Dane statystyczne

Dzieła

 

STATYSTYKA DZIEŁ I AKTYWNOŚCI

CG28 - 2020

1. FORMACJA SALEZJANÓW

(Prenowicjaty)

(84)

Nowicjaty

35

Postnowicjaty

43

Domy formacji specyficznej (klerycy)

31

Domy formacji specyficznej (koadiutorzy)

9

Salezjańskie Instytuty Studiów Filozoficznych

31

Salezjańskie Instytuty Studiów Teologicznych

17

Postnowicjusze w Ośrodkach Studiów nie salezjańskich

-

Studenci teologii w Ośrodkach Studiów nie salezjańskich

-

Razem

166

 

 

2. ORATORIA I OŚRODKI MŁODZIEŻOWE

Oratoria świąteczne

1.010

Oratoria codzienne

502

Ośrodki młodzieżowe

377

Oratoria – Ośrodki młodzieżowe

579

Razem

2.468

 

 

3a. SZKOŁY

Przedszkola

647

Szkoły podstawowe

999

Szkoły średnie 1. stopnia

760

Szkoły średnie 2. stopnia

616

Szkoły średnie techniczne

217

Szkoły czytania i pisania

28

Szkoły parafialne

32

Razem

3.299

 

 

3b. SALEZJAŃSKIE SZKOŁY WYŻSZE (IUS)

IUS Poziom 5: Krótki cykl studiów wyższych

44

IUS Poziom 6: Licencjat lub odpowiednik

129

IUS Poziom 7: Stopień magistra lub odpowiednik

61

IUS Poziom 8: Stopień doktora lub odpowiednik

18

 

 

4. KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Ośrodki kształcenia przedzawodowego

135

Ośrodki kształcenia zawodowego 1. stopnia

330

Ośrodki kształcenia zawodowego 2. stopnia

99

Szkoły rolnicze

50

Ośrodki przysposobienia zawodowego (dorośli)

84

Ośrodki ustawicznego kształcenia zawodowego

44

Ośrodki kształcenia dla dorosłych (powyżej 25 lat)

10

Razem

752

 

 

5. INTERNATY, BURSY

BURSY - INTERNATY (przy szkole)

338

INTERNATY dla uczniów szkoły obowiązkowej

58

INTERNATY dla uczniów szkoły średniej

35

INTERNATY dla studentów szkół wyższych

88

INTERNATY dla młodych pracowników

18

Razem

537

 

 

6. UKIERUNKOWANIE POWOŁANIOWE

Ośrodki ukierunkowania powołaniowego

55

Aspirantaty

118

Wspólnoty powołaniowe

140

Seminaria na usługach diecezji

2

Razem

315

 

 

7. PARAFIE, PLACÓWKI MISYJNE, KOŚCIOŁY

Parafie z regularną umową jej przekazania

927

Parafie ze stacjami misyjnymi

1.082

Stacje misyjne (bez parafii)

141

Parafie powierzone «ad personam»

71

Kościoły publiczne

222

Sanktuaria i Bazyliki

77

Razem

2.520

 

 

8. OPIEKA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z MARGINESU

Ośrodki dla dzieci ulicy

226

Ośrodki z usługami dla młodych ludzi ze szczególnymi potrzebami

179

Ośrodki opieki nad migrantami i uchodźcami

108

Ośrodki przyjęcia i towarzyszenia w procesie resocjalizacji i rehabilitacji

117

Ośrodki z usługami zapobiegania poszucania nauki

307

Ośrodki włączania osób w środowiska ludowe i działania kulturowe

56

Ośrodki opieki i wsparcia rodziny w jej funkcji wychowawczej

112

Ośrodki promocji kobiety

291

Przychodnie, ośrodki zdrowia, szpitale

40

Razem

1.436

 

 

9. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Ośrodki inspektorialne komunikacji społecznej

82

Centra informatyczne i przetwarzania danych

25

Ośrodki wydawnicze

55

Ośrodki drukarskie

39

Ośrodki audiowizualne

28

Ośrodki rozpowszechniania książki, prasy i audiowizualne

63

Ośrodki radiowe

40

Ośrodki telewizyjne

5

Razem

337

 

 

10. SPECJALNE OŚRODKI INSPEKTORIALNE

Domy inspektorialne

80

Ośrodki koordynacji duszpasterstwa

97

Ośrodki formacji duszpastersko-katechetycznej

29

Prokury (ośrodki) misyjne

50

Biura rozwoju

95

Ośrodki czasu wolnego

96

Ośrodki duchowości

87

Domy opieki dla salezjanów

63