ANS

Rettor Maggiore

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
2023
W?ochy – O?tarz Maryi Wspomo?ycielki: „O?tarz p?aczu Ksi?dza Bosko”
Dane | 16-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Azja Wschodnia-Oceania – Sztuczna inteligencja: wyzwanie dla naszych czasów
Dane | 12-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2023
SG – Program Wizyty d’Insieme dla Regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 08-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Ksi?dz Bosko ?ni? o La Orotavie”
Dane | 04-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Hiszpania – “Aromat rodziny”, znak rozpoznawczy salezja?skiego serca
Dane | 03-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2023
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? na Wyspach Kanaryjskich
Dane | 01-05-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Australia – Prze?o?ony Generalny odwiedza przedmie?cie “St Marys”
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Australia – Pierwszy dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego w Australii
Dane | 22-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Australii-Pacyfiku (AUL)
Dane | 20-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Bóg da? Ksi?dzu Bosko wielkie serce
Dane | 07-04-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Peru – Wizyta d’Insieme 2023: rozpocz?cie z emfaz?
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2023
Peru – Prze?o?ony Generalny odwiedza salezja?skie dzie?o w Bosconia
Dane | 29-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Argentyna – Pierwszy dzie? Wizyty d’Insieme dla regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
ZROZUMIA?AM, CO CZU? KSI?DZ BOSKO
Dane | 17-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Turcja – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Patriarch? Bart?omiejem I
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Turcja – Msza ?w. dzi?kczynna z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 11-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Turcja – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 10-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Watykan – Coraz bli?ej og?oszenia ks. Carlo Crespiego czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Stambule
Dane | 08-03-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
2023
2023
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Indii-Hyderabadu
Dane | 23-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
2023
JEST ZNACZNIE WI?CEJ „PRAGNIENIA BOGA” NI? MOG?OBY SI? WYDAWA?
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Peru – Trzeci dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego: bogaty w ró?ne spotkania
Dane | 16-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
SG – Wizyta i spotkanie Prze?o?onego Generalnego z Rodzin? Salezja?sk? w Peru
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
W?ochy – Ksi?dz Bosko znów odwiedza m?odych wi??niów
Dane | 03-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
W?ochy – ?wi?to Ksi?dza Bosko w Turynie-Valdocco
Dane | 01-02-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2023
Nasi M?ODZI jako ZACZYN we wspó?czesnej rodzinie ludzkiej
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
W?ochy – ?wi?to w Chieri z okazji wizyty 10. nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego na Colle Don Bosco
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “Nie mamy prawa traci? nadziei”
Dane | 23-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
SG – Prze?o?ony Generalny w Hiszpanii z okazji jubileuszy salezja?skich domów
Dane | 20-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2023
Dane | 12-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
SG – XLI edycja Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 09-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2023
TEN M?ODY CZ?OWIEK POWIEDZIA? MI: “MOJ? PASJ? JEST CHRYSTUS”
Dane | 03-01-2023 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
SG – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2023
Dane | 20-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Dziennikarze ?ladami Ksi?dza Bosko i miejsc salezja?skich
Dane | 19-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
SG – Misyjny apel Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
SI?A TEGO BEZBRONNEGO DZIECKA POKONUJE WSZYSTKIE MOCE ?WIATA
Dane | 16-12-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
2022
SG – Sto postaci reprezentuje Rodzin? Ksi?dza Bosko na plakacie Wi?zanki 2023
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
USA – Prze?o?ony Generalny spotyka si? ze starsz? m?odzie?? w New Rochelle
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
USA – Radosne spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 24-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
USA – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w pó?nocnej Kalifornii
Dane | 21-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
USA – Prze?o?ony Generalny odwiedza dzie?a we wschodniej cz??ci Los Angeles
Dane | 17-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
A PEQUENA CIDADE DAS BEM-AVENTURANÇAS
Dane | 10-11-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
Indie – Pierwszy dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Shillong
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “Jeste?cie moim priorytetem”
Dane | 26-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – “SYMBIOS 2022”: my sami, ?wiat i Bóg
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Obchody stulecia tak?e pod znakiem ?w. Artemide Zattiego
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny do m?odzie?y: “Skradli?cie mi serce”
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z Rodzin? Salezja?sk?
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Ksi?dz Bosko w?ród swoich synów z okazji obchodów stulecia
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Obchody diamentowego jubileuszu “Don Bosco Lonavla”
Dane | 23-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Nowy budynek “Don Bosco Academy” w Nerul
Dane | 22-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny: “Salezjanie zrodzili si? dla m?odzie?y”
Dane | 22-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Wyraz wdzi?czno?ci za kanonizacj? ?w. Artemide Zattiego
Dane | 21-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
SG – Inspektoria INB z rado?ci? oczekuje na wizyt? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
NADAL WYJE?D?AJ?
Dane | 17-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w Palermo
Dane | 14-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
SG – Ikona ?w. Artemide Zattiego
Dane | 11-10-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
2022
2022
2022
2022
W?ochy – Wyruszy?a 153. Salezja?ska Wyprawa Misyjna
Dane | 26-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
SG – Program kanonizacji Artemide Zattiego SDB
Dane | 15-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
STEFAN SANDOR WRÓCI? DO DOMU
Dane | 09-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
SG – Rekolekcje z Prze?o?onym Generalnym dla Rad Inspektorialnych
Dane | 06-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny z salezjanami z Chennai i regionu Pondy
Dane | 05-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
Indie – Uroczysta akademia z okazji stulecia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny przybywa do O?rodka “Don Bosco Katpadi”
Dane | 03-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Chennai
Dane | 02-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Indie – Inspektoria INM z siedzib? w Chennai oczekuje Prze?o?onego Generalnego
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Brazylia – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w inspektorii Brazylii-Belo Horizonte
Dane | 26-08-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
TSUNAMI NADZIEI
Dane | 05-08-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Hiszpania – Salezjanie z Elche razem na rzecz energii odnawialnej
Dane | 19-07-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Francja – Rekolekcje Rady Generalnej
Dane | 04-07-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Serce ?w. Franciszka Salezego w Moncalieri
Dane | 20-06-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
«NAZYWAM SI? SEAN CAYD». Opowiadanie o niewyobra?alnym darze
Dane | 13-06-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Prze?o?ony Generalny i jego Rada w pracy w cieniu Ksi?dza Bosko
Dane | 06-06-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
W?gry – Po?wi?cenie i intronizacja relikwii b?. Stefana Sándora
Dane | 04-06-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny odwiedza „Tsunami Memorial Center”
Dane | 17-05-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny rozgrzewa serce salezja?skiej Tajlandii
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny poznaje misj? Rodziny Salezja?skiej w kraju
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
PRZES?ANIE PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO: ?WI?TY DOBRY SAMARYTANIN SDB
Dane | 11-05-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
Tajlandia – Prze?o?ony Generalny bli?ej poznaje salezja?sk? misj? w tym kraju
Dane | 06-05-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Tajlandia – Gor?ce powitanie 10. Nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 05-05-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Zambia – 40 lat obecno?ci salezjanów: ?wi?towanie z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 28-04-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Zambia – Czas nowych pocz?tków w “Don Bosco Kabwe” w Makululu
Dane | 26-04-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Zambia – Zambia wita Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-04-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
Zimbabwe – Zimbabwe go?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-04-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
SG – Prze?o?ony Generalny w Zimbabwe i w Zambii
Dane | 18-04-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
SG – ?yczenia wielkanocne Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-04-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
MI?DZY BÓLEM A NADZIEJ?
Dane | 08-04-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
2022
Gwinea Równikowa – Drugi dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 27-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Gwinea Równikowa – Powitanie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 26-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Gwinea Równikowa – Wielkie oczekiwanie na przybycie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
2022
Uwagi dotycz?ce wizyty: Prze?o?ony Generalny w Kamerunie
Dane | 21-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Czas ?aski dla regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 20-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Kamerun – Prze?o?ony Generalny odbiera ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 17-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
2022
SG – Wielkie oczekiwanie na wizyt? Prze?o?onego Generalnego w Kamerunie
Dane | 14-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
SG – 2020 -11 marca- 2022: kolejne dwa lata ojcowskiego towarzyszenia
Dane | 11-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
SG – List Prze?o?onego Generalnego dotycz?cy sytuacji na Ukrainie
Dane | 04-03-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
Ekwador – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Inspektorii Ekwadoru
Dane | 17-02-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
PRZES?ANIA PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO - ?W. FRANCISZEK SALEZY: WIELKI DAR
Dane | 11-02-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Ekwador – Zako?czenie rekolekcji z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Hiszpania – Odnowa By?ych Wychowanków Salezja?skich
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
Ekwador – Rekolekcje regionu Interameryka
Dane | 05-02-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
2022
SG – Prze?o?ony Generalny uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu IUS
Dane | 25-01-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Spotkanie delegatów ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Wywiad z Prze?o?onym Generalnym dotycz?cy Wi?zanki 2022
Dane | 29-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prezentacja Wi?zanki 2022: wywiad z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 27-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Prezentacja Wi?zanki 2022
Dane | 24-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Apel Misyjny 2022 Prze?o?onego Generalnego
Dane | 20-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
„POZWÓLMY, NIECH NAS ZADZIWI U?MIECH BOGA”
Dane | 14-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Prze?o?ony Generalny mówi o to?samo?ci wspó?czesnego salezjanina
Dane | 13-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
SG – Zimowa sesja plenarna Rady Generalnej
Dane | 07-12-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Spotkanie Inspektorów Europy w Turynie-Valdocco
Dane | 29-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
W?ochy – Rekolekcje rad inspektorialnych regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 23-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Wyruszy?a 152. Salezja?ska Wyprawa Misyjna!
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Ceremonia ko?cz?ca “DBGYFF” i og?oszenie zwyci?zców na Valdocco
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
«TU Z WAMI CZUJ? SI? DOBRZE»
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Ekwador – M?odzi cz?onkowie MGS budowniczymi dróg nadziei
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Kurs formacyjny dla nowych misjonarzy
Dane | 09-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Konferencja prasowa prezentuj?ca “Don Bosco Global Youth Film Festival”
Dane | 08-11-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny po raz pierwszy w Nizza Monferrato
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Zako?czy?a si? XVIII Kapitu?a Generalna Sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 22-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Hiszpania – Prze?o?ony Generalny: “G?osi? Ewangeli? ze smakiem salezja?skim”
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Hiszpania – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Hiszpanii
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
“Czyj? si? jak w domu”
Dane | 16-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
PO TSUNAMI
Dane | 15-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z nowicjuszami z Genzano
Dane | 13-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Rozpocz?cie XVIII Kapitu?y Generalnej Sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 07-10-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Spotkanie z inspektorami w po?owie ich kadencji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny z salezjanami z Pordenone
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
A? DO ODDANIA ?YCIA
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Wr?czenie “Piecz?ci Miasta Pordenone” Prze?o?onemu Generalnemu
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Hiszpania – Ks. Luis Manuel Moral mianowany dyrektorem “Misiones Salesianas”
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
2021
Paragwaj – 50 lat szko?y parafialnej “Domingo Savio”
Dane | 03-09-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny otrzyma Piecz?? Miasta Pordenone
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Obchody 206. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
Belgia – “Don Bosco International” przyst?puje do “Pact for Skills”
Dane | 23-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – “Don Bosco Global Youth Film Festival”: to jest twój festiwal!
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
2021
SG – Minister turystyki Malty z wizyt? u Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – ?wi?to Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
List p?yn?cy z wdzi?cznego serca
Dane | 15-06-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
Obchody ku czi Maryi Wspomo?ycielki na ?wiecie
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki 2021: w umiarkowaniu i w nadziei
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Msza ?w. w Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 25-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
TOTA PULCHRA ES MARIA (CA?A PI?KNA JESTE?, MARYJO)
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Watykan – “Christmas Contest” oddaje g?os m?odym i ich muzyce
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – ?wi?to Wdzi?czno?ci 2021
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
PRAWDZIWE ZMARTWYCHWSTANIE
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
TO LUDZKIE SERCE ZDOLNE DO NADZWYCZAJNYCH CZYNÓW
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Rocznica, która jednoczy i zobowi?zuje
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2021
PANIE, SPRAW, ABYM NIE PRZESTA? SI? ZDUMIEWA?
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – Nadzwyczajne rozes?anie misjonarzy
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Oficjalna prezentacja wystawy po?wi?conej ks. Paw?owi Alberze
Dane | 01-02-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
2021
Wenezuela – Prze?o?ony Generalny pozdrawia Salezja?ski Ruch M?odzie?owy
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
SG – ?wi?to Ksi?dza Bosko: Msza ?w. na Rai1 i wywiady z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2021
2021
SG – Rok po?wi?cony ks. Paw?owi Alberze
Dane | 11-01-2021 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
2020
SG – Prze?o?ony Generalny prezentuje ?wiatu Wi?zank? na rok 2021
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
2020
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Zimowa sesja Rady Generalnej
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
2020
2020
2020
W?ochy – Rozpocz?cie roku akademickiego 2020/2021 Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 26-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
2020
2020
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Spotkanie inspektorów regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 03-11-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – ?luby wieczyste 11 salezjanów w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
Kolumbia – Spotkanie inspektorów regionu Interameryka
Dane | 21-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
2020
2020
W?ochy – Scoop” w miesi?cu dedykowanym Ksi?dzu Rua
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
2020
SG – Plakat Wi?zanki na rok 2021
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Trzy dni obchodów inauguracji Muzeum-Domu Ksi?dza Bosko
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
M?ODZI PROROCY BEZ L?KU
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Obj?cie urz?du przez nowego wizytatora Papieskiego Uniwersytetu Salezja?skiego: ks. Kanag?
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów z Bia?orusi
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – “?y? Ksi?dzem Bosko – trasy wizyt i duchowo?ci”
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Obchody 205. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 17-08-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
„Miejcie marzenia i pozwólcie innym marzy?”
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – 148. rocznica Instytutu Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
2020
SG – Prezentacja tematu Wi?zanki 2021: «O?ywia nas nadzieja: “Oto uczyni? wszystko nowe” (Ap 21,5)»
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – 150. rocznica urodzin ks. Piotra Ricaldone
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza dom salezja?ski w Sesto San Giovanni
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Sondrio z okazji stulecia urodzin ks. Viganò
Dane | 27-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – ?egnaj, przyjacielu m?odzie?y. Ostatnie po?egnanie ks. Carlo Nanniego
Dane | 23-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – ?wi?to Prze?o?onego Generalnego we wspomnienie imienin Ksi?dza Bosko
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Po 150 latach zosta? powtórzony dar dla... obecnego “Ksi?dza Bosko”
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Uroczysto?? Naj?wi?tszego Serca PJ na podwórzu Siedziby Generalnej Salezjanów
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
2020
CO ZROBIMY BEZ M?ODZIE?Y?
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Nowi Delegaci Prze?o?onego Generalnego ds. Rodziny Salezja?skiej
Dane | 05-06-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Obchody ku czci “Madonny trudnych czasów” w czasie kryzysu
Dane | 25-05-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Zako?czy?y si? posiedzenia Rady Generalnej ze zmianami i mianowaniami ze strony Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-05-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
JAK BALSAM I OGIE?
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Nie przygl?daj si?, zrób co?, nie przesta? marzy?
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
Przes?ania Prze?o?onego Generalnego na zako?czenie GC28
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Przes?anie wiary i nadziei Prze?o?onego Generalnego
Dane | 01-04-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Akt zawierzenia Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – 24 marca 2020: Akt zawierzenia Rodziny Salezja?skiej Maryi Wspomo?ycielce
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
2020
POLITYKA „OJCZE NASZ”
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Zako?czenie XXVIII Kapitu?y Generalnej: “Opcja Valdocco”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Nadzwyczajna Nowenna do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
Chronologia Prze?o?onych Generalnych
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Ksi?dz Angel Fernandez Artime ponowiony na stanowisku Prze?o?onego Generalnego
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
2020
Italia – CG28: Apertura ufficiale dei lavori a Torino – Valdocco.
Dane | 22-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
W?ochy – KG28: Prze?o?ony Generalny na zdj?ciu z salezjanami koadiutorami
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – KG28: Raport Prze?o?onego Generalnego na ?ywo na Facebooku
Dane | 17-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SI?A MI?O?CI
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? animacji w Wenezueli
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
PRZES?ANIE PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO DO M?ODZIE?Y Z WSZYSTKICH PLACÓWEK SALEZJA?SKICH NA ?WIECIE
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2020
SG – Obchody ?wi?ta Ksi?dza Bosko 2020 na Valdocco
Dane | 29-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
SG – Salezjanie na ?wiecie przed 28. Kapitu?? Generaln?
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Ruszaj? XXXVIII Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej
Dane | 17-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
CZWÓRKA CH?OPCÓW I „SEN”
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
D.R. Konga – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2020
W?ochy – Pierwsze pomieszczenie wybudowane przez Ksi?dza Bosko
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2019
SG – Prezentacja Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2020: polityka “Ojcze nasz”
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2019
SG – Nowy prze?o?ony wizytatorii Angoli: ks. Martín Lasarte
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Ostatnie wspólne spotkanie Rad Generalnych SDB i CMW
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2019
2019
2019
SG – Ks. Joseph Pauria nowym prze?o?onym inspektorii Kalkuty
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
BÓG SI? RODZI W AGARTALI
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Apel misyjny Prze?o?onego Generalnego na rok 2020
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Formowanie dobrych chrze?cijan i uczciwych obywateli
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Sympozjum krajowe nt. “Ekonomia w s?u?bie charyzmatu i misji”
Dane | 28-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Wielka Brytania – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w Anglii
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny kontynuuje wizyt? animacji w Anglii
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Wielka Brytania – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? w salezja?skiej Anglii
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
?wi?to?? jest tak?e dla ciebie: statystyki strony
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Wielkiej Brytanii
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Argentyna - Spotkanie Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie - “Poznajcie lepiej Jezusa... to sekret udanego ?ycia”
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie - Prze?o?ony Generalny zosta? powitany na granicy Nepalu z Indiami
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Nepal - Kontynuowana jest wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG - Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Nepalu i Indiach
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Polska - “Z wdzi?czno?ci? spogl?damy w przesz?o??, aby budowa? przysz?o??”
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG - Prze?o?ony Generalny przyjmuje kard. Rodrígueza Maradiag?, salezjanina
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
W?ochy - Nowa dziekan Papieskiego Wydzia?u Nauk o Wychowaniu “Auxilium”
Dane | 11-10-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza studentat teologiczny “Crocetta”
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – M?odzie? i Rodzina Salezja?ska ?egnaj? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – Ks. Ángel Fernández Artime z wizyt? w inspektorii Dimapur
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w salezja?skiej inspektorii Dimapur
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Delegatury inspektorialne
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny ko?czy wizyt? w inspektorii Madrasu
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Madrasu, “ziemi salezjanów”
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – “Drodzy wspó?bracia salezjanie, potrzebujemy was!”
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – Przybycie Prze?o?onego Generalnego do Madrasu
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Indii: Madras
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Kurs formacyjny dla misjonarzy 150. Salezja?skiej Ekspedycji Misyjnej
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Hongkong – Zako?czy?a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Hongkong – Prze?o?ony Generalny przyby? do Hongkongu
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
Makau – Drugi dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-08-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Makau, na Tajwanie i w Hongkongu
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
W?ochy – ?wi?to Zgromadzenia Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
Zako?czenie Rady Generalnej: podj?te decyzje
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
TRZY STU?Y, TRZY WSPANIA?E HISTORIE i serce, które nie zapomina
Dane | 15-07-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Kolumbia – Kurs komunikacji spo?ecznej dla nowicjuszy z La Ceja
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Rozpoczyna si? nowe ?ycie dla salezja?skiego domu w Maynooth, w Irlandii
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Nepal – Charakterystyczne cechy salezja?skiej wspólnoty w Nepalu
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Czas wdzi?czno?ci w ?wi?to dedykowane Prze?o?onemu Generalnemu
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
TAM, GDZIE PRZELANA KREW RODZI ?YCIE
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
W?ochy – Uroczysto?? Maryi Wspomo?ycielki w Turynie
Dane | 27-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Panama – Dar ks. Ángela Fernándeza Artime dla „Valdocco Ameryki”
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Rusza ?wiatowa Konsulta Rodziny Salezja?skiej
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
WIATR WCI?? WIEJE
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Demokratyczna Republika Konga – Czwarty dzie? wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 15-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
S?owenia – Rodzina Salezja?ska spotyka si? z Prze?o?onym Generalnym
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
Brazylia – “Przelana krew nadal rodzi ?ycie w Bogu”: Prze?o?ony Generalny na ziemi m?czenników
Dane | 26-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2019
SG – 150. rocznica ADMA: wideoprzes?anie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Prze?o?ony Generalny przewodniczy uroczysto?ciom Niedzieli Palmowej
Dane | 15-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
B?OGOS?AWIE?STWA RODZINY SALEZJA?SKIEJ
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Spotkanie salezjanów z kursu dla formatorów na UPS-ie
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Hiszpania – Wydawnictwo “CCS” obchodzi 75 lat swojej dzia?alno?ci
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny ko?czy wizyt? animacji w inspektorii Mumbaju
Dane | 27-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny zach?ca m?odych salezjanów
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Indii-Mumbaju
Dane | 21-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
UCZMY SI? PATRZE? „OCZYMA BOGA”
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii W?och Pó?nocno-Wschodnich
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Lesotho – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Maputsoe
Dane | 12-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Afryce Po?udniowej
Dane | 06-03-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
2019
Uganda – Protagoni?ci “125 dolarów” ksi?dza Ángela Fernándeza Artime
Dane | 27-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Francja – Prze?o?ony Generalny kontynuuje wizyt? animacji
Dane | 22-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Francja – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 21-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Francji-Belgii Po?udniowej
Dane | 19-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
D.R. Konga – M?odzi z MGS i sens prawdziwej mi?o?ci
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Irlandia – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Dublinie
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Irlandia – Prze?o?ony Generalny odwiedza Pallaskenry
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Irlandia – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
W?ochy – Prze?o?ony Generalny odwiedza postnowicjat „San Tarcisio”
Dane | 12-02-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
Panama – Prze?o?ony Generalny ks. Ángel Fernández Artime przyby? do Panamy
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2019
SG – Sie? IUS: wyzwanie ze strony Synodu po?wi?conego m?odzie?y i 28 KG
Dane | 16-01-2019 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Ostatecznie “Sacro Cuore” b?dzie Siedzib? Generaln? Salezjanów
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Foggii z okazji inauguracji nowego podwórka oratoryjnego
Dane | 10-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2018
SG – Apel dotycz?cy 150. ekspedycji misyjnej
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Kurs formacyjny dla nowych inspektorów
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?gry – Wspomnienie wci?? ?ywe: wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – VII Spotkanie Salezja?skich Inspektorów Europy
Dane | 03-12-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Spotkanie Salezja?skiego Instytutu Historycznego
Dane | 23-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Korea Po?udniowa – Prze?o?ony Generalny modli si? o zjednoczenie Korei
Dane | 15-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
Korea Po?udniowa – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Portugalia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego Ks. Ziggiottiego
Dane | 12-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Japonia – Przybycie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 08-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Prze?o?ony Generalny z wizyt? animacji w Japonii i Korei Po?udniowej
Dane | 06-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?gry – Prze?o?ony Generalny rozpocz?? wizyt? animacji w Budapeszcie
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Salezjanie wspó?pracownicy: zawsze i wsz?dzie w obronie m?odzie?y
Dane | 26-10-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
2018
Watykan – Papie? Franciszek spotyka si? z ks. Ángelem Fernándezem Artime
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Uczestnicy Synodu
Dane | 09-10-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Wyj?tkowi go?cie u Prze?o?onego Generalnego i we wspólnocie ?w. Józefa
Dane | 04-10-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – 149. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna wyruszy?a!
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny i jego wikariusz z inspektorami w miejscach salezja?skich
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2018
2018
Kanada – Wizyta stoj?ca pod znakiem rado?ci
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Przemierzaj?c drog? wierno?ci. S?owa pozdrowienia przed KG28
Dane | 08-09-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Kanada – Rozpocz??a si? wizyta Prze?o?onego Generalnego w tym kraju
Dane | 05-09-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w inspektoriach SUE-Kanada i SUO
Dane | 03-09-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
2018
Brazylia – Prze?o?ony Generalny z Rad? inspektorialn? Belo Horizonte
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Brazylia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Porto Alegre i Viamão
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
2018
Watykan – Prze?o?ony Generalny dzi?kuje kardyna?owi Angelo Amato
Dane | 23-07-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
WIDZIA?EM I PRZE?Y?EM MISYJNY SEN KSI?DZA BOSKO
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Watykan – Prze?o?ony Generalny z wizyt? u salezjanów na Watykanie
Dane | 01-06-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – “Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y?”
Dane | 28-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Prze?o?ony Generalny na ziemi Ksi?dza Bosko
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny: “Dzisiaj Ksi?dz Bosko by?by szcz??liwy”
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z biskupami Urugwaju
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prezydent Urugwaju przyj?? Prze?o?onego Generalnego
Dane | 10-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – “Miasto Ksi?dza Bosko”
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Urugwaj – Prze?o?ony Generalny: “Przybywamy tutaj z wielkim entuzjazmem”
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
SG – “?wiatowa” nowenna do Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 03-05-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore, Rettor Maggiore
2018
2018
2018
Egipt – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego na Bliskim Wschodzie
Dane | 16-04-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
SG – Meksyk jest gotów na ponowne przyj?cie Prze?o?onego Generalnego
Dane | 16-04-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Syria – Prze?o?ony Generalny z Aleppo: “to wida?, jest wielka nadzieja!”
Dane | 10-04-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Syria – Prze?o?ony Generalny niesie u?miech Damaszkowi
Dane | 09-04-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Liban – Wizyta Prze?o?onego Generalnego
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
Uganda – Zako?czy?a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Rwanda – S?owa zach?ty Prze?o?onego Generalnego do Rodziny Salezja?skiej
Dane | 16-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Burundi – Prze?o?ony Generalny odwiedza salezja?skie dzie?o w Ngozi
Dane | 13-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
CUD TRWA NADAL
Dane | 12-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Togo – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 07-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Togo – Kolejny etap na drodze animacji ?wiatowej
Dane | 05-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Burkina Faso – Wielkie ?wi?towanie z racji przybycia Nast?pcy Ksi?dza Bosko
Dane | 02-03-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Kenia – “Opcja na rzecz m?odzie?y ubogiej jest w naszym salezja?skim DNA”
Dane | 22-02-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Kenia – Salezja?ska Afryka z obliczem Ksi?dza Bosko
Dane | 21-02-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Indonezja – Wskazówki Prze?o?onego Generalnego dla salezjanów w tym kraju
Dane | 07-02-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
Timor Wschodni – Prze?o?ony Generalny na ziemi przesi?kni?tej salezja?sko?ci?
Dane | 02-02-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
2018
2018
Timor Wschodni – Pocz?tek wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 30-01-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?eni Generalni w Turynie
Dane | 25-01-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
2018
W?ochy – Rozpocz??y si? Dni Duchowo?ci Rodziny Salezja?skiej 2018
Dane | 18-01-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2018
«KSI?DZ BOSKO UCZY? NAS, ?E BÓG CHCE, BY?MY ZAWSZE BYLI SZCZ??LIWI»
Dane | 10-01-2018 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
BO?E NARODZENIE WED?UG KSI?DZA BOSKO
Dane | 01-12-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Mozambik – Dla Prze?o?onego Generalnego by?y to dni u?miechu
Dane | 27-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Mozambik – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Italia – Przeniesienie cia? nast?pców Ksi?dza Bosko na Valdocco
Dane | 22-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Angola – Prze?o?ony Generalny z wizyt? w Bengueli i Luandzie
Dane | 20-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Angoli i Mozambiku
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
JEDEN MISJONARZ WRACA, INNYCH 34 WYJE?D?A
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Indie – Guwahati uroczy?cie powita?o Prze?o?onego Generalnego
Dane | 09-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Argentyna – 25 lat wspólnej misji: salezjanie i ?wieccy w Ramos Mejía
Dane | 07-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Indie – Prze?o?ony Generalny w inspektorii Bangalore
Dane | 06-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Indiach
Dane | 03-11-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Brazylia – “Ju? t?sknimy za Prze?o?onym Generalnym!”
Dane | 30-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Republika Czeska – Rozmowa Prze?o?onego Generalnego z m?odzie??
Dane | 19-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Dom Generalny – Nowy filmik wideo z cyklu “Drodzy Wspó?bracia”
Dane | 17-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
W?ochy – Kardyna? Rodríguez Maradiaga wyja?nia tre?ci “Laudato Si’”
Dane | 13-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
MIE? G??BOKIE KORZENIE, BY? ELASTYCZNYM I UBOGACONYM TYM, CO ISTOTNE
Dane | 13-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Eucharystia ku czci b?ogos?awionego ks. Titusa Zemana, salezjanina
Dane | 11-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w Brazylii
Dane | 10-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
S?owacja – Ks. Titus Zeman b?ogos?awionym
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Republika Czeska – Zako?czenie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Republika Czeska – Wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 28-09-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Ks. Tom wraca do domu
Dane | 27-09-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Beatyfikacja ks. Titusa Zemana: list Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-09-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Spotkanie weryfikacyjne z inspektorami w po?owie sze?ciolecia
Dane | 19-09-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Polska – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 14-09-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
W?gry – Wizyta d’Insieme: wa?ny moment serdeczno?ci i komunii
Dane | 09-08-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
LATO Z MARYJ?
Dane | 02-08-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Wyrok w procesie karnym dotycz?cym sprawy Gerini
Dane | 26-06-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
JEZUS ZATRZYMA? SI? W KAKUMIE
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Meksyk – Prze?o?ony Generalny: “M?odzi, Ksi?dz Bosko was potrzebuje!”
Dane | 09-06-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Dom Generalny – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Poznania
Dane | 09-06-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
W?ochy – Prze?o?ony Generalny przyjmuje “Damas Salesianas”
Dane | 30-05-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
W?ochy – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z salezja?skimi nowicjuszami
Dane | 25-05-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
W?ochy – Prezentacja ksi??ki “L’Uomo del Mare”
Dane | 16-05-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
POD P?ASZCZEM MARYI
Dane | 12-05-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Kenia – Prze?o?ony Generalny w Makuyu
Dane | 27-04-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
2017
Kenia – Wizyta Prze?o?onego Generalnego w obozie dla uchod?ców w Kakumie
Dane | 25-04-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Kenia – Pierwszy Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 24-04-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Tanzania – Podró? Prze?o?onego Generalnego z Tanzanii do Kenii
Dane | 24-04-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
2017
Tanzania – Prze?o?ony Generalny: “nasze Zgromadzenie jest pi?kne”
Dane | 20-04-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017
Tanzania – Rozpocz??a si? wizyta animacji Prze?o?onego Generalnego
Dane | 19-04-2017 łowo kluczowe | Rettor Maggiore
2017