Dykasterie

Parafia i sanktuarium powierzone salezjanom

Scarica il pdf

Aby móc ewangelizować, parafia, właśnie jako Kościół znajdujący się wśród domów swoich synów i córek, musiała nieustannie dostosowywać się do czasów, zmieniając sposoby swojej obecności. Dziś do tego samego wezwana jest parafia powierzona salezjanom. Może istnieć tylko jako Kościół «wychodzący» na terytorium, na którym się znajduje, zdolny nie tylko do jednoczenia ludzi, ale także do rozpalenia wiary i tworzenia więzi w życiu codziennym. Dla naszego Zgromadzenia zaistniała potrzeba wskazania niektórych uprzywilejowanych obszarów odnowy duszpasterskiej parafii powierzonych salezjanom. Po pierwszym odniesieniu się do „parafii i sanktuariów salezjańskich powierzonych salezjanom” w „Podstawie programowej dla Duszpasterstwa młodzieżowego”, zredagowanej w 2014 roku, pomyślano o dopracowniu tego tekstu, zaczynając od bliższego poznania realiów parafialnych. W tym celu Salezjański Sektor Duszpasterstwa Młodzieży poprosił Inspektorie o przeprowadzenie krytycznej analizy sytuacji parafii w odniesieniu do takich kwestii, jak: aktualna sytuacja społeczno-religijna, aktualna specyfika ewangelizacji na poziomie lokalnym, cechy szczególne i role zaangażowanych osób (księża, proboszczowie, wierni, młodzież, rodzice itp.). W międzyczasie zostały przekazane, a potem z wielką uwagą i zaangażowaniem przeanalizowane wytyczne Przełożonego Generalnego i Rady oraz różne uwagi nadesłane przez delegatów inspektorialnych ds. duszpasterstwa młodzieży i niektóre komisje krajowe. Ten proces pozwolił przeprowadzić uaktualnioną refleksję na temat
parafii powierzonej salezjanom. Nie mówimy, że jest to dokument wyczerpujący i kompletny w odniesieniu do tak szerokiego kontekstu, ale jego celem jest dostarczenie dalszych bodźców i wywołanie możliwych pozytywnych skutków duszpasterskich. A ponieważ każda rzeczywistość ma swoje kluczowe punkty i wyzwania, dokonano pewnego wyboru, stawiając na uprzywilejowanym miejscu te istotne elementy, które charakteryzują i gwarantują jej oryginalność oraz jej specyfikę wychowawczą i duszpasterską - jako miejsca przyjęcia i posługi
apostolskiej w kontekście wyzwań związanych z obecną epoką wielkich
zmian.