ANS

Missioni

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Rosja – Pierwszy rok misyjnej pos?ugi ks. Moona na Syberii
Dane | 02-06-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
2023
Haiti – Odporno?? ks. Attilio Stra, salezjanina
Dane | 17-05-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
SG – Rozpocz?cie „specjalnego” kursu dla nowych misjonarzy
Dane | 10-05-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
Rwanda – Radca ds. misji z wizyt? animacji w Rwandzie i Kenii
Dane | 09-05-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
Afryka – Chleb nadziei i odrodzenia w Mekanissie i CALM
Dane | 05-05-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
Madagaskar – Wielkanoc prze?ywana z ludem malgaskim
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
SG – Pilne wyzwanie dla misji “ad gentes” dzisiaj
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
SG – Dzie? Misji Salezja?skich: Ubóstwo ewangeliczne
Dane | 11-04-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
Boliwia – Salezja?ski Wolontariat Misyjny w “Hogar Mano Amiga”
Dane | 10-04-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
2023
2023
2023
Sri Lanka – Wizyta animacji radcy generalnego ds. misji
Dane | 13-03-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2023: dost?pne filmiki wideo
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
SG – Aspirantat misyjny?
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
W?ochy – Spotkanie Konsulty Sektora Misyjnego
Dane | 02-02-2023 łowo kluczowe | Missioni
2023
2022
2022
SG – Misyjny apel Prze?o?onego Generalnego
Dane | 18-12-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
SG – Misyjna strategia ?w. Franciszka Salezego
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
SG – Salezjanie misjonarze: prorocy, nie mesjasze
Dane | 21-10-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
Meksyk – Spotkanie delegatów ds. animacji misyjnej Ameryki
Dane | 18-10-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
NADAL WYJE?D?AJ?
Dane | 17-10-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
Egipt – Radca generalny ds. misji spotyka si? z uchod?cami z Sudanu
Dane | 04-10-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
W?ochy – Wyruszy?a 153. Salezja?ska Wyprawa Misyjna
Dane | 26-09-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
W?ochy – Ko?cowy etap kursu dla nowych misjonarzy
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
W?ochy – Trzecia cz??? Kursu dla cz?onków 153. Wyprawy Misyjnej
Dane | 14-09-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
2022
2022
W?ochy – Rozpocz?cie kursu formacyjnego dla nowych misjonarzy
Dane | 05-09-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
SG – Przygotowania do 153. Salezja?skiej Wyprawy Misyjnej
Dane | 11-08-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
2022
2022
Boliwia – ARTESBOL: salezja?ska sie? stacji radiowych
Dane | 21-06-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
SG – Rozpoznanie salezja?skiego powo?ania misyjnego
Dane | 14-06-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
2022
SG – B?ogos?awiony Carlo Acutis: m?ody wspó?czesny misjonarz
Dane | 03-05-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
SG – Kuchnia bram? do kultur i narodów
Dane | 11-04-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2022: pytania do Radców Generalnych
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
Portugalia – Pozna? i piel?gnowa? salezja?ski wymiar misyjny
Dane | 18-03-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
Hiszpania – Dwaj kolejni wolontariusze z Madrytu
Dane | 03-03-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
2022
SG – “BoscoFood”: kuchnia jako narz?dzie ubogacenia kulturowego
Dane | 17-02-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
2022
D.R. Konga – Wr?czenie krzy?y misyjnych trójce salezjanów
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
SG – Spotkanie Konsulty Sektora Misyjnego
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
Kenia – Salezja?ska misja w?ród uchod?ców z Kakumy
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
Liban – Apel salezjanów z kraju pogr??onego w kryzysie
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
Tunezja – Radca generalny ds. misji odwiedza salezjanów
Dane | 19-01-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
2022
Ukraina – Otworzy? oratorium w stylu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
W?ochy – ?wieccy na misjach: historia ma??onków De Nardi
Dane | 12-01-2022 łowo kluczowe | Missioni
2022
2022
Watykan – ?wiatowy Dzie? Misyjny 2022: “B?dziecie moimi ?wiadkami”
Dane | 07-01-2022 łowo kluczowe | Missioni
2021
Meksyk – Przybycie pierwszych salezjanów misjonarzy
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Apel Misyjny 2022 Prze?o?onego Generalnego
Dane | 20-12-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Brazylia – Nowe oratorium ?w. Franciszka Salezego w Porto Velho
Dane | 10-12-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Angola – W Huambo powstaje nowa misja salezja?ska
Dane | 09-12-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – 152. Salezja?ska Wyprawa Misyjna: ks. Jose Armando G. Cortez
Dane | 25-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – 152. Salezja?ska Wyprawa Misyjna: Dieudonné Ramazani Lukundula
Dane | 24-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
W?ochy – Wyruszy?a 152. Salezja?ska Wyprawa Misyjna!
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
W?ochy – Wr?czenie krzy?y misyjnych
Dane | 22-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
W?ochy – Finalna faza przygotowawcza dla wyje?d?aj?cych misjonarzy
Dane | 19-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
SG – W kierunku 152. Salezja?skiej Wyprawy Misyjnej: Daniel Glass
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Etiopia – Edukacja i rozwój: misja salezjanów i VIS
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Pilna potrzeba nowego profilu salezjanina misjonarza
Dane | 11-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Kurs formacyjny dla nowych misjonarzy
Dane | 09-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Ekwador – Uczniowie z misji salezja?skiej w Taisha
Dane | 04-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Litwa – Pa?dziernik: obchody miesi?ca misyjnego
Dane | 03-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Si?a i s?abo?? id? w parze
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Peru – ?ledz?c pocz?tki salezja?skiego oratorium w San Lorenzo
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
2021
2021
Pakistan – Salezja?ska edukacja: doskona?y poziom pomimo trudno?ci
Dane | 12-10-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Walny zjazd “Don Bosco Network”
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
Czarnogóra – Wizyta radcy generalnego ds. misji
Dane | 27-09-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
S?owenia – Nowe otwarcie na Projekt Europa: S?owenia
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
Argentyna – Stulecie ?mierci bpa Giacomo Costamagni, salezjanina
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Gruzja – Od 34 lat daj? ?wiadectwo mi?o?ci do m?odzie?y
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Bangladesz – Salezjanie z m?odzie?? w perspektywie przysz?o?ci kraju
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
SG – Jak budowa? Ko?ció?, który przyjmuje?
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Boliwia – Rozeznanie mo?liwo?ci edukacyjnych w dziele w Kami
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Rwanda – Praca i godno?? m?odych mam w perspektywie przysz?o?ci
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Turcja – Wizyta radcy ds. misji w salezja?skim dziele w Stambule
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Ks. Maravilla: “Formowa? ?wieckich partnerów naszej misji”
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Salezja?skie powo?anie misyjne w XXI wieku
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Uganda – Rany zadane przez Covid-19: sprawozdanie z Palabek
Dane | 14-07-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Potrzeba zaanga?owania si? w nauk? j?zyków
Dane | 13-07-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
Prokura Misyjna “Por los Jóvenes-Don Bosco” w liczbach
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2021
2021
2021
Come sono cambiati i dati della Congregazione dal primo numero del Cagliero11 a oggi
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2021
SG – 150 numer “Cagliero 11”!
Dane | 10-06-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Nowy filmik wideo z serii “CaglieroLIFE”
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Polska – 20. „Orawa Dzieciom Afryki”
Dane | 03-06-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
W?ochy – Rozes?anie misjonarzy 2021
Dane | 02-06-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Maryja Wspomo?ycielka i misjonarze
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Syria – Wyzwanie zwi?zane z byciem dobrym i szcz??liwym salezjaninem
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
SG – Ks. Carbonell i pan Borlengo spoczywaj? w pokoju
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
Indonezja – Salezjanie zaproszeni do nowej diecezji na jednej z wysp
Dane | 21-04-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Peru – Odszed? bp Marcello Melani, salezjanin, biskup i misjonarz
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Zrozumie? “Missio inter Gentes”
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
SG – Kwietniowe wideo z serii “CaglieroLIFE”
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
W?ochy – Misjonarki, g?osicielki nadziei
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
Kenia – Spotkanie “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 31-03-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Ekwador – Tatiana Pesántez, nauczycielka, która o?ywi?a “Pipo”
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Kamerun – Zapewni? bezpieczne miejsce do nauki, zabawy i rozwoju
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Uganda – Kluczowe wsparcie dla uchod?ców z Palabek
Dane | 17-03-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Ukraina – Misjonarz z Afryki w ramach Projektu Europa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
Erytrea – “Food for Work”: wiele drzew w konkte?cie ?wi?ta Kobiet
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Brazylia – Nowa placówka salezja?ska w stanie Piauí
Dane | 08-03-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
SG – Gotowe s? filmiki wideo na Dzie? Misji Salezja?skich 2021
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2021
Ludno?? romska na ?wiecie
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Mongolia – Wspólnota z Shuwuu coraz bardziej “zielona”
Dane | 19-02-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
ONZ – “S?u?y? pomimo przepa?ci cyfrowej”: CMW w ONZ
Dane | 18-02-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2021
SG – Nowy cykl filmików wideo sektora misyjnego: “CaglieroLIFE”
Dane | 10-02-2021 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2021
SG – Nadzwyczajne rozes?anie misjonarzy
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
Hongkong – Szopka w czasie pandemii
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Missioni
2021
2021
2020
2020
Ekwador – “Marz? o byciu szcz??liwym salezjaninem w?ród ludzi”
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
MOCNI SI?? NADZIEI. BO?E NARODZENIE W CZASIE PANDEMII
Dane | 11-12-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Zambia – “Dom nadziei” dla dzieci najbardziej potrzebuj?cych
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Sierra Leone – O?rodek m?odzie?owy “Don Bosco” w salezja?skiej parafii w Dwarzak
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2020
Filipiny – Wywiad z delegatem inspektorialnym ds. animacji misyjnej
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Hongkong – Bóg jest naprawd? obecny w ka?dej kulturze
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Chile – Salezja?ska misja na Wyspie Dawson
Dane | 18-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Nepal – Dalajlama chwali ksi??k? ks. George’a Thirumalachalila
Dane | 17-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Gwatemala – Ks. Castagna SDB: “Prosimy Pana o pomoc”
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
SG – Czy dzia?alno?? misyjna jest nadal aktualna?
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Brazylia – Projekt “Cagliero 11 Amazônia”
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Kambod?a – Z Kolumbii do Kambod?y z Ksi?dzem Bosko w sercu
Dane | 02-11-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ks. Valeriano Barbero, “szaleniec Bo?y”
Dane | 29-10-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
2020
Mongolia – Parafianie z Shuwuu s? wdzi?czni za nowy ko?ció?
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Chorwacja – Spotkanie salezja?skich misjonarzy z Chorwacji
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
W?ochy – Si?a misyjnego dzia?ania musi wychodzi? z oratorium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Indonezja – Kolejna wizyta rozpoznawcza w diecezji Ruteng
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
SG – ?wiatowy Dzie? Migranta i Uchod?cy
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
2020
SG – Wywiad z radc? ds. misji “z drugiego kra?ca ?wiata”
Dane | 28-08-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
S?owacja – Ks. Peter Bešenyei: misja w?ród Cyganów
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
2020
Irlandia – ?luby wieczyste
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Kuba – 100 lat dla ks. Bruno Roccaro, salezjanina!
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
2020
Hongkong – Zach?ta do realizacji snu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Madagaskar – Mi?dzy pandemi? a g?odem, odpowied? jest w solidarno?ci
Dane | 02-07-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Brazylia – Covid-19 dociera do Amazonii, ale Indianie si? broni?
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Zambia – Nowa ?wi?tynia w czasie pandemii: wywiad z ks Javierem Barrientosem
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2020
Liberia – Salezja?ska misja w Tappicie walczy z Covid-19
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
SG – Walny zjazd i spotkania grup roboczych “Don Bosco Network”
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Polska – Misjonarze otrzymuj? pomoc na walk? z COVID-19
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
SG – Nowe logo, ale ta sama misja Fundacji “DON BOSCO NEL MONDO”
Dane | 21-05-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
SG – Skoordynowana odpowied? salezjanów w krytycznej sytuacji zwi?zanej z COVID-19
Dane | 31-03-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2020
Etiopia – Pozosta? w domu, u boku tych, którzy nie maj? domu
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
W?ochy – Wywiad z ks. Alfredem Maravill?, nowym radc? ds. misji
Dane | 18-03-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2020
Boliwia – “Proyecto Don Bosco”: punkt odniesienia dla dzieci ulicy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
2020
ONZ – M?odzie? bezdomna: braki w polityce i pró?nia legislacyjna
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2020: Pierwsze g?oszenie w Europie
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
W?ochy – Sny wczoraj i dzi?
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Boliwia – Kami, misja w chmurach
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Uganda – Palabek: nowy obszar misyjny
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Azerbejd?an – Salezjanin misjonarz w?ród ma?ej azerskiej trzody
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Missioni
2020
Peru – “Dzienniczek nr 80”: ostatni dzienniczek ks. Bolli
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Missioni
2019
Ecuador - Morte di padre Juan Bottasso, missionario e docente universitario
Dane | 26-12-2019 łowo kluczowe | Missioni, Missioni, Missioni
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
SG – “Energy Forever”. Salezja?skie instytucje wydaj? ko?cowe o?wiadczenie
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2019
Filipiny – Czego ucz? si? wolontariusze na ziemiach misyjnych?
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Kamerun – Mimboman, peryferie, które daj? szans? rozwoju
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2019
Burundi - Otwarcie i po?wi?cenie sieroci?ca "Maison Cana”
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
SG - List radcy ds. misji do salezjanów chorych i w podesz?ym wieku
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Papua-Nowa Gwinea - Powszechne powo?anie misyjne
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Indie - Uczy? dzieci budowa? w?asn? przysz?o??
Dane | 21-10-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
2019
2019
Chile – Tubylcze dzieci z misjonarzem ks. Borgatello
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Demokratyczna Republika Konga – Obóz misyjny dla dzieci
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
2019
Rosja – ?wi?to Wniebowzi?cia NMP
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Brazylia – Bezpieczna szko?a dla ma?ych Janomamów
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Angola – Wsparcie dla matek-dziewcz?t w Luandzie
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
2019
2019
Etiopia – O?rodek zdrowia dla kobiet, dzieci i uchod?ców
Dane | 03-07-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Angola – Szansa ratunku dla dziewcz?t z Luandy
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Ekwador – Ks. Pio, ca?e ?ycie z ubog? ludno?ci?
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
2019
SG – Ochrzczeni i pos?ani. Ko?ció? Chrystusa z misj? w ?wiecie
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Polska – XVIII akcja charytatywna “Orawa dzieciom Afryki”
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Gwatemala – Ma?y salezja?ski szpital dla najubo?szych
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Indie – Dostarczy? troch? ?wiat?a nieletnim z Khoupum Valley
Dane | 16-05-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Wietnam – M?odzi wolontariusze misyjni z “sercem na d?oni”
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Etiopia – Pomoc ?ywno?ciowa dla Abeby i jej sióstr
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Mongolia – Obchody Wielkanocy w Shuuwuu
Dane | 26-04-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Uganda – Wielkanoc w Kampali i Palabek po?ród problemów i nadziei
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Brazylia – Ma?a cena za bezcenn? misj?: ?wiadectwo z Iauaretê
Dane | 18-04-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Angola – Obecno?? salezjanów w?ród m?odych z dzielnicy Lixeira
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za o?rodki teologiczne
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
2019
Liberia – ?y? wiar? na peryferiach... puszczy!
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Filipiny – M?odzi z Mindanao czekaj? na salezjanów
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Austria – Spotkanie m?odych misjonarzy z Projektu Europa
Dane | 22-02-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Brazylia – 10 lat wolontariatu misyjnego studentów medycyny
Dane | 18-02-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
SG – Salezja?skie Prokury Misyjne spogl?daj? w przysz?o??
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Hiszpania – Salezja?skie akcenty w 33. edycji Nagrody Goya
Dane | 05-02-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
2019
SG – 2019: rok misyjny!
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
“Jóvenes en Salida - M?odzi wychodz?cy”
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
2019
W?ochy – ?wiatowa Konferencja Salezja?skich Prokur Misyjnych
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Missioni
2019
Liberia – Projekt zawodowy w salezja?skim stylu
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Missioni
2018
D.R. Konga – Salezja?skie dzie?o w Bukavu go?ci swojego za?o?yciela
Dane | 24-12-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Ukraina – Powo?anie misyjne Johna Ngouninga Kali, salezjanina
Dane | 20-12-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Australia – Podró? misyjna: wywiad z Peterem Anh Vu Nguyenem
Dane | 19-12-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
SG – Kurs dla inspektorów o posmaku misyjnym
Dane | 17-12-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
W?ochy – Ks. Bolla wzorem ewangelizacji inkulturowanej
Dane | 14-12-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Erytrea – Studnia dla spo?eczno?ci wiejskiej
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Tajlandia – Ks. Renzo Rossignolo, legendarny misjonarz z Ronphiboon
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Brazylia – Szkolenie w zakresie projektów misyjnych
Dane | 28-11-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Demokratyczna Republika Konga – “Zapukali do naszych drzwi...”
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Meksyk – Salezja?skie spojrzenie na karawany migrantów
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
2018
S? JESZCZE DOBRE WIADOMO?CI!
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
Liberia – Nowe warsztaty w szkole “Maryi Wspomo?ycielki”
Dane | 31-10-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
Gwatemala – Dom dla tych, którzy go potrzebuj?
Dane | 23-10-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
W?ochy – “Harambèe 2018”. Droga w sercu innych
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Tajlandia – “Salezja?skie marzenie” biskupa diecezji Chiang Mai
Dane | 02-10-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Sudan Po?udniowy – Pracowa? dla pokoju, pracowa? dla edukacji
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
W?ochy – 149. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna wyruszy?a!
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Paragwaj – System prewencyjny rozwija si? w Concepción
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
Brazylia – Salezja?ski Dzie? Misyjny Inspektorii São Paulo
Dane | 25-09-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Francja – Obóz letni dla m?odych Romów dzi?ki “ESPERE”
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
Stany Zjednoczone – Wys?anie siedmiu ?wieckich na misje
Dane | 24-08-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
2018
Demokratyczna Republika Konga – Jubileuszowy obóz misyjny
Dane | 13-08-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Ekwador – Mobilno?? ludno?ci a misja salezja?ska
Dane | 13-08-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
SG – Wys?uchanie krzyku ludów tubylczych ma kluczowe znaczenie
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Malezja – Wspólnota katolicka go?cinna dla salezjanów z Kuching
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Polska – Spotkanie Misjonarzy 2018
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Argentyna – Bp Jan Cagliero z „Caciques” Patagonii
Dane | 30-07-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
W?ochy – Wi?ksze zaanga?owanie na rzecz walki z ubóstwem
Dane | 19-07-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Sudan Po?udniowy – Wakacje alternatywne... misyjne!
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Gwatemala – Kr?g solidarno?ci: kiedy ubogi pomaga ubogiemu
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
Indie – Wezwani, by s?u?y? jako misjonarze na winnicy Pa?skiej
Dane | 05-07-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Angola – Lud bogaty w wiar?
Dane | 02-07-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
Brazylia – Podró? misyjna jak dawniej: z Manaus do Iauaretê
Dane | 26-06-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Mongolia – Lato m?odzie?y “Don Bosco Shuwuu”
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Papua-Nowa Gwinea – Do?wiadczenie misyjne jako rozeznanie
Dane | 21-06-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Gwatemala – Erupcja wulkanu Fuego: jakie b?d? tego konsekwencje?
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Gwatemala – Erupcja wulkanu Fuego: jakie b?d? tego konsekwencje?
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
WIDZIA?EM I PRZE?Y?EM MISYJNY SEN KSI?DZA BOSKO
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
2018
Brazylia – “M?odzi pomogli mi otworzy? serce”
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Gwatemala – “Klinika Zatti”: us?uga blisko ludzi
Dane | 24-05-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Gabon – Misja, która si? odnawia: misja salezjanów w Oyem
Dane | 18-05-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
STABAT MATER. MATKA ZAWSZE JEST OBECNA
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Kenia – Mi?dzynarodowe spotkanie PDO
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Pakistan – Pan Nhat, salezjanin koadiutor, i jego ?wiadectwo
Dane | 23-04-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
SG – Technologia w s?u?bie pos?annictwu
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
WIELKANOC W PALABEK
Dane | 12-04-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Sudan Po?udniowy – Kilometr kwadratowy dla Ksi?dza Bosko
Dane | 04-04-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Holandia – ?ycie misyjne jako ?aska i wola Bo?a
Dane | 03-04-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Benin – Rado?? przekazywania charyzmatu Ksi?dza Bosko
Dane | 02-04-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Brazylia – Troszczy? si? o sen india?skich dzieci
Dane | 30-03-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Uganda – Szko?a w Namugongo wkracza w “drug? faz?”
Dane | 26-03-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
CUD TRWA NADAL
Dane | 12-03-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Portugalia – Pierwsze g?oszenie i salezja?ska misja
Dane | 09-03-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Etiopia – Ile warte jest ?ycie?
Dane | 07-03-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Bia?oru? – Ksi?dz Bosko jest szczególnie obecny w tym kraju
Dane | 06-03-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Liberia – Salezjanie na nowo w Tappita
Dane | 05-03-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
SG – Wzmocni? poczucie przynale?no?ci do wspólnoty ?wiatowej
Dane | 02-03-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Madagaskar – Projekt ekologiczny z po?ytkiem dla wszystkich
Dane | 28-02-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Malezja – Wizyta prze?o?onego inspektorii Filipin Pó?nocnych
Dane | 27-02-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Demokratyczna Republika Konga – Salezja?ski Tydzie? Misyjny 2018
Dane | 26-02-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Sudan Po?udniowy – Edukacja: narz?dzie za?egnania konfliktu
Dane | 23-02-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Kenia – Salezja?ska Afryka z obliczem Ksi?dza Bosko
Dane | 21-02-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Liberia – Nowy misjonarz w Tappita
Dane | 09-02-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Mjanma – W?ród “?owców g?ów” odradza si? szko?a podstawowa
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Dom Generalny – Dzie? Misji Salezja?skich: dar i okazja
Dane | 29-01-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
Madagaskar – Pragnienie misyjne ks. Maurizio Rossiego
Dane | 23-01-2018 łowo kluczowe | Missioni
2018
2018
W?ochy – Wspominaj?c ks. Pietro Zago, salezjanina
Dane | 10-01-2018 łowo kluczowe | Missioni
2017
Belgia – Zaanga?owanie misjonarza na rzecz wspólnoty
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Peru – Od “Pekepeke” do “María Auxiliadora”
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Liberia – “Musimy by? z tymi dzie?mi dzie? i noc”
Dane | 21-12-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Sri Lanka – "Moje misyjne ?ycie jest darem Boga"
Dane | 19-12-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Malezja – Prze?ywa? czas Adwentu na placówce misyjnej
Dane | 18-12-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Nepal – Pomoc zaczyna wydawa? swoje owoce
Dane | 11-12-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Demokratyczna Republika Konga – Historia mamy Teresy
Dane | 06-12-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
Demokratyczna Republika Konga – Szko?a Misyjna dla m?odzie?y
Dane | 05-12-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
Dom Generalny – Apel misyjny o pomoc uchod?com w Ugandzie
Dane | 29-11-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
W?ochy – 140 lat po wyruszeniu pierwszej ekspedycji misyjnej CMW
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
JEDEN MISJONARZ WRACA, INNYCH 34 WYJE?D?A
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
2017
Wenezuela – Ziemia misyjna, która otrzymuje i wysy?a misjonarzy
Dane | 31-10-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
Syria – Salezjanie w kraju b?d?cym w stanie wojny - 3
Dane | 27-10-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Sri Lanka – Recepta misyjna pana Garnigi
Dane | 23-10-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Syria – Salezjanie w kraju b?d?cym w stanie wojny - 2
Dane | 23-10-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Syria – Salezjanie w kraju b?d?cym w stanie wojny – 1
Dane | 20-10-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
2017
Dom Generalny – Nowy filmik wideo z cyklu “Drodzy Wspó?bracia”
Dane | 17-10-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
2017
Nigeria – Wielkie nowo?ci na misji w Ijebu-Ode
Dane | 04-10-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Rosja – 25 lat po?wi?cenia i s?u?by: salezja?ska misja na Syberii
Dane | 03-10-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
W?ochy – Duszpasterstwo Misyjne 2017: Kurs formacji ci?g?ej
Dane | 26-09-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Stany Zjednoczone – ?luby wieczyste Dennisa Hartigana
Dane | 26-09-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Burundi – Misja ks. Jeana Paula na rzecz m?odych z Rukago
Dane | 22-09-2017 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2017
Demokratyczna Republika Konga – Dziecko i piroga
Dane | 20-09-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
W?ochy – 148. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna
Dane | 18-09-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Ghana – Shata, dziecko ulicy, które salezjanie nauczyli si? ?mia?
Dane | 15-09-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
Rwanda – Pierwsze ?luby 16 nowicjuszy
Dane | 24-08-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
Tajlandia – Dzie? dzielenia si? i planowania misyjnego
Dane | 22-08-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Etiopia – Na kra?cach, gdzie nie ma niczego
Dane | 15-08-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Sudan Po?udniowy – “Jezus nie chce ode mnie rzeczy, których nie mog? Mu da?”
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | Missioni, Missioni
2017
Peru – Tydzie? Misyjny 2017: duch rodzinny, przyja?? i wspólnota
Dane | 07-08-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Brazylia – Salezja?ski Tydzie? Misyjny w inspektorii Belo Horizonte
Dane | 04-08-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Liberia – Moja misja, wasza misja nie ko?czy si? tutaj
Dane | 03-08-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
Kenia – Da? pi? spragnionym, da? je?? g?odnym
Dane | 12-07-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
W?ochy – Salezja?scy wolontariusze misyjni ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 11-07-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Polska – 25-lecie Salezja?skiego O?rodka Misyjnego w Warszawie
Dane | 05-07-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Brazylia – Misje salezja?skie w?ród Indian Xavante
Dane | 05-07-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Kosowo – Rado?? s?u?enia Panu
Dane | 30-06-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Liberia – Uczyni? mo?liwym dzielenie si? szcz??ciem
Dane | 29-06-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
W?ochy – Solidarne lato, wakacje alternatywne
Dane | 28-06-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Etiopia – Pomaga? i formowa? ludno?? Pugnido
Dane | 19-06-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
Palestyna – Podró? misyjna do ziemi ?wi?tej i... udr?czonej
Dane | 02-06-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Salwador – Ponad 700 dzieci korzysta z posi?ków dzi?ki salezjanom
Dane | 30-05-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Haiti – Salezjanie: pokona? g?ód dla lepszej edukacji
Dane | 19-05-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Mongolia – Rozwój salezja?skich placówek misyjnych
Dane | 16-05-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Dom Generalny – Historie matek na ?wiecie
Dane | 16-05-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Madagaskar – Trwa? w dobru, tak?e w sytuacji niepewno?ci
Dane | 08-05-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
Meksyk – Dobro? si? liczy
Dane | 25-04-2017 łowo kluczowe | Missioni
2017
2017
Etiopia – Mi?osierdzie i dzielenie si?: Wielki Post w Pugnido
Dane | 14-04-2017 łowo kluczowe | Missioni