Dykasterie

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2020
Republika Po?udniowej Afryki – “Learn To Live School of Skills” na ?wiatowym Tygodniu Edukacji T4
Dane | 15-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Educazione
2020
Indie – Po?wi?cenie i otwarcie nowego O?rodka “Don Bosco” w Kanpur
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2020
W?ochy – Spotkanie ko?cz?ce projekt “R?ce w cie?cie”
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Nikaragua – Ponad 100 ludzi m?odych uczestniczy?o w wirtualnym “Campo Bosco”
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Spojrzenie na rzeczywisto?? zwi?zan? z IUS
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | IUS
2020
2020
Peru – Nowe komputery dla wychowanków Domu „Don Bosco” w Breña
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
W?ochy – Otwarto nowe Oratorium „San Rocco” w Sondrio
Dane | 13-10-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
2020
Angola – Nadzieja na lepsz? przysz?o?? dla dzieci ?yj?cych na wysypisku ?mieci
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
W?ochy – Muzeum-Dom Ksi?dza Bosko: droga pod znakiem systemu prewencyjnego
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Ekwador – Salezjanie rozpoczynaj? kampani? “Podaruj swój komputer”
Dane | 09-10-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Republika Czeska – Owoc duszpasterski blokady spowodowanej Covid-19
Dane | 08-10-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
2020
Belgia – Wk?ad salezja?skiego szkolnictwa zawodowego w partnerstwo Europa-Afryka
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Formazione Professionale
2020
Papua-Nowa Gwinea – Otaczaj trosk? Stworzenie i szanuj ?ycie
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Republika Po?udniowej Afryki – Spotkanie ekipy animacji MGS
Dane | 06-10-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
Republika Po?udniowej Afryki – “Pewnego dnia zapyta?em Boga: jak z tego wyjd??”. ?wiadectwo Abrahama Lotteringa
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
Ekwador – Paúl Cuadrado: “anio? stró?”, który czuwa? nad ca?? wspólnot?
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Volontariato, Vocazioni
2020
2020
Kenia – Izraelski ambasador odwiedza “Don Bosco Makuyu” i “Embu”
Dane | 02-10-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
W?ochy – „Meeting” m?odych z MGS Triveneto: #chiamati
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Gwatemala – Spotkanie G?ównej Komisji Salezja?skich Szkó? Ameryki
Dane | 28-09-2020 łowo kluczowe | Educazione, Educazione, Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2020
SG – ?wiatowy Dzie? Migranta i Uchod?cy
Dane | 25-09-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
W?ochy – Spotkanie MGS na Colle Don Bosco
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Republika Czeska – Kurs szkoleniowy Salezja?skiego Wolontariatu Misyjnego
Dane | 24-09-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
2020
SG – Salezjanie na rzecz globalnego paktu edukacyjnego
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
India – “E-Oratorium”, stworzone przez m?odych dla m?odych
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Timor Wschodni – Przychodnia lekarska dla wychowanek sieroci?ca w Laga
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Orfanatrofio
2020
Papua-Nowa Gwinea – 25 lat obecno?ci salezjanów w Kumgi
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
2020
SG – XVI Spotkanie regionalne Sieci “Salezja?ska Ameryka Spo?eczna”
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
M?ODZI PROROCY BEZ L?KU
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
2020
Hongkong – “Youth Outreach”: kocha? to, co kocha m?odzie?
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
2020
SG – W obliczu “nowej normalno?ci”, spojrzenie nadziei i odpowiedzialno?ci
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Wska?nik alfabetyzacji na ?wiecie
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Educazione, Giovani
2020
Stany Zjednoczone – Salezja?skie badania dotycz?ce wp?ywu Covid-19 na m?odych ludzi
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Giovani, Volontariato
2020
Niemcy – Roczny raport “Don Bosco Mission Bonn”
Dane | 07-09-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
Efficient Teacher for the 21st Century
Dane | 04-09-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
2020
Indie – M?odzi z “Don Bosco Snehalaya” otrzymuj? wsparcie od “Salesian Missions”
Dane | 01-09-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
W?ochy – Druga edycja “Giò Beach Party” Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Sycylii
Dane | 31-08-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Niemcy – Salezja?skie forum na temat “krucho?ci m?odzie?y”
Dane | 28-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Kolumbia – Tydzie? powo?aniowy inspektorii pw. ?w. Piotra Klawera
Dane | 27-08-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
Chile – Salezjanie bior? czynny udzia? w wirtualnej pielgrzymce m?odzie?y diecezji Santiago
Dane | 27-08-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
S?owacja – S?owacki model lokalnego o?rodka BWS
Dane | 25-08-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Paragwaj – Dzieci z oratorium obchodz? Dzie? Dziecka
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
W?ochy – Obóz biblijny dla ludzi m?odych w wieku 18-30 lat
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Sudan Po?udniowy – Praca w?ród uchod?ców w czasie pandemii Covid-19
Dane | 24-08-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
Zambia – Obecno?? salezja?ska w slumsach Makululu
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2020
Dominikana – “Operacja Valdocco” w czasie pandemii
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Indie – “G?os m?odzie?y”: projekt inspektorii Madrasu i Tiruchy
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Tajwan – Pierwsze powo?anie koadiutorskie w?ród autochtonów
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
Ekwador – Wyzwania dla Rodziny Salezja?skiej po 28. Kapitule Generalnej
Dane | 14-08-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
2020
SG – Salezja?ska innowacja i pr??no?? w czasie Covid-19
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Kenia – Spotkanie online Rady “Don Bosco Tech Africa”
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Liban – Tragedia w Bejrucie i salezja?ska odpowied?
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Samoa – Pierwsze uczennice o?rodka technicznego “Don Bosco” w Alafua
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Ragazze, Educazione, Formazione Professionale
2020
2020
Brazylia – Wielkie spotkanie: Ksi?dz Bosko i 30 lat “ECA”
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | Giovani, Ragazzi
2020
W?gry – Salezjanie organizuj? 26. Obóz Ministrantów
Dane | 05-08-2020 łowo kluczowe | Ministranti, Pastorale Giovanile
2020
2020
Portugalia – Lato MGS 2020: zaproszeni do ?wi?towania stworzenia dzisiaj
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Argentyna – Festiwal online “VALDOCCO en CASA”
Dane | 30-07-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Ukraina – “Lato dzieci” online na Telegramie
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Argentyna – M?odzie? na rzecz troski o “wspólny dom”
Dane | 28-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
Laos – Wywiad z p. Sany? Boonprasertem, za?o?ycielem BWS “Don Bosco” w Wientian
Dane | 22-07-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
SG – Animacja delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y: pewne nowe elementy i cechy
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
SG – Animacja delegatów ds. duszpasterstwa m?odzie?y: pewne nowe elementy i cechy
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2020
Chile – Spotkanie odpowiedzialnych MGS
Dane | 16-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Szko?a rolniczo-techniczna w Lombriasco: salezja?sko?? na wszystkich poziomach
Dane | 15-07-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Hongkong – Zach?ta do realizacji snu Ksi?dza Bosko
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
Papua-Nowa Gwinea – Doroczne rekolekcje salezjanów
Dane | 14-07-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Uganda – Budowanie mostów pokoju dla ludno?ci z Sudanu Po?udniowego
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
W?ochy – “PC4U”: ?a?cuch solidarno?ci w Mediolanie
Dane | 13-07-2020 łowo kluczowe | Ragazzi
2020
2020
Kenia – “Don Bosco Tech Africa” wzmacnia synergi? i wspó?prac? mi?dzynarodow?
Dane | 10-07-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
2020
Izrael – Salezja?ska edukacja integralna m?odzie?y z Nazaretu
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
2020
Filipiny – #KabataangSalesianoChallenge: m?odzie?owa propozycja w czasie pandemii
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby siedmiu nowicjuszy
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Wenezuela – Dla szkó? salezja?skich „edukacja jest spraw? serca”
Dane | 29-06-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Hiszpania – Szko?y “drugiej szansy edukacyjnej”: mo?liwo?? dla m?odych, którzy przerwali nauk?
Dane | 24-06-2020 łowo kluczowe | Educazione, Giovani a Rischio Sociale
2020
Czarnogóra – Letnie oratorium salezja?skiego o?rodka m?odzie?owego z Podgoricy
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Famiglia, Educazione
2020
W kierunku 150. rocznicy Stowarzyszenia BWS: co warto wiedzie?
Dane | 18-06-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
Ghana – Salezjanie zmagaj? si? z Covid-19 i innymi wyzwaniami
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Timor Wschodni – ?y? i pracowa? z wolontariuszami z “Projektu Cagliero”
Dane | 17-06-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
Urugwaj – Czy mo?na zrealizowa? misj? w czasie izolacji?
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
SPADAJ?CE GWIAZDY ZMUSZAJ? NAS DO SPOJRZENIA W NIEBO
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Ragazze
2020
Uganda – Krytyczna sytuacja: ?ycie uchod?ców w czasie Covid-19
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
Papua-Nowa Gwinea – Placówka salezja?ska w Araimiri
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Angola – Ko?yska z pude?ka i mi?o?? mamy
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
CO ZROBIMY BEZ M?ODZIE?Y?
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
2020
Chile – Spotkanie koordynatorów duszpasterskich z udzia?em ks. Pascuala Cháveza
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
SG – Dykasteria ds. duszpasterstwa m?odzie?y zaczyna nowy program animacji
Dane | 10-06-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
W?ochy – ?wi?to MGS pod has?em “Czy uda nam si? znów spotka??”
Dane | 09-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
W?ochy – “Salesiani per il Sociale APS” pomaga domom dziecka w czasie pandemii koronawirusa
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Japonia – MGS prowadzi swoj? dzia?alno?? online
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Uganda – Izolacja i brak po?ywienia dla uchod?ców z Palabek z powodu koronawirusa
Dane | 02-06-2020 łowo kluczowe | Rifugiati, Rifugiati
2020
SG – Nowy portal internetowy Salezja?skich Instytucji Szkolnictwa Wy?szego (IUS)
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | IUS, Pastorale Giovanile
2020
SG – Walny zjazd i spotkania grup roboczych “Don Bosco Network”
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
2020
Francja – Wszyscy na rzecz edukacji!
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Filipiny – Rekolekcje onaline dla MGS Filipin Pó?nocnych
Dane | 15-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Rekolekcje online MGS
Dane | 14-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Animatorzy MGS… lato, które potrzebuje nadziei
Dane | 13-05-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Dzi?kujemy za to impulsywne dzia?anie
Dane | 12-05-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Demokratyczna Republika Konga – Historia Daniela, który si? zgubi? i odnalaz?
Dane | 06-05-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Ragazzi, Bambini di Strada
2020
2020
Papua-Nowa Gwinea – Uczniowie “DBTI” wznawiaj? lekcje
Dane | 04-05-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
W?ochy – Wychowanie serca w domu
Dane | 27-04-2020 łowo kluczowe | Educazione, Oratorio
2020
SG – Nowa przysz?o?? przed szko?ami i o?rodkami kszta?cenia zawodowego
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione, Educazione, Formazione Professionale
2020
Filipiny – Duch Ksi?dza Bosko ?yje w sercach wychowanków “Domu Magone”
Dane | 23-04-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Demokratyczna Republika Konga – Zapobieganie i solidarno?? w o?rodku resocjalizacji dla m?odzie?y zagro?onej w Bakanja
Dane | 22-04-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
Papua-Nowa Gwinea – M?odzie? nagrywa piosenki
Dane | 21-04-2020 łowo kluczowe | PGS
2020
Holandia – Szko?a zawodowa dla m?odzie?y
Dane | 17-04-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
W?ochy – ?y? w ?wiecie cyfrowym. Zach?ta do piel?gnowania g??bszego spojrzenia
Dane | 15-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
2020
Angola – Omar Mohamed, muzu?ma?ski piekarz, piecze chleb dla “dzieci ulicy”
Dane | 10-04-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2020
SG– Salezja?skie rekolekcje online dla Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 08-04-2020 łowo kluczowe | MGS Europa, Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
2020
Hongkong – Wywiad z Phyllis Tang, ?wieck? uczestniczk? KG28
Dane | 03-04-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Wietnam – Ch?opcy z konwiktu ucz? si? sztuki krawieckiej
Dane | 02-04-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Formazione Professionale
2020
2020
2020
Egipt – Dydaktyka na odleg?o??: program szko?y “Don Bosco” w Kairze
Dane | 24-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Etiopia – Pozosta? w domu, u boku tych, którzy nie maj? domu
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2020
Brazylia – Jak Ksi?dz Bosko “?owi?” ch?opców
Dane | 19-03-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
2020
2020
2020
Lesotho – W poszukiwaniu prawdziwej to?samo?ci
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Ragazze
2020
Peru – Jan, by?y wychowanek oratorium z Magdalena del Mar: “Musz? co? zrobi? dla miejscowej m?odzie?y”
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Giovani, Giovani, Oratorio, Oratorio
2020
Indie – Narodowe ?wi?to M?odzie?y Plemiennej
Dane | 16-03-2020 łowo kluczowe | Giovani, Giovani
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
2020
Hiszpania – Innowacja pedagogiczna i duszpasterska w salezja?skich o?rodkach
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Meksyk – “Proyecto Salesiano 2020”
Dane | 11-03-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
Kambod?a – Podnie?? si? i zacz?? na nowo po powodzi
Dane | 10-03-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
2020
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
2020
Boliwia – “Proyecto Don Bosco”: punkt odniesienia dla dzieci ulicy
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2020
2020
SG – Projekt “DB Wave”: nowy bodziec dla salezja?skiego kszta?cenia zawodowego w Europie
Dane | 28-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Erytrea – Troch? wody, aby pomóc wielkiej misji
Dane | 27-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
W?ochy – 2. Mi?dzynarodowe Targi Salezja?skich Szkó? Rolniczych na ?wiecie
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Educazione, Volontariato
2020
Kenia – Prezes “WorldSkills International” odwiedza “Don Bosco Boys Town”
Dane | 26-02-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Indie – Pappu Shukla, wyrwany od handlarzy lud?mi: “Nigdy nie zapomn? tego, co dla mnie zrobi?a ‘Don Bosco Ashalayam’”
Dane | 25-02-2020 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2020
Argentyna – Salezja?skie oratorium: “Powo?anie rado?ci”
Dane | 24-02-2020 łowo kluczowe | Oratorio
2020
Gwatemala – Spotkanie MGS w kontek?cie Wi?zanki “Dobrzy chrze?cijanie i uczciwi obywatele”
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
Egipt – Pierwsze, historyczne spotkanie MGS z udzia?em salezja?skich animatorów z Egiptu
Dane | 21-02-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
SG – “Querida Amazonía”: marzenia Papie?a dotycz?ce Amazonii
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Vocazioni, Giovani, Pastorale Giovanile
2020
SI?A MI?O?CI
Dane | 14-02-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
ONZ – M?odzie? bezdomna: braki w polityce i pró?nia legislacyjna
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Giovani, Vocazioni
2020
ONZ – M?odzie? bezdomna: braki w polityce i pró?nia legislacyjna
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
W?ochy – “Potrzebna jest ca?a wioska, ?eby wychowa? dziecko”
Dane | 07-02-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
W?ochy – Nowy dom dla m?odych pe?noletnich w Turynie-San Paolo
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2020
Zaanga?owanie Rodziny Salezja?skiej w Hiszpanii na rzecz m?odzie?y
Dane | 05-02-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Austria – Pos?uga wolontariatu: witajcie w “Don Bosco Volunteers”
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Volontariato
2020
2020
W?ochy – ?wi?to Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego ko?czy obchody ku czci Ksi?dza Bosko
Dane | 03-02-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
PRZES?ANIE PRZE?O?ONEGO GENERALNEGO DO M?ODZIE?Y Z WSZYSTKICH PLACÓWEK SALEZJA?SKICH NA ?WIECIE
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Sny wczoraj i dzi?
Dane | 31-01-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Kamerun – U?atwi? dost?p do edukacji na odpowiednim poziomie
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Peru – “Oratorium ukszta?towa?o moj? nadziej? i moje marzenia”: Martín Martínez
Dane | 28-01-2020 łowo kluczowe | Vocazioni, Oratorio
2020
Uganda – Palabek: nowy obszar misyjny
Dane | 22-01-2020 łowo kluczowe | Rifugiati
2020
Papua-Nowa Gwinea – Ksi?dz Bosko równie? dzisiaj zmienia ?ycie m?odzie?y
Dane | 16-01-2020 łowo kluczowe | PGS, Formazione Professionale
2020
Republika Dominika?ska – M?odzie? salezja?ska przeciwko wylesianiu
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
Indie – Program wychowawczy dla potrzebuj?cych dzieci z Rajasthanu
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Educazione
2020
Rok 2020: “M?odzie? na pierwszej linii”
Dane | 13-01-2020 łowo kluczowe | Giovani
2020
W?ochy – “Yamaha” i salezjanie razem na rzecz m?odzie?y
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2020
Hiszpania – Powo?anie, kwestia g??bokich korzeni
Dane | 09-01-2020 łowo kluczowe | Vocazioni
2020
W?ochy – Zjazd MGS z salezja?skich placówek z W?och Po?udniowych
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2020
W?ochy – Ks. Caiani: “Nasze serce bije tam, gdzie bije serce m?odzie?y”
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2020
Polska – M?odzi z MGS na Europejskim Spotkaniu „Taizé”
Dane | 03-01-2020 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
W?ochy – Sala ministerstwa edukacji dedykowana Ksi?dzu Bosko
Dane | 20-12-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
Austria – Dwójka ludzi m?odych z MGS odpowiedzia?a na adwentowe wyzwanie
Dane | 16-12-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Demokratyczna Republika Konga – Portrety “odwa?nych mam”
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Jorge Mario Bergoglio: 50 lat kap?a?stwa
Dane | 13-12-2019 łowo kluczowe | Oratorio
2019
SG – 150. rocznica urodzin s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Accoglienza minori
2019
2019
Indie – Zapobieganie wykorzystaniu dziewcz?t: wspó?praca mi?dzy producentem herbaty a salezjanami
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Ragazze, Giovani a Rischio Sociale
2019
2019
SG – “Cyfrowe oratorium” ca?kowicie nowe: odnowiona strona “SDB.org”
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Oratorio, Oratorio
2019
Japonia – Tak?e m?ody przedstawiciel VIDES nale?y do grupy m?odzie?owych konsultantów
Dane | 06-12-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
W?ochy – Seminarium naukowe po?wi?cone integracyjnemu duszpasterstwu m?odzie?y
Dane | 05-12-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
W?ochy – Jaka wolno?? w wyborze edukacyjnym?
Dane | 02-12-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
SG – Salezjanie zastanawiaj? si? nad “towarzyszeniem i uczuciowo?ci?”
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Kolumbia – Krajowy Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Filipiny – Anga?owa? si? z pasj? w odkrywanie powo?a?
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Vocazioni
2019
Watykan – Powo?ano grup? m?odzie?owych konsultantów: przedstawiciel MGS tam jest!
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | MGS Europa, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
2019
Hiszpania – XV Walny Zjazd Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Filipiny – Czego ucz? si? wolontariusze na ziemiach misyjnych?
Dane | 26-11-2019 łowo kluczowe | Volontariato
2019
Brazylia – Codzienna solidarno?? w ramach “Rede Salesiana Brasil de Ação Social”
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Austria – Kompleksowe studium po?wi?cone dzieciom pozbawionym wolno?ci
Dane | 25-11-2019 łowo kluczowe | Carceri, Carceri, Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale
2019
Samoa – Radca generalny ds. misji odwiedza Samoa, gdzie obowi?zuje stan wyj?tkowy
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
S?owenia – Pa?stwowe wyró?nienie za prac? z m?odzie?? dla ks. Rafo Pinosy
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani
2019
Argentyna – Spotkanie ekipy MGS z regionu Buenos Aires
Dane | 22-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
2019
SG – KG28: O?rodek kszta?cenia zawodowego na Valdocco przybli?a dyrektor Marco Gallo
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
W?ochy – “Valdocco dzisiaj”: Seminarium po?wi?cone oratorium z “pro memoria” dla inspektorii
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | Oratorio, Pastorale Giovanile
2019
Brazylia – “UNISAL” ma kolejn? fili?: Piracicaba
Dane | 21-11-2019 łowo kluczowe | IUS
2019
Kamerun – Mimboman, peryferie, które daj? szans? rozwoju
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
W?ochy – „MGS Day”: zapocz?tkowano wymian? z salezja?skim oratorium w Aleppo
Dane | 18-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
SG – Plakat Wi?zanki Prze?o?onego Generalnego na rok 2020
Dane | 15-11-2019 łowo kluczowe | Giovani, Giovani
2019
Boliwia – ?wieccy z Rodziny Salezja?skiej w dzia?aniu
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
W?ochy – Pierwsze spotkanie “Anima MGS”
Dane | 14-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Papua-Nowa Gwinea - Droga do wiary
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | PGS
2019
Burundi - Otwarcie i po?wi?cenie sieroci?ca "Maison Cana”
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Orfanatrofio
2019
2019
Australia - “Rado?? w nauce”: duch salezja?ski jest ?ywy w “St. John Bosco College” w Perth
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Oratorio, Pastorale Giovanile
2019
W?ochy - Obrona i ochrona nieletnich w centrum pos?annictwa Ksi?dza Bosko
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Filipiny - Doroczne spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Filipin Po?udniowych
Dane | 11-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
W?ochy - Spotkanie “Sinergie Scuola & Impresa”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Papua-Nowa Gwinea - Spotkanie ADMA
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | PGS
2019
Austria - Ostatnia p?yta CD MGS: “Freude verbindet”
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
W?ochy - Spotkanie MGS W?och
Dane | 04-11-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Indonezja - III Spotkanie krajowych przedstawicieli “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 31-10-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Liberia - Salezja?ska obecno?? na Konferencji po?wi?conej edukacji m?odzie?y
Dane | 30-10-2019 łowo kluczowe | Ragazze, Giovani a Rischio Sociale
2019
2019
2019
Kenia - Post?puj? przygotowania do Forum MGS
Dane | 29-10-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Republika Po?udniowej Afryki - M?odzi z MGS spotykaj? si? w kontek?cie Dnia Misji Salezja?skich
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
W?ochy - Kiedy tera?niejszo?? oznacza przysz?o??: inauguracja O?rodka “La scuola del Fare”
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Pastorale Giovanile
2019
Senegal - Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Finlandia - Salezja?ski udzia? w IV Europejskim Tygodniu Umiej?tno?ci Zawodowych
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Formazione Professionale
2019
Papua-Nowa Gwinea - Powszechne powo?anie misyjne
Dane | 24-10-2019 łowo kluczowe | PGS, Volontariato
2019
2019
2019
SG - Zaplanowa? “Szko?? towarzyszenia duchowego”
Dane | 17-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Watykan - Duszpasterstwo m?odzie?y w centrum refleksji Synodu dla Amazonii
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
2019
W?ochy - Kszta?cenie zawodowe w inspektorii ILE: wywiad z ks. Alessandro Ticozzim
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Portugalia - XI edycja “E-vangelizar”
Dane | 10-10-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Ekwador – XI Ogólnokrajowe Spotkanie Rodziny Salezja?skiej
Dane | 07-10-2019 łowo kluczowe | Educazione, Educazione, Oratorio, Oratorio
2019
2019
W?ochy – „Campo 4 2019”: konkretne wybory dotycz?ce w?asnego ?ycia
Dane | 27-09-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Hiszpania – “Magia rodziny”: obóz rodzinny
Dane | 26-09-2019 łowo kluczowe | Famiglia
2019
Ekwador - VIII Konferencja IUS Ameryki: razem w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Giovani, IUS
2019
Republika Dominika?ska – Sie? dzie? i us?ug spo?ecznych na rzecz m?odzie?y zagro?onej
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Kolombia – III Krajowe spotkanie MGS
Dane | 20-09-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Brazylia – IX edycja Salezja?skiego Dnia M?odzie?y
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
2019
Timor Wschodni – XVII spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Etiopia – “Moje ?ycie zawdzi?czam Ksi?dzu Bosko”
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Educazione
2019
Ekwador – “Co znaczy prowadzi? duszpasterstwo dzisiaj w ?rodowisku akademickim?”: duszpasterstwo IUS
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | IUS, Pastorale Universitaria, Pastorale, Pastorale Giovanile
2019
Belgia – Ucz si? i wypoczywaj: to twoje podstawowe prawo!
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
W?ochy – Spotkanie MGS: “?wiadczy? o pi?knie chrze?cija?skiego ?ycia”
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
JEZUS I UKRZY?OWANI TEGO ?WIATA
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
W?ochy – Spotkanie MGS z W?och ?rodkowych
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Rwanda – Ks. Attard uczestniczy w seminarium po?wi?conym adhortacji apostolskiej “Christus vivit”
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Rwanda – Ks. Attard uczestniczy w seminarium po?wi?conym adhortacji apostolskiej “Christus vivit”
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Haiti – Odpowiednie kszta?cenie zawodowe m?odzie?y
Dane | 06-09-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Ekwador – Wolontariat w rodzinie: “mo?na pomaga? jako rodzina”
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Famiglia, Volontariato
2019
2019
Salezjanie w Oceanii
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | PGS
2019
2019
Bo?nia i Hercegowina – Pielgrzymka MGS przez Ba?kany
Dane | 02-09-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Hiszpania – Wolontariat, ruch, który zmienia ?wiat
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | Giovani, Volontariato
2019
Amazonia: ludno?? i wspólnoty katolickie
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Volontariato
2019
Amazonia: ludno?? i wspólnoty katolickie
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Volontariato
2019
Amazonia: ludno?? i wspólnoty katolickie
Dane | 28-08-2019 łowo kluczowe | Volontariato
2019
2019
Stany Zjednoczone – 11 ?wieckich misjonarzy wyjedzie w roku 2019/2020
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | Volontariato
2019
S?owenia – “Savio Kamp”: obóz dla ministrantów
Dane | 19-08-2019 łowo kluczowe | Ministranti
2019
2019
Hiszpania – Powa?nie zaanga?owani na rzecz zatrudnienia m?odzie?y
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Giovani, Formazione Professionale
2019
Filipiny – Projekt wzajemnej wymiany: Afryka Wschodnia – Filipiny 2019
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Demokratyczna Republika Konga – Szkolenie rolnicze dla m?odzie?y
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
Kenia – Wystawa prac technicznych w dziele “Don Bosco Boys Town”
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Portugalia – Krajowy obóz Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego 2019
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Malezja – M?odzi z Kuching oczekuj? kolejnych salezjanów
Dane | 02-08-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
2019
2019
Panama – ?wi?to?? jest tak?e dla ciebie i dla wspó?ma??onka
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Famiglia
2019
W?ochy – Styl wychowawczy Ksi?dza Bosko jest wci?? aktualny: historia Fatimy
Dane | 29-07-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Educazione
2019
Angola – Wsparcie dla matek-dziewcz?t w Luandzie
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Ragazze, Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2019
Kolumbia – 43 lata MGS w Kolumbii
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Argentyna – Salezjanie w Buenos Aires: profetyczna obecno?? w?ród ubogich, jak w 1875 roku
Dane | 25-07-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Filipiny – Kroczy? z m?odymi, aby razem rozeznawa?
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
Bia?oru? – XX Salezja?ska M?odzie?owa Pielgrzymka Ewangelizacyjna
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Hiszpania – Projekt “Suriya” ??czy dzieci i m?odzie? z Syrii i Hiszpanii
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
W?ochy – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy W?och ?rodkowych: propozycje na lato
Dane | 22-07-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Kambod?a – Intensywne do?wiadczenie w ramach “Projektu Cagliero 2019”
Dane | 22-07-2019 łowo kluczowe | Volontariato
2019
Argentyna – “Formuj?c nowych przedsi?biorców”: odpowiednie kszta?cenie zawodowe
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Papua-Nowa Gwinea – ?luby wieczyste salezjanina misjonarza
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | PGS
2019
Haiti – Otwarcie szko?y technicznej
Dane | 17-07-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Republika Po?udniowej Afryki – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy zastanawia si? nad darami Ducha ?wi?tego
Dane | 12-07-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
2019
Nigeria – Kraj szukaj?cy pokoju i pojednania
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
Hiszpania – Rozpoczyna si? wolontariat mi?dzynarodowy: “To oni nas przyjmuj?”
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Volontariato, Pastorale Giovanile
2019
Dwa rodzaje pustyni, które si? zwi?kszaj?
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Dwa rodzaje pustyni, które si? zwi?kszaj?
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
W?ochy – Nowa “Casa Valdocco” dla nieletnich potrzebuj?cych edukacji i towarzyszenia
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
2019
Republika Konga – Trzy dzie?a salezja?skie, trzy oazy edukacji i nadziei
Dane | 09-07-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
2019
Nigeria – Umiej?tno?ci przekrojowe i ?yciowe w kszta?ceniu zawodowym
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
2019
Nigeria – Umiej?tno?ci przekrojowe i ?yciowe w kszta?ceniu zawodowym
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
SG – Mi?dzynarodowe Forum M?odzie?y i droga posynodalna. S?owo ks. Sali
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
SG – Seminarium naukowe “Salezja?skie towarzyszenie a uczuciowo??”
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Filipiny – Do?wiadczenie zwi?zane z “Don Bosco Tech ASEAN”
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
W?ochy – Rozpocz??y si? letnie kursy szkoleniowe w O?rodku kszta?cenia zawodowego w Bra
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
2019
Papua-Nowa Gwinea – Druga szansa edukacyjna dla uchod?ców z Papui Zachodniej
Dane | 02-07-2019 łowo kluczowe | Educazione, Rifugiati
2019
Angola – Szansa ratunku dla dziewcz?t z Luandy
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | Ragazze, Giovani a Rischio Sociale
2019
W?ochy – XI Mi?dzynarodowe Forum M?odych: “M?odzi w dzia?aniu w synodalnym Ko?ciele”
Dane | 01-07-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Europa
2019
Mjanma – Fundacja “Opera Don Bosco” zapewnia m?odym lepsz? przysz?o??
Dane | 28-06-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
2019
W?ochy – “San Salvario house”: kolorowy zau?ek w San Salvario, domowe zapachy i smaki
Dane | 27-06-2019 łowo kluczowe | Accoglienza minori, Giovani a Rischio Sociale, Rifugiati
2019
Nikaragua – Nowe mo?liwo?ci edukacyjne m?odzie?y
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
W?ochy – Lato M?odych w Oratorium “Don Bosco” w Alessandrii
Dane | 26-06-2019 łowo kluczowe | Oratorio
2019
Wenezuela – Campo Bosco: “Zawsze rado?ni, zawsze ?wi?ci”
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
Indie – Mo?liwo?ci zatrudnienia ludzi m?odych w stanie Meghalaya
Dane | 24-06-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Ekwador – Ks. Pio, ca?e ?ycie z ubog? ludno?ci?
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Mali – Kszta?cenie zawodowe jako forma zwalczania handlu lud?mi
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Rifugiati
2019
W?ochy – Mi?dzynarodowe Forum M?odzie?y
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
SG – “My, m?odzi, jeste?my tera?niejszo?ci?”: wywiad z Carin? Baumgartner
Dane | 19-06-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, MGS Europa
2019
2019
W?ochy – MGS Europy. Podzi?kowania i dobra praca!
Dane | 19-06-2019 łowo kluczowe | MGS Europa, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Indie – Salezja?ska szko?a otwiera drzwi dla rynku pracy
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | Ragazze, Educazione
2019
Hiszpania – IUS Europy w Madrycie: duszpasterstwo akademickie i formacja
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Pastorale Universitaria, IUS
2019
Kolumbia – Niezwyk?a historia dziecka, które maj?c 6 lat, grzeba?o w ?mieciach, a teraz studiuje prawo
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2019
Jakich j?zyków u?ywaj? ludzie m?odzi w formacji pocz?tkowej
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
Wzrost ludno?ci katolickiej na ?wiecie: analiza ilo?ciowa
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | Catechisti
2019
Urugwaj – Tak?e samochody elektryczne przedmiotem kszta?cenia
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
2019
Papua-Nowa Gwinea – 538 ludzi m?odych na “Marian Camp”
Dane | 03-06-2019 łowo kluczowe | PGS
2019
Belgia – Zmiana w zarz?dzie “Don Bosco International”
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Salwador – Spotkanie “CIMAC-NAC-Mesoamérica” 2019
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
Portugalia – Narodowa pielgrzymka Rodziny Salezja?skiej i Dzie? Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
2019
Brazylia – 25 lat Sieci Salezja?skich Szkó? Ameryki (ESA)
Dane | 28-05-2019 łowo kluczowe | Educazione, Educazione
2019
Paragwaj – 300 ludzi m?odych z MGS oddaje ho?d Maryi
Dane | 24-05-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Malta – Byli wychowankowie salezja?scy realizuj? projekt opieki i towarzyszenia m?odym bezdomnym
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Giovani a Rischio Sociale
2019
W?ochy – Wymiana mi?dzy uczniami CNOS-FAP na Valdocco i m?odymi z Aleppo
Dane | 21-05-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Syria – Tysi?ce historii bólu, po?wi?cenia, ale tak?e mi?o?ci, ?ycia i nadziei
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Argentyna – Podwórko na ulicy... i Maryja po?rodku
Dane | 17-05-2019 łowo kluczowe | Oratorio
2019
W?ochy – “Pizzoratorio”: szansa pracy dla ludzi m?odych
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2019
W?ochy – Szko?a duszpasterstwa m?odzie?owego w Turynie
Dane | 10-05-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Hiszpania – Ks. Miguel Ángel García: “Naszymi priorytetami s? edukacja integralna i zatrudnienie”
Dane | 09-05-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Educazione
2019
Filipiny – 400 delegatów MGS uczestniczy w Krajowym Dniu M?odzie?y
Dane | 08-05-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Angola – Kondolencje po odej?ciu ks. Filiberto Rodrígueza Martína, salezjanina
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2019
Wietnam – M?odzi wolontariusze misyjni z “sercem na d?oni”
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Volontariato, Pastorale Giovanile
2019
Etiopia – Pomoc ?ywno?ciowa dla Abeby i jej sióstr
Dane | 06-05-2019 łowo kluczowe | Ragazze
2019
Filipiny – Druga Konferencja regionalna IUS w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | Oratorio, Pastorale Giovanile
2019
Filipiny – Druga Konferencja regionalna IUS w Azji Wschodniej-Oceanii
Dane | 02-05-2019 łowo kluczowe | IUS, Educazione
2019
Papua-Nowa Gwinea – Obecno?? salezjanów wspó?pracowników w wizytatorii PGS
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Salezja?skie o?rodki kszta?cenia zawodowego: niektóre dane
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Hiszpania – Podró? do Syrii w ramach projektu “Suriya”
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | Giovani, Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
W?ochy – Rekolekcje dla m?odzie?y z MGS Europy
Dane | 29-04-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
D.R. Konga – Spotkanie MGS w perspektywie wizyty Prze?o?onego Generalnego
Dane | 25-04-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Salwador – Wsparcie edukacji m?odzie?y dzi?ki stypendiom
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
Uganda – Wielkanoc w Kampali i Palabek po?ród problemów i nadziei
Dane | 19-04-2019 łowo kluczowe | Rifugiati
2019
Kambod?a – Lepsze po?ywienie dla ponad 3.700 dzieci i m?odzie?y
Dane | 18-04-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
Wietnam – Otwarcie “Don Bosco Bakery-Café” w Ho Chi Minh
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Papua-Nowa Gwinea – Pierwsza Kapitu?a Wizytatorii PGS
Dane | 17-04-2019 łowo kluczowe | PGS
2019
Sierra Leone – Historia Musu i ma?ego “Juana Bosco”
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | Ragazze
2019
Portugalia – MGS prze?ywa Pasch? M?odych
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Kostaryka – “Hogares Don Bosco” w Ameryce ?rodkowej
Dane | 15-04-2019 łowo kluczowe | Famiglia
2019
Zambia – Wsparcie kobiet wsparciem dla ?wiata
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | Ragazze, Educazione
2019
Madagaskar – Salezja?skie wsparcie rodzi ma?ych przedsi?biorców
Dane | 11-04-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Indie – M?odzi autochtoni Mising otrzymuj? integraln? formacj?
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
2019
Argentyna – Szko?a Towarzyszenia
Dane | 10-04-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
Filipiny – W s?u?bie licznym wspó?czesnym “Micha?om Magone”
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
W?ochy – „MGS Day” na Valdocco
Dane | 09-04-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Brazylia – IV edycja “AcampaBosco”
Dane | 08-04-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2019
D.R. Konga – Dziewcz?ta z MGS na spotkaniu ko?cz?cym miesi?c dedykowany kobietom
Dane | 05-04-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Angola – Obecno?? salezjanów w?ród m?odych z dzielnicy Lixeira
Dane | 04-04-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
W?ochy – Pó? wieku kszta?cenia zawodowego: CIOFS-FP wspomina z wdzi?czno?ci? i odnawia si?
Dane | 03-04-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Indie – Ks. Á.F. Artime do Rodziny Salezja?skiej: “Nasz? misj? jest dawanie ?wiadectwa”
Dane | 02-04-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
W?ochy – Salezja?scy uczniowie z Europy bior? udzia? we wspólnym projekcie: “EntreApp”
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
2019
Fid?i – Spotkania katechetyczne dla dzieci i m?odzie?y
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Catechesi, Giovani
2019
SG – Rozpocz??y si? obrady ?wiatowej Rady po?wi?cone marginalizacji i m?odzie?y zagro?onej
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
SG – Rozpocz??y si? obrady ?wiatowej Rady po?wi?cone marginalizacji i m?odzie?y zagro?onej
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Pastorale Giovanile
2019
Angola – Rekolekcje dla m?odych par ma??e?skich
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Papua-Nowa Gwinea – Dzie? Rodziny Salezja?skiej
Dane | 28-03-2019 łowo kluczowe | PGS
2019
Nierówno?? na ?wiecie: dane, które daj? do my?lenia
Dane | 27-03-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za o?rodki teologiczne
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Filipiny – “Don Bosco Home” w Liloanie: wzrasta? w ?wi?to?ci wraz z innymi
Dane | 26-03-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Ekwador – Spotkanie ekipy koordynacyjnej IUS Ameryki
Dane | 25-03-2019 łowo kluczowe | IUS
2019
Sudan – “Co za rado??, widzie? te wszystkie w??czone komputery!”
Dane | 22-03-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Hiszpania – Salezjanie stawiaj? na wymiar misyjny, aby odnowi? dzia?alno?? duszpastersk?
Dane | 21-03-2019 łowo kluczowe | Pastorale, Pastorale Giovanile
2019
Indie – Odszed? ks. Anthony Thaiparambil, salezjanin, ojciec 80 tysi?cy dzieci ulicy
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2019
5 rzeczy, o których trzeba wiedzie? odno?nie do Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | Bosco Volunteer
2019
Tajlandia – Doroczne rekolekcje dla salezjanów z Tajlandii, Kambod?y i Laosu
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | Ragazzi, Educazione
2019
Tajlandia – Doroczne rekolekcje dla salezjanów z Tajlandii, Kambod?y i Laosu
Dane | 19-03-2019 łowo kluczowe | Educazione, Oratorio
2019
Ghana – Salezjanie anga?uj? si? na rzecz promocji spo?ecznej m?odych kobiet – ofiar handlu lud?mi
Dane | 18-03-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Ragazze
2019
UCZMY SI? PATRZE? „OCZYMA BOGA”
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Hiszpania – Krajowa Nagroda “Don Bosco” i 1000 innowacyjnych projektów
Dane | 14-03-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
2019
To nie jest przyczynowo??... to synchroniczno??
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | Educazione
2019
Francja – Projekt “52 s?owa”: oko w oko z m?odymi
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
To nie jest przyczynowo??... to synchroniczno??
Dane | 05-03-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
2019
Togo – Zako?czono z powodzeniem projekt opieki nad dzie?mi w Lome
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Filipiny – M?odzi z Mindanao czekaj? na salezjanów
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
Brazylia – Spotkanie mi?dzyinspektorialne referentów MGS
Dane | 01-03-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
2019
W?ochy – Forum M?odych MGS: “G?ód i pragnienie sprawiedliwo?ci”
Dane | 27-02-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
2019
2019
2019
2019
Syria – Spotkanie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego z Aleppo
Dane | 21-02-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
W?ochy – Hadidi: z Maroka do firmy, przechodz?c przez salezja?sk? edukacj?
Dane | 19-02-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Ekwador – Do?wiadczenie zwi?zane z wolontariatem zmotywowa?o Nicsona dzia?ania jak Ksi?dz Bosko
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Volontariato
2019
Japonia – Uhonorowanie dzie?a wychowawczego ks. Albano Cecchettiego, salezjanina
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | Panama2019, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Japonia – Uhonorowanie dzie?a wychowawczego ks. Albano Cecchettiego, salezjanina
Dane | 14-02-2019 łowo kluczowe | Panama2019, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Peru – “Red de Casas Don Bosco”: zaanga?owanie w edukacj? i propozycje dotycz?ce przysz?o?ci
Dane | 08-02-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2019
2019
2019
Kolumbia – Ameryka?skie seminarium po?wi?cone formacji w postnowicjacie
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
W?ochy – Istot? oratorium stanowi? ludzie
Dane | 06-02-2019 łowo kluczowe | Oratorio
2019
Uganda – Otwarcie salezja?skiego o?rodka kszta?cenia zawodowego na terenie obozu dla uchod?ców w Palabek
Dane | 06-02-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale, Rifugiati
2019
Ekwador – Tysi?ce m?odych czci Ksi?dza Bosko sportem
Dane | 05-02-2019 łowo kluczowe | Volontariato
2019
SG – “W s?u?bie m?odzie?y potrzebuj?cej i zagro?onej”: ?wiatowa Konsulta po?wi?cona marginalizacji i m?odym zagro?onym
Dane | 04-02-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Pastorale Giovanile
2019
2019
Papua-Nowa Gwinea – “Salesian Lay Missioners”: odnowiony kontakt z wizytatori? PGS
Dane | 01-02-2019 łowo kluczowe | Volontariato, PGS, Giovani
2019
Indie – “?wi?to?? to... kocha? siebie i kocha? bli?niego”
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Giovani, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Panama – Nowe ?ycie “Valdocco Ameryki” po ?DM
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Ilu uczestników w kolejnych latach ?DM?
Dane | 30-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Panama – Przes?anie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego z Panamy
Dane | 29-01-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Panama2019
2019
2019
2019
2019
2019
Panama – Dzie? spotka?, pozdrowie? i przes?a?
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Nie wa?ne, gdzie jeste?my, nie tra?my rado?ci i “róbmy raban”
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019, Giovani
2019
Panama – Papie? Franciszk na ?DM 2019: dzie? pe?en spotka? i przes?a?
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Panama – Papie? Franciszek spotyka si? z biskupami z Ameryki ?rodkowej
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Panama – Papie? Franciszek przewodniczy ceremonii otwarcia ?DM 2019
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Panama – ?wi?to MGS w Panamie: “Drodzy m?odzi, nie l?kajcie si? tego, czego Bóg od was ??da”
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Panama2019: oficjalna statystyka ?DM
Dane | 25-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Panama – Przybycie Papie?a i spotkanie MGS
Dane | 24-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Portugalia – Spotkanie m?odych z Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 24-01-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Panama – G?osy ze ?DM: pierwsze dni ?DM 2019 w Panamie w wypowiedziach uczestników
Dane | 24-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019, Giovani
2019
Panama – ?DM m?odych tubylców, przed Panam?2019
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
2019
Panama2019 w liczbach
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Panama – Otwarcie Muzem Ksi?dza Bosko w ramach projektu „Valdocco”
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Panama – Prezydent Republiki Panamy przyjmuje Prze?o?onego Generalnego
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
Etiopia – Salezjanie, VIS i podmuch nadziei dla dzieci ulicy
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Bambini di Strada
2019
Panama – Prze?o?ony Generalny ks. Ángel Fernández Artime przyby? do Panamy
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Panama – ?wiatowe Dni M?odzie?y (?DM) 2019 w Panamie
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
D.R. Konga – M?odzi z MGS w ho?dzie Ksi?dzu Bosko
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
SG – Obrady i Grupa Ekspertów DBI: rewizja dzia?a? 2018 roku i plany na 2019 rok
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Rifugiati, Pastorale Giovanile
2019
SG – Panama 2019: przygotowania do ?DM w relacji Renato Cursiego
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019, Pastorale Giovanile
2019
Panama – Wkrótce rusza ?wiatowe ?wi?to m?odzie?y z wolontariuszami o salezja?skim sercu: Panama 2019
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Volontariato, Pastorale Giovanile
2019
Panama – Ks. Fabio Attard dotar? do Panamy na ?DM 2019
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Panama2019
2019
“Jóvenes en Salida - M?odzi wychodz?cy”
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Giovani, Volontariato
2019
Republika Dominika?ska – “M?odzie? wychodz?ca”: Ko?ció? misyjny
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | Volontariato
2019
Portugalia – X Krajowy Zjazd MGS
Dane | 18-01-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
W?ochy – Otwarcie “CASA di GIÒ”, grupy mieszkalnej, by towarzyszy? m?odym potrzebuj?cym
Dane | 17-01-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Indie – Doradztwo i towarzyszenie w wyborach ?yciowych setki m?odych Hindusów
Dane | 16-01-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Rifugiati
2019
Panama – Panama 2019: “Valdocco Ameryki” przygotowuje si? do wielkiego spotkania MGS
Dane | 16-01-2019 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2019
Wielka Brytania – Z ulicy do “Don Bosco Ashalayam” i “Bollywood”
Dane | 15-01-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Sierra Leone – Lamín, który wstydzi si? swoich blizn, ale który chce zosta? ?wi?tym
Dane | 15-01-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Papua-Nowa Gwinea – Prezentacja Wi?zanki 2019
Dane | 14-01-2019 łowo kluczowe | PGS
2019
WIELOKOLOROWE OBLICZE WSPÓ?CZESNEGO KSI?DZA BOSKO
Dane | 11-01-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2019
Kambod?a – Samai i Phirun odzyskuj? swoje dzieci?stwo w “Don Bosco Kep”
Dane | 11-01-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2019
Liberia – Projekt zawodowy w salezja?skim stylu
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2019
Francja – Salezjanin w?ród ch?opców
Dane | 09-01-2019 łowo kluczowe | Ragazzi, Oratorio
2019
Laos – Konkretna pomoc dla m?odzie?y i rodzin prze?ywaj?cych trudno?ci
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2019
Chile – Nigdy nie jest za pó?no, by sta? si? ?wi?tym
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Ragazzi
2019
Hiszpania – Towarzyszenie m?odzie?y: do?wiadczenie ?yciowe
Dane | 04-01-2019 łowo kluczowe | Giovani
2019
Hongkong – Obóz dla dzieci i rodziców
Dane | 04-01-2019 łowo kluczowe | Ragazzi
2019
W?ochy – “IME Comunicazione”: startup w pe?ni salezja?ski
Dane | 03-01-2019 łowo kluczowe | Giovani
2018
Meksyk – Spotkanie m?odych z Colimy w kontek?cie KG28
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
2018
Polska – ?wi?teczne spotkanie Wolontariatu Don Bosco
Dane | 28-12-2018 łowo kluczowe | Volontariato
2018
2018
2018
Sierra Leone – Joe przeka?e wasze listy dzieciom ulicy
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | Educazione
2018
Hiszpania – Powsta?o “Tech Don Bosco” w celu wzmocnienia kszta?cenia zawodowego
Dane | 12-12-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
2018
W?ochy – Salezjanie wspó?pracownicy na rzecz rodzin
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | Famiglia
2018
Paragwaj – Msza ?w. na promenadzie Bazyliki w Caacupe z udzia?em wielkiej rzeszy m?odzie?y
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Meksyk – Spotkanie inspektorialne lokalnych animatorów duszpasterstwa
Dane | 10-12-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Indie – Bardzo wielu m?odych katolików wzi??o udzia? w spotkaniu “Symbios Nashik 2018”
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Paragwaj – Tysi?ce m?odych pielgrzymuje do Caacupe pod has?em: “Aby przynie?? wiele owoców”
Dane | 06-12-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Tajlandia – Spotkanie maj?ce polepszy? kszta?cenie zawodowe w krajach ASEAN
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
SG – W kierunku duchowo?ci salezja?skiej zasadzaj?cej si? na Ewangelii
Dane | 30-11-2018 łowo kluczowe | Vocazioni, Pastorale Giovanile
2018
Etiopia – Otwarcie nowych warsztatów w ramach projektu “Don Bosco Children”
Dane | 30-11-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Ekwador – Sara i misje w Papui-Nowej Gwinei: “Bóg nigdy nie przestanie nas zaskakiwa?”
Dane | 29-11-2018 łowo kluczowe | PGS, Ragazze, Volontariato
2018
Filipiny – Wielki skok do przodu na polu duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 29-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Belgia – Misyjna synodalno?? MGS Europy
Dane | 27-11-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Filipiny – Pami??, m?odzie? i powo?ania w centrum spotkania salezjanów z Filipin Pó?nocnych
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Vocazioni, Pastorale Giovanile
2018
Wyspy Salomona – Ceremonia wr?czenia dyplomów 26 uczniom
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | PGS
2018
2018
2018
Portugalia – Salezja?skie szko?y z Portugalii i Wysp Zielonego Przyl?dka czcz? ?wi?tych
Dane | 22-11-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Meksyk – Salezja?skie spojrzenie na karawany migrantów
Dane | 21-11-2018 łowo kluczowe | Volontariato
2018
2018
SG – 20 listopada: wzmocni? opiek? nad dzie?mi
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Ragazzi
2018
SG – Jacy salezjanie dla wspó?czesnej m?odzie?y? S?owo m?odych
Dane | 20-11-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
2018
2018
Brazylia – Tysi?c ludzi m?odych na XXIII Festiwalu M?odzie?y Salezja?skiej z Recife
Dane | 19-11-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
W?ochy – Odremontowane pomieszczenia dla nieletnich cudzoziemców
Dane | 15-11-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2018
Papua-Nowa Gwinea – Spotkanie Rady Rodziny Salezja?skiej
Dane | 15-11-2018 łowo kluczowe | PGS
2018
Malta – Rodzina Salezja?ska w s?u?bie wspó?czesnej m?odzie?y
Dane | 13-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Komunikacja w sieci: j?zyk, którego trzeba na nowo si? uczy?
Dane | 12-11-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Hongkong – Ks. Leung: “uwa?amy, ?e to ludzie m?odzi pracuj? i ?yj? z nami”
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Ile jest salezja?skich szkó? i o?rodków kszta?cenia zawodowego?
Dane | 07-11-2018 łowo kluczowe | Educazione, Formazione Professionale
2018
Ekwador – Salezja?ska Politechnika otwiera nowy budynek
Dane | 05-11-2018 łowo kluczowe | IUS
2018
Indie – “Assam Don Bosco University” Uniwersytetem Roku
Dane | 05-11-2018 łowo kluczowe | IUS
2018
W?ochy – Otwarcie nowych warsztatów z kuchni? i sal?/barem na Valdocco
Dane | 05-11-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Papua-Nowa Gwinea – Refleksja bpa Panfilo nad “duchowo?ci? podwórka”
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Chile – Aplikacja, aby “nie?? czu?o??, mi?o?? i zapewni? fachow? opiek? dzieciom, które cierpi? na ulicach”
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Pastorale Giovanile
2018
Jakie by?o zainteresowanie Synodem w mediach spo?eczno?ciowych?
Dane | 31-10-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Argentyna – “W twoich ramionach jeste?my Ruchem: walne zgromadzenie Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 30-10-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
2018
2018
Watykan – M?odzi ?wi?ci odnow? Ko?cio?a i ?wiata
Dane | 29-10-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Brazylia – Festiwal M?odzie?y Salezja?skiej
Dane | 25-10-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
W?ochy – Przyj?cie nieletnich cudzoziemców bez opieki w “Borgo Ragazzi Don Bosco”
Dane | 23-10-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2018
Meksyk – Pierwszy salezja?ski “kampus” katechetyczny
Dane | 22-10-2018 łowo kluczowe | Catechesi
2018
Wyspy Salomona – Wyj?? poza w?asne granice, aby dotkn?? ?ycia, które nas otacza
Dane | 18-10-2018 łowo kluczowe | PGS, Giovani a Rischio Sociale
2018
SG – “N?dza nie jest kwesti? wyboru, ale wynikiem egoizmu”: Mi?dzynardowy Dzie? Walki z Ubóstwem
Dane | 17-10-2018 łowo kluczowe | Educazione, Formazione Professionale
2018
Panama – XIII Inspektorialny Kongres Kszta?cenia Techniczno-Zawodowego
Dane | 16-10-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Hiszpania – Rodzina Salezja?ska zastanawia si? nad opiek? nad rodzinami, wychodz?c od duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 16-10-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile e Famiglia, Pastorale Giovanile, Famiglia
2018
Nikaragua – Warsztaty dla animatorów i Msza ?w. w perspektywie ?DM 2019
Dane | 16-10-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Laos – Marzenia m?odych Laota?czyków staj? si? rzeczywisto?ci? dzi?ki “Don Bosco”
Dane | 15-10-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
SG – Abp Oscar Arnulfo Romero, odda? ?ycie w obronie ubogich i uci?nionych
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Salwador – M?odzie?owa sztuka “w marynarce”
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Panama – ?DM 2019 czekaj? na m?odych z ca?ego ?wiata: zapisz si?!
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | Oratorio
2018
Panama – ?DM 2019 czekaj? na m?odych z ca?ego ?wiata: zapisz si?!
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano, Pastorale Giovanile
2018
SG – Publikacja Materia?ów Mi?dzynarodowego Kongresu “Duszpasterstwo M?odzie?y i Rodzina”
Dane | 10-10-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile e Famiglia, Pastorale Giovanile
2018
KOCHAM WAS, SALEZJANIE!
Dane | 10-10-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Angola – Rekolekcje dla m?odych z MGS
Dane | 10-10-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
2018
2018
“Niech Duch ?wi?ty daje zdolno?? do marze?”
Dane | 08-10-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Senegal – Wspania?omy?lna s?u?ba tam, gdzie dzieci szczerze si? u?miechaj?
Dane | 04-10-2018 łowo kluczowe | Volontariato, Rifugiati
2018
W?ochy – “Sie? ochrony”, by mogli marzy? nieletni z trudno?ciami
Dane | 04-10-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Rifugiati
2018
W?ochy – “Harambèe 2018”. Droga w sercu innych
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Republika Po?udniowej Afryki – Spotkanie MGS: refleksja nad wiar?
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Sudan Po?udniowy – Pracowa? dla pokoju, pracowa? dla edukacji
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | Educazione, Rifugiati
2018
Indie – Otwarto salezja?sk? szko?? techniczn? dla ubogiej m?odzie?y z dolin Khasi
Dane | 28-09-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Formazione Professionale
2018
W?ochy – “Domy Ksi?dza Bosko”: miejsca pe?nego rozwoju
Dane | 28-09-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Educazione
2018
Sierra Leone – Betty, “Bóg ci? kocha i troszczy si? o ciebie”: z ulic Freetown do salezja?skiego domu
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Ragazze
2018
Paragwaj – Pierwsze warsztaty formacyjne dla dzia?aczy duszpasterstwa m?odzie?owego
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
W?ochy – 300 m?odych z MGS na Colle Don Bosco
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Liban – „Confronto MGS Bliskiego Wschodu 2018”
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Polska – X Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego Inspektorii Pilskiej
Dane | 25-09-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
2018
Ekwador – Zamieni? matematyk? na pasj? do m?odzie?y, b?dzie studiowa? psychologi?: “Licen”
Dane | 20-09-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Volontariato
2018
Wietnam – Animacja powo?aniowa w?ród studentów
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Vocazioni
2018
Etiopia – Salezjanie i ich zaanga?owanie w zapewnienie edukacji dzieciom ulicy
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Educazione
2018
Argentyna – Nie tra?cie mi?o?ci Ksi?dza Bosko do m?odzie?y
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Laos – Po??czy? r?ce, aby s?u?y? m?odzie?y
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Meksyk – Odpowiedzialni i cz?onkowie MGS spotykaj? si? w Tlaquepaque
Dane | 18-09-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
2018
W?ochy – Papie? Franciszek spotyka si? z m?odzie??
Dane | 17-09-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
W?ochy – “Dobry materia?” w sztuce salezja?skiego towarzyszenia
Dane | 14-09-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, Vocazioni
2018
W?ochy – Tak?e Rodzina Salezja?ska z Palermo przygotowuje si? do wizyty papie?a Franciszka
Dane | 14-09-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
2018
Burundi – Lepsza przysz?o?? dla dziewcz?t z tego kraju
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Podmiotowo??, sieci i formy po??cze?
Dane | 11-09-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
W?ochy – Us?uga “XteStudio” ze strony “Don Bosco Cinecittà”
Dane | 07-09-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2018
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Mi?dzynarodowe Forum Salezja?skiego Ruchu M?odzie?owego
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Kenia – Z oratorium do Afryki, aby s?u?y? m?odzie?y
Dane | 04-09-2018 łowo kluczowe | Giovani, Oratorio
2018
Irlandia – Salezja?ska obecno?? na ?wiatowym Spotkaniu Rodzin
Dane | 27-08-2018 łowo kluczowe | Famiglia
2018
Ekwador – Mobilno?? m?odzie?y w Ameryce stanowi wyzwanie
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
2018
?YCIE PE?NE
Dane | 23-08-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Austria – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy: Confronto "Ocean wiary"
Dane | 22-08-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Chile – Wolontariusze w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 21-08-2018 łowo kluczowe | Volontariato
2018
Filipiny – “Wychowywa? do ?ycia”: otwarto “Don Bosco Educational Center”
Dane | 17-08-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
W?ochy – Gessica Mazza, sekretarka MGS W?och ?rodkowych: “Niech salezjanie s?uchaj? m?odych z otwartym sercem”
Dane | 15-08-2018 łowo kluczowe | Giovani, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
2018
Niemcy – Dorothea Hahn po stronie m?odych mieszka?ców Ghany od 22 lat
Dane | 14-08-2018 łowo kluczowe | Volontariato
2018
Ghana – Dziewcz?ta z kursu hotelarskiego
Dane | 14-08-2018 łowo kluczowe | Ragazze, Formazione Professionale
2018
Stany Zjednoczone – Kursy propedeutyczne w “Don Bosco Cristo Rey”
Dane | 14-08-2018 łowo kluczowe | Educazione
2018
Brazylia – Prze?o?ony Generalny spotyka si? z m?odymi animatorami salezja?skimi
Dane | 13-08-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Wenezuela – Wyzwanie dla Pedro
Dane | 11-08-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Filipiny – Spotkanie salezja?skich animatorów
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
W?ochy – Szko?a formacji dla animatorów rodzinnych
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Famiglia
2018
2018
Indie – Darmowy kurs w zakresie in?ynierii d?wi?ku dla uczniów
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Famiglia
2018
Polska – Wakacje ze ?wi?tymi
Dane | 08-08-2018 łowo kluczowe | Ragazzi
2018
Syria – “Niekoniecznie trzeba mówi? tym samym j?zykiem, aby si? zrozumie?”
Dane | 07-08-2018 łowo kluczowe | Volontariato, Oratorio
2018
2018
Salwador – Wspólna praca na rzecz m?odzie?y najbardziej potrzebuj?cej
Dane | 07-08-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Indie – Targi innowacji i kreatywno?ci w szkole in?ynierii im. Ksi?dza Bosko w Panjim
Dane | 07-08-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Co m?odzi my?l? o salezjanach?
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
W?ochy – Kardyna? Montini pozdrawia ministrantów
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Ministranti
2018
Polska – Wakacje pod ?aglami z “Yacht Club Saltrom”
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Argentyna – Marzy? o czym? lepszym
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2018
SG – II edycja Szko?y dla delegatów inspektorialnych ds. duszpasterstwa m?odzie?y
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Polska – Wakacyjny obóz pi?karski w Wojniczu
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Australia – Zaj?cia zimowe w ramach “Don Bosco Camp”
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Oratorio
2018
Indie – Salezjanie z “BREADS” na szczycie TIA
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Oratorio
2018
Chile – Prezydent Piñera odwiedza dom dla nieletnich “Nueva Luz” Fundacji “Don Bosco”
Dane | 02-08-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2018
Watykan – Zadanie dla ministrantów: “pod??a? drog? ku ?wi?to?ci”
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | Ministranti
2018
W?ochy – M?odzi uczestnicy “Campobosco 2018” w sercu “Becchi”
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Polska – Spotkanie Misjonarzy 2018
Dane | 31-07-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile
2018
Hiszpania – “Campobosco 2018”: “Zrobimy po po?owie”. Pielgrzymka do miejsc salezja?skich
Dane | 27-07-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
2018
Egipt – Projekt “Aurora” Misji Salezja?skich
Dane | 27-07-2018 łowo kluczowe | Rifugiati, Formazione Professionale
2018
Papua-Nowa Gwinea – Dzie? Wizytatorii PGS
Dane | 23-07-2018 łowo kluczowe | PGS
2018
2018
Kolumbia – “Projekt dla ?ycia”: edukacja, kszta?cenie i wspó?praca z firmami, by pomóc m?odzie?y potrzebuj?cej
Dane | 20-07-2018 łowo kluczowe | Bambini di Strada, Educazione, Formazione Professionale
2018
SG – Kurs dla kieruj?cych salezja?skimi instytucjami szkolnictwa wy?szego
Dane | 18-07-2018 łowo kluczowe | IUS, Educazione
2018
Bia?oru? – Salezja?ska m?odzie?owa pielgrzymka ewangelizacyjna 2018
Dane | 18-07-2018 łowo kluczowe | Giovani, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
2018
Sudan Po?udniowy – Wakacje alternatywne... misyjne!
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | Volontariato, Formazione Professionale
2018
2018
Czad – ?luby wieczyste trzeciego salezjanina z Czadu
Dane | 12-07-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2018
Sierra Leone – Maria, która prze?y?a i by?a ranna w po?arze, zacz??a si? na nowo u?miecha?
Dane | 10-07-2018 łowo kluczowe | Ragazze, Giovani a Rischio Sociale
2018
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – Abid?an: “tak” dla czystego miasta i ochrony dzieci
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2018
Ekwador – Óscar, dziecko, które mog?o odzyska? utracone dzieci?stwo
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2018
W?ochy – Wychowywa? do globalnego obywatelstwa poprzez... dzienniczek
Dane | 06-07-2018 łowo kluczowe | Educazione
2018
W?ochy – Carlo Acutis, wzór ?wi?to?ci m?odzie?owej
Dane | 06-07-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Indie – Wezwani, by s?u?y? jako misjonarze na winnicy Pa?skiej
Dane | 05-07-2018 łowo kluczowe | Catechesi
2018
Indie – Szko?a dla dzieci tubylców i z marginesu, by przerwa? kr?g ubóstwa
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2018
Chile – “Potrzebujemy wi?cej o?rodków dla dzieci ulicy, nie dostrzega si? ich sytuacji”
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2018
W?ochy – Spotkanie odpowiedzialnych za salezja?skie koled?e
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | IUS, Pastorale Universitaria
2018
Haiti – Umie?ci? uczniów w centrum nauczania
Dane | 29-06-2018 łowo kluczowe | Educazione
2018
2018
2018
Kolumbia – Kurs komunikacji spo?ecznej w nowicjacie “Naj?w. Serca PJ”
Dane | 28-06-2018 łowo kluczowe | Rifugiati, Formazione Professionale
2018
SG – Spotkanie Mi?dzynarodowej Komisji Duszpasterstwa M?odzie?y i Rodziny
Dane | 28-06-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile e Famiglia, Pastorale Giovanile
2018
Panama – Ks Romulo Gallegos z Sanktuarium ?w. Jana Bosko: “Oczekujemy was na Valdocco Ameryki”
Dane | 27-06-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Kanada – Doroczne dni skupienia animatorów akcji letnich
Dane | 27-06-2018 łowo kluczowe | Pastorale
2018
2018
Etiopia – Pierwszych 10 lat "Bosco Children "
Dane | 26-06-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2018
Brazylia – M?odzi studenci zbieraj? ?ywno?? dla tubylców Bororo i Xavante
Dane | 26-06-2018 łowo kluczowe | IUS, Giovani, Volontariato
2018
Brazylia – M?odzi studenci zbieraj? ?ywno?? dla tubylców Bororo i Xavante
Dane | 26-06-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
2018
Mongolia – Lato m?odzie?y “Don Bosco Shuwuu”
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Oratorio
2018
W?ochy – Letnie ?wi?to M?odych 2018
Dane | 25-06-2018 łowo kluczowe | Oratorio
2018
Indie – Wychowywa? do ró?norodno?ci, wychodz?c od Konstytucji
Dane | 22-06-2018 łowo kluczowe | Educazione
2018
Brazylia – 40 lat w s?u?bie ludom uciskanym przez mo?nych
Dane | 21-06-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale
2018
Papua-Nowa Gwinea – Do?wiadczenie misyjne jako rozeznanie
Dane | 21-06-2018 łowo kluczowe | PGS
2018
Indie – Salezjanie z Bangalore solidarni z ludno?ci? Jemenu
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
Indie – Salezjanie z Bangalore solidarni z ludno?ci? Jemenu
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Rifugiati
2018
Etiopia – Nowe perspektywy na przysz?o?? dla uchod?ców dzi?ki salezjanom i VIS
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Rifugiati, Formazione Professionale
2018
Portugalia – “M?odzi s? gotowi uczestniczy? w ?yciu Ko?cio?a”
Dane | 20-06-2018 łowo kluczowe | Vocazioni, Giovani, Pastorale Giovanile
2018
2018
Indie – Seminarium-warsztaty nt. mi?o?ci, rodziny i duszpasterstwa
Dane | 19-06-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile e Famiglia
2018
Etiopia – Sport na rzecz rozwoju: turniej, nowe boiska sportowe i sta?e szkolenie
Dane | 18-06-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Syria – Wiosenne i letnie akcje salezja?skich oratoriów
Dane | 18-06-2018 łowo kluczowe | Oratorio
2018
Tanzania – Historia Grace i droga dziewcz?t w kierunku lepszej przysz?o?ci
Dane | 14-06-2018 łowo kluczowe | Ragazze, Educazione, Formazione Professionale
2018
2018
Panama – Drugie spotkanie przygotowawcze w perspektywie ?wiatowych Dni M?odzie?y 2019
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | Pastorale Giovanile, MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Papua-Nowa Gwinea – Obóz Maryjny 2018
Dane | 13-06-2018 łowo kluczowe | PGS
2018
SG – ?wiatowy Dzie? Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci: podnosimy g?os w imieniu milionów dzieci, które s? ofiarami tej plagi
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2018
SG – M?odzie?, tera?niejszo?? i przysz?o?? Ewangelii w Europie
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Giovani, Pastorale Giovanile
2018
Hiszpania – “Dzieci-niewolnicy. Tylne drzwi”: dokument po?wi?cony dzieciom Afryki
Dane | 07-06-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2018
Nikaragua – Starcia s? kontynuowane: ginie ch?opiec z salezja?skiego oratorium
Dane | 06-06-2018 łowo kluczowe | Ragazzi, Giovani, Oratorio
2018
2018
Hiszpania – ?wi?cenia diakonatu i kap?a?skie
Dane | 05-06-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
2018
2018
2018
SG – Afryka: kontynent m?odo?ci i nadziei
Dane | 29-05-2018 łowo kluczowe | Giovani
2018
2018
Boliwia – Projekt wzmocnienia kompetencji PDO i o?rodkach kszta?cenia zawodowego
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Indie – O?rodek zawodowy “Don Bosco” gospodarzem “Mahakaushalya 2018”
Dane | 25-05-2018 łowo kluczowe | Formazione Professionale
2018
Brazylia – Spotkanie Krajowej Rady MGS
Dane | 22-05-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Francja – Kwestia wychowawcza: “w rodznie nie da si? porozmawia?!”
Dane | 17-05-2018 łowo kluczowe | Famiglia, Educazione
2018
SG – Prze?o?ony Generalny na ziemi Ksi?dza Bosko
Dane | 16-05-2018 łowo kluczowe | MGS Movimento Giovanile Salesiano
2018
Suazi – Wymiana m?odzie?y ulicy
Dane | 14-05-2018 łowo kluczowe | Giovani a Rischio Sociale, Bambini di Strada
2018
Filipiny – Zanurzy? si? w nowej kulturze
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | PGS
2018