ANS

Vicario del RM

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Indie – Ks. Martoglio z wizyt? animacji w inspektorii Nowego Delhi: Ranchi
Dane | 28-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2023
Indie – Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Nowego Delhi
Dane | 25-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2023
SG – Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w inspektorii Nowego Delhi
Dane | 24-02-2023 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2023
2022
2022
W?ochy – Spotkanie weryfikacji dla prze?o?onych w po?owie sze?cioletniej kadencji
Dane | 28-09-2022 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2022
2022
Wenezuela – Rozpocz?cie wizyty animacji ks. Stefano Martoglio w salezja?skiej inspektorii VEN
Dane | 17-05-2022 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2022
SG – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego z wizyt? w Wenezueli
Dane | 13-05-2022 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2022
W?ochy – Msze ?w. w salezja?skiej Bazylice Naj?w. Serca PJ: program najbli?szych celebracji
Dane | 20-01-2022 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2022
W?ochy – GSFS 2022: “Bóg uprzedza nasze pragnienie Go”
Dane | 14-01-2022 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Spotkanie Inspektorów Europy w Turynie-Valdocco
Dane | 29-11-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Martoglio: “Ten region ma prawo do wielkiej przysz?o?ci”
Dane | 26-11-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
2021
D.R. Konga – Ks. Martoglio kontynuuje wizyt? w Lubumbashi
Dane | 18-11-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
Demokratyczna Republika Konga – Ks. Martoglio w Lubumbashi i Kafubu
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
2021
W?ochy – Prze?o?ony Generalny po raz pierwszy w Nizza Monferrato
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
W?ochy – 12 prze?o?onych inspektorii i wizytatorii na spotkaniu w po?owie swojej kadencji
Dane | 22-10-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
Portugalia – Spotkanie Regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 29-09-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Spotkanie z inspektorami w po?owie ich kadencji
Dane | 22-09-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore
2021
W?ochy – Obchody 206. rocznicy urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 17-08-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2021
Peru – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego uczestniczy w spotkaniu z salezja?skimi dyrektorami
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2020
SG – Wikariusz Prze?o?onego Generalnego: “Niech Zgromadzenie b?dzie nadal ?ywotne i prorocze”
Dane | 16-10-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2020
W?ochy – “?y? Ksi?dzem Bosko – trasy wizyt i duchowo?ci”
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2020
2020
SG – Ks. Stefano Martoglio nowym wikariuszem Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2019
Etiopia - Wizyta animacji wikariusza Prze?o?onego Generalnego
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2019
Indie - Wizyta wikariusza Prze?o?onego Generalnego w pó?nocno-wschodnich Indiach
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2019
Watykan – “Musimy zapewni? nieletnim bezpieczne ?rodowiska”: wywiad z ks. Francesco Cered? po szczycie nt. ochrony nieletnich
Dane | 25-02-2019 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore
2018
Ukraina – Otwarcie i po?wi?cenie nowego domu salezja?skiego w Kijowie
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Prze?o?ony Generalny i jego wikariusz z inspektorami w miejscach salezja?skich
Dane | 27-09-2018 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore, Vicario del Rettor Maggiore
2018
2018
Ukraina – Wizyta ks. Francesco Ceredy
Dane | 27-04-2018 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2018
W?ochy – Ks. Cereda przeprowadzi? wizytacj? kanoniczn? we wspólnocie ?w. Kaliksta
Dane | 24-04-2018 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2018
2017
W?ochy – Spotkanie weryfikacyjne z inspektorami w po?owie sze?ciolecia
Dane | 19-09-2017 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore
2017
W?gry – Wizyta d’Insieme: wa?ny moment serdeczno?ci i komunii
Dane | 09-08-2017 łowo kluczowe | Vicario del Rettor Maggiore