CG28

Komisji przedkapitulnych KG28

Komisji przedkapitulnych KG28


Rzym, 3 pa?dziernika 2018

Komisji przedkapitulnej ds. tematu Kapitu?y

 • Manolo Jiménez (prze?o?ony wizytatorii ACC): region Afryka-Madagaskar

 • Alphonse Owoudou (prze?o?ony wizytatorii ATE): region Afryka-Madagaskar

 • Salezjanin Koadiutor Hugo Carlos Vera (ARS): region Ameryka Cono Sud

 • Gildasio Dos Santos (prze?o?ony inspektorii do BCG): region Ameryka Cono Sud

 • Alfred Maravilla (prze?o?ony wizytatorii PGS): region Azja Wschodnia-Oceania

 • Jose Kuttianimattathil (INK, koordynator regionalny ds. formacji): region Azja Po?udniowa

 • Eunan McDonnel (prze?o?ony inspektorii do IRL): region Europa ?rodkowo-Pó?nocna

 • Hugo Orozco (prze?o?ony inspektorii do MEG): region Interameryka

 • José Anibal Mendonça (prze?o?ony inspektorii do POR): region ?ródziemnomorski

 • Igino Biffi (prze?o?ony inspektorii do INE):region ?ródziemnomorski

 • Eugenio Riva (prze?o?ony wizytatorii UPS)

 • Andrea Bozzolo ICP( wyk?adowca teologii dogmatycznje sekcji tury?skiej Wydzia?u Teologicznego UPS)

 • Rossano Sala ICC(sekretarz specjalny Synodu Biskupów po?wi?conego m?odzie?y)

 

Komisj? przedkapituln? do spraw prawnych

 • David Albornoz (wikariusz inspektorii chilijskiej CIL)

 • Pier Fausto Frisoli (prokurator generalny, RMG)

 • Alberto Lorenzelli (dyrektor wspólnoty salezja?skiej na Watykanie, RMG)

 • Jesu Pudumai Doss (dziekan Wydzia?u Prawa Kanonicznego UPS)