ANS

Formazione

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2020
2020
SG – “Salesians@prayer”: aplikacja z modlitw? salezja?sk? ju? dost?pna w o?miu j?zykach
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2020
W?ochy – UPS: Kurs Formatorów 2020
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
2020
2019
SG – 150. rocznica urodzin s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
SG - Do?wiadczenie wychowawczo-duszpasterskie zwi?zane z asystencj?
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
SG - Zaplanowa? “Szko?? towarzyszenia duchowego”
Dane | 17-10-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Belgia - Wizyta zarz?du “CNOS-FAP” w instytucjach europejskich
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Senegal – Spotkanie Komisji ds. formacji w Dakarze
Dane | 07-10-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Kostaryka – Spotkanie delegatów ds. formacji z regionu Interameryka
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Australia – Doroczne spotkanie formacyjne
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Timor Wschodni – Formacja ci?g?a i salezja?skie towarzyszenie
Dane | 14-08-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Demokratyczna Republika Konga – Szkolenie rolnicze dla m?odzie?y
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Hiszpania – Kurs formacji dla nowych dyrektorów salezja?skich
Dane | 08-08-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Kolumbia – Kuratorium postnowicjatu w Copacabana
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
2019
Chile – Kurs dla ekip formacyjnych Ameryki Cono Sud
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Ekwador – Ks. Pio, ca?e ?ycie z ubog? ludno?ci?
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Jakich j?zyków u?ywaj? ludzie m?odzi w formacji pocz?tkowej
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
W?ochy – IV stopie? Szko?y Salezja?sko?ci - 2019
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Salezja?skie o?rodki kszta?cenia zawodowego: niektóre dane
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Filipiny – Spotkanie Konsulty ?wiatowej ds. Formacji
Dane | 20-02-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
2019
2018
Indie – 8. Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Po?udniowa
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Kamerun – Spotkanie formacyjne animatorów
Dane | 27-12-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Ilu salezjanów jest w formacji pocz?tkowej?
Dane | 12-12-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Ekwador – Spotkanie poszerzonej ekipy w Quito
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Domy formacyjne: ile jest i co obejmuj?
Dane | 22-11-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
W?ochy – Odnowa to?samo?ci powo?aniowej w postnowicjacie
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
W?ochy – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Gwatemala – M?odzi w formacji
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Peru – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Interameryka
Dane | 13-09-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Uganda – Wietnamczyk i Ugandyjczyk zostali wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 20-08-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
2018
Wenezuela – Wyzwanie dla Pedro
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
W?ochy – Szko?a formacji dla animatorów rodzinnych
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Kolumbia – “Kuratorium” w postnowicjacie
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
SG – Salezja?skie ?ycie konsekrowane: dwie formy, ale jedno powo?anie
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
2018
2018
SG – Seminarium po?wi?cone “medytacji salezja?skiej”
Dane | 02-05-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Laos – Intensywny kurs szkoleniowy dla ubogiej m?odzie?y
Dane | 25-04-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
2018
Timor Wschodni – Salezja?skie towarzyszenie w akcji
Dane | 28-03-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
2018
W?ochy – “Towarzyszy? po salezja?sku”. Refleksje i do?wiadczenia
Dane | 20-01-2018 łowo kluczowe | Formazione
2017
Korea Po?udniowa – Seminarium zimowe formacji pocz?tkowej
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Dom Generalny – Salezja?skie towarzyszenie osobiste
Dane | 26-10-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Korea Po?udniowa – Droga powo?aniowa tak?e w czasie s?u?by wojskowej
Dane | 22-09-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
2017
Chile – Kuratorium 2017: pozytywne do?wiadczenie, nowe wyzwania
Dane | 14-08-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
W?gry – Formacja w centrum obrad trzeciego dnia Wizyty d’Insieme
Dane | 11-08-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Kolumbia – Kuratorium i spotkanie inspektorów
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
W?ochy – Spotkanie grupy ds. rewizji modlitewnika
Dane | 31-07-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Wyspy Fid?i – Protagonizm salezja?ski na ?wi?cie mi?dzykulturowym
Dane | 07-07-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Ukraina – IV Spotkanie Komisji Szkó? Salezja?skich Europy SDB-CMW
Dane | 04-05-2017 łowo kluczowe | Formazione