Dykasterie

Pomoc do przeżycia Wielkiego Postu na sposób “ekologiczno-teologiczny” w duchu “Laudato si’”

Sektor Ekologii Integralnej Duszpasterstwa Młodzieży (DM) oddaje do dyspozycji wszystkich Delegatów DM, animatorów i wszystkich zainteresowanych osób pomoc do przeżycia Wielkiego Postu w duchu Laudato Si’. Mowa tu o propozycji przeżycia Wielkiego Postu, która wychodzi od Ewangelii najbliższych pięciu niedziel, co łączy się również z konkretnym zaangażowaniem odnośnie do podjętych kwestii. Temu przedsięwzięciu towarzyszy hasło: “Weź planetę za rękę, weź bliźniego za rękę”.

Jedna ręka, pięć palców: pięć tygodni i pięć zobowiązań w tygodniu, które zaczynają się od Ewangelii, towarzyszy im krótki komentarz, a urzeczywistniają się w konkretnych działaniach na rzecz planety i bliźnich.

Na tej “ekologiczno-teologicznej” drodze będzie towarzyszyć 40 zdań z Ewangelii, jedno na każdy dzień Wielkiego Postu.

ITAScarica il pdf

ENG Scarica il pdf

ESP Scarica il pdf