, Africa, SSM, SSM, ONG, Solidarietà, Coronavirus, Bosco Global
2020
Brazylia – Samochodowa procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile, Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – Ponownie zosta?o otwarte salezja?skie dzie?o “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Mjanma – 50. rocznica salezja?skiego ?ycia zakonnego kard. Charles’a Bo i ks. Ba Si
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Charles Maung Bo
2020
Polska – Radca regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna z wizyt? we wspólnocie formacyjnej w Krakowie
Dane | 27-05-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS, Roman Jachimowicz
2020
Argentyna – “Educativi ECC”. Wychowanie jest spraw? serca. Projekt Mairy i Nicolása: “Salezja?sko?? przenika nasze istnienie”
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Educazione, Famiglia, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Laici
2020
Meksyk – Ks. Filiberto González obj?? urz?d prze?o?onego inspektorii MEG
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Ispettori, MEG, MEG, Messico, Messico, Filiberto González, Hugo Orozco S?nchez, Insediamenti
2020
Polska – Misjonarze otrzymuj? pomoc na walk? z COVID-19
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Polonia, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, Procura Missionaria Salesiana Varsavia, Solidarietà, Coronavirus
2020
Japonia – Ks. Compri: salezjanin id?cy ?ladami czcigodnego s?ugi Bo?ego Vincenzo Cimattiego
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Vincenzo Cimatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2020
Indie – Szczególne uroczysto?ci dla salezja?skiej inspektorii Hyderabadu
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Anniversari
2020
Indie – Szczególne uroczysto?ci dla salezja?skiej inspektorii Hyderabadu
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Prime Professioni, INH, INH, India, India, Rinnovo Voti
2020
Chorwacja – Powsta?a nowa grupa ADMA
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | ADMA, CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
D.R. Konga – Ho?d Maryi Wspomo?yciele w inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Maria Ausiliatrice
2020
Wietnam – Zako?czy? si? rok akademicki w postnowicjacie “Don Rua”
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2020
2020
Izrael – ?luby wieczyste 4 salezjanów
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | MOR, MOR, Israele, Israele
2020
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie czterech salezjanów w Cz?stochowie
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLO, PLO, PLS, PLS
2020
Nepal – COVID-19: O?rodki „Don Bosco” pomagaj? ludno?ci
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | INC, INC, VIE, VIE, Nepal, Nepal, Nepal, Nepal, Coronavirus, Coronavirus
2020
SG – “Oby?my mogli opowiada? i utrwali? w pami?ci pi?kne historie ?ycia”: ?wiatowy Dzie? ?rodków Spo?ecznego Przekazu 2020
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco
2020
Rwanda – O?rodek m?odzie?owy w Gatenga: pomimo koronawirusa i izolacji m?odzie? si? nie zniech?ca
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Giovani, Rwanda, AGL, AGL, Coronavirus
2020
SG – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki na ?wiecie w roku koronawirusa
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, ISI, ISI, PGS, PGS, RMG, RMG, RMG, UPS, UPS, UPS, VIE, VIE, Festa di Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – Pomimo „dystansu” Maryja Wspomo?ycielka blisko swojego cierpi?cego ludu
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Festa di Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – Obchody ku czci “Madonny trudnych czasów” w czasie kryzysu
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, ICP, ICP, Italia, Italia, Italia, Italia, Eventi, Maria Ausiliatrice, Festa di Maria Ausiliatrice, Eventi, Maria Ausiliatrice, Festa di Maria Ausiliatrice
2020
SG – Bardziej zielony ?wiat po pandemii
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Libri, ACSSA
2020
SG – Bardziej zielony ?wiat po pandemii
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Laudato Si, Don Bosco Green Alliance, Creato, Ambiente
2020
Filipiny – “Don Bosco Tondo”: ko?o ratunkowe dla wielu osób
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Coronavirus, Solidarietà
2020
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki: razem, chocia? na odleg?o??
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Maria Ausiliatrice, Festa di Maria Ausiliatrice
2020
Wenezuela – Koronawirus to teraz najmniejszy problem wenezuelskich rodzin
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Coronavirus, Fame, Povertà, Solidarietà
2020
W?ochy – Sto lat temu, 23 maja, zosta? ods?oni?ty w Turynie pomnik Ksi?dza Bosko
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Arte, Don Bosco, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Portugalia – Dzie? MGS 2020 “Wsta?. Ty jeste? Misj?”
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
W?ochy – „Orchestra Don Bosco” z Caserty gra online
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2020
S?owenia – Modlitwa m?odzie?y
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Mongolia – Salezjanie z Darchan i wspó?pracownicy posadzili 4.680 drzewek w trosce o nasz? planet?
Dane | 22-05-2020 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Laudato Si
2020
Argentyna – Ariel Fresia, salezjanin: “nawet je?li jawi si? niepokoj?ca, przysz?o?? b?dzie bardziej interesuj?ca”
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Economia, Procure Missionarie, Economia, Procure Missionarie, Economia, Economia, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus, Solidarietà
2020
Tunezja – Salezjanie w czasie izolacji spo?ecznej
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Tunisia, ISI, ISI, Coronavirus
2020
SG – Nowe logo, ale ta sama misja Fundacji “DON BOSCO NEL MONDO”
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Fondazione DON BOSCO NEL MONDO, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Missioni, Missioni, Missioni
2020
S?owacja – W wieku 56 lat, po ci??kiej chorobie, zmar? ks. inspektor Jozef Ižold
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Slovacchia, Ispettori, SLK, SLK, Decessi
2020
Polska – Spektakl “Powo?anie” o drodze Karola Wojty?y do kap?a?stwa
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS, San Giovanni Paolo II
2020
Indie – Katoliccy zakonnicy z Telangana przekazuj? 20 tys. maseczek ministrowi zdrowia
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Coronavirus
2020
Ekwador – Solidarno?ciowa praca w Riobamba
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
W?ochy – Colle Val d’Elsa: 17 ludzi m?odych w s?u?bie potrzebuj?cym
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Spojrzenie na “Don Bosco Green Alliance”
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Don Bosco Green Alliance, Laudato Si
2020
W?ochy – Nowa Delegatka CMW ds. Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – Nowa Delegatka CMW ds. Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Salesiani Cooperatori, Italia, Italia
2020
W?ochy – Ks. Agostino Favale, salezjanin, pierwszy dyrektor Instytutu Teologii Duchowo?ci UPS, ko?czy 100 lat ?ycia
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Anziani, Anniversari, Personaggi illustri
2020
SG – “Laudato Si’” inspiruje do budowania lepszej przysz?o?ci: wywiad z Jeanem Paulem Mullerem, ekonomem generalnym
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, RMG, RMG, RMG, Laudato Si, Jean Paul Muller, Don Bosco Green Alliance, Ambiente, Creato
2020
Indie – “Don Bosco Solidarity COVID 19 Relief”: pomoc dla ponad miliona zagro?onych osób
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | India, India, Coronavirus, Solidarietà, ONG
2020
2020
W?ochy – Kurs dla wyje?d?aj?cych: rozpoczyna si? „Ró?aniec misyjny”
Dane | 20-05-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
2020
Brazylia – “Jezus przygl?da? si? z bliska naszemu czynowi mi?o?ci”: parafia solidarna z najubo?szymi
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile, Solidarietà, Coronavirus
2020
W?ochy – Salezjanie i Agnelli: po 50 latach zostaje przywrócony “Sen Ksi?dza Bosko”
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | Arte, Don Bosco, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Indie – Film wideo upami?tniaj?cy salezjanów zamordowanych w Imphal w 2001 roku
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | IND, IND, India, India, Violenze
2020
Polska – 4 nowych salezjanów diakonów
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Scuole, Politica
2020
Polska – 4 nowych salezjanów diakonów
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | Polonia, Ordinazioni Diaconali, PLS, PLS
2020
Ekwador – Wolontariusze z misj? na nowych podwórkach cyfrowych
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
Burundi – Salezjanie pomagaj? ofiarom powodzi
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
W?ochy – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Indie-Kalkuta
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, INC, INC, Italia, Italia
2020
W?ochy – O?tarz Maryi Wspomo?ycielki: „O?tarz p?aczu Ksi?dza Bosko”
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Sacro Cuore
2020
2020
Portugalia – “Fundação Salesianos”, firmy i odpowiedzialni za edukacj? wspieraj? uczniów w zdalnym uczeniu si?
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Solidarietà, Coronavirus
2020
Argentyna – Pomimo izolacji wi?cej ni? dwie osoby w kolejce, by odebra? posi?ek ze sto?ówki: “Ludzie s? wdzi?czni, ale bardzo smutni”
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Solidarietà, Coronavirus
2020
Indie – Deep Gurung, by?y wychowanek salezja?ski i zaanga?owany ?wiecki: “Gdzie jest dobra wola, znajdzie si? równie? droga”
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Exallievi, INS, INS, India, India, Coronavirus, Laici, Solidarietà
2020
Watykan – “Don Bosco Green Alliance” ukierunkowuje sektor szkolny w Roku dedykowanym Encyklice Laudato si’
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Don Bosco Green Alliance, Laudato Si, Creato, Ambiente
2020
Papua-Nowa Gwinea – Drugie seminarium w zakresie wychowania do mediów
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
W?ochy – „Don Bosco Borgomanero”: ostatnie dni inicjatywy “#DIAMOCIDAFARE”
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Paragwaj – M?odzi z MGS ?ledz? w sieciach spo?eczno?ciowych peregrynacj? figury Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Maria Ausiliatrice
2020
Watykan – Msza ?w. w setn? rocznic? urodzin ?w. Jana Paw?a II
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco, San Giovanni Paolo II
2020
W?ochy – O?tarz „p?aczu Ksi?dza Bosko” i Eucharystia pod przewodnictwem Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-05-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia
2020
Watykan – Co mo?emy zrobi? dla ochrony stworzenia? Tydzie? po?wi?cony Encyklice “Laudato Si”
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Laudato Si, Papa Francesco
2020
Francja – Wszyscy na rzecz edukacji!
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Educazione, FRB, FRB, Francia, Francia
2020
Chile – Fundacja “Don Bosco”: “Kontynuowa? misj? tak?e po?ród trudno?ci”
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2020
SG – Podzi?kowanie i mianowanie ks. Eusebio Muñoza dyrektorem Salezja?skiej Prokury Misyjnej w Madrycie
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Spagna, Spagna, Procure Missionarie, Procure Missionarie, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Eusebio Muñoz
2020
Portugalia – Figura Matki Bo?ej Fatimskiej przemierza ulice parafii
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Filipiny – Rekolekcje onaline dla MGS Filipin Pó?nocnych
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
Ekwador – Pomóc w tym czasie pandemii producentom zió? aromatycznych i leczniczych
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Coronavirus
2020
D.R. Konga – Szpital “Afia Don Bosco” otrzymuje nagrod? za doskona?e osi?gni?cia
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Coronavirus
2020
Japonia – Wywiad z salezjaninem koadiutorem Josephem Do Phuc Haiem, wietnamskim misjonarzem w Japonii
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Japonia – Wywiad z salezjaninem koadiutorem Josephem Do Phuc Haiem, wietnamskim misjonarzem w Japonii
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Missioni, Missioni, Missioni, GIA, GIA
2020
Indie – Salezjanie z Shillong zaanga?owani w walk? z Covid-19
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | INS, INS, India, India, Coronavirus
2020
Hiszpania – Oko?o 15 tys. uczestników 37. Pielgrzymki ku czci Maryi Wspomo?ycielki online
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Spagna, Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – 133. rocznica konsekracji Bazyliki „Sacro Cuore”
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Sacro Cuore, Consacrazione
2020
W?ochy – Rekolekcje online MGS
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Nigeria – ?wi?to ?w. Dominiki Mazzarello w Lagos
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
Tajlandia – Akcje solidarno?ci i nowy rok nowicjatu
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Boliwia – Salezjanie przekazuj? ?ywno?? rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Coronavirus
2020
2020
W?ochy – Animatorzy MGS… lato, które potrzebuje nadziei
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Indie – Zaanga?owanie salezja?skiej inspektorii Bangalore w walk? z koronawirusem
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Coronavirus
2020
Etiopia – “Don Bosco Mekanissa” dostarcza wod? do mycia ubogim
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Coronavirus
2020
Filipiny - Taichi Miranda, obserwatorka KG28: “Wspó?czesna m?odzie? marzy dzisiaj o salezjaninie...”
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | Giovani, Filippine, Filippine, CG28, Laici
2020
Angola – Salezjanie otwieraj? o?rodek, by uchroni? dzieci ulicy przed koronawirusem
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola, Coronavirus, VIS
2020
W?ochy – M?odzi z Instytutu “Gerini” w Rzymie w walce z Covid-19
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Roma, Coronavirus
2020
W?ochy – O?tarz ?w. Dominiki Marii Mazzarello
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | Madre Mazzarello, Italia, Italia, Altare
2020
Indie – Uroczysto?? ob?óczyn 29 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | INB, INB, ING, ING, INP, INS, INS, India, India
2020
Indonezja – Salezjanie z wizytatorii Indonezji rozprowadzaj? ?rodki dezynfekcji
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia, Coronavirus
2020
Paragwaj – Salezja?ska pomoc w Villarrica
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Coronavirus
2020
Dzi?kujemy za to impulsywne dzia?anie
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Giovani, Don Bosco
2020
SG – Prezentacja Nowenny do Maryi Wspomo?ycielki 2020
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Novena, Maria Ausiliatrice
2020
D.R. Konga – Cz?onkowie MGS kieruj? przes?anie otuchy do m?odzie?y
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Peru – “Anio?owie ?ywno?ci” pomagaj? ubogim
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Indie – Salezjanie z Yercaud towarzysz? Cyganom
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Meksyk – Salezjanie wspó?pracownicy z regionu Interameryka: zjednoczeni, aby odnowi? swoje przyrzeczenia
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Panama, Salesiani Cooperatori, Porto Rico, Canada, Canada, Costa Rica, Costa Rica, Cuba, Cuba, El Salvador, El Salvador, Haiti, Haiti, Honduras, Honduras, Messico, Messico, Nicaragua, Nicaragua, Repubblica Dominicana
2020
Polska – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – “Dziewcz?ta ulicy”, najs?absi wymagaj? pomocy i solidarno?ci
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Costa d'Avorio, Costa d'Avorio, Coronavirus
2020
Australia – Wype?ni? serca i umys?y, chocia? klasy s? puste
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia
2020
SG – Mianowani Prze?o?eni Inspektorii Pilskiej i Wizytatorii Afryki Tropikalnej Równikowej
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Ispettori, RMG, RMG, RMG, Ispettoria di Pi?a
2020
SG – Zako?czy?y si? posiedzenia Rady Generalnej ze zmianami i mianowaniami ze strony Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale, Nomine, Consiglio Generale, Nomine, Consiglio Generale, Nomine
2020
RMG - Joan Lluís Playà i Morera Nuovo Delegato Mondiale per la Famiglia Salesiana
Dane | 10-05-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play, Delegato Mondiale per la Famiglia Salesiana, amiglia Salesiana
2020
RMG - Joan Lluís Playà i Morera Nuovo Delegato Mondiale per la Famiglia Salesiana
Dane | 10-05-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play? i Morera, Delegato Mondiale per la Famiglia Salesiana, Delegato
2020
Indie – COVID-19 demaskuje wady strukturalne naszego systemu
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | INC, INC, India, India, Radio, Coronavirus
2020
Indie – COVID-19 demaskuje wady strukturalne naszego systemu
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
Francja – Projekt “ONEWORLD”. Czy ostatecznie COVID-19 czego? nas nauczy??
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia, Coronavirus
2020
Salwador – Z ?artu zrodzi? si? gest solidarno?ci: “Dzi?kujemy, mamy ju? obiad!”
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Solidarietà, Coronavirus
2020
SG – Mianowani nowi prze?o?eni wizytatorii UPS i inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | Ispettori, ARN, ARN, RMG, RMG, RMG, UPS, UPS, UPS, Nomine, Maria Arokiam Kanaga
2020
Nigeria – Salezjanie pomagaj? ludno?ci w czasie pandemii
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria, Coronavirus
2020
Pakistan – Wspólnota z Lahaur obchodzi ?wi?to ?w. Dominika Savio
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | Pakistan, Domenico Savio, FIS, FIS
2020
Gwatemala – Samochodem z Naj?wi?tszym Sakramentem ulicami miasta
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | Guatemala, Guatemala, San Benito Petén
2020
Hiszpania – Msza ?w. ku pami?ci zmar?ych salezjanów
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2020
Chile – Jad?odajnia “Bo?a Opatrzno??”: ?wiadectwo solidarno?ci w czasie pandemii
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2020
Historia “Domu Moretta”
Dane | 08-05-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Casa Moretta, Valdocco
2020
Izrael – Inspektoria w ruchu i w odnowie: inspektoria Bliskiego Wschodu pw. Jezusa M?odzie?ca
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | MOR, MOR, Israele, Israele
2020
W?ochy – Wenezuela: salezja?ski inspektor pot?pia bezsilno?? wobec Covid-19
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Italia, Italia, Coronavirus, Fame, Povertà
2020
Tajlandia – Rodzina Salezja?ska zjednoczona w walce z Covid-19
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA, Coronavirus, Solidarietà
2020
SG – Projekt “Rosario Maiorano 2020” jako antidotum na kryzys zwi?zany z Covid-19
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus
2020
Hiszpania – Znamienici byli wychowankowie kieruj? s?owa otuchy do Rodziny Salezja?skiej
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | Spagna, Exallievi, SMX, SMX
2020
Boliwia – Salezja?ski charyzmat w sieciach spo?eczno?ciowych
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Argentyna – Zatroszczy? si? o tych, którzy troszcz? si? o nas: daszki ochronne dla o?rodków zdrowia
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Polska – Nabo?e?stwa majowe live z Salezjankami i... gitar?
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Polonia, PLS, PLS
2020
Indie – Skutki “lockdown”: nieliczni studenci w “Assam Don Bosco University”
Dane | 07-05-2020 łowo kluczowe | ING, ING, India, India, Coronavirus
2020
Stany Zjednoczone – Spotkanie tysi?cy ludzi m?odych z Klubów “Dominik Savio”
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Santità Salesiana, Domenico Savio, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana
2020
W?ochy – Znacz?ce miejsca w ?yciu Dominika Savio
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Luoghi Salesiani, Domenico Savio, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana
2020
Argentyna – Dom rekolekcyjny szko?y “Don Bosco” w Ramos Mejía staje si? o?rodkiem izolacji spo?ecznej dla osób w podesz?ym wieku
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus, Solidarietà
2020
Demokratyczna Republika Konga – Historia Daniela, który si? zgubi? i odnalaz?
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Ragazzi, Giovani a Rischio Sociale, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Opzione Preferenziale
2020
Hiszpania – Salezja?skie Platformy Spo?eczne: “Przekonali?my si?, ?e nikt nie uratuje si? sam”
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Spagna, Spagna, Rifugiati, Rifugiati, Migranti, Pinardi, Coronavirus, Migranti, Pinardi, Coronavirus, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Tanzania – Uczniowie “Don Bosco Oysterbay” produkuj? maseczki
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE, Coronavirus
2020
Panama – Stowarzyszenie “Damas Salesianas” niesie nadziej? w czasie pandemii
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Panama, Damas Salesianas, Coronavirus
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Salezjanie wspó?pracownicy produkuj? maseczki dla m?odzie?y z Ennerdale
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Salesiani Cooperatori, AFM, AFM
2020
Indie – Dzieci z Shillong czcz? ?w. Dominika Savio
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Domenico Savio, INS, INS, India, India
2020
Polska – COVID 19 - POMOC. Nie zostawmy ich samotnie
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Polonia, Procure Missionarie, Procure Missionarie, PLE, PLE, Solidarietà, Procura Missionaria Salesiana Varsavia, Coronavirus
2020
SG – “Drodzy wychowawcy, po prostu dzi?kuj? wam za to, ?e zechcieli?cie zosta? z Ksi?dzem Bosko i m?odzie??”
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Educazione, Scuole, Docenti, Coronavirus, Laici
2020
Fid?i – Salezjanie poradzili sobie z zakazem wychodzenia z domu i tajfunem Harold
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji, Disastri, Coronavirus
2020
Republika Czeska – Klub “Szyte Maski Praga 8”: naszym zadaniem jako chrze?cijan jest by? sol? ziemi
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP, CEP, Coronavirus, Solidarietà, Laici
2020
SG – Ks. Filiberto González mianowany prze?o?onym inspektorii Meksyk-Guadalajara: “Przyjmuj? to stanowisko z wielkim zaufaniem do Boga”
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Ispettori, MEG, MEG, RMG, RMG, RMG, Nomine, Filiberto González
2020
Ghana – Salezja?ska wspólnota “Artemides Zatti” odwiedza spo?eczno?? ryback? w Tema
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Ghana, Ghana
2020
Indonezja – Pomoc salezjanów dla ludno?ci
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia, Coronavirus
2020
Pakistan – Obj?cie urz?du przez nowego dyrektora i odnowienie ?lubów
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
Ekwador – Salezjanie pomagaj? 2 tys. potrzebuj?cych rodzin
Dane | 05-05-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Salesiani, Ecuador, Ecuador, ECU, ECU, ECU, ECU
2020
Hiszpania – Troska duszpasterska jest dzisiaj priorytetem: kreatywno??, odwaga i rozeznanie
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Coronavirus
2020
SG – Mi?dzy koronawirusem a do?wiadczeniem paschalnym: spojrzenie na KG28 w kontek?cie charyzmatu
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28, Papa Francesco
2020
Papua-Nowa Gwinea – Uczniowie “DBTI” wznawiaj? lekcje
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Maria, Maria Ausiliatrice
2020
Indie – Kampania uwra?liwiaj?ca na walk? z Covid-19
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Coronavirus
2020
Honduras – ?ywno?? dla parafii w Comayagüela
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Honduras, Honduras, Coronavirus, Solidarietà
2020
Portugalia – Salezjanie z Funchal nios? pociech? tym, którzy odbywaj? kwarantann? w hotelach
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Coronavirus
2020
Papua-Nowa Gwinea – Uczniowie “DBTI” wznawiaj? lekcje
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Coronavirus, DBTI
2020
RMG – Nomina dell’Ispettore della Circoscrizione Speciale Italia - Piemonte e Valle d’Aosta “Maria Ausiliatrice”
Dane | 02-05-2020 łowo kluczowe | Ispettori, Ispettori, BBH, BBH, BBH, BBH, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Nomine, Nomine
2020
RMG – Nomina dell’Ispettore della Circoscrizione Speciale Italia - Piemonte e Valle d’Aosta “Maria Ausiliatrice”
Dane | 02-05-2020 łowo kluczowe | Ispettori, ICP, ICP, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
Polska – 9 rad ks. Bosko w czasie pandemii: m?odzi salezjanie odczytuj? przes?anie ?w. Jana Bosko
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, Don Bosco, Don Bosco, PLS, PLS, PLS, PLS, Coronavirus, Coronavirus
2020
Ekwador – Salezja?scy misjonarze w?ród Shuar
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Indigeni
2020
Angola – Nowy o?rodek zarz?dzania kryzysowego, by uchroni? dzieci ulicy z Luandy przed zaka?eniem i przemoc?
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, ANG, ANG, Angola, Angola, VIS, Coronavirus
2020
Portugalia – Sanktuarium w Balasar, gdzie urodzi?a si? b?. Alexandrina Maria da Costa
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | Portogallo, Alexandrina da Costa, POR, POR, Eucaristia
2020
Wenezuela – Powrót migrantów: “Otwarcie naszych salezja?skich domów i zapewnienie po?ywienia to nasza odpowied?”
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Migranti, Solidarietà, Fame, Coronavirus
2020
Indie – 28. rocznica salezja?skiej Inspektorii Hyderabad
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2020
Brazylia – Salezja?ska szko?a “Dom Bosco Bom Retiro” pomaga rodzinom
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
W?gry – Salezjanie towarzysz? Cyganom w czasie pandemii COVID-19
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG, Coronavirus
2020
Nigeria – Salezja?ska wspólnota z Iju Ishaga dostarcza artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-04-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria, Coronavirus
2020
Korea Po?udniowa – Dynamika wzrastania w powo?aniu w inspektorii pw. ?wi?tych M?czenników Korea?skich
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | Vocazioni, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Novizi
2020
Demokratyczna Republika Konga – Powód? w Uvirze: tysi?ce rodzin dotkni?tych, ucierpia?o równie? dzie?o salezja?skie
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Disastri
2020
S?owenia – Tomaž Vovko, by?y wychowanek salezja?ski: “Potrzebujemy waszej pomocy i wsparcia”
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | Exallievi, SLO, SLO, Slovenia, Coronavirus
2020
W?ochy – Salezja?ski o?rodek zawodowy z Bra przekazuje tarty i placki na ?wi?to Wyzwolenia
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Timor Wschodni – “Don Bosco Lospalos” kieruje apel o solidarno??
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
Ghana – Salezja?ska wspólnota “Artemide Zatti” przekazuje materia?y sanitarne “Tema General Hospital”
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Ghana, Ghana, Coronavirus
2020
Kolumbia – M?odzi z “Don Bosco” w Cali produkuj? maseczki
Dane | 29-04-2020 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia, Coronavirus
2020
SG – DON BOSCO SOLIDARITY VS COVID-19: Zintegrowana i zorganizowana sie? salezja?ska, która pozwala skutecznie realizowa? dzia?ania i projekty spo?eczne w sytuacji kryzysu
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Argentina, Argentina, Instituto Salesiano, educaci, Juan XXIII
2020
SG – DON BOSCO SOLIDARITY VS COVID-19: Zintegrowana i zorganizowana sie? salezja?ska, która pozwala skutecznie realizowa? dzia?ania i projekty spo?eczne w sytuacji kryzysu
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Economia, PDO, Procure Missionarie, Economia, Procure Missionarie, Economia, Economia, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Solidarietà, Coronavirus
2020
W?ochy – Izolacja na Valdocco to specjalna ?aska dla kilkudziesi?ciu salezjanów
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | PGS, PGS, Italia, Italia, Valdocco, Torino, Coronavirus
2020
Demokratyczna Republika Konga – Kraj poddany próbie z powodu Covid-19 i innych tragedii
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Coronavirus, Guerra, Violenze, Disastri
2020
SG – Dwa wa?ne procesy, w które nale?y w??czy? wszystkich salezjanów: “Animacja i zarz?dzanie wspólnot?” oraz “M?odzi salezjanie i towarzyszenie”
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2020
Peru – Salezjanie pomagaj? rodzinom mieszkaj?cym przy twierdzy „Saqsaywumán”
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Coronavirus
2020
W?ochy – “Stó? serca” salezja?skiego oratorium w Alassio
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Pakistan – Salezja?ska wspólnota z Lahaur pomaga ubogim rodzinom
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS, Coronavirus
2020
Kostaryka – „CEDES Don Bosco” produkuje maseczki ochronne z certyfikatem
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica, Coronavirus
2020
Argentina – Reunión de Directores de la inspectoría de Argentina Norte
Dane | 28-04-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Brazylia – Solidarna kwarantanna „UniSalesiano” z Araçatuby
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, BSP, BSP, Brasile, Brasile, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
D.R. Konga – „Chleb Ksi?dza Bosko” dla ludno?ci Lubumbashi
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Coronavirus
2020
Brazylia – Solidarna kwarantanna „UniSalesiano” z Araçatuby
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco, CG28
2020
Indie – Salezja?skie dzie?o “Retreat” z Yercaud kontynuuje pomoc
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | INT, INT, INT, INT, India, India, India, India, Coronavirus
2020
Ukraina – Salezjanie staraj? si? zapobiec rozprzestrzenianiu si? COVID-19
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Ucraina, Ucraina, UKR, UKR, UKR, UKR, Coronavirus
2020
W?ochy – Wychowanie serca w domu
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Educazione, ICC, ICC, Italia, Italia, Servizio Civile, Coronavirus
2020
Stany Zjednoczone – Zmar? biskup S. Allué, salezjanin
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Stati Uniti, SUE, SUE, SUE, SUE, Vescovi, Emilio Allu, Decessi, Coronavirus, Vescovi, Emilio Allu, Decessi, Coronavirus
2020
SG – Rozpocz??a si? pierwsza “wirtualna” sesja Rady Generalnej po KG28
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale, Coronavirus
2020
W?ochy – Kto pok?ada ufno?? w Maryi Wspomo?yciele, nigdy si? nie rozczaruje
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Eventi, TGS Turismo Giovanile e Sociale
2020
W?ochy – Kto pok?ada ufno?? w Maryi Wspomo?yciele, nigdy si? nie rozczaruje
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Accompagnamento, ILE, ILE, Italia, Italia, Coronavirus
2020
W?ochy – Kto pok?ada ufno?? w Maryi Wspomo?yciele, nigdy si? nie rozczaruje
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Basilica Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2020
SG – Nowa przysz?o?? przed szko?ami i o?rodkami kszta?cenia zawodowego
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Formazione Professionale, Educazione, Educazione, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Scuole, Coronavirus, Scuole, Coronavirus
2020
Urugwaj – “Zbudowali?my wi?? opart? na zaufaniu i blisko?ci”: CAIF na salezja?skiej ziemi w dobie Covid-19
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Uruguay, Famiglia, URU, URU, Bambini
2020
Hiszpania – “To, co niezb?dne, nie mo?e by? luksusem”: ?ywno?? i myd?o, by zwalczy? koronawirusa w Afryce i Ameryce
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Spagna, Misiones Salesianas, Solidarietà, Coronavirus
2020
Stany Zjednoczone – Pomimo COVID-19 inspektoria New Rochelle nie przestaje pomaga? potrzebuj?cym
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE, Solidarietà, Coronavirus
2020
Portugalia – Salezjanie z Lizbony wznawiaj? katechez? na placówkach
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Boliwia – Modlitwa ró?a?cowa online z udzia?em m?odych cz?onków ADMA
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Argentyna – “ENSA” kontynuuje swoj? dzia?alno??
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Brazylia – “Cidade Dom Bosco” rozpoczyna kampani? solidarno?ci #MãosQueAjudam
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
Pocz?tki ?wi?ta Maryi Wspomo?ycielki miesi?c przed jego obchodami
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Maria Ausiliatrice
2020
W?ochy – Prace zwi?zane z rozbudow? Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Basilica Maria Ausiliatrice
2020
Chile – “Ko?ció? podj?? ju? tak? drog? twórczego duszpasterstwa”: salezja?skie placówki z??czone w inicjatywach pomocy
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
Chile – “Ko?ció? podj?? ju? tak? drog? twórczego duszpasterstwa”: salezja?skie placówki z??czone w inicjatywach pomocy
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Basilica Maria Ausiliatrice, Preghiera
2020
Chile – “Ko?ció? podj?? ju? tak? drog? twórczego duszpasterstwa”: salezja?skie placówki z??czone w inicjatywach pomocy
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale, CIL, CIL, Cile, Cile, Solidarietà, Coronavirus
2020
Gwatemala – Po?ród koronawirusa i zagro?e? salezjanie nie trac? nadziei: “Pan na pewno si? o to zatroszczy”
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Coronavirus
2020
Filipiny – Duch Ksi?dza Bosko ?yje w sercach wychowanków “Domu Magone”
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Coronavirus, Solidarietà
2020
W?ochy – Matka Benghini w odniesieniu do procesu bpa Cognaty: “Pan rozja?ni? mroki b??du, pozwalaj?c zaja?nie? prawdzie”
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Giuseppe Cognata, Giuseppe Cognata, Italia, Italia, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Parafia pw. Matki Bo?ej Ró?a?cowej pomaga ubogim
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2020
W?ochy – “Don Bosco Borgomanero” produkuje elastyczne elementy do maseczek
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Brazylia – Kampania „Solidarna maseczka” UNISAL z São Paulo
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
Indie – Salezjanie z Chennai nie przestaj? pomaga? migrantom
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2020
Indie – Salezjanie z Chennai nie przestaj? pomaga? migrantom
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Indie – Salezjanie z Chennai nie przestaj? pomaga? migrantom
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | INM, INM, India, India
2020
Portugalia – Do Spotkania Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego w ramach ?DM 2023 (SYMinWYD) “rok wi?cej intensywnej pracy i modlitwy”
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Portogallo, POR, POR, Vaticano, GMG
2020
Demokratyczna Republika Konga – Zapobieganie i solidarno?? w o?rodku resocjalizacji dla m?odzie?y zagro?onej w Bakanja
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Coronavirus
2020
Peru – “Licz? si? czyny, a nie dobre zamiary”: by? mi?osiernym oznacza spotka? Chrystusa w ubogich
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Solidarietà, Coronavirus
2020
Indie – Salezjanie z ca?ego kraju nie przestaj? pomaga? potrzebuj?cym w czasie pandemii
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | INB, INB, INP, INT, INT, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
SG – Przysz?o?? Zgromadzenia nakre?lona przez Prze?o?onego Generalnego ks. Ángela Fernándeza Artime
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale, CG28
2020
Etiopia – Piosenka religijna ludzi m?odych z parafii pw. Maryi Wspmo?ycielki w Addis Abebie
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Japonia – Niedzielna szko?a online w Tokio w kontek?cie Covid-19
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone
2020
2020
Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Mons. Giuseppe Cognata
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana
2020
Argentyna – M?odzi protagoni?ci solidarno?ci: “Podtrzymywa? i dawa? ?wiadectwo nadziei, wielkoduszno?ci i solidarno?ci”
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Portogallo, Alexandrina da Costa, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, POR, POR, Eventi, Anniversari
2020
Argentyna – M?odzi protagoni?ci solidarno?ci: “Podtrzymywa? i dawa? ?wiadectwo nadziei, wielkoduszno?ci i solidarno?ci”
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | Ispettori, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Sito
2020
Argentyna – M?odzi protagoni?ci solidarno?ci: “Podtrzymywa? i dawa? ?wiadectwo nadziei, wielkoduszno?ci i solidarno?ci”
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina, Solidarietà, Coronavirus
2020
Polska – Krakowscy salezjanie w dobie COVID-19
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | Polonia, Spiritualità, PLS, PLS, Coronavirus, Solidarietà
2020
Brazylia – Odszed? ks. Georg Lachnitt, wielki salezjanin, prawdziwy przyjaciel rdzennej ludno?ci
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Indigeni, Decessi
2020
W?ochy – S?u?ba Cywilna wraz z salezjanami reaktywowa?a 67 projektów: 753 wolontariuszy wraca do pracy
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Volontariato, Italia, Italia, Italia, Italia, Salesiani per il Sociale, Salesiani per il Sociale, Servizio Civile
2020
Papua-Nowa Gwinea – M?odzie? nagrywa piosenki
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Indie – Gotowe dania i torby z ?ywno?ci? dla potrzebuj?cych z Yercaud
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
W?ochy – Dzia?alno?? “San Francesco di Sales” z Katanii
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
Nigeria – Kampania na rzecz walki z COVID-19 “Don Bosco Health Centre” z Akure
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
Stany Zjednoczone – Refleksje salezjanina koadiutora dotycz?ce KG28: “Silna motywacja do bycia bardziej salezjaninem”
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Pier Luigi Cameroni, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
Stany Zjednoczone – Refleksje salezjanina koadiutora dotycz?ce KG28: “Silna motywacja do bycia bardziej salezjaninem”
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Pier Luigi Cameroni, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
SG – “Obecno?? m?odzie?y wnios?a ?wie?o??, ?ywotno??, rado??”: refleksja Prze?o?onego Generalnego
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, CG28
2020
Indie – Wyrazy uznania ze strony gubernatora dla “Bosco Seva Kendra” za jego zaanga?owanie
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Coronavirus, Premi e Riconoscimenti
2020
S?owo mo?e zmieni? ?ycie
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | Dialogo
2020
Brazylia – 150 rodzin potrzebuj?cych otrzymuje artyku?y ?ywno?ciowe i zestawy sanitarne
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2020
Filipiny – Projekt rolniczy salezja?skiej wspólnoty z Mati
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2020
Chile – Cykl wirtualnych spotka? modlitewnych MGS
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2020
Korea Po?udniowa – “Fr. John Lee Memorial Hall” dostarcza posi?ki rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2020
Republika Czeska – O?rodek Ksi?dza Bosko w Pardubicach bli?szy m?odzie?y jak nigdy przedtem
Dane | 20-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP, CEP, Coronavirus
2020
2020
RMG - Oficjalny komunikat Prze?o?onego Generalnego Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Bpa Giuseppe Cognaty
Dane | 19-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Giuseppe Cognata, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2020
Holandia – Szko?a zawodowa dla m?odzie?y
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, BEN, BEN, Olanda, Olanda
2020
Gwatemala – “Campur rejuvenece”: marzenie, które si? realizuje z po?ytkiem dla setek ludzi m?odych i rodzin
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
W?ochy – Zdalna edukacja i nie tylko. Salezja?skie odpowiedzi po sze?ciu tygodniach izolacji
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, ILE, ILE, Italia, Italia, Scuole, Coronavirus
2020
JAK BALSAM I OGIE?
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Polska – „Msze samochodowe” w parafii pw. ?w. Jana Bosko w Szczecinie
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLN, PLN
2020
D.R. Konga – Wielkanoc misyjnej solidarno?ci
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
10 000 opublikowanych artyku?ów i 136 000 u?ytkowników: niektóre liczby dotycz?ce ANS
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | ANS, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2020
Albania – Dostarczaj?c po?ywienie “niewidzialnym mieszka?com” gór Kelmend
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Albania, Albania, ONG, VIS, Coronavirus, Solidarietà
2020
Sudan Po?udniowy – Nakaz przebywania w domu daleko od w?asnego domu: koronawirus w?ród uchod?ców i uciekinierów
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Sudan del Sud, Uganda, Misiones Salesianas, Coronavirus
2020
Indie – “Solidarity Viral”: Kampania pomocy w sytuacji Covid-19
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Asia Sud, Asia Sud, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2020
SG – “Pandemia wydobywa z wielu ludzi to, co najlepsze”: wywiad z Prze?o?onym Generalnym Ks. Ángelem Fernándezem Artime
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Coronavirus
2020
Brazylia – “Anio?owie ulicy” rozdaj? po?ywienie osobom potrzebuj?cym
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2020
Portugalia – Zdalna dzia?alno?? skautów z Estoril
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Wirtualne spotkanie Rady wizytatorii AFM
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2020
Etiopia – COVID-19: pomoc salezjanów
Dane | 16-04-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
W?ochy – ?y? w ?wiecie cyfrowym. Zach?ta do piel?gnowania g??bszego spojrzenia
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Internet
2020
W?ochy – “Zosta? w domu… Jestem z tob?”. Darmowe poradnictwo psychologiczne online UPS
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Psicologia, Coronavirus
2020
Uganda – Szara?cza i koronawirus: realna gro?ba kryzysu humanitarnego
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Disastri
2020
Ekwador – Salezjanie wspieraj? ubogie rodziny w sytuacji Covid-19 w ramach kampanii: “Na chleb powszedni”
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Povertà, Solidarietà, Coronavirus
2020
Polska – Ogólnopolskie Rekolekcje Salezja?skie dla M?odych online
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Korea Po?udniowa – “Don Bosco Youth Center” z Seulu utrzymuje nagrod? “POSCO TJ Park”
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2020
Stany Zjednoczone – Uczniowie “Bosco Tech” produkuj? urz?dzenia ochronne
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2020
Gwatemala – Salezja?ska Wielkanoc online: “Zrodzi?a si? z my?l? o dalszym prowadzeniu m?odzie?y do Jezusa”
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Pasqua, Coronavirus
2020
Peru – M?odzi migranci wenezuelscy w Magdalena del Mar: “Przygotowujemy torby z ?ywno?ci? dla najubo?szych”
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | Perù, Venezuela, PER, PER, Coronavirus, Migranti
2020
Rwanda – Wizytatoria AGL zapewnia wsparcie ?ywno?ciowe dzie?u “Don Bosco Muhazi” i innym potrzebuj?cym wspólnotom
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL, Coronavirus, Solidarietà
2020
SG – List ekonoma generalnego do ekonomów inspektorialnych
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, RMG, RMG, RMG, Jean Paul Muller, Coronavirus
2020
Indie – COVID-19: pomoc migrantom i innym osobom potrzebuj?cym
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Stany Zjednoczone – Dzia?alno?? salezjanów z New Rochelle w czasie “lockdown”
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2020
Kenia – Wspólnota “Don Bosco Boys’ Town” pomaga niektórym ubogim rodzinom
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
W?ochy – „Don Bosco San Salvario”: mi?o?? si? nie zatrzymuje
Dane | 14-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
S?owenia – Programy duszpasterstwa m?odzie?owego przeniesione do sieci spo?eczno?ciowych
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Coronavirus
2020
S?owenia – Programy duszpasterstwa m?odzie?owego przeniesione do sieci spo?eczno?ciowych
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Maria Ausiliatrice, Novena
2020
S?owenia – Programy duszpasterstwa m?odzie?owego przeniesione do sieci spo?eczno?ciowych
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SLO, SLO, Slovenia, Coronavirus
2020
D.R. Kongo – Spotkanie Rady inspektorialnej z zachowaniem ?rodków zapobiegaj?cych koronawirusowi
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Coronavirus
2020
Polska – Codzienna modlitwa i e-learning salezja?skich szkó? z Wroc?awia
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLO, PLO, Coronavirus
2020
Dominikana – Pomoc dzieciom ulicy i migrantom w czasie Covid-19
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Coronavirus
2020
2020
Angola – Omar Mohamed, muzu?ma?ski piekarz, piecze chleb dla “dzieci ulicy”
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, ANG, ANG, Angola, Angola, Coronavirus, Fame
2020
2020
SG – Nie przygl?daj si?, zrób co?, nie przesta? marzy?
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Coronavirus
2020
Przes?ania Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie GC28
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, CG28
2020
Wielkanoc i Ksi?dz Bosko
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Pasqua, Pinardi
2020
Indie – Wspina? si? na gór? ze s?owami papie?a Francisza w sercu, by dotrze? do ubogich i nie?? im ukojenie w czasie pandemii
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2020
Timor Wschodni – Ubodzy w s?u?bie ubogim
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Solidarietà, Coronavirus
2020
Peru – Liczy 92 lata, m?ody duchem i uwa?ny na ubogich, tak?e w czasie Covid-19: ks. Rolando Ramos Guija, salezjanin
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Solidarietà, Anziani, Coronavirus
2020
W?ochy – Covid-19 nie powstrzymuje dzia?a? wspieraj?cych najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus
2020
S?owacja – “Kurtyna wielkopostna”, aby okaza? blisko?? pomimo koronawirusa
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Pasqua, Basilica Maria Ausiliatrice
2020
S?owacja – “Kurtyna wielkopostna”, aby okaza? blisko?? pomimo koronawirusa
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | Slovacchia, SLK, SLK
2020
Brazylia – O?rodek “Dom Bosco” w Gramoré rozprowadza artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Portugalia – COVID-19: salezjanie udost?pniaj? pomieszczenia i okazuj? wsparcie
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
W?ochy – O?rodek “Don Bosco” w Alessandrii: paczki ?ywno?ciowe dla potrzebuj?cych
Dane | 09-04-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
2020
Papua-Nowa Gwinea – “G?os tych, którzy nie maj? g?osu”: abp Panfilo, salezjanin, wypowiada si? w sprawie w?asno?ci gruntów
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Sviluppo, Francesco Panfilo, Vescovi
2020
SG– Salezja?skie rekolekcje online dla Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, MGS Europa, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Belgio, Belgio, Eventi, Fabio Attard
2020
W?ochy – 110 lat ?mierci Ksi?dza Rua. Wkrótce niepokazany dot?d dokument
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Michele Rua, Italia, Italia, Storia, ACSSA
2020
Hiszpania – Ponad 2 tys. uczestników we?mie udzia? w “Wielkanocy w domu”, organizowanej przez Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SMX, SMX, SSM, SSM, Pasqua
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Ró?aniec m?odych z MGS
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2020
Kuba – Salezja?ska „lectio divina” online
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, ANT, ANT, Cuba, Cuba
2020
W?ochy – Krajowy Zjazd C.G.S.
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali
2020
Kolumbia – Salezja?skie dzie?o “Ciudad Don Bosco” dostarcza artyku?y ?ywno?ciowe potrzebuj?cym
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2020
W?ochy – “Jeste?my szcz??liwi, ?e jest nas sze?cioro”. Pandemia prze?ywana w rodzinie
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Uruguay, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, URU, URU, Coronavirus
2020
W?ochy – “Jeste?my szcz??liwi, ?e jest nas sze?cioro”. Pandemia prze?ywana w rodzinie
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Coronavirus
2020
W?ochy – “Jeste?my szcz??liwi, ?e jest nas sze?cioro”. Pandemia prze?ywana w rodzinie
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Libri, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Animazione Missionaria
2020
W?ochy – “Jeste?my szcz??liwi, ?e jest nas sze?cioro”. Pandemia prze?ywana w rodzinie
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Libri, GBR, GBR, Vangelo
2020
W?ochy – “Jeste?my szcz??liwi, ?e jest nas sze?cioro”. Pandemia prze?ywana w rodzinie
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Famiglia, ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus, Borgo Ragazzi Don Bosco
2020
Dominikana – Salezja?skie dzia?ania w czasie kryzysu: “Je?li zajdzie taka konieczno??, udost?pnimy nasze pomieszczenia”
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT, Coronavirus, Solidarietà
2020
Indie – Ma?oletni bez opieki, migranci, osoby w podesz?ym wieku i bezdomni: salezjanie wszystkim nios? pomoc w czasie pandemii
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2020
Meksyk – Salezja?ski O?rodek “Padre Chava” w czasie Covid-19 nie zamyka drzwi: “Pomagamy osobom najbardziej potrzebuj?cym”
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico, Solidarietà, Coronavirus
2020
Tajlandia – Pierwsze i wieczyste ?luby sióstr s?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2020
Peru – “Historia mi?o?ci”, która zjednoczy?a ludzi m?odych
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Brazylia – Projekt “Pielgrzymuj?c z Ksi?dzem Bosko”
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – M?odzie? ze wspólnoty “Peppino Brancati” rozprowadza darowane pizze
Dane | 07-04-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2020
Brazylia – “Salezja?ska szko?a pomog?a mi sta? si? prawdziwym obywatelem i zaanga?owanym chrze?cijaninem”
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Vocazioni, Spiritualità Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, THA, THA, Cambogia, Cambogia
2020
Brazylia – “Salezja?ska szko?a pomog?a mi sta? si? prawdziwym obywatelem i zaanga?owanym chrze?cijaninem”
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | INE, INE, IUSVE, Radio, Solidarietà, Coronavirus
2020
Brazylia – “Salezja?ska szko?a pomog?a mi sta? si? prawdziwym obywatelem i zaanga?owanym chrze?cijaninem”
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Brasile, Brasile, Strenna 2020, Scuole
2020
Francja – Inicjatywy Rodziny Salezja?skiej w czasie izolacji spo?ecznej
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, FRB, FRB, Francia, Francia, Coronavirus, Solidarietà
2020
Gwatemala – Salezjanie z Petén nios? nadziej? w czasie pandemii
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Guatemala, Guatemala, San Benito Petén, Coronavirus
2020
SG – 6 kwietnia 2020: 25. rocznica og?oszenia ks. Rudolfa Komorka, salezjanina, czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Rodolfo Komorek, Anniversari
2020
Indie – Wspólnota postnowicjatu z Yercaud pomaga osobom w podesz?ym wieku
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Argentyna – Dzia?alno?? spo?eczna salezja?skiego dzie?a z Mar del Plata
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Austria – Wiara jest si??
Dane | 06-04-2020 łowo kluczowe | AUS, AUS, Austria, Austria
2020
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, ICP, ICP, Italia, Italia, Eucaristia
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Coronavirus, Solidarietà, VIS
2020
Portugalia – Salezjanie pomagaj? bezdomnym
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Ekwador – Pascha M?odzie?y online: „Z domu…Jezus… moj? zach?t?”
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
Argentyna – Animacja w domu
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Argentina, Argentina
2020
D.R. Konga – M?odzi z “Bakanja-ville” uwra?liwieni na zagro?enia zwi?zane z koronawirusem
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
2020
S?owenia – Laptopy dla potrzebuj?cych rodzin
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Angola – Salezjanie wzmacniaj? swoje zaanga?owanie na rzecz dzieci ulicy
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2020
Argentyna – Salezja?ska “mapa nadziei” z my?l? o ubogich, którzy cierpi? z powodu Covid-19
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus, Solidarietà
2020
Hongkong – Wywiad z Phyllis Tang, ?wieck? uczestniczk? KG28
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, CG28
2020
SG – Ukaza?o si? nowe wydanie ksi??ki “Rodzina Salezja?ska Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Libri, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Eusebio Muñoz
2020
Ksi?dz Bosko wydawca i pisarz
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Don Bosco
2020
Wietnam – Ch?opcy z konwiktu ucz? si? sztuki krawieckiej
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Formazione Professionale, Vietnam, Vietnam, VIE, VIE, VIE, VIE
2020
Tajlandia – Zaanga?owanie salezjanów wspó?pracowników na rzecz ludzi m?odych wcze?niej karanych
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, Giovani a Rischio Sociale, THA, THA, Sistema Preventivo
2020
Tajlandia – Zaanga?owanie salezjanów wspó?pracowników na rzecz ludzi m?odych wcze?niej karanych
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, Giovani a Rischio Sociale, THA, THA, Sistema Preventivo
2020
Peru – UNHCR i salezjanie razem na rzecz migrantów w czasie pandemii. “Biedni nie napotkaj? nigdy Boga oboj?tnego”
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Perù, Perù, PER, PER, PER, PER, Migranti, Coronavirus, Solidarietà, Migranti, Coronavirus, Solidarietà
2020
Chile – Salezja?ska solidarno?? w czasie kryzysu: “Ta sytuacja nie pozwala nam si? przygl?da?”
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Solidarietà, Coronavirus
2020
Maroko – “Czuli?my, ?e nas rozumie, wspiera, docenia, kocha”. Kard. López wspomina wizyt? papie?a Franciszka
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Marocco, Marocco, Cardinali, Cristóbal López, Papa Francesco
2020
Brazylia – Studenci weterynarii przekazali 300 kilogramów po?ywienia NGO z regionu
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
W?gry – Salezjanie otwieraj? oratorium online
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG
2020
Indie – “Bosco Reach Out” wspiera tysi?ce ubogich
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2020
Etiopia – Salezjanie nios? pomoc ludno?ci w czasie pandemii COVID-19
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Wielka Brytania – Ekipa duszpasterstwa m?odzie?y z inspektorii Wielkiej Brytanii otwiera oratorium online
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2020
2020
Hiszpania – “Pokonamy go razem”: “Misiones Salesianas” w??cza si? w walk? z koronawirusem
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Spagna, Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, Coronavirus
2020
Niemcy – W czasie koronawirusa salezjanie wzmacniaj? propozycje cyfrowe
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, GER, GER, Germania, Germania, Coronavirus
2020
W?ochy – Salezja?ska wspólnota z Latiny w s?u?bie innym
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Indie – “Bosco Seva Kendra” z Hyderabadu pomaga dzieciom, m?odzie?y i rodzinom
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2020
SG – Przes?anie wiary i nadziei Prze?o?onego Generalnego
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Coronavirus, Solidarietà, Coronavirus, Solidarietà
2020
Haiti – Informacja i zapobieganie COVID-19
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti, Coronavirus, Fondazione Rinaldi, Povertà
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?y? w zamkni?ciu w Bukavu
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Coronavirus, Povertà
2020
Hiszpania – Salezjanie przygotowuj? inicjatywy wirtualne dla m?odzie?y na czas Wielkiego Tygodnia
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SMX, SMX, SSM, SSM, Pasqua
2020
Peru – Wielu ubogich puka do drzwi ko?cio?a Maryi Wspomo?ycielki i Domu Ksi?dza Bosko: “Dzi?kujemy, niech wam Bóg b?ogos?awi”
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Povertà, Solidarietà, Coronavirus
2020
Indie – Zaanga?owanie salezjanów na rzecz ubogich w czasie kryzysu wywo?anego przez Covid-19
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | INB, INB, INK, INK, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
SG – Skoordynowana odpowied? salezjanów w krytycznej sytuacji zwi?zanej z COVID-19
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Coronavirus, Coronavirus
2020
Brazylia – Salezjanie z Loreny towarzysz? m?odzie?y w czasie pandemii poprzez “Líderes 4.0”
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
Stany Zjednoczone – Ks. Armando Oliveri, salezjanin, ko?czy 100 lat
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2020
Polska – Kampania wdzi?czno?ci dedykowana bohaterom walki z koronawirusem
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLO, PLO
2020
2020
W?ochy – Projekt “Salesian.online” UPS i Auxilium w Rzymie
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Argentyna – Wolontariusze rozprowadzaj? artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Libri, Santità Salesiana, Salesiani Cooperatori, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vera Grita
2020
Argentyna – Wolontariusze rozprowadzaj? artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Burundi – Przesuni?ta data konsekracji Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
Argentyna – “Nale?ycie do Ksi?dza Bosko? Do przodu!”. Pandemia, która jednoczy i pobudza do niesienia pomocy innym
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus, Exploradores de Don Bosco, Solidarietà
2020
Wielka Brytania – Praca w inspektorii GBR w czasie epidemii COVID-19
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Coronavirus
2020
Sierra Leone – W czasie epidemii koronawirusa “Don Bosco Fambul” korzysta ze swojego do?wiadczenia zwi?zanego z ebol?
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Don Bosco Fambul, Coronavirus, Ebola
2020
Hiszpania – List ks. Péreza Godoya, nowego radcy regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Mediterranea, Mediterranea, Juan Carlos P?rez Godoy, Coronavirus
2020
Belgia – Salezja?skie organizacje kieruj? “s?ówko na dobranoc”, u?mierzaj?c l?k i osamotnienie
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Belgia – Salezja?skie organizacje kieruj? “s?ówko na dobranoc”, u?mierzaj?c l?k i osamotnienie
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BPA, BPA, Brasile, Brasile, Radio
2020
Belgia – Salezja?skie organizacje kieruj? “s?ówko na dobranoc”, u?mierzaj?c l?k i osamotnienie
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BEN, BEN, FRB, FRB, Belgio, Belgio, Francia, Francia, Don Bosco Youth Net, Solidarietà, Coronavirus
2020
Ekwador – “Na chleb powszedni, by mogli pozosta? w domu”: salezja?ska solidarno?? w czasie COVID-19
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Solidarietà, Coronavirus
2020
Indie – Koronawirus i izolacja zagra?aj? ubogim. Zaanga?owanie salezjanów w sytuacji kryzysu
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, ING, ING, INH, INH, INK, INK, INS, INS, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
W?ochy – COVID-19: sytuacja w inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Coronavirus, Decessi
2020
SG – Wideoprzes?anie Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie Nadzwyczajnej Nowenny do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Novena
2020
Argentyna – Pozosta? w domu i otworzy? pomocne serce i r?ce
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus
2020
Indie – Wyprodukowano ponad tysi?c maseczek dla ubogich
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Coronavirus
2020
Filipiny – Akcja „Anio?ów warsztatowych” w ramach zwalczania COVID-19
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Coronavirus
2020
Chorwacja – Salezja?ska parafia w Spalato produkuje os?ony ochronne dla personelu lekarskiego
Dane | 27-03-2020 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia, Coronavirus
2020
2020
Etiopia – Dzia?alno?? “Don Bosco Children” w czasie kwarantanny
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
W?ochy – Zdalne “s?ówko na dzie? dobry” z „Opere Sociali Don Bosco”
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia
2020
Indie – Salezjanie z Bangalore w walce z koronawirusem
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2020
Brazylia – Koronawirus: jak wygl?daj? zaj?cia w salezja?skich szko?ach inspektorii Belo Horizonte
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Educazione, BBH, BBH, Brasile, Brasile, Coronavirus, Scuole
2020
W?ochy – “Salesiani per il Sociale APS”: #Noicis(t)iamo
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Coronavirus, Salesiani per il Sociale, Coronavirus, Salesiani per il Sociale
2020
Peru – Kwarantanna pozbawi?a ubogich wszystkiego. “To boli, gdy trzeba odmówi?...”
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Perù, Fundación Don Bosco Social (SSM), PER, PER, Povertà, Coronavirus
2020
Hiszpania – Inspektoria ?w. Jakuba Wi?kszego silnie dotkni?ta pandemi? koronawirusa
Dane | 26-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Spagna, SSM, SSM, SSM, SSM, Decessi, Coronavirus, Decessi, Coronavirus
2020
W?gry – Rekolekcje wielkopostne dla m?odzie?y
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG, Ritiri Spirituali, Coronavirus
2020
W?ochy – Salezja?ski most solidarno?ci mi?dzy Chinami i W?ochami
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CIN, CIN, ILE, ILE, Coronavirus, Solidarietà
2020
SG – “Formacja, solidarno?? i zapobieganie”: list radcy generalnego ds. formacji w sytuacji rozprzestrzeniania si? COVID-19
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Coronavirus, Ivo Coelho
2020
W?ochy – Wielki salezjanin odchodzi z powodu koronawirusa: biskup Angelo Moreschi
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Italia, Italia, Coronavirus, Vescovi, Angelo Moreschi
2020
Paragwaj – Salezjanin kap?an udziela b?ogos?awie?stwa miastu Concepción
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
W?ochy – Wideokonferencja dla m?odych uczestników kursu animacji misyjnej okr?gu ICP
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Brazylia – Katolicki Uniwersytet im. Ksi?dza Bosko w Campo Grande produkuje alkoholowy ?el dla wspólnoty
Dane | 25-03-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Coronavirus, Salute
2020
Egipt – Dydaktyka na odleg?o??: program szko?y “Don Bosco” w Kairze
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, MOR, MOR, Egitto, Egitto, Scuole, Coronavirus, Tecnologie
2020
SG – List ekonoma generalnego dotycz?cy walki z COVID-19
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, RMG, RMG, RMG, Jean Paul Muller, Coronavirus
2020
Hiszpania – Solidarno??, by pokona? koronawirusa
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Tecnologie, Coronavirus, Solidarietà, Laici, Studenti, Docenti
2020
Nikaragua – Otwarcie nowych pracowni komputerowych w szkole “San Juan Bosco” w Granadzie
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua
2020
Meksyk – Drugi etap kursu salezja?sko?ci w mie?cie Puebla: “Pozna? Ksi?dza Bosko”
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Portugalia – Sanktuarium z Mogofores transmituje Eucharysti? na Facebooku
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Indie – Spotkanie ponad 500 ludzi m?odych z oratorium i szko?y wieczorowej w Yercaud
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
SG – Akt zawierzenia Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Coronavirus, Novena
2020
W?ochy – Livia, by?a wychowanka i piel?gniarka: “W chwilach przygn?bienia przypominam sobie moich nauczycieli i to, co mi przekazali”
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Italia, Italia, Salute, Coronavirus, Malattie
2020
SG – 24 marca 2020: Akt zawierzenia Rodziny Salezja?skiej Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Novena, Maria Ausiliatrice, Coronavirus, Eventi, Malattie, Novena, Maria Ausiliatrice, Coronavirus, Eventi, Malattie
2020
Etiopia – Pozosta? w domu, u boku tych, którzy nie maj? domu
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Missioni, Missioni, Missioni, AET, AET, Coronavirus
2020
SG – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego po zako?czeniu XXVIII Kapitu?y Generalnej
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Mi?dzy strachem a nadziej?
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Coronavirus, Malattie
2020
Urugwaj – Ekipa duszpasterstwa m?odzie?y pracuje w domu
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Uruguay, Uruguay, URU, URU, URU, URU, Coronavirus
2020
Uganda – Sesja informacyjna dla uczniów dotycz?ca “COVID-19”
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Coronavirus
2020
Indie – 20 nowych salezjanów diakonów
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, INK, INK, India, India
2020
Brazylia – 70 ludzi m?odych poszukuje ?wi?to?ci
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2020
Paragwaj – Modlitwa o pokój w Minga Guazú
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Violenze
2020
Papua-Nowa Gwinea – Seminarium „Zachowaj czysto??, sta? si? zielony”
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Sierra Leone – “Don Bosco Fambul” rozpoczyna kampani? na rzecz zapobiegania koronawirusowi
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Coronavirus, Don Bosco Fambul
2020
2020
Senegal – Powracaj?cy migranci, migruj?ce dzieci i m?odzie? w centrum nowego projektu
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Senegal, Missioni Don Bosco, Tratta, VIS, ONG, Migranti, Sviluppo
2020
Hiszpania – Salezja?skie wydawnictwo “Edebé” jednoczy si? z edukacyjn? spo?eczno?ci? w sytuacji kryzysu wywo?anego koronawirusem
Dane | 20-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Educazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Edebé, Editrici, Coronavirus
2020
2020
Brazylia – Kampania na rzecz walki z koronawirusem w salezja?skiej szkole “São José”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Brasile, Brasile, Coronavirus, Coronavirus
2020
Tajlandia – 76 uczniów niewidomych otrzyma?o dyplomy
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Disabilità
2020
D.R. Konga – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Watykan – Papie? Franciszek: „Musimy przebaczy?, bo potrzebujemy, by nam przebaczono”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
POLITYKA „OJCZE NASZ”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Brazylia – Jak Ksi?dz Bosko “?owi?” ch?opców
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
Brazylia – Jak Ksi?dz Bosko “?owi?” ch?opców
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Vocazioni, Don Bosco, Brasile, Brasile
2020
Meksyk – Relikwie ?w. José Sáncheza del Río w salezja?skiej szkole
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Santità, Reliquie, Santità, Santità, Santità, MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Filipiny – Troska o stworzenie i m?odzie?: dzi?ki otrzymanej edukacji byli wychowankowie anga?uj? si? na rzecz wspólnego dobra
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Educazione, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Ambiente, Creato
2020
Meksyk – Z Kanady do Meksyku: 25 lat zaanga?owania apostolskiego z “Chavos Don Bosco”
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Volontariato, MEM, MEM, SUE, SUE, Canada, Canada, Messico, Messico
2020
W?ochy – Wywiad z ks. Alfredem Maravill?, nowym radc? ds. misji
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, PGS, PGS, Italia, Italia, Alfred Maravilla
2020
Hongkong – Wspominaj?c pana Paula Lina, salezjanina, ?wiadka wiary
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | CIN, CIN, Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong, Decessi, Testimonianza, Fede
2020
S?owacja – W kraju zamkni?tym z powodu koronowirusa salezjanie otwieraj? oratorium online
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Oratorio, Slovacchia, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SLK, SLK, Coronavirus
2020
Portugalia – 45 ludzi m?odych na spotkaniu w o?rodku m?odzie?owym w Bicesse
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Brazylia – Prezentacja projektu „Cz?owiecze?stwo”
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2020
Kambod?a – Projekt ukierunkowany na samowystarczalno?? szko?y w Sihanoukville
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | THA, THA, Cambogia, Cambogia
2020
Burundi – Nowe sanktuarium pod wezwaniem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
Sytuacja w Syrii i obecno?? salezjanów w tym kraju
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Siria, MOR, MOR
2020
W?ochy – Carlo Gastini, pierwszy by?y wychowanek Oratorium Ksi?dza Bosko
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Oratorio, Don Bosco
2020
Brazylia – “UniSales” w Vitórii: 20 lat tradycji i ewolucji
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | IUS, BBH, BBH, Brasile, Brasile, Eventi, Università
2020
Kostaryka – Podesz?y wiek salezjanów: Bo?y dar, za który nale?y dzi?kowa?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica, Anziani
2020
Syria – Maher Al Saloom: “Wojna wewn?trzna jest gorsza od bomb”
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Guerra, Violenze
2020
SG – Papie? Franciszek do salezjanów: „Marzcie… i pomó?cie marzy? innym!”
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Salesiani, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco, CG28
2020
Indie – V sesja po?wi?cona pisaniu scenariuszy dla cz?onków “DBC Film Club”
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | INP, India, India
2020
2020
Ekwador – Wprowadzenie do Studium nad salezja?sko?ci?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Scuola di Salesianità, ECU, ECU
2020
Kenia – Spotkanie “Voluntary National Review” w Nairobi
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Lesotho – W poszukiwaniu prawdziwej to?samo?ci
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Ragazze, AFM, AFM, Lesotho, Lesotho
2020
S?owenia – Rekolekcje salezjanów
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia, Coronavirus
2020
Meksyk – Ponad 300 uczestników “Campo Juanitos 2020”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico, Campo Animatori
2020
Salwador – Spotkanie inspektorialnej ekipy ds. duszpasterstwa m?odzie?y inspektorii ?rodkowej Ameryki
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
W?ochy – Salezjanie a koronawirus: chocia? na odleg?o??, ale zawsze w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, ISI, ISI, Italia, Italia, Italia, Italia, Coronavirus, IUSVE, Borgo Ragazzi Don Bosco, Malattie, Coronavirus, IUSVE, Borgo Ragazzi Don Bosco, Malattie
2020
Peru – Jan, by?y wychowanek oratorium z Magdalena del Mar: “Musz? co? zrobi? dla miejscowej m?odzie?y”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Perù, Perù, Exallievi, Exallievi, Oratorio, Oratorio, Giovani, Giovani, PER, PER, PER, PER
2020
Indie – Narodowe ?wi?to M?odzie?y Plemiennej
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Giovani, Giovani, ING, ING, ING, ING, India, India, India, India, Indigeni, Indigeni
2020
SG – Zako?czenie XXVIII Kapitu?y Generalnej: “Opcja Valdocco”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, CG28, Papa Francesco, CG28, Papa Francesco
2020
W?ochy – Ks. Cameroni w odniesieniu do Nadzwyczajnej Nowenny do Maryi Wspomo?ycielki : “Musimy ca?kowicie zawierzy? Maryi Wspomo?ycielce i Jezusowi Eucharystycznemu”
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, ADMA, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Novena, Maria Ausiliatrice, Pier Luigi Cameroni, Salute, Coronavirus
2020
SG – Rada Generalna w komplecie: zostali wybrani radcy regionalni
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Africa, Africa, America Cono Sud, America Cono Sud, Asia Sud, Asia Sud, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, Interamerica, Interamerica, Mediterranea, Mediterranea, RMG, RMG, RMG, CG28, Alphonse Owoudou, Gabriel Romero, Juan Carlos P?rez Godoy, Michael Biju, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc, Roman Jachimowicz, Hugo Orozco S?nchez
2020
SG – Ks. Martoglio: salezjanin dla wspó?czesnej m?odzie?y “jest w wertykalnej relacji z Bogiem”
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, CG28, Stefano Martoglio
2020
Wenzuela – Oko?o 600 osób korzysta z dnia dla zdrowia
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Salute
2020
Peru – Mecz, w którym zwyci??y?a przyja??
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Bu?garia – Powstaje nowa placówka salezja?ska w mie?cie Stara Zagora
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | CEP, CEP, Bulgaria, Bulgaria
2020
SG – Zako?czenie XXVIII Kapitu?y Generalnej
Dane | 13-03-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Economia, Economia, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Economia, Economia, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Economia, Economia, Economia, Economia, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, CG28, Alfred Maravilla, Jean Paul Muller, Miguel Angel Garcia Morcuende, Gildasio dos Santos Mendes, Ivo Coelho, CG28, Alfred Maravilla, Jean Paul Muller, Miguel Angel Garcia Morcuende, Gildasio dos Santos Mendes, Ivo Coelho
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Africa, Africa, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Ambiente, Creato, Don Bosco Tech Africa
2020
SG – Nadzwyczajna Nowenna do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Salute, Malattie, Coronavirus, Novena, Maria Ausiliatrice, Salute, Malattie, Coronavirus, Novena, Maria Ausiliatrice
2020
Brazylia – „Oratorium Baldoria” nowicjatu „Naj?w. Serca Pana Jezusa”
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Brasile, Brasile, Noviziato
2020
Hiszpania – Salezja?skie szko?y nie przestaj? anga?owa? si? na polu szkoleniowym
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2020
Indie – Obchody Dnia Kobiet w „DBCE” w mie?cie Fatorda
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | India, India
2020
Honduras – Spotkanie „Valdocco 2020”
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Honduras, Honduras
2020
SG – Ks. Stefano Martoglio nowym wikariuszem Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Stefano Martoglio, CG28
2020
Chronologia Prze?o?onych Generalnych
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Salesiani, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore
2020
Hiszpania – Innowacja pedagogiczna i duszpasterska w salezja?skich o?rodkach
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Eventi
2020
Meksyk – “Proyecto Salesiano 2020”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Volontariato, MEG, MEG, SUO, SUO, Messico, Messico, Migranti
2020
W?ochy – Odpowied? na sytuacj? kryzysow? zwi?zan? z COVID-19 w duchu solidarno?ci i kreatywno?ci
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, ILE, ILE, IME, IME, INE, INE, ISI, ISI, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus
2020
Indie – Wielkopostny dzie? skupienia dla Rodziny Salezja?skiej z inspektorii Mumbaju
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2020
Argentyna – Spotkanie MGS z regionu Patagonia Pó?nocna
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Portugalia – 2800 sportowców na 5. edycji “Corrida Salesianos”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
SG – Ksi?dz Angel Fernandez Artime ponowiony na stanowisku Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Nomine, CG28
2020
SG – Ksi?dz Angel Fernandez Artime ponowiony na stanowisku Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
Rwanda – Obchody ?wi?ta ?wi?tych Alojzego Versiglii i Kaliksta Caravario
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Noviziati, Rwanda, Martiri, Callisto Caravario, AGL, AGL, Luigi Versiglia
2020
Indie – Kurs komunikacji “wireless” w „Don Bosco College” w Fatorda
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | INP, India, India, Tecnologie
2020
Wietnam – Powo?anie Stowarzyszenia ADMA w salezja?skiej parafii
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | ADMA, Vietnam, VIE, VIE
2020
Hiszpania – 33. edycja Krajowej Nagrody “Don Bosco”
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Scienze, Tecnologie, Premi e Riconoscimenti
2020
Salwador – Ambasador Unii Europejskiej odwiedza salezja?sk? Fundacj? FUSALMO
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Personaggi illustri
2020
Honduras – Kard. Rodríguez Maradiaga: koronawirus rzuci? na kolana „dumny ?wiat”
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Honduras, Honduras, Coronavirus, Cardinali, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Salute
2020
Fid?i – Post?puje budowa wielofunkcyjnego o?rodka, której koniec jest przewidziany w tym roku
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2020
Kambod?a – Podnie?? si? i zacz?? na nowo po powodzi
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Educazione, Missioni Don Bosco, THA, THA, Cambogia, Cambogia
2020
Hiszpania – Targi w Pozoblanco z okazji 50. rocznicy salezja?skiego o?rodka kszta?cenia zawodowego
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SMX, SMX, Eventi, Anniversari
2020
Albania – Poznanie i dzielenie si? w ramach edukacji integracyjnej
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Albania, Albania, ONG, VIS, Disabilità
2020
Filipiny – Dzi?ki mi?dzynarodowej solidarno?ci docieraj? nowe narz?dzia do salezja?skiej szko?y rolniczej w Legazpi
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Rurali, Agricoltura, Solidarietà
2020
Peru – Salezjanie i UNHCR razem na rzecz uchod?ców i migrantów z Wenezueli
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Perù, Rifugiati, PER, PER, Migranti
2020
Uganda – ?wi?to Ksi?dza Bosko w szkole podstawowej “Don Bosco” w Namugongo
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2020
Gwatemala – Spotkanie sektora duszpasterstwa m?odzie?owego z udzia?em 74 ludzi m?odych
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Meksyk – XXXV edycja Igrzysk Salezja?skich Szkó? Podstawowych z Morelia
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2020
Meksyk – XXXV edycja Igrzysk Salezja?skich Szkó? Podstawowych z Morelia
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Papua-Nowa Gwinea – Seminarium po?wi?cone mediom wskazuje na znaczenie ?rodowiska naturalnego
Dane | 09-03-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Belgia – “Don Bosco Youth Net” wspiera polityk? na rzecz wi?kszej integracji
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco Youth Net, Europa, Unione Europea
2020
Indie – “Naidile”: sztuka i protagonizm w celu promocji praw dzieci
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Diritti, Bambini
2020
Ekwador – Szko?a pi?karska “Yankuam Jintia”: propozycja ewangelizacji dzieci i m?odzie?y z plemienia Achuar
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Educazione, Missioni, Missioni, Missioni, ECU, ECU, Luis Bolla, Calcio, Sport
2020
Kamerun – Weekend duchowo?ci m?odzie?y z Jaunde
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Sport, Solidarietà, Eventi
2020
Kamerun – Weekend duchowo?ci m?odzie?y z Jaunde
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | ATE, ATE, Camerun, Camerun
2020
Paragwaj – 120 lat Instytutu “San José” w Concepción
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Indie – Spotkanie ministrantów z salezja?skich parafii w Maduraj
Dane | 06-03-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Decessi
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Formazione, Giovani, Accompagnamento, Formazione, Formazione, Formazione, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Animatori
2020
W?ochy – KG28: równie? Kapitu?a wprowadza w ?ycie dekret premiera W?och z 4 marca
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, ICP, ICP, Italia, Italia, Italia, Italia, Malattie, Malattie, CG28
2020
Nigeria – Czysta woda dla ponad 20 tys. osób dzi?ki inicjatywie “Salesian Mission”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFW, AFW, Nigeria, Nigeria, Acqua
2020
Watykan – Stolica Apostolska wyda?a “nihil obstat” dla rozpocz?cia procesu ks. Silvio Gallego, salezjanina
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Silvio Galli
2020
Indie – Festiwal Sportu w “Don Bosco Umswai”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2020
Brazylia – 800 uczestników „Rowerowego rajdu wiary”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Kenia – “Zielony tydzie?” w “Don Bosco Boys’ Town”
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Gwatemala – Spotkanie delegatów krajowych ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
W?ochy – KG28: Kapitulni pracuj? nad drug? grup? tematyczn?
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CG28
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Nino Baglieri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ISI, ISI, Italia, Italia
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Consiglio Generale, Pietro Ricaldone
2020
Brazylia – Wys?uchanie: podstawa dialogu
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile
2020
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Mario Pérez, salezjanin misjonarz: “Niczego nie zabierzemy ze sob? do Nieba, tylko pustk? po tych, których kochali?my”
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Opzione Preferenziale
2020
Indie – Stworzy? pozytywny ekosystem dla hinduskich migrantów w Kerali
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Migranti
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Wielkopostny dzie? skupienia dla m?odych z MGS
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2020
Indie – “Don Bosco College of Engineering” na rzecz innowacji i rozwoju
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | INP, India, India
2020
Argentyna – Dzie? salezja?skich animatorów MGS
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Portugalia – Misja Anima” m?odych salezja?skich wolontariuszy z Estoril
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Rzut oka na dane statystyczne, przedstawione przez p. Marco Baya SDB
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | SDB, Regione Mediterranea, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, CG28
2020
W?ochy – KG28: “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?”. M?odzi oferuj? swoje wskazówki
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Giovani, Italia, Italia, CG28
2020
Salwador – “Universidad Don Bosco” obchodzi Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet i Dziewcz?t w Nauce
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Migranti, Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori
2020
Salwador – “Universidad Don Bosco” obchodzi Mi?dzynarodowy Dzie? Kobiet i Dziewcz?t w Nauce
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Ragazze, El Salvador, El Salvador, Università, Donne, Eventi, Scienze, Tecnologie
2020
Indie – Abp Menamparampil, salezjanin, otrzymuje dziennikarsk? nagrod? “Louis Careno 2020”
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, India, India, Premi e Riconoscimenti, Thomas Menamparampil, Sociale
2020
Argentyna – Agustí i Guadalupe: “wolontariat to przekona? si? do wyj?cia na spotkanie Boga”
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Oratorio, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Testimonianza
2020
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych SDB i CMW
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, BBH, BBH, Brasile, Brasile
2020
Peru – Ponad 400 osób na prezentacji Wi?zanki Prze?o?onego na rok 2020
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
D.R. Konga – Salezja?ski Tydzie? Misyjny
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
W?ochy – KG28: do komisji przybywa m?odzie?, w auli pojawiaj? si? propozycje
Dane | 03-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, CG28
2020
Peru – Spotkanie wychowawców z “Domów Ksi?dza Bosko”: formacja i praca w sieci
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Perù, redes, Casa Don Bosco, Eventi
2020
Kambod?a – Czwarte warsztaty dotycz?ce planowania “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Cambogia, Cambogia, Don Bosco Tech Africa, Laboratorio
2020
Kongo – W kontek?cie wrogim kobietom przed m?odymi matkami nowa szansa: kurs dla krawcowych
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Giovani, Repubblica del Congo, ACC, ACC, Repubblica del Congo, Madri, Donne, Donne
2020
Panama – Szko?a techniczna „Don Bosco” bierze udzia? w “Expo Máquina 2020”
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2020
Meksyk – „Campo Savio 2020”
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Hiszpania – VI Salezja?ski Dzie? Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2020
W?ochy – KG28: przyja?? i s?uchanie
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, CG28
2020
Peru – Spotkanie wychowawców z “Domów Ksi?dza Bosko”: formacja i praca w sieci
Dane | 02-03-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, CG28
2020
Boliwia – “Proyecto Don Bosco”: punkt odniesienia dla dzieci ulicy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Missioni, Missioni, Missioni, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Progetto Don Bosco
2020
W?ochy – Wzorzec dla W?och i Europy: O?rodek kszta?cenia zawodowego na “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Italia, Italia, Europa, Unione Europea
2020
SG – Projekt “DB Wave”: nowy bodziec dla salezja?skiego kszta?cenia zawodowego w Europie
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Europa, Unione Europea
2020
Polska – Akcja „POSTaw dych? na Afryk?”
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2020
Etiopia – Seminarium w ramach towarzyszenia m?odzie?y i rodzinom
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Brazylia – Grupy „ADMA” otrzymuj? figur? Matki Bo?ej z Aparecidy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | ADMA, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – KG28: cicha praca rozeznania
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ICP, ICP, Italia, Italia, Eventi
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Eritrea, Eritrea, Acqua
2020
Watykan – Kontynuowany jest proces dotycz?cy m?cze?stwa ks. Elii Cominiego, salezjanina
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Martiri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Elia Comini
2020
Ekwador – M?odzi Indianie Achuar zastanawiaj? si? nad Wi?zank? 2020: “Dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele”
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Strenna 2020, Indigeni
2020
Brazylia – ?luby wieczyste salezjanina Luísa Antônio Pinheiro Ferreiry
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2020
Urugwaj – Zjazd 2020 Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU
2020
S?owenia – 20 lat realizacji programu na rzecz m?odzie?y bezrobotnej
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, SLO, Slovenia, Slovenia
2020
W?ochy – KG28: odkry? na nowo “Ewangeli? Ksi?dza Bosko”
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, CG28, Pascual Chávez
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Bosco Global, Social, Sito
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Università
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Educazione, AUL, AUL, Samoa, Samoa
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Eventi, Agricoltura, Fiera, Rurali
2020
SG – Apel papie?a Franciszka na okres Wielkiego Postu 2020: “Pojednajcie si? z Bogiem”
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Quaresima, Papa Francesco, Preghiera
2020
Kenia – Prezes “WorldSkills International” odwiedza “Don Bosco Boys Town”
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, AFE, AFE, Don Bosco Tech Africa, Personaggi illustri
2020
Argentyna – Rozes?anie ?wieckich wolontariuszy misyjnych 2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Paragwaj – Salezja?skie Dni Pedagogiczne 2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Indie – Kampania oddawania krwi “Don Bosco College of Agriculture”
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | INP, India, India
2020
W?ochy – Animacja misyjna: V Spotkanie w ramach kursu dla wyje?d?aj?cych 2019/2020
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
W?ochy – KG28: przedstawiono dokument roboczy
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
W?ochy – Oratorium “Redentore” w Bari: oaza wychowania “dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli”
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Tecnologie, Scienze, Premi e Riconoscimenti
2020
W?ochy – Oratorium “Redentore” w Bari: oaza wychowania “dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli”
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Educazione, IME, IME, Italia, Italia, Redentore, Cardinali, Cristóbal López
2020
Hiszpania – Kampania “Enredados”: towarzyszy? rodzinom w ?rodowisku cyfrowym i bezpiecznego internetu
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SSM, SSM, Internet
2020
Indie – Pappu Shukla, wyrwany od handlarzy lud?mi: “Nigdy nie zapomn? tego, co dla mnie zrobi?a ‘Don Bosco Ashalayam’”
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale, INC, INC, INC, INC, India, India, India, India, Ashalayam, Ashalayam
2020
Fid?i – ?wi?cenia diakonatu kleryka salezjanina Sinapati Ioane
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Isole Fiji, Isole Fiji
2020
Brazylia – M?odzi rozpoczynaj? etap formacyjny zwi?zany z aspirantatem
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – Kuratorium z udzia?em inspektorów, którzy maj? studentów na UPS-ie
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
2020
SG – KG28, która zastanawia si? nad m?odzie?? i ?wieckimi
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, CG28
2020
W?ochy – KG28, Kard. Rodríguez Maradiaga, salezjanin: “Jeste?my wezwani do s?u?enia z mi?o?ci? ubogiej i opuszczonej m?odzie?y”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, CG28, Vescovi, Cardinali
2020
Argentyna – Salezja?skie oratorium: “Powo?anie rado?ci”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Argentina, Argentina, ARN, ARN
2020
SG – 25 lutego: 90. rocznica m?cze?stwa ?wi?tych Alojzego Versiglii i Kaliksta Caravario
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Callisto Caravario, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Luigi Versiglia
2020
Brazylia – 125. rocznica salezja?skiego koled?u w Recife
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Indie – Doroczne ?wi?to m?odzie?y z inspektorii Tiruchy
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Meksyk – Kurs i warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów i dzia?aczy duszpasterskich
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
W?ochy – Papie? Franciszek zamyka spotkanie biskupów nt.: „Morze ?ródziemne, granica pokoju”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Papa Francesco
2020
W?ochy – KG28: jedno?? i ró?norodno?? na horyzoncie ?wiata i w lokalnych wspólnotach
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
Salezja?ska ?wi?to??
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità, Santità, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità, Santità
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Italia, Italia, CG28, Siamo Chiesa, CG28
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, ADMA, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Italia, Italia, CG28, Torino, Valdocco, CG28, Yvonne Reungoat, Cardinali
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Apertura, Torino, Valdocco, CG28, CG28
2020
Hiszpania – Fundacja “BoscoSocial” stara si? “zapewni? to wszystko, czego potrzebuj? w kraju, który wybrali”
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Centenario Presenza Salesiana
2020
Wenezuela – Z?odzieje byd?a po raz kolejny zagra?aj? ?yciu uczniów i pracowników salezja?skiej szko?y w Barinas
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Violenze, Agricoltura, Rurali
2020
W?ochy – KG28: koncert w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Musica, Italia, Italia, CG28, Basilica Maria Ausiliatrice
2020
Kostaryka – Pierwsza akcja “Brygady rado?ci” CEDES Don Bosco
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2020
Gwatemala – Spotkanie MGS w kontek?cie Wi?zanki “Dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele”
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
D.R. Konga – Spotkanie Rad Rodziny Salezja?skiej
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Egipt – Pierwsze, historyczne spotkanie MGS z udzia?em salezja?skich animatorów z Egiptu
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICC, ICC, MOR, MOR, Egitto, Egitto
2020
W?ochy – KG28: Prze?o?ony Generalny na zdj?ciu z salezjanami koadiutorami
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, CG28
2020
W?ochy – KG28: Kontynuowane s? modlitwa, studium, spotkania w komisjach w braterskim klimacie
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, San Francesco di Sales, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia, CG28, Laici, Sinodo sui Giovani
2020
W?ochy – KG28 - Ks. Pascual Chávez: “Nie b?dzie innego sposobu zmiany spo?ecze?stwa, jak tylko przez edukacj?”
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, CG28, Pascual Chávez, Sociale
2020
Wenezuela – Ks. Rino Bergamin, salezjanin: “Niektórzy uwa?aj?, ?e nie warto wydawa? na dzieci. Ja my?l?, ?e jest to dobre zainwestowanie w przysz?o??”
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Venezuela, Giovani a Rischio Sociale, VEN, VEN, Decessi, Opzione Preferenziale
2020
Boliwia – Akcja misyjna w Escoma cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego z La Paz
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Italia, Italia, Pascual Chávez, Sociale, CG28
2020
Boliwia – Akcja misyjna w Escoma cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego z La Paz
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Italia, Italia, Pascual Chávez, Sociale, CG28
2020
Boliwia – Akcja misyjna w Escoma cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego z La Paz
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Italia, Italia, Valdocco
2020
Boliwia – Akcja misyjna w Escoma cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego z La Paz
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Filipiny – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
Polska – Zjazd wolontariuszy misyjnych w Krakowie
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2020
Meksyk – M?odzi, którzy pozostawiaj? ?lad: XIII „Expotec”
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2020
W?ochy – KG28: coraz wi?cej bezpo?rednich transmisji ANS. W sobot? na Facebooku Msza ?w i ceremonia oficjalnego otwarcia Kapitu?y
Dane | 20-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CG28, Chiesa, Vescovi, Cardinali, CG28, Chiesa, Vescovi, Cardinali
2020
Indie – Spotkanie “Salezja?skiego Forum Spo?ecznego” w Ravulapalem
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Sociale, Politica
2020
Brazylia – Praca w sieci i odpowied? salezjanów dla m?odych pozostaj?cych w konflikcie z prawem
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28, Capitolo Inside
2020
Brazylia – Praca w sieci i odpowied? salezjanów dla m?odych pozostaj?cych w konflikcie z prawem
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Messico, Messico
2020
Gwatemala – Przyrzeczenia nowych cz?onków ADMA i salezjanów wspó?pracowników w dniu ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, ADMA, Guatemala, Guatemala
2020
2020
Tajlandia – Dzia?alno?? salezjanów wspó?pracowników
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, THA, THA
2020
Kolumbia – Spotkanie Komisji ds. „edu-komunikacji” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, COB, COB, Colombia, Colombia
2020
W?ochy – KG28, “Kapitu?a od wewn?trz”: wywiad z Prze?o?onym Generalnym ks. Ángelem Fernándezem Artime
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, CG28
2020
W?ochy – KG28, Prze?o?ony Generalny: “Nadal by? wychowawcami i ewangelizatorami m?odzie?y z wiar? i nadziej?”
Dane | 19-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28
2020
Filipiny – Rodzina Salezja?ska wspiera ofiary kl?sk ?ywio?owych
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Disastri, Solidarietà
2020
Indie – Duch i charyzmat Ksi?dza Bosko s? ?ywe w inspektorii Hyderabad
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, INH, INH, India, India, Opzione Preferenziale
2020
Brazylia – Salezja?ska Misja Narodowa
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | BMA, BMA, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
Gwatemala – Siostry Zmartwychwstania: zgromadzenie zakonne sióstr autochtonek z plemienia Qeqchí
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Suore della Resurrezione, Guatemala, Guatemala
2020
Angola – Seminaria o ekologii, oratorium i nabo?e?stwie do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2020
Mjanma – Nauka i edukacja najm?odszych bod?cem do budowania pomy?lnej przysz?o?ci
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2020
W?ochy – KG28: pierwsze dni pod znakiem sprawozda? Prze?o?onego Generalnego i Radców
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
W?ochy – “Na Valdocco wszystko zach?ca nas do bycia aposto?ami oddaj?cymi si? s?u?bie m?odzie?y”. Homilia w czasie Mszy ?w. na rozpocz?cie KG28
Dane | 18-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28
2020
SG – KG28: Raport Prze?o?onego Generalnego na ?ywo na Facebooku
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
W?ochy – KG28: s?owo kierownika Kapitu?y – ks. Stefano Vanoli
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28
2020
W?ochy – Kard. Cristóbal López Romero, salezjanin, obejmuje ko?ció? tytularny pw. ?w. Leona I
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Cardinali, Cristóbal López, Eventi
2020
Hiszpania – “Stworzy? kultur? ochrony ma?oletnich”: salezjanie wzmacniaj? bezpiecze?stwo ?rodowisk
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, SSM, SSM, Protezione Minori, Scuole
2020
Meksyk – Rekolekcje dla dyrektorów dwóch salezja?skich inspektorii Meksyku
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, MEM, MEM, Messico, Messico
2020
W?ochy – “Oscar Don Bosco” w „Gerini” w Rzymie
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Australia – Spotkanie dyrektorów inspektorii Australii
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia
2020
Brazylia – 14 nowych salezjanów diakonów
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – KG28: “Jeste?my na Valdocco, jeste?my z Valdocco”
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28, Valdocco, Torino, Statistiche
2020
SG – “Querida Amazonía”: marzenia Papie?a dotycz?ce Amazonii
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, TGS Turismo Giovanile e Sociale
2020
SG – “Querida Amazonía”: marzenia Papie?a dotycz?ce Amazonii
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Giovani, Vocazioni, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco, Sinodo per la regione Panamazzonica, Indigeni
2020
Boliwia – Salezja?ski o?rodek zaanga?owania misyjnego, s?owa dziecka: “Mo?e mi wszystkiego zabrakn??, ale nie ciebie”
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Demokratyczna Republika Konga – Osuni?cia ziemi: apel ks. Gaviolego, salezjanina
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Disastri
2020
SI?A MI?O?CI
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Educazione, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Amorevolezza, Docenti
2020
Kolumbia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Bogoty
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Peru – Tydzie? Katechetyczny 2020
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Filipiny – ?luby wieczyste salezjanina Roberta Paula Zarate
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
Argentyna – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Argentyny Po?udniowej i pierwsze ?luby
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Natale Vitali
2020
W?ochy – Forum mi?dzypokoleniowe po?wi?cone globalnemu przymierzu edukacyjnemu: “We are, We share, We care”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | MDG, MDG, Italia, Italia, Madagascar, Madagascar, Decessi
2020
W?ochy – Forum mi?dzypokoleniowe po?wi?cone globalnemu przymierzu edukacyjnemu: “We are, We share, We care”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Gwatemala – Nowy cz?onek dykasterii ds. misji odbywa swoj? pierwsz? wizyt? misyjn?: ks. Giuseppe Nguyen
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Guatemala, Guatemala
2020
Chiny – Sytuacja dotycz?ca “Covid-19” w tzw. Wielkich Chinach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Taiwan, Taiwan, CIN, CIN, CIN, CIN, Cina, Cina, Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Macao, Macao, Salute, Salute, Malattie, Coronavirus
2020
Filipiny – “Cinema Don Bosco 2020”: “W kierunku wi?kszej wiary”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Cinema, Festa Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Eventi, Laici
2020
Meksyk – ?wi?to Ksi?dza Bosko w mie?cie Puebla
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Salwador – Doroczne rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
Boliwia – XXXIV Krajowe spotkanie duszpasterstwa m?odzie?owego i powo?aniowego
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Indie – 500 ludzi m?odych na ?wi?cie m?odzie?y katolickiej “Echoes 2020”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2020
Brazylia – 35 m?odych salezjanów rozpoczyna swoj? formacj? w Instytucie „São Vicente”
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
KG28 w liczbach
Dane | 13-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Regione Mediterranea, Asia Sud, Asia Sud, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, CG28
2020
ONZ – M?odzie? bezdomna: braki w polityce i pró?nia legislacyjna
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Giovani, Vocazioni, Missioni, Missioni, Missioni, Sinodo sui Giovani
2020
ONZ – M?odzie? bezdomna: braki w polityce i pró?nia legislacyjna
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, ONU, Senzatetto, Eventi
2020
Tajlandia – Zako?czy?a si? XII Kapitu?a Generalna Zgromadzenia Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi (SIHM)
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA
2020
W?ochy – Pomóc potrzebuj?cym, anga?uj?c m?odzie?: sto?ówka dla ubogich w parafii ?w. Jana Bosko
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Oratorio, ICC, ICC, Italia, Italia, Povertà, Fame, Sociale
2020
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny: “Odje?d?am st?d wzruszony, poniewa? widz? moich wspó?braci rozpogodzonych pomimo tej trudnej sytuacji”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN, Visita di Animazione
2020
Kenia – 600 ludzi m?odych uczestniczy w programie “Youth Fest”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Brazylia – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Burundi – “?piewacy Gwiazdy” zbieraj? pieni?dze i artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu Walter Armando Solís
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Belgia – „DBI” i ró?ni partnerzy w projekcie „SAAM”
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International
2020
Kolumbia – “Ameryka ?aci?ska dla m?odzie?y”: V Warsztaty szkoleniowe dla biur planowania i o?rodków kszta?cenia zawodowego w Ameryce ?aci?skiej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Libri, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Asia
2020
Kolumbia – “Ameryka ?aci?ska dla m?odzie?y”: V Warsztaty szkoleniowe dla biur planowania i o?rodków kszta?cenia zawodowego w Ameryce ?aci?skiej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, PDO, COM, COM, Colombia, Colombia, Eventi
2020
Mjanma – Coronavirus: kard. Bo, salezjanin, zach?ca do zawierzenia Matce Bo?ej z Lourdes
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Cardinali, Charles Maung Bo, Salute, Asia, Cardinali, Charles Maung Bo, Salute, Asia, Malattie, Coronavirus
2020
SG – KG28: informacje pozwalaj?ce uczestniczy? w Kapitule tak?e na odleg?o??
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny do wychowawców: “Postawienie na edukacj? jest najlepsz? odpowiedzi?, jak? mo?emy da? naszej m?odzie?y”
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN, Visita di Animazione
2020
Etiopia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Tajlandia – Dzie? wspólnoty inspektorialnej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Idenílsona Lemesa da Conceição
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
D.R. Konga – Po?wi?cenie kamienia w?gielnego pod budow? uniwersytetu w Afryce ?rodkowej
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Mongolia – Salezjanie: spadkobiercy Ksi?dza Bosko, dzia?aj?cy na polu wydawniczym i przekazu spo?ecznego
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Editrici
2020
Niemcy – Skutki brexitu: Szko?a “St. Markushof” w Gadheim w ?rodku Unii Europejskiej
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania, Unione Europea, Europa
2020
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2020: Pierwsze g?oszenie w Europie
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2020
Wenezuela – Wizyta Prze?o?onego Generalnego: “Przyby?, aby umocni? swoich braci w wierze; to gest godny Ojca”
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN, Visita di Animazione, Chiesa
2020
Meksyk – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników z Po?udniowego Meksyku
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2020
Chorwacja – Siedmiu nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
2020
Peru – Ks. Diego Clavijo i dwaj diakoni Achuar uczestnicz? w spotkaniu Duszpasterstwa Autochtonów Amazonii: “Czas, by si? sta? amazo?skim i przy??czy? si?”
Dane | 08-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, J?venes, Caracas
2020
Peru – Ks. Diego Clavijo i dwaj diakoni Achuar uczestnicz? w spotkaniu Duszpasterstwa Autochtonów Amazonii: “Czas, by si? sta? amazo?skim i przy??czy? si?”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Musica, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, IUSVE, Radio
2020
Peru – Ks. Diego Clavijo i dwaj diakoni Achuar uczestnicz? w spotkaniu Duszpasterstwa Autochtonów Amazonii: “Czas, by si? sta? amazo?skim i przy??czy? si?”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Sinodo per la regione Panamazzonica, Indigeni, Luis Bolla
2020
W?ochy – “Potrzebna jest ca?a wioska, ?eby wychowa? dziecko”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Festa Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia, Eventi, Borgo Ragazzi Don Bosco
2020
Litwa – Ksi?dz Bosko powraca... równie? do Telsze!
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, ICP, ICP, Lituania, Lituania, Nuova Presenza
2020
SG – KG28: od dzisiaj filmik wideo o salezjanach na ?wiecie
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny ponownie z wizyt?: “Twoja obecno?? niesie zach?t?, pociech? i nadziej?”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN, Visita di Animazione
2020
Kuba – Festiwal “Juan Soñador 2020”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | ANT, ANT, Cuba, Cuba
2020
Angola – Spotkanie formatorów bior?cych udzia? w programie “Love Matters”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2020
Japonia – “Don Bosco Festival”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone
2020
Brazylia – Rozpocz?cie nowicjatu w Barbacenie
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2020
Urugwaj – Rodzina Salezja?ska czci Ksi?dza Bosko
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU
2020
W?ochy – “Da? wi?cej temu, kto otrzyma? mniej”. W walk? z ubóstwem edukacyjnym musi si? zaanga?owa? ca?a wspólnota
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Vocazioni, Professioni Perpetue, Testimonianza
2020
Stany Zjednoczone – Wymiana wiedzy i umiej?tno?ci na poziomie mi?dzynarodowym z korzy?ci? dla m?odzie?y z Los Angeles
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Stati Uniti, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SUO, SUO
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Musica, INE, INE, Italia, Italia
2020
SG – Wkrótce uka?e si? nowe wydanie salezja?skiego modlitewnika z dodatkami
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Preghiera
2020
Boliwia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Irineo Machaci
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Clementa Lakry, salezjanina
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2020
2020
Belgia – Ks. Basañes odprawia Msz? ?w. ku czci ?w. Jana Bosko w Brukseli
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Guillermo Basañes, Don Bosco International
2020
?wi?to Ksi?dza Bosko na ?wiecie
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Festa Don Bosco
2020
Tajlandia – XII Kapitu?a Generalna Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi (SIHM)
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Anniversari
2020
Tajlandia – XII Kapitu?a Generalna Sióstr S?u?ebnic Niepokalanego Serca Maryi (SIHM)
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA
2020
Sudan Po?udniowy – Robert Ocan, bohater, który uratowa? od ?mierci ponad 7 tys. osób
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Sudan del Sud, Uganda
2020
W?ochy – Nowy dom dla m?odych pe?noletnich w Turynie-San Paolo
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, ICP, ICP, Italia, Italia, Migranti, Opzione Preferenziale, Torino
2020
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? animacji w Wenezueli
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, VEN, VEN
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Nowa salezjanka wspó?pracownica
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Salesiani Cooperatori, AFM, AFM
2020
Pakistan – ?wi?to Ksi?dza Bosko z udzia?em wspólnot salezja?skich z Lahaur i Kwety
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne o?miu nowicjuszy
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
S?owenia – Otwarcie nowego archiwum inspektorialnego
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Zaanga?owanie Rodziny Salezja?skiej w Hiszpanii na rzecz m?odzie?y
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Famiglia Salesiana, Giovani, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, Archivi, Storia
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Spagna, Premi e Riconoscimenti, Editrici
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | India, India, Prafulta, Psicologia
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Volontariato, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, AUS, AUS, Austria, Austria, Unione Europea, Europa
2020
Rwanda – Uwiringiyimana Grace, pocz?tkuj?ca spawaczka, z o?rodka kszta?cenia zawodowego “Don Bosco” w Rango
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rwanda, Ragazze, AGL, AGL, Donne, Scuole
2020
Wietnam – Zmar? ks. John Nguyen Van Ty, by?y inspektor
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE, Decessi
2020
SG – Wytyczne i wskazówki dotycz?ce salezja?skiego towarzyszenia osobistego b?d? zaprezentowane w czasie KG28
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2020
Uganda – Turniej pi?ki no?nej ko?czy obchody ?wi?ta ku czci Ksi?dza Bosko
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2020
Chorwacja – Dzie? Inspektorii
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
Mjanma – Wizyta salezja?skiego kardyna?a Charles’a Bo w “Nazareth House”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Charles Maung Bo