ANS

Pastorale Giovanile

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
2023
2023
SG – “Una pastorale giovanile che educa all’amore”, ksi??ka w sze?ciu j?zykach
Dane | 09-03-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2023
SG – Zako?czy? si? kurs formacji na temat “zdrowia cyfrowego”
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2023
SG – Ekologiczno-duchowy Wielki Post 2023
Dane | 20-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2023
Egipt – Wizyta animacji radcy generalnego ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 06-02-2023 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
SG – Ekologiczny i Duchowy Kalendarz Adwentowy
Dane | 25-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
W?ochy – 12. spotkanie realizatorów salezja?skich europrojektów 2022
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
SG – Salezja?ski Wolontariat Misyjny: trwa konkurs na projekt nowego krzy?a!
Dane | 27-10-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
Watykan – Salezjanie na Mi?dzynarodowym Kongresie Sportowym “Sport for all”
Dane | 13-10-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
SG – Oficjalne stanowisko Zgromadzenia Salezja?skiego w sprawie ekologii integralnej
Dane | 07-09-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
Hiszpania – “Otwieramy drogi”: has?o nowej kampanii duszpasterskiej salezjanów
Dane | 02-09-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
Hiszpania – Campobosco 2022: “Odwa? si?, zaufaj, ?yj”
Dane | 01-08-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
2022
2022
Ekwador – VI Mi?dzynarodowe Seminarium i Sesja Plenarna “IUS Education Group”
Dane | 04-05-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
SG – Nowy kurs dla animatorów “Laudato si’”
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2022: pytania do Radców Generalnych
Dane | 23-03-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
Ekwador – Tydzie? Salezja?skiego Duszpasterstwa M?odzie?owego
Dane | 09-03-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
Hiszpania – Wymiar duszpasterski komunikacji spo?ecznej
Dane | 01-03-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
SG – Programy i perspektywy na koniec VIII Walnego Zgromadzenia IUS
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
SG – Ks. Lozano przybli?a obrady VIII Walnego Zgromadzenia IUS
Dane | 28-01-2022 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2022
2022
2022
2021
SG – Droga w kierunku “Don Bosco Tech” o zasi?gu ?wiatowym
Dane | 14-12-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Malta – Wyj?? poza siebie. Cz?onkowie MGS wspó?czesnymi Samarytanami
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Brazylia – M?odzi autochtoni uczestnicz? w pierwszym “Dniu Autochtona” w Meruri
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
2021
SG – Przegl?d salezja?skich inspektorii pod k?tem ekologii integralnej
Dane | 15-11-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Spotkanie przed Kongresem “Salezja?skie dzie?a i us?ugi spo?eczne w Europie”
Dane | 12-11-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
2021
SG – Si?a i s?abo?? id? w parze
Dane | 02-11-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
2021
2021
2021
SG – Powstaje Rada Doradcza Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego (SMVS)
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – “Dyrektorium” Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 05-08-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – MGS: DROGA | “LEADS” | PLAN
Dane | 29-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Salezja?ska Sie? Spo?eczna Ameryki: 22 kraje, 18 inspektorii, jedna misja
Dane | 28-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Duszpasterstwo m?odzie?y i rodzina w Roku “Amoris Laetitia”
Dane | 19-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Karta To?samo?ci Salezja?skiej Szko?y w Ameryce
Dane | 12-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Z now? wizj? dotycz?c? przysz?o?ci: spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Filipiny – Inspektoria FIN omawia przysz?o?? salezja?skiej edukacji podstawowej
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2021
Hiszpania – Laudato si’: od s?ów do czynów
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Pierwsze spotkanie “Don Bosco Tech”
Dane | 20-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Webinar “Szko?y, które emocjonuj?”
Dane | 19-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Wychowanie do mi?o?ci: uczuciowo?? i seksualno??. Jak towarzyszy? m?odzie?y
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
W?ochy – “Spojrzenia na Duszpasterstwo M?odzie?owe”
Dane | 29-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
W?ochy – Region ?ródziemnomorski spotyka si? we Florencji
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
2021
2021
Ekwador – Formowa? si? jako liderzy bardziej sprawiedliwej Ameryki
Dane | 13-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – #SYMPRAYSFORMYANMAR
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy modli si? w intencji Mjanmy
Dane | 08-04-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2021
2021
SG – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki (ESA)
Dane | 25-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Brazylia – Wspólne spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego SDB i CMW
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Spotkanie Konsulty MGS W?och z ks. Miguelem Ángelem Garcí? Morcuende
Dane | 16-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Kolumbia – Otwarcie o?rodka m?odzie?owego, salezja?skiego oratorium w Armenii
Dane | 11-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Indie – “Snehotsava”: Spotkanie przyja?ni
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego Ameryki
Dane | 23-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Spotkanie Salezja?skiej Szko?y Ameryki regionu Andów-CINAB
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego z Europy
Dane | 12-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
2021
SG – Zwo?ano VIII Walny Zjazd Instytucji Szkolnictwa Wy?szego Zgromadzenia
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Hiszpania – Wyzwania duszpasterskie w czasie pandemii
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
Chile – Dyplom z duszpasterstwa m?odzie?owego; trzecia edycja
Dane | 18-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2021
W?ochy – 320 salezja?skich animatorów wzi??o udzia? w spotkaniu wirtualnym
Dane | 05-01-2021 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Spotkanie cz?onków MGS z regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy z regionu Azja Wschodnia-Oceania w pe?nym ruchu
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
W?ochy – Adwent m?odzie?y. “Wait and live the dream”
Dane | 01-12-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Malta – Spotkanie MGS Europy i Bliskiego Wschodu 2020
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Chile – Ponowne otwarcie Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Santiago
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Kolumbia – “Bosco Skills COB” w wersji 2020
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?owego regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y regionu Interameryka
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
W?ochy – Muzeum-Dom Ksi?dza Bosko: droga pod znakiem systemu prewencyjnego
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Republika Czeska – Owoc duszpasterski blokady spowodowanej Covid-19
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Gwatemala – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2020
2020
SG – XVI Spotkanie regionalne Sieci “Salezja?ska Ameryka Spo?eczna”
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
2020
SG – Salezja?ska innowacja i pr??no?? w czasie Covid-19
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
W?gry – Salezjanie organizuj? 26. Obóz Ministrantów
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Argentyna – Festiwal online “VALDOCCO en CASA”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Animacja delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y: pewne nowe elementy i cechy
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2020
2020
Chile – Spotkanie koordynatorów duszpasterskich z udzia?em ks. Pascuala Cháveza
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Dykasteria ds. duszpasterstwa m?odzie?y zaczyna nowy program animacji
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Nowy portal internetowy Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego (IUS)
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Walny zjazd i spotkania grup roboczych “Don Bosco Network”
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
W?ochy – ?y? w ?wiecie cyfrowym. Zach?ta do piel?gnowania g??bszego spojrzenia
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
SG– Salezja?skie rekolekcje online dla Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
Hongkong – Wywiad z Phyllis Tang, ?wieck? uczestniczk? KG28
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Egipt – Dydaktyka na odleg?o??: program szko?y “Don Bosco” w Kairze
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2020
Hiszpania – Innowacja pedagogiczna i duszpasterska w salezja?skich o?rodkach
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – “Querida Amazonía”: marzenia Papie?a dotycz?ce Amazonii
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
W?ochy – Ks. Caiani: “Nasze serce bije tam, gdzie bije serce m?odzie?y”
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
W?ochy – Seminarium naukowe po?wi?cone integracyjnemu duszpasterstwu m?odzie?y
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
SG – Salezjanie zastanawiaj? si? nad “towarzyszeniem i uczuciowo?ci?”
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Samoa – Radca generalny ds. misji odwiedza Samoa, gdzie obowi?zuje stan wyj?tkowy
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
W?ochy - Obrona i ochrona nieletnich w centrum pos?annictwa Ksi?dza Bosko
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
Finlandia - Salezja?ski udzia? w IV Europejskim Tygodniu Umiej?tno?ci Zawodowych
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
SG - Zaplanowa? “Szko?? towarzyszenia duchowego”
Dane | 17-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Watykan - Duszpasterstwo m?odzie?y w centrum refleksji Synodu dla Amazonii
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Portugalia - XI edycja “E-vangelizar”
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
Hiszpania – Projekt “Suriya” ??czy dzieci i m?odzie? z Syrii i Hiszpanii
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Hiszpania – Rozpoczyna si? wolontariat mi?dzynarodowy: “To oni nas przyjmuj?”
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Dwa rodzaje pustyni, które si? zwi?kszaj?
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
Nigeria – Umiej?tno?ci przekrojowe i ?yciowe w kszta?ceniu zawodowym
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
SG – Mi?dzynarodowe Forum M?odzie?y i droga posynodalna. S?owo ks. Sali
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
SG – Seminarium naukowe “Salezja?skie towarzyszenie a uczuciowo??”
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
Ekwador – Ks. Pio, ca?e ?ycie z ubog? ludno?ci?
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Belgia – Zmiana w zarz?dzie “Don Bosco International”
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
W?ochy – Szko?a duszpasterstwa m?odzie?owego w Turynie
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Angola – Kondolencje po odej?ciu ks. Filiberto Rodrígueza Martína, salezjanina
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Wietnam – M?odzi wolontariusze misyjni z “sercem na d?oni”
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Filipiny – Druga Konferencja regionalna IUS w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Hiszpania – Podró? do Syrii w ramach projektu “Suriya”
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
2019
2019
2019
2019
SG – Obrady i Grupa Ekspertów DBI: rewizja dzia?a? 2018 roku i plany na 2019 rok
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
SG – Panama 2019: przygotowania do ?DM w relacji Renato Cursiego
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
2018
Meksyk – Spotkanie inspektorialne lokalnych animatorów duszpasterstwa
Dane | 10-12-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
2018
SG – W kierunku duchowo?ci salezja?skiej zasadzaj?cej si? na Ewangelii
Dane | 30-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Filipiny – Wielki skok do przodu na polu duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 29-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Malta – Rodzina Salezja?ska w s?u?bie wspó?czesnej m?odzie?y
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Hongkong – Ks. Leung: “uwa?amy, ?e to ludzie m?odzi pracuj? i ?yj? z nami”
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Papua-Nowa Gwinea – Refleksja bpa Panfilo nad “duchowo?ci? podwórka”
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Chile – Aplikacja, aby “nie?? czu?o??, mi?o?? i zapewni? fachow? opiek? dzieciom, które cierpi? na ulicach”
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2018
Panama – ?DM 2019 czekaj? na m?odych z ca?ego ?wiata: zapisz si?!
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Paragwaj – Pierwsze warsztaty formacyjne dla dzia?aczy duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
W?ochy – “Dobry materia?” w sztuce salezja?skiego towarzyszenia
Dane | 14-09-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
2018
2018
SG – II edycja Szko?y dla delegatów inspektorialnych ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Polska – Wakacyjny obóz pi?karski w Wojniczu
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Polska – Spotkanie Misjonarzy 2018
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
SG – Spotkanie Mi?dzynarodowej Komisji Duszpasterstwa M?odzie?y i Rodziny
Dane | 28-06-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Portugalia – “M?odzi s? gotowi uczestniczy? w ?yciu Ko?cio?a”
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
2018
SG – M?odzie?, tera?niejszo?? i przysz?o?? Ewangelii w Europie
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
SG – M?odzi salezjanie a towarzyszenie. Wyniki bada? o zasi?gu mi?dzynarodowym
Dane | 27-03-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
2018
2018
2018
Argentyna – Podwórka, by dalej “roznieca? ogie?”: miejsca przyja?ni i rado?ci
Dane | 19-02-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
W?ochy – Warsztaty dla ?lusarzy i kowali
Dane | 14-02-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Malta – Spotkanie z radc? ds. duszpasterstwa m?odzie?y ks. Attardem
Dane | 04-01-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Hiszpania – “Mo?esz mi potowarzyszy??” Propozycja formacyjna dla wychowawców
Dane | 28-12-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Hiszpania – M?odzi potrzebuj? prawdziwych i wiarygodnych wychowawców
Dane | 15-12-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Urugwaj – Spotkanie SEPSUR
Dane | 07-12-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Wielka Brytania – “MGS Europa” w drodze ku Synodowi nt. m?odzie?y
Dane | 23-11-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Japonia – 45. obóz biblijny
Dane | 16-08-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
2017
Brazylia – Salezja?ski ucze? finalist? Nagrody “Dobry Przyk?ad”
Dane | 11-08-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
W?ochy – Obóz formacyjny dla animatorów z W?och Po?udniowych (IME)
Dane | 10-08-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Korea Po?udniowa – Salezja?ska letni szko?a „wiary” dla m?odzie?y
Dane | 07-08-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Indonezja – Azjatycki Dzie? M?odzie?y
Dane | 04-08-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Dom Generalny – Na wakacje z... Ksi?dzem Bosko
Dane | 03-08-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Meksyk – Spotkanie G?ównej Komisji ds. Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 01-08-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Panama – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Interameryki
Dane | 31-07-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
W?ochy – Towarzyszenie m?odzie?y. Wspólna droga
Dane | 25-07-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Chorwacja – Ksi?dz na “Ultra Festival”. Aby nie?? Wod? ?yw?
Dane | 24-07-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Dom Generalny – Nowe logo Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego (IUS)
Dane | 24-07-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Kambod?a – “Cagliero Immersion 2017”
Dane | 18-07-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
2017
W?ochy – Salezja?scy wolontariusze misyjni ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 11-07-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
2017
Indie – Oficjalna prezentacja 13. edycji “Boscoree”
Dane | 10-07-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Dom Generalny – Synod Biskupów 2018. Salezjanie s?uchaj? ludzi m?odych
Dane | 05-07-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
2017
W?ochy – Rola oratoriów dzisiaj
Dane | 22-06-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
2017
Urugwaj – Jak wej?? w kontakt ze wspó?czesn? m?odzie???
Dane | 07-06-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Dom Generalny – Czego mo?na oczekiwa? od Synodu po?wi?conego m?odzie?y?
Dane | 06-06-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Kolumbia – ESA IV: z m?odymi, znakiem nadziei i propozycj? na przysz?o??
Dane | 17-05-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Kolumbia – IV Kontynentalne Spotkanie Szko?y Salezja?skiej w Ameryce
Dane | 10-05-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Ukraina – IV Spotkanie Komisji Szkó? Salezja?skich Europy SDB-CMW
Dane | 04-05-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Kenia – Prze?o?ony Generalny w Makuyu
Dane | 28-04-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2017
Wietnam – Salezja?ski wk?ad na rzecz Ko?cio?a i wietnamskiego narodu
Dane | 20-04-2017 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile