ANS

Santità

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
W?ochy – Szpital dedykowany s?udze Bo?emu Nino Baglieri
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2021
Watykan – Ks. Felice Canelli czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 24-05-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2021
W?ochy – Rozpocz?cie etapu diecezjalnego procesu matki Rosetty Marchese
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2021
Ignazio Stuchlý, un “vecchietto” sempre giovane
Dane | 23-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2021
Izrael – Ks. Caputa przybli?a Szymona Srugiego
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità Salesiana
2021
W?ochy – Ks. Felice Canelli, “uniwersalny brat” dla potrzebuj?cych
Dane | 06-04-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2021
Marzec miesi?cem ?wi?tego Józefa
Dane | 12-03-2021 łowo kluczowe | Santità
2021
SG – 60. rocznica ?mierci s?u?ebnicy Bo?ej Matilde Salem
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2021
?wi?to?? m?odzie?owa
Dane | 16-02-2021 łowo kluczowe | Santità, Santità Salesiana
2021
2021
SG – Raport Postulatora 2020
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2021
SG – Czcigodny s?uga Bo?y Ignacy Stuchly: list Prze?o?onego Generalnego
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
Watykan – Ks. Ignacy Stuchly czcigodnym s?ug? Bo?ym
Dane | 23-12-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
Brazylia – Salezjanie w Amazonii
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Santità
2020
Chile – Ponowne otwarcie Narodowego Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Santiago
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
W?ochy – Si?a ?wi?tych
Dane | 30-10-2020 łowo kluczowe | Santità, Santità Salesiana
2020
Japonia – Inspektorialny Dzie? Misyjny 2020
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
SG – “Nie ja, ale Bóg”. W przededniu beatyfikacji Carlo Acutisa
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Santità
2020
Hiszpania – 11 artystów pokazuje m?odzie?y, jak wyrazi? pi?kno wiary
Dane | 05-10-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
Watykan – Post?puje proces beatyfikacyjny s?ugi Bo?ego ks. Felice Canellego
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
Wrzesie? miesi?cem Biblii
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Santità
2020
2020
W?ochy – Biskup Giuseppe Cognata: “?wiat?o, które nigdy nie zgas?o”
Dane | 29-09-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
W?ochy – Prezentacja ksi??ki pt. “Don Silvio Galli, prete delle Beatitudini”
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
2020
Kostaryka – Remont mauzoleum b?. Marii Romero, córki Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
W?ochy – Miasto Omegna dedykuje jeden z placów czcigodnemu ks. Andrei Beltramiemu
Dane | 25-08-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
„Miejcie marzenia i pozwólcie innym marzy?”
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Santità, Santità Salesiana
2020
2020
SG – Plakat “?wi?to?? w Rodzinie Salezja?skiej 2020”
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
2020
SG – Ks. Costantino Vendrame, aposto? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa
Dane | 19-06-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
Argentyna – Serce odkryte, serce zamaskowane
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
Stany Zjednoczone – Spotkanie tysi?cy ludzi m?odych z Klubów “Dominik Savio”
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
W?ochy – Znacz?ce miejsca w ?yciu Dominika Savio
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Mons. Giuseppe Cognata
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
Argentyna – Wolontariusze rozprowadzaj? artyku?y pierwszej potrzeby
Dane | 30-03-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
2020
W?ochy – Salezjanie uczestnicz?cy w XVI Kapitule Generalnej
Dane | 04-03-2020 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2020
2020
2020
Salezja?ska ?wi?to??
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Santità, Santità Salesiana
2019
SG – 150. rocznica urodzin s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
?wi?to?? jest tak?e dla ciebie: statystyki strony
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Santità, Santità
2019
Watykan - Post?puje proces s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 07-11-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
SG - 25. rocznica beatyfikacji matki Magdaleny Morano
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
Wenezuela - Ma?y Mario, uzdrowione dziecko za przyczyn? ?w. Dominika Savio
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
SG - Skierowa? wzrok ku Niebu, aby spokojnie ?y? na ziemi
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Santità, Santità Salesiana
2019
Chiny - Bp Alojzy Versiglia wyrusza z wizyt? duszpastersk? na motorze
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
2019
Indie - Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w pó?nocno-wschodnich Indiach
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
W?ochy – B?ogos?awiona Maria Troncatti uczczona w Corteno Golgi
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
2019
SG – 25 sierpnia: 50. rocznica ?mierci b?. Marii Troncatti
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
2019
W?ochy – Beatyfikacja Edvige Carboni, salezjanki wspó?pracownicy
Dane | 17-06-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
W?ochy – ?wi?to ?w. Dominika Savio w bazylice w Lecce
Dane | 09-05-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
W?ochy – Dom Dominika Savio w Morialdo
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
Papua-Nowa Gwinea – Obecno?? salezjanów wspó?pracowników w wizytatorii PGS
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana, Santità
2019
2019
Co nale?y wiedzie? o posynodalnej Adhortacji Apostolskiej “Christus vivit”
Dane | 03-04-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
W?ochy – 1 kwietnia: wspomnienie kanonizacji Ksi?dza Bosko
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
2019
W?gry – Odnaleziono i zidentyfikowano relikwie b?. Stefana Sandora, salezjanina
Dane | 25-03-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
2019
W?ochy – Marsz Pokoju w ho?dzie czcigodnemu s?udze Bo?emu Francesco Convertiniemu
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
SG – ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie... umie?? swoj? twarz!
Dane | 11-02-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
Japonia – Mons. Cimatti prosi o b?ogos?awie?stwo neoprezbiterów
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
Panama – Otwarcie O?rodka pielgrzymkowego im. b?. siostry Marii Romero CMW na ?DM
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2019
SG – Obrady i Grupa Ekspertów DBI: rewizja dzia?a? 2018 roku i plany na 2019 rok
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
W?ochy – Wszyscy razem na rzecz procesu beatyfikacyjnego Mamy Ma?gorzaty
Dane | 27-11-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Izrael – Simon Srugi, salezjanin, w domu, w którym prze?y? 51 lat
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
2018
2018
SG – Wi?zanka 2019: od dzisiaj dost?pny jest poster
Dane | 07-11-2018 łowo kluczowe | Santità
2018
W?gry – Stefan Sándor, salezjanin, od pi?ciu lat b?ogos?awiony
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
2018
2018
SG – Pawe? VI, papie?, który kocha? salezjanów
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | Santità
2018
S?owacja – Ods?oni?cie dyptyku “Ksi?dz Bosko i Titus Zeman”
Dane | 05-10-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Indie – Pó?nocno-wschodnie Indie: teren misyjny, ziemia ?wi?to?ci
Dane | 04-10-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Indie – Z po?wi?cenia wielkich misjonarzy wielka ?ywotno?? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Hiszpania – Animacja powo?aniowa, dynamizm, który si? nie zatrzymuje
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Indie – Promocja salezja?skich procesów: podró? ks. Cameroniego
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
SG – Anna Kolesarova i Teresa Bracco, dwie b?ogos?awione zainspirowane ?wi?to?ci? Dominika Savio
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | Santità, Santità Salesiana
2018
SG - 27 sierpnia: 125. rocznica urodzin s?ugi Bo?ego ks. Costantino Vendrame
Dane | 27-08-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Polska – Wakacje ze ?wi?tymi
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Santità
2018
W?ochy – Kardyna? Montini pozdrawia ministrantów
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Santità
2018
August Hlond 1881–1948
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Polska – Album po?wi?cony kard. Augustowi Hlondowi
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
W?ochy – Wspomnienie S?ugi Bo?ego bpa Oreste Marengo
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
2018
SG – Wi?zanka 2019: “Aby rado?? moja w was by?a (J 15,11). ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie”
Dane | 13-07-2018 łowo kluczowe | Santità, Santità Salesiana
2018
Argentyna - Artemide Zatti, ?wi?ty piel?gniarz z Patagonii
Dane | 10-07-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
W?ochy – Carlo Acutis, wzór ?wi?to?ci m?odzie?owej
Dane | 06-07-2018 łowo kluczowe | Santità
2018
2018
2018
Portugalia – M?odzi, którzy zmienili ?wiat: Laura Vicuña
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
2018
RMG – Alessandrina da Costa: zjednoczenie z Jezusem poprzez Eucharysti?
Dane | 05-06-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
2018
Watykan – Coraz bli?ej beatyfikacji kardyna?a Augusta Hlonda, salezjanina
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
W?ochy – ?wiat?o Chrystusa w sercu Ko?cio?a: teologia ?wi?tych
Dane | 14-04-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
W?ochy – Cuda i weryfikacja naukowa. Rodzina Salezja?ska obraduje
Dane | 12-04-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
W?ochy – Wspania?e bogactwo ?wi?to?ci m?odzie?owej w Rodzinie Salezja?skiej
Dane | 11-04-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
SG – Poster promuj?cy ?wi?to?? salezja?sk? – 2018
Dane | 06-04-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Watykan – Kanonizacja Ksi?dza Bosko
Dane | 28-03-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
SG – 9 marca 2018: 161. rocznica dies natalis ?w. Dominika Savio
Dane | 09-03-2018 łowo kluczowe | Santità, Santità Salesiana
2018
W?ochy – Papie? sk?ada ho?d biskupowi Stefanowi Czmilowi, salezjaninowi
Dane | 29-01-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
Dom Generalny – 8 stycznia: pierwsze liturgiczne wspomnienie b?. Tytusa Zemana
Dane | 04-01-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2018
SG – Jan Tyranowski, mentor ?w. Jana Paw?a II
Dane | 02-01-2018 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Hiszpania – 10. rocznica beatyfikacji m?czenników hiszpa?skich
Dane | 10-11-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Watykan – Papie? Franciszek wspomina ks. Stefana Czmila, salezjanina
Dane | 10-11-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Ekwador – Ks. Carlo Crespi: “cz?owiek Bo?y, aposto? ubogich”
Dane | 09-11-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
W?ochy – Eucharystia ku czci b?ogos?awionego ks. Titusa Zemana, salezjanina
Dane | 11-10-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
S?owacja – Ks. Titus Zeman b?ogos?awionym
Dane | 02-10-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
S?owacja – Gotowy jest relikwiarz na beatyfikacj? ks. Titusa Zemana
Dane | 28-09-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Hiszpania – W s?u?bie bardziej ludzkiemu ?wiatu: po??czenie salezja?skich NGO
Dane | 27-09-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Dom Generalny – Beatyfikacja ks. Titusa Zemana: list Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-09-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Kostaryka – Obchody 40. rocznicy ?mierci b?. siostry Marii Romero
Dane | 14-07-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Polska – 75. rocznica m?cze?skiej ?mierci b?. ks. Józefa Kowalskiego
Dane | 04-07-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Dom Generalny – Podró? Prze?o?onego Generalnego do Poznania
Dane | 09-06-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
2017
S?owacja – W kierunku beatyfikacji ks. Titusa Zemana, salezjanina, m?czennika
Dane | 30-05-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
Klasa ?rednia ?wi?to?ci
Dane | 17-05-2017 łowo kluczowe | Santità
2017
W?ochy – Zdj?cie domu Dominika Savio
Dane | 12-05-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana
2017
W?ochy – Wielkie obchody ku czci ?w. Dominika Savio
Dane | 05-05-2017 łowo kluczowe | Santità Salesiana