ANS

ANS

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
Indie – XII Konferencja “Verzotto”
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Ekwador – “?y? w harmonii z Jezusem”: wyzwanie, które zgromadzi?o Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Ecuador, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ECU, ECU, Eventi
2021
W?ochy – M?odzi dodaj? otuchy uczestniczkom XXIV Kapitu?y Generalnej CMW
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | Giovani, Italia, Italia, CG24 FMA
2021
Belgia – “Don Bosco International” z “European Sunday Alliance”: Niedziela bez pracy dla przysz?o?ci Europy
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Europa, Unione Europea
2021
W?ochy – XXIV KG Córek Maryi Wspomo?ycielki: Sprawozdanie z ?ycia Zgromadzenia w sze?cioleciu 2014-2020
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, CG24 FMA, Yvonne Reungoat
2021
Brazylia – Ruch “Comunidade de Jovens Cristãos” realizuje film krótkometra?owy na DBGYFF
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Comunidade de Jovens Crist?os
2021
Polska – Spotkanie nowych kandydatów do Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
D.R. Konga – Kanoniczne erygowanie salezja?skiej wspólnoty prenowicjatu “Boscolac”
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, AFCEST
2021
Kosowo – Radca generalny ds. misji odwiedza placówki salezja?skie
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | Kosovo, IME, IME, Alfred Maravilla
2021
SG – Radca generalny ds. duszpasterstwa m?odzie?y prowadzi spotkanie przedstawicieli “Don Bosco Tech” z ca?ego ?wiata
Dane | 24-09-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Dicastero per la Pastorale Giovanile, Miguel Angel Garcia Morcuende, Don Bosco Tech Africa, Don Bosco Tech India, Don Bosco Tech ASEAN
2021
W?ochy – Muzeum Etnograficzne “Missioni Don Bosco”: 2 pa?dziernika dniem szczególnym
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Ecuador, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ECU, ECU, Social
2021
W?ochy – Muzeum Etnograficzne “Missioni Don Bosco”: 2 pa?dziernika dniem szczególnym
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Libri, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
W?ochy – Muzeum Etnograficzne “Missioni Don Bosco”: 2 pa?dziernika dniem szczególnym
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Italia, Italia, Musei, Anziani, Bambini
2021
Polska – Przygotowanie do ?DM 2023 jest kontynuowane: rekolekcje liderów w Szczyrku
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS, GMG2023, Animatori
2021
Nepal – “Don Bosco Institute” otwiera pierwszy o?rodek doskonalenia zawodowego w kraju
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, INC, INC, Nepal, Nepal, Personaggi illustri
2021
Papua-Nowa Gwinea – 260 uczestników obozu m?odzie?owego “Wantok Bosco”
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
S?owenia – Otwarcie nowego sklepu i ksi?garni Ksi?dza Bosko
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2021
Lesotho – Przyrzeczenia 9 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, AFM, AFM, Lesotho, Lesotho
2021
Izrael – Rozpocz?cie nowego roku akademickiego w “Studium Theologicum Salesianum”
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | MOR, MOR, Israele, Israele
2021
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Salezjanie gromadz? si? na konsultacjach na nowych prze?o?onych inspektorii
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | AFO, AFO, Costa d'Avorio, Costa d'Avorio, Alphonse Owoudou
2021
Makau – Stary budynek, w którym mie?ci? si? Sierociniec
Dane | 23-09-2021 łowo kluczowe | CIN, CIN, Macao
2021
Sierra Leone – M?odzi z “Don Bosco Fambul” obchodz? Mi?dzynarodowy Dzie? Pokoju
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone
2021
Brazylia – Towarzyszenie w rozeznaniu powo?aniowym m?odzie?y
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Polska – “Przystanek Jezus 2021” w klimacie salezja?skiej rado?ci i charyzmatu
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2021
Kolumbia- Wizyta animacji radcy generalnego ds. formacji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | COB, COB, COM, COM, Colombia, Colombia, Ivo Coelho
2021
Brazylia – Krajowe spotkanie dyrektorów wspólnot salezja?skich
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile, Gabriel Romero, Ivo Coelho
2021
Gwatemala – Dom “Betania”: oaza dla migrantów
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Guatemala, Guatemala, Migranti
2021
W?ochy – M?odzi cudzoziemcy bez opieki: organizacja “Salesiani per il Sociale APS” uruchamia szkoleniow? platform? cyfrow?
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Salesiani per il Sociale, Roma
2021
W?ochy – Spotkanie z inspektorami w po?owie ich kadencji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, ICP, ICP
2021
USA – “Odzyskiwanie lepszych wyników dla sprawiedliwego i zrównowa?onego ?wiata”: Mi?dzynarodowy Dzie? Pokoju
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, BRE, BRE, INK, INK, VIE, VIE, Libano, Libano, Pace
2021
Rosja – Obchody 30-lecia obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | Russia, PLN, PLN, Anniversari
2021
W?ochy – ADMA Primaria zaczyna od Colle Don Bosco: przedstawienie drogi formacyjnej na najbli?szy rok
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | ADMA, ADMA Famiglia, Italia, Italia, Alejandro Guevara
2021
W?ochy – Tablica upami?tniaj?ca b?ogos?awionego ks. Augusta Czartoryskiego, polskiego salezjanina
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, August Czartoryski
2021
W?ochy – ?wi?to By?ych Wychowanków/Wychowanek Salezja?skich 2021
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia
2021
Polska – XXIX Ogólnopolskie Igrzyska M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
Chile – Salezja?ska szko?a w Concepción otwiera dwa innowacyjne warsztaty
Dane | 21-09-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Haiti – Po ponad miesi?cu od trz?sienia ziemi pozostaje wiele problemów
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, HAI, HAI, Haiti, Haiti, Disastri, Solidarietà
2021
Ekwador – W Manabí rusza projekt innowacji i zrównowa?onego rozwoju, z którego skorzysta ponad 2 tys. rybaków
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Università, Rurali
2021
SG – “Odpowiedzialno??” tematem kolejnego filmiku wideo z cyklu “CaglieroLIFE”
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Video
2021
W?ochy – Covid-19: Salezjanie dotarli do ponad 24 tys. rodzin potrzebuj?cych dzi?ki pomocy finansowej rz?du USA
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Italia, Italia, Salesiani per il Sociale, CNOSFAP, VIS, Solidarietà, Coronavirus
2021
Argentyna – Dialog dotycz?cy duszpasterstwa szkolnego i przestrzeni wyra?ania wiary
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Chorwacja – Pierwsze ?luby o?miu nowicjuszy
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia
2021
Filipiny – Przyj?cie pos?ugi akolitatu i lektoratu przez 16 kleryków
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
Gwinea – Radca regionu Afryka-Madagaskar przeprowadza konsultacje
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | Guinea Conakry, AFO, AFO
2021
2021
Zgromadzenie CMW na ?wiecie
Dane | 20-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice
2021
Ekwador – Zaanga?owanie: formacja w zakresie salezja?sko?ci
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Formazione, Ecuador, Formazione, Formazione, Formazione, ECU, ECU, Laici
2021
Hiszpania – Film „Libertad” dociera do ca?ego ?wiata, ukazuj?c sytuacj? nieletnich osadzonych w wi?zieniach z doros?ymi
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, Misiones Salesianas, Carceri, Procure Missionarie, Procure Missionarie
2021
SG – Broszura o “Nowo?ciach Królestwa Bo?ego” w grupach Rodziny Salezja?skiej w czasie pandemii
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Coronavirus
2021
W?ochy – Zako?czenie Szko?y Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione, Formazione, Formazione, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
SG – “Don Bosco Global Youth Film Festival”. Wielki udzia? i entuzjazm: termin nadsy?ania filmów przed?u?ony
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Giovani, Cinema, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, DBGYFF, Speranza
2021
Salwador – Dwójka m?odych z oratorium „Don Bosco” powo?ana do narodowej reprezentacji pi?ki no?nej
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
Indie – Zach?ci? m?odych do obchodów „Czasu Stworzenia”
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
W?ochy – Spotkanie MGS na Colle Don Bosco: “Kochani i wezwani”
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
2021
S?owenia – Nowe otwarcie na Projekt Europa: S?owenia
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, SLO, SLO, Slovenia, Alfred Maravilla
2021
2021
Hiszpania – Ks. Micha? Rua w Santander
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, Michele Rua, SMX, SMX
2021
Namibia – Salezjanie zapewniaj? pomoc ?ywno?ciow? 123 potrzebuj?cym dzieciom
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Libri, India, India, Fratellanza, Papa Francesco
2021
Namibia – Salezjanie zapewniaj? pomoc ?ywno?ciow? 123 potrzebuj?cym dzieciom
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Don Bosco, Italia, Italia
2021
Namibia – Salezjanie zapewniaj? pomoc ?ywno?ciow? 123 potrzebuj?cym dzieciom
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, ZMB, ZMB, Namibia, Povertà, Fame, Solidarietà, Coronavirus
2021
SG – Powstaje Rada Doradcza Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego (SMVS)
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Volontariato, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, volontari missionari
2021
SG – Ruszy?a Salezja?ska Szko?a Komunikacji Spo?ecznej regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2021
W?ochy – Wszystko gotowe na oficjalne otwarcie XXIV Kapitu?y Generalnej Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, CG24 FMA, Pascual Chávez
2021
Ekwador – “Lód powo?aniowy” w salezja?skiej inspektorii Ekwadoru
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Vocazioni, ECU, ECU
2021
W?ochy – ?luby wieczyste Claudio Signoretty
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, IME, IME, Italia, Italia
2021
Mjanma – Us?uga modlitewna w kontek?cie rozpocz?cia “Czasu Stworzenia 2021”
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Don Bosco Green Alliance
2021
Polska – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Polonia, Professioni Perpetue, PLS, PLS
2021
Indie – “Bosco Shramika Mitra” i “Don Bosco Navajeevan” przeprowadzaj? kampani? darmowego szczepienia
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Coronavirus
2021
S?owacja – Spotkanie papie?a Franciszka z m?odzie??
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Giovani, Papa Francesco
2021
Argentyna – Stulecie ?mierci bpa Giacomo Costamagni, salezjanina
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Missioni, Missioni, Missioni, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Giacomo Costamagna, Storia
2021
SG – Spotkanie Komisji regionalnych ds. formacji Interameryki i Ameryki Cono Sud
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, America Cono Sud, America Cono Sud, Interamerica, Interamerica, RMG, RMG, RMG, Ivo Coelho
2021
S?owacja – Papie? Franciszek do Romów: “Jeste?cie w sercu Ko?cio?a”
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Slovacchia, SLK, SLK, Papa Francesco, Zingari
2021
SG – “Czas Kapitu?y 28”. Prze?o?ony Generalny obja?nia czwart? lini? programow? sze?ciolecia
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Formazione, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Formazione, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, CG28
2021
SG – Prze?o?ony Generalny w ?a?obie: zmar? ojciec ks. Ángela Fernándeza Artime
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2021
Brazylia – Ceremonia obj?cia urz?du rektora Salezja?skiego O?rodka Akademickiego „Unisales”
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjuszy José Luisa Garcíi i Daniela Garcíi
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, Prime Professioni, SSM, SSM
2021
2021
SG – Spotkanie sekretarzy inspektorialnych j?zyka portugalskiego
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Segretari Ispettoriali, Segretari Ispettoriali, Segretari Ispettoriali, RMG, RMG, RMG, Stefano Vanoli
2021
SG – Spotkanie delegatów inspektorialnych ds. duszpasterstwa m?odzie?owego z Ameryki Cono Sud i Interameryki
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Kenia – “Od dzieci?stwa marzy?em o zostaniu misjonarzem”: wywiad z ks. Camielem Swertvagherem
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Africa, Africa, Kenya, Kenya
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny z salezjanami z Pordenone
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia
2021
Indie – “Don Bosco Kurla” miejscem konkursu umiej?tno?ci stanu Maharasztra
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, INB, INB, India, India
2021
SG – II Kongres ADMA w regionie Azja Wschodnia-Oceania: bogate do?wiadczenie charyzmatyczne
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Timor Est, ADMA, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Eventi
2021
Argentyna – Sytuacja krytyczna trwa nadal, jak równie? akcja pomocy
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, ARN, ARN, ARS, ARS, Argentina, Argentina, Coronavirus, Solidarietà
2021
W?ochy – Mi?dzynarodowe Sympozjum po?wi?cone Ks. Paw?owi Alberze
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | ISS, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Paolo Albera
2021
Gruzja – Od 34 lat daj? ?wiadectwo mi?o?ci do m?odzie?y
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, PLN, PLN, Georgia, Georgia, Visita Straordinaria
2021
A? DO ODDANIA ?YCIA
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Pakistan, Ángel Fernández Artime, Martiri, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, FIS, FIS, Violenze, Akash Bashir
2021
USA – Program „B.E.S.T.” realizowany przez “Don Bosco Prep”
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2021
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjusza Daniela Sáncheza Sabuco
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, Prime Professioni, SMX, SMX
2021
W?ochy – Pierwsze ?luby nowicjuszy z Colle Don Bosco
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni, ICP, ICP, Italia, Italia, Stefano Martoglio
2021
S?owenia – Wizyta animacji radcy generalnego ds. misji
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia, Alfred Maravilla
2021
Statystyka Ko?cio?a katolickiego na W?grzech i na S?owacji
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Slovacchia, Ungheria, Papa Francesco
2021
W?ochy – Wr?czenie “Piecz?ci Miasta Pordenone” Prze?o?onemu Generalnemu
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia
2021
W?ochy – XXIV Kapitu?a Generalna Córek Maryi Wspomo?ycielki: Czas s?uchania i wzajemnego poznania
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, Mauro Mantovani, CG24 FMA
2021
SG – Podró? apostolska papie?a Franciszka na W?gry i S?owacj? tak?e w ?wietle wspomnienia b?ogos?awionych m?czenników: Stefana Sándora i Tytusa Zemana
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Slovacchia, Titus Zeman, Ungheria, Stefano Sándor, RMG, RMG, RMG, SLK, SLK, UNG, UNG, Papa Francesco
2021
W?gry – Papie? Franciszek zamyka Mi?dzynarodowy Kongres Eucharystyczny i wskazuje drogi prowadz?ce do pokoju i nawrócenia
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Ungheria, Papa Francesco, Eucaristia, Ecumenismo
2021
W?ochy – Uroczysta ceremonia otwarcia w Szkole “Edoardo Agnelli” z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Scuole
2021
Tajlandia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Thomasa Nattawuta Kitsawada
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Thailandia, Ordinazioni Sacerdotali, THA, THA
2021
Austria – Projekt multimedialny z historiami powo?aniowymi cz?onków Rodziny Salezja?skiej
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | AUS, AUS, Austria, Austria
2021
Boliwia – W?adze rz?dowe honoruj? 125 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Thailandia, Ordinazioni Sacerdotali, THA, THA
2021
Boliwia – W?adze rz?dowe honoruj? 125 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
2021
W?grzy – Podró? apostolska papie?a Franciszka
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Ungheria, Papa Francesco, Vescovi
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny zainaugurowa? nowe pomieszczenia salezja?skiej Szko?y technicznej “Edoardo Agnelli”
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia
2021
W?ochy – “Piecz?? Miasta Pordenone” dla Salezjanów. Prze?o?ony Generalny: “Niech Covid-19 nauczy nas cz?owiecze?stwa”
Dane | 11-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, INE, INE, Italia, Italia
2021
Brazylia – Salezja?ski Festiwal Muzyki Chrze?cija?skiej
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Musica, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Hiszpania – Ks. Luis Manuel Moral mianowany dyrektorem “Misiones Salesianas”
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Misiones Salesianas, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, SSM, SSM, Eusebio Muñoz
2021
S?owacja – “Jeste?my bezpo?redni, oferujemy przyja??”: film wideo o pracy salezjanów w?ród Romów
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Slovacchia, SLK, SLK, Papa Francesco, Zingari
2021
W?ochy – Córki Maryi Wspomo?ycielki w przededniu XXIV Kapitu?y Generalnej
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, CG24 FMA
2021
Kolumbia – “BoscoWorld 2021”: ‘O?ywia nas nadzieja’
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Kostaryka – Rekolekcje dla animatorów MGS
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2021
Indie – Salezjanie pomagaj? mieszka?com slumsów w Mumbaju
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
Wietnam – Dzie?o mi?osierdzia salezja?skiej parafii “Don Bosco Tam Hai”
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2021
Brazylia – Manaus obchodzi stulecie “Colégio Dom Bosco”
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile, Scuole, Centenario Presenza Salesiana, Anniversari
2021
W?ochy – “S?ucha?, czyta?, wzrasta?”: Pordenone czeka na Prze?o?onego Generalnego
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Anniversari, Centenario Presenza Salesiana, Giuseppe Costa
2021
Fid?i – Salezjanie z misj? w wioskach Muanikoso i Makoi
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Fid?i – Salezjanie z misj? w wioskach Muanikoso i Makoi
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2021
Austria – ?luby wieczyste Michala Klu?ki i Johna Ezeruo, salezjanów
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, AUS, AUS, Austria, Austria
2021
2021
W?ochy – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni, ICC, ICC, IME, IME, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy, Ivo Coelho
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny inauguruje sale dedykowane ?wi?tym Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia
2021
W?ochy – “Wspania?a t?cza” postaci: inauguracja dwóch sal dedykowanych ?wi?tym Rodziny Salezja?skiej w Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Musei
2021
Panama – Dawne warsztaty ?lusarskie
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2021
Hiszpania – “Libertad”: nowy film dokumentalny “Misiones Salesianas” przybli?a sytuacj? dzieci w wi?zieniach
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Decessi
2021
Hiszpania – “Libertad”: nowy film dokumentalny “Misiones Salesianas” przybli?a sytuacj? dzieci w wi?zieniach
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, Giovani a Rischio Sociale, Carceri, Misiones Salesianas, Sierra Leone
2021
Bangladesz – Salezjanie z m?odzie?? w perspektywie przysz?o?ci kraju
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, INC, INC, Bangladesh, Bangladesh
2021
USA – Mi?dzynarodowy Dzie? Alfabetyzacji: salezja?skie programy na rzecz edukacji m?odzie?y
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Exallievi, Ecuador, Educazione, Procure Missionarie, Procure Missionarie, ECU, ECU, INM, INM, PGS, PGS, India, India, Isole Salomone, Isole Salomone, Italia, Italia, Coronavirus
2021
Salwador – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
W?ochy – „Obóz rodzinny” salezjanów z inspektorii sycylijskiej
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2021
SG – “70x7”: przekraczaj?c granice i ?ywi?c pi?kne marzenia
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Ratio Fundamentalis, Salesiani Giovani
2021
SG – Spotkanie formatorów z regionów Interameryka i Ameryka Cono Sud
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2021
Indie – Radca regionu Azja Po?udniowa rozpoczyna konsultacje na nowego prze?o?onego inspektorii Hyderabadu
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Biju Michael
2021
S?owenia – “Przysz?o?? Europy” z charyzmatem salezja?skim
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Libri, Portogallo, Timor Est, Carlos Filipe Ximenes Belo, Personaggi illustri
2021
S?owenia – “Przysz?o?? Europy” z charyzmatem salezja?skim
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Gildasio dos Santos Mendes
2021
S?owenia – “Przysz?o?? Europy” z charyzmatem salezja?skim
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Giovani, SLO, SLO, Eventi, Slovenia, Europa, Unione Europea
2021
Japonia – Paraolimpiada Tokio 2020: wyró?nili si? równie? byli wychowankowie salezja?scy
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Thailandia, Spagna, SMX, SMX, THA, THA, Giappone, Giappone, Sport, Olimpiadi, Disabilità
2021
Peru – Wizytacja nadzwyczajna ks. radcy Hugo Orozco
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Hugo Orozco S?nchez, Visita Straordinaria
2021
Ekwador – Politechnika Salezja?ska pierwsz? uczelni? salezja?sk? w “World University Rankings”
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Ecuador, IUS, ECU, ECU, Università
2021
RPA – M?odzi z MGS zastanawiaj? si? nad ochron? ?rodowiska
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2021
Polska – „Familiada Salezja?ska” w Prowincji Warszawskiej SSW
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
Papua-Nowa Gwinea – „Ksi??e Bosko, b?d? z nami i prowad? nas”
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia: tydzie? rekolekcji
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Educazione, Scuole
2021
Niektóre dane, które warto pozna? w perspektywie Mi?dzynarodowego Dnia Alfabetyzacji
Dane | 07-09-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Educazione, Scuole
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia: tydzie? rekolekcji
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Esercizi Spirituali, Accompagnamento, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
USA – W kontek?cie Mi?dzynarodowego Dnia Dobroczynno?ci “Salesian Missions” przedstawia programy, które zmieniaj? ?ycie licznych ludzi m?odych
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Vietnam, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AET, AET, BOL, BOL, INT, INT, VIE, VIE, Bolivia, Bolivia, Eritrea, Eritrea, India, India
2021
Gwatemala – I Kontynentalne spotkanie wirtualne salezjanów koadiutorów Ameryki
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Formazione, Salesiani Coadiutori, Formazione, Formazione, Formazione, Guatemala, Guatemala, CRESCO, Ivo Coelho, Dominic Duc Nam Nguyen
2021
Watykan – Mariacristina Cella Mocellin, by?a wychowanka córek Maryi Wspomo?ycielki, og?oszona czcigodn? s?u?ebnic? Bo??
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Santità Salesiana, Exallieve, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2021
SG – Inauguracja sal po?wi?conych ?wi?tym Rodziny Salezja?skiej w Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko oraz inne wa?ne spotkania, jakie odb?dzie Prze?o?ony Generalny
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, ICP, ICP, INE, INE, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Musei
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie Michaela Gaikwada, salezjanina diakona
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | INB, INB, THA, THA, India, India
2021
Australia – Rozpocz?cie “Cagliero Project”
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia
2021
Boliwia – Kongres Salezjanów Wspó?pracowników Regionu Pacyfiku i Po?udniowych Karaibów
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Hiszpania – Nowe buty dla najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2021
Uganda – ?ycie codzienne w Palabek
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Uganda, Palabek
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia, PGS Polisportive Giovanili Salesiane
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania, Don Bosco Mondo, ONG, Anniversari
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, INS, INS, India, India, Eventi
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, PLN, PLN, PLN, PLN, Václav Klement, Visita Straordinaria, Václav Klement, Visita Straordinaria, Svezia
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICC, ICC, ICC, ICC, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Italia, Italia, Tadeusz Rozmus, Insediamenti, Tadeusz Rozmus, Insediamenti
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Paraguay, Paraguay, PAR, PAR, PAR, PAR
2021
Kolumbia – Prze?o?ony inspektorii Bogoty odwiedza salezja?sk? placówk? w Contratación
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | COB, COB, COB, COB, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia
2021
Wyspy Salomona – 400 ludzi m?odych wzi??o udzia? w “Wantok Bosco Camp”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | PGS, PGS, PGS, PGS, Isole Salomone, Isole Salomone, Isole Salomone, Isole Salomone
2021
Peru – Wizytacja nadzwyczajna ks. Hugo Orozco
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Perù, Perù, PER, PER, PER, PER, Hugo Orozco S?nchez, Hugo Orozco S?nchez
2021
Peru – Krypta Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Limie
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2021
Wietnam – Salezja?ska parafia “Don Bosco Bencat” wspiera potrzebuj?cych
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | VIE, VIE, VIE, VIE, Vietnam del Nord, Vietnam del Nord
2021
Ekwador – Ceremonia rozes?ania m?odych wolontariuszy misyjnych
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Ecuador, Ecuador, Ecuador, ECU, ECU, ECU, ECU, ECU, ECU, volontari missionari, volontari missionari
2021
Indie – Modlitwa ekumeniczna
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
SG – Spotkanie mniejszych salezja?skich prokur misyjnych z Ameryki ?aci?skiej i Karaibów
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Procura Missionaria Salesiana
2021
W?ochy – “CGS” na 78. Festiwalu Filmowym w Wenecji
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Cinema, Italia, Italia, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali
2021
SG – Ks. Eusebio Muñoz, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, MEG, MEG, Messico, Messico
2021
SG – Ks. Eusebio Muñoz, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Spagna, Spagna, SMX, SMX, SMX, SMX, Marcelo Farf, Visita Straordinaria, Marcelo Farf, Visita Straordinaria
2021
SG – Ks. Eusebio Muñoz, salezjanin, odszed? do Domu Ojca
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Eusebio Muñoz, Decessi, Eusebio Muñoz, Decessi
2021
8 wskazówek Ksi?dza Bosko
Dane | 02-09-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, Brasile, Brasile
2021
Timor Wschodnia – Wizytatoria Timoru Wschodniego obchodzi Salezja?ski Dzie? Misyjny
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2021
Boliwia – “Radio Television Ichilo”: informacja, ewangelizacja, edukacja i promocja cz?owieka
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Brazylia – Kuratorium nowicjatu w Kurytybie
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2021
2021
Filipiny – Parafia pw. ?w. Ildefonsa w Makati zwalcza u?ywanie plastiku
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | Filippine, Filippine, Laudato Si
2021
Haiti – Dzia?ania salezjanów i córek Maryi Wspomo?ycielki na rzecz ludno?ci haita?skiej
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, HAI, HAI
2021
W?ochy – “Gdy my?l? o misjach, raduje si? moje serce”: wywiad z ks. Antonio Integlia przez wyjazdem do Patagonii
Dane | 01-09-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Argentina, Argentina, Italia, Italia
2021
Brazylia – Procesja morska w ho?dzie Ksi?dzu Bosko w Brasilii
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
S?owenia – ?luby wieczyste salezjanina Vilmosa Svarca
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, SLO, SLO, Slovenia
2021
Argentyna – ?wi?to ku czci Zefiryna Namuncury w Fortín Mercedes
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
W?ochy – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Kenia – Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, AFE, AFE
2021
Chile – Szko?a “Don Bosco” z miasta Calama podpisuje nowe umowy dotycz?ce górnictwa
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, CIL, CIL, Scuole
2021
SG – Oryginalny i innowacyjny tom salezja?skiej historii
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Storia
2021
SG – “Z Ksi?dzem Bosko w rzeczywisto?ci cyfrowej i wirtualnej”: wywiad z ks. Gildasio Mendesem
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Polska – XXVIII edycja “Campo Bosco”
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
USA – ?luby dwóch salezjanów
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Professioni Perpetue, Prime Professioni, SUO, SUO
2021
Francja – “CampoBosco” 2021
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | FRB, FRB
2021
Gwatemala – Spotkanie m?odych zakonnków w formacji pocz?tkowej z Rodziny Salezja?skiej
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Figlie del Divin Salvatore, CAM, CAM, Centroamerica
2021
Benin – “Foyer Don Bosco” przywraca godno?? i prawa wykorzystywanym dzieciom
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | Benin, Benin, Bambini, Lavoro Minorile
2021
SG – Salezja?ska Szko?a Komunikacji Spo?ecznej Inspektorii Ameryki
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG
2021
Hiszpania – Salezja?skie Platformy Spo?eczne towarzyszy?y ponad 52 tys. osobom w najci??szych okresach pandemii
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | SMX, SMX, Piattaforme Sociali Salesiane
2021
W?ochy – Wystawa po?wi?cona ks. Alberze w Muzem Etnologiczno-Misyjnym na Colle Don Bosco
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Paolo Albera
2021
Meksyk – W toku jest budowa nowego centrum leczenia urazów rdzenia kr?gowego w Ameryce ?aci?skiej
Dane | 27-08-2021 łowo kluczowe | Messico, Messico, New Rochelle
2021
2021
Angola – Accoglienza ufficiale dei Salesiani di Don Bosco nell’Arcidiocesi di Huambo
Dane | 27-08-2021 łowo kluczowe | Uganda, Suore della Carità di Gesù
2021
Angola – Accoglienza ufficiale dei Salesiani di Don Bosco nell’Arcidiocesi di Huambo
Dane | 27-08-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Professioni Perpetue, SUE, SUE
2021
Angola – Accoglienza ufficiale dei Salesiani di Don Bosco nell’Arcidiocesi di Huambo
Dane | 27-08-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Sri Lanka, LKC, LKC
2021
Angola – Accoglienza ufficiale dei Salesiani di Don Bosco nell’Arcidiocesi di Huambo
Dane | 27-08-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2021
Niemcy – Roczny raport “Don Bosco Mondo e. V.”
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | GER, GER
2021
Chile – 5. rocznica platformy cyfrowej “Boosco”
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL
2021
Wietnam – Czas ?aski po?ród pandemii
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | VIE, VIE
2021
Brazylia – Zosta?a otwarta nowa siedziba Radia „Padre Cícero”
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Radio Padre Cicero
2021
W?ochy – Spotkanie katechetów z salezja?skiej inspektorii lombardzko-emilia?skiej
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia
2021
Kambod?a – ?luby wieczyste salezjanina Le Quoca Bao Paula
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, THA, THA, Cambogia, Cambogia
2021
Hiszpania – ?ladami ks. José Luisa Carreño, salezjanina misjonarza
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Ivo Coelho
2021
Boliwia – „Proyecto Don Bosco”: 30 lat w s?u?bie dzieciom i m?odzie?y
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Pakistan – Nowa grupa ADMA w Lahaur
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
USA – Pi?ciu cz?onków “Salesian Lay Missioners” skierowanych do Boliwii i Sudanu
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2021
Uganda – Uprawy nadziei
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Palabek
2021
Salwador – FUSALMO obchodzi 20 lat dzia?alno?ci
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM
2021
Polska – “Jackowe Granie” 2021
Dane | 25-08-2021 łowo kluczowe | PLS, PLS
2021
Brazylia – Druga edycja “Carreata com Dom Bosco”
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Filipiny – Warsztaty „Visual storytelling” online
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
Meksyk – Pierwsze ?luby 12 salezja?skich nowicjuszy
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2021
D.R. Konga – Ekonom generalny odwiedza stacj? radiow? „Don Bosco”
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Jean Paul Muller
2021
Kenia – Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez DBTA
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2021
Indie – Rz?d Bengalu Zachodniego uhonorowa? szko?? ?redni? “Don Bosco Mirik”
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Brazylia – Rusza Salezja?ska Szko?a Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 24-08-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile, Brasile, Brasile
2021
Brazylia – III Spotkanie Rad Inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Tanzania – Doroczne rekolekcje dla salezja?skiej m?odzie?y z postnowicjatu w Moshi
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
Haiti – ?luby zakonne i pomoc dla rodzin
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Prime Professioni, HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny otrzyma Piecz?? Miasta Pordenone
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia
2021
W?ochy - Stulecie przeniesienia doczesnych szcz?tków czcigodnego s?ugi Bo?ego Andrei Beltramiego
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia
2021
Wietnam – Pomoc salezjanów w czasie pandemii
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | VIE, VIE, Coronavirus
2021
SG – “Focus group” w procesie rewizji “Ratio”
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2021
Peru – Rozpocz?? si? proces beatyfikacyjny salezjanina misjonarza Luigiego Bolli
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, PER, PER, Luis Bolla
2021
Ukraina – ?wi?to parafialne w jedynej ?wi?tyni pod wezwaniem ?w. Jana Bosko na Ukrainie
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | Ucraina, Don Bosco, Parrocchie
2021
Dominikana – Ulica dedykowana salezjanom
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | ANT, ANT
2021
Hongkong – ?wi?cenia diakonatu kleryka Petera So Minga Honga
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | CIN, CIN
2021
USA – Pierwsze ?luby dwóch salezja?skich nowicjuszy
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | SUE, SUE
2021
USA – W ?wiatowym Dniu Pomocy Humanitarnej “Salesian Missions” przedstawia programy dotycz?ce klimatu i ?rodowiska
Dane | 19-08-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Ambiente, Creato
2021
Boliwia – 125 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 19-08-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL
2021
Filipiny – Pierwsze ?luby sze?ciu salezja?skich nowicjuszy
Dane | 19-08-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS
2021
Brazylia – “FM Dom Bosco” z Fortalezy obchodzi 20 lat
Dane | 19-08-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia na Valdocco
Dane | 18-08-2021 łowo kluczowe | Accompagnamento, Italia, Italia, Evento, Eventi
2021
Polska - XXX Salezja?ska Pielgrzymka Ewangelizacyjna na Jasn? Gór?
Dane | 18-08-2021 łowo kluczowe | PLN, PLN
2021
2021
Pakistan – Obchody 206. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 18-08-2021 łowo kluczowe | Pakistan, Don Bosco
2021
W?ochy – Obchody 206. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore
2021
Brazylia – Otwarto nowy dom dla tubylczych dzieci w Iauaretê
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Amazzonia
2021
Indie – WHO przedstawia wyniki bada? salezja?skich instytucji szkolnictwa wy?szego
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Bolivia, Bolivia, India, India, Università, Coronavirus
2021
SG – Spotkanie formacyjne online dla delegatów ds. BWS
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Asia EstOceania, Asia EstOceania
2021
Boliwia – Dzia?alno?? parafii w Portachuelo
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL
2021
Haiti – Zaanga?owanie salezjanów po trz?sieniu ziemi, które dotkn??o ten kraj
Dane | 16-08-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
SG – W dniu urodzin Ksi?dza Bosko piosenka i filmik wideo nios?ce nadziej?
Dane | 16-08-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG
2021
Wyspy Salomona – Pierwszy o?rodek ADMA na Wyspach Salomona
Dane | 16-08-2021 łowo kluczowe | PGS, PGS
2021
Timor Wschodni – ?wi?cenia diakonatu trzech salezja?skich kleryków
Dane | 16-08-2021 łowo kluczowe | TLS, TLS
2021
2021
Papua-Nowa Gwinea – Szko?a techniczna sióstr mi?o?ci Jezusa obchodzi?a 25. Dzie? Techniki
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Famiglia Salesiana, Formazione Professionale, Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Anniversari, Scuole
2021
Meksyk – Pomy?lne zako?czenie akcji “Szcz??liwe wakacje z Jezusem 2021”
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Oratorio, MEG, MEG, Messico, Messico, Estate Ragazzi
2021
Brazylia – Inicjatywa misyjna, zrealizowana we wspó?pracy z Rodzin? Salezja?sk?, z po?ytkiem dla tubylczych wiosek z okolicy Campinápolis
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Indigeni
2021
Indie – Inicjatywa solidarno?ci na rzecz dziewcz?t osieroconych z powodu Covid-19
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | INM, INM, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2021
Uganda – Pi?kny nowy ko?ció? na terenie obozu w Palabek
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Palabek
2021
Mozambik – Na pocz?tku by?o pytanie: “Co mo?emy zrobi? dla tych m?odych?”. Historia mi?dzynarodowego wolontariatu technicznego
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Spagna, Volontariato, Formazione Professionale, MOZ, MOZ, Mozambico
2021
Ekwador – Ks. Silverio Equísoain, salezjanin, uko?czy? 100 lat ?ycia
Dane | 13-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Missioni, Missioni, Missioni, ECU, ECU, Anniversari, Anziani
2021
Benin – Kolonia letnia salezjanów z Parakou
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | AFO, AFO, Benin, Benin
2021
Hongkong – Inspektoria CIN skupia si? na m?odych by?ych wychowankach salezja?skich (GEX)
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | Exallievi, CIN, CIN, Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong
2021
Chile – Dzie? Duchowo?ci Salezja?skiej 2021 ju? w perspektywie najbli?szego Zgromadzenia Ko?cio?a Ameryki ?aci?skiej
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CIL, CIL, Cile, Cile, Chiesa
2021
Indie – Salezjanie na rzecz rozwoju: elektryczne samochody dla kobiet ze spo?eczno?ci rybackiej
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Sviluppo, Donne
2021
Hiszpania – Dni formacji dla nowych dyrektorów salezja?skich
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | Spagna, Mediterranea, Mediterranea, SMX, SMX, SSM, SSM, Pascual Chávez, Stefano Vanoli, Direttori, Juan Carlos P?rez Godoy
2021
Brazylia – “Em rede contra a fome”: kosze ?ywno?ciowe dla 200 rodzin w ramach akcji solidarno?ci
Dane | 12-08-2021 łowo kluczowe | Musica, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Eventi, Solidarietà, Coronavirus, Rete Salesiana Brasile
2021
USA – Mi?dzynarodowy Dzie? M?odzie?y 2021: spojrzenie na salezja?skie programy rolnicze
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia, Estate Ragazzi
2021
USA – Mi?dzynarodowy Dzie? M?odzie?y 2021: spojrzenie na salezja?skie programy rolnicze
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Senegal, Giovani, AFO, AFO, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Ghana, Ghana, India, India, Rurali, INT, INT
2021
SG – Jak budowa? Ko?ció?, który przyjmuje?
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Chiesa
2021
Austria – Wakacyjna akcja salezjanów wspó?pracowników j?zyka czeskiego
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CEP, CEP, Austria, Austria, Estate Ragazzi
2021
Etiopia – Wr?czenie dyplomów absolwentom salezja?skiego o?rodka zawodowego w Mekanissa
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, AET, AET, Etiopia, Etiopia, Diplomi
2021
Indonezja – Pierwsze ?luby dwóch m?odych nowicjuszy salezja?skich
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni, INA, INA, Indonesia, Indonesia
2021
Demokratyczna Republika Konga – Prze?o?ony inspektorii AFC odwiedza rodzin? m?odego salezjanina, który ucierpia? w wypadku
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guillermo Basañes
2021
Gwatemala – Radcy regionów Interameryka i Ameryka Cono Sud prowadz? “Kuratorium” w “CRESCO”
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Curatorium, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, CRESCO, Hugo Orozco S?nchez, Gabriel Romero
2021
Albania – Byli wolontariusze misyjni z Czech w podró?y po Europie
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Volontariato, CEP, CEP, Albania, Albania
2021
Boliwia – Rozeznanie mo?liwo?ci edukacyjnych w dziele w Kami
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Sviluppo
2021
Demokratyczna Republika Konga – ?luby wieczyste koadiutora i ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów w Uvirze
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Ordinazioni Sacerdotali, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Polska – Szko?a Animatorów Oratorium (SAO)
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE, Animatori
2021
Mjanma – Trudna sytuacja w kraju
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2021
Indie – Obchody Narodowej Niedzieli M?odzie?y w ca?ym kraju
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Giovani, INH, INH, INK, INK, India, India, Chiesa
2021
Filipiny – Pierwszy trzyletni kurs “salezja?sko?ci” online w regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Spiritualità Salesiana, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Filippine, Filippine
2021
Indie – Program MGS “Marzenie pasterza” w Borivali
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, INB, INB, India, India
2021
W?ochy – Spotkanie salezjanów Specjalnego Okr?gu ICP
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Festa
2021
Brazylia – Radca regionu Ameryki Cono Sud prowadzi “Kuratorium” w postnowicjacie
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Curatorium, Postnoviziati, BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2021
Kenia – Doroczne spotkanie Rady administracyjnej “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Africa, Africa, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Don Bosco Tech Africa, Alphonse Owoudou
2021
SG – Spotknie online nowych delegatów ds. komunikacji spo?ecznej Ameryki
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, America Cono Sud, America Cono Sud, Interamerica, Interamerica, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
2021
Rwanda – Praca i godno?? m?odych mam w perspektywie przysz?o?ci
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rwanda, Ragazze, Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AGL, AGL, Donne
2021
Togo – ?luby wieczyste Souglemana Paulina Kolaniego
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Togo, Professioni Perpetue, AFO, AFO
2021
Indie – Dwaj nowi kap?ani dla dwóch salezja?skich inspektorii Tamil Nadu
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INM, INM, INT, INT, India, India
2021
Burundi – Pielgrzymka m?odych rodzin do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Famiglia, AGL, AGL, Burundi, Burundi, Laici
2021
Timor Wschodni – ADMA przygotowuje si? do Kongresu regionalnego
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Timor Est, ADMA, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, TLS, TLS
2021
Polska – Dzie? Wspólnoty Salezja?skiej Oazy
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLN, PLN
2021
Brazylia – Co znaczy by? dobrymi chrze?cijanami i uczciwymi obywatelami po?ród pandemii, ubóstwa i braku równo?ci
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Povertà, Solidarietà, Sociale, Coronavirus
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny w Mornese z okazji ?lubów wieczystych i rocznicy CMW: “Je?li co? pochodzi od Boga, pozostaje na d?ugo”
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Professioni Perpetue, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Yvonne Reungoat, Anniversari
2021
Filipiny – Msza ?w. z rozes?aniem: wolontariuszka z “Salesian Lay Volunteer”
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Volontariato, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
Indie – Salezjanie i m?odzie? pomagaj? powodzianom
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile, Agricoltura, Scuole
2021
Indie – Salezjanie i m?odzie? pomagaj? powodzianom
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Solidarietà, Disastri
2021
Ekwador – Rekolekcje inspektorialne 2021
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Esercizi Spirituali, ECU, ECU
2021
Wenezuela – Bp Divassón, salezjanin: solidarno?? i nadzieja w kraju
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN, Jos? ?ngel Divass?n Cilveti, Vescovi, Sociale, Povertà
2021
SG – “Dyrektorium” Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
SG – Rodzina Salezja?ska: ruszaj? prace zwi?zane z now? stron? internetow?
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Sito
2021
Dominikana – Obóz “Szcz??liwi z Ksi?dzem Bosko”: formacja m?odzie?y, zaanga?owanie spo?eczne, profesja wieczysta oraz uhonorowanie lekarzy i policjantów
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Repubblica Dominicana, Professioni Perpetue, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, ANT, ANT, Solidarietà, Coronavirus
2021
Kenia – ?luby wieczyste 10 salezjanów
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, AFE, AFE, Kenya, Kenya
2021
Brazylia – Kuratorium w nowicjacie w Barbacenie
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Curatorium, Curatorium, BBH, BBH, BBH, BBH, BCG, BCG, BCG, BCG, BMA, BMA, BMA, BMA, Brasile, Brasile, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2021
Turcja – Wizyta radcy ds. misji w salezja?skim dziele w Stambule
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Turchia, Missioni, Missioni, Missioni, GER, GER, Alfred Maravilla
2021
SG – Sektor Komunikacji Spo?ecznej realizuje online spotkania szkoleniowe i towarzyszenia nowym delegatom
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Syria – ?wieccy wspó?odpowiedzialni za salezja?skie pos?annictwo: Johnny i Georgette
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Siria, Salesiani Cooperatori, MOR, MOR, Laici
2021
Peru – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki: “Znak przyja?ni”. Eucharystia na zako?czenie obchodów stulecia ?wi?tyni i prezentacja ksi?gi pami?tkowej
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Basilica Maria Ausiliatrice, Anniversari, Eventi
2021
Ekwador – IV Spotkanie m?odych liderów Achuar
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Musica, Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2021
Ekwador – IV Spotkanie m?odych liderów Achuar
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Indigeni, Animatori
2021
Stany Zjednoczone – Diakon Craig Spence, salezjanin, przyjmuje ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, SUE, SUE
2021
W?ochy – Pierwsza edycja obozu “Joga Bonito”
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia, Sport
2021
Bangladesz – Kraj walczy z powodziami i Covid-19
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | INC, INC, Bangladesh, Bangladesh, Disastri, Coronavirus
2021
Litwa – Rado?? i kreatywno?? salezja?skiego oratorium wobec l?ku wywo?anego pandemi?
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Lituania, Lituania, Estate Ragazzi
2021
Watykan – “Lato Dzieci” 2021 zako?czy?o si? pe?nym sukcesem
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Estate Ragazzi
2021
MOLTO PIÙ DELLE COLLINE DEL MONFERRATO
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Luoghi Salesiani, Don Bosco, Storia
2021
Brazylia – M?odzi wzrastaj? i ?wietnie si? bawi?, s?u??c jako wolontariusze najm?odszym
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Cinema, Italia, Italia, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali
2021
Brazylia – M?odzi wzrastaj? i ?wietnie si? bawi?, s?u??c jako wolontariusze najm?odszym
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Volontariato, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Animatori
2021
Pakistan – Ekologiczna inicjatywa w Lahaur
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS, Ambiente, Creato
2021
Zambia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Zambia, Professioni Perpetue, ZMB, ZMB
2021
SG – Ks. Maravilla: “Formowa? ?wieckich partnerów naszej misji”
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla, Laici, Chiesa
2021
Italia – “Muzeum-Dom Ksi?dza Bosko”: miejsce kultury i duchowo?ci w ci?g?ym rozwoju
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Arte, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, ICP, ICP, Italia, Italia, Musei
2021
SG – Prze?o?ony Generalny otrzyma? paten?, której ks. Bolla u?ywa? przez 25 lat
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Perù, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, PER, PER, RMG, RMG, RMG, Luis Bolla
2021
Salwador – Projekt nowego ko?cio?a, który powstanie na terenie “Poligono Industrial Don Bosco”
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | Arte, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Nuova Presenza
2021
SG – Osiem lat pos?ugi: pan José Luis Muñoz SDB i ANS
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2021
Republika Po?udniowej Afryki – Po?ród przemocy i kradzie?y przyk?ad “uczciwej obywatelki” daje m?oda Eurica
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Sudafrica, AFM, AFM, Violenze, Sociale
2021
ONZ – Wzmocni? wspó?prac?: “Don Bosco Green Alliance” i Salezja?ska Misja przy ONZ
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | ONU, Don Bosco Green Alliance
2021
Samoa – Wspólnotowy program szycia
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Samoa, Samoa
2021
D.R. Konga – Piekarnia „Mama Ma?gorzata” otwiera nowy punkt sprzeda?y
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Hiszpania – Na nowo odczyta? dzisiaj charyzmat salezja?ski: nowe scenariusze, nowe wyzwania
Dane | 30-07-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Fabio Attard
2021
Stany Zjednoczone – ?wiatowy Dzie? Przeciwko Handlowi Lud?mi: salezja?skie programy zapobiegania procederowi i pomoc dla ofiar
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Senegal, Missioni, Missioni, Missioni, AFO, AFO, ICP, ICP, INC, INC, Italia, Italia, Mali, Mali, Tratta
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Gavioli SDB: “Jestem wdzi?czny Panu za to, ?e mog?em zawsze ?y? z najubo?szymi i najbardziej bezbronnymi”
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Donne
2021
SG – MGS: DROGA | “LEADS” | PLAN
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Eventi, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
W?gry – Zosta?a odnowiona strona internetowa po?wi?cona b?. Stefanowi Sándorowi, salezjaninowi
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Ungheria, Stefano Sándor, UNG, UNG, Sito
2021
Brazylia – Doroczne spotkanie salezjanów w formacji pocz?tkowej
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Benin – M?odzi z ulicy robi? bransoletki
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | AFO, AFO, Benin, Benin
2021
Panama – Zaprezentowano projekt „Wiara i nadzieja” pani minister ds. edukacji
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2021
Indie – Salezjanie z Dimapur nios? pomoc ludno?ci
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | IND, IND, India, India
2021
SG – Seminarium po?wi?cone centralnemu miejscu Eucharystii w charyzmacie salezja?skim
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Spiritualità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Eucaristia, Vera Grita, CG28
2021
SG – Salezja?ska Sie? Spo?eczna Ameryki: 22 kraje, 18 inspektorii, jedna misja
Dane | 28-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Rete America Sociale Salesiana
2021
SG – Zaanga?owanie radców generalnych w najbli?szych miesi?cach
Dane | 28-07-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale
2021
SG – “S?ówko na dobranoc” Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie letniej sesji plenarnej Rady Generalnej
Dane | 28-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2021
Republika Po?udniowej Afryki – ?luby wieczyste salezjanina Xolile Samsona Galaty
Dane | 28-07-2021 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2021
2021
Urugwaj – M?odzi ludzie pozbawieni wolno?ci pod opiek? “INISA” b?d? uczy? si? mechaniki w “Talleres Don Bosco”
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Uruguay, Giovani a Rischio Sociale, URU, URU
2021
Indie – Byli wychowankowie skupiaj? si? na niemal?e zapomnianej, dotkni?tej przez pandemi? niszy: edukacja dziewcz?t
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Educazione, Ragazze, INM, INM, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2021
Watykan – Po?ród zabawy i refleksji: “nie” dla rasizmu, troska o stworzenie w centrum akcji “Lato Dzieci” w Watykanie
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Estate Ragazzi, Papa Francesco, Laudato Si, Razzismo
2021
Polska – Piesza pielgrzymka z Suwa?k do Wilna dotar?a do celu
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | PLS, PLS
2021
Argentyna – 80-lecie Salezja?skiego Muzeum Regionalnego
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS
2021
2021
Samoa – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Sinapatiego Ioane
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL
2021
Religie na ?wiecie dzisiaj
Dane | 27-07-2021 łowo kluczowe | Cattolici, Islam, Dialogo
2021
SG – “Jak Maryja kroczymy z Jezusem”. W kierunku II Kongresu ADMA regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Cinema, Italia, Italia, Festival, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali
2021
SG – “Jak Maryja kroczymy z Jezusem”. W kierunku II Kongresu ADMA regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | ADMA, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Eventi, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2021
SG – Salezja?skie powo?anie misyjne w XXI wieku
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2021
Burundi – Salezjanie na drodze pokoju i rozwoju
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Educazione, AGL, AGL, Burundi, Burundi, Sviluppo
2021
Paragwaj – 1896–2021: 125 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Storia, Anniversari
2021
Mjanma – Wspólnota salezja?skiego postnowicjatu w Thibaw pomaga rodzinom
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2021
Angola – O?miu nowych kap?anów i jeden diakon
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Diaconali, ANG, ANG, Angola, Angola
2021
Paragwaj – Kard. Cristóbal López, salezjanin, odprawi? Msz? ?w. z okazji 125 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Cristóbal López
2021
Kolumbia – Ambona ko?cio?a „Nuestra Señora del Carmen” w Bogocie
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | COB, COB
2021
2021
Ekwador – Dni rozeznania powo?aniowego 2021
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2021
D.R. Konga – Spotkanie uwra?liwiaj?ce uczniów na przemoc ze wzgl?du na p?e?
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Pakistan – Salezjanie z Lahaur nios? pomoc rodzinom z Hyderabadu
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
Wietnam – Salezja?skie parafie staj? si? “tranzytowymi stacjami mi?o?ci”
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | VIE, VIE, Coronavirus
2021
Belgia – “Don Bosco International” przyst?puje do “Pact for Skills”
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, STRENNA, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2021
Belgia – “Don Bosco International” przyst?puje do “Pact for Skills”
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International
2021
W?ochy – Braterstwo i wdzi?czno??: Rady Generalne CMW i SDB gromadz? si? na braterskim spotkaniu
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
Mozambik – Kurs formacyjny nt. salezja?skiego wolontariatu
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | MOZ, MOZ, Mozambico
2021
Gwatemala – Krajowe spotkanie kandydatów do Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
W?gry – ?luby wieczyste salezjanina Pétera Tótha
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Ungheria, UNG, UNG
2021
Peru – Gmina Breña honoruje salezjanów
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2021
Korea Po?udniowa – Teren specjalnej misji: Korea Pó?nocna
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | KOR, KOR
2021
Polska – “Boskie Granie” 2021 w O?wi?cimiu
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, PLS, PLS, PLS, PLS
2021
S?owacja – Papie? Franciszek spotka si? z Romami w salezja?skim dziele w Koszycach-Luník IX
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Salesiani, SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
S?owacja – Papie? Franciszek spotka si? z Romami w salezja?skim dziele w Koszycach-Luník IX
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | SLK, SLK, Eventi, Evento, Papa Francesco
2021
Brazylia – Salezja?ski koled? „Don Bosco” realizuje projekt ochrony pszczó?
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
Boliwia – Edukacja w zakresie narz?dzi cyfrowych w kontek?cie pos?ugi duszpasterskiej
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Benin – ?luby wieczyste dwójki salezjanów
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, AFO, AFO, Benin, Benin
2021
Indie – Uczniowie szko?y „Don Bosco” i ich rodzice przekazuj? jedzenie ubogim
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | IND, IND, India, India
2021
Niemcy – Pomoc salezjanów po wielkiej powodzi
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Salesiani, GER, GER
2021
Etiopia – Solidarno?? i sport, zwi?zek Fiony May z misjami
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Etiopia, Etiopia
2021
Liban – Salezja?skie oratorium jest oaz? pokoju w czasie kryzysu
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Libano, Libano, Estate Ragazzi
2021
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Serge Ahadiego
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Nikaragua – Pierwsze krajowe spotkanie animatorów oratoriów
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua
2021
Angola – ?luby wieczyste i obchody 40 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ANG, ANG, Angola, Angola
2021
Indie – Doroczne spotkanie organu wykonawczego “BOSCOM”
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | India, India, BOSCOM
2021
ONZ – Salezja?skie g?osy rozlegaj? si? po raz kolejny w ONZ
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | ONU
2021
Italia – Nuove nomine all`Università Pontificia Salesiana
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS
2021
Meksyk – Mi?dzynarodowy kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | ANT, ANT, ARS, ARS, BRE, BRE, CAM, CAM, COB, COB, COM, COM, MEG, MEG, MEM, MEM, SUE, SUE
2021
Stany Zjednoczone – Warsztaty wirtualne dla dyrektorów z inspektorii SUE i SUO
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE, SUO, SUO
2021
SG – Duszpasterstwo m?odzie?y i rodzina w Roku “Amoris Laetitia”
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny otwiera w Foggii nowy dom dla nieletnich zagro?onych
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2021
SG – “Don Bosco Global Youth Film Festival”: to jest twój festiwal!
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2021
W?ochy – Ks. Andrea Comino, salezjanin, pionier kszta?cenia zawodowego na Filipinach, w Kambod?y, Nigerii i Sudanie
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Indie – Nowa fala Covid-19 w Bangalore zwalczana w duchu solidarno?ci i oddania drugiemu
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2021
Hiszpania – Salezjanie organizuj? akcje letnie dla 13 tys. dzieci i m?odzie?y
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM, Estate Ragazzi
2021
Brazylia – Szczególny dzie? dla salezja?skiej wspólnoty z Meruri, która obchodzi?a 45 lat m?cze?stwa ks. Rudolfa Lunkenbeina i Simão Bororo
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | Martiri, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Rodolfo Lunkenbein, Simão Bororo, Eventi
2021
W?ochy – Ks. Andrea Comino, salezjanin, pionier kszta?cenia zawodowego na Filipinach, w Kambod?y, Nigerii i Sudanie
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Povertà, Nuova Presenza
2021
Polska – XXXI Mi?dzynarodowa Pielgrzymka do Matki Bo?ej Mi?osierdzia w Wilnie
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
Wenezuela – Spotkanie MGS
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Venezuela, VEN, VEN
2021
Sri Lanka – 400 rodzin potrzebuj?cych otrzymuje zestawy ?ywno?ciowe
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | Sri Lanka, LKC, LKC
2021
Paragwaj – Kard. Cristóbal López, salezjanin, z wizyt? w Concepción
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Cristóbal López
2021
Wp?yw pandemii na edukacj? i zatrudnienie m?odzie?y
Dane | 16-07-2021 łowo kluczowe | Giovani, Coronavirus
2021
Brazylia – 138 lat obecno?ci salezjanów w kraju
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Storia
2021
W?ochy – Salezja?ski charyzmat w instytucjach cywilnych. Burmistrz Andrii z wizyt? u Prze?o?onego Generalnego
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, IME, IME, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy, Personaggi illustri
2021
Stany Zjednoczone – ?wiatowy Dzie? Umiej?tno?ci M?odzie?y: salezjanie prowadz? ponad tysi?c o?rodków kszta?cenia techniczno-zawodowego na ca?ym ?wiecie
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Formazione Professionale, Togo, Sudan del Sud, AFE, AFE, AFO, AFO, FIN, FIN, ILE, ILE, Filippine, Filippine
2021
W?ochy – Wizyty znamienitych go?ci w Bazylice ?w. Jana Bosko w Rzymie zach?caj? do dalszej s?u?by na rzecz m?odzie?y
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICC, ICC, Italia, Italia, Alberto Lorenzelli
2021
Mozambik – Dzie? skupienia dla 75 cz?onków MGS
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | MOZ, MOZ, Mozambico
2021
Peru – Proces monitoringu i towarzyszenia salezja?skim szko?om
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2021
Papua-Nowa Gwinea – “S?uchaj, zastanów si? i ewangelizuj”
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Boliwia – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Boliwii
Dane | 15-07-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Argentyna – Projekt “Afrazados” doczeka? si? 11. edycji
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina, Solidarietà
2021
SG – Spojrzenie na XII Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich Azji i Oceanii
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2021
Uganda – Rany zadane przez Covid-19: sprawozdanie z Palabek
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rifugiati, Uganda, Missioni, Missioni, Missioni, AGL, AGL, Palabek, Coronavirus, Povertà, Salute, Missi
2021
2021
Nikaragua – O?rodek m?odzie?owy “Don Bosco” otwiera nowy warsztat mechaniki samochodowej
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua
2021
Indie – Certyfikat uznania za program pomocy “Don Bosco Anbu Illam”
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | INM, INM, India, India
2021
Tanzania – Seminarium “M?odzie? i media spo?eczno?ciowe”
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
Paragwaj – Rozpocz??a si? wizyta kard. Cristóbala Lópeza Romero, salezjanina
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Cristóbal López
2021
Republika Zielonego Przyl?dka – Wygl?d ko?cio?a Szko?y rzemios?a i zawodu
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Capo Verde, Chiesa
2021
SG – Potrzeba zaanga?owania si? w nauk? j?zyków
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2021
Demokratyczna Republika Konga – Po strachu po erupcji wulkanu Nyiragongo w Gomie planuje si? odbudow?
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Disastri
2021
W?gry – Znacz?ce inauguracje w mie?cie Kazincbarcika: dwa wa?ne budynki salezja?skie nabieraj? odpowiedniego kszta?tu
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Ungheria, UNG, UNG, Nuova Presenza, Personaggi illustri
2021
Polska – Kurs Animatora Salezja?skiego 2021
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | PLS, PLS
2021
Indie – Nowe metody zmechanizowanego uprawiania
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | INP
2021
Etiopia – Pierwsze ?luby pi?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | AET, AET, AET, AET
2021
Kolumbia – Ks. Carlos Josué Costa do Nascimento, salezjanin, zwyci?zc? edycji 2021 Nagrody “Padre Jaime”
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia, Premi e Riconoscimenti, Università
2021
Nigeria – Salezjanie wspieraj? edukacj? dziewcz?t i przedsi?biorczo?? kobiet
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Ragazze, AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2021
W?ochy – “Il mondo nuovo di Don Bosco”: film dokumentalny, który opowiada o “domu, który przyjmuje”
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Accoglienza minori, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ICP, ICP, Italia, Italia, Migranti
2021
SG – Karta To?samo?ci Salezja?skiej Szko?y w Ameryce
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, America Cono Sud, America Cono Sud, Interamerica, Interamerica, RMG, RMG, RMG, Scuole
2021
Brazylia – „M?odzie?owa Animacja Misyjna” obchodzi 10 lat dzia?alno?ci
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2021
Honduras – Rozpocz?to realizacj? projektu na rzecz m?odzie?y
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Honduras, Honduras
2021
SG – “Przyja??”: temat nowego filmiku wideo z cyklu “CaglieroLIFE”
Dane | 09-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Italia, Italia
2021
SG – “Przyja??”: temat nowego filmiku wideo z cyklu “CaglieroLIFE”
Dane | 09-07-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2021
Malta – Salezjanie troszcz? si? o m?odych uchod?ców. Historia Brhane
Dane | 09-07-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, Rifugiati, MLT, MLT, MLT, MLT, Malta, Malta, Malta, Malta, Migranti, Migranti
2021
ONZ – Dobre praktyki salezja?skie na Politycznym Forum Wysokiego Szczebla ONZ
Dane | 09-07-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Eventi, ONU, Sviluppo
2021
2021
2021
W?ochy – Ks. Andrea Bozzolo mianowany nowym rektorem Papieskiego Uniwersytetu Salezja?skiego
Dane | 09-07-2021 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Nomine, Andrea Bozzolo, Mauro Mantovani
2021
Hiszpania – Salezja?ska szko?a z Pampeluny zwyci??a w Krajowym Konkursie Prototypów “Siemensa”
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, Tecnologie, Scienze, Scuole, Studenti, Premi e Riconoscimenti
2021
Uganda – Przekazanie ?ywno?ci najbardziej potrzebuj?cym w czasie lockdownu i druga fala Covid-19
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Coronavirus, Solidarietà
2021
SG – G?ówna Komisja ESA: ocena pracy oraz program wsparcia Globalnego Paktu Edukacyjnego
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Educazione, America Cono Sud, America Cono Sud, Interamerica, Interamerica, RMG, RMG, RMG
2021
Brazylia – Oratorium w walce z narkomani?: powstaje salezja?ska placówka w Cruzeiro do Sul
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Meksyk – Dwaj salezjanie diakoni wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, MEM, MEM, Messico, Messico
2021
W?ochy – Rekolekcje dla dyrektorów i katechetów z o?rodków kszta?cenia zawodowego
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Papua-Nowa Gwinea - “Don Bosco Technological Institute” przeciwko przemocy wobec kobiet
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Albania – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Dritana Bushiego
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, IME, IME, Albania, Albania
2021
Prokura Misyjna “Por los Jóvenes-Don Bosco” w liczbach
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Argentina, Argentina, Argentina, Argentina
2021
Indie – Salezja?ski o?rodek m?odzie?owy przekszta?cony na o?rodek opieki nad chorymi na Covid-19
Dane | 07-07-2021 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2021
Indie – Salezja?ski o?rodek m?odzie?owy przekszta?cony na o?rodek opieki nad chorymi na Covid-19
Dane | 07-07-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ILE, ILE, Italia, Italia, Tecnologie, Scienze
2021
Indie – Salezja?ski o?rodek m?odzie?owy przekszta?cony na o?rodek opieki nad chorymi na Covid-19
Dane | 07-07-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ILE, ILE, Italia, Italia, Tecnologie, Scienze
2021
Indie – Salezja?ski o?rodek m?odzie?owy przekszta?cony na o?rodek opieki nad chorymi na Covid-19
Dane | 07-07-2021 łowo kluczowe | INS, INS, India, India, Coronavirus, Salute
2021
Urugwaj – Otwarto sypialni? dla bezdomnych w salezja?skiej szkole im. Piusa IX w Montevideo
Dane | 07-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Uruguay, URU, URU, Senzatetto, Solidarietà
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. komunikacji spo?ecznej regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 07-07-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Europa Centro Nord, Europa Centro Nord, RMG, RMG, RMG, Roman Jachimowicz, Gildasio dos Santos Mendes
2021
2021
Korea Po?udniowa – Rodzina Salezja?ska wychodzi na ulice Seulu
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Suore della Carità di Gesù, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Ambiente, Creato
2021
W?ochy – Sympozjum na temat ubóstwa edukacyjnego i otwarcie rodzinnego domu dziecka dla nieletnich: “Casa Gio”
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Salute, Università
2021
W?ochy – Sympozjum na temat ubóstwa edukacyjnego i otwarcie rodzinnego domu dziecka dla nieletnich: “Casa Gio”
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | Repubblica Centrafricana, Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, ATE, ATE
2021
W?ochy – Sympozjum na temat ubóstwa edukacyjnego i otwarcie rodzinnego domu dziecka dla nieletnich: “Casa Gio”
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani a Rischio Sociale, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, IME, IME, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy
2021
W?ochy – “Kochani i wezwani”: Spotkanie Krajowego Sekretariatu MGS
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Italia, Italia
2021
Kenia – “Don Bosco Boys’ Town” uczestniczy w “International Educational Expo”
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2021
Fid?i – Wspólnota salezja?ska z Suvy pomaga rodzinom
Dane | 06-07-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2021
Hiszpania – Carlo Gastini, poeta z Valdocco (1833-1902)
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Libri, Exallievi, Storia
2021
Hiszpania – Carlo Gastini, poeta z Valdocco (1833-1902)
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Spagna, Exallievi, Storia
2021
Boliwia – “Damas Salesianas” daj? wyraz swojej mi?o?ci do ludzi
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Damas Salesianas, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Solidarietà, Coronavirus
2021
Indie – “Don Bosco Anbu Illam”: edukacja holistyczna w towarzyszeniu dzieciom ulicy
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Procure Missionarie, Procure Missionarie, INM, INM, India, India
2021
W?ochy – Doroczne rekolekcje Rady Generalnej
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Esercizi Spirituali, Italia, Italia, Consiglio Generale
2021
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Jeana Claude Asifiwe
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, AGL, AGL
2021
Tajlandia – Siostry S?u?ebnice Niepokalanego Serca Maryi pomagaj? potrzebuj?cym
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | THA, THA, Coronavirus
2021
W?ochy – Spotkanie formatorów W?och-Bliskiego Wschodu
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Italia, Italia
2021
Rwanda – Ubóstwo znoszone z godno?ci?: dziennik z podró?y do Rwandy
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Psicologia
2021
Rwanda – Ubóstwo znoszone z godno?ci?: dziennik z podró?y do Rwandy
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Rwanda, Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AGL, AGL
2021
Chile – Drugie seminarium sekretariatu duszpasterstwa m?odzie?owego obszaru po?udniowego
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, SEPSUR, Scuole
2021
Indie – Raport salezja?skiej inspektorii Bangalore dotycz?cy inicjatyw zwi?zanych z Covid-19 w czerwcu
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2021
SG – Z now? wizj? dotycz?c? przysz?o?ci: spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG
2021
2021
Burundi – Pielgrzymka do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Portugalia – ?wi?to Inspektorii i ?luby wieczyste
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Portogallo, Professioni Perpetue, POR, POR
2021
Meksyk – ?wi?cnia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Diaconali, MEG, MEG, Messico, Messico
2021
Mjanma – Spotkanie ukierunkowania powo?aniowego
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2021
Akcje letnie w salezja?skich dzie?ach
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Estate Ragazzi
2021
Filipiny – Inspektoria FIN omawia przysz?o?? salezja?skiej edukacji podstawowej
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Paolo Albera
2021
Filipiny – Inspektoria FIN omawia przysz?o?? salezja?skiej edukacji podstawowej
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Don Bosco International, Europa, Miguel Angel Garcia Morcuende, Don Bosco International, Europa, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Filipiny – Inspektoria FIN omawia przysz?o?? salezja?skiej edukacji podstawowej
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Educazione, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Scuole, Eventi
2021
Boliwia – Salezja?skie stacje radiowe ujednolicaj? swoje sygna?y analogowe i zaczynaj? nadawa? cyfrowo
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Radio
2021
W?ochy – ADMA Primaria bierze udzia? w letnich rekolekcjach w kontek?cie rodziny
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | ADMA, ADMA Famiglia, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Watykan – Nihil obstat Stolicy Apostolskiej w sprawie rozpocz?cia procesu Very Grity, osoby ?wieckiej, salezjanki wspó?pracownicy
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Vera Grita
2021
Meksyk – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, MEG, MEG, Messico, Messico
2021
Chorwacja – Dwaj nowi salezjanie kap?ani wy?wi?ceni w Zagrzebiu
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Sacerdotali, CRO, CRO, CRO, CRO, Croazia, Croazia, Croazia, Croazia
2021
Hiszpania – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Spagna, Professioni Perpetue, SSM, SSM
2021
Polska – 40. rocznica koronacji obrazu Matki Bo?ej Ró?anostockiej
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
Indie – Salezjanie z Dimapur dostarczaj? ?ywno?? rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | IND, IND, India, India
2021
“Grigio”, pies, który chroni? Ksi?dza Bosko
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Don Bosco
2021
Namibia – Kolejny sukces inicjatywy “Czysta woda”
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, ZMB, ZMB, Namibia, Acqua
2021
Chile – Drugi sezon “Llave de Fe”
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Musica, Musica, Arte, Arte, CIL, CIL, CIL, CIL, Cile, Cile, Cile, Cile
2021
Watykan – “Czym? gorszym od tego kryzysu jest tylko dramat zmarnowania go”
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Alessanda Smerilli, Papa Francesco, Lavoro
2021
Indie – “O?ywia nas nadzieja”: XII Kongres BWS Azji i Oceanii skupia si? na delegatach, m?odych by?ych wychowankach i pracy w sieci
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, Eventi
2021
Wenezuela – ?wi?to Wierno?ci
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
Polska – Wr?czenie krzy?y misyjnych 15 wolontariuszom
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2021
Demokratyczna Republika Konga – XI edycja Festiwalu Teatrów Szkolnych
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia trzech salezjanów
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Diaconali, SUE, SUE
2021
W?ochy – Studenci Mi?dzynarodowego Instytutu „Don Bosco” w Turynie – Crocetta
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2021
Hiszpania – Kiedy droga do samodzielno?ci prowadzi przez warsztaty dla pracowników hoteli
Dane | 29-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Piattaforme Sociali Salesiane, Lavoro
2021
W?ochy – Redakcja “Note di Pastorale Giovanile” odbywa spotkanie, przeprowadza rozeznanie i planuje swoj? przysz?? dzia?alno??
Dane | 29-06-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Italia, Italia
2021
Kambod?a – “Don Bosco Home” w Sihanoukville: przysta? nadziei dla nieletnich zagro?onych
Dane | 29-06-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Bambini di Strada, Missioni Don Bosco, Missioni Don Bosco, THA, THA, THA, THA, Cambogia, Cambogia, Cambogia, Cambogia
2021
Mjanma – ?wi?cenia kap?a?skie szóstki salezjanów diakonów
Dane | 29-06-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM
2021
2021
Ekwador – “Ku stale rosn?cemu «my»”: Salezja?ska Sie? Spo?eczna Ameryki i migracja w Ameryce
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Rete America Sociale Salesiana, Migranti
2021
Rwanda – Salezja?ski “Green Club” stawia czo?a kryzysowi na obszarach wiejskich
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Rwanda, Missioni Don Bosco, AGL, AGL, Ambiente, Creato
2021
SG – Minister turystyki Malty z wizyt? u Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Malta, Malta
2021
SG – M?odzi odkrywaj? nowy sposób komunikacji: kody cyfrowe, j?zyk sztuki, logika gier
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Republika Zielonego Przyl?dka – ?luby wieczyste Eustáquio Soares
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, POR, POR, Capo Verde
2021
Hiszpania – M?odzi staj? si? bohaterami swoich gier wideo
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, Scuole
2021
S?owenia – Spotkanie inspektorialne po roku restrykcji
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | SLO, SLO
2021
Izrael – ?wi?cenia diakonatu 14 salezja?skich kleryków
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, MOR, MOR
2021
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Cyrila Vincenta Saldany Noela
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
Kenia – Rozpoczynaj? si? zaj?cia w “Don Bosco Boys’ Town Convergent Media Centre”
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2021
Mozambik – Dzie? skupienia cz?onków MGS ze ?rodkowej cz??ci kraju
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MOZ, MOZ, Mozambico
2021
Polska – Konsekracja salezja?skiego ko?cio?a pw. ?w. Rafa?a Kalinowskiego w E?ku
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
SG – ?wi?to Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia
2021
SG – “O?ywia nas nadzieja”: prezentacja “Salezja?skiej Mapy” 2021
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2021
Niemcy – Wizyta Prze?o?onego Inspektorii Krakowskiej
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Salesiani, PLS, PLS, Germania, Germania
2021
2021
W?ochy – Wirtualne zwiedzanie Bazyliki Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 24-06-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Basilica Maria Ausiliatrice
2021
SG – 80. rocznica ?mierci czterech salezjanów zamordowanych w obozie Auschwitz
Dane | 24-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, Santità Salesiana, Martiri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego do uczestników XII Mi?dzynarodowego Kongresu BWS Regionu Azja i Oceania
Dane | 24-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Exallievi, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG
2021
W?ochy – Rekolekcje salezjanów inspektorii s?owe?skiej na Valdocco
Dane | 24-06-2021 łowo kluczowe | SLO, SLO, Italia, Italia, Valdocco
2021
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Micha?a Jeszke
Dane | 24-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, Ordinazioni Sacerdotali, PLN, PLN
2021
2021
Demokratyczna Republika Konga – Przes?anie ks. Basañesa, skierowane do salezjanów i m?odzie?y: “Kocha?, poznawa? i s?u?y? Ksi?dzu Bosko”
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Giuseppe Cafasso
2021
Demokratyczna Republika Konga – Przes?anie ks. Basañesa, skierowane do salezjanów i m?odzie?y: “Kocha?, poznawa? i s?u?y? Ksi?dzu Bosko”
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guillermo Basañes
2021
Argentyna – Ojciec jak ?wi?ty Józef
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Argentina, Argentina, San Giuseppe
2021
Sudan Po?udniowy – Gladys, najpierw m?oda uchod?czyni, a potem kierowca na us?ugach ONZ
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, Sudan del Sud, Uganda, AFE, AFE, AGL, AGL, ONU
2021
SG – Nowy numer “Ricerche Storiche Salesiane”
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | ISS, RMG, RMG, RMG, Storia, Ricerche Storiche Salesiane
2021
Brazylia – Krajowe spotkanie online formatorów salezja?skich
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Filipiny – Formowa? przysz?ych salezjanów jako animatorów Laudato si’
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2021
W?ochy – Inauguracja kompleksu sportowego “Don Bosco” w Perugii
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Brazylia – Przybycie pierwszych salezjanów misjonarzy do miasta Cuiabá
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile
2021
Brazylia – Salezja?skie Forum po?wi?cone Globalnemu Paktowi Edukacyjnemu gromadzi ponad 1200 nauczycieli i uczniów
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | Educomunicazione, Educazione, Brasile, Brasile, Eventi, Rete Salesiana Brasile, Scuole, Papa Francesco
2021
Mali – Salezjanie w sytuacji pandemii: “Musimy by? u boku najbardziej potrzebuj?cych ludzi m?odych i ich rodzin”
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, Missioni, Missioni, Missioni, AFO, AFO, Mali, Mali, Bosco Global
2021
W?ochy – Zaczyna si? droga formacyjna dla kandydatów na cz?onków ADMA Primaria na Valdocco
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | ADMA, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Polska – 40-lecie dzia?alno?ci Salezja?skiego O?rodka Misyjnego w Warszawie
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, Missioni, Missioni, Missioni, PLE, PLE, Procura Missionaria Salesiana Varsavia
2021
Sierra Leone – Dzie?o “Don Bosco Fambul” obchodzi Dzie? Dziecka Afryka?skiego
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone
2021
Hiszpania – ?luby wieczyste trójki salezjanów
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, Professioni Perpetue, SMX, SMX
2021
Indie – Salezja?ska inspektoria Tiruchy udziela pomocy rodzinom potrzebuj?cym
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2021
Wenezuela – Salezja?skie duszpasterstwo m?odzie?owe znakiem nadziei dla m?odzie?y
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
W sieci przeciwko g?odowi: raport salezja?skiej inspektorii Belo Horizonte
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Francja – 15. edycja “Festiclip”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Cinema, FRB, FRB, Francia, Francia, Festival, Eventi
2021
Indie – Wychowywa? ewangelizuj?c: projekt “Edukacja i wychowanie katechistów do wiary”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Catechisti, Procure Missionarie, ING, ING, India, India, Laici
2021
W?ochy – Szpital dedykowany s?udze Bo?emu Nino Baglieri
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, CDB Volontari Con Don Bosco, Nino Baglieri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia
2021
Uganda – Z uchod?cami... ku stale rosn?cemu “my”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, Uganda, AGL, AGL, Palabek
2021
2021
Boliwia – Nowi cz?onkowie m?odzie?owej ADMA w Portachuelo
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | ADMA Giovani, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
D.R. Konga – Dzie? Dziecka Afryka?skiego w “Don Bosco Gahinja”
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
W?ochy – Kardyna? Amato udzieli? ?wi?ce? diakonatu dziewi?ciu salezja?skim klerykom
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, ICC, ICC, Italia, Italia, Angelo Amato, Gildasio dos Santos Mendes, Ivo Coelho
2021
?Hiszpania – Salezja?skie Platformy Spo?eczne zach?caj? do przyj?cia s?owem i bratersk? rozmow?
Dane | 18-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, Rifugiati, Piattaforme Sociali Salesiane
2021
Tajlandia – “Wszyscy p?yniemy t? sam? ?odzi?”. Zjednoczona Rodzina Salezja?ska pomaga tym, którzy cierpi? z powodu Covid-19
Dane | 18-06-2021 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA, Coronavirus
2021
SG – Kurs formacji i towarzyszenia dla nowych prze?o?onych inspektorii
Dane | 18-06-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Corso Ispettori
2021
Belgia – Dwunastu ludzi m?odych przemierzy Alpy a? po miejsca zwi?zane z Ksi?dzem Bosko
Dane | 18-06-2021 łowo kluczowe | BEN, BEN, Belgio, Belgio
2021
Ekwador – ?wi?to Inspektorii w ko?ciele Maryi Wspomo?ycielki w La Tola
Dane | 18-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, ECU, ECU, ECU, ECU
2021
2021
Polska – Odznaczenie “Benemerenti” dla ks. prof. Tadeusza Biesagi SDB
Dane | 18-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2021
SG – XII Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich z Azji i Oceanii
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Catechesi, Catechisti, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2021
SG – XII Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich z Azji i Oceanii
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG, Eventi
2021
Mozambik – Czysta woda dla Szko?y wy?szej “Dom Bosco” w Maputo
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, MOZ, MOZ, Mozambico, Acqua
2021
Salwador – “UDB” otwiera nowe pomieszczenia, by podnie?? poziom studiów w zakresie rehabilitacji fizycznej i wzmocni? badania
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Università, Ricerca, Disabilità
2021
SG – Spotkanie Regionalnych Koordynatorów Komunikacji Spo?ecznej
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
W?ochy – Spotkanie MGS: #missionari
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, INE, INE, Italia, Italia
2021
Republika Czeska – Ceremonia rozes?ania 15 m?odych wolontariuszy misyjnych
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP, CEP
2021
Brazylia – 25-lecie Oratorium Synów Ksi?dza Bosko w Rondonópolis
Dane | 17-06-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Francja – Spotkanie oceny i planowania sieci “Don Bosco Action Sociale”
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia, Eventi, Opzione Preferenziale
2021
Indie – Rodzina Salezja?ska z Hyderabadu: karetka pogotowia i liczne inicjatywy na rzecz chorych na Covid-19 i wszystkich potrzebuj?cych
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Exallievi, INH, INH, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2021
Kolumbia – “Ciudad Don Bosco”: m?odzi Kolumbijczycy w kierunku zrównowa?onej gospodarki
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, COM, COM, Colombia, Colombia, Ciudad Don Bosco, Bambini Soldato, Laudato Si, Ambiente, Creato
2021
Peru – “Salezja?ska solidarno?? w Amazonii”
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Coronavirus, Solidarietà
2021
Papua-Nowa Gwinea – Misyjny projekt solidarno?ci „DBTS” z Gabutu
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezja?skich kleryków
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, PAR, PAR, Argentina, Argentina
2021
Hiszpania – Spotkanie salezja?skich asystentów z dwóch inspektorii hiszpa?skich
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2021
Sri Lanka – “Don Bosco Sri Lanka” pomaga wdowom wojennym
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Sri Lanka, LKC, LKC
2021
Portugalia – Ks. Micha? Rua z wizyt? w koled?u “Coração Sagrado” w Laranjeiras
Dane | 16-06-2021 łowo kluczowe | Portogallo, Michele Rua, POR, POR
2021
Mjanma – Obj?cie urz?du dyrektora salezja?skiego prenowicjatu w Thibaw
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar
2021
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 9 kleryków salezja?skich
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Indie – Zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna w salezja?skiej inspektorii Kalkuty
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Polska – Po?wi?cenie Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego „Górka”
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS, Nuova Presenza
2021
Indie – ?aden szczyt nie jest nieosi?galny: salezjanin wspó?pracownik na najwy?szym szczycie ?wiata
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, India, India, Nepal, Nepal, Sport, Testimonianza
2021
Boliwia – Salezja?ska praca na rzecz dzieci niedo?ywionych i ich matek
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Fame, Solidarietà
2021
Honduras – Sakra ks. bpa Guilléna Soto, salezjanina
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Honduras, Honduras, Walter Guillen Soto, Ordinazioni Episcopali, Vescovi
2021
List p?yn?cy z wdzi?cznego serca
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Salesiani, Oratorio, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
S?owacja – W kontek?cie obchodów 30-lecia Szko?y m?odzie? z ?yliny zdoby?a jedn? z nagród mi?dzynarodowego festiwalu filmowego
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Libri, Don Bosco, ICP, ICP, Italia, Italia, Scuole, Storia
2021
S?owacja – W kontek?cie obchodów 30-lecia Szko?y m?odzie? z ?yliny zdoby?a jedn? z nagród mi?dzynarodowego festiwalu filmowego
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Slovacchia, Cinema, SLK, SLK, Anniversari, Festival, Scuole
2021
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze wizyty ks. inspektora na placówkach we wschodniej cz??ci kraju
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guillermo Basañes
2021
W?ochy – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa w Bazylice “Sacro Cuore” wzniesionej przez Ksi?dza Bosko
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, ICC, ICC, Italia, Italia, Sacro Cuore
2021
SG – “Salezja?ski sakrament obecno?ci”: ukaza? si? trzeci filmik wideo z cyklu “Czas Kapitu?y 28”
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Giovani, RMG, RMG, RMG, CG28
2021
SG – Ks. “Roshan” Miranda mianowany czwartym prze?o?onym wizytatorii Sri Lanki
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Ispettori, Ispettori, Ispettori, LKC, LKC, LKC, LKC, LKC, LKC, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Nomine, Nomine, Nomine
2021
2021
Filipiny – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, FIN, FIN, LKC, LKC, MYM, MYM, PGS, PGS, Filippine, Filippine
2021
Polska – Kongres Wyborczy Salezjanów Wspó?pracowników Prowincji Krakowskiej
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, Salesiani Cooperatori, PLS, PLS
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Savino Pecoraro
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, IME, IME, Italia, Italia
2021
SG – Obchody Uroczysto?ci Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Sacro Cuore
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Figlie del Divin Salvatore, MEG, MEG, Messico, Messico, Scuole, Filiberto González
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Accompagnamento, Accompagnamento, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Luoghi Salesiani, Luoghi Salesiani, Luoghi Salesiani, ICP, ICP, ICP, ICP, ICP, ICP, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Anniversari, Anniversari, Anniversari
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Ispettori, BOL, BOL, RMG, RMG, RMG, Bolivia, Bolivia, Nomine
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, SLO, SLO, SLO, SLO, Slovenia, Slovenia
2021
Ekwador – Spotkanie online m?odych ludzi przekazu
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, ECU, ECU, ECU, ECU
2021
Indie – Byli wychowankowie z “Don Bosco Liluah” urz?dzili o?rodek podawania szczepie?
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | INC, INC, INC, INC, India, India, India, India
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Magno Fonzara Albuquerque
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Sacerdotali, BSP, BSP, BSP, BSP, Brasile, Brasile, Brasile, Brasile
2021
Come sono cambiati i dati della Congregazione dal primo numero del Cagliero11 a oggi
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Missioni, Missioni, Missioni
2021
Come sono cambiati i dati della Congregazione dal primo numero del Cagliero11 a oggi
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Salesiani, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni
2021
Filipiny – Dzie?o “Don Bosco” w Legazpi staje si? modelem rozwoju dla m?odzie?y z obszarów wiejskich
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Rurali, Sviluppo
2021
Togo – Kszta?ci? m?odych, by mogli znale?? godn? prac?
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Togo, AFO, AFO, Bosco Global, ONG, Sviluppo
2021
SG – “O?ywieni nadziej? w pracy w ramach salezja?skiej sieci”
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | Eventi, Rete America Sociale Salesiana, Eventi, Rete America Sociale Salesiana
2021
SG – 150 numer “Cagliero 11”!
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2021
Honduras – Misje parafialne na temat: «O?ywia nas nadzieja: „Oto czyni? wszystko nowe” (Ap 21,5)»
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, CAM, CAM, Honduras, Honduras, Honduras, Honduras
2021
Kenia – Pierwsze spotkanie po?rednie „SAAM”
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | AFE, AFE, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Kenya, Kenya
2021
Wyspy Salomona – Spotkanie wychowania do wiary dla ojców
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | PGS, PGS, PGS, PGS, Isole Salomone, Isole Salomone, Isole Salomone, Isole Salomone
2021
Portugalia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Diogo Almeidy
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | Portogallo, Portogallo, POR, POR, POR, POR
2021
Stany Zjednoczone – Darowizny, które otrzymuj? salezjanie w czasie pandemii, staj? si? ?ywno?ci? i ?rodkami ochrony dla najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Libri, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale
2021
2021
Stany Zjednoczone – Darowizny, które otrzymuj? salezjanie w czasie pandemii, staj? si? ?ywno?ci? i ?rodkami ochrony dla najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Stati Uniti, Stati Uniti, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Coronavirus, Coronavirus, Coronavirus
2021
Mjanma – Siostry Misjonarki Maryi Wspomo?ycielki Chrze?cijan cztery lata po przybyciu do tego kraju
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Suore Missionarie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar, Myanmar
2021
Maroko – Kard. López Romero, salezjanin, zach?ca chrze?cijan do bycia “sakramentem spotkania” w odniesieniu do s?siadów muzu?manów
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | Marocco, Marocco, Marocco, Marocco, Cardinali, Cristóbal López, Dialogo, Cardinali, Cristóbal López, Dialogo
2021
Haiti – Salezjanie i Ko?ció? na Haiti w ?a?obie: zmar? bp Ducange Sylvain, salezjanin, biskup pomocniczy Port-au-Prince
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, HAI, HAI, Haiti, Haiti, Haiti, Haiti, Vescovi, Coronavirus, Decessi, Sylvain Ducange, Vescovi, Coronavirus, Decessi, Sylvain Ducange
2021
2021
Chile – Warsztaty ewangelizacji cyfrowej i fotografii dla m?odych z MGS Ekwadoru
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Indie – Walka z Covid-19 ze strony “Bosco Gramin Vikas Kendra”
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 09-06-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Indie – Inspektoria Bangalore i NGO “BREADS” na pierwszej linii pomocy ofiarom pandemii
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2021
SG – Nowy filmik wideo z serii “CaglieroLIFE”
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2021
Peru – “Priorytetem ludzie m?odzi, najbiedniejsi, osoby w trudnej sytuacji spo?ecznej i podatne na zagro?enia”
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Perù, Giovani a Rischio Sociale, PER, PER
2021
Madagaskar – Wsparcie ?ywno?ciowe dla potrzebuj?cej m?odzie?y
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Fame, Povertà
2021
SG – Trzy sesje szkoleniowe z cyklu “Wychowanie do mi?o?ci: uczuciowo?? i seksualno??. Jak towarzyszy? m?odzie?y”
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Eventi, Affettività
2021
Brazylia – Rozpoczyna si? kampania szczepienia w salezja?skiej szkole w Parnamirim
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Coronavirus
2021
Indonezja – Innowacyjny program recyklingu odpadów
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Postnoviziati, Indonesia, Indonesia, Laudato Si
2021
Papua-Nowa Gwinea – Zako?czenie obchodów miesi?ca maryjnego
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | PGS, PGS, Maria Ausiliatrice
2021
Hiszpania – Kardyna? Osoro udzieli? ?wi?ce? diakonatu trzem klerykom i kap?a?skich jednemu diakonowi
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Diaconali
2021
Chile – Biuletyn Salezja?ski w Ameryce: spotkanie szkoleniowo-rozwojowe
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, America Cono Sud, America Cono Sud, Interamerica, Interamerica, ANT, ANT, CIL, CIL, ECU, ECU, Argentina, Argentina, Brasile, Brasile, Cile, Cile, Eventi
2021
Wietnam – Szczera rozmowa z nowym prze?o?onym inspektorii Wietnamu-Mongolii
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Vietnam, Ispettori, VIE, VIE
2021
Belgia – Kim Gevaert, lekkoatletka, medalistka olimpijska: “Szko?a ‘Don Bosco’ zawsze wierzy?a w talent ka?dego ucznia”
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Exallievi, BEN, BEN, Belgio, Belgio, Sport, Personaggi illustri
2021
Stany Zjednoczone – ?wiatowy Dzie? Ochrony ?rodowiska: globalne zaanga?owanie salezjanów w trosk? o Stworzenie
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Pakistan, Procure Missionarie, Procure Missionarie, FIN, FIN, FIS, FIS, INN, INN, IME, IME, Ambiente, Creato
2021
Hiszpania – 65 lat obecno?ci salezjanów w Cabezo de Torres
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2021
Indie – O?rodek “Don Bosco Nava Nirman” pomaga potrzebuj?cym
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2021
Kamerun – ?luby wieczyste szóstki salezjanów
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | ATE, ATE, Camerun, Camerun, Professioni Perpetue
2021
Ekwador – 125 lat koled?u “Don Bosco – La Tola”
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2021
Stany Zjednoczone – Salezjanie i Mi?dzynarodowy Dzie? Niewinnych Dzieci B?d?cych Ofiarami Agresji
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Pascual Chávez
2021
Stany Zjednoczone – Salezjanie i Mi?dzynarodowy Dzie? Niewinnych Dzieci B?d?cych Ofiarami Agresji
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Giovani a Rischio Sociale, AFW, AFW, COM, COM, MEG, MEG, Colombia, Colombia, Liberia, Liberia, Messico, Messico, Sierra Leone, Bambini Soldato
2021
Hiszpania – Laudato si’: od s?ów do czynów
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Misiones Salesianas, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Laudato Si, Ambiente, Creato, Eventi
2021
Indonezja – M?ody mistrz badmintona daje wzruszaj?ce chrze?cija?skie ?wiadectwo w czasie salezja?skiego programu
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia, Sport, Testimonianza, Personaggi illustri
2021
W?ochy – Tom z listami okólnymi ks. Cháveza do salezjanów
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Pascual Chávez
2021
Korea Po?udniowa – Byli wychowankowie salezja?scy obchodz? miesi?c po?wi?cony Maryi
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina, Ambiente, Creato
2021
Korea Po?udniowa – Byli wychowankowie salezja?scy obchodz? miesi?c po?wi?cony Maryi
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Educazione, Giovani a Rischio Sociale, PGS, PGS
2021
Korea Po?udniowa – Byli wychowankowie salezja?scy obchodz? miesi?c po?wi?cony Maryi
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Exallievi, KOR, KOR
2021
Brazylia – Ks. W?adys?aw Klinicki obchodzi 107. rocznic? urodzin
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
Bu?garia – ?wi?to parafialne w Starej Zagorze
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Bulgaria, Bulgaria, Parrocchie
2021
Sudan Po?udniowy – ?wiadectwo ks. Nakholi: “S?u?enie ubogiej m?odzie?y, zw?aszcza tr?dowatym z Tonj, da?o mi wiele szcz??cia”
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | Sudan del Sud, AFE, AFE, ZMB, ZMB, Malawi, Malawi
2021
Indie – Opieka, po?ywienie i blisko?? ludzka: zaanga?owanie salezjanów w czasie pandemii obejmuje wszystko
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | INB, INB, INK, INK, INT, INT, India, India, Coronavirus, Solidarietà, Salute
2021
Portugalia – Zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna w inspektorii portugalskiej
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Portogallo, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, Gildasio dos Santos Mendes, Visita Straordinaria
2021
Brazylia – Dobroczy?cy pomagaj? autochtonom w trudno?ciach zwi?zanych z pandemi?
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Indigeni, Coronavirus, Fame, Povertà, Solidarietà
2021
W?gry – ?wi?cenia kap?a?skie diakona László K?váriego
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG
2021
Paragwaj – Zmotoryzowana procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | PAR, PAR, Maria Ausiliatrice
2021
Polska – 20. „Orawa Dzieciom Afryki”
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | Polonia, Missioni, Missioni, Missioni, PLS, PLS
2021
Niektóre liczby dotycz?ce ADMA
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | Exallievi, ADMA, Don Bosco
2021
Korea Po?udniowa – “Co zmieni?o si? w twoim ?yciu, odk?d pozna?e? ADMA?”. Nowi cz?onkowie odpowiadaj?
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Korea Po?udniowa – “Co zmieni?o si? w twoim ?yciu, odk?d pozna?e? ADMA?”. Nowi cz?onkowie odpowiadaj?
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, ADMA, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2021
Zambia – W klimacie rado?ci i wdzi?czno?ci zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna w wizytatorii ZMB
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | Zambia, ZMB, ZMB, Visita Straordinaria, Václav Klement
2021
Korea Po?udniowa – “Co zmieni?o si? w twoim ?yciu, odk?d pozna?e? ADMA?”. Nowi cz?onkowie odpowiadaj?
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | ADMA, Corea del Sud, Corea del Sud
2021
Hiszpania – Prezentacja ksi??ki “Acompañar a jóvenes”
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, Libri, Giovani
2021
D.R. Konga – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Lubumbashi
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Rozes?anie misjonarzy 2021
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP
2021
Siamo Carlos e Loli e abbiamo avuto la fortuna di nascere in una famiglia cristiana
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | Zambia, Rifugiati, Missioni, Missioni, Missioni
2021
Siamo Carlos e Loli e abbiamo avuto la fortuna di nascere in una famiglia cristiana
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Italia, Italia
2021
W?ochy – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Pèreza Godoya w inspektorii W?och Po?udniowych
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | Catechesi, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Eventi
2021
W?ochy – Zako?czenie wizytacji nadzwyczajnej ks. Pèreza Godoya w inspektorii W?och Po?udniowych
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Visita Straordinaria, Juan Carlos P?rez Godoy
2021
Stany Zjednoczone – ?wiatowy Dzie? Rodziców: salezjanie wspieraj? rodziców w ich roli wychowawczej i spo?ecznej
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Portogallo, Famiglia, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFC, AFC, ANG, ANG, POR, POR, Angola, Angola, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Demokratyczna Republika Konga – Po?ród strachu i rozpaczy: ludzie, którzy opu?cili Gom?, zaczynaj? do niej wraca?
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Disastri
2021
Brazylia – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Aracaju
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Maria Ausiliatrice
2021
Tajlandia – Zaanga?owanie by?ych wychowanków salezja?skich na rzecz rodzin dotkni?tych pandemi?
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | Exallievi, THA, THA, Coronavirus
2021
Hiszpania – Ks. Pascual Chávez Villanueva spotyka si? z salezjanami w formacji pocz?tkowej
Dane | 01-06-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2021
SG – List ks. Josepha Thinha Phouca z okazji uroczysto?ci Zes?ania Ducha ?wi?tego i Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2021
Stany Zjednoczone – “Salesian Missions” i “Laudato si`”
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Solidarietà, Laudato Si, Ambiente, Creato
2021
Filipiny – Dom rekolekcyjny “Don Bosco” w Lawaan: dom dla bohaterów walki z Covid-19
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine, Coronavirus, Salute
2021
Paragwaj – Krzyk pasterza, ujmuj?cego si? za swoim ludem: bp Escobar Ayala, salezjanin, domaga si? szczepionek i pracy dla ludno?ci Chaco Paraguayo
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Gabriel Narciso Escobar Ayala, Povertà, Coronavirus
2021
SG – “Maryja, przekazicielka w ?yciu Jezusa i pierwszej wspólnoty”
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Maria, Gildasio dos Santos Mendes
2021
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia diakonatu kl. Petera Duoca Le
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, SUO, SUO
2021
Tanzania – Tydzie? umiej?tno?ci technicznych z inicjatywy “Don Bosco Iringa”
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Tanzania, Africa, Africa
2021
Argentyna – 120 lat salezja?skiego dzie?a w Rodeo del Medio
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Argentina, Argentina
2021
W?ochy – “To czy?cie na moj? pami?tk?” (?k 22,19). ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Demokratyczna Republika Konga – Po erupcji wulkanu zarz?dzono ca?kowit? ewakuacj? wielu dzielnic Gomy
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Disastri
2021
W?ochy – 40 lat po zamachu “BR”, pan Magagna wspomina
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, ICC, ICC, Italia, Italia, Violenze, Anniversari
2021
Peru – Ods?oni?cie tablicy pami?tkowej i “b??kitnej tarczy” UNESCO w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki w Limie
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Perù, Arte, PER, PER, Eventi, Maria Ausiliatrice, Basilica Maria Ausiliatrice
2021
Portugalia – Ks. Mendes w Funchal, Fatimie i Manique
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Portogallo, Portogallo, POR, POR, POR, POR, Visita Straordinaria, Consiglio Generale, Gildasio dos Santos Mendes, Visita Straordinaria, Consiglio Generale, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Salwador – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Santa Tecla
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
Nigeria – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2021
Indie – “Jedzenie na kó?kach” z inicjatywy “Bosco Delhi”
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2021
Obchody ku czi Maryi Wspomo?ycielki na ?wiecie
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, Maria Ausiliatrice
2021
Korea Po?udniowa – Lokalne przedsi?biorstwo przekazuje 100 tys. maseczek inspektorii KOR z przeznaczeniem dla potrzebuj?cych na ca?ym ?wiecie
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Coronavirus, Donazioni
2021
Indie – Wspólnota, która leczy: odpowied? Stowarzyszenia By?ych Wychowanków Salezja?skich na pandemi? Covid-19
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Exallievi, INN, INN, India, India, Coronavirus
2021
W?ochy – “Nowa Wiosna” czeka Stowarzyszenie Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Italia, Italia
2021
Brazylia – Zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna ks. Romero w inspektorii BRE
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Visita Straordinaria, Gabriel Romero
2021
Chorwacja – Radca ds. formacji z wizyt? w inspektorii CRO
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, CRO, CRO, Croazia, Croazia, Ivo Coelho
2021
Polska – 5 nowych salezjanów kap?anów
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, Ordinazioni Sacerdotali, PLE, PLE, PLS, PLS
2021
Pakistan – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Lahaur
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
Australia – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Australia, Australia
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu salezjanina Adaila Brito
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Wietnam – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii wietnamskiej
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2021
Hiszpania – Ks. Alejandro Guevara: “Rodzina Salezja?ska jest rodzin? maryjn? i nie mo?na jej zrozumie? bez obecno?ci Maryi”
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, ADMA, Alejandro Guevara, Maria Ausiliatrice
2021
Stany Zjednoczone – Ceremonia rozpocz?cia budowy “O?rodka Maryi Wspomo?ycielki” w Los Angeles
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO, Maria Ausiliatrice
2021
Brazylia – Salezja?ska Sie? Brazylii promuje kampani? “W sieci przeciw g?odowi”
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Brasile, Brasile, Fame, Coronavirus, Rete Salesiana Brasile
2021
Demokratyczna Republika Konga – “SOS” po erupcji wulkanu Nyiragongo w Gomie
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Disastri
2021
Belgia – “Kszta?cenie zawodowe na rzecz edukacji integralnej i w??czaj?cej w Europie: wychowywa? i podnosi? kwalifikacje nowego pokolenia EU i nie tylko”
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione Professionale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Belgio, Belgio, Eventi, Don Bosco International, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu salezjanina Douglasa Péreza
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Burundi – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Indie – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów z inspektorii Hyderabadu
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, INH, INH, India, India
2021
Papua-Nowa Gwinea – Pod p?aszczem Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Izrael – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, MOR, MOR, Israele, Israele
2021
120 nowych nowicjuszy w Regionie Azja Po?udniowa
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Noviziati, Asia Sud, Asia Sud, Novizi
2021
Uganda – W Palabek powsta?a pierwsza grupa ADMA
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Libri, Maria, Dialogo, ELLEDICI
2021
Uganda – W Palabek powsta?a pierwsza grupa ADMA
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Uganda, Uganda, AGL, AGL, AGL, AGL
2021
Wielka Brytania – Inspektorialny Dzie? Studium nad Duszpasterstwem M?odzie?owym i Powo?aniowym
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2021
Haiti – Arcybiskup Port-au-Prince odwiedza Instytut Filozoficzny ?w. Franciszka Salezego
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
S?owenia – Solidarno?? na rzecz stypendiów szkolnych
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2021
Indie – Ogromne i ró?norodne zaanga?owanie salezja?skie w walk? z Covid-19
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | INN, INN, INB, INB, INC, INC, INK, INK, INM, INM, India, India, Coronavirus
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Rodzina Salezja?ska jest prowadzona przez Ducha ?wi?tego”
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Consulta Mondiale FS, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play
2021
SG – Spotkanie “SepSur” – Sektora szkolnego
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Educazione, America Cono Sud, America Cono Sud, RMG, RMG, RMG, Scuole
2021
Honduras – “Stopy Maryi Wspomo?ycielki”. Refleksja maryjna bpa Waltera Guilléna Soto, salezjanina
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Honduras, Honduras, Walter Guillen Soto, Vescovi, Maria, Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki 2021: w umiarkowaniu i w nadziei
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Festa di Maria Ausiliatrice
2021
W?ochy – Msza ?w. w Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Maria Ausiliatrice, Torino
2021
Paragwaj – Morska procesja ku czci Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
2021
Polska – ?wi?cenia diakonatu trzech kleryków z Inspektorii Warszawskiej
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, PLE, PLE, PLE, PLE
2021
SG – Salezja?scy formatorzy z czterech regionów spotkali si? w Siedzibie Generalnej Salezjanów
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Formazione, San Francesco di Sales, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Sacro Cuore, Ivo Coelho, Eventi
2021
W?ochy – Ko?ció? jest “córk?” Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Valdocco, Maria Ausiliatrice
2021
Belgia – Szko?a “Don Bosco” w Sint-Pieters-Woluwe
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Educazione, BEN, BEN, Belgio, Belgio, Scuole
2021
Watykan – Ks. Felice Canelli czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Venerabilitá, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Felice Canelli
2021
W?ochy – Prze?y? Wigili? Uroczysto?ci Maryi Wspomo?ycielki i Uroczysto?? Pi??dziesi?tnicy na Valdocco
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Consulta Mondiale FS, Italia, Italia, Festa di Maria Ausiliatrice, Joan Llu?s Play, Maria Ausiliatrice, Valdocco
2021
W?ochy – Rozpocz?cie Uroczysto?ci ku czci Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, Maria Ausiliatrice, Torino
2021
W?ochy – Prezentacja IX tomu krytycznego wydania “Listów” Ksi?dza Bosko
Dane | 21-05-2021 łowo kluczowe | ISS, Don Bosco, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2021
Timor Wschodni – Udost?pniono tymczasowe mieszkania dla przesiedle?ców dotkni?tych powodzi?
Dane | 21-05-2021 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Disastri, Virgilio do Carmo
2021
Liberia – Salezja?skie placówki misyjne na rzecz integralnego rozwoju ubogiej m?odzie?y w kraju
Dane | 21-05-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, AFW, AFW, AFW, AFW, Liberia, Liberia, Liberia, Liberia, Bambini Soldato, Bambini Soldato
2021
SG – Pan Pettenon SDB: “Gromadzenie funduszy oznacza podanie r?ki Opatrzno?ci, aby Bo?a troska o ludzi znalaz?a konkretny wyraz”
Dane | 21-05-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2021
Gwatemala – Ambasador Hiszpanii odwiedza O?rodek “P. Bartolomé Ambrosio SDB”
Dane | 21-05-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
2021
Polska – Wydano seri? znaczków z ko?cio?em salezja?skim w Przemy?lu
Dane | 21-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2021
SG – Maryja Wspomo?ycielka i misjonarze
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Salesiani per il Sociale
2021
SG – Maryja Wspomo?ycielka i misjonarze
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Basilica Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice, Basilica Maria Ausiliatrice, Alfred Maravilla
2021
SG – Pierwsze spotkanie “Don Bosco Tech”
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione Professionale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Eventi, Don Bosco Tech Africa, Don Bosco Tech India, Don Bosco Tech ASEAN, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Zimbabwe – Salezja?ska obecno?? zapuszcza korzenie w tym kraju
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Zimbabwe, ZMB, ZMB, Václav Klement
2021
Indie – Salezjanie i lokalne instytucje ??cz? si?y w walce z Covid-19 na terenie Wzgórz Shevaroy
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | INT, INT, India, India, Coronavirus
2021
SG – Jutro ropoczyna si? ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice
2021
Hiszpania – Ponad 4500 osób zaszczepionych w salezja?skiej parafii w Montserrat
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2021
Boliwia – Seminarium szkoleniowe „Zainicjuj i ulepszaj swoj? firm?”
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Panama – 11 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Panama, Salesiani Cooperatori, CAM, CAM
2021
Raport dotycz?cy edukacji katolickiej na ?wiecie
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Educazione, Scuole, Università
2021
Salwador – “Popo?udnia w rodzinie” w “FUSALMO”
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Laici
2021
Salwador – “Popo?udnia w rodzinie” w “FUSALMO”
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
Polska – 10 nowych salezjanów diakonów
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2021
Burundi – Ponad 400 ludzi m?odych na ?wi?cie ?w. Dominika Savio
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Tajlandia – Odpowied? Rodziny Salezja?skiej na trzeci? fal? Covid-19
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA
2021
Hiszpania – Cztery o?rodki Rodziny Salezja?skiej otrzymuj? wsparcie ze strony Fundacji “Inocente”
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Donazioni
2021
W?ochy – Rusza “Futuro in Viaggio”, us?uga dla osób maj?cych problemy z poruszaniem si? i rodzin
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Disabilità
2021
Indie – “Don Bosco for Migrants” uruchamia bezp?atny numer pomocy dla pracowników przesiedle?ców i migrantów
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | India, India, Coronavirus, Migranti, Michael Biju
2021
Dominikana – Salezjanie prowadz? kamapni? na rzecz dzieci
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Repubblica Dominicana, Ragazzi, ANT, ANT, Bambini, Violenze, Abusi
2021
SG – Webinar “Szko?y, które emocjonuj?”
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Scuole
2021
Hiszpania – Monument Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, Maria Ausiliatrice
2021
Argentyna – Salezja?ski Dom „Deán Funes” niesie pomoc rodzinom z Lago Puelo
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Papua-Nowa Gwinea – Seminarium po?wi?cone edukacji medialnej
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Korea Po?udniowa – Spotkanie online salezjanów wspó?pracowników
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2021
Kostaryka – Salezja?ski O?rodek „Santo Domingo Savio” przekazuje produkty ?ywno?ciowe ubogim rodzinom
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2021
Filipiny – Wr?czenie nagród laureatom 7. edycji “Don Bosco Film Festival”
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Indie – Walka z Covid-19 inspektorii Bangalore
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | INK, INK, Coronavirus
2021
SG – Prze?o?ony Generalny mianuje ks. Daniela Antúneza nowym szefem “Missioni Don Bosco”
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Missioni Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG
2021
W?ochy – Jutro prezentacja IX tomu krytycznego wydania “Listów” Ksi?dza Bosko
Dane | 18-05-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, UPS, UPS, UPS, Eventi, Evento
2021
Boliwia – Kwartalny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-05-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
2021
Indie – Inspektoria Hyderabadu przekazuje ?ywno?? osobom przebywaj?cym na kwarantannie
Dane | 17-05-2021 łowo kluczowe | INH, INH, India, India
2021
Indie – “?ycie to s?u?y? innym”: doktor Varun Khullar pod??a ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 17-05-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Coronavirus
2021
Korea Po?udniowa – Ks. Andrea Chang, misjonarz, dzieli si? swoim do?wiadczeniem po pi?cioletnim pobycie w Japonii
Dane | 17-05-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, GIA, GIA, KOR, KOR
2021
SG – Pomoce Dykasterii ds. Komunikacji Spo?ecznej w kontek?cie 55. ?wiatowego Dnia ?rodków Spo?ecznego Przekazu
Dane | 17-05-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Papa Francesco
2021
W?ochy – IUSVE, kontynuowane s? spotkania w ramach “Akademickiej Szko?y Zaanga?owania Spo?ecznego i Politycznego”
Dane | 17-05-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, INE, INE, IUSVE
2021
Malawi – W Lilongwe powsta?a pierwsza grupa ADMA wizytatorii ZMB
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | ADMA, ZMB, ZMB, Malawi, Malawi
2021
S?owenia – Nowi ministranci w salezja?skiej parafii w Lublanie-Rakovniku
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2021
Wielka Brytania – ?luby wieczyste salezjanina Martina Paula Pushparaja
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2021
2021
Chile – Kilkuset salezja?skich wychowawców uczestniczy?o w spotkaniu nt. “System prewencyjny poddany próbie”
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Educazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIL, CIL, Cile, Cile, Miguel Angel Garcia Morcuende, Scuole
2021
SG – Wychowanie do mi?o?ci: uczuciowo?? i seksualno??. Jak towarzyszy? m?odzie?y
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Affettività
2021
SG – ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Consulta Mondiale FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play
2021
TOTA PULCHRA ES MARIA (CA?A PI?KNA JESTE?, MARYJO)
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Maria, Maria Ausiliatrice
2021
Belgia – Poszukuj?c “mocy w s?abo?ci” wraz z m?odzie??
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Disabilità
2021
Belgia – Poszukuj?c “mocy w s?abo?ci” wraz z m?odzie??
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | AUS, AUS, BEN, BEN, GER, GER, Belgio, Belgio, Eventi
2021
Demokratyczna Republika Konga – “Radio Don Bosco” ?wi?tuje wolno?? prasy
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Radio
2021
Argentyna – 120 lat salezja?skiej historii w Rodeo del Medio
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Educazione, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Agricoltura
2021
SG – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki: dost?pne s? teksty z Nowenn? ?wiatow? w 5 j?zykach, potwierdzony zosta? program tury?ski
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Novena, Festa di Maria Ausiliatrice, Valdocco, Maria Ausiliatrice, Novena, Festa di Maria Ausiliatrice, Valdocco
2021
Meksyk – Wirtualna pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Bazyliki Matki Bo?ej z Guadalupe”
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2021
Izrael – Pos?ugi akolitatu i lektoratu 16 salezja?skich kleryków
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | MOR, MOR, Israele, Israele
2021
Rwanda – Konsekracja i inauguracja ko?cio?a parafialnego w Rango
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL
2021
Polska – Zako?czenie Wizytacji Nadzwyczajnej w Inspektorii Wroc?awskiej
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLO, PLO
2021
Zambia – Budowa? mosty mi?dzy afryka?skimi inspektoriami
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Novizi, Politica
2021
Portugalia – Wizytacja nadzwyczajna niesie nadziej? wspólnotom w Setubal i Estoril
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Zambia – Budowa? mosty mi?dzy afryka?skimi inspektoriami
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Africa, Africa, AFC, AFC, AFM, AFM, ZMB, ZMB, Guillermo Basañes, Václav Klement
2021
Syria – Wyzwanie zwi?zane z byciem dobrym i szcz??liwym salezjaninem
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Siria, Missioni, Missioni, Missioni, MOR, MOR, ZMB, ZMB
2021
SG – 9. filmik-ziarno dotycz?cy towarzyszenia: wspólna odpowiedzialno?? jednostki i wspólnoty
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2021
Gwatemala – Salezja?ska Pascha M?odzie?owa w Petén: „Z tob? zrodzi?em si? na nowo”
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Libri, Italia, Italia, Violenze, Legalità
2021
Gwatemala – Salezja?ska Pascha M?odzie?owa w Petén: „Z tob? zrodzi?em si? na nowo”
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Brazylia – Kampania “Solidarne r?ce salezja?skie” w Vitórii
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Paragwaj – ?wi?to ?w. Dominika Savio w Concepción
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Sri Lanka – “Don Bosco Development Centre” niesie pomoc potrzebuj?cym
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Sri Lanka, LKC, LKC
2021
Forum dotycz?ce ubóstwa na ?wiecie
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Povertà
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Eventi, Maria, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Giovani, ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Spiritualità Salesiana, GBR, GBR, Gioco
2021
Ekwador – Diego Barrezueta: po roku wolontariatu jego marzeniem jest pój?? ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Ecuador, ECU, ECU, Coronavirus
2021
Stany Zjednoczone – “Chleby i ryby”: kampania wspieraj?ca transport podstawowej pomocy do krajów ca?ego ?wiata
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Procure Missionarie, Procure Missionarie, SUE, SUE
2021
SG – “Maryja, Panna mo?na”: ?wiatowa Nowenna do Maryi Wspomo?ycielki 2021
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Novena
2021
Brazylia – ?wi?to ?w. Dominika Savio w parafii pw. Matki Bo?ej Fatimskiej w Porto Velho
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Tajlandia – “Don Bosco Home” w Bangsaku staje si? ikon? “Laudato si’”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2021
Indie – “Bosco Gramin Vikas Kendra” zarz?dza o?rodkiem dla pacjentów zara?onych Covid-19
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2021
Argentyna – Kuratorium mi?dzyinspektorialnego postnowicjatu „Micha? Rua”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ARN, ARN, ARS, ARS, CIL, CIL, PAR, PAR, URU, URU, Gabriel Romero, Ivo Coelho
2021
Kolumbia – Grupa uczniów z salezja?skiego koled?u “León XIII”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | COB, COB
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Giovani, Accompagnamento, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | ADMA, Italia, Italia, Sito
2021
SG – “Solidarno?? = Dzieli? si?”. Majowy filmik wideo “CaglieroLife”
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Solidarietà
2021
Namibia – Ksi?dz Bosko staje si? Namibijczykiem w Rundu
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | ZMB, ZMB, Namibia, Václav Klement
2021
Brazylia – Komunikat salezja?skiej inspektorii Belo Horizonte po policyjnej operacji “Exceptis”
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Violenze
2021
Indie – Salezjanie nie przestaj? pomaga? ludno?ci dotkni?tej now? fal? Covid-19
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | INN, INN, INC, INC, INH, INH, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2021
Boliwia – 31. rocznica obecno?ci Córek Boskiego Zbawiciela
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore, Bolivia, Bolivia
2021
Polska – Salezjanin uhonorowany Z?ot? Odznak? „Za opiek? nad zabytkami”
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
2021
Belgia – “Don Bosco International”: “Edukacja dla przysz?o?ci Europy”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Europa, Unione Europea
2021
Kolumbia – Oficjalny komunikat dotycz?cy sytuacji w kraju
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia, Sociale
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Professioni Perpetue, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Polska – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, Professioni Perpetue, PLN, PLN, PLS, PLS
2021
Stany Zjednoczone – Doroczne spotkanie “North American Salesian Network”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, SUE, SUE, SUO, SUO
2021
Brazylia – Akcja spo?eczna wsparciem dla 1084 rodzin
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
SG – List Prze?o?onego Generalnego do salezjanów w Indiach: “Zapewniam was o naszym wsparciu modlitewnym i blisko?ci”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, India, India, Coronavirus
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka bierze udzia? w „Campobosco 2021”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico, Hugo Orozco S?nchez
2021
Peru – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego uczestniczy w spotkaniu z salezja?skimi dyrektorami
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Perù, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, PER, PER, Stefano Martoglio
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Salesiani, Professioni Perpetue, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia
2021
Filipiny – Solidarno?? i komunia w dzielnicy: salezja?ska parafia udost?pnia swoj? “spi?arni? wspólnotow?”
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Filipiny – Solidarno?? i komunia w dzielnicy: salezja?ska parafia udost?pnia swoj? “spi?arni? wspólnotow?”
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Solidarietà, Coronavirus
2021
Brazylia – Wizytacja nadzwyczajna pod znakiem momentów wiary i dzielenia si?
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero, Visita Straordinaria
2021
W?ochy – Wysoki poziom kszta?cenia Salezja?skiej Szko?y w Sesto San Giovanni
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ILE, ILE, Italia, Italia, Lavoro
2021
Polska – Spotkanie Animatorów Inspektorii Warszawskiej
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
Indie – Salezja?ska odpowied? w obliczu “nieznanego dot?d kryzysu” zwi?zanego z now? fal? Covid-19
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | INN, INN, INH, INH, INK, INK, India, India, Coronavirus
2021
Boliwia – “Damas Salesianas” nios? szcz??cie dziewczynkom z domu “María Auxiliadora” w mie?cie Itocta
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Damas Salesianas, Bolivia, Bolivia
2021
Wyspy Salomona – Pierwsze spotkanie m?odzie?y z parafii pw. Chrystusa Króla
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | PGS, PGS, Isole Salomone, Isole Salomone
2021
Hiszpania – ?wi?to Inspektorii ?w. Jakuba Wi?kszego
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2021
2021
2021
Portugalia – Radca ds. komunikacji spo?ecznej odwiedza salezja?skie placówki w miastach Mogofores i Mirandela
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Gildasio dos Santos Mendes, Visita Straordinaria
2021
Peru – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki w Limie wpisana na list? narodowego dziedzictwa kulturowego
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Perù, Arte, PER, PER, Maria Ausiliatrice
2021
Francja – Przyrzeczenia szóstki nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, FRB, FRB, Francia, Francia
2021
Panama – Pracownicy szko?y technicznej „Don Bosco” otrzymuj? szczepionk?
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM, Coronavirus
2021
D.R. Konga – Seminarium po?wi?cone opracowywaniu projektów
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, VIA Don Bosco
2021
Indie – Pi?ciu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INM, INM, India, India
2021
Region ?ródziemnomorski: obraz w liczbach
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Mediterranea, Mediterranea
2021
Wenezuela – Eliana Gherardi, (ADS): “Beatyfikacja José Gregorio Heránndeza Cisnerosa jednoczy kraj”
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, INE, INE, Italia, Italia
2021
Wenezuela – Eliana Gherardi, (ADS): “Beatyfikacja José Gregorio Heránndeza Cisnerosa jednoczy kraj”
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Venezuela, Damas Salesianas, Santità, Santità, Santità, Santità
2021
Wyspy Salomona – Peregrynacja ?wiecy paschalnej i krzy?a w kontek?cie 60. rocznicy diecezji Gizo
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Isole Salomone, Isole Salomone, Pellegrinaggi e Peregrinazioni, Vescovi, Luciano Capelli
2021
Watykan – “Christmas Contest” oddaje g?os m?odym i ich muzyce
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Musica, Missioni Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Natale, Vaticano, Eventi
2021
SG – Nowenna do Maryi Wspomo?ycielki, “Panny mo?nej”
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Novena, Maria Ausiliatrice
2021
Argentyna – Grupy m?odzie?owe z salezja?skiego dzie?a w Bahía Blanca wznawiaj? swoj? dzia?alno??
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Tajlandia – Pierwsze ?luby czterech nowicjuszy
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Thailandia, Prime Professioni, THA, THA
2021
Ukraina – Prze?o?ony inspektorii PLS odwiedza miejscowe placówki salezja?skie
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Ucraina, PLS, PLS
2021
Indie – 50 m?odych wolontariuszy pomaga w szpitalach w Bangalore
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
Watykan – Modlitwa ró?a?cowa pod przewodnictwem papie?a Franciszka o ustanie pandemii
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2021
Hiszpania – Ko?ció? Maryi Wspomo?ycielki w mie?cie Zamora w budowie
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2021
Francja – Salezja?ska pedagogika: co si? dzieje w szkole, kiedy przybywa “Papi, klaun”?
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Educazione, Arte, FRB, FRB, Francia, Francia, Scuole
2021
Hiszpania – Integracja poprzez sport: dru?yna “Eyser” z klubu “Cadiz Virgili Don Bosco”
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Disabilità, Sport
2021
W?ochy – Uczniowie mog? uczy? si? zdalnie dzi?ki salezja?skiemu wsparciu mi?dzynarodowemu
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, ISI, ISI, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus
2021
W?ochy – Rozpocz?cie etapu diecezjalnego procesu matki Rosetty Marchese
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Rosetta Marchese
2021
Indie – Solidarno?? i modlitwa w obliczu pandemii
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Preghiera, Solidarietà, Coronavirus
2021
Boliwia – “Proyecto Don Bosco” promuje prawa cz?owieka i dzieci ulicy
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Brazylia – Krajowy webinar Salezja?skiej Sieci Akcji Spo?ecznej w Brazylii
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Rete Salesiana Brasile
2021
Filipiny – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, FIN, FIN, FIS, FIS, MYM, MYM, TLS, TLS, Filippine, Filippine
2021
Rwanda – Ekonom generalny odwiedza salezja?ski o?rodek m?odzie?owy “Don Bosco Gatenga”
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL, Jean Paul Muller
2021
Demokratyczna Republika Konga – Forum po?wi?cone dzieciom ulicy: wyzwania i perspektywy
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eventi
2021
Hiszpania – “Niezniszczalni”, wystawa, która przybli?a rzeczywisto?? Afryki poprzez histori? 11 dzieci
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Misiones Salesianas, Africa, Africa, SSM, SSM, Bambini Soldato, Matrimoni precoci
2021
Mjanma – Pozosta? u boku umi?owanego narodu birma?skiego
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Violenze
2021
Watykan – “Lato Dzieci” w Watykanie. Gotowi do kolejnej edycji
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Oratorio, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Vaticano, Estate Ragazzi
2021
Brazylia - “Live Vocacional”: salezja?ska propozycja dla m?odzie?y
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Portugalia – Burmistrz Funchal z wizyt? u salezjanów
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
Paragwaj – Rozpocz?cie miesi?ca Maryi Wspomo?ycielki w szkole rolniczo-pasterskiej “Carlos Pfannl”
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Maria Ausiliatrice
2021
Ekwador – Odalys Aguilar: “Wolontariat to jedyne w swoim rodzaju i niezapomniane do?wiadczenie”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Italia, Italia, Novena, Maria Ausiliatrice, Novena, Maria Ausiliatrice
2021
Ekwador – Odalys Aguilar: “Wolontariat to jedyne w swoim rodzaju i niezapomniane do?wiadczenie”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Ecuador, ECU, ECU
2021
Belgia – Chrze?cija?ska perspektywa migracji i azylu w Europie
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Migranti, Unione Europea, Europa, Chiesa
2021
Indie – Nowa fala Covid-19 i salezja?ski apel o pomoc
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | India, India, Coronavirus
2021
W?ochy – “Spojrzenia na Duszpasterstwo M?odzie?owe”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Eventi
2021
Republika Po?udniowej Afryki – M?odzi z MGS zastanawiaj? si? nad s?u?b? Ko?cio?owi
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Republika Po?udniowej Afryki – M?odzi z MGS zastanawiaj? si? nad s?u?b? Ko?cio?owi
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2021
Gwatemala – ?wi?to patronalne i m?odzie?owe salezja?skiej parafii “San Benito de Palermo”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Wietnam – Spotkanie MGS z salezja?skich parafii Ho Chi Minh i Dong Nai
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2021
Hiszpania – Ponad 600 dzieci i m?odzie?y uczestniczy?o w “Acampada Amigos”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2021
Uganda – Zdj?cia z Palabek
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Uganda, Palabek
2021
Irlandia – Ks. McDonnell zastanawia si?: “Równie? ja ci? kocham... Zawierzenie”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Anniversari, Storia
2021
Irlandia – Ks. McDonnell zastanawia si?: “Równie? ja ci? kocham... Zawierzenie”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2021
Irlandia – Ks. McDonnell zastanawia si?: “Równie? ja ci? kocham... Zawierzenie”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | IRL, IRL, Irlanda, Irlanda, Maria, Maria Ausiliatrice
2021
Zambia – Modlitwa i refleksja z dyrektorami wizytatorii ZMB
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Zambia, ZMB, ZMB, Václav Klement, Visita Straordinaria
2021
SG – Dwaj ludzie przekazu z Emaus
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Watykan – Przekazanie “Positio super virtutibus” dotycz?cego s?ugi Bo?ego bpa Antonio de Almeidy Lustosy, salezjanina
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Brasile, Brasile, Vaticano, Antonio de Almeida Lustosa
2021
W?ochy – Region ?ródziemnomorski spotyka si? we Florencji
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Mediterranea, Mediterranea, ICC, ICC, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy, Miguel Angel Garcia Morcuende, Ivo Coelho
2021
Japonia – Czwórka nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, GIA, GIA, Giappone, Giappone, ASC
2021
Niemcy – Szczepionki dla pracowników i praktykantów “Don Bosco Aschau am Inn”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2021
D.R. Konga – Egzaminy semestralne 449 uczniów z „Don Bosco Gangi”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Boliwia – “Don Bosco en la Calle” w Santa Cruz
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Portugalia – Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Portogallo, POR, POR
2021
2021
Indie – “DB ARK” pomaga stu rodzinom ze slumsów
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2021
Kolumbia – “Al Patio”: m?odzie? z salezja?skiej inspektorii Bogoty w telewizji
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Brazylia – Spotkanie online animatorów ADMA regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | ADMA, Brasile, Brasile, Alejandro Guevara
2021
W?ochy – Kurs dla formatorów 2021 na UPS
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2021
Tajlandia – “Uczennice Chrystusa – Nowe ewangelizatorki”: VI Kapitu?a Generalna Sióstr Królewsko?ci Maryi
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Thailandia, SQM Suore della Regalit? di Maria, Eventi
2021
Rwanda – Pan Twagirayezu SDB, ekonom AGL: “Pomó?cie nam ochroni? zagro?one dzieci”
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Rwanda, AGL, AGL
2021
Boliwia – Salezja?ski projekt w Kami promuj?cy niezale?no?? ?ywno?ciow?
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Sviluppo, Bosco Global
2021
Watykan – Bp Walter Guillén Soto, salezjanin, mianowany pierwszym biskupem diecezji Gracias, w Hondurasie
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Honduras, Honduras, Vaticano, Walter Guillen Soto, Nomine
2021
Odpowied? salezjanów na pandemi? w Indiach
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | INK, INK, INM, INM, INT, INT, India, India, Coronavirus
2021
Francja – Nowa platforma edukacyjna wprowadza salezja?sk? misj? wychowawcz? do sieci
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CIL, CIL, Cile, Cile, Strenna 2021, Joan Llu?s Play
2021
Francja – Nowa platforma edukacyjna wprowadza salezja?sk? misj? wychowawcz? do sieci
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Educazione, FRB, FRB, Scuole, Tecnologie, Eventi, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Polska – Przygotowania do ?DM 2023: program formacyjny “Wsta?”
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS, GMG
2021
Indie – Odszed? ks. Thomas Panakezham, który jako pierwszy Hindus nale?a? do Rady Generalnej
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | INM, INM, India, India, Decessi
2021
SG – Wraz ze ?wieckimi w pos?annictwie i w formacji
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Direttori, Direttori, Laici
2021
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2021
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Yvonne Reungoat, Grazie
2021
Wietnam – Delegatura salezja?ska Wietnamu Pó?nocnego: spotkanie oratoriów
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2021
Paragwaj – Rozpocz?cie miesi?ca Maryi Wspomo?ycielki w Concepción
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Tanzania – Uczniowie z “Don Bosco Iringa” oddaj? krew
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
Haiti – Wizyta kanoniczna w La Saline
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
SG – W oczekiwaniu na wywiad i materia?y dotycz?ce trzeciej cz??ci dokumentu “Animacja i zarz?dzanie wspólnot? – Pos?uga salezja?skiego dyrektora”
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Direttori
2021
SG – Ks. Carbonell i pan Borlengo spoczywaj? w pokoju
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, RMG, RMG, RMG, Filippine, Filippine, Indonesia, Indonesia, Italia, Italia, Decessi
2021
W?ochy – “MissioLab”: wychowanie do globalizmu i misji trwa nieprzerwanie
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Missioni, Missioni, Missioni, ICC, ICC, Italia, Italia, Alfred Maravilla
2021
SG – Duszpasterstwo powo?aniowe: uwolni? marzenia, które Bóg umie?ci? w sercach m?odych ludzi
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Vocazioni, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Filipiny – “Boscotify”, podkast dla uczniów “Don Bosco Mabalacat”
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
Papua-Nowa Gwinea – Formacja w misji
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Indie – Salezja?ska szko?a rolnicza produkuje biologiczny cukier “jaggery”
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | INP, India, India
2021
Meksyk – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu w Coacalco
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | ANT, ANT, CAM, CAM, HAI, HAI, MEG, MEG, MEM, MEM
2021
Ignazio Stuchlý, un “vecchietto” sempre giovane
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Libri, Educazione, Scuole
2021
Ignazio Stuchlý, un “vecchietto” sempre giovane
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Spiritualità, Spiritualità Salesiana, San Francesco di Sales, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale
2021
Ignazio Stuchlý, un “vecchietto” sempre giovane
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Ignazio Stuchlý, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana
2021
W?ochy – Nowe Dyrektorium o Katechizacji a nowa ewangelizacja. Seminarium internetowe “ITST” w Messynie
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Catechesi, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, ISI, ISI, Italia, Italia, Eventi, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Brazylia – Po?egnanie bpa Segismundo Martíneza Álvareza, salezjanina, emerytowanego biskupa Corumby
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Vescovi, Segismundo Mart?nez ?lvarez
2021
Boliwia – “Techo Pinardi”: o?rodek pomocy dla dzieci ulicy
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Republika Zielonego Przyl?dka – Pierwsze spotkanie formacyjne dla m?odych animatorów
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Capo Verde
2021
Tanzania – ?wi?to M?odzie?y w „Don Bosco Iringa”
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
Meksyk – Kuratorium Salezja?skiego Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Curatorium, ANT, ANT, ECU, ECU, HAI, HAI, MEG, MEG, MEM, MEM, SUO, SUO, VEN, VEN, Messico, Messico
2021
Stany Zjednoczone – “Sztuka w szkole: oblicza niewinno?ci”
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | SUO, SUO
2021
Argentyna – Salezja?ski dom “San Miguel” z La Platy nadal pomaga potrzebuj?cym
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Indie – Program szkoleniowy dla personelu salezja?skiej szko?y w Sonadzie
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Portugalia – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej z wizyt? w mie?cie Évora
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
SG – Odesz?o trzech kolejnych salezjanów
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Perù, Venezuela, PER, PER, RMG, RMG, RMG, VEN, VEN, Italia, Italia, Decessi, Coronavirus
2021
Indonezja – Salezjanie zaproszeni do nowej diecezji na jednej z wysp
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, INA, INA, Indonesia, Indonesia, Vescovi
2021
Rwanda – Dziewcz?ta-matki z Rango potrzebuj? pomocy
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rwanda, AGL, AGL, Donne, Sviluppo
2021
2021
Raport 2021 dotycz?cy wolno?ci religijnej na ?wiecie
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Cristiani Uccisi, Chiesa, Chiesa Cattolica, Coronavirus
2021
Gwatemala – “Universidad Mesoamericana” publikuje “Podstawow? gramatyk? K’ichee”
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Arte, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Università, Indigeni
2021
Demokratyczna Republika Konga – Edukacja dziewcz?t, aby by?y liderkami dnia dzisiejszego i jutra
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Educazione, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Donne
2021
Haiti – “Lakay Don Bosco”: trzy etapy przej?cia od dziecka ulicy do cz?owieka m?odego z drug? szans?
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Missioni Don Bosco, HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
India – “Don Bosco Tech” przygotowuje pierwsz? grup? uczniów do pracy w o?rodkach przetwarzania danych
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Educazione, INK, INK, India, India, Michael Biju
2021
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Andrei Domenico Palmy, salezjanina diakona
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Hiszpania – ?wi?to Solidarno?ci Rodziny Salezja?skiej z okazji obchodów 50. rocznicy “Misiones Salesianas”
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Misiones Salesianas, SSM, SSM
2021
Fid?i – Drugie spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Portogallo, Famiglia, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, Preghiera
2021
Fid?i – Drugie spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2021
Burundi – Pielgrzymka niepe?nosprawnych dzieci i m?odzie?y do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Brazylia – Wizytacja nadzwyczajna w salezja?skich dzie?ach Juazeiro do Norte
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Filipiny – Otwarcie Drzwi ?wi?tych Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Eventi, Francesco Panfilo, Anniversari
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka spotyka si? z grupami Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Interamerica, Interamerica, MEM, MEM, Messico, Messico, Visita Straordinaria, Paolo Albera
2021
Portugalia – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej odwiedza “Edições Salesianas”
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Portogallo, Portogallo, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, POR, POR, Editrici, Editrici
2021
Indie – Zmar? abp Lucas Sirkar, salezjanin, za?o?yciel dwóch instytutów zakonnych
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India, Vescovi, Lucas Sirkar, Decessi
2021
Indie – Zmar? abp Lucas Sirkar, salezjanin, za?o?yciel dwóch instytutów zakonnych
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2021
W?ochy – „Agnelli” ko?czy 80 lat
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Italia, Italia
2021
Republika Po?udniowej Afryki – “Fale zmiany”: salezjanie pomagaj? m?odym znajduj?cym si? w trudnej sytuacji
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Sudafrica, AFM, AFM
2021
Meksyk – Nawet pandemia nie mo?e zatrzyma? dzia?alno?ci salezja?skiej Jad?odajni “Padre Chava”
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Alexandrina da Costa, ICC, ICC, Italia, Italia, CISI, CG28, Vera Grita
2021
Meksyk – Nawet pandemia nie mo?e zatrzyma? dzia?alno?ci salezja?skiej Jad?odajni “Padre Chava”
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Su e Zo
2021
Meksyk – Nawet pandemia nie mo?e zatrzyma? dzia?alno?ci salezja?skiej Jad?odajni “Padre Chava”
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, MEG, MEG, Messico, Messico, Coronavirus, Solidarietà, Migranti
2021
Brazylia – Oficjalne otwarcie nowej placówki salezja?skiej w Oeiras
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero, Nuova Presenza
2021
Hiszpania – ?wiatowy Dzie? Walki z Niewolnictwem Dzieci. Ponad 9 milionów zniewolonych dzieci w XXI wieku
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale
2021
Salwador – Nauczyciele i wspó?pracownicy ze szkó? salezja?skich otrzymuj? pierwsz? dawk? szczepionki
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Coronavirus
2021
Brazylia – Spotkanie delegatów MGS z Brazylii i z innych krajów Ameryki Po?udniowej
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Brasile, Brasile
2021
Indie – Plantator herbaty przekazuje sadzonki salezja?skiej szkole w Siliguri
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Brazylia – “UniSales” z Vitória zapewnia darmowe leczenie pacjentom z zaburzeniami po Covid-19
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Coronavirus, Salute
2021
Brazylia – “UniSales” z Vitória zapewnia darmowe leczenie pacjentom z zaburzeniami po Covid-19
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Coronavirus, Salute, Università
2021
Rwanda – Dzieci ulicy z Rango i mo?liwo?ci O?rodka “Don Bosco”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Rwanda, AGL, AGL
2021
Peru – Odszed? bp Marcello Melani, salezjanin, biskup i misjonarz
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Perù, Spedizione Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, PER, PER, Decessi, Vescovi, Marcello Melani
2021
Brazylia – Salezja?skie dzie?o z Itajaí obchodzi 60 lat istnienia
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2021
Boliwia – Spotkanie wyborcze Stowarzyszenia „Damas Salesianas”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Damas Salesianas, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Indie – MGS z Mumbaju modli si? w intencji Mjanmy
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
Hiszpania – Dzieci ulicy: miliony dzieci w sytuacji sta?ego zagro?enia
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Misiones Salesianas
2021
Etiopia – Z Addis Abeby na “Harvard” z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Università, Studenti
2021
Boliwia – “Szko?y Ludowe Ksi?dza Bosko” nie przestaj? si? rozwija?
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Scuole, Disabilità
2021
Timor Wschodni – Obchody Wielkanocy w kontek?cie kl?ski ?ywio?owej
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Disastri, Pasqua
2021
Brazylia – Salezja?ska szko?a z Aracaju liczy 110 lat
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Paragwaj – Przekazanie ?ywno?ci wspólnotom z Chaco Paraguayo
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Indie – 16 m?odych salezjanów gotowych do wyjazdu na misje
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
Wyspy Zielonego Przyl?dka – Rozpocz??a si? wizytacja nadzwyczajna ks. Gildasio Mendesa
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Capo Verde, Visita Straordinaria, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Nowi chrze?cijanie w Tajlandii
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Cattolici
2021
Senegal – Danie “drugiej szansy” i projekty rozwoju w ojczy?nie: zaanga?owanie VIS
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Silva Henríquez
2021
Senegal – Danie “drugiej szansy” i projekty rozwoju w ojczy?nie: zaanga?owanie VIS
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Senegal, VIS, Migranti, Sviluppo
2021
Stany Zjednoczone – Miasto Downey szuka?o wsparcia ze strony salezjanów i ci go udzielili!
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Stati Uniti, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SUO, SUO, Scuole, Animatori
2021
Salwador – Wielki Tydzie? w parafii Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
Chile – Ponad 300 uczestników na ?wi?cie rozpocz?cia dzia?alno?ci MGS 2021
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Indie – “Bosco Youth” z Bangalore modli si? o pokój w Mjanmie
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
Ekwador – Formowa? si? jako liderzy bardziej sprawiedliwej Ameryki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Ecuador, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Rete America Sociale Salesiana, Opzione Preferenziale
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ostatnie po?egnanie abpa Jean Pierre’a Tafungi Mbayo, salezjanina
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Vescovi, Decessi
2021
Angola – Wr?czenie krzy?y misyjnych dwójce misjonarzy z wizytatorii Angoli
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2021
Peru – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki w Limie odbudowana po trz?sieniu ziemi w 1940 roku
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Basilica
2021
SG – Zrozumie? “Missio inter Gentes”
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2021
Watykan – Papie? powo?a? dwóch salezjanów i córk? Maryi Wspomo?ycielki do grona konsultorów CIVCSVA
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Vita Consacrata, Vaticano, Nomine
2021
SG – #SYMPRAYSFORMYANMAR
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, MYM, MYM, RMG, RMG, RMG, Myanmar, Myanmar
2021
Angola – Pedro Sánchez odwiedza O?rodek “Dom Bosco” w “Lixeira”
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola, Personaggi illustri
2021
Polska – Rado?? Zmartwychwstania
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2021
Indie – Siedmiu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INT, INT, India, India
2021
Brazylia – Ks. Gabriel Romero odwiedza Areia Branca
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2021
Kostaryka – Spotkanie Krajowej rady animatorów MGS
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2021
Papua-Nowa Gwinea – „Don Bosco Kokopo” obchodzi Dzie? wspólnoty
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Brazylia – III Spotkanie Duszpasterskie Szkó? i II Krajowe Seminarium Duszpasterstwa M?odzie?owego
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Brasile, Brasile, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Angola – Premier hiszpa?skiego rz?du z wizyt? w szkole “Don Bosco” w Luandzie
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2021
Izrael – Ks. Caputa przybli?a Szymona Srugiego
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Simone Srugi, Simone Srugi, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, MOR, MOR, MOR, MOR, Storia, Storia
2021
Chile – Mi?dzynarodowe spotkania formacyjne: System prewencyjny w XXI wieku
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Formazione, Formazione, Formazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Scuole, Sistema Preventivo
2021
Mjanma – Obecna sytuacja w kraju: relacja jednego z mieszka?ców
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Giovani, Myanmar, Myanmar, Violenze
2021
SG – Kwietniowe wideo z serii “CaglieroLIFE”
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Myanmar, Myanmar
2021
SG – Ósme wideo-ziarno: misja wspólnoty i towarzyszenie
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Accompagnamento, Accompagnamento, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2021