ANS

ANS

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
Belgia – Poszukuj?c “mocy w s?abo?ci” wraz z m?odzie??
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Disabilità
2021
Belgia – Poszukuj?c “mocy w s?abo?ci” wraz z m?odzie??
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | AUS, AUS, BEN, BEN, GER, GER, Belgio, Belgio, Eventi
2021
Demokratyczna Republika Konga – “Radio Don Bosco” ?wi?tuje wolno?? prasy
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Radio
2021
Argentyna – 120 lat salezja?skiej historii w Rodeo del Medio
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Educazione, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Agricoltura
2021
SG – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki: dost?pne s? teksty z Nowenn? ?wiatow? w 5 j?zykach, potwierdzony zosta? program tury?ski
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Novena, Festa di Maria Ausiliatrice, Valdocco
2021
Meksyk – Wirtualna pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej do Bazyliki Matki Bo?ej z Guadalupe”
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2021
Izrael – Pos?ugi akolitatu i lektoratu 16 salezja?skich kleryków
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | MOR, MOR, Israele, Israele
2021
Rwanda – Konsekracja i inauguracja ko?cio?a parafialnego w Rango
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL
2021
Polska – Zako?czenie Wizytacji Nadzwyczajnej w Inspektorii Wroc?awskiej
Dane | 13-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLO, PLO
2021
Zambia – Budowa? mosty mi?dzy afryka?skimi inspektoriami
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Novizi, Politica
2021
Portugalia – Wizytacja nadzwyczajna niesie nadziej? wspólnotom w Setubal i Estoril
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Zambia – Budowa? mosty mi?dzy afryka?skimi inspektoriami
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Africa, Africa, AFC, AFC, AFM, AFM, ZMB, ZMB, Guillermo Basañes, Václav Klement
2021
Syria – Wyzwanie zwi?zane z byciem dobrym i szcz??liwym salezjaninem
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Siria, Missioni, Missioni, Missioni, MOR, MOR, ZMB, ZMB
2021
SG – 9. filmik-ziarno dotycz?cy towarzyszenia: wspólna odpowiedzialno?? jednostki i wspólnoty
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2021
Gwatemala – Salezja?ska Pascha M?odzie?owa w Petén: „Z tob? zrodzi?em si? na nowo”
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Libri, Italia, Italia, Violenze, Legalità
2021
Gwatemala – Salezja?ska Pascha M?odzie?owa w Petén: „Z tob? zrodzi?em si? na nowo”
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Brazylia – Kampania “Solidarne r?ce salezja?skie” w Vitórii
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Paragwaj – ?wi?to ?w. Dominika Savio w Concepción
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Sri Lanka – “Don Bosco Development Centre” niesie pomoc potrzebuj?cym
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Sri Lanka, LKC, LKC
2021
Forum dotycz?ce ubóstwa na ?wiecie
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Povertà
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Eventi, Maria, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Giovani, ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus
2021
Wielka Brytania – “Nie zapominaj o grze: jest ?wi?ta!”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Spiritualità Salesiana, GBR, GBR, Gioco
2021
Ekwador – Diego Barrezueta: po roku wolontariatu jego marzeniem jest pój?? ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Ecuador, ECU, ECU, Coronavirus
2021
Stany Zjednoczone – “Chleby i ryby”: kampania wspieraj?ca transport podstawowej pomocy do krajów ca?ego ?wiata
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Procure Missionarie, Procure Missionarie, SUE, SUE
2021
SG – “Maryja, Panna mo?na”: ?wiatowa Nowenna do Maryi Wspomo?ycielki 2021
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Maria Ausiliatrice, Novena
2021
Brazylia – ?wi?to ?w. Dominika Savio w parafii pw. Matki Bo?ej Fatimskiej w Porto Velho
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Tajlandia – “Don Bosco Home” w Bangsaku staje si? ikon? “Laudato si’”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2021
Indie – “Bosco Gramin Vikas Kendra” zarz?dza o?rodkiem dla pacjentów zara?onych Covid-19
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2021
Argentyna – Kuratorium mi?dzyinspektorialnego postnowicjatu „Micha? Rua”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ARN, ARN, ARS, ARS, CIL, CIL, PAR, PAR, URU, URU, Gabriel Romero, Ivo Coelho
2021
Kolumbia – Grupa uczniów z salezja?skiego koled?u “León XIII”
Dane | 11-05-2021 łowo kluczowe | COB, COB
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Giovani, Accompagnamento, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | ADMA, Italia, Italia, Sito
2021
SG – “Solidarno?? = Dzieli? si?”. Majowy filmik wideo “CaglieroLife”
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Solidarietà
2021
Namibia – Ksi?dz Bosko staje si? Namibijczykiem w Rundu
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | ZMB, ZMB, Namibia, Václav Klement
2021
Brazylia – Komunikat salezja?skiej inspektorii Belo Horizonte po policyjnej operacji “Exceptis”
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Violenze
2021
Indie – Salezjanie nie przestaj? pomaga? ludno?ci dotkni?tej now? fal? Covid-19
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | INN, INN, INC, INC, INH, INH, India, India, Coronavirus, Solidarietà
2021
Boliwia – 31. rocznica obecno?ci Córek Boskiego Zbawiciela
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Figlie del Divin Salvatore, Bolivia, Bolivia
2021
Polska – Salezjanin uhonorowany Z?ot? Odznak? „Za opiek? nad zabytkami”
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
2021
Belgia – “Don Bosco International”: “Edukacja dla przysz?o?ci Europy”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Europa, Unione Europea
2021
Kolumbia – Oficjalny komunikat dotycz?cy sytuacji w kraju
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia, Sociale
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Professioni Perpetue, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Polska – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, Professioni Perpetue, PLN, PLN, PLS, PLS
2021
Stany Zjednoczone – Doroczne spotkanie “North American Salesian Network”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, SUE, SUE, SUO, SUO
2021
Brazylia – Akcja spo?eczna wsparciem dla 1084 rodzin
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
SG – List Prze?o?onego Generalnego do salezjanów w Indiach: “Zapewniam was o naszym wsparciu modlitewnym i blisko?ci”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, India, India, Coronavirus
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka bierze udzia? w „Campobosco 2021”
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico, Hugo Orozco S?nchez
2021
Peru – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego uczestniczy w spotkaniu z salezja?skimi dyrektorami
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Perù, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore, PER, PER, Stefano Martoglio
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Salesiani, Professioni Perpetue, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia
2021
Filipiny – Solidarno?? i komunia w dzielnicy: salezja?ska parafia udost?pnia swoj? “spi?arni? wspólnotow?”
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Filipiny – Solidarno?? i komunia w dzielnicy: salezja?ska parafia udost?pnia swoj? “spi?arni? wspólnotow?”
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Solidarietà, Coronavirus
2021
Brazylia – Wizytacja nadzwyczajna pod znakiem momentów wiary i dzielenia si?
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero, Visita Straordinaria
2021
W?ochy – Wysoki poziom kszta?cenia Salezja?skiej Szko?y w Sesto San Giovanni
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Formazione Professionale, Lavoro
2021
Polska – Spotkanie Animatorów Inspektorii Warszawskiej
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
Indie – Salezja?ska odpowied? w obliczu “nieznanego dot?d kryzysu” zwi?zanego z now? fal? Covid-19
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | INN, INN, INH, INH, INK, INK, India, India, Coronavirus
2021
Boliwia – “Damas Salesianas” nios? szcz??cie dziewczynkom z domu “María Auxiliadora” w mie?cie Itocta
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Damas Salesianas, Bolivia, Bolivia
2021
Wyspy Salomona – Pierwsze spotkanie m?odzie?y z parafii pw. Chrystusa Króla
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | PGS, PGS, Isole Salomone, Isole Salomone
2021
Hiszpania – ?wi?to Inspektorii ?w. Jakuba Wi?kszego
Dane | 06-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2021
2021
2021
Portugalia – Radca ds. komunikacji spo?ecznej odwiedza salezja?skie placówki w miastach Mogofores i Mirandela
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Gildasio dos Santos Mendes, Visita Straordinaria
2021
Peru – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki w Limie wpisana na list? narodowego dziedzictwa kulturowego
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Perù, Arte, PER, PER, Maria Ausiliatrice
2021
Francja – Przyrzeczenia szóstki nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, FRB, FRB, Francia, Francia
2021
Panama – Pracownicy szko?y technicznej „Don Bosco” otrzymuj? szczepionk?
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM, Coronavirus
2021
D.R. Konga – Seminarium po?wi?cone opracowywaniu projektów
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, VIA Don Bosco
2021
Indie – Pi?ciu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INM, INM, India, India
2021
Region ?ródziemnomorski: obraz w liczbach
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Mediterranea, Mediterranea
2021
Wenezuela – Eliana Gherardi, (ADS): “Beatyfikacja José Gregorio Heránndeza Cisnerosa jednoczy kraj”
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, INE, INE, Italia, Italia
2021
Wenezuela – Eliana Gherardi, (ADS): “Beatyfikacja José Gregorio Heránndeza Cisnerosa jednoczy kraj”
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Venezuela, Damas Salesianas, Santità, Santità, Santità, Santità
2021
Wyspy Salomona – Peregrynacja ?wiecy paschalnej i krzy?a w kontek?cie 60. rocznicy diecezji Gizo
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Isole Salomone, Isole Salomone, Pellegrinaggi e Peregrinazioni, Vescovi, Luciano Capelli
2021
Watykan – “Christmas Contest” oddaje g?os m?odym i ich muzyce
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Musica, Missioni Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Natale, Vaticano, Eventi
2021
SG – Nowenna do Maryi Wspomo?ycielki, “Panny mo?nej”
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Novena, Maria Ausiliatrice
2021
Argentyna – Grupy m?odzie?owe z salezja?skiego dzie?a w Bahía Blanca wznawiaj? swoj? dzia?alno??
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Tajlandia – Pierwsze ?luby czterech nowicjuszy
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Thailandia, Prime Professioni, THA, THA
2021
Ukraina – Prze?o?ony inspektorii PLS odwiedza miejscowe placówki salezja?skie
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Ucraina, PLS, PLS
2021
Indie – 50 m?odych wolontariuszy pomaga w szpitalach w Bangalore
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
Watykan – Modlitwa ró?a?cowa pod przewodnictwem papie?a Franciszka o ustanie pandemii
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2021
Hiszpania – Ko?ció? Maryi Wspomo?ycielki w mie?cie Zamora w budowie
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2021
Francja – Salezja?ska pedagogika: co si? dzieje w szkole, kiedy przybywa “Papi, klaun”?
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Educazione, Arte, FRB, FRB, Francia, Francia, Scuole
2021
Hiszpania – Integracja poprzez sport: dru?yna “Eyser” z klubu “Cadiz Virgili Don Bosco”
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Disabilità, Sport
2021
W?ochy – Uczniowie mog? uczy? si? zdalnie dzi?ki salezja?skiemu wsparciu mi?dzynarodowemu
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, ISI, ISI, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus
2021
W?ochy – Rozpocz?cie etapu diecezjalnego procesu matki Rosetty Marchese
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Rosetta Marchese
2021
Indie – Solidarno?? i modlitwa w obliczu pandemii
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Preghiera, Solidarietà, Coronavirus
2021
Boliwia – “Proyecto Don Bosco” promuje prawa cz?owieka i dzieci ulicy
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Brazylia – Krajowy webinar Salezja?skiej Sieci Akcji Spo?ecznej w Brazylii
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Rete Salesiana Brasile
2021
Filipiny – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, FIN, FIN, FIS, FIS, MYM, MYM, TLS, TLS, Filippine, Filippine
2021
Rwanda – Ekonom generalny odwiedza salezja?ski o?rodek m?odzie?owy “Don Bosco Gatenga”
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL, Jean Paul Muller
2021
Demokratyczna Republika Konga – Forum po?wi?cone dzieciom ulicy: wyzwania i perspektywy
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eventi
2021
Hiszpania – “Niezniszczalni”, wystawa, która przybli?a rzeczywisto?? Afryki poprzez histori? 11 dzieci
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Misiones Salesianas, Africa, Africa, SSM, SSM, Bambini Soldato, Matrimoni precoci
2021
Mjanma – Pozosta? u boku umi?owanego narodu birma?skiego
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Violenze
2021
Watykan – “Lato Dzieci” w Watykanie. Gotowi do kolejnej edycji
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Oratorio, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Vaticano, Estate Ragazzi
2021
Brazylia - “Live Vocacional”: salezja?ska propozycja dla m?odzie?y
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Portugalia – Burmistrz Funchal z wizyt? u salezjanów
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
Paragwaj – Rozpocz?cie miesi?ca Maryi Wspomo?ycielki w szkole rolniczo-pasterskiej “Carlos Pfannl”
Dane | 30-04-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Maria Ausiliatrice
2021
Ekwador – Odalys Aguilar: “Wolontariat to jedyne w swoim rodzaju i niezapomniane do?wiadczenie”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Italia, Italia, Italia, Italia, Novena, Maria Ausiliatrice, Novena, Maria Ausiliatrice
2021
Ekwador – Odalys Aguilar: “Wolontariat to jedyne w swoim rodzaju i niezapomniane do?wiadczenie”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Ecuador, ECU, ECU
2021
Belgia – Chrze?cija?ska perspektywa migracji i azylu w Europie
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Migranti, Unione Europea, Europa, Chiesa
2021
Indie – Nowa fala Covid-19 i salezja?ski apel o pomoc
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | India, India, Coronavirus
2021
W?ochy – “Spojrzenia na Duszpasterstwo M?odzie?owe”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Eventi
2021
Republika Po?udniowej Afryki – M?odzi z MGS zastanawiaj? si? nad s?u?b? Ko?cio?owi
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Republika Po?udniowej Afryki – M?odzi z MGS zastanawiaj? si? nad s?u?b? Ko?cio?owi
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Sudafrica, AFM, AFM
2021
Gwatemala – ?wi?to patronalne i m?odzie?owe salezja?skiej parafii “San Benito de Palermo”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Wietnam – Spotkanie MGS z salezja?skich parafii Ho Chi Minh i Dong Nai
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2021
Hiszpania – Ponad 600 dzieci i m?odzie?y uczestniczy?o w “Acampada Amigos”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2021
Uganda – Zdj?cia z Palabek
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Uganda, Palabek
2021
Irlandia – Ks. McDonnell zastanawia si?: “Równie? ja ci? kocham... Zawierzenie”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Anniversari, Storia
2021
Irlandia – Ks. McDonnell zastanawia si?: “Równie? ja ci? kocham... Zawierzenie”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2021
Irlandia – Ks. McDonnell zastanawia si?: “Równie? ja ci? kocham... Zawierzenie”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | IRL, IRL, Irlanda, Irlanda, Maria, Maria Ausiliatrice
2021
Zambia – Modlitwa i refleksja z dyrektorami wizytatorii ZMB
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Zambia, ZMB, ZMB, Václav Klement, Visita Straordinaria
2021
SG – Dwaj ludzie przekazu z Emaus
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Watykan – Przekazanie “Positio super virtutibus” dotycz?cego s?ugi Bo?ego bpa Antonio de Almeidy Lustosy, salezjanina
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Brasile, Brasile, Vaticano, Antonio de Almeida Lustosa
2021
W?ochy – Region ?ródziemnomorski spotyka si? we Florencji
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Formazione, Formazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Mediterranea, Mediterranea, ICC, ICC, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy, Miguel Angel Garcia Morcuende, Ivo Coelho
2021
Japonia – Czwórka nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, GIA, GIA, Giappone, Giappone, ASC
2021
Niemcy – Szczepionki dla pracowników i praktykantów “Don Bosco Aschau am Inn”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | GER, GER, Germania, Germania
2021
D.R. Konga – Egzaminy semestralne 449 uczniów z „Don Bosco Gangi”
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Boliwia – “Don Bosco en la Calle” w Santa Cruz
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Portugalia – Kongres By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Portogallo, POR, POR
2021
2021
Indie – “DB ARK” pomaga stu rodzinom ze slumsów
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2021
Kolumbia – “Al Patio”: m?odzie? z salezja?skiej inspektorii Bogoty w telewizji
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Brazylia – Spotkanie online animatorów ADMA regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | ADMA, Brasile, Brasile, Alejandro Guevara
2021
W?ochy – Kurs dla formatorów 2021 na UPS
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2021
Tajlandia – “Uczennice Chrystusa – Nowe ewangelizatorki”: VI Kapitu?a Generalna Sióstr Królewsko?ci Maryi
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Thailandia, SQM Suore della Regalit? di Maria, Eventi
2021
Rwanda – Pan Twagirayezu SDB, ekonom AGL: “Pomó?cie nam ochroni? zagro?one dzieci”
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Rwanda, AGL, AGL
2021
Boliwia – Salezja?ski projekt w Kami promuj?cy niezale?no?? ?ywno?ciow?
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Sviluppo, Bosco Global
2021
Watykan – Bp Walter Guillén Soto, salezjanin, mianowany pierwszym biskupem diecezji Gracias, w Hondurasie
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Honduras, Honduras, Vaticano, Walter Guillen Soto, Nomine
2021
Odpowied? salezjanów na pandemi? w Indiach
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | INK, INK, INM, INM, INT, INT, India, India, Coronavirus
2021
Francja – Nowa platforma edukacyjna wprowadza salezja?sk? misj? wychowawcz? do sieci
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, CIL, CIL, Cile, Cile, Strenna 2021, Joan Llu?s Play
2021
Francja – Nowa platforma edukacyjna wprowadza salezja?sk? misj? wychowawcz? do sieci
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Educazione, FRB, FRB, Scuole, Tecnologie, Eventi, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Polska – Przygotowania do ?DM 2023: program formacyjny “Wsta?”
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS, GMG
2021
Indie – Odszed? ks. Thomas Panakezham, który jako pierwszy Hindus nale?a? do Rady Generalnej
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | INM, INM, India, India, Decessi
2021
SG – Wraz ze ?wieckimi w pos?annictwie i w formacji
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Direttori
2021
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2021
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Yvonne Reungoat, Grazie
2021
Wietnam – Delegatura salezja?ska Wietnamu Pó?nocnego: spotkanie oratoriów
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2021
Paragwaj – Rozpocz?cie miesi?ca Maryi Wspomo?ycielki w Concepción
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Tanzania – Uczniowie z “Don Bosco Iringa” oddaj? krew
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
Haiti – Wizyta kanoniczna w La Saline
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
SG – W oczekiwaniu na wywiad i materia?y dotycz?ce trzeciej cz??ci dokumentu “Animacja i zarz?dzanie wspólnot? – Pos?uga salezja?skiego dyrektora”
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Comunicazione Sociale, Formazione, Formazione, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Direttori
2021
SG – Ks. Carbonell i pan Borlengo spoczywaj? w pokoju
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, RMG, RMG, RMG, Filippine, Filippine, Indonesia, Indonesia, Italia, Italia, Decessi
2021
W?ochy – “MissioLab”: wychowanie do globalizmu i misji trwa nieprzerwanie
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Missioni, Missioni, Missioni, ICC, ICC, Italia, Italia, Alfred Maravilla
2021
SG – Duszpasterstwo powo?aniowe: uwolni? marzenia, które Bóg umie?ci? w sercach m?odych ludzi
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Vocazioni, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Filipiny – “Boscotify”, podkast dla uczniów “Don Bosco Mabalacat”
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
Papua-Nowa Gwinea – Formacja w misji
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Indie – Salezja?ska szko?a rolnicza produkuje biologiczny cukier “jaggery”
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | INP, India, India
2021
Meksyk – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu w Coacalco
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | ANT, ANT, CAM, CAM, HAI, HAI, MEG, MEG, MEM, MEM
2021
Ignazio Stuchlý, un “vecchietto” sempre giovane
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Libri, Educazione, Scuole
2021
Ignazio Stuchlý, un “vecchietto” sempre giovane
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Spiritualità, Spiritualità Salesiana, San Francesco di Sales, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale
2021
Ignazio Stuchlý, un “vecchietto” sempre giovane
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Ignazio Stuchlý, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana
2021
W?ochy – Nowe Dyrektorium o Katechizacji a nowa ewangelizacja. Seminarium internetowe “ITST” w Messynie
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Catechesi, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, ISI, ISI, Italia, Italia, Eventi, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Brazylia – Po?egnanie bpa Segismundo Martíneza Álvareza, salezjanina, emerytowanego biskupa Corumby
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Vescovi, Segismundo Mart?nez ?lvarez
2021
Boliwia – “Techo Pinardi”: o?rodek pomocy dla dzieci ulicy
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Republika Zielonego Przyl?dka – Pierwsze spotkanie formacyjne dla m?odych animatorów
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Capo Verde
2021
Tanzania – ?wi?to M?odzie?y w „Don Bosco Iringa”
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
Meksyk – Kuratorium Salezja?skiego Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Curatorium, ANT, ANT, ECU, ECU, HAI, HAI, MEG, MEG, MEM, MEM, SUO, SUO, VEN, VEN, Messico, Messico
2021
Stany Zjednoczone – “Sztuka w szkole: oblicza niewinno?ci”
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | SUO, SUO
2021
Argentyna – Salezja?ski dom “San Miguel” z La Platy nadal pomaga potrzebuj?cym
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Indie – Program szkoleniowy dla personelu salezja?skiej szko?y w Sonadzie
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Portugalia – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej z wizyt? w mie?cie Évora
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
SG – Odesz?o trzech kolejnych salezjanów
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Perù, Venezuela, PER, PER, RMG, RMG, RMG, VEN, VEN, Italia, Italia, Decessi, Coronavirus
2021
Indonezja – Salezjanie zaproszeni do nowej diecezji na jednej z wysp
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, INA, INA, Indonesia, Indonesia, Vescovi
2021
Rwanda – Dziewcz?ta-matki z Rango potrzebuj? pomocy
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rwanda, AGL, AGL, Donne, Sviluppo
2021
2021
Raport 2021 dotycz?cy wolno?ci religijnej na ?wiecie
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Cristiani Uccisi, Chiesa, Chiesa Cattolica, Coronavirus
2021
Gwatemala – “Universidad Mesoamericana” publikuje “Podstawow? gramatyk? K’ichee”
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Arte, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Università, Indigeni
2021
Demokratyczna Republika Konga – Edukacja dziewcz?t, aby by?y liderkami dnia dzisiejszego i jutra
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Educazione, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Donne
2021
Haiti – “Lakay Don Bosco”: trzy etapy przej?cia od dziecka ulicy do cz?owieka m?odego z drug? szans?
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Missioni Don Bosco, HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
India – “Don Bosco Tech” przygotowuje pierwsz? grup? uczniów do pracy w o?rodkach przetwarzania danych
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Educazione, INK, INK, India, India, Michael Biju
2021
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Andrei Domenico Palmy, salezjanina diakona
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Hiszpania – ?wi?to Solidarno?ci Rodziny Salezja?skiej z okazji obchodów 50. rocznicy “Misiones Salesianas”
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Misiones Salesianas, SSM, SSM
2021
Fid?i – Drugie spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Portogallo, Famiglia, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, Preghiera
2021
Fid?i – Drugie spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2021
Burundi – Pielgrzymka niepe?nosprawnych dzieci i m?odzie?y do Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Brazylia – Wizytacja nadzwyczajna w salezja?skich dzie?ach Juazeiro do Norte
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Filipiny – Otwarcie Drzwi ?wi?tych Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Eventi, Francesco Panfilo, Anniversari
2021
Meksyk – Radca regionu Interameryka spotyka si? z grupami Rodziny Salezja?skiej
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Interamerica, Interamerica, MEM, MEM, Messico, Messico, Visita Straordinaria, Paolo Albera
2021
Portugalia – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej odwiedza “Edições Salesianas”
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Portogallo, Portogallo, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, POR, POR, Editrici, Editrici
2021
Indie – Zmar? abp Lucas Sirkar, salezjanin, za?o?yciel dwóch instytutów zakonnych
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India, Vescovi, Lucas Sirkar, Decessi
2021
Indie – Zmar? abp Lucas Sirkar, salezjanin, za?o?yciel dwóch instytutów zakonnych
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2021
W?ochy – „Agnelli” ko?czy 80 lat
Dane | 19-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Italia, Italia
2021
Republika Po?udniowej Afryki – “Fale zmiany”: salezjanie pomagaj? m?odym znajduj?cym si? w trudnej sytuacji
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Sudafrica, AFM, AFM
2021
Meksyk – Nawet pandemia nie mo?e zatrzyma? dzia?alno?ci salezja?skiej Jad?odajni “Padre Chava”
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Alexandrina da Costa, ICC, ICC, Italia, Italia, CISI, CG28, Vera Grita
2021
Meksyk – Nawet pandemia nie mo?e zatrzyma? dzia?alno?ci salezja?skiej Jad?odajni “Padre Chava”
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, Su e Zo
2021
Meksyk – Nawet pandemia nie mo?e zatrzyma? dzia?alno?ci salezja?skiej Jad?odajni “Padre Chava”
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, MEG, MEG, Messico, Messico, Coronavirus, Solidarietà, Migranti
2021
Brazylia – Oficjalne otwarcie nowej placówki salezja?skiej w Oeiras
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero, Nuova Presenza
2021
Hiszpania – ?wiatowy Dzie? Walki z Niewolnictwem Dzieci. Ponad 9 milionów zniewolonych dzieci w XXI wieku
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale
2021
Salwador – Nauczyciele i wspó?pracownicy ze szkó? salezja?skich otrzymuj? pierwsz? dawk? szczepionki
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Coronavirus
2021
Brazylia – Spotkanie delegatów MGS z Brazylii i z innych krajów Ameryki Po?udniowej
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Brasile, Brasile
2021
Indie – Plantator herbaty przekazuje sadzonki salezja?skiej szkole w Siliguri
Dane | 16-04-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Brazylia – “UniSales” z Vitória zapewnia darmowe leczenie pacjentom z zaburzeniami po Covid-19
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Coronavirus, Salute
2021
Brazylia – “UniSales” z Vitória zapewnia darmowe leczenie pacjentom z zaburzeniami po Covid-19
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Coronavirus, Salute, Università
2021
Rwanda – Dzieci ulicy z Rango i mo?liwo?ci O?rodka “Don Bosco”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Rwanda, AGL, AGL
2021
Peru – Odszed? bp Marcello Melani, salezjanin, biskup i misjonarz
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Perù, Spedizione Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, PER, PER, Decessi, Vescovi, Marcello Melani
2021
Brazylia – Salezja?skie dzie?o z Itajaí obchodzi 60 lat istnienia
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | BPA, BPA, Brasile, Brasile
2021
Boliwia – Spotkanie wyborcze Stowarzyszenia „Damas Salesianas”
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Damas Salesianas, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Indie – MGS z Mumbaju modli si? w intencji Mjanmy
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
Hiszpania – Dzieci ulicy: miliony dzieci w sytuacji sta?ego zagro?enia
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Misiones Salesianas
2021
Etiopia – Z Addis Abeby na “Harvard” z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Università, Studenti
2021
Boliwia – “Szko?y Ludowe Ksi?dza Bosko” nie przestaj? si? rozwija?
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Scuole, Disabilità
2021
Timor Wschodni – Obchody Wielkanocy w kontek?cie kl?ski ?ywio?owej
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Disastri, Pasqua
2021
Brazylia – Salezja?ska szko?a z Aracaju liczy 110 lat
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Paragwaj – Przekazanie ?ywno?ci wspólnotom z Chaco Paraguayo
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Indie – 16 m?odych salezjanów gotowych do wyjazdu na misje
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
Wyspy Zielonego Przyl?dka – Rozpocz??a si? wizytacja nadzwyczajna ks. Gildasio Mendesa
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Capo Verde, Visita Straordinaria, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Nowi chrze?cijanie w Tajlandii
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Cattolici
2021
Senegal – Danie “drugiej szansy” i projekty rozwoju w ojczy?nie: zaanga?owanie VIS
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile, Silva Henríquez
2021
Senegal – Danie “drugiej szansy” i projekty rozwoju w ojczy?nie: zaanga?owanie VIS
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Senegal, VIS, Migranti, Sviluppo
2021
Stany Zjednoczone – Miasto Downey szuka?o wsparcia ze strony salezjanów i ci go udzielili!
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Stati Uniti, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SUO, SUO, Scuole, Animatori
2021
Salwador – Wielki Tydzie? w parafii Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
Chile – Ponad 300 uczestników na ?wi?cie rozpocz?cia dzia?alno?ci MGS 2021
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Indie – “Bosco Youth” z Bangalore modli si? o pokój w Mjanmie
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
Ekwador – Formowa? si? jako liderzy bardziej sprawiedliwej Ameryki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Ecuador, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Rete America Sociale Salesiana, Opzione Preferenziale
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ostatnie po?egnanie abpa Jean Pierre’a Tafungi Mbayo, salezjanina
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Vescovi, Decessi
2021
Angola – Wr?czenie krzy?y misyjnych dwójce misjonarzy z wizytatorii Angoli
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2021
Peru – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki w Limie odbudowana po trz?sieniu ziemi w 1940 roku
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER, Basilica
2021
SG – Zrozumie? “Missio inter Gentes”
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2021
Watykan – Papie? powo?a? dwóch salezjanów i córk? Maryi Wspomo?ycielki do grona konsultorów CIVCSVA
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Vita Consacrata, Vaticano, Nomine
2021
SG – #SYMPRAYSFORMYANMAR
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, MYM, MYM, RMG, RMG, RMG, Myanmar, Myanmar
2021
Angola – Pedro Sánchez odwiedza O?rodek “Dom Bosco” w “Lixeira”
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola, Personaggi illustri
2021
Polska – Rado?? Zmartwychwstania
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2021
Indie – Siedmiu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INT, INT, India, India
2021
Brazylia – Ks. Gabriel Romero odwiedza Areia Branca
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2021
Kostaryka – Spotkanie Krajowej rady animatorów MGS
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2021
Papua-Nowa Gwinea – „Don Bosco Kokopo” obchodzi Dzie? wspólnoty
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Brazylia – III Spotkanie Duszpasterskie Szkó? i II Krajowe Seminarium Duszpasterstwa M?odzie?owego
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Brasile, Brasile, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Angola – Premier hiszpa?skiego rz?du z wizyt? w szkole “Don Bosco” w Luandzie
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2021
Izrael – Ks. Caputa przybli?a Szymona Srugiego
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Simone Srugi, Simone Srugi, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, MOR, MOR, MOR, MOR, Storia, Storia
2021
Chile – Mi?dzynarodowe spotkania formacyjne: System prewencyjny w XXI wieku
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Formazione, Formazione, Formazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Scuole, Sistema Preventivo
2021
Mjanma – Obecna sytuacja w kraju: relacja jednego z mieszka?ców
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Giovani, Myanmar, Myanmar, Violenze
2021
SG – Kwietniowe wideo z serii “CaglieroLIFE”
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Myanmar, Myanmar
2021
SG – Ósme wideo-ziarno: misja wspólnoty i towarzyszenie
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2021
Sytuacja uchod?ców
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, Migranti
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko d?u?nikiem ?w. Franciszka Salezego: wychowawcza aktualno?? my?li i przyk?adu ?wi?tego biskupa Genewy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Libri, Simone Srugi, MOR, MOR, Israele, Israele
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko d?u?nikiem ?w. Franciszka Salezego: wychowawcza aktualno?? my?li i przyk?adu ?wi?tego biskupa Genewy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Spiritualità, Spiritualità Salesiana, San Francesco di Sales, Don Bosco, Italia, Italia
2021
Meksyk – Kontynuowana jest wizytacja nadzwyczajna ks. Hugo Orozco Sáncheza w inspektorii Matki Bo?ej z Guadalupe (MEM)
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico, Hugo Orozco S?nchez, Pasqua, Visita Straordinaria
2021
W?ochy – Misjonarki, g?osicielki nadziei
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Missioni, Missioni, Missioni, Italia, Italia, Yvonne Reungoat
2021
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy modli si? w intencji Mjanmy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, MYM, MYM, MYM, MYM, Violenze, Eventi, Violenze, Eventi
2021
Argentyna – ?ycie wzywa nas do ci?g?ej drogi
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Wenezuela – Dzie? Misyjno-Powo?aniowy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
W?ochy – Wizytacja nadzwyczajna radcy regionu ?ródziemnomorskiego w dziele “Redentore” w Bari
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy
2021
Hiszpania – ?wiatowy Dzie? Zdrowia. Rok pandemii pod znakiem niepewno?ci i nierówno?ci
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Misiones Salesianas, Coronavirus, Salute
2021
Angola – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: odkry? siebie dog??bnie
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Portogallo, Repubblica Ceca, ANG, ANG, Angola, Angola, SADBA
2021
W?ochy – Alin, najpierw ucze?, a potem przedsi?biorca, dzi?ki salezja?skiemu o?rodkowi kszta?cenia zawodowego
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, ICP, ICP, Italia, Italia, CNOSFAP, Lavoro
2021
Mjanma – Solidarno?? i modlitwa w intencji Mjanmy w ca?ym regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Salesiani Cooperatori, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Asia EstOceania, Asia EstOceania, MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Preghiera, Violenze
2021
Haiti – “Pascha M?odzie?y” na wysokim poziomie duchowym
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
Chile – Salezja?ska szko?a w Concepción przekazuje komputery Chromebook uczniom
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Kolumbia – Pascha M?odzie?y 2021
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Wielka Brytania – „Everton Football Club” przekazuje laptopy “Savio Salesian College
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2021
Fid?i – Wielki Tydzie? w salezja?skiej parafi w mie?cie Suva
Dane | 07-04-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2021
W?ochy – Ks. Felice Canelli, “uniwersalny brat” dla potrzebuj?cych
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Salesiani Cooperatori, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Felice Canelli
2021
Hiszpania – Cyfrowa i integracyjna szko?a dla znajduj?cych si? w niekorzystnej sytuacji: “Don Bosco F5”
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Spagna, Giovani a Rischio Sociale, SMX, SMX, Lavoro, Scuole, Tecnologie
2021
Mozambik – Solidarno?? kluczowyn wymiarem szko?y spo?eczno-sportowej “Don Bosco-Maputo” Fundacji Realu Madryt
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Educazione, MOZ, MOZ, Mozambico, Sport, Coronavirus
2021
Timor Wschodni – Ludno?? dotkni?ta powodziami potrzebuje schronienia, po?ywienia i lekarstw
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS, Indonesia, Indonesia, INA, INA, Disastri
2021
Kolumbia – Ks. inspektor odwiedza salezja?ski nowicjat w La Ceja
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | COM, COM, Colombia, Colombia
2021
Indie – M?odzie? zastanawia si? nad skutkami pandemii Covid-19 w swiun ?yciu
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | INP, India, India
2021
Brazylia – Obchody 121 lat salezja?skiego liceum w Salwadorze
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Paragwaj – Ks. Attard: “Towarzyszenie duchowe w salezja?skim stylu”
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Fabio Attard
2021
Watykan – Obchody Wielkanocy
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Pasqua, Papa Francesco
2021
W?ochy – „Don Bosco Napoli” dostarcza paczki ?ywno?ciowe potrzebuj?cym rodzinom z Neapolu
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2021
2021
Meksyk – Msza ?w. w Wielki Czwartek w salezja?skiej jad?odajni “Padre Chava”
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2021
Francja – “Zawsze pragn??em przekazywa? Mi?o?? Boga m?odzie?y”: wywiad z ks. Johnem Paulem Swaminathanem
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, FRB, FRB
2021
Senegal – M?odzi z Tambacounda anga?uj? si? w agroekologi?
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | Senegal, AFO, AFO, AFO, AFO, ONG, ONG, Bosco Global
2021
Brazylia – Wigilia Paschalna na misji w Iauaretê
Dane | 02-04-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Pasqua
2021
Salwador – Rekolekcje online dla salezjanów wspó?pracowników
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
Watykan – Ponad sto osób potrzebuj?cych zaszczepiono przeciwko Covid-19
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Coronavirus
2021
W?ochy – Salezjanie w Perugii: w 2022 r. sto lat obecno?ci w mie?cie
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Italia, Italia
2021
2021
Ekwador – Salezja?ska praca misyjna jest kontynuowana pomimo pandemii
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Missioni, Missioni, Missioni, ECU, ECU, Coronavirus
2021
Zambia – Szybki wzrost powo?a? salezja?skich w?ród ?wieckich
Dane | 01-04-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Salesiani Cooperatori, ZMB, ZMB
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Libri, Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Libri, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Paolo Albera
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Kenya, Kenya, Eventi, Alphonse Owoudou, Don Bosco Tech Africa
2021
W?ochy – Zaj?cia w ramach wolontariatu, warsztaty, sport... O?rodek dzienny “Casa Valdocco” znów otwarty
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Educazione, Giovani a Rischio Sociale, IME, IME, Italia, Italia, Coronavirus
2021
SG – “Eco Team” regionu Azja Wschodnia-Ocenia pracuje nad edukacj? ekologiczn?, duchowo?ci? i solidarno?ci?
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Ambiente, Creato, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2021
Brazylia – Nowe horyzonty salezja?skiej komunikacji spo?ecznej w kraju
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Educomunicazione, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile
2021
PRAWDZIWE ZMARTWYCHWSTANIE
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, Pasqua
2021
Filipiny – Wielkopostne dni skupienia online dla m?odzie?y z salezja?skich parafii
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
Stany Zjednoczone – „Zielone” inicjatywy salezjanów z Richmond
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2021
W?ochy – „MGS Day”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Indie – Program zwi?kszania ?wiadomo?ci spo?ecznej dla dzieci z Jhajjar
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2021
Ro?nie na ?wiecie liczba katolików: 1 miliard 345 milionów
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Cattolici, Vaticano
2021
Indie – Wyj?? poza niepe?nosprawno??: inspiruj?ca historia pi?ciu studentów
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Disabilità
2021
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze spotkania nowego ks. inspektora: dwa kuratoria
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guillermo Basañes, Alphonse Owoudou
2021
W?ochy – “Missioni Don Bosco”: dom “z w??czonym ?wiat?em i otwartymi zas?onami”, który podtrzymuje solidarno??
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, Italia, Italia
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów kwinkwenistów
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Papua-Nowa Gwinea – “Life Matters Programm” w kontek?cie poszanowania godno?ci ?ycia
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Boliwia – Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Kolumbia – Pierwsze spotkanie inspektorialnej Komisji ds. Opcji preferencyjnej
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
SG – Radca ds. duszpasterstwa m?odzie?y prowadzi rekolekcje dla m?odzie?y #quaresimaviva2021
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Chile – Uczniowie Szko?y “Patrocinio San José”
Dane | 30-03-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Meksyk – Z Saltillo do Kalifornii: przyk?ad sukcesu
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico, Tecnologie
2021
Demokratyczna Republika Konga – Sze?ciolecie pod opiek? ?wi?tego Józefa
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Guillermo Basañes, Alphonse Owoudou, Insediamenti
2021
W?ochy – Wizyta radcy regionu ?ródziemnomorskiego w Mi?dzynarodowym Instytucie “Don Bosco” w Turynie-Crocetta
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Mediterranea, Mediterranea, ICP, ICP, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy
2021
SG – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej spotyka si? z grup? odpowiedzialnych za komunikacj? spo?eczn?, by przyjrze? si? salezja?skiemu projektowi cyfryzacji regionów salezja?skich
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Sierra Leone – Pilna pomoc dla setek dzieci, które straci?y wszystko w po?arze
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Disastri
2021
Polska – Droga Krzy?owa dzieci i m?odzie?y z Oratorium ?w. Dominika Savio
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
Ekwador – Ks. Marcelo Farfán z wizyt? w postnowicjacie w Quito
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Ecuador, IUS, ECU, ECU
2021
Watykan – Papie? Franciszek sprawuje liturgi? Niedzieli Palmowej
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2021
Obchody Niedzieli Palmowej na ?wiecie
Dane | 29-03-2021 łowo kluczowe | Cattolici
2021
Argentyna – Przysz?o?? ju? jest od jakiego? czasu
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Educazione, Argentina, Argentina, Tecnologie, Scienze, Scuole
2021
Filipiny – Edukacja m?odzie?y jest kontynuowana dzi?ki stypendiom szkolnym
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Scuole
2021
Hiszpania – 50 lat salezja?skiego dzie?a “?w. Józefa Rzemie?lnika” w Elche
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Anniversari
2021
2021
Brazylia – Doroczne spotkanie inspektorialnych delegatów i koordynatorek komunikacji spo?ecznej
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BRE, BRE, BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
2021
SG – Wr?czenie krzy?y misyjnych siostrom Mi?o?ci Jezusa
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG
2021
Italia – Incontro online dei Salesiani Cooperatori della Regione Italia-Medio Oriente-Malta
Dane | 26-03-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Italia, Italia
2021
Watykan – Kolejna wa?na funkcja siostry Alessandry Smerilli CMW w Kurii Rzymskiej
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Vaticano, Alessanda Smerilli, Nomine
2021
Nigeria – Nowa studnia dla potrzebuj?cej spo?eczno?ci: zapewnia czyst? wod? i zapobiega chorobom
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Nigeria, Nigeria, Acqua, Povertà, Solidarietà
2021
SG – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki (ESA)
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Scuole
2021
SG – Kurs formacyjny dla Inspektorów ostatnio mianowanych
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Ispettori, RMG, RMG, RMG, Corso Ispettori
2021
Kolumbia – Wizyta animacji delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego i ds. komunikacji spo?ecznej
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Boliwia – Dwie nowe aule w o?rodku edukacyjnym “Topater” w El Alto
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Fid?i – Z m?odymi w salezja?skim oratorium w mie?cie Suva
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | AUL, AUL, Isole Fiji, Isole Fiji
2021
Hiszpania – ADMA w Hiszpanii liczy 125 lat
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Spagna, ADMA, SSM, SSM
2021
W?ochy – Rodzina Agnelli i Instytut “Edoardo Agnelli” w Turynie: partnerstwo, które trwa w imi? s?u?by m?odzie?y
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Scuole, Personaggi illustri
2021
Brazylia – Ks. Romero z wizyt? w miastach Recife-Bongi, Carpina i Natal
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero, Visita Straordinaria
2021
Syria – Kiedy mi?o?? pojawia si? w postaci 0+
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Siria, Giovani, MOR, MOR, Salute, Solidarietà
2021
Ekwador – Obchody 100-lecia “Editorial Don Bosco”
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, ECU, ECU, ECU, ECU, Eventi, Editrici, Eventi, Editrici
2021
RMG – Ks. Gildasio Mendes : "Internet to szeroka sie? ludzkich i kulturowych rytua?ów"
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Bollettino Salesiano, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Korea Po?udniowa – Salezjanie wspó?pracownicy powo?uj? “Korea ASC Eco Team”
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2021
Indie – Salezja?ska m?odzie? na rzecz przemian
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
W?ochy – Wizytacja nadzwyczajna radcy regionu ?ródziemnomorskiego w Vibo Valentia
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Juan Carlos P?rez Godoy
2021
Hiszpania – Dawna fasada domu w Carabanchel
Dane | 24-03-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
W?ochy – S?u?ba najm?odszym przede wszystkim i w ka?dej okoliczno?ci. Cyfrowe do?wiadczenie zwi?zane z “DonBoScuola”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Volontariato, ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus, Scuole
2021
Tunezja – Zaanga?owanie salezjanów na rzecz inkulturacji
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Tunisia, Don Bosco, ISI, ISI, Dialogo, Carisma
2021
Brazylia – Zosta?a uko?czona seria “Zeszytów RSB-Social”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Salesiani, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Brasile, Brasile, Opzione Preferenziale
2021
Hiszpania – Salezja?skie Platformy Spo?eczne obchodz? 20. rocznic? istnienia
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Spagna, Piattaforme Sociali Salesiane, Anniversari, Eventi
2021
Argentyna – Kontynuowana jest kampania solidarno?ci salezja?skiego domu “La Piedad”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Filipiny – Spotkanie formacyjne asystentów z inspektorii Filipin Pó?nocnych
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
Etiopia – Spotkanie MGS: “Nadzieja jest nasz? si?? nap?dow?”
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, AET, AET, Etiopia, Etiopia
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza wspólnot? salezja?skiego postnowicjatu w Nave
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ILE, ILE
2021
Salezjanie w Afryce
Dane | 23-03-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Africa, Africa
2021
Panama – Rozpocz?cie roku szkolnego 2021 w szkole technicznej „Don Bosco”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2021
Tajlandia – Wydarzenie muzyczne z udzia?em uczniów ze szko?y “Don Bosco Vitthaya”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2021
Indie – M?odzi pielgrzymuj? do Sanktuarium ?w. Józefa
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
Papua-Nowa Gwinea – “Duc in Altum”. Biskup Panfilo zastanawia si? nad latami swojej s?u?by w tym kraju
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, FIN, FIN, Francesco Panfilo, Vescovi
2021
Boliwia – Ambasada japo?ska wspiera “C.E.A. Don Bosco - El Prado”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Giappone, Giappone, Donazioni
2021
Gwinea Równikowa – Nadzwyczajna pomoc dla ponad 500 osób po eksplozji w koszarach wojskowych
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | ATE, ATE, Guinea Equatoriale, Guinea Equatoriale, Disastri
2021
SG – ?wiatowy Dzie? Wody: “Docenianie wody”
Dane | 22-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, RMG, RMG, RMG, Malawi, Malawi, Acqua
2021
W?ochy – ?wi?ty Józef i sztuka opieki
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Pasqua
2021
W?ochy – ?wi?ty Józef i sztuka opieki
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, San Giuseppe
2021
Ekwador – Tatiana Pesántez, nauczycielka, która o?ywi?a “Pipo”
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Pakistan, Missioni, Missioni, Missioni, FIS, FIS
2021
Ekwador – Tatiana Pesántez, nauczycielka, która o?ywi?a “Pipo”
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, CG28, Affettività, Eucaristia
2021
Ekwador – Tatiana Pesántez, nauczycielka, która o?ywi?a “Pipo”
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Docenti
2021
Kamerun – Zapewni? bezpieczne miejsce do nauki, zabawy i rozwoju
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, ATE, ATE, Camerun, Camerun, Coronavirus
2021
Brazylia – Projekt hodowli ryb przyczynia si? do rozwoju misji w?ród Indian Bororo
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Donne, Sviluppo
2021
Indie – ?wi?cenia 19 salezjanów diakonów
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, INK, INK, India, India
2021
Kolumbia – Wizyta przedstawiciela NGO “Red Deporte” z Hiszpanii
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Meksyk – Pierwsza sesja formacyjna dla 7 kandydatów do Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Volontariato, MEG, MEG, Messico, Messico
2021
Polska – Salezja?ski O?rodek Misyjny z Warszawy wspiera misje w Angoli
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2021
SG – Nabo?e?stwo Ksi?dza Bosko do ?wi?tego Józefa
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Libri, Indigeni
2021
SG – Nabo?e?stwo Ksi?dza Bosko do ?wi?tego Józefa
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Catechesi, Catechesi
2021
SG – Nabo?e?stwo Ksi?dza Bosko do ?wi?tego Józefa
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Libri, Educazione, Fede
2021
SG – Nabo?e?stwo Ksi?dza Bosko do ?wi?tego Józefa
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Libri
2021
SG – Nabo?e?stwo Ksi?dza Bosko do ?wi?tego Józefa
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG, San Giuseppe
2021
Zambia – Misjonarz z Wietnamu w?ród afryka?skich dzieci ulicy
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Zambia, Vietnam, Giovani a Rischio Sociale, ZMB, ZMB
2021
Francja – W czasie Wielkiego Postu “Fondation Don Bosco” kieruje dwa aple dotycz?ce projektów realizowanych w ojczy?nie i w Etiopii
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | AET, AET, FRB, FRB, Etiopia, Etiopia, Francia, Francia, Solidarietà
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza wspólnot? formacyjn? Mi?dzynarodowego Instytutu “Don Bosco” w Turynie-Crocetta
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Formazione, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Formazione, Rettor Maggiore, Formazione, Formazione, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
2021
Brazylia – Mural ze snem ks. Bosko z 9. roku ?ycia w Vitorii
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Litwa – Wizyta prze?o?onego ICP na Litwie
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Lituania, Lituania
2021
SG – Spotkanie online Ekonomatu generalnego z Ekonomami regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 18-03-2021 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Economato Generale
2021
Uganda – Kluczowe wsparcie dla uchod?ców z Palabek
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Uganda, Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, AGL, AGL, Palabek
2021
Brazylia – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej spotyka si? z delegatami ds. komunikacji spo?ecznej z inspektorii brazylijskich
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile, Eventi, Gildasio dos Santos Mendes
2021
W?ochy – M?odzi nagrodzeni przez prezydenta Mattarell? za projekt “PC4U.tech”
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Giovani, Italia, Italia, Personaggi illustri, Solidarietà, Coronavirus
2021
Mjanma – Kardyna? Bo, salezjanin, do w?adz kraju: “D??cie do pokoju!”
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Pace, Charles Maung Bo, Violenze
2021
Salwador – Nowa Krajowa Konsulta Salezjanów Wspó?pracowników 2021-2024
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, El Salvador, El Salvador
2021
Indie – Studenci z “Sacred Heart College” szkol? si? na skautów i przewodników
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
Tanzania – Duch wolontariatu m?odych z “Don Bosco Iringa”
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
W?ochy – Wizyta cz?onków Dykasterii ds. misji w siedzibie „VIS”
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Alfred Maravilla, Dicastero per le Missioni, VIS
2021
Syria: po dekadzie wojny dzieci nadal p?ac? najwy?sz? cen?
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Guerra
2021
SG – Trzy nowe Inspektorie w s?u?bie Afryce
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Africa, Africa, Africa, Africa, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, ANN Africa Nigeria e Niger, AON Africa Occidentale Nord, AOS Africa Occidentale Sud, ANN Africa Nigeria e Niger, AON Africa Occidentale Nord, AOS Africa Occidentale Sud
2021
Indie – “Don Bosco College of Engineering” z Fatordy pomóg? 75 startupom w ci?gu dwóch ostatnich lat
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | IME, IME, UPS, UPS, UPS, Decessi, Cardinali, Vescovi
2021
Indie – “Don Bosco College of Engineering” z Fatordy pomóg? 75 startupom w ci?gu dwóch ostatnich lat
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | INP, India, India, Tecnologie, Scienze, Ricerca
2021
Argentyna – Zaanga?owanie domu “?w. Antoniego z Padwy”: wychowywa? do lepszej przysz?o?ci
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Educazione, Giovani a Rischio Sociale, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Scuole
2021
Kenia – Salezja?skie o?rodki zawodowe z Afryki Subsaharyjskiej obchodz? Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2021
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | AFE, AFE, Angola, Angola, Burundi, Burundi, Kenya, Kenya, Madagascar, Madagascar, Nigeria, Nigeria, Ambiente, Creato
2021
Syria – 10 lat wojny: dziesi?ciolecie bólu i cierpienia, ale tak?e “salezja?skiej” nadziei i pokoju
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR, Guerra, Violenze
2021
Brazylia – Wspólne spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego SDB i CMW
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | SDB, Pastorale Giovanile, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Brasile, Brasile
2021
Indonezja – Wr?czenie krzy?a misyjnego ks. Ferdinandusowi Oli Amanowi
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | INA, INA, Indonesia, Indonesia
2021
Pakistan – 6. rocznica ?mierci Akasha Bashira, by?ego wychowanka salezja?skiego
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
SG – Spotkanie Konsulty MGS W?och z ks. Miguelem Ángelem Garcí? Morcuende
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Filipiny – “Don Bosco Pasil” na rzecz coraz bardziej zielonego kampusu
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, PGS Polisportive Giovanili Salesiane
2021
Filipiny – “Don Bosco Pasil” na rzecz coraz bardziej zielonego kampusu
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine, Ambiente, Creato, Laudato Si
2021
Ekwador – “Editorial Don Bosco”: 100 lat okazj? do ?wi?towania i otwarcia si? na przysz?o??
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Editrici, Anniversari
2021
Etiopia – Sytuacja w Tigraj: “Bogaci i biedni s? codziennie u naszych drzwi, b?agaj?c o troch? jedzenia, aby prze?y?”
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Rifugiati, AET, AET, Etiopia, Etiopia, Guerra, Povertà
2021
Watykan – Przekazanie “Positio super virtutibus” dotycz?cego s?ugi Bo?ego Carlo Crespiego, salezjanina
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Carlo Crespi
2021
Haiti – Spotkanie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
Burundi – ?wi?to Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego 2021
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
S?owenia – Przygotowanie do Oratorium Letniego 2021
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2021
Portugalia – Salezja?ska parafia z Mogofores rozszerza pomoc
Dane | 15-03-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
Ukraina – Misjonarz z Afryki w ramach Projektu Europa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Solidarietà, Coronavirus
2021
Ukraina – Misjonarz z Afryki w ramach Projektu Europa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Ucraina, Missioni, Missioni, Missioni, UKR, UKR, ZMB, ZMB
2021
Demokratyczna Republika Konga – Luca Attanasio, dyplomata o salezja?skim sercu
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Decessi, Personaggi illustri
2021
Indie – Zaoferowa? dzieciom lepsz? przysz?o??: Dom dla dzieci “Ekalavya”
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Procure Missionarie, Procure Missionarie, INH, INH, India, India
2021
Brazylia – “Fabryka marze?”: pierwsza placówka salezja?ska w stanie Acre
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, BMA, BMA, Brasile, Brasile, Nuova Presenza
2021
TO LUDZKIE SERCE ZDOLNE DO NADZWYCZAJNYCH CZYNÓW
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Salesiani, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów asystentów
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Papua-Nowa Gwinea – Otwarte trzy nowe sale szko?y podstawowej im. ?w. Dominika Savio w Herehere
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Marzec miesi?cem ?wi?tego Józefa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Santità, Santità, Santità, Santità, San Giuseppe, Papa Francesco
2021
Kolumbia – Otwarcie o?rodka m?odzie?owego, salezja?skiego oratorium w Armenii
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Oratorio, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, COM, COM, Colombia, Colombia
2021
Hiszpania – Nagroda “Don Bosco” za innowacje w kszta?ceniu zawodowym w swojej najbardziej innowacyjnej edycji
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, Coronavirus, Premi e Riconoscimenti, Eventi
2021
S?owacja – Salezjanie na modlitwie 24 godziny na dob? w bardzo trudnej sytuacji zwi?zanej z Covid-19
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Slovacchia, SLK, SLK, Coronavirus, Preghiera
2021
SG – Spotkanie online z prze?o?onymi inspektorii regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Ángel Fernández Artime, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG
2021
Meksyk – Pierwsza konferencja z cyklu „Pozna? Jezusa”
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2021
Kostaryka – Kwartalny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2021
Indie – 41 nowych salezjanów wspó?pracowników w inspektorii Tiruchy
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2021
Uganda – Salezja?ski projekt na rzecz uchod?ców z Palabek
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2021
Portugalia – Salezjanie z Funchal z grup? uczniów
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
SG – Rocznica, która jednoczy i zobowi?zuje
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Anniversari
2021
Nikaragua – Wznowienie dzia?alno?ci salezja?skiego oratorium w Granadzie
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Nicaragua, Nicaragua
2021
Tanzania – Dzia?alno?? m?odzie?owa i powo?anie grupy animatorów
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
Brazylia – Wizytacja nadzwyczajna we wspólnocie „Naj?w. Serca Pana Jezusa” w Recife
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero
2021
Zambia – Salezja?skie serce Zambii
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | Zambia, ZMB, ZMB
2021
Filipiny – Dynamiczny rozwój ADMA na Filipinach
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | ADMA, Filippine, Filippine
2021
W?ochy - 120 lat temu do Schio przybyli salezjanie
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia
2021
Meksyk – Salezja?ski Projekt Tijuana: 34 lata prze?yte z wiar?, nadziej? i mi?o?ci?
Dane | 10-03-2021 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2021
Hongkong – Dzie? M?odzie?y Salezja?skiej 2021
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Giovani, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Ambiente, Creato
2021
Hiszpania – Kobiety biedniejsze z powodu skutków pandemii
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Spagna, Misiones Salesianas, Donne, Povertà, Coronavirus
2021
Indie – Pierwsza inspektoria na ?wiecie zasilana energi? s?oneczn?: Indie-Hyderabad (INH)
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | INH, INH, India, India, Creato, Ambiente
2021
SG – “Czas na KG28”: dost?pny jest drugi filmik cyklu, w którym Prze?o?ony Generalny prezentuje linie programowe sze?ciolecia
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, CG28
2021
Chile – Pi?ciu m?odych ludzi rozpoczyna salezja?ski aspirantat i prenowicjat
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Polska – Pos?uga lektoratu w Krakowie
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2021
Burundi – O?rodek zawodowy „Don Bosco” obchodzi Afryka?ski Dzie? ?rodowiska
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Gwatemala – Salezjanie przekazuj? ponad 2,5 tony ?ywno?ci wspólnotom tubylczym Kekchi
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
W?ochy – Salezjanie z Foggii wzmacniaj? swoj? misj? na rzecz m?odzie?y poprzez otwarcie “rodzinnej wspólnoty”
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, IME, IME, Italia, Italia
2021
Erytrea – “Food for Work”: wiele drzew w konkte?cie ?wi?ta Kobiet
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Eritrea, Eritrea, Donne
2021
Brazylia – Nowa placówka salezja?ska w stanie Piauí
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Nuova Presenza
2021
W?ochy – Mi?dzynarodowe seminarium internetowe Instytutu Katechetyki UPS na temat nowego Dyrektorium o katechizacji
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Catechesi, Catechesi, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Italia, Italia, Eventi, Eventi
2021
Indie – Turniej pi?ki no?nej dla ubogiej m?odzie?y z “Shervaroy Hills”
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2021
Paragwaj – Rozpoczynaj? si? lekcje w salezja?skich o?rodkach edukacyjnych
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
Demokratyczna Republika Konga – Dwaj salezjanie otrzymali krzy?e misyjne pob?ogos?awione przez Prze?o?onego Generalnego
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | ACC, ACC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Irak – Podró? Papie?a Franciszka pod znakiem ewangelicznej dewizy: “Wszyscy jeste?cie bra?mi”
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Papa Francesco, Fratellanza
2021
Meksyk – Ks. Hugo Orozco przeprowadza wizytacj? nadzwyczajn? w inspektorii MEM
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico, Visita Straordinaria, Hugo Orozco S?nchez, Speranza
2021
Malawi – Refleksje salezjanina misjonarza “ad gentes” po 12 latach s?u?by w Afryce
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Bosco Global, Solidarietà
2021
Malawi – Refleksje salezjanina misjonarza “ad gentes” po 12 latach s?u?by w Afryce
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO, Anniversari
2021
Malawi – Refleksje salezjanina misjonarza “ad gentes” po 12 latach s?u?by w Afryce
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Malawi – Refleksje salezjanina misjonarza “ad gentes” po 12 latach s?u?by w Afryce
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ZMB, ZMB, Malawi, Malawi
2021
Tajlandia – IV Kapitu?a Nadzwyczajna ?wieckiego Instytutu Córek Królewsko?ci Maryi Niepokalanej (DQM)
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Thailandia, Famiglia Salesiana, Figlie della Regalità di Maria Immacolata, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Cardinali, Vescovi, Eventi
2021
SG – VII wideo-ziarno. “Wzbudzenie zaufania”: w centrum systemu prewencyjnego
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2021
Pakistan – Salezja?skie o?rodki z Kwety i Lahaur zasadzi?y setk? drzew
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
Brazylia – Kontynuowana jest wizytacja nadzwyczajna ks. Gabriela Romero
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
SG – Spotkanie online Sieci Wydawnictw Salezja?skich Ameryki
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Rete Editrici Salesiane America
2021
W?ochy – Rozpocz??a si? podró? apostolska papie?a Franciszka do Iraku
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Papa Francesco, Vaticano
2021
Peru – 115 lat obecno?ci salezjanów w mie?cie Piura
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2021
Australia – Dzie? m?odzie?owego ?wi?towania i zabawy
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Giovani, Festa Don Bosco, AUL, AUL, Australia, Australia, Eventi
2021
Nigeria – Salezjanie na rzecz rozwoju: “St Joseph’s Farm”
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria, Rurali, Agricoltura, Sviluppo
2021
Hiszpania – Salezja?skie parafie zastanawiaj? si? nad swoj? to?samo?ci? i misj? “wychodz?cego ludu Bo?ego”
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Parrocchie, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
SG – Ks. Basañes mianowany prze?o?onym inspektorii Afryki ?rodkowej
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Ispettori, AFC, AFC, RMG, RMG, RMG, Guillermo Basañes, Nomine
2021
Filipiny – Droga Krzy?owa online w czasie pandemii
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Libri, Tarcisio Bertone, Vaticano, Cardinali, Vescovi
2021
Filipiny – Droga Krzy?owa online w czasie pandemii
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Libri, PGS, PGS, Laudato Si, Ambiente, Creato
2021
Filipiny – Droga Krzy?owa online w czasie pandemii
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS, Via Crucis, Coronavirus
2021
Brazylia – Wychowankowie z salezja?skich o?rodków w Juazeiro do Norte uczestnicz? w akcji na rzecz ?rodowiska
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Ambiente, Laudato Si
2021
Indie – Turniej pi?ki no?nej dla m?odych z O?rodka m?odzie?owego “Don Bosco” w Chennai
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Giovani, INM, INM, India, India
2021
Honduras – M?odzi i doro?li zaanga?owani w program wolontariatu m?odzie?owego
Dane | 04-03-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Honduras, Honduras
2021
W?ochy – San Salvatore Monferrato i ks. Giovanni Guarona, aposto? Chin
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Ragazzi, ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus, Bambini, Osservatorio Salesiano per i Diritti dei Minori
2021
W?ochy – San Salvatore Monferrato i ks. Giovanni Guarona, aposto? Chin
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, Cina, Cina, Italia, Italia, Storia
2021
Indie – “Snehotsava”: Spotkanie przyja?ni
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Giovani, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, INK, INK, India, India, Michael Biju
2021
Gwinea Równikowa – Nauka, sport i rado?? w szkole spo?eczno-sportowej “Don Bosco Malabo”
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Misiones Salesianas, Procure Missionarie, ATE, ATE, Guinea Equatoriale, Guinea Equatoriale, Sport
2021
SG – Gotowe s? filmiki wideo na Dzie? Misji Salezja?skich 2021
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Giornata Missionaria Salesiana, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Video
2021
2021
Brazylia – Spotkanie Rad inspektorialnych ADMA Brazylii
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | ADMA, Brasile, Brasile
2021
Indie – Nowa nadzieja dla rzemie?lników
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2021
Argentyna – Spotkanie Komisji krajowej MGS
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Ekwador – Rozpocz?? si? kurs „Oczyma Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2021
Ludno?? romska na ?wiecie
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, Zingari
2021
Francja – Co my?le? o influencerach?
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Giovani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, FRB, FRB, Francia, Francia, Internet
2021
Malta – Od dzieci ulicy do uczniów: dobroczynny projekt, który ??czy by?ych wychowanków salezja?skich z Malty i Burundi
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Educazione, Bambini di Strada, Burundi, Burundi, Malta, Malta, Povertà, Scuole
2021
Indie – “Zielona” i zrównowa?ona przysz?o?? dla salezja?skiego domu “SPCI” w Nowym Delhi
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Creato, Ambiente, Michael Biju
2021
Brazylia – Rozpocz??a si? wizytacja nadzwyczajna ks. Gabriela Romero w inspektorii BRE
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Gabriel Romero, Visita Straordinaria
2021
Boliwia – Odszed? ks. Juan Pablo Zabala, prze?o?ony inspektorii boliwijskiej
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Decessi
2021
W?ochy – Spotkanie salezja?skich asystentów
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Chorwacja – Wr?czenie krzy?a misyjnego Josipowi Soldo, salezjaninowi
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | CRO, CRO, Croazia, Croazia
2021
Brazylia – Obj?cie urz?du przez nowego dyrektora Studentatu Teologicznego w São Paulo
Dane | 02-03-2021 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
Portugalia – Salezjanie z Évory obchodz? 95. rocznic? obecno?ci
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Musica, INE, INE, Italia, Italia, Radio, IUSVE, Festival
2021
Indie – Szkolenia zawodowe dla m?odych kobiet z przesz?o?ci? kryminaln?
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Procure Missionarie, Procure Missionarie, INH, INH, India, India, Donne, Lavoro
2021
Malawi – Rozpocz??a si? wizytacja nadzwyczajna w wizytatorii ZMB
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | ZMB, ZMB, Malawi, Malawi, Václav Klement, Visita Straordinaria
2021
SG – Wiele nowo?ci w nowym tomie Listów Ksi?dza Bosko
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, RMG, RMG, RMG, Storia
2021
SG – Porozumiewa? si?, aby by? widocznym, zwi?kszy? ?wiadomo?? i mie? znaczenie: I Spotkanie Komunikacji Spo?ecznej “Salezja?skiej Sieci Spo?ecznej Ameryki”
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Eventi, Miguel Angel Garcia Morcuende, Gildasio dos Santos Mendes, Rete America Sociale Salesiana
2021
Portugalia – Salezjanie z Évory obchodz? 95. rocznic? obecno?ci
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
Tanzania – “Dzie? kariery zawodowej” dla uczniów z “Don Bosco Iringa”
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
Indie – Konferencja Salezja?skich Inspektorii Azji Po?udniowej
Dane | 01-03-2021 łowo kluczowe | INK, INK, INK, INK, India, India, India, India, Biju Michael, Michael Biju
2021
Hiszpania – “Salezja?ska komunikacja spo?eczna w Hiszpanii punktem odniesienia dla ca?ego Zgromadzenia”
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ICC, ICC, Italia, Italia, Tecnologie, Scuole
2021
Hiszpania – “Salezja?ska komunikacja spo?eczna w Hiszpanii punktem odniesienia dla ca?ego Zgromadzenia”
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Ivo Coelho, Eventi
2021
Polska – 89. Misterium M?ki Pa?skiej: “Tajemnica nadziei”
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, Arte, Arte, PLS, PLS, PLS, PLS, Teatro, Teologia, Teatro, Teologia
2021
Demokratyczna Republika Konga – Wspomnienie o ambasadorze Attanasio, zamordowanym podczas odwiedzin o?rodków pomocy i rozwoju
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Decessi, Personaggi illustri
2021
SG – 60. rocznica ?mierci s?u?ebnicy Bo?ej Matilde Salem
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG, Matilde Salem
2021
Peru – Wielkopostny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Meditazione, Ivo Coelho
2021
Peru – Wielkopostny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2021
W?ochy – Spotkanie wyborcze „Polisportive Giovanili Salesiane” z Sycylii
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia, PGS Polisportive Giovanili Salesiane
2021
Kolumbia – Pierwsze spotkanie po?wi?cone „salezja?skiej pami?ci historycznej” inspektorii Bogoty
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Indie – Radca generalny ds. formacji odwiedza salezja?ski nowicjat w Nashik
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, INB, INB, India, India, Ivo Coelho
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Sport, Coronavirus, CNOSFAP
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, ADMA, SMX, SMX, Anniversari
2021
Francja – M?odzi migranci, wiod?ca rola sieci salezja?skiej
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, FRB, FRB, Francia, Francia, Migranti
2021
W?ochy – 100 lat ?ycia ks. Bruno Bertolazziego, które warto opowiedzie?
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia, Anniversari, Anziani, Guerra
2021
Stany Zjednoczone – “Edukacja jest spraw? serca”. Do?wiadczenie zwi?zane z “Don Bosco Prep”
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Educazione, SUE, SUE, Scuole
2021
Indie – Spotkanie ekonomów regionu Azja Po?udniowa 2021
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, Asia Sud, Asia Sud, INN, INN, India, India, Michael Biju
2021
Indie – Pochwa?a rz?du stanu Assam pod adresem Uniwersytetu “Don Bosco” w Guwahati
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | ING, ING, India, India
2021
Paragwaj – Kongres inspektorialny salezjanów wspó?pracowników
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Paraguay, Salesiani Cooperatori, PAR, PAR
2021
Brazylia – 90 lat Szko?y salezja?skiej “Don Bosco” w Araxá
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Uganda - Projekt rolniczy w „Don Bosco Palabek”: „Zbiorniki szcz??cia”
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2021
Tysi?ce m?odych ludzi zjednoczy?o si?, by powiedzie? „nie” mowie nienawi?ci
Dane | 25-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Giovani
2021
W?ochy – “Jestem wdzi?czna Bogu za to, ?e da? mi ?ask? poznania Ksi?dza Bosko”: wywiad z Cinzi? Aren?, ?wiatow? administratork? SSW
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, Francesco Convertini, Pier Luigi Cameroni
2021
W?ochy – “Jestem wdzi?czna Bogu za to, ?e da? mi ?ask? poznania Ksi?dza Bosko”: wywiad z Cinzi? Aren?, ?wiatow? administratork? SSW
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Economia, Salesiani Cooperatori, Economia, Economia, Economia, Italia, Italia
2021
SG – WSPÓLNA REALIZACJA PLANU KOMUNIKACJI SPO?ECZNEJ REGIONÓW I SZKO?A FORMACJI DLA DELEGATÓW
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Portugalia – Salezjanie z Estoril otworzyli “salezja?skie oratorium cyfrowe”, by dalej towarzyszy? m?odzie?y
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Oratorio, Portogallo, POR, POR, Coronavirus
2021
Sierra Leone – O?rodek m?odzie?owy “Don Bosco” w Freetown: “fabryka”, która ratuje ?ycie z u?miechem
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, AFW, AFW, Sierra Leone
2021
Indie – Radca generalny ds. formacji spotyka si? z m?odymi salezjanami z inspektorii Mumbaju
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Salesiani Coadiutori, Salesiani Sacerdoti, Formazione, Formazione, Formazione, INB, INB, India, India, Ivo Coelho
2021
Hiszpania – Spotkanie online dyrektorów i cz?onków Rady inspektorii SMX
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2021
Wenezuela – I Spotkanie salezjanów w formacji 2021
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
USA – ?wi?to ?w. Walentego w parafii “St. Mary’s”
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUO, SUO
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Makau – Przybycie salezjanów z ks. Alojzym Versigli? na czele
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, Macao, Asia
2021
Papua-Nowa Gwinea – Rozpocz?cie dzia?alno?ci wychowawczej i duszpasterskiej
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
Meksyk – “Wtorki Ksi?dza Bosko”: byli wychowankowie prezentuj? salezja?ski charyzmat spo?eczny
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Exallievi, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, MEM, MEM, Decessi
2021
Brazylia – Wspó?praca mi?dzy by?ymi wychowankami z ró?nych wydzia?ów “UniSALESIANO” daje pocz?tek klinice weterynaryjnej
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Exallievi, BCG, BCG, Brasile, Brasile, Università
2021
Hiszpania – VII Salezja?ski Dzie? Komunikacji Spo?ecznej: “Od tre?ci do komunikacji online”
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Eventi, Gildasio dos Santos Mendes
2021
2021
Urugwaj – Spotkanie MGS w czasie pandemii
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Uruguay, URU, URU
2021
Indie – 27 nowych salezjanów wspó?pracowników w inspektorii Chennai
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, INM, INM, India, India
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego Ameryki
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Malta – Podpisano umow? dotycz?c? m?odzie?owej turystyki religijnej
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Exallievi, MLT, MLT, Malta, Malta
2021
Angola – Pierwsza sesja formacyjna w ramach programu “Love Matters”
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola, Love Matters
2021
Tajlandia – ?wi?to Inspektorii salezja?skiej
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2021
2021
Salwador – Nowe wyposa?enie, które podniesie poziom ?ycia i nauki studentów z Uniwersytetu “Don Bosco”
Dane | 22-02-2021 łowo kluczowe | SUE, SUE, El Salvador, El Salvador
2021
Brazylia – ?wiatowy Dzie? Radia: brazylijskie radia salezja?skie
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, CG28
2021
Brazylia – ?wiatowy Dzie? Radia: brazylijskie radia salezja?skie
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Brasile, Brasile, Radio
2021
W?ochy – Zestaw z publikacjami dotycz?cymi ko?cio?a Maryi Wspomo?ycielki w Rimini
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Alberto Marvelli, ILE, ILE, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Anniversari
2021
Mongolia – Wspólnota z Shuwuu coraz bardziej “zielona”
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Ambiente, Creato
2021
Liban – Wielka mobilizacja na rzecz pomocy przesiedle?com z Bejrutu przynios?a konkretne rezultaty
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, MOR, MOR, Libano, Libano
2021
Burundi – Rzecznik praw obywatelskich Burundi w Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Paragwaj – Spotkanie salezjanów w formacji
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2021
2021
10 my?li papie?a Franciszka do refleksji nad Wielkim Postem
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Papa Francesco, Vaticano, Quaresima
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia, IUSVE, Radio, Via Crucis
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ecuador, Ecuador, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Colombia, Colombia, Colombia, Colombia, Eventi, ONU, Indigeni, Tecnologie, Eventi, ONU, Indigeni, Tecnologie
2021
Hiszpania – Salezjanie dla ?ycia: dwa inkubatory z Pampeluny na Wyspy Zielonego Przyl?dka
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SSM, SSM, Capo Verde, Tecnologie, Solidarietà
2021
Etiopia – Tigraj miedzy pandemi? a wojn?: edukacja szkolna i emancypacja spo?eczna
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Violenze, Guerra, Coronavirus
2021
W?ochy – “Valdocco-Shop” l?duje w sieci
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Valdocco
2021
Indie – Pierwsza edycja Turnieju pi?ki no?nej “Don Bosco”
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2021
Tanzania – ?wi?to M?odych w O?rodku “Don Bosco” w mie?cie Iringa
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2021
W?ochy – Zaj?cia w „Don Bosco Ranchibile” zgodnie z zaleceniami dotycz?cymi Covid-19
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2021
2021
Kolumbia – Uczniowie z warsztatu drukarskiego
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
W?ochy – Dok?adna reperacja pozwala pozna? Ksi?dza Bosko w “nowej szacie”
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Libri, Tunisia, ISI, ISI, Decessi
2021
W?ochy – Dok?adna reperacja pozwala pozna? Ksi?dza Bosko w “nowej szacie”
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, Italia, Italia
2021
Japonia – Doroczne seminarium Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, GIA, GIA, Giappone, Giappone, Eventi
2021
Gwatemala – Dom “Bethania”: wsparcie dla migrantów
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Migranti
2021
Tunezja – Celebracje i ksi??ka o ks. Marku Rybi?skim, salezjaninie, 10 lat po jego ?mierci
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | Tunisia, Missioni, Missioni, Missioni, ISI, ISI, Anniversari
2021
Meksyk – Eucharystia i koncert na ?ywo w ho?dzie Ksi?dzu Bosko w bezpo?redniej transmisji
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | MEM, MEM, Messico, Messico
2021
Kolumbia – I Zjazd Salezja?skiej Sieci Szkó? i O?rodków Zawodowych inspektorii Bogoty
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Angola – Rozpocz?cie salezja?skiego nowicjatu w Calulo
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | ANG, ANG, Angola, Angola
2021
SG – Kurs dla nowych ekonomów inspektorialnych
Dane | 17-02-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Economato Generale, Jean Paul Muller
2021
Francja – “Przypadek Jurija” i odpowiedzialno?? wychowawcza doros?ych
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia, Violenze
2021
Benin – Figura Maryi Wspomo?ycielki dotar?a do Porto Novo, jak tego chcia? na koniec ?p. ks. César Fernández, salezjanin
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Arte, AFO, AFO, SMX, SMX, Benin, Benin, Antonio César Fernández, Maria Ausiliatrice
2021
Palestyna – Salezja?ska piekarnia w Betlejem niesie pomoc ubogim i potrzebuj?cym
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Palestina, MOR, MOR, Betlemme, Fame, Povertà
2021
SG – Spotkanie Salezja?skiej Szko?y Ameryki regionu Andów-CINAB
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Scuole, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
Salwador – Wirtualne rekolekcje salezjanów wspó?pracowników
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
Brazylia – Rozpocz?cie nowicjatu w Curitibie
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | BPA, BPA, BRE, BRE, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
Indie – Akcja pomocy “DBDS” na rzecz ubogich ze slumsów w Pune
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
Ghana – Nuncjusz apostolski odwiedza salezjanów w Ashaiman-Tema
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | AFW, AFW, Ghana, Ghana
2021
?wi?to?? m?odzie?owa
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità, Santità, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità, Santità
2021
Filipiny – Wsparcie kszta?cenia techniczno-zawodowego równie? w czasie pandemii
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione, Procure Missionarie, Procure Missionarie, FIS, FIS, Filippine, Filippine, Coronavirus
2021
Wielka Brytania – Hojny by?y wychowanek salezja?ski pokrywa koszty operacji dwójki dzieci z Kenii
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Missioni, Missioni, Missioni, AFE, AFE, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna, Kenya, Kenya, Povertà, Salute, Solidarietà
2021
Ekwador – M?odzi z MGS i salezja?skich oratoriów przekazuj? 14 tys. dolarów zebranych w ramach kampanii “Na chleb powszedni”
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Ecuador, ECU, ECU, Giovani Leader, Solidarietà
2021
W?ochy – “Borgo Ragazzi Don Bosco”: pandemia i “wyzwanie” zwi?zane z komuni?
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Accompagnamento, ICC, ICC, Italia, Italia, Coronavirus, Borgo Ragazzi Don Bosco
2021
Sierra Leone – “Don Bosco Fambul” wspiera dzia?alno?? kobiet, które otrzyma?y dyplom
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | AFW, AFW, Sierra Leone, Donne
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie o?miu salezjanów diakonów
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INN, INN, India, India
2021
Kanada – Rodzina Salezja?ska obchodzi ?wi?to Ksi?dza Bosko
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, SUE, SUE
2021
W?ochy – Wizyta ks. Alfreda Maravilli we wspólnocie “Latinos en Don Bosco”
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Timor Wschodni – Rozkwita Stowarzyszenie Maryi Wspomo?ycielki w kraju
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Timor Est, ADMA, TLS, TLS
2021
Argentyna – Ksi?dz Bosko: symbol Ko?cio?a, który spogl?da na Po?udnie
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Arte, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Hiszpania – M?odzi “influencerzy” na rzecz “wspólnego domu”
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM, Creato, Ambiente, Laudato Si
2021
SG – Radca generalny ds. komunikacji spo?ecznej spotyka si? z koordynatorami regionów w celu opracowania programu formacji delegatów
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
PANIE, SPRAW, ABYM NIE PRZESTA? SI? ZDUMIEWA?
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
Meksyk – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników regionu Interameryka Meksyk – luty
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Messico, Messico
2021
W?ochy – Salezjanie z „Rebaudengo”: otwarcie nowych pomieszcze? i strony dzie?a
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Indie – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Bangalore
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego z Europy
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
?wi?to Ksi?dza Bosko na ?wiecie
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Giovani, Don Bosco
2021
W?ochy – 30 lat “Missioni Don Bosco”, “starszego brata” tysi?cy potrzebuj?cych dzieci i m?odzie?y
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Argentina, Argentina
2021
W?ochy – 30 lat “Missioni Don Bosco”, “starszego brata” tysi?cy potrzebuj?cych dzieci i m?odzie?y
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Procure Missionarie, Procure Missionarie, ICP, ICP, Italia, Italia
2021
S?owacja – Po?wi?cenie pomieszcze? nowego oratorium w Bratys?awie-Mileti?ova
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Oratorio, Slovacchia, SLK, SLK
2021
Nigeria – Salezja?ska opieka nad by?ymi dzie?mi ulicy tak?e w czasie pandemii
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu czterech salezjanów
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2021
Pakistan – Salezja?ski Dzie? Pokoju w Lahaur i Kwecie
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
Burundi – Ubogie i opuszczone dzieci z Bu?umbury prosz? o pomoc Maryj? Wspomo?ycielk?
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Indie – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego inspektorii Nowego Delhi
Dane | 11-02-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2021
W?ochy – Rosignano Monferrato i bp Ernesto Coppo, salezjanin, aposto? “trzech ?wiatów”
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Storia
2021
ONZ – “Webinar” na temat technologii cyfrowych, pozwalaj?cych dotrze? do zagubionych dzieci
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Eventi, ONU, Evento
2021
SG – Nowy cykl filmików wideo sektora misyjnego: “CaglieroLIFE”
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Salesiani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2021
Hiszpania – Rze?ba przedstawiaj?ca Ksi?dza Bosko powraca na ulic? w Vigo
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2021
Papua-Nowa Gwinea – Ksi?dz Bosko, wzór do na?ladowania
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2021
2021
Austria – Zaanga?owanie na rzecz ochrony Praw Cz?owieka w trudnych czasach: “Don Bosco International” i “Salesiani per il Sociale” prezentuj? dobre praktyki salezja?skie
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Austria, Austria, Diritti, Don Bosco International, Salesiani per il Sociale, Eventi
2021
Filipiny – Cykl konferencji po?wi?cony ?w. Franciszkowi Salezemu
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | San Francesco di Sales, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2021
W?ochy – Marsz dla pokoju ?ladami czcigodnego s?ugi Bo?ego ks. Francesco Convertiniego
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, IME, IME, Italia, Italia, Francesco Convertini, Pace
2021
Ekwador – “Oczyma Ksi?dza Bosko”: zdalny kurs formacyjny CSFPA
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Ecuador, Formazione, Don Bosco, Formazione, Formazione, America Cono Sud, America Cono Sud, Interamerica, Interamerica, ECU, ECU
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Libri, Martiri, Callisto Caravario, CIN, CIN, Cina, Cina, Hong Kong, Hong Kong, Luigi Versiglia
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Libri, Famiglia Salesiana, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Don Bosco, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Raphael Jayapalan
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Libri, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Donne, Alessanda Smerilli
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
W?ochy – Spotkanie online MGS z o?rodka sycylijskiego
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Indie – Rozpocz??y si? obchody 40-lecia szko?y “Don Bosco” w Nowym Delhi
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India
2021
SG – Pierwsze spotkanie salezjanów wspó?pracowników z regionów Azja Po?udniowa i Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, Asia EstOceania, Asia EstOceania, Asia Sud, Asia Sud, RMG, RMG, RMG
2021
Japonia – Przybycie pierwszych salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Vincenzo Cimatti, GIA, GIA, Giappone, Giappone
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?to Ksi?dza Bosko w ko?ciele wspólnoty chi?skiej “St. Bridget”
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | ILE, ILE, Italia, Italia, Scuole
2021
Kenia – Rozpocz?? si? drugi etap kursu dla personelu o?rodków kszta?cenia zawodowego
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Don Bosco Tech Africa, Lavoro
2021
Peru – “Bandery salezja?skie” dwusetlecia
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Perù, Giovani, PER, PER
2021
Hiszpania – “Misiones Salesianas” i Fundacja “Real Madrid” obchodz? 10-lecie sojuszu na rzecz sportu i edukacji
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Educazione, Misiones Salesianas, Sport
2021
SG – “Wszystko z mi?o?ci, nic na si??”. Szóste wideo-ziarno w ramach cyklu “M?odzi salezjanie i towarzyszenie – Wskazania i dyrektywy”
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2021
2021
Gwatemala – 10 nowych salezjanów wspó?pracowników
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Australia – ?wi?to Ksi?dza Bosko i ?luby wieczyste trójki salezjanów
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, AUL, AUL, Australia, Australia
2021
SG – Podpisanie konwencji mi?dzy UPS, Salezja?skim Archiwum Centralnym i Salezja?skim Instytutem Historycznym
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, UPS, UPS, UPS, Stefano Martoglio
2021
2021
Indie – “Don Bosco Bhavan Mannuthy” obchodzi 50-lecie swojej dzia?alno?ci
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, Anniversari
2021
W?ochy – M?odzi opowiadaj? o Ksi?dzu Bosko. Trzy filmiki wideo na bazie “Wspomnie? Oratorium”
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Don Bosco, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Polska – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Krakowie
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Polonia, Festa Don Bosco, PLS, PLS
2021
Gwatemala – ?wi?to Ksi?dza Bosko na placówce misyjnej w San Benito Petén
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, San Benito Petén
2021
Burundi – ?wi?to Ksi?dza Bosko w salezja?skiej parafii w Buterere
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
2021
Brazylia – Obraz z okazji 80. rocznicy obecno?ci salezjanów w Lins
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Portugalia – Rodzinie Salezja?skiej zaprezentowano Wi?zank? Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Salezjanie w Hiszpanii
Dane | 05-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Spagna, SMX, SMX, SSM, SSM
2021
2021
Hiszpania – ?wi?to Ksi?dza Bosko: nie?? rado??, mi?o?? i anga?owa? si? tak?e “na odleg?o??”
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Festa Don Bosco, SSM, SSM
2021
Indie – Projekt “CALLS 2.0” wsparciem dla 80 osób dotkni?tych skutkami pandemii
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | INT, INT, India, India, Coronavirus, Sviluppo, Agricoltura
2021
Brazylia – Nowa konfiguracja inspektorii córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Brasile, Brasile
2021
Demokratyczna Republika Konga – Rozpocz?cie obchodów 40-lecia obecno?ci salezjanów w Gomie
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Anniversari
2021
Wenezuela – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia
2021
Wenezuela – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
W?ochy – Salezja?ski Instytut “Bearzi” w Udine muzycznie wyra?a marzenia m?odzie?y
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | INE, INE, Italia, Italia
2021
Chile – ?luby wieczyste Daniela Cerdy i Marcelo Rojasa, salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, CIL, CIL, Cile, Cile
2021
Rosja – Obchody uroczysto?ci ?w. Jana Bosko w Moskwie
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Russia, PLN, PLN
2021
W?ochy – Sceny ze studium w salezja?skim domu w Sondrio
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Italia, Italia
2021
Portugalia – Nagroda za projekt na rzecz samotnych matek z “SolSal Évora”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR, Solidarietà, Donne
2021
Kostaryka – „Karawana Ksi?dza Bosko”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Costa Rica, Costa Rica
2021
Indie – Spotkanie salezjanów wspó?pracowników z Nowego Delhi
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, INN, INN, India, India
2021
Hiszpania – Sektor salezja?skiego duszpasterstwa m?odzie?owego uczci? Ksi?dza Bosko udost?pnieniem nowej platformy internetowej
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Sito
2021
Argentyna – ?luby wieczyste i pierwsze ?luby dziesi?ciu salezjanów
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
W?ochy – Bazylika Maryi Wspomo?ycielki: uroczysto?? ?w. Jana Bosko
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2021
Indie – “Wyraz wiary w Bo?? Opatrzno??”: wspólnotowa lodówka w Nerul
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Solidarietà, Coronavirus
2021
Watykan – Papie? Franciszek uczestniczy w obchodach XXV ?wiatowego Dnia ?ycia Konsekrowanego
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Vaticano, Papa Francesco
2021
Belgia – Europejskie instytucje chwal? salezjanów w czasie spotkania “Next Generation Edu”
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Belgio, Belgio, Don Bosco International, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
60 nowych kap?anów w regionie Azja Po?udniowa
Dane | 03-02-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Asia Sud, Asia Sud, India, India
2021
Paragwaj – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora Richarda Duarte
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Paraguay, Professioni Perpetue, PAR, PAR
2021
Belgia – Spotkanie rady administracyjnej „Don Bosco Youth-Net” online
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco Youth Net
2021
Brazylia – Pierwsze ?luby zakonne 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Pakistan – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2021
Watykan – Wspó?czesny ?wiat widziany oczyma Ksi?dza Bosko: s?owo Prze?o?onego Generalnego
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Vaticano
2021
Italia – Giovani, educatori e reti sociali: l’esperienza dell’oratorio salesiano di Ragusa
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Educomunicazione, Giovani, ISI, ISI, Italia, Italia, Social
2021
Urugwaj – Rodzina Salezja?ska obchodzi ?wi?to Ksi?dza Bosko, “puszczaj?c oko do nadziei”
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Uruguay, Festa Don Bosco, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, URU, URU
2021
SG – Zwo?ano VIII Walny Zjazd Instytucji Szkolnictwa Wy?szego Zgromadzenia
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, IUS, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Nadzwyczajne rozes?anie misjonarzy
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Spedizione Missionaria Salesiana, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla, Yvonne Reungoat
2021
Malta – Obraz Ksi?dza Bosko autorstwa malarza Edoardo La Francesci
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | MLT, MLT, MLT, MLT, Malta, Malta, Malta, Malta
2021
Boliwia – Dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej w formie online
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
Filipiny – “Cosplay” ze ?wi?tymi salezjanami
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2021
SG – “M?odzi nie s? jednakowi, ale s? jedyni w swoim rodzaju”: ?wiatowa kampania reklamowa Salezjanów Ksi?dza Bosko “Limited Edition”
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Giovani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Ukaza?a si? ksi??ka pt. “Un padre, una famiglia”, po?wi?cona salezja?skiej solidarno?ci w czasie pandemii
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Libri, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Solidarietà, Coronavirus, Alfred Maravilla
2021
W?ochy – Oficjalna prezentacja wystawy po?wi?conej ks. Paw?owi Alberze
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, ICP, ICP, Italia, Italia, Paolo Albera, Musei
2021
SG – Przes?anie Prze?o?onego Generalnego z okazji ?wi?ta Ksi?dza Bosko: “Radujcie si? zawsze w Panu”(Flp 4,4)
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Bogaty program spotka? Prze?o?onego Generalnego w kontek?cie ?wi?ta Ksi?dza Bosko
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Sacro Cuore
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Don Bosco, Don Bosco, Miguel Angel Garcia Morcuende, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Don Bosco, Don Bosco, Miguel Angel Garcia Morcuende, Miguel Angel Garcia Morcuende
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale, CIL, CIL, Cile, Cile, Parrocchie
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Ragazzi, INE, INE, Italia, Italia, Solidarietà
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia, Roma
2021
Hiszpania – Wyzwania duszpasterskie w czasie pandemii
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Fabio Attard
2021
Madagaskar – Wnie?? troch? rado?ci, zainteresowania i nadziei w ?rodowisko huliganów z Anjanamasiny
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Missioni Don Bosco, Carceri, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar, Opzione Preferenziale
2021
W?ochy – Ksi?dz Bosko w Wiecznym Mie?cie. Przewodnik i wideo pozwalaj?ce przemierzy? ca?? tras?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia
2021
Brazylia – “Canção Nova” obchodzi 12. rocznic? przynale?no?ci do Rodziny Salezja?skiej
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Canção Nova, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Brasile, Brasile, Anniversari
2021
SG – ?wi?to Ksi?dza Bosko: Msza ?w. na “Sacro Cuore”, po raz pierwszy transmitowana w Rai1
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Sacro Cuore
2021
D.R. Konga – Rekolekcje dla salezjanów wspó?pracowników z Bukavu
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Exallievi, PGS, PGS
2021
Korea Po?udniowa – ?luby wieczyste salezjanina Francisa Choia Hyeon-jonga
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2021
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny pozdrawia Salezja?ski Ruch M?odzie?owy
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Venezuela, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, VEN, VEN
2021
Gwatemala – Prze?o?ony Generalny do salezjanów w formacji: wzrastajcie i b?d?cie prawdziwymi synami Ksi?dza Bosko dla m?odych, którzy na was czekaj?
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Salwador – Uniwersytet “Don Bosco” miejscem “Probecas” z korzy?ci? dla m?odych ludzi, którzy chc? osi?gn?? sukces
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Educazione, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Università, Solidarietà, Eventi
2021
W?ochy – Salezjanie, pandemia, nagl?ca potrzeba wychowania. Prze?o?ony Generalny: “Ksi?dz Bosko? Zawsze aktualny”
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Educazione, Rettor Maggiore, Don Bosco, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Coronavirus
2021
SG – Raport Postulatora 2020
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
SG – “S?ówko na dobranoc” Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie zimowej sesji plenarnej Rady Generalnej
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Beatusa Volkmara Toli
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Burundi – Spotkanie duchowe w Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
Gwatemala – ?wi?cenia kap?a?skie Waltera Armando Solísa, salezjanina diakona Culajay
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2021
Republika Zielonego Przyl?dka – Minister edukacji odwiedza salezja?sk? szko??
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | POR, POR, Capo Verde
2021
Hiszpania – Spójrz, wzrusz si?, zatroszcz si?, zmie?... “poniewa? o?ywia nas nadzieja”
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, Fundación Don Bosco Social (SSM), SSM, SSM
2021
Kenia – Ponowne otwarcie “Don Bosco Boys’ Town” w czasie pandemii
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Giovani a Rischio Sociale, AFE, AFE, Kenya, Kenya, Coronavirus
2021
Meksyk – I Inspektorialne spotkanie wychowawców w ramach “Integracyjnego podwórka”
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, MEG, MEG, Messico, Messico
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny: “Tam, gdzie jeste?my, naszym zadaniem jest dawa? nadziej? i pracowa? na rzecz sprawiedliwo?ci”
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Speranza
2021
Brazylia – Rekolekcje w ramach przygotowania do pierwszych ?lubów zakonnych
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Polonia, Polonia, Martiri, Martiri, Guerra, Storia, Guerra, Storia
2021
Brazylia – Rekolekcje w ramach przygotowania do pierwszych ?lubów zakonnych
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, BCG, BCG, BMA, BMA, Brasile, Brasile
2021
Korea Po?udniowa – Pierwsze ?luby zakonne czterech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud
2021
Panama – Sympozjum po?wi?cone ?w. Franciszkowi Salezemu
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Panama, CAM, CAM
2021
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie Ernesto Solísa Péreza, salezjanina diakona
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, MEM, MEM, Messico, Messico
2021
Salezja?scy m?czennicy z okresu II wojny ?wiatowej
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Martiri, Martiri di Poznań
2021
Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Portogallo, Famiglia, POR, POR, Solidarietà, Migranti
2021
Korea Po?udniowa – By?y wychowanek salezja?ski inicjuje ruch na rzecz ochrony Ziemi: “plogging”
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Ambiente, Creato, Sport, Salute
2021
Portugalia – “SolSal” z Lizbony towarzyszy rodzinom migrantów
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Festa Don Bosco, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Belgia – “Next Generation Edu - Education for the Future of Europe"
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Belgio, Belgio, Don Bosco International, Europa, Unione Europea, Eventi
2021
SG – Ziarna i siewcy nadziei: przes?ania zwi?zane z Dniami Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, RMG, RMG, RMG
2021
Wenezuela – Sze?ciu studentów teologii przyjmuje akolitat
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2021
Hiszpania – Solidarno?? ze strony salezja?skich uczniów w Ciutadelli
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2021
D.R. Konga – Udzia? Rodziny Salezja?skiej w DDRS 2021
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Mjanma – Obj?cie urz?du przez nowego prze?o?onego salezja?skiej wizytatorii MYM
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar
2021
Chile – Sala do nauki w salezja?skiej szkole w Valparaíso
Dane | 26-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, CIL, CIL, Cile, Cile, Scuole
2021
SG – Ks. Gildásio Mendes dos Santos spogl?da na rok 2021: “DZIELI? SI? NADZIEJ? I PRACOWA? RAZEM!”
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Gildasio dos Santos Mendes
2021
Indie – Historia wspó?czesnych Chin, opowiedziana w nowej ksi??ce ks. Josepha Babu, salezjanina
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Libri, INC, INC, Cina, Cina, India, India
2021
W?ochy – Mi?dzynarodowy Dzie? Edukacji: zaanga?owanie szkó? salezja?skich w walk? z porzucaniem nauki szkolnej przez najubo?szych uczniów
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Educazione, Missioni Don Bosco, Italia, Italia, Coronavirus
2021
SG – ?wi?to Ksi?dza Bosko: Msza ?w. na Rai1 i wywiady z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Festa Don Bosco, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale
2021
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Wietnamu i Mongolii
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Vietnam, Ispettori, VIE, VIE, Nomine
2021
Argentyna – M?odzi z parafii “San José” w Misiones przygotowuj? ?wi?to ku czci Ksi?dza Bosko
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Filipiny – Pielgrzymka do kaplicy ?w. Franciszka Salezego
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Alessandro Dui, salezjanina diakona
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Etiopia – Prezentacja Rodzinie Salezja?skiej Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2021
Indie – Program opieki zdrowotnej ukierunkowany na dzieci i m?odzie?
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2021
Sri Lanka – Rozpocz?to hodowl? trzody chlewnej, by wesprze? placówki salezja?skie
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Sri Lanka, LKC, LKC
2021
Salwador – 14 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
SG – Dyrektor w salezja?skiej wspólnocie zakonnej
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, RMG, RMG, RMG
2021
SG – Krok do przodu w transformacji cyfrowej: udost?pnienie nowej “SDL”, Salezja?skiej Biblioteki Cyfrowej
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG
2021
SG – “Ricerche Storiche Salesiane” nr 75
Dane | 22-01-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Storia
2021
2021
Gwatemala – Uroczysto?? “Czarnego Chrystusa” w Petén
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, San Benito Petén
2021
SG – Nowe logo Fundacji DON BOSCO NEL MONDO
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Fondazione DON BOSCO NEL MONDO, RMG, RMG, RMG
2021
Indie – “Don Bosco Anbu Illam” ??czy rodzin? po 11 latach
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, INT, INT, India, India
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny zaprezentuje wystaw? po?wi?con? ks. Paw?owi Alberze
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Paolo Albera, Musei
2021
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2021: jeden ojciec, jedna rodzina. Solidarno?? misyjna jako pierwsze g?oszenie
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2021
Argentyna – Magia dzielenia si?
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Salesiani Cooperatori, Italia, Italia, IUSVE, Eventi
2021
Argentyna – Magia dzielenia si?
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Kolumbia – Wa?ne wydarzenie w ?yciu salezja?skiej inspektorii Bogoty
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2021
Portugalia – Inne Bo?e Narodzenie dla salezjanów z Porto
Dane | 21-01-2021 łowo kluczowe | Portogallo, POR, POR
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Diritti, Indigeni, Diritti, Indigeni
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | CIN, CIN, CIN, CIN, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Presepi, Natale, Coronavirus, Presepi, Natale, Coronavirus
2021
Polska – M?odzi salezjanie w czasie Covid-19: zakasa? r?kawy, aby pomóc innym
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Polonia, Polonia, PLS, PLS, PLS, PLS, Solidarietà, Coronavirus, Solidarietà, Coronavirus
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, AET, AET, ILE, ILE, Etiopia, Etiopia, Decessi
2021
Filipiny – Dzie?o “Don Bosco Victorias” pomaga 2600 rodzinom dotkni?tym powodzi?
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | FIS, FIS, Filippine, Filippine, Disastri, Solidarietà
2021
Watykan – “Nihil obstat” Stolicy Apostolskiej w sprawie rozpocz?cia procesów Luigiego Bolli i Rosetty Marchese
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano, Luis Bolla, Rosetta Marchese
2021
Togo – Krajowe Forum By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Togo, AFO, AFO
2021
Kolumbia – Pierwsze ?luby zakonne
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni, BOL, BOL, COB, COB, COM, COM, ECU, ECU, PER, PER, VEN, VEN, Colombia, Colombia
2021
W?gry – Bo?onarodzeniowe przedstawienie online salezjanów z Budapesztu
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG
2021
Haiti – ?wi?cenia kap?a?skie Jerry’ego Mondésira
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, HAI, HAI, Haiti, Haiti
2021
W czasie pandemii nasili?a si? dyskryminacja chrze?cijan: nowy raport “Open Doors”
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Cristiani Uccisi, Chiesa Cattolica, Scuole
2021
Brazylia – Ponad 2 tys. zabawek trafi?o do dzieci
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Libri, Libri, Vocazioni, Vocazioni, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS, UPS
2021
Brazylia – Ponad 2 tys. zabawek trafi?o do dzieci
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2021
2021
Burundi – Apostolat „Kantorów Gwiazdy” w parafii w Rukago
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi
2021
W?ochy – Siostra Alessandra Smerilli uhonorowana Orderem Gwiazdy W?och
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, Alessanda Smerilli, Premi e Riconoscimenti
2021
Demokratyczna Republika Konga – Powrót do rodziny Jeana-Claude’a Michaëla Imaniego
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Bambini di Strada, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
W?ochy – VII Sympozjum po?wi?cone Ksi?dzu Bosko: “Wychowywa?... Wybór, który jest znakiem i no?nikiem nadziei”
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, ILE, ILE, Italia, Italia, Fabio Attard, Speranza, Eventi
2021
SG – Ks. Pawe? Albera 2021: wideo i wystawa
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Paolo Albera, Anniversari, Musei
2021
Hiszpania – Przybycie seminarzystów do Guadalajary
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Spagna
2021
Wielka Brytania – Salezjanin pomaga uczniom i nauczycielom podda? si? testowi na Covid-19
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2021
Wielka Brytania – Salezjanin pomaga uczniom i nauczycielom podda? si? testowi na Covid-19
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2021
Argentyna – Projekt letniego m?odzie?owego wolontariatu #CallejeandoLaEsperanza
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2021
Kamerun – Doroczne spotkanie dyrektorów z wizytatorii Afryki Tropikalnej Równikowej
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | ATE, ATE, Camerun, Camerun, Guillermo Basañes
2021
Chile – Dyplom z duszpasterstwa m?odzie?owego; trzecia edycja
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, CIL, CIL, Cile, Cile
2021
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Filipin Po?udniowych i Pakistanu
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Ispettori, FIS, FIS, RMG, RMG, RMG, Filippine, Filippine, Nomine
2021
Timor Wschodni – Wspania?y przyk?ad solidarno?ci mi?dzyinspektorialnej i w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Timor Est, CIN, CIN, TLS, TLS, Hong Kong, Hong Kong, Macao, Solidarietà
2021
SG – DDRS 2021: w obliczu wyzwa? obecnego czasu Prze?o?ony Generalny przypomina, ?e “Bóg nam towarzyszy”
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Rettor Maggiore, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play
2021
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
W?ochy – Salezjanie na Sardynii: ponadwiekowe zaanga?owanie
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Libri, Exallievi, Exallievi, Storia, Storia
2021
W?ochy – Salezjanie na Sardynii: ponadwiekowe zaanga?owanie
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Laos – Certyfikaty i honorowe medale dla przedstawicieli Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, THA, THA, Laos, Laos, Premi e Riconoscimenti
2021
SG – “Ojciec, rodzina”: pami?tkowa ksi?ga solidarno?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Libri, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Coronavirus
2021
SG – Ruszaj? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe |
2021
SG – Ruszaj? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG
2021
2021
W?gry – Akcja “Angel Project” salezja?skich animatorów z Óbudy
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG
2021
Meksyk – Salezja?ski o?rodek-jad?odajnia “Padre Chava” dostarcza po?ywienie i koce
Dane | 15-01-2021 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico
2021
Indie – Po?wi?cenie i inauguracja nowego budynku szkolnego w Kuarmundzie
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | INN, INN, India, India, Scuole
2021
Meksyk – Tydzie? formacji formatorów
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ANT, ANT, CAM, CAM, MEG, MEG, MEM, MEM, Messico, Messico, CRESCO, Ivo Coelho
2021
Filipiny – Od boisk sportowych do pól rolniczych: kreatywno?? salezja?ska w s?u?bie ubogiej ludno?ci
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Agricoltura, Sviluppo, Solidarietà, Coronavirus
2021
SG – Wideo-wywiady dotycz?ce drugiej cz??ci “Salezja?skiego dyrektora”
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG, Direttori
2021
SG – Czcigodny s?uga Bo?y Ignacy Stuchly: list Prze?o?onego Generalnego
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Musei, Paolo Albera
2021
SG – Czcigodny s?uga Bo?y Ignacy Stuchly: list Prze?o?onego Generalnego
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Ignazio Stuchlý, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
W?ochy – Salezja?scy ch?opcy i dziewcz?ta z Foggii razem przeciwko mafii
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | IME, IME, Italia, Italia
2021
Portugalia – Projekt solidarno?ci by?ego wychowanka salezjanów z Funchal
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Exallievi, Portogallo, POR, POR
2021
Gwinea Conakry – Otwarcie roku szkolnego w salezja?skich szko?ach w Siguiri
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Guinea Conakry, AFO, AFO
2021
D.R. Konga – Inspektor AFC kieruje apel o solidarn? pomoc dla 75 opuszczonych dzieci
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2021
Argentyna – Szko?a dla animatorów: „Wzruszy? si? i zaanga?owa?”
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Argentina, Argentina
2021
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie 12 salezjanów diakonów z inspektorii Bangalore
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, INK, INK, India, India
2021
Uganda – “Misiones Salesianas” przekazuje autobus m?odym uchod?com z Palabek
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL
2021
Sierra Leone – Powstaje wi?kszy ko?ció?, aby zaspokoi? potrzeby wiernych
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, AFW, AFW, Sierra Leone
2021
Hiszpania – “W poszukiwaniu bohaterów”, którzy potrafi? zaryzykowa? dla lepszego ?wiata
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, Vocazioni, SSM, SSM
2021
Co czyta? Janek Bosko swoim przyjacio?om i bliskim w Becchi, gdy mia? 11 lat?
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Don Bosco, Paolo Albera
2021
Co czyta? Janek Bosko swoim przyjacio?om i bliskim w Becchi, gdy mia? 11 lat?
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Oratorio, Mamma Margherita, Don Bosco
2021
Paragwaj – Spotkanie solidarno?ci z udzia?em dzieci z „Don Bosco Róga”
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | PAR, PAR, PAR
2021
Salwador – Wznowienie dzia?alno?ci w „Ciudadela Don Bosco”
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2021
W?ochy – „Zima Dzieci” z oratorium „Don Bosco” w Varazze
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia
2021
Argentyna – Bo?e Narodzenie: czas nadziei
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Haiti – Pandemia zaostrza problemy spo?eczne na Haiti
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | INB, INB
2021
Haiti – Pandemia zaostrza problemy spo?eczne na Haiti
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti, Coronavirus
2021
SG – “Wyjd? ze swojej strefy komfortu”: przes?anie ks. Alfreda Maravilli
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG, Alfred Maravilla
2021
Benin – Znaczenie sportu w O?rodku technicznym “Don Bosco” w Parakou
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | AFO, AFO, Benin, Benin, Sport
2021
Belgia – “Don Bosco International” przygotowuje si? do ?wi?ta Ksi?dza Bosko: “Next Generation Edu”
Dane | 12-01-2021 łowo kluczowe | Educazione, Educazione, Don Bosco, Don Bosco, Belgio, Belgio, Belgio, Belgio, Don Bosco International, Don Bosco International
2021
Etiopia – Bo?onarodzeniowy ??óbek w tradycji wschodniej
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2021
Wielka Brytania – Salezjanka wspó?pracownica uhonorowana za swoje zaanga?owanie na rzecz m?odzie?y
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2021
Pakistan – Msza ?w. ku pami?ci ks. Pietro Zago
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS, Pietro Zago
2021
Brazylia – Spotkanie salezjanów w formacji z inspektorii Belo Horizonte
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile
2021
Ekwador – Pó? wieku obecno?ci w?ród Achuar
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU, Luis Bolla
2021
SG – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Giornate di Spiritualità della FS, RMG, RMG, RMG, Eventi, Evento
2021
W?ochy – Uhonorowanie Matki Yvonne Reungoat
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Italia, Italia, Yvonne Reungoat
2021
SG – Rok po?wi?cony ks. Paw?owi Alberze
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Don Bosco, Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Paolo Albera
2021
W?ochy – Po?o?enie kamienia w?gielnego pod budow? ma?ego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Italia, Italia, Italia, Italia, Maria Ausiliatrice, Maria Ausiliatrice
2021
Filipiny – Czysta woda dla o?rodka m?odzie?owego, przedszkola i parafii
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Filippine, Filippine, Parrocchie
2021
Brazylia – Kampania solidarno?ci na rzecz rodzin
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Solidarietà, Coronavirus
2021
Sudan Po?udniowy – Ks. Omar Delasa: #time2share
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Volontariato, Sudan del Sud, Africa, Africa
2021
SG - B?ogos?awiony Tytus Zeman, ?wiadek nadziei
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | Titus Zeman, RMG, RMG, RMG
2021
SG - 9 stycznia 1921-2021: stulecie ?wi?ce? biskupich ?w. Alojzego Versiglii
Dane | 08-01-2021 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Luigi Versiglia
2021
SG - Towarzyszy? pierwszym krokom jak Ksi?dz Bosko
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Giovani, Accompagnamento, RMG, RMG, RMG
2021
Stany Zjednoczone – Zaanga?owanie “Salesian Missions” na rzecz migrantów
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Stati Uniti, Missioni, Missioni, Missioni, Migranti
2021
Demokratyczna Republika Konga – Prezentacja Wi?zanki 2021
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | STRENNA, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Strenna 2021
2021
Argentyna – Wspomnienia i pocz?tki salezja?skiego domu w Paraná
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2021
Mjanma – Spotkanie podnosz?ce ?wiadomo?? w zakresie ekologii spo?ecznej
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | MYM, MYM, Papa Francesco
2021
W?ochy – 320 salezja?skich animatorów wzi??o udzia? w spotkaniu wirtualnym
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Salesiani, Pastorale Giovanile, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, IME, IME, Italia, Italia
2021
Wietnam – Obchody Bo?ego Narodzenia w “Don Bosco Cat Dam Youth Center”
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE, Vietnam del Nord
2021
Brazylia – Wirtualne spotkanie ADMA regionu Cono Sud
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | ADMA, BCG, BCG, Brasile, Brasile
2021
Tajlandia – Dzieli? si? rado?ci? Bo?ego Narodzenia w czasie pandemii
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Natale, Coronavirus
2021
SG – Przes?anie ks. Joana Lluísa Playà w kontek?cie Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG
2021
Watykan – 1 stycznia, obchody ?wiatowego Dnia Pokoju 2021
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco, Pace
2021
Chiny – Bp Alojzy Versiglia obcina w?osy ks. Carlo Bradze
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Carlo Braga, Cina, Cina, Luigi Versiglia
2021
Boliwia – Spotkanie salezjanów z inspektorii Boliwii
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2021
W?ochy – Drugie spotkanie rodziców salezjanów z inspektorii sycylijskiej
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Deonisa Minji
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | INC, INC, India, India
2021
Hiszpania – Inicjatywy solidarno?ci inspektorii pw. Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Natale
2021
Indie – Salezja?ska szko?a “Don Bosco High School – Matunga” uhonorowana cennymi nagrodami
Dane | 04-01-2021 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Mumbai
2020
Watykan – Potwierdzona wa?no?? dochodzenia diecezjalnego w procesie s?ug Bo?ych Rudolfa Lunkenbeina i Simão Bororo
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2020
Ekwador – Pierwsze warsztaty szkoleniowe “Red América Social Salesiana”
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Ecuador, Red Am?rica Social Salesiana, Rete America Sociale Salesiana
2020
Hiszpania – Kursy szkoleniowe u salezjanów z Cartageny
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX
2020
Laos – Salezjanie pomagaj? ubogim z wysypiska ?mieci
Dane | 31-12-2020 łowo kluczowe | Thailandia, VIE, VIE, Laos, Laos, Laos, Laos
2020
2020
SG – Jest dost?pny oficjalny komentarz Prze?o?onego Generalnego do Wi?zanki 2021
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – 50 “dies natalis” s?ugi Bo?ego Carlo Bragi
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Carlo Braga, RMG, RMG, RMG
2020
Uganda – Salezjanie misjonarze z Palabek zapewniaj? pomoc ?ywno?ciow? 800 osobom
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Uganda, AGL, AGL, Palabek
2020
Argentyna – Solidarno?ciowe Bo?e Narodzenie salezja?skiego dzie?a w Posadas
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
D.R. Konga – Prze?o?ony inspektorii AFC odwiedza o?rodek m?odzie?owy „Don Bosco Gangi”
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Pakistan – Salezjanie organizuj? pierwsze wydarzenie sportowe dla dziewcz?t
Dane | 30-12-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
W?ochy – Ksi?dz Bosko na pierwszej linii armii “bia?ych fartuchów”
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Hiszpania – “Reconoce” staje si? stowarzyszeniem
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2020
W?ochy – Projekt “Apicoltura Lombriasco 2020”
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Scuole, Agricoltura
2020
Filipiny – Adwentowy dzie? skupienia cz?onków ADMA
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ADMA, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – Pie?? nadziei w wykonaniu salezja?skiego chóru “Joyful P.o.P”
Dane | 29-12-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
SG – Prze?o?ony Generalny prezentuje ?wiatu Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Strenna 2021
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przedstawia Córkom Maryi Wspomo?ycielki Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Strenna 2021
2020
Benin – Zaanga?owanie “Domów Ksi?dza Bosko” w ramach duszpasterstwa rodzin
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | AFO, AFO, Benin, Benin
2020
Madagaskar – ?wi?cenia kap?a?skie Daniela Rafanomezantsoy, salezjanina diakona
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, MDG, MDG, Madagascar, Madagascar
2020
Syria – M?odzi z „Don Bosco Aleppo” obchodz? Bo?e Narodzenie
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Siria, MOR, MOR
2020
Watykan – Papie? Franciszek odprawia Msz? ?w. Bo?onarodzeniow?
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco
2020
Papua-Nowa Gwinea – Salezjanie wspó?pracownicy z Kokopo przekazuj? bo?onarodzeniowe podarki dzieciom
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, PGS, PGS
2020
Francja – Ponad ton? artyku?ów pierwszej potrzeby zebra?o salezja?skie liceum “Ressins”
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | FRB, FRB, Francia, Francia
2020
Argentyna – Projekt misyjnej solidarno?ci
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Boliwia – Nowa platforma dla m?odych korzystaj?cych z sieci spo?eczno?ciowych i mediów
Dane | 24-12-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, BOL, BOL, Bolivia, Bolivia, Gildasio dos Santos Mendes
2020
Paragwaj – Nowi krajowi szefowie “Exploradores Paraguayos de Don Bosco”
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR, Exploradores de Don Bosco
2020
Gwatemala – Salezja?ska parafia w San Benito dostarcza po?ywienie potrzebuj?cym
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
SG – Spotkanie cz?onków MGS z regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, America Cono Sud, America Cono Sud, RMG, RMG, RMG
2020
RPA – Dystrybucja ?ywno?ci dla 6592 osób dzi?ki “Salesian Missions”
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Missioni, Missioni, Missioni, Coronavirus
2020
2020
Watykan – Ks. Ignacy Stuchly czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Ignazio Stuchlý, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vaticano
2020
Chile – Szkolenia nauczycieli: dyplom z zarz?dzania przekrojowego dla kierowników szkó? salezja?skich
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Libri, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Vera Grita
2020
Chile – Szkolenia nauczycieli: dyplom z zarz?dzania przekrojowego dla kierowników szkó? salezja?skich
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Vaticano, Papa Francesco
2020
Chile – Szkolenia nauczycieli: dyplom z zarz?dzania przekrojowego dla kierowników szkó? salezja?skich
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Educazione, CIL, CIL, Cile, Cile, Scuole
2020
Niemcy – Pierwsze Bo?e Narodzenie w nowym domu dla potrzebuj?cej m?odzie?y
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, GER, GER, Germania, Germania, Nuova Presenza
2020
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Mjanmy: ks. Bosco Zeya Aung
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Ispettori, MYM, MYM, RMG, RMG, RMG, Myanmar, Myanmar, Nomine
2020
W?ochy – Kolejna edycja “Bo?onarodzeniowego koncertu”, by pomóc ubogim w czasie kryzysu zwi?zanego z pandemi?
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Missioni Don Bosco, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Natale Vitali, Concerto, Solidarietà, Coronavirus
2020
Tajwan – Bo?e Narodzenie w parafii pw. ?w. Jana Bosko
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Taiwan, CIN, CIN
2020
Pakistan – Salezjanie nios? pomoc potrzebuj?cym z Lahaur
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Pakistan, FIS, FIS
2020
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Facundo De Nicolo
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Ukraina – Salezjanin mianowany szefem Komisji ds. edukacji i nauczania
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR
2020
Polska – Konkretna pomoc dla wielu ludzi m?odych w kontek?cie Bo?ego Narodzenia
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani, Polonia, Giovani, Missioni, Missioni, Missioni, Bambini
2020
Haiti – “Bo?e Narodzenie pomimo wszystko” by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | MEG, MEG, Messico, Messico, Decessi
2020
Haiti – “Bo?e Narodzenie pomimo wszystko” by?ych wychowanków salezja?skich
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | HAI, HAI, Haiti, Haiti
2020
Papua-Nowa Gwinea – Dzie? ?wi?towania na zako?czenie niedzielnych zaj?? oratoryjnych
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS
2020
Gwatemala – Konferencja prasowa dotycz?ca przyj?cia migrantów
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Kamerun – Sale t?tni?ce ?yciem w nowej salezja?skiej szkole ?redniej w Mimboman
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Educazione, ATE, ATE, SMX, SMX, Camerun, Camerun, Bosco Global, Solidarietà, Scuole
2020
Tajlandia – Salezjanie nios? pomoc ludno?ci dotkni?tej powodziami
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Disastri, Solidarietà, Studenti
2020
SG – Pierwsza ?wiatowa prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – 26 grudnia Pierwsza ?wiatowa Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Strenna 2021
2020
SG – Bo?onarodzeniowe ?yczenia Prze?o?onego Generalnego: “Bóg kroczy z nami”
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Natale, Speranza
2020
Kolumbia – Sanktuarium „Nuestra Señora del Carmen”
Dane | 21-12-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Hiszpania – Mi?dzynarodowy Dzie? Migranta: “my”, aby budowa? lepsze spo?ecze?stwo
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Anniversari
2020
Salwador – FUSALMO nie przestaje stawia? na m?odzie?
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Giovani, El Salvador, El Salvador
2020
Indie – “Virasat – Dziedzictwo”: program na rzecz rozwoju sektora tradycyjnej produkcji
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | India, India, Sviluppo, Agricoltura, Coronavirus, Tecnologie
2020
Mongolia – Czysta woda dla 300 rodzin
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | VIE, VIE, Mongolia, Mongolia, Acqua
2020
SG – Ks. Maniparamben nowym prze?o?onym hinduskiej inspektorii z siedzib? w Nowym Delhi
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Ispettori, INN, INN, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
Hiszpania – Mi?dzynarodowy Dzie? Migranta: “my”, aby budowa? lepsze spo?ecze?stwo
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, Migranti, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Paragwaj – Cz?onkowie MGS oddaj? cze?? Dziewicy z Caacupé
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Spotkanie formacyjne m?odych animatorów
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | AFO, AFO, Costa d'Avorio, Costa d'Avorio
2020
Timor Wschodni – Spotkanie formacyjne dla salezjanów kwinkwenistów
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
Wietnam – Otwarto now? kaplic? w szkole “Don Bosco My Thuan”
Dane | 18-12-2020 łowo kluczowe | Vietnam, VIE, VIE
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Rwanda, AGL, AGL, Anniversari
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Ritiri Spirituali
2020
Republika Czeska – “Miód salezja?ski” w Czeskich Budziejowicach
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Repubblica Ceca, CEP, CEP, Sviluppo, Creato, Ambiente
2020
Ekwador – “Marz? o byciu szcz??liwym salezjaninem w?ród ludzi”
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Missioni, Missioni, Missioni, ECU, ECU, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Filipiny – Dwaj nowi ochotnicy dla regionu Azja
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | CDB Volontari Con Don Bosco, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Asia
2020
SG – Spotkanie “CIVAM”: wywiad z ks. Owoudou
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Africa, Africa, RMG, RMG, RMG, Alphonse Owoudou, CIVAM
2020
Salwador – ?luby wieczyste Douglasa Péreza, salezjanina
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, CAM, CAM, El Salvador, El Salvador
2020
Australia – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, AUL, AUL, Australia, Australia
2020
W?ochy – ?luby wieczyste Damiano Slanziego, salezjanina, i Jessici Soardo, córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | SDB, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Professioni Perpetue, INE, INE, Italia, Italia
2020
D.R. Konga – Ks. inspektor odwiedza salezja?skie placówki misyjne w Mokambo, Sakanii i Kipushy
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Pocz?tki Szopki: wzmianki historyczne
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Presepi, San Giuseppe, Maria
2020
W?ochy – 21. Wystawa Szopek w Bazylice Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Presepi, Natale
2020
Palestyna – W Betlejem chleb oznacza nadziej?
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Palestina, MOR, MOR, Fame, Sviluppo, Povertà
2020
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Bardzo wierz? w si?? m?odych ludzi i chcia?bym, aby?my bardziej wierzyli w to, co mog? zrobi? w imieniu Jezusa”
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Kosze bo?onarodzeniowe dla ubogich
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Sudafrica, Salesiani Cooperatori, AFM, AFM
2020
S?owenia – Spotkanie online animatorów z oratoriów i parafii
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | SLO, SLO, Slovenia
2020
Kolumbia – ?luby wieczyste Daniela Alexandera Díaza Mediny, salezjanina
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, COB, COB, Colombia, Colombia
2020
Filipiny – “Kuchnia Maria” salezja?skiej parafii pw. ?w. Ildefonsa
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, FIN, FIN, Filippine, Filippine, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – Ponownie zaproponowa? Globalny Pakt Edukacyjny w celu ochrony “wspólnego domu”
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Educazione, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Eventi
2020
W?gry – Adwentowy dzie? skupienia dla m?odzie?y w formie cyfrowej
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG, Ritiri Spirituali
2020
Hiszpania – “Droga, któr? Zgromadzenie pod??a, pozostaje w ca?kowitej harmonii z tym, czego chcia? Ksi?dz Bosko”
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Spagna, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Argentyna – ?luby wieczyste Marco Antonio Pity Celisa
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, ARS, ARS, Argentina, Argentina
2020
Wenezuela – Zosta?a otwarta odnowiona siedziba postnowicjatu w Los Teques
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Venezuela, VEN, VEN
2020
Filipiny – ?luby wieczyste dwóch salezjanów koadiutorów
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Professioni Perpetue, FIS, FIS, Filippine, Filippine
2020
W?ochy – Mi?dzynarodowy kr?g maryjny Domu Macierzystego na Valdocco
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia
2020
Nigeria – Pi?? kolejnych spo?eczno?ci beneficjentami salezja?skiej inicjatywy “Czysta woda”
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Procure Missionarie, Procure Missionarie, Missioni, Missioni, Missioni, AFW, AFW, Nigeria, Nigeria, Acqua
2020
Hiszpania – Spotkanie formacyjne po?wi?cone wymiarowi duszpasterskiemu Salezja?skich Platform Spo?ecznych
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, SSM, SSM, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Indie – Opuszczeni ch?opcy-robotnicy wracaj? do swoich rodzin po 18 latach jako ludzie dobrze wychowani
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, INT, INT, India, India, Lavoro Minorile
2020
Polska – Otwarcie i po?wi?cenie nowej hali sportowej w E?ku
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLE, PLE
2020
Etiopia – Seminarium u?wiadamiaj?ce i profilaktyczne dotycz?ce Covid-19
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia
2020
Watykan – Ceremonia roz?wietlenia choinki i ods?oni?cia ??óbka
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Vaticano
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie sze?ciu salezjanów diakonów
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – Rozpocz?cie dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym s?ugi Bo?ego bpa Giuseppe Cognaty
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
Brazylia – Wyst?p uczniów z okazji wizyty ks. Renato Ziggiottiego
Dane | 14-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Renato Ziggiotti
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, BRE, BRE, Brasile, Brasile, Indigeni
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Don Bosco, FRB, FRB, MLT, MLT, Sistema Preventivo
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Speranza, Natale
2020
SG – Rozmowa o zastosowaniu nowych technologii w salezja?skiej misji
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, Eventi, Gildasio dos Santos Mendes
2020
W?gry – Salezja?ska “Caritas” z W?gier prowadzi zbiórk? ?ywno?ci dla potrzebuj?cych
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Ungheria, UNG, UNG, Solidarietà
2020
SG – Ks. Koyickal mianowany nowym prze?o?onym inspektorii Indii-Bangalore
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Ispettori, INK, INK, RMG, RMG, RMG, Nomine
2020
SG – Zimowa sesja Rady Generalnej
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, RMG, RMG, RMG, Consiglio Generale
2020
Stany Zjednoczone – Grupa “Diego’s Boys” wspomina ks. Borgatello
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE
2020
Brazylia – Rekolekcje postnowicjuszy z Campo Grande przygotowuj?cych si? do asystencji
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile
2020
W?ochy – Spotkanie online z rodzinami salezjanów z Sycylii
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | ISI, ISI, Italia, Italia
2020
Zambia – “Dom nadziei” dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Polonia, Zambia, Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, ZMB, ZMB
2020
SG – Nowy prze?o?ony inspektorii Antyli
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Ispettori, Ispettori, ANT, ANT, ANT, ANT, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, RMG, Nomine, Nomine
2020
W?ochy – Rozpocz?cie dochodzenia diecezjalnego w procesie bpa Giuseppe Cognaty, salezjanina
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Giuseppe Cognata, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Santità Salesiana, Italia, Italia, Salesiane Oblate del Sacro Cuore
2020
W?ochy – Salezjanie i Covid-19. Prze?o?ony Generalny: “Wielu naszych m?odych zachowa?o si? heroicznie, nios?c pomoc ubogim”
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Giovani, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Coronavirus, Decessi
2020
Polska – Salezja?skie rekolekcje adwentowe online
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Polonia
2020
Australia – ?wi?cenia diakonatu kl. Michaela Dominica Gaikwada, salezjanina
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, AUL, AUL, Australia, Australia
2020
Kolumbia – Siedmiu nowych salezjanów diakonów
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, COB, COB, Colombia, Colombia
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przewodniczy posiedzeniu Senatu Akademickiego UPS
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, UPS, UPS, UPS
2020
Portugalia – TikTok: tak czy nie?
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | ANS, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2020
Portugalia – TikTok: tak czy nie?
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Comunicazione Sociale, Portogallo, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, POR, POR, Social
2020
Sierra Leone – O?rodek m?odzie?owy “Don Bosco” w salezja?skiej parafii w Dwarzak
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, Missioni, AFW, AFW, AFW, AFW, Sierra Leone, Sierra Leone
2020
Watykan – “Ojcowskim sercem”. Papie? Franciszek og?asza rok jubileuszowy po?wi?cony ?w. Józefowi
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Papa Francesco, San Giuseppe
2020
SG – “Bóg nie daje si? zwyci??y? w hojno?ci”. Apel misyjny Prze?o?onego Generalnego na rok 2021
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Missioni, Missioni, Missioni, RMG, RMG, RMG
2020
Boliwia – Wyzwania stoj?ce przed salezja?skim duszpasterstwem m?odzie?owym w czasie pandemii
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
D.R. Konga – Ponad 900 dzieci uczestniczy?o w ?wi?cie ku czci Mamy Ma?gorzaty
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Mamma Margherita, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Timor Wschodni – Pierwsze ?luby 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Timor Est, Prime Professioni, TLS, TLS
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny inauguruje odnowion? kaplic? salezjanów na Testaccio
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, UPS, UPS, UPS, Italia, Italia
2020
Roczny raport “BREADS”
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | INK, INK, India, India, BREADS
2020
SG – “My?li” b?. Filipa Rinaldiego, trzeciego nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Filippo Rinaldi, RMG, RMG, RMG
2020
W?ochy – Codzienne przypomnienie o tych, którzy na ?wiecie zmagaj? si? z Covid-19: Adwentowy kalendarz “Missioni Don Bosco”
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Italia, Italia, Coronavirus
2020
Argentyna – Rado?? dawania (darowania siebie) bardziej i lepiej
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Volontariato, ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Stany Zjednoczone – Wspólne spotkanie Rad inspektorii Wschodnich i Zachodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Stati Uniti, SUE, SUE, SUO, SUO
2020
Republika Czeska – Po?egnanie ks. Benno Beneša (1938-2020), legendarnego salezjanina
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Ceca, CEP, CEP, Decessi
2020
Indie – Lekcje wyrównawcze dla 507 dzieci z slumsów Mumbaju
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India
2020
Sri Lanka – ?wi?cenia kap?a?skie R.A. Gayana Indiki, salezjanina diakona
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Sri Lanka, Ordinazioni Sacerdotali, LKC, LKC
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie trzech wietnamskich salezjanów misjonarzy
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | BSP, BSP, Brasile, Brasile
2020
Chile – Czterech nowych diakonów salezjanów z Peru
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, CIL, CIL, Cile, Cile
2020
W?ochy – Wizyta Paw?a VI w nowym Papieskim Ateneum Salezja?skim
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Nigeria, Nigeria
2020
SG – “Fano” przekazuje w darze “katechetyczny” plakat Wi?zanki 2021
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | RMG, RMG, RMG, Strenna 2021, Poster, Speranza
2020
W?ochy – Wizyta Paw?a VI w nowym Papieskim Ateneum Salezja?skim
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Paolo VI, UPS, UPS, UPS
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | ICC, ICC, Italia, Italia, CGS Cinecircoli Giovanili Socioculturali, Social
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, CG28
2020
SG – Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021: szczególne, innowacyjne, globalne
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Giornate di Spiritualità della FS, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, RMG, RMG, RMG, Joan Llu?s Play
2020
Chile – Sukcesy na polu salezja?skiej edukacji: uczniowie zdobywcami z?otych medali na “WorldSkills Chile 2020”
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, CIL, CIL, Cile, Cile, Premi e Riconoscimenti, Studenti, Scuole
2020
Tajlandia – “Kroczy? razem, promuj?c pokój”. Inicjatywa na rzecz braterstwa i mi?dzyreligijnego dialogu
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA, Dialogo, Fratellanza
2020
SG – “Szukam, o Panie, Twojego oblicza”... ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione iniziale, Formazione, Formazione, Formazione, RMG, RMG, RMG
2020
2020
Gwatemala – 4 nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, CAM, CAM, Guatemala, Guatemala
2020
Filipiny – Program radiowy “Bisperas Sa Veritas” ma ju? 16 lat
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine
2020
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy z regionu Azja Wschodnia-Oceania w pe?nym ruchu
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG
2020
Hiszpania – “Zjednoczeni dla innych”: IV Inspektorialne Spotkanie Salezja?skich Platform Spo?ecznych
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Oratorio, Giovani, ISI, ISI, Italia, Italia, Social
2020
Hiszpania – “Zjednoczeni dla innych”: IV Inspektorialne Spotkanie Salezja?skich Platform Spo?ecznych
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | UPS, UPS, UPS, Italia, Italia, Decessi
2020
Hiszpania – “Zjednoczeni dla innych”: IV Inspektorialne Spotkanie Salezja?skich Platform Spo?ecznych
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Spagna, SMX, SMX, Eventi, Sviluppo, Piattaforme Sociali Salesiane
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?ycie na misjach: ks. Piero Gavioli, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Missioni Don Bosco, Missioni, Missioni, Missioni, AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Brazylia – Odszed? abp Bonifacio Piccinini, salezjanin
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Brasile, Brasile, Decessi, Bonifacio Piccinini
2020
Gwatemala – Wci?? potrzebna jest pomoc
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, Guatemala, Guatemala, Disastri
2020
SG – “Czas na KG28”: nowe filmiki wideo, dotycz?ce linii programowych najbli?szego sze?ciolecia, z udzia?em Prze?o?onego Generalnego
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, RMG, RMG, RMG, CG28
2020
Indie – Salezjanie z Mumbaju kontynuuj? dzie?o pomocy na rzecz rodzin migrantów
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | INB, INB, India, India, Coronavirus
2020
D.R. Konga – Spotkanie dyrektorów i zjazd inspektorii AFC
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Brazylia – ?luby wieczyste Diego da Silvy, salezjanina
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, BPA, BPA, Brasile, Brasile
2020
Argentyna – Powsta?a grupa “M?odzi z Becchi”
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | ARN, ARN, Argentina, Argentina
2020
Ghana – Nowe kierunki zawodowe w salezja?skiej szkole technicznej w Tatale
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | AFW, AFW, Ghana, Ghana
2020
Mongolia – “Ju? samo bycie z m?odzie?? jest znacz?cym dzia?aniem misyjnym”
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Libri, Teologia
2020
Mongolia – “Ju? samo bycie z m?odzie?? jest znacz?cym dzia?aniem misyjnym”
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, VIE, VIE, Mongolia, Mongolia
2020
W?ochy – “Salezja?ski ogród” w Niebie przyjmuje czterech nowych ?wiadków
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni, ICP, ICP, ISI, ISI, Italia, Italia, Decessi
2020
Tajlandia – Salezja?ski obóz powo?aniowy
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Thailandia, THA, THA
2020
Polska – Dwaj m?odzi salezjanie afryka?scy rozpoczynaj? asystencj? w ?odzi
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Polonia, PLS, PLS
2020
Syria – Coraz trudniejsza sytuacja kraju. Nowe inicjatywy na rzecz m?odzie?y i rodzin
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Siria, Missioni Don Bosco, MOR, MOR, Coronavirus
2020
Peru – XII Krajowy Kongres MGS
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Perù, PER, PER
2020
Watykan – “Fratelli tutti”: nowa strona, a tak?e dzisiaj seminarium online
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Fratellanza, Sito
2020
Republika ?rodkowej Afryki – Uhonorowanie ksi?dza Moussasa ze strony rz?du
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Repubblica Centrafricana, ATE, ATE
2020
24. grupa Rodziny Salezja?skiej: “Disciples”, Instytut ?wiecki na prawie diecezjalnym
Dane | 02-12-2020 łowo kluczowe | Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Famiglia Salesiana, Asia
2020
Ukraina – Salezjanie i Ko?ció? Ukrainy podejmuj? wspólnie inicjatyw? “Nakarm ubogiego”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Musica, IME, IME, Italia, Italia
2020
Ukraina – Salezjanie i Ko?ció? Ukrainy podejmuj? wspólnie inicjatyw? “Nakarm ubogiego”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Ucraina, UKR, UKR, Chiesa, Povertà
2020
W?ochy – Adwent m?odzie?y. “Wait and live the dream”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, IME, IME, Italia, Italia
2020
Brazylia – 90 lat edukacji w “Colégio Dom Bosco” w Campo Grande
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | BCG, BCG, Brasile, Brasile, Scuole, Anniversari
2020
Burundi – Konsekracja sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Buterere
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | AGL, AGL, Burundi, Burundi, Maria Ausiliatrice, Consacrazione
2020
Tanzania – Salezja?skie dzia?ania na rzecz ?rodowiska
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Tanzania, AFE, AFE
2020
Indie – Byli wychowankowie maluj? szko?y w tubylczych wioskach
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | INT, INT, India, India
2020
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | COB, COB, COM, COM, Colombia, Colombia
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Alfred Maravilla przewodniczy ceremonii wr?czenia dyplomów 250 absolwentom
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, PGS, PGS, Alfred Maravilla
2020
Pakistan – Ks. Gabriel Cruz, salezjanin misjonarz: “Nie jest ?atwo by? katolikiem w Pakistanie”
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Pakistan, Missioni, Missioni, Missioni, FIS, FIS
2020
Papua-Nowa Gwinea – Obchody 50-lecia obecno?ci Michalitów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Papua Nuova Guinea, Micheliti, PGS, PGS, Anniversari
2020
W?ochy – Promocja kobiet tak?e poprzez kuchni?
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | ICP, ICP, Italia, Italia, Donne, Sviluppo, CNOSFAP
2020
Filipiny – “Don Bosco Legazpi” wytrzymuje tajfuny i dzi?ki dobroczy?com pomaga potrzebuj?cym
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Disastri, Solidarietà
2020
Boliwia – Prze?o?ony inspektorii Boliwii spotka? si? z salezjanami
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | BOL, BOL, Bolivia, Bolivia
2020
Kenia – Salezja?ski system prewencyjny a edukacja ekologiczna
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | AFE, AFE, Kenya, Kenya
2020
Tajlandia – Razem ewangelicznie w kierunku stulecia salezjanów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Thailandia, Salesiani Cooperatori, THA, THA
2020
2020
Watykan – Papie? Franciszek mianowa? trzynastu nowych kardyna?ów
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Vaticano, Cardinali, Papa Francesco
2020
Hiszpania – Cz?onkowie pierwszej Kapitu?y inspektorii hiszpa?skiej
Dane | 30-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, SSM, SSM
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | MYM, MYM, Myanmar, Myanmar, Decessi
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | BRE, BRE, Brasile, Brasile, Festa
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile, MGS Europa, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile, Malta, Malta, Eventi, Miguel Angel Garcia Morcuende
2020
W?ochy – “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?”. Ks. Marcoccio przedstawia i wyja?nia nowy cykl formacyjny
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, ICC, ICC, Italia, Italia, CISI, Vera Grita, CG28
2020
Brazylia – “Unisales” uruchamia platform? “Lince”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | BBH, BBH, Brasile, Brasile, Università, Migranti
2020
Ekwador – Salezja?ski projekt “Pan de Vida”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Ecuador, ECU, ECU
2020
2020
2020
Benin – Obchody 25-lecia „Foyer Don Bosco”
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | AFO, AFO, Benin, Benin
2020
SG – O?ywi? formacj? w regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione, Formazione, Formazione, Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Ivo Coelho, Giuseppe Nguyen Thinh Phuoc
2020
SG – Spotkanie online delegatów inspektorialnych ds. animacji misyjnej z regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Asia EstOceania, Asia EstOceania, RMG, RMG, RMG, Animazione Missionaria
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Educomunicazione, Giovani, Educazione
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Cooperatori, KOR, KOR, Corea del Sud, Corea del Sud, Decessi
2020
Hiszpania – “LET’S Play VET”: edukacja bazuj?ca na do?wiadczeniu
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Spagna, Formazione Professionale, SSM, SSM, Europa, Unione Europea
2020
Salwador – Kolejny krok do przodu dla “Universidad Don Bosco”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | CAM, CAM, El Salvador, El Salvador, Università
2020
Kenia – Pi?te doroczne spotkanie “stakeholders” z “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Kenya, Kenya, Don Bosco Tech Africa, Eventi
2020
Filipiny – Uczciwi obywatele i dobrzy chrze?cijanie w dzia?aniu: “Don Bosco Makati” pomaga potrzebuj?cym z Cagayan
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | FIN, FIN, Filippine, Filippine, Disastri, Solidarietà
2020
Timor Wschodni – Rekolekcje dla salezjanów z wizytatorii Timoru Wschodniego
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Timor Est, TLS, TLS
2020
D.R. Konga – Dyplomy dla absolwentów salezja?skich szkó? wy?szych
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | AFC, AFC, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica del Congo
2020
Paragwaj – Figura Madonny z Caacupé w “Salesianito”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Paraguay, PAR, PAR
2020
Ekwador – W kierunku Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2021
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Ecuador, Giornate di Spiritualità della FS, ECU, ECU
2020
W?ochy – Rozpocz?cie roku akademickiego 2020/2021 Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Yvonne Reungoat
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Rettor Maggiore, Comunicazione Sociale, Comunicazione Sociale, Italia, Italia, Musei
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, FMA Figlie di Maria Ausiliatrice, Ángel Fernández Artime, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Italia, Italia, Università, Yvonne Reungoat, Anno Accademico
2020
Wielka Brytania – Zaproszenie salezjanów na Adwent 2020: “do??czcie do nas!”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Spiritualità, GBR, GBR, Gran Bretagna, Gran Bretagna
2020
Argentyna – Zostawi? ?lad w zamian za u?miech
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Famiglia, ARN, ARN, Argentina, Argentina, Solidarietà, Scuole
2020
W?ochy – “Don Bosco Green Alliance” uczestniczy w “Economy of Francesco 2020”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Economia, Economia, Economia, Economia, Italia, Italia, Eventi, Don Bosco Green Alliance, Papa Francesco
2020
Republika Czeska – “SADBA” rozpoczyna nowy kurs formacyjny dla wolontariuszy
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Repubblica Ceca, CEP, CEP, SADBA
2020
Etiopia – Od 20 dni salezjanie nie maj? kontaktu z regionem Tigraj, wci?? pogr??onym w konflikcie
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | AET, AET, Etiopia, Etiopia, Violenze
2020
Kolumbia – Dzie? formacyjny po?wi?cony „my?li strategicznej”
Dane | 25-11-2020 łowo kluczowe | COB, COB, Colombia, Colombia