Dykasterie

Duszpasterstwo Młodzieżowe a Rodzina 2021

 

Droga Kościoła, Zgromadzenia i Sektora Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieży, zmierzająca do pogłębienia synergii między duszpasterstwem młodzieży a rodziną, została zapoczątkowana w trzechleciu 2015-2018 w kontekście synodów zwołanych przez Kościół („Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście ewangelizacji”, 2014; „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”, 2015; „Młodzież, wiara i rozeznania powołania”, 2018). Te trzy synody, dwa poświęcone rodzinie, a jeden młodzieży, były bardzo użyteczne dla kwestii duszpasterstwa młodzieżowego i rodziny. W tę refleksję włączyły się: 27. Kapituła Generalna Zgromadzenia Salezjańskiego (2014) i Międzynarodowe Sympozjum „Duszpasterstwo Młodzieżowe i Rodzina” (Madryt, 2017), zwołane przez Sektor Duszpasterstwa Młodzieży, kładąc nacisk na to, że rodzina, jako komórka społeczna i kościelna, odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie i wychowaniu przyszłych pokoleń.

Przeczytaj wszystko Scarica il pdf