ANS

ANS

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
Hiszpania – “Salezja?ska komunikacja spo?eczna w Hiszpanii punktem odniesienia dla ca?ego Zgromadzenia”
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ICC, ICC, Italia, Italia, Tecnologie, Scuole
2021
Hiszpania – “Salezja?ska komunikacja spo?eczna w Hiszpanii punktem odniesienia dla ca?ego Zgromadzenia”
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Ivo Coelho, Eventi
2021
Polska – 89. Misterium M?ki Pa?skiej: “Tajemnica nadziei”
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Polonia, Arte, PLS, PLS, Teatro, Teologia
2021
Demokratyczna Republika Konga – Wspomnienie o ambasadorze Attanasio, zamordowanym podczas odwiedzin o?rodków pomocy i rozwoju
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Decessi, Personaggi illustri
2021
SG – 60. rocznica ?mierci s?u?ebnicy Bo?ej Matilde Salem
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Matilde Salem
2021
Peru – Wielkopostny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Meditazione, Ivo Coelho
2021
Peru – Wielkopostny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2021
W?ochy – Spotkanie wyborcze „Polisportive Giovanili Salesiane” z Sycylii
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia, PGS Polisportive Giovanili Salesiane
2021
Kolumbia – Pierwsze spotkanie po?wi?cone „salezja?skiej pami?ci historycznej” inspektorii Bogoty
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Indie – Radca generalny ds. formacji odwiedza salezja?ski nowicjat w Nashik
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, INB, INB, India, India, Ivo Coelho
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Sport, Coronavirus, CNOSFAP
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, ADMA, SMX, SMX, Anniversari
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, FRB, FRB, Francia, Francia, Migranti
2021
W?ochy – 100 lat ?ycia ks. Bruno Bertolazziego, które warto opowiedzie?
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Anniversari, Anziani, Guerra
2021
Stany Zjednoczone – “Edukacja jest spraw? serca”. Do?wiadczenie zwi?zane z “Don Bosco Prep”
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Educazione, SUE, SUE, Scuole
2021
Indie – Spotkanie ekonomów regionu Azja Po?udniowa 2021
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, Asia Sud, Asia Sud, INN, INN, India, India, Michael Biju
2021
Indie – Pochwa?a rz?du stanu Assam pod adresem Uniwersytetu “Don Bosco” w Guwahati
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2021
Paragwaj – Kongres inspektorialny salezjanów wspó?pracowników
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Paraguay, Salesiani Cooperatori, PAR, PAR
2021
Brazylia – 90 lat Szko?y salezja?skiej “Don Bosco” w Araxá
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Uganda - Projekt rolniczy w „Don Bosco Palabek”: „Zbiorniki szcz??cia”
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2021
Tysi?ce m?odych ludzi zjednoczy?o si?, by powiedzie? „nie” mowie nienawi?ci
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Giovani
2021
W?ochy – “Jestem wdzi?czna Bogu za to, ?e da? mi ?ask? poznania Ksi?dza Bosko”: wywiad z Cinzi? Aren?, ?wiatow? administratork? SSW
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, Francesco Convertini, Pier Luigi Cameroni
2021
W?ochy – “Jestem wdzi?czna Bogu za to, ?e da? mi ?ask? poznania Ksi?dza Bosko”: wywiad z Cinzi? Aren?, ?wiatow? administratork? SSW
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Economia, Salesiani Cooperatori, Economia, Economia, Economia, Italia, Italia
2021
SG – WSPÓLNA REALIZACJA PLANU KOMUNIKACJI SPO?ECZNEJ REGIONÓW I SZKO?A FORMACJI DLA DELEGATÓW
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Portugalia – Salezjanie z Estoril otworzyli “salezja?skie oratorium cyfrowe”, by dalej towarzyszy? m?odzie?y
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Oratorio, Portogallo, POR, POR, Coronavirus
2021
Sierra Leone – O?rodek m?odzie?owy “Don Bosco” w Freetown: “fabryka”, która ratuje ?ycie z u?miechem
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, AFW, AFW, Sierra Leone
2021
Indie – Radca generalny ds. formacji spotyka si? z m?odymi salezjanami z inspektorii Mumbaju
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Salesiani Coadiutori, Salesiani Sacerdoti, Formazione, Formazione, Formazione, INB, INB, India, India, Ivo Coelho
2021
Hiszpania – Spotkanie online dyrektorów i cz?onków Rady inspektorii SMX
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2021
Wenezuela – I Spotkanie salezjanów w formacji 2021
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
USA – ?wi?to ?w. Walentego w parafii “St. Mary’s”
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Makau – Przybycie salezjanów z ks. Alojzym Versigli? na czele
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, Macao, Asia
2021
Papua-Nowa Gwinea – Rozpocz?cie dzia?alno?ci wychowawczej i duszpasterskiej
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Meksyk – “Wtorki Ksi?dza Bosko”: byli wychowankowie prezentuj? salezja?ski charyzmat spo?eczny
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Exallievi, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, MEM, MEM, Decessi
2021
Brazylia – Wspó?praca mi?dzy by?ymi wychowankami z ró?nych wydzia?ów “UniSALESIANO” daje pocz?tek klinice weterynaryjnej
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Exallievi, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Università
2021
Hiszpania – VII Salezja?ski Dzie? Komunikacji Spo?ecznej: “Od tre?ci do komunikacji online”
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Eventi, Gildasio dos Santos Mendes
2021
2021
Urugwaj – Spotkanie MGS w czasie pandemii
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Uruguay, URU, URU
2021
Indie – 27 nowych salezjanów wspó?pracowników w inspektorii Chennai
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, INM, INM, India, India
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego Ameryki
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Malta – Podpisano umow? dotycz?c? m?odzie?owej turystyki religijnej
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Exallievi, MLT, MLT, Malta, Malta
2021
Angola – Pierwsza sesja formacyjna w ramach programu “Love Matters”
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola, Love Matters
2021
Tajlandia – ?wi?to Inspektorii salezja?skiej
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2021
2021
Salwador – Nowe wyposa?enie, które podniesie poziom ?ycia i nauki studentów z Uniwersytetu “Don Bosco”
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | SUE, SUE, El Salvador, El Salvador
2021
Brazylia – ?wiatowy Dzie? Radia: brazylijskie radia salezja?skie
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, CG28
2021
Brazylia – ?wiatowy Dzie? Radia: brazylijskie radia salezja?skie
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile, Radio
2021
W?ochy – Zestaw z publikacjami dotycz?cymi ko?cio?a Maryi Wspomo?ycielki w Rimini
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Alberto Marvelli, ILE, ILE, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Anniversari
2021
Mongolia – Wspólnota z Shuwuu coraz bardziej “zielona”
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Ambiente, Creato
2021
Liban – Wielka mobilizacja na rzecz pomocy przesiedle?com z Bejrutu przynios?a konkretne rezultaty
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, MOR, MOR, Libano, Libano
2021
Burundi – Rzecznik praw obywatelskich Burundi w Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów w formacji
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
2021
10 my?li papie?a Franciszka do refleksji nad Wielkim Postem
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Papa Francesco, Vaticano, Quaresima
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, IUSVE, Radio, Via Crucis
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ecuador, Ecuador, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Eventi, ONU, Indigeni, Tecnologie, Eventi, ONU, Indigeni, Tecnologie
2021
Hiszpania – Salezjanie dla ?ycia: dwa inkubatory z Pampeluny na Wyspy Zielonego Przyl?dka
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SSM, SSM, Capo Verde, Tecnologie, Solidarietà
2021
Etiopia – Tigraj miedzy pandemi? a wojn?: edukacja szkolna i emancypacja spo?eczna
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Violenze, Guerra, Coronavirus
2021
W?ochy – “Valdocco-Shop” l?duje w sieci
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Valdocco
2021
Indie – Pierwsza edycja Turnieju pi?ki no?nej “Don Bosco”
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2021
Tanzania – ?wi?to M?odych w O?rodku “Don Bosco” w mie?cie Iringa
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
W?ochy – Zaj?cia w „Don Bosco Ranchibile” zgodnie z zaleceniami dotycz?cymi Covid-19
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2021
2021
Kolumbia – Uczniowie z warsztatu drukarskiego
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
W?ochy – Dok?adna reperacja pozwala pozna? Ksi?dza Bosko w “nowej szacie”
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Libri, Tunisia, ISI, ISI, Decessi
2021
W?ochy – Dok?adna reperacja pozwala pozna? Ksi?dza Bosko w “nowej szacie”
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, Italia, Italia
2021
Japonia – Doroczne seminarium Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, GIA, GIA, Giappone, Giappone, Eventi
2021
Gwatemala – Dom “Bethania”: wsparcie dla migrantów
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Migranti
2021
Tunezja – Celebracje i ksi??ka o ks. Marku Rybi?skim, salezjaninie, 10 lat po jego ?mierci
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Tunisia, Missioni, Missioni, Missioni, ISI, ISI, Anniversari
2021
Meksyk – Eucharystia i koncert na ?ywo w ho?dzie Ksi?dzu Bosko w bezpo?redniej transmisji
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2021
Kolumbia – I Zjazd Salezja?skiej Sieci Szkó? i O?rodków Zawodowych inspektorii Bogoty
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Angola – Rozpocz?cie salezja?skiego nowicjatu w Calulo
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2021
SG – Kurs dla nowych ekonomów inspektorialnych
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Economato Generale, Jean Paul Muller
2021
Francja – “Przypadek Jurija” i odpowiedzialno?? wychowawcza doros?ych
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia, Violenze
2021
Benin – Figura Maryi Wspomo?ycielki dotar?a do Porto Novo, jak tego chcia? na koniec ?p. ks. César Fernández, salezjanin
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Arte, AFO, AFO, SMX, SMX, Benin, Benin, Antonio César Fernández, Maria Ausiliatrice
2021
Palestyna – Salezja?ska piekarnia w Betlejem niesie pomoc ubogim i potrzebuj?cym
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Palestina, MOR, MOR, Betlemme, Fame, Povertà
2021
SG – Spotkanie Salezja?skiej Szko?y Ameryki regionu Andów-CINAB
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Scuole, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Salwador – Wirtualne rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
Brazylia – Rozpocz?cie nowicjatu w Curitibie
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
Indie – Akcja pomocy “DBDS” na rzecz ubogich ze slumsów w Pune
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
Ghana – Nuncjusz apostolski odwiedza salezjanów w Ashaiman-Tema
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | AFW, AFW, Ghana, Ghana
2021
?wi?to?? m?odzie?owa
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità, Santità, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità, Santità
2021
Filipiny – Wsparcie kszta?cenia techniczno-zawodowego równie? w czasie pandemii
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione, Procure Missionarie, Procure Missionarie, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Coronavirus
2021
Wielka Brytania – Hojny by?y wychowanek salezja?ski pokrywa koszty operacji dwójki dzieci z Kenii
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Missioni, Missioni, Missioni, AFE, AFE, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Kenya, Kenya, Povertà, Salute, Solidarietà
2021
Ekwador – M?odzi z MGS i salezja?skich oratoriów przekazuj? 14 tys. dolarów zebranych w ramach kampanii “Na chleb powszedni”
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Ecuador, ECU, ECU, Giovani Leader, Solidarietà
2021
W?ochy – “Borgo Ragazzi Don Bosco”: pandemia i “wyzwanie” zwi?zane z komuni?
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Accompagnamento, ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus, Borgo Ragazzi Don Bosco
2021
Sierra Leone – “Don Bosco Fambul” wspiera dzia?alno?? kobiet, które otrzyma?y dyplom
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Donne
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie o?miu salezjanów diakonów
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INN, INN, India, India
2021
Kanada – Rodzina Salezja?ska obchodzi ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, SUE, SUE
2021
W?ochy – Wizyta ks. Alfreda Maravilli we wspólnocie “Latinos en Don Bosco”
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Timor Wschodni – Rozkwita Stowarzyszenie Maryi Wspomo?ycielki w kraju
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Timor Est, ADMA, TLS, TLS
2021
Argentyna – Ksi?dz Bosko: symbol Ko?cio?a, który spogl?da na Po?udnie
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Arte, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Hiszpania – M?odzi “influencerzy” na rzecz “wspólnego domu”
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Creato, Ambiente, Laudato Si
2021
SG – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej spotyka si? z koordynatorami regionów w celu opracowania programu formacji delegatów
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
PANIE, SPRAW, ABYM NIE PRZESTA? SI? ZDUMIEWA?
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
Meksyk – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników regionu Interameryka Meksyk – luty
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2021
W?ochy – Salezjanie z „Rebaudengo”: otwarcie nowych pomieszcze? i strony dzie?a
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Indie – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Bangalore
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego z Europy
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
?wi?to Ksi?dza Bosko na ?wiecie
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Giovani, Don Bosco
2021
W?ochy – 30 lat “Missioni Don Bosco”, “starszego brata” tysi?cy potrzebuj?cych dzieci i m?odzie?y
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Argentina, Argentina
2021
W?ochy – 30 lat “Missioni Don Bosco”, “starszego brata” tysi?cy potrzebuj?cych dzieci i m?odzie?y
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Procure Missionarie, Procure Missionarie, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
S?owacja – Po?wi?cenie pomieszcze? nowego oratorium w Bratys?awie-Mileti?ova
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Oratorio, Slovacchia, SLK, SLK
2021
Nigeria – Salezja?ska opieka nad by?ymi dzie?mi ulicy tak?e w czasie pandemii
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu czterech salezjanów
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Pakistan – Salezja?ski Dzie? Pokoju w Lahaur i Kwecie
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
Burundi – Ubogie i opuszczone dzieci z Bu?umbury prosz? o pomoc Maryj? Wspomo?ycielk?
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Indie – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Nowego Delhi
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2021
W?ochy – Rosignano Monferrato i bp Ernesto Coppo, salezjanin, aposto? “trzech ?wiatów”
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Storia
2021
ONZ – “Webinar” na temat technologii cyfrowych, pozwalaj?cych dotrze? do zagubionych dzieci
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Eventi, ONU, Evento
2021
SG – Nowy cykl filmików wideo sektora misyjnego: “CaglieroLIFE”
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2021
Hiszpania – Rze?ba przedstawiaj?ca Ksi?dza Bosko powraca na ulic? w Vigo
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2021
Papua-Nowa Gwinea – Ksi?dz Bosko, wzór do na?ladowania
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
2021
Austria – Zaanga?owanie na rzecz ochrony Praw Cz?owieka w trudnych czasach: “Don Bosco International” i “Salesiani per il Sociale” prezentuj? dobre praktyki salezja?skie
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Austria, Austria, Diritti, Don Bosco International, Salesiani per il Sociale, Eventi
2021
Filipiny – Cykl konferencji po?wi?cony ?w. Franciszkowi Salezemu
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | San Francesco di Sales, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2021
W?ochy – Marsz dla pokoju ?ladami czcigodnego s?ugi Bo?ego ks. Francesco Convertiniego
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, IME, IME, Italia, Italia, Francesco Convertini, Pace
2021
Ekwador – “Oczyma Ksi?dza Bosko”: zdalny kurs formacyjny CSFPA
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Ecuador, Formazione, Don Bosco, Formazione, Formazione, America Cono Sud, America Cono Sud, Interamerica, Interamerica, ECU, ECU
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Libri, Martiri, Callisto Caravario, CIN, CIN, Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong, Luigi Versiglia
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Libri, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Don Bosco, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Raphael Jayapalan
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Libri, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Donne, Alessanda Smerilli
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
W?ochy – Spotkanie online MGS z o?rodka sycylijskiego
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Indie – Rozpocz??y si? obchody 40-lecia szko?y “Don Bosco” w Nowym Delhi
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2021
SG – Pierwsze spotkanie salezjanów wspó?pracowników z regionów Azja Po?udniowa i Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG
2021
Japonia – Przybycie pierwszych salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Vincenzo Cimatti, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?to Ksi?dza Bosko w ko?ciele wspólnoty chi?skiej “St. Bridget”
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Scuole
2021
Kenia – Rozpocz?? si? drugi etap kursu dla personelu o?rodków kszta?cenia zawodowego
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Don Bosco Tech Africa, Lavoro
2021
Peru – “Bandery salezja?skie” dwusetlecia
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Perù, Giovani, PER, PER
2021
Hiszpania – “Misiones Salesianas” i Fundacja “Real Madrid” obchodz? 10-lecie sojuszu na rzecz sportu i edukacji
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, Misiones Salesianas, Sport
2021
SG – “Wszystko z mi?o?ci, nic na si??”. Szóste wideo-ziarno w ramach cyklu “M?odzi salezjanie i towarzyszenie – Wskazania i dyrektywy”
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2021
2021
Gwatemala – 10 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Australia – ?wi?to Ksi?dza Bosko i ?luby wieczyste trójki salezjanów
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, AUL, AUL, Australia, Australia
2021
SG – Podpisanie konwencji mi?dzy UPS, Salezja?skim Archiwum Centralnym i Salezja?skim Instytutem Historycznym
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, UPS, UPS, UPS, Stefano Martoglio
2021
2021
Indie – “Don Bosco Bhavan Mannuthy” obchodzi 50-lecie swojej dzia?alno?ci
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Anniversari
2021
W?ochy – M?odzi opowiadaj? o Ksi?dzu Bosko. Trzy filmiki wideo na bazie “Wspomnie? Oratorium”
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Polska – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Krakowie
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Polonia, Festa Don Bosco, PLS, PLS
2021
Gwatemala – ?wi?to Ksi?dza Bosko na placówce misyjnej w San Benito Petén
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, San Benito Petén
2021
Burundi – ?wi?to Ksi?dza Bosko w salezja?skiej parafii w Buterere
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
2021
Brazylia – Obraz z okazji 80. rocznicy obecno?ci salezjanów w Lins
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Portugalia – Rodzinie Salezja?skiej zaprezentowano Wi?zank? Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Salezjanie w Hiszpanii
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2021
2021
Hiszpania – ?wi?to Ksi?dza Bosko: nie?? rado??, mi?o?? i anga?owa? si? tak?e “na odleg?o??”
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Festa Don Bosco, SSM, SSM
2021
Indie – Projekt “CALLS 2.0” wsparciem dla 80 osób dotkni?tych skutkami pandemii
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | INT, INT, India, India, Coronavirus, Sviluppo, Agricoltura
2021
Brazylia – Nowa konfiguracja inspektorii córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Brasile, Brasile
2021
Demokratyczna Republika Konga – Rozpocz?cie obchodów 40-lecia obecno?ci salezjanów w Gomie
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Anniversari
2021
Wenezuela – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia
2021
Wenezuela – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
W?ochy – Salezja?ski Instytut “Bearzi” w Udine muzycznie wyra?a marzenia m?odzie?y
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia
2021
Chile – ?luby wieczyste Daniela Cerdy i Marcelo Rojasa, salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Rosja – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko w Moskwie
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Russia, PLN, PLN
2021
W?ochy – Sceny ze studium w salezja?skim domu w Sondrio
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Italia, Italia
2021
Portugalia – Nagroda za projekt na rzecz samotnych matek z “SolSal Évora”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Solidarietà, Donne
2021
Kostaryka – „Karawana Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2021
Indie – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników z Nowego Delhi
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, INN, INN, India, India
2021
Hiszpania – Sektor salezja?skiego duszpasterstwa m?odzie?owego uczci? Ksi?dza Bosko udost?pnieniem nowej platformy internetowej
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Sito
2021
Argentyna – ?luby wieczyste i pierwsze ?luby dziesi?ciu salezjanów
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
W?ochy – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki: uroczysto?? ?w. Jana Bosko
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Indie – “Wyraz wiary w Bo?? Opatrzno??”: wspólnotowa lodówka w Nerul
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2021
Watykan – Papie? Franciszek uczestniczy w obchodach XXV ?wiatowego Dnia ?ycia Konsekrowanego
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Vaticano, Papa Francesco
2021
Belgia – Europejskie instytucje chwal? salezjanów w czasie spotkania “Next Generation Edu”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Belgio, Belgio, Don Bosco International, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
60 nowych kap?anów w regionie Azja Po?udniowa
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Asia Sud, Asia Sud, India, India
2021
Paragwaj – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora Richarda Duarte
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Paraguay, Professioni Perpetue, PAR, PAR
2021
Belgia – Spotkanie rady administracyjnej „Don Bosco Youth-Net” online
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco Youth Net
2021
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Pakistan – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
Watykan – Wspó?czesny ?wiat widziany oczyma Ksi?dza Bosko: s?owo Prze?o?onego Generalnego
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Vaticano
2021
Italia – Giovani, educatori e reti sociali: l’esperienza dell’oratorio salesiano di Ragusa
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Educomunicazione, Giovani, ISI, ISI, Italia, Italia, Social
2021
Urugwaj – Rodzina Salezja?ska obchodzi ?wi?to Ksi?dza Bosko, “puszczaj?c oko do nadziei”
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Uruguay, Festa Don Bosco, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, URU, URU
2021
SG – Zwo?ano VIII Walny Zjazd Instytucji Szkolnictwa Wy?szego Zgromadzenia
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, IUS, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Nadzwyczajne rozes?anie misjonarzy
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Spedizione Missionaria Salesiana, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla, Yvonne Reungoat
2021
Malta – Obraz Ksi?dza Bosko autorstwa malarza Edoardo La Francesci
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | MLT, MLT, MLT, MLT, Malta, Malta, Malta, Malta
2021
Boliwia – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej w formie online
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Filipiny – “Cosplay” ze ?wi?tymi salezjanami
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
SG – “M?odzi nie s? jednakowi, ale s? jedyni w swoim rodzaju”: ?wiatowa kampania reklamowa Salezjanów Ksi?dza Bosko “Limited Edition”
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Giovani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Ukaza?a si? ksi??ka pt. “Un padre, una famiglia”, po?wi?cona salezja?skiej solidarno?ci w czasie pandemii
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Libri, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Solidarietà, Coronavirus, Alfred Maravilla
2021
W?ochy – Oficjalna prezentacja wystawy po?wi?conej ks. Paw?owi Alberze
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Paolo Albera, Musei
2021
SG – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego z okazji ?wi?ta Ksi?dza Bosko: “Radujcie si? zawsze w Panu”(Flp 4,4)
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Bogaty program spotka? Prze?o?onego Generalnego w kontek?cie ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Sacro Cuore
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Don Bosco, Don Bosco, Miguel Angel Garcia Morcuende, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Don Bosco, Don Bosco, Miguel Angel Garcia Morcuende, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale, CIL, CIL, Cile, Cile, Parrocchie
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Ragazzi, INE, INE, Italia, Italia, Solidarietà
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia, Roma
2021
Hiszpania – Wyzwania duszpasterskie w czasie pandemii
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Fabio Attard
2021
Madagaskar – Wnie?? troch? rado?ci, zainteresowania i nadziei w ?rodowisko huliganów z Anjanamasiny
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Missioni Don Bosco, Carceri, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Opzione Preferenziale
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia
2021
Brazylia – “Canção Nova” obchodzi 12. rocznic? przynale?no?ci do Rodziny Salezja?skiej
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Canção Nova, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Brasile, Brasile, Anniversari
2021
SG – ?wi?to Ksi?dza Bosko: Msza ?w. na “Sacro Cuore”, po raz pierwszy transmitowana w Rai1
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Sacro Cuore
2021
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Exallievi, PGS, PGS
2021
Korea Po?udniowa – ?luby wieczyste salezjanina Francisa Choia Hyeon-jonga
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2021
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny pozdrawia Salezja?ski Ruch M?odzie?owy
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN
2021
Gwatemala – Prze?o?ony Generalny do salezjanów w formacji: wzrastajcie i b?d?cie prawdziwymi synami Ksi?dza Bosko dla m?odych, którzy na was czekaj?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Salwador – Uniwersytet “Don Bosco” miejscem “Probecas” z korzy?ci? dla m?odych ludzi, którzy chc? osi?gn?? sukces
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Educazione, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Università, Solidarietà, Eventi
2021
W?ochy – Salezjanie, pandemia, nagl?ca potrzeba wychowania. Prze?o?ony Generalny: “Ksi?dz Bosko? Zawsze aktualny”
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Educazione, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Coronavirus
2021
SG – Raport Postulatora 2020
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
SG – “S?ówko na dobranoc” Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie zimowej sesji plenarnej Rady Generalnej
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Beatusa Volkmara Toli
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Burundi – Spotkanie duchowe w Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Gwatemala – ?wi?cenia kap?a?skie Waltera Armando Solísa, salezjanina diakona Culajay
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Republika Zielonego Przyl?dka – Minister edukacji odwiedza salezja?sk? szko??
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Capo Verde
2021
Hiszpania – Spójrz, wzrusz si?, zatroszcz si?, zmie?... “poniewa? o?ywia nas nadzieja”
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, Fundación Don Bosco Social (SSM), SSM, SSM
2021
Kenia – Ponowne otwarcie “Don Bosco Boys’ Town” w czasie pandemii
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Giovani a Rischio Sociale, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Coronavirus
2021
Meksyk – I Inspektorialne spotkanie wychowawców w ramach “Integracyjnego podwórka”
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, MEG, MEG, Messico, Messico
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Tam, gdzie jeste?my, naszym zadaniem jest dawa? nadziej? i pracowa? na rzecz sprawiedliwo?ci”
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Speranza
2021
Brazylia – Rekolekcje w ramach przygotowania do pierwszych ?lubów zakonnych
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Polonia, Polonia, Martiri, Martiri, Guerra, Storia, Guerra, Storia
2021
Brazylia – Rekolekcje w ramach przygotowania do pierwszych ?lubów zakonnych
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Korea Po?udniowa – Pierwsze ?luby zakonne czterech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2021
Panama – Sympozjum po?wi?cone ?w. Franciszkowi Salezemu
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2021
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie Ernesto Solísa Péreza, salezjanina diakona
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, MEM, MEM, Messico, Messico
2021
Salezja?scy m?czennicy z okresu II wojny ?wiatowej
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Martiri, Martiri di Poznań
2021
Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Portogallo, Famiglia, POR, POR, Solidarietà, Migranti
2021
Korea Po?udniowa – By?y wychowanek salezja?ski inicjuje ruch na rzecz ochrony Ziemi: “plogging”
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Ambiente, Creato, Sport, Salute
2021
Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Belgia – “Next Generation Edu - Education for the Future of Europe"
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Europa, Unione Europea, Eventi
2021
SG – Ziarna i siewcy nadziei: przes?ania zwi?zane z Dniami Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, RMG, RMG, RMG
2021
Wenezuela – Sze?ciu studentów teologii przyjmuje akolitat
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
Hiszpania – Solidarno?? ze strony salezja?skich uczniów w Ciutadelli
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2021
D.R. Konga – Udzia? Rodziny Salezja?skiej w DDRS 2021
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Mjanma – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego salezja?skiej wizytatorii MYM
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2021
Chile – Sala do nauki w salezja?skiej szkole w Valparaíso
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, CIL, CIL, Cile, Cile, Scuole
2021
SG – Ks. Gildásio Mendes dos Santos spogl?da na rok 2021: “DZIELI? SI? NADZIEJ? I PRACOWA? RAZEM!”
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Indie – Historia wspó?czesnych Chin, opowiedziana w nowej ksi??ce ks. Josepha Babu, salezjanina
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Libri, INC, INC, Cina, Cina, India, India
2021
W?ochy – Mi?dzynarodowy Dzie? Edukacji: zaanga?owanie szkó? salezja?skich w walk? z porzucaniem nauki szkolnej przez najubo?szych uczniów
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Educazione, Missioni Don Bosco, Italia, Italia, Coronavirus
2021
SG – ?wi?to Ksi?dza Bosko: Msza ?w. na Rai1 i wywiady z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale
2021
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Wietnamu i Mongolii
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Vietnam, Ispettori, VIE, VIE, Nomine
2021
Argentyna – M?odzi z parafii “San José” w Misiones przygotowuj? ?wi?to ku czci Ksi?dza Bosko
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Filipiny – Pielgrzymka do kaplicy ?w. Franciszka Salezego
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Alessandro Dui, salezjanina diakona
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Etiopia – Prezentacja Rodzinie Salezja?skiej Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2021
Indie – Program opieki zdrowotnej ukierunkowany na dzieci i m?odzie?
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
Sri Lanka – Rozpocz?to hodowl? trzody chlewnej, by wesprze? placówki salezja?skie
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Sri Lanka, LKC, LKC
2021
Salwador – 14 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
SG – Dyrektor w salezja?skiej wspólnocie zakonnej
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Krok do przodu w transformacji cyfrowej: udost?pnienie nowej “SDL”, Salezja?skiej Biblioteki Cyfrowej
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2021
SG – “Ricerche Storiche Salesiane” nr 75
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Storia
2021
2021
Gwatemala – Uroczysto?? “Czarnego Chrystusa” w Petén
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, San Benito Petén
2021
SG – Nowe logo Fundacji DON BOSCO NEL MONDO
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO, RMG, RMG, RMG
2021
Indie – “Don Bosco Anbu Illam” ??czy rodzin? po 11 latach
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, INT, INT, India, India
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny zaprezentuje wystaw? po?wi?con? ks. Paw?owi Alberze
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Paolo Albera, Musei
2021
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2021: jeden ojciec, jedna rodzina. Solidarno?? misyjna jako pierwsze g?oszenie
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2021
Argentyna – Magia dzielenia si?
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Salesiani Cooperatori, Italia, Italia, IUSVE, Eventi
2021
Argentyna – Magia dzielenia si?
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Kolumbia – Wa?ne wydarzenie w ?yciu salezja?skiej inspektorii Bogoty
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Portugalia – Inne Bo?e Narodzenie dla salezjanów z Porto
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Diritti, Indigeni, Diritti, Indigeni
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | CIN, CIN, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Presepi, Natale, Coronavirus, Presepi, Natale, Coronavirus
2021
Polska – M?odzi salezjanie w czasie Covid-19: zakasa? r?kawy, aby pomóc innym
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, PLS, PLS, PLS, PLS, Solidarietà, Coronavirus, Solidarietà, Coronavirus
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AET, AET, ILE, ILE, Etiopia, Etiopia, Decessi
2021
Filipiny – Dzie?o “Don Bosco Victorias” pomaga 2600 rodzinom dotkni?tym powodzi?
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine, Disastri, Solidarietà
2021
Watykan – “Nihil obstat” Stolicy Apostolskiej w sprawie rozpocz?cia procesów Luigiego Bolli i Rosetty Marchese
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Luis Bolla, Rosetta Marchese
2021
Togo – Krajowe Forum By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Togo, AFO, AFO
2021
Kolumbia – Pierwsze ?luby zakonne
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni, BOL, BOL, COB, COB, COM, COM, ECU, ECU, PER, PER, VEN, VEN, Colombia, Colombia
2021
W?gry – Bo?onarodzeniowe przedstawienie online salezjanów z Budapesztu
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG
2021
Haiti – ?wi?cenia kap?a?skie Jerry’ego Mondésira
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
W czasie pandemii nasili?a si? dyskryminacja chrze?cijan: nowy raport “Open Doors”
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Cristiani Uccisi, Chiesa Cattolica, Scuole
2021
Brazylia – Ponad 2 tys. zabawek trafi?o do dzieci
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Libri, Libri, Vocazioni, Vocazioni, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS
2021
Brazylia – Ponad 2 tys. zabawek trafi?o do dzieci
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
2021
Burundi – Apostolat „Kantorów Gwiazdy” w parafii w Rukago
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
W?ochy – Siostra Alessandra Smerilli uhonorowana Orderem Gwiazdy W?och
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, Alessanda Smerilli, Premi e Riconoscimenti
2021
Demokratyczna Republika Konga – Powrót do rodziny Jeana-Claude’a Michaëla Imaniego
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
W?ochy – VII Sympozjum po?wi?cone Ksi?dzu Bosko: “Wychowywa?... Wybór, który jest znakiem i no?nikiem nadziei”
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, ILE, ILE, Italia, Italia, Fabio Attard, Speranza, Eventi
2021
SG – Ks. Pawe? Albera 2021: wideo i wystawa
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Paolo Albera, Anniversari, Musei
2021
Hiszpania – Przybycie seminarzystów do Guadalajary
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
Wielka Brytania – Salezjanin pomaga uczniom i nauczycielom podda? si? testowi na Covid-19
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2021
Wielka Brytania – Salezjanin pomaga uczniom i nauczycielom podda? si? testowi na Covid-19
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2021
Argentyna – Projekt letniego m?odzie?owego wolontariatu #CallejeandoLaEsperanza
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Kamerun – Doroczne spotkanie dyrektorów z wizytatorii Afryki Tropikalnej Równikowej
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | ATE, ATE, Camerun, Camerun, Guillermo Basañes
2021
Chile – Dyplom z duszpasterstwa m?odzie?owego; trzecia edycja
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIL, CIL, Cile, Cile
2021
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Filipin Po?udniowych i Pakistanu
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Ispettori, FIS, FIS, RMG, RMG, RMG, Filippine, Filippine, Nomine
2021
Timor Wschodni – Wspania?y przyk?ad solidarno?ci mi?dzyinspektorialnej i w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Timor Est, CIN, CIN, TLS, TLS, Hong Kong, Hong Kong, Macao, Solidarietà
2021
SG – DDRS 2021: w obliczu wyzwa? obecnego czasu Prze?o?ony Generalny przypomina, ?e “Bóg nam towarzyszy”
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play
2021
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
W?ochy – Salezjanie na Sardynii: ponadwiekowe zaanga?owanie
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Exallievi, Exallievi, Storia, Storia
2021
W?ochy – Salezjanie na Sardynii: ponadwiekowe zaanga?owanie
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Laos – Certyfikaty i honorowe medale dla przedstawicieli Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA, Laos, Laos, Premi e Riconoscimenti
2021
SG – “Ojciec, rodzina”: pami?tkowa ksi?ga solidarno?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Coronavirus
2021
SG – Ruszaj? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe |
2021
SG – Ruszaj? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2021
2021
W?gry – Akcja “Angel Project” salezja?skich animatorów z Óbudy
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG
2021
Meksyk – Salezja?ski o?rodek-jad?odajnia “Padre Chava” dostarcza po?ywienie i koce
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2021
Indie – Po?wi?cenie i inauguracja nowego budynku szkolnego w Kuarmundzie
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Scuole
2021
Meksyk – Tydzie? formacji formatorów
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ANT, ANT, CAM, CAM, MEG, MEG, MEM, MEM, Messico, Messico, CRESCO, Ivo Coelho
2021
Filipiny – Od boisk sportowych do pól rolniczych: kreatywno?? salezja?ska w s?u?bie ubogiej ludno?ci
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Agricoltura, Sviluppo, Solidarietà, Coronavirus
2021
SG – Wideo-wywiady dotycz?ce drugiej cz??ci “Salezja?skiego dyrektora”
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Direttori
2021
SG – Czcigodny s?uga Bo?y Ignacy Stuchly: list Prze?o?onego Generalnego
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Musei, Paolo Albera
2021
SG – Czcigodny s?uga Bo?y Ignacy Stuchly: list Prze?o?onego Generalnego
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Ignazio Stuchlý, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
W?ochy – Salezja?scy ch?opcy i dziewcz?ta z Foggii razem przeciwko mafii
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2021
Portugalia – Projekt solidarno?ci by?ego wychowanka salezjanów z Funchal
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Portogallo, POR, POR
2021
Gwinea Conakry – Otwarcie roku szkolnego w salezja?skich szko?ach w Siguiri
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Guinea Conakry, AFO, AFO
2021
D.R. Konga – Inspektor AFC kieruje apel o solidarn? pomoc dla 75 opuszczonych dzieci
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Argentyna – Szko?a dla animatorów: „Wzruszy? si? i zaanga?owa?”
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2021
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie 12 salezjanów diakonów z inspektorii Bangalore
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INK, INK, India, India
2021
Uganda – “Misiones Salesianas” przekazuje autobus m?odym uchod?com z Palabek
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2021
Sierra Leone – Powstaje wi?kszy ko?ció?, aby zaspokoi? potrzeby wiernych
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFW, AFW, Sierra Leone
2021
Hiszpania – “W poszukiwaniu bohaterów”, którzy potrafi? zaryzykowa? dla lepszego ?wiata
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, Vocazioni, SSM, SSM
2021
Co czyta? Janek Bosko swoim przyjacio?om i bliskim w Becchi, gdy mia? 11 lat?
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, Paolo Albera
2021
Co czyta? Janek Bosko swoim przyjacio?om i bliskim w Becchi, gdy mia? 11 lat?
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Oratorio, Mamma Margherita, Don Bosco
2021
Paragwaj – Spotkanie solidarno?ci z udzia?em dzieci z „Don Bosco Róga”
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | PAR, PAR, PAR
2021
Salwador – Wznowienie dzia?alno?ci w „Ciudadela Don Bosco”
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
W?ochy – „Zima Dzieci” z oratorium „Don Bosco” w Varazze
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Argentyna – Bo?e Narodzenie: czas nadziei
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Haiti – Pandemia zaostrza problemy spo?eczne na Haiti
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | INB, INB
2021
Haiti – Pandemia zaostrza problemy spo?eczne na Haiti
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti, Coronavirus
2021
SG – “Wyjd? ze swojej strefy komfortu”: przes?anie ks. Alfreda Maravilli
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2021
Benin – Znaczenie sportu w O?rodku technicznym “Don Bosco” w Parakou
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | AFO, AFO, Benin, Benin, Sport
2021
Belgia – “Don Bosco International” przygotowuje si? do ?wi?ta Ksi?dza Bosko: “Next Generation Edu”
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Educazione, Educazione, Don Bosco, Don Bosco, Belgio, Belgio, Belgio, Belgio, Don Bosco International, Don Bosco International
2021
Etiopia – Bo?onarodzeniowy ??óbek w tradycji wschodniej
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2021
Wielka Brytania – Salezjanka wspó?pracownica uhonorowana za swoje zaanga?owanie na rzecz m?odzie?y
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2021
Pakistan – Msza ?w. ku pami?ci ks. Pietro Zago
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS, Pietro Zago
2021
Brazylia – Spotkanie salezjanów w formacji z inspektorii Belo Horizonte
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Ekwador – Pó? wieku obecno?ci w?ród Achuar
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Luis Bolla
2021
SG – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, RMG, RMG, RMG, Eventi, Evento
2021
W?ochy – Uhonorowanie Matki Yvonne Reungoat
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, Yvonne Reungoat
2021
SG – Rok po?wi?cony ks. Paw?owi Alberze
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Don Bosco, Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Paolo Albera
2021
W?ochy – Po?o?enie kamienia w?gielnego pod budow? ma?ego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2021
Filipiny – Czysta woda dla o?rodka m?odzie?owego, przedszkola i parafii
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Filippine, Filippine, Parrocchie
2021
Brazylia – Kampania solidarno?ci na rzecz rodzin
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Solidarietà, Coronavirus
2021
Sudan Po?udniowy – Ks. Omar Delasa: #time2share
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Sudan del Sud, Africa, Africa
2021
SG - B?ogos?awiony Tytus Zeman, ?wiadek nadziei
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Titus Zeman, RMG, RMG, RMG
2021
SG - 9 stycznia 1921-2021: stulecie ?wi?ce? biskupich ?w. Alojzego Versiglii
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Luigi Versiglia
2021
SG - Towarzyszy? pierwszym krokom jak Ksi?dz Bosko
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Giovani, Accompagnamento, RMG, RMG, RMG
2021
Stany Zjednoczone – Zaanga?owanie “Salesian Missions” na rzecz migrantów
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Missioni, Missioni, Missioni, Migranti
2021
Demokratyczna Republika Konga – Prezentacja Wi?zanki 2021
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | STRENNA, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Strenna 2021
2021
Argentyna – Wspomnienia i pocz?tki salezja?skiego domu w Paraná
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Mjanma – Spotkanie podnosz?ce ?wiadomo?? w zakresie ekologii spo?ecznej
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Papa Francesco
2021
W?ochy – 320 salezja?skich animatorów wzi??o udzia? w spotkaniu wirtualnym
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Pastorale Giovanile, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, IME, IME, Italia, Italia
2021
Wietnam – Obchody Bo?ego Narodzenia w “Don Bosco Cat Dam Youth Center”
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE, Vietnam del Nord
2021
Brazylia – Wirtualne spotkanie ADMA regionu Cono Sud
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | ADMA, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Tajlandia – Dzieli? si? rado?ci? Bo?ego Narodzenia w czasie pandemii
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Natale, Coronavirus
2021
SG – Przes?anie ks. Joana Lluísa Playà w kontek?cie Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
Watykan – 1 stycznia, obchody ?wiatowego Dnia Pokoju 2021
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco, Pace
2021
Chiny – Bp Alojzy Versiglia obcina w?osy ks. Carlo Bradze
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Carlo Braga, Cina, Cina, Luigi Versiglia
2021
Boliwia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Boliwii
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
W?ochy – Drugie spotkanie rodziców salezjanów z inspektorii sycylijskiej
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Deonisa Minji
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Hiszpania – Inicjatywy solidarno?ci inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Natale
2021
Indie – Salezja?ska szko?a “Don Bosco High School – Matunga” uhonorowana cennymi nagrodami
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Mumbai
2020
Watykan – Potwierdzona wa?no?? dochodzenia diecezjalnego w procesie s?ug Bo?ych Rudolfa Lunkenbeina i Simão Bororo
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2020
Ekwador – Pierwsze warsztaty szkoleniowe “Red América Social Salesiana”
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Red Am?rica Social Salesiana
2020
Hiszpania – Kursy szkoleniowe u salezjanów z Cartageny
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2020
Laos – Salezjanie pomagaj? ubogim z wysypiska ?mieci
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Thailandia, VIE, VIE, Laos, Laos, Laos, Laos
2020
2020
SG – Jest dost?pny oficjalny komentarz Prze?o?onego Generalnego do Wi?zanki 2021
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – 50 “dies natalis” s?ugi Bo?ego Carlo Bragi
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Carlo Braga, RMG, RMG, RMG
2020
Uganda – Salezjanie misjonarze z Palabek zapewniaj? pomoc ?ywno?ciow? 800 osobom
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Palabek
2020
Argentyna – Solidarno?ciowe Bo?e Narodzenie salezja?skiego dzie?a w Posadas
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
D.R. Konga – Prze?o?ony inspektorii AFC odwiedza o?rodek m?odzie?owy „Don Bosco Gangi”
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Pakistan – Salezjanie organizuj? pierwsze wydarzenie sportowe dla dziewcz?t
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
W?ochy – Ksi?dz Bosko na pierwszej linii armii “bia?ych fartuchów”
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Hiszpania – “Reconoce” staje si? stowarzyszeniem
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2020
W?ochy – Projekt “Apicoltura Lombriasco 2020”
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Scuole, Agricoltura
2020
Filipiny – Adwentowy dzie? skupienia cz?onków ADMA
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ADMA, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – Pie?? nadziei w wykonaniu salezja?skiego chóru “Joyful P.o.P”
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
SG – Prze?o?ony Generalny prezentuje ?wiatu Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Strenna 2021
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przedstawia Córkom Maryi Wspomo?ycielki Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Strenna 2021
2020
Benin – Zaanga?owanie “Domów Ksi?dza Bosko” w ramach duszpasterstwa rodzin
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | AFO, AFO, Benin, Benin
2020
Madagaskar – ?wi?cenia kap?a?skie Daniela Rafanomezantsoy, salezjanina diakona
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar
2020
Syria – M?odzi z „Don Bosco Aleppo” obchodz? Bo?e Narodzenie
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR
2020
Watykan – Papie? Franciszek odprawia Msz? ?w. Bo?onarodzeniow?
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
Papua-Nowa Gwinea – Salezjanie wspó?pracownicy z Kokopo przekazuj? bo?onarodzeniowe podarki dzieciom
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, PGS, PGS
2020
Francja – Ponad ton? artyku?ów pierwszej potrzeby zebra?o salezja?skie liceum “Ressins”
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia
2020
Argentyna – Projekt misyjnej solidarno?ci
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Boliwia – Nowa platforma dla m?odych korzystaj?cych z sieci spo?eczno?ciowych i mediów
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Gildasio dos Santos Mendes
2020
Paragwaj – Nowi krajowi szefowie “Exploradores Paraguayos de Don Bosco”
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Exploradores de Don Bosco
2020
Gwatemala – Salezja?ska parafia w San Benito dostarcza po?ywienie potrzebuj?cym
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
SG – Spotkanie cz?onków MGS z regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, America Cono Sud, America Cono Sud, RMG, RMG, RMG
2020
RPA – Dystrybucja ?ywno?ci dla 6592 osób dzi?ki “Salesian Missions”
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Missioni, Missioni, Missioni, Coronavirus
2020
2020
Watykan – Ks. Ignacy Stuchly czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Ignazio Stuchlý, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2020
Chile – Szkolenia nauczycieli: dyplom z zarz?dzania przekrojowego dla kierowników szkó? salezja?skich
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Libri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vera Grita
2020
Chile – Szkolenia nauczycieli: dyplom z zarz?dzania przekrojowego dla kierowników szkó? salezja?skich
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Vaticano, Papa Francesco
2020
Chile – Szkolenia nauczycieli: dyplom z zarz?dzania przekrojowego dla kierowników szkó? salezja?skich
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Educazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Scuole
2020
Niemcy – Pierwsze Bo?e Narodzenie w nowym domu dla potrzebuj?cej m?odzie?y
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, GER, GER, Germania, Germania, Nuova Presenza
2020
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Mjanmy: ks. Bosco Zeya Aung
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Ispettori, MYM, MYM, RMG, RMG, RMG, Myanmar, Myanmar, Nomine
2020
W?ochy – Kolejna edycja “Bo?onarodzeniowego koncertu”, by pomóc ubogim w czasie kryzysu zwi?zanego z pandemi?
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Missioni Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Natale Vitali, Concerto, Solidarietà, Coronavirus
2020
Tajwan – Bo?e Narodzenie w parafii pw. ?w. Jana Bosko
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Taiwan, CIN, CIN
2020
Pakistan – Salezjanie nios? pomoc potrzebuj?cym z Lahaur
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Facundo De Nicolo
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Ukraina – Salezjanin mianowany szefem Komisji ds. edukacji i nauczania
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR
2020
Polska – Konkretna pomoc dla wielu ludzi m?odych w kontek?cie Bo?ego Narodzenia
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Polonia, Giovani, Missioni, Missioni, Missioni, Bambini
2020
Haiti – “Bo?e Narodzenie pomimo wszystko” by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico, Decessi
2020
Haiti – “Bo?e Narodzenie pomimo wszystko” by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2020
Papua-Nowa Gwinea – Dzie? ?wi?towania na zako?czenie niedzielnych zaj?? oratoryjnych
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Gwatemala – Konferencja prasowa dotycz?ca przyj?cia migrantów
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Kamerun – Sale t?tni?ce ?yciem w nowej salezja?skiej szkole ?redniej w Mimboman
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Educazione, ATE, ATE, SMX, SMX, Camerun, Camerun, Bosco Global, Solidarietà, Scuole
2020
Tajlandia – Salezjanie nios? pomoc ludno?ci dotkni?tej powodziami
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Disastri, Solidarietà, Studenti
2020
SG – Pierwsza ?wiatowa prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – Bo?onarodzeniowe ?yczenia Prze?o?onego Generalnego: “Bóg kroczy z nami”
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Natale, Speranza
2020
Kolumbia – Sanktuarium „Nuestra Señora del Carmen”
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Hiszpania – Mi?dzynarodowy Dzie? Migranta: “my”, aby budowa? lepsze spo?ecze?stwo
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Anniversari
2020
Salwador – FUSALMO nie przestaje stawia? na m?odzie?
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Giovani, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
Indie – “Virasat – Dziedzictwo”: program na rzecz rozwoju sektora tradycyjnej produkcji
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | India, India, Sviluppo, Agricoltura, Coronavirus, Tecnologie
2020
Mongolia – Czysta woda dla 300 rodzin
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Acqua
2020
SG – Ks. Maniparamben nowym prze?o?onym hinduskiej inspektorii z siedzib? w Nowym Delhi
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Ispettori, INN, INN, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
Hiszpania – Mi?dzynarodowy Dzie? Migranta: “my”, aby budowa? lepsze spo?ecze?stwo
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, Migranti, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Paragwaj – Cz?onkowie MGS oddaj? cze?? Dziewicy z Caacupé
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Spotkanie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | AFO, AFO, Costa d'Avorio, Costa d'Avorio
2020
Timor Wschodni – Spotkanie formacyjne dla salezjanów kwinkwenistów
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
Wietnam – Otwarto now? kaplic? w szkole “Don Bosco My Thuan”
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL, Anniversari
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Ritiri Spirituali
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Repubblica Ceca, CEP, CEP, Sviluppo, Creato, Ambiente
2020
Ekwador – “Marz? o byciu szcz??liwym salezjaninem w?ród ludzi”
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Missioni, Missioni, Missioni, ECU, ECU, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Filipiny – Dwaj nowi ochotnicy dla regionu Azja
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Asia
2020
SG – Spotkanie “CIVAM”: wywiad z ks. Owoudou
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Africa, Africa, RMG, RMG, RMG, Alphonse Owoudou, CIVAM
2020
Salwador – ?luby wieczyste Douglasa Péreza, salezjanina
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
Australia – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, AUL, AUL, Australia, Australia
2020
W?ochy – ?luby wieczyste Damiano Slanziego, salezjanina, i Jessici Soardo, córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Professioni Perpetue, INE, INE, Italia, Italia
2020
D.R. Konga – Ks. inspektor odwiedza salezja?skie placówki misyjne w Mokambo, Sakanii i Kipushy
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Pocz?tki Szopki: wzmianki historyczne
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Presepi, San Giuseppe, Maria
2020
W?ochy – 21. Wystawa Szopek w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Presepi, Natale
2020
Palestyna – W Betlejem chleb oznacza nadziej?
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Palestina, MOR, MOR, Fame, Sviluppo, Povertà
2020
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Bardzo wierz? w si?? m?odych ludzi i chcia?bym, aby?my bardziej wierzyli w to, co mog? zrobi? w imieniu Jezusa”
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Kosze bo?onarodzeniowe dla ubogich
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Salesiani Cooperatori, AFM, AFM
2020
S?owenia – Spotkanie online animatorów z oratoriów i parafii
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Kolumbia – ?luby wieczyste Daniela Alexandera Díaza Mediny, salezjanina
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Filipiny – “Kuchnia Maria” salezja?skiej parafii pw. ?w. Ildefonsa
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – Ponownie zaproponowa? Globalny Pakt Edukacyjny w celu ochrony “wspólnego domu”
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Educazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Eventi
2020
W?gry – Adwentowy dzie? skupienia dla m?odzie?y w formie cyfrowej
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG, Ritiri Spirituali
2020
Hiszpania – “Droga, któr? Zgromadzenie pod??a, pozostaje w ca?kowitej harmonii z tym, czego chcia? Ksi?dz Bosko”
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Argentyna – ?luby wieczyste Marco Antonio Pity Celisa
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Wenezuela – Zosta?a otwarta odnowiona siedziba postnowicjatu w Los Teques
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2020
Filipiny – ?luby wieczyste dwóch salezjanów koadiutorów
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Professioni Perpetue, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – Mi?dzynarodowy kr?g maryjny Domu Macierzystego na Valdocco
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Nigeria – Pi?? kolejnych spo?eczno?ci beneficjentami salezja?skiej inicjatywy “Czysta woda”
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, AFW, AFW, Nigeria, Nigeria, Acqua
2020
Hiszpania – Spotkanie formacyjne po?wi?cone wymiarowi duszpasterskiemu Salezja?skich Platform Spo?ecznych
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Indie – Opuszczeni ch?opcy-robotnicy wracaj? do swoich rodzin po 18 latach jako ludzie dobrze wychowani
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, INT, INT, India, India, Lavoro Minorile
2020
Polska – Otwarcie i po?wi?cenie nowej hali sportowej w E?ku
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2020
Etiopia – Seminarium u?wiadamiaj?ce i profilaktyczne dotycz?ce Covid-19
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Watykan – Ceremonia roz?wietlenia choinki i ods?oni?cia ??óbka
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Vaticano
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie sze?ciu salezjanów diakonów
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – Rozpocz?cie dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym s?ugi Bo?ego bpa Giuseppe Cognaty
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
Brazylia – Wyst?p uczniów z okazji wizyty ks. Renato Ziggiottiego
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Renato Ziggiotti
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Indigeni
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, FRB, FRB, MLT, MLT, Sistema Preventivo
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Speranza, Natale
2020
SG – Rozmowa o zastosowaniu nowych technologii w salezja?skiej misji
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Eventi, Gildasio dos Santos Mendes
2020
W?gry – Salezja?ska “Caritas” z W?gier prowadzi zbiórk? ?ywno?ci dla potrzebuj?cych
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG, Solidarietà
2020
SG – Ks. Koyickal mianowany nowym prze?o?onym inspektorii Indii-Bangalore
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Ispettori, INK, INK, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
SG – Zimowa sesja Rady Generalnej
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale
2020
Stany Zjednoczone – Grupa “Diego’s Boys” wspomina ks. Borgatello
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2020
Brazylia – Rekolekcje postnowicjuszy z Campo Grande przygotowuj?cych si? do asystencji
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – Spotkanie online z rodzinami salezjanów z Sycylii
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
Zambia – “Dom nadziei” dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Polonia, Zambia, Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, ZMB, ZMB
2020
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Antyli
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Ispettori, Ispettori, ANT, ANT, ANT, ANT, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Nomine, Nomine
2020
W?ochy – Rozpocz?cie dochodzenia diecezjalnego w procesie bpa Giuseppe Cognaty, salezjanina
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
W?ochy – Salezjanie i Covid-19. Prze?o?ony Generalny: “Wielu naszych m?odych zachowa?o si? heroicznie, nios?c pomoc ubogim”
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Coronavirus, Decessi
2020
Polska – Salezja?skie rekolekcje adwentowe online
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Australia – ?wi?cenia diakonatu kl. Michaela Dominica Gaikwada, salezjanina
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, AUL, AUL, Australia, Australia
2020
Kolumbia – Siedmiu nowych salezjanów diakonów
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, COB, COB, Colombia, Colombia
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przewodniczy posiedzeniu Senatu Akademickiego UPS
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, UPS, UPS, UPS
2020
Portugalia – TikTok: tak czy nie?
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | ANS, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2020
Portugalia – TikTok: tak czy nie?
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Portogallo, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, Social
2020
Sierra Leone – O?rodek m?odzie?owy “Don Bosco” w salezja?skiej parafii w Dwarzak
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, AFW, AFW, AFW, AFW, Sierra Leone, Sierra Leone
2020
Watykan – “Ojcowskim sercem”. Papie? Franciszek og?asza rok jubileuszowy po?wi?cony ?w. Józefowi
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco, San Giuseppe
2020
SG – “Bóg nie daje si? zwyci??y? w hojno?ci”. Apel misyjny Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2020
Boliwia – Wyzwania stoj?ce przed salezja?skim duszpasterstwem m?odzie?owym w czasie pandemii
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
D.R. Konga – Ponad 900 dzieci uczestniczy?o w ?wi?cie ku czci Mamy Ma?gorzaty
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Mamma Margherita, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Timor Wschodni – Pierwsze ?luby 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Timor Est, Prime Professioni, TLS, TLS
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny inauguruje odnowion? kaplic? salezjanów na Testaccio
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Roczny raport “BREADS”
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, BREADS
2020
SG – “My?li” b?. Filipa Rinaldiego, trzeciego nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Filippo Rinaldi, RMG, RMG, RMG
2020
W?ochy – Codzienne przypomnienie o tych, którzy na ?wiecie zmagaj? si? z Covid-19: Adwentowy kalendarz “Missioni Don Bosco”
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Argentyna – Rado?? dawania (darowania siebie) bardziej i lepiej
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Volontariato, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Stany Zjednoczone – Wspólne spotkanie Rad inspektorii Wschodnich i Zachodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE, SUO, SUO
2020
Republika Czeska – Po?egnanie ks. Benno Beneša (1938-2020), legendarnego salezjanina
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP, CEP, Decessi
2020
Indie – Lekcje wyrównawcze dla 507 dzieci z slumsów Mumbaju
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2020
Sri Lanka – ?wi?cenia kap?a?skie R.A. Gayana Indiki, salezjanina diakona
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Sri Lanka, Ordinazioni Sacerdotali, LKC, LKC
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie trzech wietnamskich salezjanów misjonarzy
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
Chile – Czterech nowych diakonów salezjanów z Peru
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CIL, CIL, Cile, Cile
2020
W?ochy – Wizyta Paw?a VI w nowym Papieskim Ateneum Salezja?skim
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
SG – “Fano” przekazuje w darze “katechetyczny” plakat Wi?zanki 2021
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Strenna 2021, Poster, Speranza
2020
W?ochy – Wizyta Paw?a VI w nowym Papieskim Ateneum Salezja?skim
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Paolo VI, UPS, UPS, UPS
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali, Social
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play
2020
Chile – Sukcesy na polu salezja?skiej edukacji: uczniowie zdobywcami z?otych medali na “WorldSkills Chile 2020”
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, CIL, CIL, Cile, Cile, Premi e Riconoscimenti, Studenti, Scuole
2020
Tajlandia – “Kroczy? razem, promuj?c pokój”. Inicjatywa na rzecz braterstwa i mi?dzyreligijnego dialogu
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Dialogo, Fratellanza
2020
SG – “Szukam, o Panie, Twojego oblicza”... ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2020
2020
Gwatemala – 4 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Filipiny – Program radiowy “Bisperas Sa Veritas” ma ju? 16 lat
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy z regionu Azja Wschodnia-Oceania w pe?nym ruchu
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG
2020
Hiszpania – “Zjednoczeni dla innych”: IV Inspektorialne Spotkanie Salezja?skich Platform Spo?ecznych
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Giovani, ISI, ISI, Italia, Italia, Social
2020
Hiszpania – “Zjednoczeni dla innych”: IV Inspektorialne Spotkanie Salezja?skich Platform Spo?ecznych
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2020
Hiszpania – “Zjednoczeni dla innych”: IV Inspektorialne Spotkanie Salezja?skich Platform Spo?ecznych
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Eventi, Sviluppo, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?ycie na misjach: ks. Piero Gavioli, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Brazylia – Odszed? abp Bonifacio Piccinini, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Decessi, Bonifacio Piccinini
2020
Gwatemala – Wci?? potrzebna jest pomoc
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Disastri
2020
SG – “Czas na KG28”: nowe filmiki wideo, dotycz?ce linii programowych najbli?szego sze?ciolecia, z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju kontynuuj? dzie?o pomocy na rzecz rodzin migrantów
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
D.R. Konga – Spotkanie dyrektorów i zjazd inspektorii AFC
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Brazylia – ?luby wieczyste Diego da Silvy, salezjanina
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, BPA, BPA, Brasile, Brasile
2020
Argentyna – Powsta?a grupa “M?odzi z Becchi”
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Ghana – Nowe kierunki zawodowe w salezja?skiej szkole technicznej w Tatale
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Ghana, Ghana
2020
Mongolia – “Ju? samo bycie z m?odzie?? jest znacz?cym dzia?aniem misyjnym”
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Libri, Teologia
2020
Mongolia – “Ju? samo bycie z m?odzie?? jest znacz?cym dzia?aniem misyjnym”
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2020
W?ochy – “Salezja?ski ogród” w Niebie przyjmuje czterech nowych ?wiadków
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, ISI, ISI, Italia, Italia, Decessi
2020
Tajlandia – Salezja?ski obóz powo?aniowy
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Polska – Dwaj m?odzi salezjanie afryka?scy rozpoczynaj? asystencj? w ?odzi
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2020
Syria – Coraz trudniejsza sytuacja kraju. Nowe inicjatywy na rzecz m?odzie?y i rodzin
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Siria, Missioni Don Bosco, MOR, MOR, Coronavirus
2020
Peru – XII Krajowy Kongres MGS
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Watykan – “Fratelli tutti”: nowa strona, a tak?e dzisiaj seminarium online
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Fratellanza, Sito
2020
Republika ?rodkowej Afryki – Uhonorowanie ksi?dza Moussasa ze strony rz?du
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Centrafricana, ATE, ATE
2020
24. grupa Rodziny Salezja?skiej: “Disciples”, Instytut ?wiecki na prawie diecezjalnym
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Asia
2020
Ukraina – Salezjanie i Ko?ció? Ukrainy podejmuj? wspólnie inicjatyw? “Nakarm ubogiego”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Musica, IME, IME, Italia, Italia
2020
Ukraina – Salezjanie i Ko?ció? Ukrainy podejmuj? wspólnie inicjatyw? “Nakarm ubogiego”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR, Chiesa, Povertà
2020
W?ochy – Adwent m?odzie?y. “Wait and live the dream”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, IME, IME, Italia, Italia
2020
Brazylia – 90 lat edukacji w “Colégio Dom Bosco” w Campo Grande
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Scuole, Anniversari
2020
Burundi – Konsekracja sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi, Maria Ausiliatrice, Consacrazione
2020
Tanzania – Salezja?skie dzia?ania na rzecz ?rodowiska
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2020
Indie – Byli wychowankowie maluj? szko?y w tubylczych wioskach
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | COB, COB, COM, COM, Colombia, Colombia
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Alfred Maravilla przewodniczy ceremonii wr?czenia dyplomów 250 absolwentom
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Alfred Maravilla
2020
Pakistan – Ks. Gabriel Cruz, salezjanin misjonarz: “Nie jest ?atwo by? katolikiem w Pakistanie”
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Pakistan, Missioni, Missioni, Missioni, FIS, FIS
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obchody 50-lecia obecno?ci Michalitów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Micheliti, PGS, PGS, Anniversari
2020
W?ochy – Promocja kobiet tak?e poprzez kuchni?
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Donne, Sviluppo, CNOSFAP
2020
Filipiny – “Don Bosco Legazpi” wytrzymuje tajfuny i dzi?ki dobroczy?com pomaga potrzebuj?cym
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Disastri, Solidarietà
2020
Boliwia – Prze?o?ony inspektorii Boliwii spotka? si? z salezjanami
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Kenia – Salezja?ski system prewencyjny a edukacja ekologiczna
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Tajlandia – Razem ewangelicznie w kierunku stulecia salezjanów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, THA, THA
2020
2020
Watykan – Papie? Franciszek mianowa? trzynastu nowych kardyna?ów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Cardinali, Papa Francesco
2020
Hiszpania – Cz?onkowie pierwszej Kapitu?y inspektorii hiszpa?skiej
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Decessi
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Festa
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, MGS Europa, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Malta, Malta, Eventi, Miguel Angel Garcia Morcuende
2020
W?ochy – “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?”. Ks. Marcoccio przedstawia i wyja?nia nowy cykl formacyjny
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ICC, ICC, Italia, Italia, CISI, Vera Grita, CG28
2020
Brazylia – “Unisales” uruchamia platform? “Lince”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Università, Migranti
2020
Ekwador – Salezja?ski projekt “Pan de Vida”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
2020
2020
Benin – Obchody 25-lecia „Foyer Don Bosco”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | AFO, AFO, Benin, Benin
2020
SG – O?ywi? formacj? w regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Ivo Coelho, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2020
SG – Spotkanie online delegatów inspektorialnych ds. animacji misyjnej z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Animazione Missionaria
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educomunicazione, Giovani, Educazione
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Decessi
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SSM, SSM, Europa, Unione Europea
2020
Salwador – Kolejny krok do przodu dla “Universidad Don Bosco”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Università
2020
Kenia – Pi?te doroczne spotkanie “stakeholders” z “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Kenya, Kenya, Don Bosco Tech Africa, Eventi
2020
Filipiny – Uczciwi obywatele i dobrzy chrze?cijanie w dzia?aniu: “Don Bosco Makati” pomaga potrzebuj?cym z Cagayan
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Disastri, Solidarietà
2020
Timor Wschodni – Rekolekcje dla salezjanów z wizytatorii Timoru Wschodniego
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
D.R. Konga – Dyplomy dla absolwentów salezja?skich szkó? wy?szych
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Paragwaj – Figura Madonny z Caacupé w “Salesianito”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Ekwador – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Giornate di Spiritualità della FS, ECU, ECU
2020
W?ochy – Rozpocz?cie roku akademickiego 2020/2021 Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Yvonne Reungoat
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Musei
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Università, Yvonne Reungoat, Anno Accademico
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Spiritualità, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2020
Argentyna – Zostawi? ?lad w zamian za u?miech
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Famiglia, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Solidarietà, Scuole
2020
W?ochy – “Don Bosco Green Alliance” uczestniczy w “Economy of Francesco 2020”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, Italia, Italia, Eventi, Don Bosco Green Alliance, Papa Francesco
2020
Republika Czeska – “SADBA” rozpoczyna nowy kurs formacyjny dla wolontariuszy
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Repubblica Ceca, CEP, CEP, SADBA
2020
Etiopia – Od 20 dni salezjanie nie maj? kontaktu z regionem Tigraj, wci?? pogr??onym w konflikcie
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Violenze
2020
Kolumbia – Dzie? formacyjny po?wi?cony „my?li strategicznej”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Brazylia – 19 salezja?skich nowicjuszy prosi o dopuszczenie do ?lubów
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Prenovizi, BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile, Novizi
2020
Korea Po?udniowa – Salezjanie wspó?pracownicy z O?rodka „Martelli” kontynuuj? apostolat w?ród m?odzie?y
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2020
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie formacyjne dla ?wieckich wspó?pracowników
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju pomagaj? 900 ubogim rodzinom ze stanu Gujarat
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2020
Brazylia – Salezjanie w Amazonii
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Libri, Santità, Santità, Don Bosco, Santità, Santità, Italia, Italia, Antonio Rosmini
2020
Brazylia – Salezjanie w Amazonii
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile, Indigeni
2020
Belgia – 10. Spotkanie w ramach “Salesian Europrojects”
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Belgio, Belgio, Don Bosco International, CNOSFAP, Scuole, Europa, Unione Europea, Eventi
2020
Tajlandia – Wznowienie duszpasterstwa wi?ziennego w Bangkoku
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Carceri, THA, THA
2020
SG – Wspominaj?c Mam? Ma?gorzat?, matk? Ksi?dza Bosko
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Mamma Margherita, RMG, RMG, RMG
2020
Sierra Leone – Warsztaty na temat dobrostanu i integralnego rozwoju m?odzie?y
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone
2020
Mjanma – Czterech nowych salezjanów diakonów
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2020
W?ochy – Przekazano tablety uczennicom o?rodka zawodowego “Pio XI” w Rzymie
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, VIS, CNOSFAP, Salesiani per il Sociale
2020
SG – Wzmocnienie animacji misyjnej w Ameryce
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Dicastero per le Missioni
2020
Kolumbia – Pierwsi salezjanie, którzy przybyli do Bogoty, z orkiestr?
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Musica, COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Ekwador – IV Salezja?ski Kongres Edukacji z udzia?em ponad 600 uczestników
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Eventi
2020
Filipiny – Wywiad z delegatem inspektorialnym ds. animacji misyjnej
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Animazione Missionaria
2020
W?ochy – Znak nadziei w Scandicci: dzienny o?rodek dla nieletnich “Michele Magone”
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Portugalia – Salezja?ska szko?a podstawowa w Mogofores: spe?nione marzenie
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Scuole
2020
Hongkong – Bóg jest naprawd? obecny w ka?dej kulturze
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong
2020
Tajlandia – Turniej pi?ki no?nej by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Exallievi, THA, THA
2020
Palestyna – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Palestina, Professioni Perpetue, MOR, MOR
2020
Watykan – Przekazanie symboli ?DM
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Vaticano, GMG
2020
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Augusto Samuela Francisco
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Urugwaj – Kard. Sturla wy?wi?ci? dwóch nowych salezjanów kap?anów
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Uruguay, Ordinazioni Sacerdotali, URU, URU
2020
Geograficzne rozmieszczenie katolików
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Africa, Africa, Cattolici, Asia, Europa, Oceania, Chiesa, Chiesa Cattolica
2020
Peru – W czasie pandemii salezjanie otaczaj? opiek? i ratuj? 720 pacjentów
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina, Agricoltura, Premi e Riconoscimenti
2020
Peru – W czasie pandemii salezjanie otaczaj? opiek? i ratuj? 720 pacjentów
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Ragazze, INH, INH, India, India
2020
Peru – W czasie pandemii salezjanie otaczaj? opiek? i ratuj? 720 pacjentów
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Università, Premi e Riconoscimenti
2020
Peru – W czasie pandemii salezjanie otaczaj? opiek? i ratuj? 720 pacjentów
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Giovani, ICC, ICC, Italia, Italia, Internet, Social, Borgo Ragazzi Don Bosco
2020
Peru – W czasie pandemii salezjanie otaczaj? opiek? i ratuj? 720 pacjentów
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Salute, Solidarietà, Coronavirus
2020
Brazylia – “Tam, gdzie Bóg nas stawia, musimy przynosi? owoce”: ?wiadectwo ks. Alho da Costy
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | BMA, BMA, BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Indie – “Don Bosco Konkan Development Society” dostarcza artyku?y ?ywno?ciowe dla ponad 50 tys. osób potrzebuj?cych
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, INP, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2020
Zambia – Ola, m?oda polska wolontariuszka i jej pierwsze spotkanie z Afryk?
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Polonia, Zambia, Giovani a Rischio Sociale, ZMB, ZMB
2020
Fid?i – Salezja?skie oratorium w Suva wznawia dzia?alno??
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2020
Argentyna – Spotkanie MGS inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Burundi – Salezja?ska parafia z Rukago przekazuje ry? ubogim
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
Hiszpania – VI Forum MGS
Dane | 20-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Tajwan – Salezja?ski charyzmat zacie?nia wi?zy przyja?ni i blisko?ci mi?dzy biskupami i synami Ksi?dza Bosko
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Exallievi, Salesiani Cooperatori, Taiwan, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CIN, CIN, Vescovi
2020
SG – Spotkanie delegatów inspektorialnych ds. animacji misyjnej z Azji Po?udniowej
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG, Animazione Missionaria, Alfred Maravilla
2020
Gwatemala – Huragan Eta, furia natury
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Guatemala, Guatemala, Disastri, Solidarietà, Disastri, Solidarietà
2020
W?ochy – Muzeum-Dom Bosko pozostaje otwarte online jako muzeum wirtualne
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Musei
2020
Portugalia – Salezja?skie ?wi?to ?wi?to?ci m?odzie?owej w Porto
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Paragwaj – Spotkanie asystentów z prze?o?onym inspektorii paragwajskiej
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Zambia – “Wzmocni? sztuk?”: projekt wychowania ludzi m?odych przez sztuk?
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | Zambia, Arte, Procure Missionarie, Procure Missionarie, ZMB, ZMB
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju pomagaj? 240 potrzebuj?cym rodzinom
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
Filipiny – Salezja?ska inspektoria Filipin Pó?nocnych obchodzi miesi?c misyjny
Dane | 19-11-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
S?owenia – Potwierdzenie wa?no?ci dochodzenia diecezjalnego w procesie s?ugi Bo?ego ks. Andreja Majcena, salezjanina
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, TGS Turismo Giovanile e Sociale
2020
S?owenia – Potwierdzenie wa?no?ci dochodzenia diecezjalnego w procesie s?ugi Bo?ego ks. Andreja Majcena, salezjanina
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Andrej Majcen, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, SLO, SLO, Slovenia
2020
Mjanma – Kurs szkoleniowy z udzia?em pi?ciu ?wieckich w zakresie promocji salezja?skiego dzie?a w sieciach spo?eczno?ciowych
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2020
Argentyna – Stupendia na integracj? edukacyjn?
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Educazione, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Povertà, Solidarietà, Coronavirus
2020
Itália – Mais de 500 jovens no ‘MGS Day’ do Piemonte-Vale d`Aosta
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP
2020
Timor Wschodni – Salezjanie z miasta Fatumaca wspominaj? bohaterów narodowych
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Giovani, Timor Est, TLS, TLS, Sociale, Eventi
2020
Niemcy – “Don Bosco Magazin” wzmacnia swoj? propozycj? cyfrow?
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2020
Meksyk – Salezja?ska jad?odajnia “Padre Chava” obs?uguje nawet 2 tys. osób dziennie
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2020
Hiszpania – W kontek?cie Dnia Praw Dziecka Salezja?skie Platformy Spo?eczne rozpoczynaj? kampani? #AprendemosDeTi
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Bambini, Diritti, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Chile – Salezja?ska misja na Wyspie Dawson
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Cile, Cile, Missioni, Missioni, Missioni, CIL, CIL
2020
2020
2020
Nepal – Dalajlama chwali ksi??k? ks. George’a Thirumalachalila
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, INC, INC, Cina, Cina, India, India, Nepal, Nepal, Dialogo, Tibet, Personaggi illustri
2020
Hiszpania – Mi?dzynarodowe uznanie dla José Maríi Díaza, nauczyciela ze szko?y salezja?skiej w Ubedzie
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Docenti, Premi e Riconoscimenti
2020
W?ochy – “Mog? wyjecha?, mog? zosta?”: projekt pomocy, realizowany równie? w salezja?skim o?rodku w Castel de’ Britti
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ILE, ILE, Italia, Italia, Migranti, Chiesa
2020
Argentyna – M?odzi powracaj? na podwórka “Don Bosco” w Bahía Blanca
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
S?owenia – Spotkanie prenowicjuszy i m?odych salezjanów
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Burundi – Ponad 400 ludzi m?odych wzi??o udzia? w ceremonii zamkni?cia “Patronage Don Bosco”
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2020
SG – Doroczne spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG
2020
Watykan – Papie? Franciszek do zakonników: “B?d?cie zasadnicz? cz??ci? globalnego paktu edukacyjnego”
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Educazione, Vita Consacrata, Vaticano, Papa Francesco
2020
Meksyk – ?wi?to i nadzieja w regionie Interameryka z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Salesiani Cooperatori, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Messico, Messico, Eventi
2020
Demokratyczna Republika Konga – O?rodek “Don Bosco” i grupy “AVEC” przywracaj? nadziej? “odwa?nym matkom” z Bukavu
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Donne, Povertà, Sviluppo
2020
Watykan – Ks. Walter Guillen Soto, salezjanin, mianowany biskupem pomocniczym Tegucigalpy, w Hondurasie
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Honduras, Honduras, Vaticano, Nomine, Walter Guillen Soto
2020
Tajlandia – Szko?a polem ewangelizacji
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Salwador – Krajowe spotkanie online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
Filipiny – Salezjanie koadiutorzy z Filipin Pó?nocnych uczcili b?. Artemidesa Zattiego
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
Hiszpania – ?wi?cenia diakonatu kleryka Santiago Ela Nve Bindang
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Ordinazioni Diaconali, SSM, SSM
2020
Watykan – ?wiatowy Dzie? Ubogich: darmowe testy dla ubogich i inne konkretne inicjatywy
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
Tydzie? pami?ci o prze?ladowanych chrze?cijanach
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Cristiani Uccisi, Cattolici, Chiesa Cattolica, Cristiani Uccisi, Cattolici, Chiesa Cattolica
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Solidarietà, Coronavirus
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Storia, Luis Bolla
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Libri, India, India
2020
Brazylia – Refleksja zwi?zana z IV ?wiatowym Dniem Ubogich
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Povertà, Papa Francesco
2020
Mongolia – ?wiadectwo zwi?zane z dwudziestoletnim ?yciem misyjnym: wywiad z ks. Andrew Tinem
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2020
Uganda – W Palabak ludzie choruj? i nie wiedz?, czy s? zaka?eni Covid-19
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Uganda, Palabek, Coronavirus, Povertà, Salute
2020
Dominikana – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT
2020
W?ochy – Drugie spotkanie w ramach Szko?y Globalizmu z udzia?em m?odzie?y z Sycylii
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
Korea Po?udniowa – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Heo Deuka Jina Daniela
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2020
D.R. Konga – Zwi?kszenie produkcji chleba “Don Bosco”
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Timor Wschodni – Po?wi?cenie nowego ko?cio?a na stacji misyjnej Ossoqueli
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
KSI?DZ BOSKO, CZ?OWIEK BO?Y, KTÓRY ZAWSZE PROSI? O POMOC WSZYSTKICH
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Donazioni, Coronavirus, Solidarietà
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Università, Scienze, Tecnologie
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Educazione, ICC, ICC, Italia, Italia, Scuole
2020
Filipiny – 38. Krajowy Kongres ADMA
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | ADMA, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Eventi
2020
Togo – Otwarcie o?rodka dla nieletnich b?d?cych w konflikcie z prawem w domu salezja?skim w Kara
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Togo, Giovani a Rischio Sociale, AFO, AFO, Diritti
2020
W?ochy – Salezja?ska solidarno?? tworzy sie?: odpowied? na pandemi? od Stanów Zjednoczonych po W?ochy
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus, VIS, Salesiani per il Sociale, CNOSFAP
2020
W?ochy – Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y? Cykl spotka? formacyjnych, zg??biaj?cych tre?ci KG28
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Italia, Italia, CISI, CG28
2020
Brazylia – Powsta?a grupa ADMA w São João del Rei
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2020
Argentyna – Salezja?skie towarzyszenie m?odzie?y w sytuacji problematycznej konsumpcji
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Papua-Nowa Gwinea – Pobo?no?? maryjna uczniów “Don Bosco Simbu Technical College”
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Niemcy – Bieg dooko?a ?wiata na rzecz dzieci ulicy
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2020
Dominikana – Eucharystia dzi?kczynna za projekt „budowy domów”
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, ANT, ANT
2020
Dobry Samarytanin w salezja?skim stylu: b?ogos?awiony Artemides Zatti
Dane | 12-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Artemide Zatti
2020
Stany Zjednoczone – Szko?a “St. John Bosco” zak?ada ogród spo?eczno?ciowy
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO, Ambiente, Creato
2020
Japonia – Solidarno?? salezja?skich wspólnot z najbardziej potrzebuj?cymi
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone, Solidarietà, Coronavirus
2020
Gwatemala – Ks. Castagna SDB: “Prosimy Pana o pomoc”
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Disastri
2020
SG – Dwaj salezja?scy biskupi w miejscach, gdzie zosta?a odprawiona pierwsza Msza ?w. w Argentynie i w Chile 500 lat temu
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Argentina, Argentina, Cile, Cile, Vescovi, Eucaristia, Daniel Fernando Sturla, Bernardo Bastres
2020
Chile – Ponowne otwarcie Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Santiago
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Familiare, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIL, CIL, Cile, Cile
2020
Chile – Ponowne otwarcie Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Santiago
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Cinema, INH, INH, India, India, Festival
2020
Chile – Ponowne otwarcie Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Santiago
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Salesiani Cooperatori, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Brasile, Brasile
2020
Chile – Ponowne otwarcie Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Santiago
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2020
Wietnam – Doroczne spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Vietnam, VIE, VIE
2020
Indie – “Disciples”, jedna z grup Rodziny Salezja?skiej, pomaga 40 osobom
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, India, India, Disciples
2020
Ekwador – “Luz de fraterninad”, piosenka ukazuj?ca salezja?sk? solidarno??
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. animacji misyjnej regionu Afryka i Madagaskar
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Dicastero per le Missioni, Alfred Maravilla
2020
Timor Wschodni – Szczególny dzie? dla Instytutu Filozoficznego ?w. Franciszka Salezego
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Diplomi
2020
Kolumbia – “Bosco Skills COB” w wersji 2020
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, COB, COB, Colombia, Colombia, Scuole
2020
SG – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Mediterranea, Mediterranea, RMG, RMG, RMG, Ivo Coelho, Juan Carlos P?rez Godoy
2020
SG – Czy dzia?alno?? misyjna jest nadal aktualna?
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2020
Portugalia – Komunia i rado?? w czasie ?wi?ta ?wi?to?ci m?odzie?owej
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Cile, Cile, Vaticano, Anniversari, Bernardo Bastres
2020
Portugalia – Komunia i rado?? w czasie ?wi?ta ?wi?to?ci m?odzie?owej
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Argentyna – “Don Bosco Congreso” dostarcza koszyki z ?ywno?ci? do 70 rodzin
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
D.R. Konga – “Acqua Don Bosco” salezja?skiej inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
SG – Doroczne spotkanie delegatów i ekip duszpasterstwa m?odzie?owego z regionu Azja Po?udniowa
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2020
SG – Przyja?? i pracowito??: “miejsca nadziei”, o których mówi ks. Guillermo Basañes
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Speranza
2020
Chile – “Fundación Don Bosco” i “Emaresa”: sojusz pomocy na rzecz dzieci ulicy
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, CIL, CIL, Cile, Cile, Fundación Don Bosco
2020
Indie – Salezja?ska komunikacja spo?eczna: spotkanie przedstawicieli regionów Azja Po?udniowa i Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, INB, INB, India, India, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc, Gildasio dos Santos Mendes
2020
Gwatemala – Huragan Eta dewastuje kraj. Apel salezjanów z Alta Verapaz
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Disastri
2020
SG – “W miejscu, gdzie znajduje si? ich wolno??”
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2020
Tanzania – ?wi?to M?odzie?y w “Don Bosco Iringa”
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2020
Samoa – Uczniowie posadzili 300 drzewek
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | AUL, AUL, Samoa, Samoa
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y Europy: przyjrzenie si? duszpasterstwu w kryzysowej sytuacji zwi?zanej z Covid-19
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Dicastero per la Pastorale Giovanile, Miguel Angel Garcia Morcuende
2020
Argentyna – Artemides Zatti z rodzin?
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Artemide Zatti, Artemide Zatti, Argentina, Argentina, Argentina, Argentina
2020
Papua-Nowa Gwinea – Co pozosta?o po do?wiadczeniu zwi?zanym z wolontariatem za granic?: przede wszystkim wdzi?czno??
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Papua Nuova Guinea, Repubblica Ceca, PGS, PGS
2020
W?ochy – Pomimo prac renowacyjnych bazyllika ?w. Jana Bosko funkcjonuje normalnie
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Arte, Arte, ICC, ICC, ICC, ICC, Italia, Italia, Italia, Italia, Tempio Don Bosco, Coronavirus, Tempio Don Bosco, Coronavirus
2020
Hiszpania – Szko?a zawodowa dla m?odzie?y z “Polígono Sur” w Sewilli
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, Giovani a Rischio Sociale, SMX, SMX, Fundación Don Bosco
2020
Watykan – Papie? Franciszek pisze list do “swojej” szko?y, zach?caj?c do wychowania w stylu Ksi?dza Bosko
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Vaticano, Papa Francesco, Papa
2020
SG – Drodzy wspó?bracia, “Ksi?dz Bosko czeka, aby?my wyruszyli w drog? duchow? i wewn?trzn?”
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Cari Confratelli, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Musei, Casa Don Bosco
2020
Paragwaj – Spotkanie salezja?skich dyrektorów z inspektorii PAR
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Paragwaj – Spotkanie salezja?skich dyrektorów z inspektorii PAR
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Musica, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Personaggi illustri
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie dzia?alno?ci misyjnej 2020-2021
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFC
2020
Pakistan – Szóste oficjalne spotkanie by?ych wychowanków “Don Bosco Lahore”
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
Peru – Salezja?ska inspektoria na ulicy przy boku ubogich
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Peru – Salezja?ska inspektoria na ulicy przy boku ubogich
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Libri, India, India, Italia, Italia, Fondazione Opera Don Bosco Onlus, Solidarietà, Coronavirus
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. animacji misyjnej z regionu ?ródziemnomorskiego z Dykasteri? ds. misji
Dane | 06-11-2020 łowo kluczowe | Mediterranea, Mediterranea, RMG, RMG, RMG, Dicastero per le Missioni
2020
Belgia – Walny Zjazd “Don Bosco Youth-Net”
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Eventi, Don Bosco Youth Net
2020
Wielka Brytania – Spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Gildasio dos Santos Mendes
2020
Kuba – Odszed? ks. Bruno Roccaro, “?ywa historia kuba?skiego Ko?cio?a”
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ANT, ANT, Cuba, Cuba, Decessi
2020
SG – Od siewu do czekania na owoce: obja?nienie projektu “10 wideo-ziaren”
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione iniziale, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2020
Kolumbia – ?wi?to Inspektorii Bogoty
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Belgia – DBI - Projekt “DBWAVE” w celu wzmocnienia europejskiej sieci salezja?skiego kszta?cenia zawodowego
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, DBWAVE, Don Bosco International
2020
Indie – Wizyta radcy regionu Azja Po?udniowa w inspektorii INN
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2020
SG – Jest dost?pny nowy krzy? salezja?ski
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Croce del Salesiano
2020
Struktura encykliki “Fratelli tutti”
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Fratellanza, Vaticano, Papa Francesco
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Protezione Minori
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Libri, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Egidio Viganò, Carisma
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Missioni, Missioni, Missioni, BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile, Animazione Missionaria
2020
SG – Przywróci? “duchowo?? apostolsk?” dzi?ki “?asce jedno?ci”. Tekst ks. Viganò komentuje ks. Sala
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Egidio Viganò, Pascual Chávez, Carisma
2020
Togo – Salezjanie zapewniaj? ?rodki zapobiegaj?ce zaka?eniu Covid-19 i po?ywienie dla potrzebuj?cych z Lomé
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Togo, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFO, AFO, Povertà, Coronavirus, Solidarietà
2020
Indie – Zaanga?owanie w ramach “KISMAT” na rzecz zapewnienia równych szans rodzinom migrantów
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Donne, Migranti, BREADS
2020
Gwatemala – M?odzi z grupy „JESAD” gromadz? si? w dniu “Holyween”
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Wietnam – Wspomnienie b?. Micha?a Rua w salezja?skim postnowicjacie w Dalat
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2020
Indie – Nowy projekt pomocy dla rodzin migrantów wewn?trznych
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2020
SG – W kierunku VIII Walnego Zjazdu Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego (IUS)
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | IUS, RMG, RMG, RMG, Eventi
2020
Sri Lanka – Bezpieczne schronienie i dost?p do edukacji dla wychowanków z “Don Bosco Murunkan”
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Sri Lanka, Procure Missionarie, Procure Missionarie, LKC, LKC, Povertà
2020
Peru – Koronawirus nie mo?e zniweczy? marze? i przysz?o?ci dzieci z Domu Ksi?dza Bosko w Calca
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Perù, Misiones Salesianas, Missioni, Missioni, Missioni, PER, PER, Coronavirus, Povertà
2020
2020
W?ochy – Marzenia i ?wi?to??, towarzysze podró?y w ?yciu m?odzie?y
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Libri, Martiri, Callisto Caravario, Luigi Versiglia, Anniversari
2020
W?ochy – Marzenia i ?wi?to??, towarzysze podró?y w ?yciu m?odzie?y
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Libri, Vocazioni, SMX, SMX
2020
W?ochy – Marzenia i ?wi?to??, towarzysze podró?y w ?yciu m?odzie?y
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
D.R. Konga – 24 nowicjuszy otrzymuje krzy?e i Konstytucje
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
2020
SG – Spotkanie inspektorów regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2020
Portugalia – Przybycie salezjanów do Funchal
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Portogallo, POR, POR
2020
Kolumbia – Spotkanie salezja?skich asystentów z inspektorii Bogoty
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Nigeria – Panel dyskusyjny o wp?ywie pandemii na repatriowanych migrantów
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
W?ochy – “Bieg ?wi?tych” z my?l? o nieletnich przebywaj?cych w wi?zieniach na ca?ym ?wiecie
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Corsa dei Santi
2020
SG – Spotkanie Dykasterii ds. misji z delegatami ds. animacji misyjnej regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Dicastero per le Missioni, Alfred Maravilla
2020
Brazylia – Projekt “Cagliero 11 Amazônia”
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2020
Hiszpania – “Wk?adanie pasji i zaanga?owania w to, co robisz, wywo?uje efekt domina, udzielaj?c si? osobom wokó? ciebie”
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Scuole, Docenti, Premi e Riconoscimenti
2020
Kambod?a – Z Kolumbii do Kambod?y z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, COM, COM, THA, THA, Cambogia, Cambogia, Colombia, Colombia
2020
W?ochy – Occimiano i ks. Evasio Rabagliati, aposto? tr?dowatych
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Colombia, Colombia, Italia, Italia, Lebbra, Malattie
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, PGS, PGS, Isole Salomone, Isole Salomone, Povertà, Opzione Preferenziale
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2020
Repubblica Democratica del Congo – 100 banchi per il ritorno a scuola
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Africa, Africa, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Bambini, Scuole
2020
W?ochy – Tydzie? obchodów 130. rocznicy salezja?skiego domu w mie?cie Macerata
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Anniversari
2020
Argentyna – Ewangelizowa? poprzez muzyk?: daleko poza czterema ?cianami
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Musica, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
SG – Rozmowa z sekretarzem Rady Generalnej
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Stefano Vanoli, CG28
2020
W?ochy – Si?a ?wi?tych
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità, Santità, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità, Santità, INE, INE, Italia, Italia
2020
Brazylia – W czasie pandemii kreatywno?? i odwaga zapewniaj? solidarno??
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Educazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Docenti
2020
Brazylia – W czasie pandemii kreatywno?? i odwaga zapewniaj? solidarno??
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Michael Biju
2020
Brazylia – W czasie pandemii kreatywno?? i odwaga zapewniaj? solidarno??
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Sinodo sui Giovani
2020
Brazylia – W czasie pandemii kreatywno?? i odwaga zapewniaj? solidarno??
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
Ekwador – XXXIII Spotkanie Rady Krajowej Edukacji Salezja?skiej
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
Indie – Salezja?ski program wsparcia psychologicznego dla kobiet z Yercaud
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India, Coronavirus
2020
Hiszpania – Opracowanie strategii i programu komunikacji spo?ecznej w czasie Covid-19
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SMX, SMX, SSM, SSM, Coronavirus
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego wizytatorii PGS
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Alfred Maravilla
2020
Francja – “Promowanie ?wiecko?ci i zapobieganie przemocy oznacza wychowanie do szacunku”
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia, Violenze, Islam
2020
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Albert Kabuge, prze?o?ony inspektorii AFC, zosta? uhonorowany za walk? z Covid-19
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Premi e Riconoscimenti, Coronavirus, Solidarietà
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Valeriano Barbero, “szaleniec Bo?y”
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni
2020
Gwatemala – Nowe domy i co? do jedzenia: salezja?ski dar dla ubogich z San Benito
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Solidarietà, Coronavirus, San Benito Petén
2020
Watykan – “Economy of Francesco”. M?odzi protagoni?ci zmian
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, Vaticano, Alessanda Smerilli, Papa Francesco
2020
W?ochy – Spotkanie MGS W?och: oddaleni, ale zjednoczeni
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Italia, Italia
2020
Portugalia – Salezjanie w Funchal: od 70 lat w s?u?bie edukacji
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Timor Wschodni – Uprawy z ogrodów salezja?skich w Los Palos
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
2020
B?ogos?awiony Michale Rua, módl si? za nami!
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Bambini
2020
B?ogos?awiony Michale Rua, módl si? za nami!
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Michele Rua, Don Bosco
2020
Salwador – “Universidad Don Bosco” prezentuje program powsta?y z my?l? o integralnym dobrostanie spo?eczno?ci akademickiej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Università
2020
Brazylia – Obywatelstwo cyfrowe w edukacji salezja?skiej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Educomunicazione, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Brasile, Brasile
2020
Sudan Po?udniowy – Siostry mi?o?ci Jezusa przybli?aj? O?rodek zdrowia “Don Bosco” w Gumbo
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Sudan del Sud, Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Salute, Coronavirus
2020
Japonia – Inspektorialny Dzie? Misyjny 2020
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giornata Missionaria Salesiana, Vincenzo Cimatti, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2020
Wielka Brytania – Spotkanie online salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICC, ICC, Italia, Italia
2020
Wielka Brytania – Spotkanie online salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Wielka Brytania – Spotkanie online salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2020
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie Erwina Joeya E. Cabilana, salezjanina diakona
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju i “Don Bosco Mondo” pomagaj? niepe?nosprawnym ze slumsów
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Ordinazioni Sacerdotali, ANT, ANT
2020
Salezja?ska odpowied? na Covid-19 w Indiach
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Misiones Salesianas, India, India, Coronavirus
2020
Papua-Nowa Gwinea – Mi?dzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometra?owych
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Laos – Dwa wa?ne wydarzenia w “Don Bosco Vientiane”
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | THA, THA, Laos, Laos
2020
Brazylia – Spotkanie rad prowincji salezjanów wspó?pracowników
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Brasile, Brasile
2020
Albania – ?wi?cenia kap?a?skie Giuseppe Andrésa Liano Piry
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, IME, IME, Albania, Albania
2020
Indie – Migranci wewn?trzni, osoby “znik?d”
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Migranti
2020
Nigeria – Modlitwa o pokój w kraju pogr??onym w chaosie
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Nepal, Nepal, Chiesa Cattolica
2020
Nigeria – Modlitwa o pokój w kraju pogr??onym w chaosie
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Nigeria, Nigeria, Preghiera, Pace
2020
Meksyk – Delegat Prze?o?onego Generalnego ds. Rodziny Salezja?skiej: “Wierzy? i nie przesta? wierzy? w Rodzin? Salezja?sk?”
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Messico, Messico
2020
Portugalia – 34. Krajowa Pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Eventi, Evento
2020
Ekwador – “Reunion” MGS regionu Interameryka po dziesi?ciu latach
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Ecuador, Interamerica, Interamerica, Eventi, Miguel Angel Garcia Morcuende, Hugo Orozco S?nchez
2020
W?ochy – Dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele w centrum Rzymu w s?u?bie bezdomnym
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, Sacro Cuore, Coronavirus, Solidarietà
2020
Hiszpania – “Misiones Salesianas” przyst?puje do globalnego paktu edukacyjnego
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie
2020
Liban – Salezjanie staraj? si? ?agodzi? rany fizyczne i moralne uchod?ców
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, MOR, MOR, Libano, Libano
2020
Republika Po?udniowej Afryki – M?odzi cz?onkowie MGS zastanawiali si? nad or?dziem papie?a na ?wiatowy Dzie? Misyjny
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Sudafrica, AFM, AFM
2020
Brazylia – 77. edycja “Romaria” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
Filipiny – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, FIN, FIN, FIS, FIS, MYM, MYM, TLS, TLS, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – Rozpocz??a si? sta?a adoracja w kaplicy Pinardiego na Valdocco
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Irlandia – Tradycyjny “Road Race” salezja?skiej szko?y w Celbridge
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Giovani, IRL, IRL, Irlanda, Irlanda
2020
Mongolia – Parafianie z Shuwuu s? wdzi?czni za nowy ko?ció?
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2020
Chile – W obliczu przemocy arcybiskup Santiago i ksi?dz inspektor wzywaj? do dialogu
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Violenze, Vescovi
2020
Uganda – ONZ honoruje prac? salezja?skich misjonarzy w Palabek: produkcja maseczek w czasie pandemii
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Palabek, Coronavirus, ONU
2020
W?ochy – Raport “Caritas” 2020: analizy i propozycje dotycz?ce wspólnego wyj?cia z pandemicznego tunelu
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, Povertà, Coronavirus, Solidarietà
2020
Argentyna – Obóz „Noc gwiazd”
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Giovani Leader, Bambini, Coronavirus, Solidarietà
2020
Argentyna – Obóz „Noc gwiazd”
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Exploradores de Don Bosco
2020
Chorwacja – Spotkanie salezja?skich misjonarzy z Chorwacji
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
Filipiny – Salezjanie i córki Maryi Wspomo?ycielki pomagaj? na ulicy i zapewniaj? pos?ug? religijn?
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Coronavirus
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. formacji z regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Ivo Coelho, Alphonse Owoudou
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y regionu Interameryka
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2020
SG – “Pragn? by? do dyspozycji wszystkich”: mówi nowy ?wiatowy animator duchowy Stowarzyszenia ADMA
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2020
SG – “Pragn? by? do dyspozycji wszystkich”: mówi nowy ?wiatowy animator duchowy Stowarzyszenia ADMA
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, IUSVE, Ambiente, Università
2020
SG – “Pragn? by? do dyspozycji wszystkich”: mówi nowy ?wiatowy animator duchowy Stowarzyszenia ADMA
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | ADMA, RMG, RMG, RMG, Alejandro Guevara, Pier Luigi Cameroni
2020
Japonia – Misja dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli na polu polityki
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Giappone, Giappone, Strenna 2020, Politica
2020
Indie – Innowacyjny respirator zaprojektowany przez profesora “Assam Don Bosco University”
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | ING, ING, India, India, Coronavirus, Scienze, Tecnologie, ADBU, Università
2020
Chile – Salezjanie wspó?pracownicy i dzia?ania, które przyczyniaj? si? do ludzkiego braterstwa
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CIL, CIL, Cile, Cile, Coronavirus, Solidarietà, Fratellanza
2020
Paragwaj – Spotkanie misjonarzy z wikariatu apostolskiego Chaco Paraguayo
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Gabriel Narciso Escobar Ayala
2020
Austria – “Zapytaj ksi?dza”: uwidoczni? mi?o?? Boga do m?odzie?y
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, AUS, AUS, Austria, Austria
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Allena Chrisrea
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INT, INT, India, India
2020
Angola – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego wizytatorii Angoli: ks. Martína Lasarte
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2020
W?ochy – ?luby wieczyste 11 salezjanów w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Professioni Perpetue, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ISI, ISI, Italia, Italia
2020
Hiszpania – Radca regionu ?ródziemnomorskiego bierze udzia? w Radzie inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Juan Carlos P?rez Godoy
2020
W?ochy – Oddzieleni, ale zjednoczeni: Bieg ?wi?tych 2020 w formule “virtual race”
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni Don Bosco, Carceri, Carceri, Italia, Italia, Italia, Italia, Corsa dei Santi, Sport, Corsa dei Santi, Sport
2020
W?ochy – Pierwsze wspólne spotkanie w ramach „Szko?y globalizmu i m?odzie?y w drodze”
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
D.R. Konga – 1300 ludzi m?odych bierze udzia? w rozpocz?ciu dzia?alno?ci sektora duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Indie – Wizyta radcy regionu Azja Po?udniowa w inspektorii Tiruchy
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Asia Sud, Asia Sud, INT, INT, India, India, Biju Michael
2020
Kolumbia – Spotkanie inspektorów regionu Interameryka
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Interamerica, Interamerica, COM, COM, Colombia, Colombia, Hugo Orozco S?nchez
2020
2020
Dane statystyczne dotycz?ce Ko?cio?a katolickiego 2020
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Chiesa, Chiesa Cattolica, Vescovi
2020
Hongkong – Inna forma promocji salezja?skiego powo?ania
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Vocazioni, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Coronavirus
2020
Burundi – Nowa forma apostolatu na rzecz osób niepe?nosprawnych
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi, Disabilità
2020
Portugalia – Tydzie? “E-vangelizar” z udzia?em 1680 dzia?aczy duszpasterskich
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Portogallo, Catechesi, Catechisti, POR, POR, Editrici
2020
Indie – Rezultat projektu “Czysta woda”: szko?a “Don Bosco” w Mebo ma teraz dost?p do wody pitnej
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, IND, IND, India, India, Acqua
2020
Wietnam – Pierwszy kandydat do grupy Ochotników z Ksi?dzem Bosko
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, CNOSFAP
2020
Wietnam – Pierwszy kandydat do grupy Ochotników z Ksi?dzem Bosko
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | Vietnam, CDB Volontari Con Don Bosco, VIE, VIE
2020
Kolumbia – Rozpocz??y si? prace zwi?zane z nowym zadaszeniem podwórka parafii “El Niño Jesús”
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2020
S?owenia – Salezja?ska loteria misyjna online
Dane | 20-10-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Niemcy – Po?ar w “Salesianum” w Monachium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Maria Domenica Mazzarello
2020
Niemcy – Po?ar w “Salesianum” w Monachium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania, Disastri
2020
Wyspy Salomona – Pa?dziernik 1995 – pa?dziernik 2020: 25 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | PGS, PGS, Isole Salomone, Isole Salomone, Anniversari
2020
Etiopia – Spotkanie online delegatów ds. komunikacji spo?ecznej regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Africa, Africa, AET, AET, Etiopia, Etiopia, Gildasio dos Santos Mendes, CIVAM
2020
W?ochy – Si?a misyjnego dzia?ania musi wychodzi? z oratorium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Giornata Missionaria Mondiale, Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, Italia, Italia
2020
Brazylia – “UniSALESIANO” dostarcza ?ywno?? 50 potrzebuj?cym rodzinom
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
Peru – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Polska – XI edycja Festiwalu M?odzie?y Bez Granic
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2020
Sierra Leone – ?wi?cenia kap?a?skie Samuela Sorie Sesaya
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, AFW, AFW, Sierra Leone
2020
W?ochy – Stacja w Carmagnola, gdzie Ksi?dz Bosko spotka? Micha?a Magone
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, Italia, Italia, Valdocco
2020
Sudan Po?udniowy – Obchodom mi?dzynarodowych dni towarzysz? konkretne czyny. Przyk?ad salezjanów z Gumbo
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Formazione Professionale, Sudan del Sud, Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AFE, AFE, Donne, Rurali, Agricoltura, Sviluppo
2020
Paragwaj – Do?wiadcznie abpa Valenzueli, salezjanina, zwi?zane z Covid-19: “wspania?a okazja do przyj?cia woli Bo?ej”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Paraguay, Coronavirus, Vescovi, Edmundo Valenzuela, Salute
2020
Austria – Handel lud?mi: “Salesian Missions” i “VIS” na Konferencji w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych z Palermo
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Austria, Austria, ONG, Diritti, ONU, VIS, Tratta
2020
SG – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego: “Niech Zgromadzenie b?dzie nadal ?ywotne i prorocze”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Stefano Martoglio
2020
W?ochy – Rozpocz?cie nowego roku akademickiego UPS pod znakiem “wspólnych i zbie?nych bada?”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Eventi, Personaggi illustri, Anno Accademico
2020
Brazylia – Przekazanie 6 studni artezyjskich mieszka?com z tubylczych wiosek w ramach projektu „AMA”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Libri, Teologia, Papa Francesco
2020
Brazylia – Przekazanie 6 studni artezyjskich mieszka?com z tubylczych wiosek w ramach projektu „AMA”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | INS, INS, India, India, Anniversari, Dominic Jala, Decessi
2020
Brazylia – Przekazanie 6 studni artezyjskich mieszka?com z tubylczych wiosek w ramach projektu „AMA”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Indigeni
2020
Polska – Kampania “Dzieci Meksyku. Szko?a przywraca dzieci?stwo”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE, Coronavirus
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju i “Don Bosco Mondo” pomagaj? 400 ubogim rodzinom
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
Boliwia – Spotkanie salezja?skich dyrektorów
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Chile – Spotkanie redaktorów naczelnych Biuletynów Salezja?skich Ameryki: formacja, synergia i wspó?praca
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Cile, Cile, Eventi, Gildasio dos Santos Mendes
2020
Chorwacja – Spotkanie formacyjne w domu inspektorialnym w Zagrzebiu
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
Republika Po?udniowej Afryki – “Learn To Live School of Skills” na ?wiatowym Tygodniu Edukacji T4
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Educazione, Giovani a Rischio Sociale, AFM, AFM
2020
Republika Czeska – Salezjanie daj? przyk?ad w dziedzinie ekologii
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP, CEP, Ambiente, Creato
2020
W?ochy – Ks. Plakoo-Mlapa, salezjanin, laureatem Nagrody “Don Andrea Santoro”
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Martiri, Missioni, Missioni, Missioni, AFO, AFO, Italia, Italia, Premi e Riconoscimenti, Fernando Hernández, Antonio César Fernández
2020
Etiopia – Spotkanie formacyjne dla animatorów w kontek?cie beatyfikacji Carlo Acutisa
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Argentyna – Wirtualne spotkanie powo?aniowe inspektorii Argentyny Pó?nocnej
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Etiopia – Spotkanie formacyjne dla animatorów w kontek?cie beatyfikacji Carlo Acutisa
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Italia, Italia, VIS, Migranti
2020
Timor Wschodni – Wspólna kampania na rzecz promocji powo?a?
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
Portugalia – Salezjanom powierzono parafi? “São Vicente” w Alcabideche
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2020
Way of Beauty (Stations of Creation)
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | INC, INC, India, India, Creato, Ambiente, Laudato Si
2020
Irlandia – “Don Bosco Aid” wspiera salezja?skie dzie?a na ?wiecie
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, PDO, IRL, IRL, Filippine, Filippine, India, India, Irlanda, Irlanda, Kenya, Kenya, Nigeria, Nigeria, Solidarietà, Coronavirus, Kakuma
2020
Indie – Po?wi?cenie i otwarcie nowego O?rodka “Don Bosco” w Kanpur
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Giovani a Rischio Sociale, INN, INN, India, India, Nuova Presenza
2020
W?ochy – Spotkanie ko?cz?ce projekt “R?ce w cie?cie”
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, IME, IME, Italia, Italia
2020
Chile – Dzie? Inspektorii 2020: wspomnienie ks. Viganò
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Egidio Viganò
2020
Rwanda – “Missio Belgium” przekazuje 9 rowerów do salezja?skiego postnowicjatu w Kabgayi
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Musei, Torino, Valdocco, Storia
2020
Papua-Nowa Gwinea – Proste wyrazy salezja?skiej solidarno?ci w czasie pandemii
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Coronavirus
2020
Nikaragua – Ponad 100 ludzi m?odych uczestniczy?o w wirtualnym “Campo Bosco”
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua
2020
W?ochy – ?luby wieczyste Antonio Carriero, salezjanina
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Spojrzenie na rzeczywisto?? zwi?zan? z IUS
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani, IUS, Università
2020
W?ochy – “IUSVE” i wyzwanie zwi?zane z promocj? “etycznej mody”
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | IUS, INE, INE, Italia, Italia, IUSVE, Ambiente, Creato, Lavoro, Moda, Eventi
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Integralna opieka nad nieletnimi zagro?onymi z salezja?skich domów dziecka
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Giovani a Rischio Sociale, AFO, AFO, Costa d'Avorio, Costa d'Avorio, Coronavirus
2020
Wielka Brytania – “Anio?owie z Battersea”: pomóc s?siadom, odbudowa? wspólnot?, na nowo zaufa? bli?niemu
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Coronavirus, Solidarietà
2020
W?ochy – Rozpocz?cie dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym ks. Silvio Gallego
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Rettor Maggiore, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ILE, ILE, Italia, Italia, Silvio Galli, Pier Luigi Cameroni
2020
2020
Indie – Obchody Mi?dzynarodowego Dnia Dziewcz?t w “Don Bosco Prem Seva Sadan” w Hayathnagar
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, SMX, SMX
2020
Wietnam – 25. rocznica Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Vietnam, VIE, VIE
2020
Peru – Nowe komputery dla wychowanków Domu „Don Bosco” w Breña
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Peru – Nowe komputery dla wychowanków Domu „Don Bosco” w Breña
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Vocazioni, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG
2020
W?ochy – Otwarto nowe Oratorium „San Rocco” w Sondrio
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Oratorio, ILE, ILE, Italia, Italia
2020
Hiszpania – Dawny ko?ció? pw. Maryi Wspomo?ycielki w Atocha
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Spagna, Maria Ausiliatrice, Chiesa, Chiesa Cattolica
2020
SG – W kierunku ?wiatowego Dnia Misyjnego: s?owo radcy generalnego ds. misji
Dane | 12-10-2020 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Mondiale, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2020
Brazylia – Powstaje salezja?skie obserwatorium m?odzie?y: “nowy model oratorium naszych czasów”
Dane | 12-10-2020 łowo kluczowe | Giovani, BPA, BPA, Brasile, Brasile
2020
Mongolia – Wymowne ?wiadectwo p. Krzysztofa Gniazdowskiego, salezjanina koadiutora
Dane | 12-10-2020 łowo kluczowe | Polonia, Salesiani Coadiutori, Missioni, Missioni, Missioni, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2020
Uganda – Mi?dzynarodowy Dzie? Dziewcz?t w obozie dla uchod?ców w Palabek
Dane | 12-10-2020 łowo kluczowe | Uganda, Ragazze, AGL, AGL, Palabek
2020
Indie – “Don Bosco Nerul” przygotowuje potrzebuj?cych do podj?cia pracy
Dane | 12-10-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2020
2020
2020
Brazylia – 250 paczek z artyku?ami pierwszej potrzeby dla rodzin potrzebuj?cych w ramach kampanii “Solidarny autobus”
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine, Nomine, Premi e Riconoscimenti
2020
Angola – Nadzieja na lepsz? przysz?o?? dla dzieci ?yj?cych na wysypisku ?mieci
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Missioni Don Bosco, ANG, ANG, Angola, Angola, Coronavirus
2020
W?ochy – Muzeum-Dom Ksi?dza Bosko: droga pod znakiem systemu prewencyjnego
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia, Musei, Sistema Preventivo, Miguel Angel Garcia Morcuende
2020
SG – “Nie ja, ale Bóg”. W przededniu beatyfikacji Carlo Acutisa
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Santità, Santità, Santità, Santità, RMG, RMG, RMG, Giovani Leader
2020
Ekwador – Salezjanie rozpoczynaj? kampani? “Podaruj swój komputer”
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Educazione, ECU, ECU, Tecnologie, Solidarietà, Internet, Coronavirus
2020
Meksyk – W Guadalajarze powsta? pierwszy “Ecoclub” Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2020
Japonia – Parafia z Hamamatsu ?wi?tuje ?w. Franciszka z Asy?u
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | GIA, GIA, Giappone, Giappone
2020
Litwa – Rozpocz?cie kolejnego roku dzia?alno?ci w oratorium w Wilnie
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Lituania, Lituania
2020
Hongkong – “Szko?a mnie wychowa?a i wzmocni?a moj? wiar?”: wywiad z Andrew Yuenem, by?ym wychowankiem salezja?skim
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Exallievi, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Scuole
2020
Republika Czeska – Owoc duszpasterski blokady spowodowanej Covid-19
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Repubblica Ceca, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CEP, CEP, Preghiera, Coronavirus
2020
Belgia – “Don Bosco International” i 13. Forum EU po?wi?cone prawom dziecka
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Diritti, Unione Europea
2020
Uganda – Ks. Arasu: “Covid-19 zabra? to niewiele, co uchod?cy posiadali”
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Uganda, AGL, AGL, Palabek, Violenze, Donne, Coronavirus
2020
Kenia – Trzy dni szkoleniowe z udzia?em 20 wyk?adowców z 5 salezja?skich instytucji akademickich
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Anniversari
2020
Kenia – Trzy dni szkoleniowe z udzia?em 20 wyk?adowców z 5 salezja?skich instytucji akademickich
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Anno Accademico, Eventi
2020
2020
Peru – Salezjanie pomagaj? uchod?com
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Indie – Radca regionu Azja Po?udniowa odwiedza siedzib? inspektorii Hyderabad
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2020
Argentyna – Zawsze rado?ni: ch?opcy i dziewcz?ta towarzysz? innym m?odym z poczuciem humoru
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Oratorio, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Animatori
2020
Burundi – Salezjanie i m?odzie? z wizyt? w szpitalu i wi?zieniu w Gahombo
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Carceri, AGL, AGL, Burundi, Burundi, Salute, Animatori
2020
W?ochy – Spotkanie Regionu ?ródziemnomorskiego i Konferencji Iberyjskiej z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Mediterranea, Mediterranea, Italia, Italia
2020
SG – Oryginalno?? i dzisiejsze eklezjalne znaczenie stylu towarzyszenia przekazanego przez Ksi?dza Bosko
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2020
Timor Wschodni – Oficjalnie zapowiedziano budow? nowej kaplicy
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, TGS Turismo Giovanile e Sociale, Su e Zo
2020
Timor Wschodni – Oficjalnie zapowiedziano budow? nowej kaplicy
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Libri, Coronavirus, Papa Francesco
2020
Timor Wschodni – Oficjalnie zapowiedziano budow? nowej kaplicy
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Timor Est, TLS, TLS
2020
Portugalia – Radca regionu ?ródziemnomorskiego z wizyt? w siedzibie inspektorii portugalskiej
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Juan Carlos P?rez Godoy
2020
Kostaryka – Orkiestra „CEDES Don Bosco” zdobywa 11 nagród w konkursie „Okno artysty”
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Musica, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza wspólnot? Studentatu Teologicznego w Turynie
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
M?czennicy hiszpa?scy z Rodziny Salezja?skiej
Dane | 07-10-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Martiri, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana
2020
Izrael – Salezja?ska odpowied? na pandemi? w inspektorii Bliskiego Wschodu
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Siria, Palestina, MOR, MOR, Egitto, Egitto, Israele, Israele, Libano, Libano, Coronavirus, Solidarietà, Povertà, Fame
2020
Belgia – Wk?ad salezja?skiego szkolnictwa zawodowego w partnerstwo Europa-Afryka
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Formazione Professionale, Africa, Africa, Africa, Africa, Belgio, Belgio, Belgio, Belgio, Don Bosco International, Don Bosco Tech Africa, Europa, Don Bosco International, Don Bosco Tech Africa, Europa
2020
Chile – Odwaga, dobro? i braterstwo: wspomnienie kard. Silvy Henríqueza, salezjanina
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Storia, Cardinali, Silva Henríquez
2020
W?ochy – Scoop” w miesi?cu dedykowanym Ksi?dzu Rua
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Michele Rua, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Storia
2020
Papua-Nowa Gwinea – Otaczaj trosk? Stworzenie i szanuj ?ycie
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Spotkanie ekipy animacji MGS
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Sudafrica, AFM, AFM
2020
Argentyna – Studenci Instytutu Enologii „Don Bosco” z Mendozy przekazuj? wino „Caritas”
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Uruguay – 25 lat O?rodka m?odzie?owego Dzie?a Spo?ecznego „Don Bosco” w Salto
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Uruguay, URU, URU
2020
Hiszpania – 11 artystów pokazuje m?odzie?y, jak wyrazi? pi?kno wiary
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Exallievi, Santità Salesiana, Alberto Marvelli, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Malta, Malta
2020
Hiszpania – 11 artystów pokazuje m?odzie?y, jak wyrazi? pi?kno wiary
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, Arte, Eventi, Animatori
2020
Mjanma – Odpowied? Ko?cio?a na pandemi? Covid-19: kard. Bo przybli?a aktualn? sytuacj?
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Cardinali, Charles Maung Bo, Coronavirus
2020
W?ochy – Otwarto Muzeum-Dom Ksi?dza Bosko: “cenna per?a, która b?dzie ?wiadczy? o wielko?ci Ksi?dza Bosko”
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Arte, Luoghi Salesiani, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Musei, Valdocco
2020
Uruguay – 25 lat O?rodka m?odzie?owego Dzie?a Spo?ecznego „Don Bosco” w Salto
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Arte, Luoghi Salesiani, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Musei, Valdocco
2020
SG – “Fratelli tutti”: dla kultury pokoju i dialogu na ?wiecie
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Papa Francesco, Fratellanza, Dialogo, Sociale
2020
Wenezuela – Rozpocz?cie roku salezja?skiego prenowicjatu
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2020
Filipiny – Transmisja online, by towarzyszy? m?odzie?y w procesie rozeznania
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie roku akademickiego w salezja?skim studentacie teologicznym
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Indie – 300 potrzebuj?cych rodzin otrzyma?o pomoc od “Don Bosco Matunga”
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
Rwanda – Rozpocz??a si? budowa salezja?skiego o?rodka duchowo?ci w Rango
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Educazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Republika Po?udniowej Afryki – “Pewnego dnia zapyta?em Boga: jak z tego wyjd??”. ?wiadectwo Abrahama Lotteringa
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, AFM, AFM, Coronavirus, Solidarietà
2020
Ekwador – Paúl Cuadrado: “anio? stró?”, który czuwa? nad ca?? wspólnot?
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Ecuador, Vocazioni, ECU, ECU, Coronavirus, Anziani
2020
SG – Rozmowa z ekonomem generalnym Zgromadzenia
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, RMG, RMG, RMG, Jean Paul Muller, Coronavirus, Solidarietà
2020
Hiszpania – “Jestem robotnikiem i jestem katolikiem”: b?. Bartolomé Blanco Márquez (1914-1936)
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, Santità Salesiana, Martiri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Bartolom? Blanco
2020
Rwanda – Rozpocz??a si? budowa salezja?skiego o?rodka duchowo?ci w Rango
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Spiritualità, Catechesi, INN, INN, India, India, Scuole
2020
Rwanda – Rozpocz??a si? budowa salezja?skiego o?rodka duchowo?ci w Rango
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL
2020
Korea Po?udniowa – Salezjanie wspó?pracownicy kontynuuj? swoj? dzia?alno?? pomimo Covid-19
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Coronavirus
2020
Brazylia – O?rodek edukacyjny “Dom Bosco” dostarcza paczki z ?ywno?ci?
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
Kenia – Izraelski ambasador odwiedza “Don Bosco Makuyu” i “Embu”
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Niemcy – Obchody stulecia ?mierci ks. Josefa Thannhubera, misjonarza w Mato Grosso
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Martiri, GER, GER, Brasile, Brasile, Germania, Germania, Josef Thannhuber, Stefan Oster
2020
Gwatemala – Projekt “Artemide Zatti” na rzecz dobrostanu psychofizycznego pracowników o?rodków salezja?skich
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Laici, Coronavirus
2020
Papua-Nowa Gwinea – Wzruszaj?ce po?egnanie ukochanego pasterza: abpa Francesco Panfilo, salezjanina
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Vescovi, Francesco Panfilo
2020
Watykan – Post?puje proces beatyfikacyjny s?ugi Bo?ego ks. Felice Canellego
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Salesiani Cooperatori, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Felice Canelli
2020
Indie – Inspektoria Hyderabad rozpocz??a drugi etap pomocy potrzebuj?cym
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2020
Honduras – Otwarcie O?rodka edukacji cyfrowej i innowacji (CEDI) “San Juan Bosco”
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Honduras, Honduras
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Program towarzyszenia m?odzie?y w czasie pandemii
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2020
Hiszpania – “Fundación Don Bosco” towarzyszy 163 m?odym cudzoziemcom
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Fundación Don Bosco
2020
SG – Doroczny Walny Zjazd “Don Bosco Network”
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Don Bosco Network, RMG, RMG, RMG
2020
2020
S?owenia – “Odbicie Wschodu”. Historia s?ugi Bo?ego ks. Andreja Majcena, salezjanina, opowiedziana w komiksie
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Arte, Andrej Majcen, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Santità Salesiana, Santità Salesiana, SLO, SLO, Slovenia
2020
Sudan Po?udniowy – Salezjanie wspieraj? przesiedle?ców wewn?trznych i najs?absze grupy spo?eczne
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Sudan del Sud, AFE, AFE, Solidarietà, Coronavirus
2020
Watykan – “«Chod? i zobacz» (J 1,46). Komunikowa?, spotykaj?c si? z osobami, takimi, jakie s? i tam, gdzie s?”
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Vaticano
2020
W?ochy – Pani dyrektor Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko: “B?dzie to dom, w którym b?dzie mo?na znale?? wiar?, duchowo??, sztuk? i kultur?”
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Luoghi Salesiani, ICP, ICP, Italia, Italia, Musei, Valdocco, Laici
2020
Indonezja – Salezjanie przekazuj? ubogim paczki z ?ywno?ci? i ?rodkami do dezynfekcji
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia, Coronavirus
2020
Liberia – Trzy o?rodki salezja?skie zasilane energi? s?oneczn?
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Liberia, Liberia
2020
W?ochy – „Meeting” m?odych z MGS Triveneto: #chiamati
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, INE, INE, Italia, Italia
2020
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Marcelo Tigrero
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Ordinazioni Sacerdotali, ECU, ECU
2020
Wrzesie? miesi?cem Biblii
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Santità, Santità, Santità, Santità, Cattolici, Vangelo
2020
Filipiny – #Let’sPlantPositivity: wyzwanie zwi?zane z promocj? rolnictwa w?ród m?odzie?y
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore, Pier Luigi Cameroni
2020
Filipiny – #Let’sPlantPositivity: wyzwanie zwi?zane z promocj? rolnictwa w?ród m?odzie?y
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2020
Paragwaj – Zbiórka ?ywno?ci dla wspólnot tubylczych
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
2020
Uganda – Obchody ?wiatowego Dnia Migranta i Uchod?cy w Palabek
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2020
W?ochy – “Madonna” w drodze do Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko z okazji jego inauguracji
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Arte, ICP, ICP, Italia, Italia, Musei
2020
Watykan – Papie? Franciszek do Michalitów: “Obj?? wszelk? trosk? i zwróci? szczególn? uwag? na uwarunkowania m?odzie?y i spo?ecze?stw, wystawionych na niebezpiecze?stwo”
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Educazione, Micheliti, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Bronislaw Markiewicz
2020
W?ochy – Biskup Giuseppe Cognata: “?wiat?o, które nigdy nie zgas?o”
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, IME, IME, Italia, Italia, Pier Luigi Cameroni, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
SG – Odpowiedzialno?? za komunikacj? na kontynencie cyfrowym
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile, Internet, Gildasio dos Santos Mendes
2020
Brazylia – Budynek i kaplica pw. Naj?w. Serca Pana Jezusa w Sao Paulo
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Sacro Cuore
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju pomagaj? 7 tys. ubogich rodzin ze slumsów
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
W?ochy – Rozpocz?cie nowego roku wychowawczo-duszpasterskiego
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
Niemcy – Nowy rok dzia?alno?ci “Don Bosco Volunteers”
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2020
Brazylia – Spotkanie odpowiedzialnych za stacje radiowe Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gildasio dos Santos Mendes
2020
Gwatemala – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Educazione, Educazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CAM, CAM, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Guatemala, Guatemala, Scuole, Miguel Angel Garcia Morcuende, Eventi, Scuole, Miguel Angel Garcia Morcuende, Eventi
2020
SG – 28 wrze?nia 2020 : 125. rocznica urodzin czcigodnego s?ugi Bo?ego Stefano Ferrando, salezjanina
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, India, India, Stefano Ferrando, Anniversari
2020
Hiszpania – Salezja?skie Platformy Spo?eczne domagaj? si? poszanowania praw migrantów
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Spagna, Rifugiati, Migranti, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
SG – Plakat Wi?zanki na rok 2021
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021, Poster
2020
W?ochy – Podzi?kowanie Prze?o?onego Generalnego za salezja?skie zaanga?owanie w czasie pandemii
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Premi e Riconoscimenti
2020
W?ochy – Podzi?kowanie Prze?o?onego Generalnego za salezja?skie zaanga?owanie w czasie pandemii
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Coronavirus, Valdocco
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Zaanga?owanie salezjanów
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM, Coronavirus
2020
Gwatemala – Pierwsze spotkanie cz?onków Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego ?rodkowej Ameryki
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Missioni, Missioni, Missioni, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Indie – Opieka medyczna nad dzie?mi ulicy
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2020
Polska – Spotkanie formacji i planowania Inspektorii Warszawskiej
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2020
Indonezja – Kolejna wizyta rozpoznawcza w diecezji Ruteng
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, INA, INA, Indonesia, Indonesia
2020
Ekwador – Ks. Rubinsky Sánchez, salezjanin, i jego zaanga?owanie w walk? z g?odem
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Coronavirus
2020
SG – ?wiatowy Dzie? Migranta i Uchod?cy
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Migranti
2020
W?ochy – Trzy dni obchodów inauguracji Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Luoghi Salesiani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Musei
2020
Italia – Intelligenza Artificiale e Governance umana. Un evento all’UPS
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Eventi, Tecnologie, Scienze
2020
Wenezuela – “Powrót do szko?y” pod znakiem g?odu i l?ku przed koronawirusem
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Venezuela, Fame, Povertà, Coronavirus, Scuole
2020
Francja – Przybycie salezjanów do Gwadelupy
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | FRB, FRB, FRB, FRB, Francia, Francia, Francia, Francia, Guadalupa, Nuova Presenza, Guadalupa, Nuova Presenza
2020
W?ochy – Prezentacja ksi??ki pt. “Don Silvio Galli, prete delle Beatitudini”
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Silvio Galli, Pier Luigi Cameroni
2020
SG – “Animacja i zarz?dzanie wspólnot? – Pos?uga salezja?skiego dyrektora”. Wywiad z ks. Martoglio i ks. Coelho dotycz?cy pierwszej cz??ci dokumentu
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Stefano Martoglio, Ivo Coelho
2020
W?ochy – Spotkanie MGS na Colle Don Bosco
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Republika Czeska – Kurs szkoleniowy Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | CEP, CEP, Volontariato, Repubblica Ceca, Repubblica Ceca, Missioni, Missioni, Missioni, CEP, CEP, Volontariato Missionario
2020
Timor Wschodni – Spotkanie z ekip? salezja?skiej animacji powo?aniowej
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Timor Est, Vocazioni, TLS, TLS
2020
Boliwia – Zarz?dzanie jako?ci? edukacji technicznej w czasie COVID-19
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, VIA Don Bosco
2020
SG – Salezjanie na rzecz globalnego paktu edukacyjnego
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Educazione, RMG, RMG, RMG, RMG
2020
SG – Sekretariat Rodziny Salezja?skiej: pierwsze kroki w nowym sze?cioleciu
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, RMG
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie rocznego prenowicjatu
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Prenoviziato, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obóz m?odzie?owy formuj?cy dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Giovani, PGS, PGS
2020
Brazylia – Spotkanie salezja?skich aspirantów z inspektorii Campo Grande
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Prenoviziato, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie Ysidro José Ramíreza, salezjanina diakona
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Ordinazioni Sacerdotali, ANT, ANT
2020
Prze?ladowanie chrze?cijan na ?wiecie. Papie? Franciszek: “Dzi? jest bardzo wielu m?czenników”
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Papa Francesco, Cristiani Uccisi
2020
Nigeria – Salezja?ski projekt dotycz?cy dost?pu do wody pitnej dla 5 ubogich wspólnot
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
Republika Konga – Spotkanie dyrektorów i ekonomów wizytatorii Afryka Kongo-Kongo
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | Repubblica del Congo, ACC, ACC
2020
Polska – Pos?anie 4 wolontariuszy misyjnych, wyje?d?aj?cych do Kenii i Zambii
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2020
Ekwador – ?wi?cenia diakonatu kl. Vladimira Garcíi
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Ordinazioni Diaconali, ECU, ECU
2020
SG – Spotkanie online dyrektorów salezja?skich wydawnictw Ameryki
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | Eventi, Evento, RMG, Editrici
2020
Stany Zjednoczone – “Salesian Missions” o pomocy humanitarnej, która zmienia ?ycie m?odzie?y na ca?ym ?wiecie
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Missioni, Missioni, Missioni, Pace
2020
W?ochy – XXX Dzie? Maryjny ADMA
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | ADMA, ADMA, Italia, Italia, Italia, Italia
2020
2020
SG – Rozmowa z ks. Ivo Coelho, radc? ds. formacji
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, CG28, CG28, Ivo Coelho
2020
SG – Filmik wideo z wywiadem, jakiego udzielili ks. Stefano Martoglio i ks. Ivo Coelho
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2020
Brazylia – Solidarne serce m?odzie?y
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | SUE, SUE, Canada, Canada, Decessi
2020
Madagaskar – Solidarno?? i prewencja, by pomóc potrzebuj?cym i zapobiec zaka?eniom
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Coronavirus, Solidarietà
2020
India – “E-Oratorium”, stworzone przez m?odych dla m?odych
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Oratorio, INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
Brazylia – Solidarne serce m?odzie?y
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Coronavirus
2020
Meksyk – Spotkanie formacyjne online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, MEM, MEM, Messico, Messico
2020
Chorwacja – Rozpocz?cie roku szkolnego w salezja?skiej szkole podstawowej w Zagrzebiu
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia
2020
Kambod?a – Odpowied? “Don Bosco Children Fund” na Covid-19
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | THA, THA, Cambogia, Cambogia, Coronavirus
2020
SG – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Ivo Coelho, Gabriel Romero
2020
Timor Wschodni – Przychodnia lekarska dla wychowanek sieroci?ca w Laga
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Timor Est, Orfanatrofio, TLS, TLS, Fondazione Opera Don Bosco Onlus
2020
Brazylia – “Rádio Dom” cz?onkiem “Salezja?skiej Sieci Dzia?a? Spo?ecznych Brazylii”
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Libri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Silvio Galli, Pier Luigi Cameroni
2020
Brazylia – “Rádio Dom” cz?onkiem “Salezja?skiej Sieci Dzia?a? Spo?ecznych Brazylii”
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile, Radio
2020
W?ochy – Byli po prostu kap?anami
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Martiri, Italia, Italia, Violenze
2020
Etiopia – Zaanga?owanie salezjanów w jednym z krajów najbardziej dotkni?tych Covid-19
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Coronavirus, Scuole
2020
Boliwia – By? misjonarzem poprzez radio i sieci spo?eczno?ciowe
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Radio
2020
Rosja – Salezjanie i m?odzie? razem na rzecz ?rodowiska
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Russia, SLK, SLK, Yakutsk
2020
D.R. Konga – ?wi?cenia diakonatu i kap?a?skie
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Diaconali, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjusza Mario Martína
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Spagna, Prime Professioni, SMX, SMX
2020
Paragwaj – „Kolorowa” historia
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Paraguay, Don Michele Rua, PAR, PAR
2020
Sierra Leone – “Don Bosco Fambul” zmaga si? ze skutkami koronawirusa w?ród najs?abszych
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Coronavirus, Don Bosco Fambul
2020
Papua-Nowa Gwinea – 25 lat obecno?ci salezjanów w Kumgi
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Anniversari, Scuole
2020
Litwa – “Don Bosko Vasara 2020”: ogie? rozpalony w sercach litewskich dzieci i animatorów
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, Lituania, Lituania
2020
Brazylia – Salezjanie na rzecz wsparcia gospodarki solidarnej: projekt “Salesiano Empreendendo Com Você”
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Lavoro, Sociale
2020
W?ochy – Wznowienie zaj?? w koled?u “Astori” w Mogliano Veneto
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia
2020
Republika Czeska – ?luby wieczyste Vlastimila Vajdaka, salezjanina
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, Professioni Perpetue, CEP, CEP
2020
SG – Doroczne spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, AfricaMadagascar
2020
Ekwador – Rodzina Salezja?ska z Ekwadoru: wyzwanie dotycz?ce wspólnej drogi w obecnym czasie
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Ecuador, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ECU, ECU
2020
Salezja?skie szko?y w Hiszpanii
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM, Scuole
2020
Kostaryka – Remont mauzoleum b?. Marii Romero, córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Santità Salesiana, Maria Romero Meneses, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica, Eventi, Yvonne Reungoat
2020
Stany Zjednoczone – Pomoc ?ywno?ciowa dla osób najbardziej potrzebuj?cych dzi?ki wsparciu “Salesian Missions”
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Africa, Africa, India, India, Coronavirus, Fame
2020
Indie – Vivek Saini, by?y wychowanek salezja?ski w walce z Covid-19
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Exallievi, INN, INN, India, India, Coronavirus, Salute
2020
W?ochy – “Opere Sociali Don Bosco” w Sesto San Giovanni i “Yamaha”: od szkolenia po zatrudnienie
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ILE, ILE, Italia, Italia, Lavoro
2020
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie Viena Nguyena
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, Ordinazioni Sacerdotali, SUO, SUO
2020
Nigeria – Otwarcie kompleksu sportowego “Don Bosco”
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
W?ochy – Ks. Fistarol dyrektorem salezja?skiego dzie?a na Testaccio
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS,