Dykasterie

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2023
Gwatemala – ?wiecenia kap?a?skie salezjanina diakona Marcosa Tomása Velásqueza
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
Polska – 13 nowych salezjanów kap?anów
Dane | 01-06-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
RPA – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Xolile Galaty
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
Kamerun – Zako?czy? si? II Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 30-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2023
Indie – Salezja?ska inspektoria Chennai cieszy si? z daru kolejnych profesji zakonnych
Dane | 29-05-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2023
Indie – ?wi?to Maryi Wspomo?ycielki pod znakiem pierwszych i wieczystych ?lubów
Dane | 26-05-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni, Professioni Perpetue
2023
2023
Polska – ?wi?cenia diakonatu czterech m?odych salezjanów
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2023
Kamerun – II Kongres Salezjanów Koadiutorów Regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 23-05-2023 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2023
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Félixa Quirogi
Dane | 11-05-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2023
W?ochy – Rekolekcje w milczeniu w ramach Szko?y Towarzyszenia
Dane | 02-05-2023 łowo kluczowe | Accompagnamento
2023
W?ochy – Na Valdocco trwa Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego
Dane | 24-04-2023 łowo kluczowe | Accompagnamento
2023
D.R. Konga – Druga sesja formacyjna dla salezja?skich asystentów
Dane | 18-04-2023 łowo kluczowe | Formazione
2023
Belgia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Cirilo De Deusa
Dane | 12-04-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
2023
Zambia – Kuratoria postnowicjatu w Lusace-Makeni i nowicjatu w Kabwe
Dane | 22-03-2023 łowo kluczowe | Curatorium
2023
Indie – ?wi?cenia diakonatu 14 salezja?skich kleryków
Dane | 21-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2023
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Freddy’ego José Suáreza
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
Indie – 29 diakonów wy?wi?conych w “Kristu Jyoti College” w Bangalore
Dane | 20-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2023
Hongkong – ?wi?cenia diakonatu kl. Marii Anthony’ego Leunga Po-Taka
Dane | 07-03-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2023
Indie – Ks. Ivo Coelho z wizyt? w prenowicjacie inspektorii Panjim
Dane | 27-02-2023 łowo kluczowe | Formazione
2023
W?ochy – Krajowe spotkanie salezja?skich asystentów
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Formazione iniziale
2023
Indie – Salezjanin diakon Nanku Nicholas Besra zosta? wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 22-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
Indie – Nowi salezjanie kap?ani s? powodem do rado?ci dla inspektorii Shillong
Dane | 21-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
Paragwaj – ?luby wieczyste kl. Paula Raja Chinnappana
Dane | 17-02-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2023
Indie – Salezja?ska ?wiatowa Rada Konsultacyjna ds. Formacji
Dane | 15-02-2023 łowo kluczowe | Formazione
2023
Indie – Salezjanin diakon Prabir Minj wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 13-02-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
Argentyna – Braian Fernández i Leonardo Díaz sk?adaj? pierwsze ?luby zakonne
Dane | 11-02-2023 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2023
Argentyna – Pierwsze ?luby trzech salezja?skich nowicjuszy
Dane | 10-02-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni
2023
2023
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Fausto Siavichayego
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
Brazylia – Pierwsze ?luby dwunastu salezja?skich nowicjuszy z trzech inspektorii
Dane | 31-01-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni
2023
Australia – Pi?ciu nowych kap?anów w roku stulecia salezjanów w Australii
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2023
Korea Po?udniowa – Pierwsze i wieczyste ?luby nowicjuszy i m?odych salezjanów
Dane | 30-01-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni, Professioni Perpetue
2023
Kolumbia – Pierwsze ?luby dziesi?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 18-01-2023 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
Brazylia – Dwaj nowi salezjanie kap?ani z inspektorii Recife w s?u?bie m?odzie?y
Dane | 21-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Evera Quisaboniego
Dane | 14-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Timor Wschodni – Pierwsze ?luby 22 m?odych salezjanów
Dane | 13-12-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
Japonia – Wieczyste i pierwsze ?luby zakonne sióstr Mi?o?ci Jezusa
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni, Professioni Perpetue
2022
Wielka Brytania – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Stevena Lloyda
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
Sri Lanka – Trzej nowi salezjanie kap?ani dla wizytatorii Sri Lanki
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Mjanma – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 12-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Ekwador - ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Harry’ego Icazy
Dane | 07-12-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
2022
Hongkong – Ca?a inspektoria CIN czci ?w. Artemidesa Zattiego
Dane | 29-11-2022 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2022
Kenia – “Salezja?skie Towarzyszenie Duszpasterskie”
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Accompagnamento
2022
Dominikana – Salezjanin misjonarz Jaques Massa Lefunavuku przyj?? ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 28-11-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Jesusa Rochy
Dane | 23-11-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
2022
Chile – Spotkanie ekipy formacyjnej Ameryki Cono Sud po pi?ciu latach
Dane | 15-11-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
W?ochy – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów pochodz?cych z ró?nych cz??ci ?wiata
Dane | 04-11-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Kolumbia – ?wiecenia kap?a?skie salezjanina diakona Wilfredo Higuery Reya
Dane | 02-11-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Argentyna - ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Marco Antonio Pity Celisa
Dane | 25-10-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
SG – ?w. Franciszek Salezy misjonarz
Dane | 24-10-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
W?ochy – Pielgrzymka salezjanów koadiutorów do miejsc salezja?skich
Dane | 10-10-2022 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2022
Watykan - Papie? Franciszek pozdrawia salezjanów koadiutorów
Dane | 09-10-2022 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2022
2022
W?ochy – ?ladami ksi?dza Bosko i pana Zattiego: pielgrzymka salezjanów koadiutorów
Dane | 08-10-2022 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2022
9 pa?dziernika 2022: Papie? Franciszek og?osi ?wi?tym salezjanina Artemide Zattiego
Dane | 06-10-2022 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2022
W?ochy – Seminarium powo?aniowe, przygotowuj?ce do towarzyszenia m?odzie?y
Dane | 29-09-2022 łowo kluczowe | Accompagnamento
2022
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego: “Wielki dar Pana”
Dane | 21-09-2022 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2022
W?ochy – ?luby wieczyste sze?ciu m?odych salezjanów
Dane | 15-09-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Wielka Brytania – ?luby wieczyste salezjanina Sixtusa Uzomy
Dane | 14-09-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
2022
Etiopia – Pierwsze ?luby dziewi?ciu nowicjuszy
Dane | 09-09-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
W?ochy – Siedmiu nowicjuszy sk?ada pierwsze ?luby w obecno?ci ks. Ivo Coelho
Dane | 09-09-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
S?owenia – ?luby wieczyste Gregora Markelca
Dane | 06-09-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Francja – 300 m?odych bierze udzia? w ?lubach wieczystych dwóch salezjanów
Dane | 05-09-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
W?ochy – ?luby wieczyste Samuela Kafumbu
Dane | 01-09-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Gregory’ego Ruiza
Dane | 29-08-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
W?ochy – Przygotowanie do ?lubów wieczystych
Dane | 23-08-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
2022
Tajlandia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Paula Warayuta Charoenphooma
Dane | 18-08-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze ?luby w dniu 207. urodzin Ksi?dza Bosko
Dane | 17-08-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
Brazylia – Kuratorium Nowicjatu w Jaboatão
Dane | 12-08-2022 łowo kluczowe | Curatorium
2022
Papua-Nowa Gwinea – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Petera Nguyena Hoaia Vana
Dane | 11-08-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Wielka Brytania – Odnowienie ?lubów Paulina Meby SDB
Dane | 09-08-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Brazylia – Kolejny salezjanin kap?an dla inspektorii BCG: ks. Danilo Guedes
Dane | 09-08-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Zambia – 22 nowych salezjanów dla placówek salezja?skich ZMB i AFC
Dane | 09-08-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
SG – ?w. Franciszek Salezy a towarzyszenie duchowe
Dane | 09-08-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Juana Luisa Arveláeza
Dane | 08-08-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Brazylia – Kuratorium Postnowicjatu w Campo Grande
Dane | 08-08-2022 łowo kluczowe | Curatorium
2022
Burundi – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Thierry`ego Bashemezimany
Dane | 05-08-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Indonezja – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy z wizytatorii INA
Dane | 04-08-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Zambia – ?luby wieczyste kl. Adriana Matebesiego
Dane | 03-08-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Filipiny – ?wi?cenia diakonatu trzech salezja?skich kleryków
Dane | 03-08-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
Papua-Nowa Gwinea – Obchody Dnia Inspektorii i ?luby wieczyste
Dane | 18-07-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Wenezuela – ?wi?cenia diakonatu kl. Freddy’ego Suáreza i kl. Jhoana Jaimesa
Dane | 18-07-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
Rwanda – Dwaj nowi salezjanie kap?ani dla wizytatorii Afryki Wielkich Jezior
Dane | 15-07-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanów diakonów Luki Casariego i Gianluki Villego
Dane | 15-07-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Azja Wschodnia-Oceania – Sesja online Szko?y Formacji
Dane | 12-07-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
D.R. Konga – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora i siedmiu salezja?skich kleryków
Dane | 11-07-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Zambia – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 11-07-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Portugalia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów z Timoru Wschodniego
Dane | 07-07-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Meksyk – ?luby wieczyste salezja?skiego kleryka Julio Césara Yáñeza Puente
Dane | 05-07-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu pi?ciu salezjanów
Dane | 04-07-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2022
Kamerun – ?wi?cenia diakonatu jedenastu salezja?skich kleryków
Dane | 30-06-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu o?miu kleryków z ró?nych inspektorii i wizytatorii
Dane | 28-06-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
SG – Filmik “San Francesco di Sales e le sue Filotee”
Dane | 21-06-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Faustina Bahatiego Mutambali
Dane | 21-06-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Hiszpania – ?wi?cenia diakonatu i kap?a?skie w Sanktuarium Maryi Wspomo?ycielki w Madrycie
Dane | 14-06-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Diaconali
2022
Jerozolima – Dziewi?ciu nowych salezjanów diakonów
Dane | 13-06-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
Argentyna – Spotkanie ekipy salezja?skiego towarzyszenia m?odzie?y w Cordobie
Dane | 10-06-2022 łowo kluczowe | Accompagnamento
2022
Meksyk – ?luby wieczyste salezjanina Josepha Stephena Ajaya Kumara
Dane | 02-06-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
USA – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 31-05-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2022
2022
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 28-05-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Mjanma – Pierwsze ?luby sze?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 24-05-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
Chorwacja – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 23-05-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Polska – ?wi?cenia diakonatu trzynastu salezjanów
Dane | 16-05-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
2022
W?ochy – Zako?czenie Szko?y Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego na Colle Don Bosco
Dane | 10-05-2022 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento
2022
Kamerun – “Mie? wiedz?, aby lepiej s?u?y?”: rusza Wy?szy Instytut Nauk Religijnych (ISSR)
Dane | 04-05-2022 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Formazione
2022
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Rocco Tasci
Dane | 03-05-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
W?ochy – Od osobistego do?wiadczenia Boga do towarzyszenia innym w tym do?wiadczeniu
Dane | 26-04-2022 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2022
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Eduardo Sanabrii Florentína
Dane | 15-04-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
W?ochy – Na Valdocco rozpocz??a si? Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego
Dane | 05-04-2022 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2022
Oman – Pierwszy wy?wi?cony kap?an jest salezjaninem
Dane | 04-04-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Fid?i – ?luby wieczyste salezjanina Petera Anha Vu Nguyena
Dane | 28-03-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Polska – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 25-03-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Indie – ?wi?cenia diakonatu 11 salezja?skich kleryków
Dane | 24-03-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
SG – Cicha praca, która post?puje du?ymi krokami: rewizja Ratio
Dane | 21-03-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
Kamerun – Prze?o?ony Generalny odbiera ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 17-03-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
2022
Tanzania – Wizytacja nadzwyczajna w nowicjacie w Morogoro
Dane | 16-02-2022 łowo kluczowe | Noviziati
2022
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Ildefonso Talavery Melgarejo
Dane | 10-02-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
Kenia – “Don Bosco Utume” w centrum salezja?skiej formacji w Afryce
Dane | 09-02-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
Argentyna – Pierwsze ?luby zakonne czterech nowicjuszy
Dane | 08-02-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
Jerozolima – Spotkanie w ramach Kuratorium
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Curatorium
2022
Indie – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Brazylia – ?luby wieczyste Leandro Francisco da Silvy, salezjanina
Dane | 07-02-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Mozambik – Pierwsze ?luby pi?ciu nowicjuszy salezja?skich
Dane | 04-02-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
Argentyna – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy z inspektorii ARS
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
Salezja?ska formacja w Pakistanie
Dane | 02-02-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
Wenezuela – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 01-02-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2022
Brazylia – Wieczyste ?luby zakonne trzech salezjanów
Dane | 28-01-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
USA – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Petera Duoca Le
Dane | 28-01-2022 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2022
SG – Dar poznania ?w. Franciszka Salezego z bliska w dniu jego ?wi?ta
Dane | 24-01-2022 łowo kluczowe | Formazione
2022
Kolumbia – Pierwsze ?luby sze?ciu salezja?skich nowicjuszy
Dane | 20-01-2022 łowo kluczowe | Prime Professioni
2022
Argentyna – Kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 10-01-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Argentyna – Kurs przygotowania do ?lubów wieczystych
Dane | 10-01-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2022
Brazylia – ?luby wieczyste Antonio Josiasa, salezjanina
Dane | 04-01-2022 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Joaquima Augusto de Carvalho
Dane | 29-12-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Brazylia – ?luby wieczyste kl. Felipe Olsena Fernandesa
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Peru – Dwaj nowi pasterze dla Ko?cio?a i salezja?skie dzie?a w Peru
Dane | 21-12-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Meksyk – Spotkanie m?odych salezjanów z domów formacyjnych
Dane | 20-12-2021 łowo kluczowe | Prenovizi
2021
Chile – ?wi?cenia diakonatu kl. Fausto Siavichay’ego
Dane | 20-12-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Ekwador – Poszerzona ekipa CSFPA analizuje rok 2021 i planuje 2022
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Portugalia – ?wi?cenia diakonatu dwóch kleryków salezja?skich
Dane | 15-12-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie czterech salezjanów diakonów
Dane | 14-12-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
SG – S?uchaj?c Zgromadzenia: do?wiadczenie synodalno?ci
Dane | 06-12-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie czwórki salezjanów diakonów
Dane | 01-12-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
SG – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Europa ?rodkowo-Pó?nocna
Dane | 30-11-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
D.R. Konga – Spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 30-11-2021 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2021
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie Emiliano Velasco, diakona salezjanina
Dane | 24-11-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Hongkong – Dzie? Salezjanina Koadiutora 2021
Dane | 23-11-2021 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2021
Azja Wschodnia-Oceania – Formacja formatorów
Dane | 19-11-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Fid?i – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Atonio Lealei
Dane | 18-11-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
SG – Rewizja “Ratio”: ws?uchuj?c si? w odpowiedzi Zgromadzenia
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezja?skich kleryków
Dane | 17-11-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Marco Pity Celisa
Dane | 16-11-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Paragwaj – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Samuela Gonzáleza
Dane | 03-11-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
W?ochy – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 29-10-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Kenia – “DOM dla dzieci ulicy i prenowicjuszy”
Dane | 25-10-2021 łowo kluczowe | Prenovizi, Prenoviziato
2021
Brazylia – Kuratorium Teologatu w Lapa
Dane | 18-10-2021 łowo kluczowe | Curatorium
2021
W?ochy – Przygotowuj?c “Forum Salesianum”
Dane | 06-10-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
2021
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 30-09-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Gwatemala – Ks. Ivo Coelho odwiedza salezja?skie domy formacyjne
Dane | 27-09-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Ekwador – Zaanga?owanie: formacja w zakresie salezja?sko?ci
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
W?ochy – Zako?czenie Szko?y Salezja?skiego Towarzyszenia Duchowego
Dane | 17-09-2021 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2021
W?ochy – ?luby wieczyste Claudio Signoretty
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Polska – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 16-09-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjuszy José Luisa Garcíi i Daniela Garcíi
Dane | 15-09-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni
2021
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjusza Daniela Sáncheza Sabuco
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni
2021
W?ochy – Pierwsze ?luby nowicjuszy z Colle Don Bosco
Dane | 14-09-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni
2021
Tajlandia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Thomasa Nattawuta Kitsawada
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Boliwia – W?adze rz?dowe honoruj? 125 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 13-09-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Austria – ?luby wieczyste Michala Klu?ki i Johna Ezeruo, salezjanów
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
W?ochy – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 09-09-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni
2021
SG – “70x7”: przekraczaj?c granice i ?ywi?c pi?kne marzenia
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
SG – Spotkanie formatorów z regionów Interameryka i Ameryka Cono Sud
Dane | 08-09-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia: tydzie? rekolekcji
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Accompagnamento
2021
Gwatemala – I Kontynentalne spotkanie wirtualne salezjanów koadiutorów Ameryki
Dane | 06-09-2021 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Formazione
2021
S?owenia – ?luby wieczyste salezjanina Vilmosa Svarca
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
W?ochy – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 31-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
USA – ?luby dwóch salezjanów
Dane | 30-08-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni, Professioni Perpetue
2021
Angola – Accoglienza ufficiale dei Salesiani di Don Bosco nell’Arcidiocesi di Huambo
Dane | 27-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Kambod?a – ?luby wieczyste salezjanina Le Quoca Bao Paula
Dane | 26-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Haiti – ?luby zakonne i pomoc dla rodzin
Dane | 23-08-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni, Professioni Perpetue
2021
SG – “Focus group” w procesie rewizji “Ratio”
Dane | 20-08-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
W?ochy – Szko?a Salezja?skiego Towarzyszenia na Valdocco
Dane | 18-08-2021 łowo kluczowe | Accompagnamento
2021
2021
Indonezja – Pierwsze ?luby dwóch m?odych nowicjuszy salezja?skich
Dane | 11-08-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni
2021
Demokratyczna Republika Konga – ?luby wieczyste koadiutora i ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów w Uvirze
Dane | 10-08-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Professioni Perpetue
2021
Brazylia – Radca regionu Ameryki Cono Sud prowadzi “Kuratorium” w postnowicjacie
Dane | 09-08-2021 łowo kluczowe | Curatorium, Postnoviziati
2021
Togo – ?luby wieczyste Souglemana Paulina Kolaniego
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Indie – Dwaj nowi kap?ani dla dwóch salezja?skich inspektorii Tamil Nadu
Dane | 06-08-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Kenia – ?luby wieczyste 10 salezjanów
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Brazylia – Kuratorium w nowicjacie w Barbacenie
Dane | 04-08-2021 łowo kluczowe | Curatorium, Curatorium
2021
Stany Zjednoczone – Diakon Craig Spence, salezjanin, przyjmuje ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 03-08-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Zambia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 02-08-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Angola – O?miu nowych kap?anów i jeden diakon
Dane | 26-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2021
W?gry – ?luby wieczyste salezjanina Pétera Tótha
Dane | 22-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Benin – ?luby wieczyste dwójki salezjanów
Dane | 21-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Serge Ahadiego
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Angola – ?luby wieczyste i obchody 40 lat obecno?ci salezjanów
Dane | 20-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Meksyk – Dwaj salezjanie diakoni wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Albania – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Dritana Bushiego
Dane | 08-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Jeana Claude Asifiwe
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
W?ochy – Spotkanie formatorów W?och-Bliskiego Wschodu
Dane | 05-07-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Portugalia – ?wi?to Inspektorii i ?luby wieczyste
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Meksyk – ?wi?cnia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 02-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2021
Meksyk – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Chorwacja – Dwaj nowi salezjanie kap?ani wy?wi?ceni w Zagrzebiu
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Sacerdotali
2021
Hiszpania – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 01-07-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia trzech salezjanów
Dane | 30-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2021
Republika Zielonego Przyl?dka – ?luby wieczyste Eustáquio Soares
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Izrael – ?wi?cenia diakonatu 14 salezja?skich kleryków
Dane | 28-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Cyrila Vincenta Saldany Noela
Dane | 25-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Micha?a Jeszke
Dane | 24-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Brazylia – Krajowe spotkanie online formatorów salezja?skich
Dane | 23-06-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Hiszpania – ?luby wieczyste trójki salezjanów
Dane | 22-06-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
W?ochy – Kardyna? Amato udzieli? ?wi?ce? diakonatu dziewi?ciu salezja?skim klerykom
Dane | 21-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Filipiny – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Savino Pecoraro
Dane | 14-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
S?owenia – Pierwsze stacjonarne spotkanie formacyjne salezjanów
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione iniziale, Accompagnamento, Accompagnamento, Formazione
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Magno Fonzara Albuquerque
Dane | 11-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Sacerdotali
2021
Indonezja – Innowacyjny program recyklingu odpadów
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Postnoviziati
2021
Hiszpania – Kardyna? Osoro udzieli? ?wi?ce? diakonatu trzem klerykom i kap?a?skich jednemu diakonowi
Dane | 08-06-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2021
Kamerun – ?luby wieczyste szóstki salezjanów
Dane | 07-06-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia diakonatu kl. Petera Duoca Le
Dane | 31-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
W?ochy – 40 lat po zamachu “BR”, pan Magagna wspomina
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2021
Nigeria – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 28-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Chorwacja – Radca ds. formacji z wizyt? w inspektorii CRO
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Polska – 5 nowych salezjanów kap?anów
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu salezjanina Adaila Brito
Dane | 27-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu salezjanina Douglasa Péreza
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
Indie – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów z inspektorii Hyderabadu
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Izrael – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
120 nowych nowicjuszy w Regionie Azja Po?udniowa
Dane | 26-05-2021 łowo kluczowe | Noviziati
2021
Wielka Brytania – ?luby wieczyste salezjanina Martina Paula Pushparaja
Dane | 14-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
SG – 9. filmik-ziarno dotycz?cy towarzyszenia: wspólna odpowiedzialno?? jednostki i wspólnoty
Dane | 12-05-2021 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Accompagnamento, Formazione
2021
2021
W?ochy – Ca?kowicie odnowiona strona Stowarzyszenia ADMA
Dane | 10-05-2021 łowo kluczowe | Accompagnamento
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Polska – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
W?ochy – ?luby wieczyste o?miu salezjanów
Dane | 07-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Indie – Pi?ciu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 05-05-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Tajlandia – Pierwsze ?luby czterech nowicjuszy
Dane | 04-05-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni
2021
Filipiny – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 03-05-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
W?ochy – Region ?ródziemnomorski spotyka si? we Florencji
Dane | 28-04-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
W?ochy – Kurs dla formatorów 2021 na UPS
Dane | 27-04-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
SG – Wraz ze ?wieckimi w pos?annictwie i w formacji
Dane | 26-04-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2021
Meksyk – Kuratorium Salezja?skiego Teologatu w Tlaquepaque
Dane | 22-04-2021 łowo kluczowe | Curatorium
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Andrei Domenico Palmy, salezjanina diakona
Dane | 20-04-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Indie – Siedmiu nowych salezjanów kap?anów
Dane | 12-04-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
2021
SG – Ósme wideo-ziarno: misja wspólnoty i towarzyszenie
Dane | 09-04-2021 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Accompagnamento, Accompagnamento, Formazione, Formazione
2021
2021
Indie – ?wi?cenia 19 salezjanów diakonów
Dane | 19-03-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2021
SG – VII wideo-ziarno. “Wzbudzenie zaufania”: w centrum systemu prewencyjnego
Dane | 05-03-2021 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Formazione
2021
Peru – Wielkopostny dzie? skupienia Rodziny Salezja?skiej
Dane | 26-02-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
2021
Indie – Radca generalny ds. formacji spotyka si? z m?odymi salezjanami z inspektorii Mumbaju
Dane | 24-02-2021 łowo kluczowe | Formazione, Salesiani Sacerdoti, Salesiani Coadiutori
2021
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie o?miu salezjanów diakonów
Dane | 15-02-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Ekwador – “Oczyma Ksi?dza Bosko”: zdalny kurs formacyjny CSFPA
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 09-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Australia – ?wi?to Ksi?dza Bosko i ?luby wieczyste trójki salezjanów
Dane | 08-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Chile – ?luby wieczyste Daniela Cerdy i Marcelo Rojasa, salezjanów
Dane | 04-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Paragwaj – ?luby wieczyste salezjanina koadiutora Richarda Duarte
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Korea Po?udniowa – ?luby wieczyste salezjanina Francisa Choia Hyeon-jonga
Dane | 29-01-2021 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2021
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Beatusa Volkmara Toli
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Gwatemala – ?wi?cenia kap?a?skie Waltera Armando Solísa, salezjanina diakona Culajay
Dane | 28-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie Ernesto Solísa Péreza, salezjanina diakona
Dane | 27-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Alessandro Dui, salezjanina diakona
Dane | 25-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Kolumbia – Pierwsze ?luby zakonne
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Prime Professioni
2021
Haiti – ?wi?cenia kap?a?skie Jerry’ego Mondésira
Dane | 20-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
Brazylia – Ponad 2 tys. zabawek trafi?o do dzieci
Dane | 19-01-2021 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2021
Meksyk – Tydzie? formacji formatorów
Dane | 14-01-2021 łowo kluczowe | Formazione
2021
2021
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie 12 salezjanów diakonów z inspektorii Bangalore
Dane | 13-01-2021 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2021
SG - Towarzyszy? pierwszym krokom jak Ksi?dz Bosko
Dane | 07-01-2021 łowo kluczowe | Accompagnamento
2020
Madagaskar – ?wi?cenia kap?a?skie Daniela Rafanomezantsoy, salezjanina diakona
Dane | 28-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Facundo De Nicolo
Dane | 22-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Salwador – ?luby wieczyste Douglasa Péreza, salezjanina
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Australia – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 17-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Kolumbia – ?luby wieczyste Daniela Alexandera Díaza Mediny, salezjanina
Dane | 16-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Argentyna – ?luby wieczyste Marco Antonio Pity Celisa
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Filipiny – ?luby wieczyste dwóch salezjanów koadiutorów
Dane | 15-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Salesiani Coadiutori
2020
Australia – ?wi?cenia diakonatu kl. Michaela Dominica Gaikwada, salezjanina
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Kolumbia – Siedmiu nowych salezjanów diakonów
Dane | 10-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Timor Wschodni – Pierwsze ?luby 14 nowicjuszy salezja?skich
Dane | 09-12-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Sri Lanka – ?wi?cenia kap?a?skie R.A. Gayana Indiki, salezjanina diakona
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Chile – Czterech nowych diakonów salezjanów z Peru
Dane | 07-12-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
SG – “Szukam, o Panie, Twojego oblicza”... ?ladami Ksi?dza Bosko
Dane | 04-12-2020 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Formazione
2020
Brazylia – ?luby wieczyste Diego da Silvy, salezjanina
Dane | 03-12-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
SG – O?ywi? formacj? w regionie Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 27-11-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
2020
Mjanma – Czterech nowych salezjanów diakonów
Dane | 24-11-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Palestyna – ?luby wieczyste pi?ciu salezjanów
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Augusto Samuela Francisco
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Urugwaj – Kard. Sturla wy?wi?ci? dwóch nowych salezjanów kap?anów
Dane | 23-11-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
2020
Hiszpania – ?wi?cenia diakonatu kleryka Santiago Ela Nve Bindang
Dane | 16-11-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Korea Po?udniowa – ?wi?cenia diakonatu salezja?skiego kleryka Heo Deuka Jina Daniela
Dane | 13-11-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Wietnam – Doroczne spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 11-11-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2020
SG – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
SG – “W miejscu, gdzie znajduje si? ich wolno??”
Dane | 09-11-2020 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Formazione
2020
SG – Od siewu do czekania na owoce: obja?nienie projektu “10 wideo-ziaren”
Dane | 05-11-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione iniziale
2020
Brazylia – M?odzi misjonarze w czasie pandemii
Dane | 04-11-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie Erwina Joeya E. Cabilana, salezjanina diakona
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Albania – ?wi?cenia kap?a?skie Giuseppe Andrésa Liano Piry
Dane | 27-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Filipiny – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
SG – Spotkanie delegatów ds. formacji z regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 23-10-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Allena Chrisrea
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
W?ochy – ?luby wieczyste 11 salezjanów w obecno?ci Prze?o?onego Generalnego
Dane | 22-10-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Sierra Leone – ?wi?cenia kap?a?skie Samuela Sorie Sesaya
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
W?ochy – ?luby wieczyste Antonio Carriero, salezjanina
Dane | 14-10-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Mongolia – Wymowne ?wiadectwo p. Krzysztofa Gniazdowskiego, salezjanina koadiutora
Dane | 12-10-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2020
2020
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Marcelo Tigrero
Dane | 30-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
D.R. Konga – Rozpocz?cie rocznego prenowicjatu
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Prenoviziato
2020
Brazylia – Spotkanie salezja?skich aspirantów z inspektorii Campo Grande
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Prenoviziato
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie Ysidro José Ramíreza, salezjanina diakona
Dane | 23-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Ekwador – ?wi?cenia diakonatu kl. Vladimira Garcíi
Dane | 22-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
SG – Rozmowa z ks. Ivo Coelho, radc? ds. formacji
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2020
SG – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Ameryka Cono Sud
Dane | 18-09-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
D.R. Konga – ?wi?cenia diakonatu i kap?a?skie
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Diaconali
2020
Hiszpania – Pierwsze ?luby nowicjusza Mario Martína
Dane | 17-09-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Republika Czeska – ?luby wieczyste Vlastimila Vajdaka, salezjanina
Dane | 16-09-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie Viena Nguyena
Dane | 15-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
SG – XVI Spotkanie regionalne Sieci “Salezja?ska Ameryka Spo?eczna”
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
Chorwacja – Pierwsze ?luby sze?ciu salezja?skich nowicjuszy
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Hiszpania – Pierwsze ?luby dwóch nowicjuszy
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Meksyk – ?wi?cenia diakonatu czterech salezja?skich kleryków
Dane | 14-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Uganda – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
SG – Wirtualne spotkanie Komisji ds. formacji regionu Interameryka
Dane | 11-09-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2020
SG – Nie tylko salezjanie dla m?odzie?y. M?odzi salezjanie
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Accompagnamento, Accompagnamento, Formazione, Formazione
2020
Polska – Pierwsze ?luby zakonne 6 nowicjuszy w Kopcu
Dane | 10-09-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Dominikana – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu dwóch salezjanów
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Diaconali
2020
W?ochy – Pierwsze ?luby zakonne 13 nowicjuszy w Genzano
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Ghana – Siedmiu nowicjuszy z?o?y?o pierwsze ?luby zakonne
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów z Bia?orusi
Dane | 09-09-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
2020
Meksyk – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 08-09-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Chorwacja – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 02-09-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Wietnam – Przyj?cie nowych salezjanów i ?luby wieczyste
Dane | 26-08-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Demokratyczna Republika Konga – Pierwsze ?luby w wizytatorii ACC
Dane | 25-08-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
W?gry – Dwaj dawni aniamtorzy w?gierscy z?o?yli ?luby wieczyste jako salezjanie
Dane | 21-08-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Stany Zjednoczone – Pierwsze ?luby w inspektorii Wschodnich Stanów Zjednoczonych
Dane | 19-08-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Meksyk – Pierwsze ?luby zakonne w inspektorii Meksyku-Meksyk
Dane | 19-08-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Tanzania – Pierwsze ?luby zakonne 12 nowicjuszy
Dane | 18-08-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Benin – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Adolpha Kassifa
Dane | 13-08-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Fid?i – ?luby wieczyste
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Zambia – Pierwsze ?luby zakonne 13 nowicjuszy
Dane | 12-08-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Irlandia – ?luby wieczyste
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Demokratyczna Republika Konga – ?luby wieczyste
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Kamerun – Czterech nowych diakonów i pi?ciu profesów wieczystych
Dane | 11-08-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Professioni Perpetue
2020
Brazylia – Kuratorium postnowicjatu w Campo Grande
Dane | 10-08-2020 łowo kluczowe | Curatorium, Postnoviziati
2020
SG – Odszed? pan Celato, salezjanin koadiutor: ca?e ?ycie w s?u?bie Zgromadzeniu
Dane | 07-08-2020 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2020
W?ochy – 148. rocznica Instytutu Córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 06-08-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Wietnam – Czterech nowych kap?anów dla inspektorii wietnamskiej
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
W?ochy – Kurs j?zyka w?oskiego dla prenowicjuszy z Europy, edycja 2020
Dane | 04-08-2020 łowo kluczowe | Prenovizi, Formazione
2020
Argentyna – ?wi?cenia diakonatu dwóch salezja?skich kleryków
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby Antonio Josefa Rodrigueza
Dane | 08-07-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Hongkong – ?wi?cenia kap?a?skie Anthony’ego Punga Minga Chi
Dane | 07-07-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali, Ordinazioni Sacerdotali
2020
SG – Pos?uga salezja?skiego dyrektora: busola dla wspólnoty
Dane | 06-07-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2020
Indie – ?wi?cenia diakonatu 22 kleryków salezja?skich w Shillong
Dane | 03-07-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Filipiny – Pierwsze ?luby siedmiu nowicjuszy
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Kenia – Trzech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 01-07-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
2020
Chorwacja – Dwaj salezjanie diakoni wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie w Port Chester
Dane | 30-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
SG – “Salesians@prayer”: aplikacja z modlitw? salezja?sk? ju? dost?pna w o?miu j?zykach
Dane | 25-06-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezja?skich kleryków
Dane | 22-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Izrael – ?wi?cenia diakonatu siedmiu kleryków salezja?skich
Dane | 16-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 12 salezjanów
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
W?ochy – UPS: Kurs Formatorów 2020
Dane | 12-06-2020 łowo kluczowe | Formazione
2020
Wielka Brytania – ?luby wieczyste Petera Gbertyo, salezjanina
Dane | 08-06-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Polska – ?luby wieczyste trzech m?odych salezjanów
Dane | 04-06-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie w Soko?owie Podlaskim
Dane | 03-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Wietnam – ?wi?cenia diakonatu pi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 01-06-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie w G?ówczycach
Dane | 28-05-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Indie – Szczególne uroczysto?ci dla salezja?skiej inspektorii Hyderabadu
Dane | 26-05-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue, Prime Professioni
2020
Polska – 4 nowych salezjanów diakonów
Dane | 19-05-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
W?ochy – Kto pok?ada ufno?? w Maryi Wspomo?yciele, nigdy si? nie rozczaruje
Dane | 24-04-2020 łowo kluczowe | Accompagnamento
2020
Indie – 20 nowych salezjanów diakonów
Dane | 23-03-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Ekwador – Wprowadzenie do Studium nad salezja?sko?ci?
Dane | 17-03-2020 łowo kluczowe | Scuola di Salesianità
2020
Kenia – Dzie? ?rodowiska Afryka?skiego 2020
Dane | 12-03-2020 łowo kluczowe | Formazione, Formazione
2020
2020
Wielka Brytania – Nowy program formacji animatorów salezja?skich
Dane | 05-03-2020 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2020
Brazylia – ?luby wieczyste siedmiu salezjanów
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu Walter Armando Solís
Dane | 12-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2020
Etiopia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Idenílsona Lemesa da Conceição
Dane | 11-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Ekwador – Fausto i David: “tak” dla Boga i m?odzie?y na zawsze
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2020
2020
Boliwia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Irineo Machaci
Dane | 06-02-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
SG – Wytyczne i wskazówki dotycz?ce salezja?skiego towarzyszenia osobistego b?d? zaprezentowane w czasie KG28
Dane | 04-02-2020 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Accompagnamento, Formazione
2020
SG – List po?wi?cony salezjaninowi kap?anowi w najbli?szym numerze Dokumentów Rady Generalnej
Dane | 30-01-2020 łowo kluczowe | Salesiani Sacerdoti, Formazione, Salesiani Sacerdoti, Formazione
2020
Korea Po?udniowa – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy
Dane | 23-01-2020 łowo kluczowe | Prime Professioni
2020
Kostaryka – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Jeana Paula Bethancourta
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Indie – Sze?ciu nowych kap?anów z inspektorii Chillon i Guwahati
Dane | 20-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie Xaviera Bandya
Dane | 15-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Tajlandia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Matthew Kitichai Saisawanga
Dane | 14-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Indie – Czterech nowych kap?anów inspektorii Mumbaju
Dane | 10-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Indie – Czterech nowych salezjanów kap?anów
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2020
Misjonarze zamordowani w roku 2019
Dane | 07-01-2020 łowo kluczowe | Salesiani Sacerdoti
2019
Mjanma – ?wi?cenia diakonatu
Dane | 27-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2019
2019
Ecuador - Morte di padre Juan Bottasso, missionario e docente universitario
Dane | 26-12-2019 łowo kluczowe | Salesiani Sacerdoti, Salesiani Sacerdoti
2019
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Cristhiana Beniteza
Dane | 24-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Japonia – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Johna Phu
Dane | 23-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu kl. Michaela Paganiego
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2019
Wenezuela – O?miu salezjanów z?o?y?o ?luby wieczyste
Dane | 19-12-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
SG – 150. rocznica urodzin s?ugi Bo?ego ks. Ignacego Stuchlego
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Timor Wschodni – 15 nowicjuszy sk?ada pierwsze ?luby zakonne
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Boliwia – Salezjanin diakon Moisés Ruiz Ríos wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 12-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Cesara Almeidy Siqueiry
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Urugwaj – ?wi?cenia diakonatu salezjanów Nicolása Soto i Dominica Trana
Dane | 10-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2019
Chile – ?wi?cenia diakonatu kl. Carlosa Marcelo Triguero
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2019
SG – Salezjanie zastanawiaj? si? nad “towarzyszeniem i uczuciowo?ci?”
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Accompagnamento
2019
Filipiny – Anga?owa? si? z pasj? w odkrywanie powo?a?
Dane | 29-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
2019
Brazylia - Spotkanie salezjanów koadiutorów z inspektorii Porto Alegre
Dane | 12-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
Argentyna - Pan Randisi, salezjanin nauczyciel, uhonorowany przez miasto Puerto Deseado
Dane | 05-11-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
W?ochy - Spotkanie odpowiedzialnych za salezja?skie prenowicjaty w Europie
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Prenoviziato
2019
SG - Do?wiadczenie wychowawczo-duszpasterskie zwi?zane z asystencj?
Dane | 25-10-2019 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Formazione
2019
W?ochy - Dwóch nowych profesów wieczystych na Sycylii: Andrea e Gabriele
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Albania - ?luby wieczyste salezjanina Nyiki Dona
Dane | 22-10-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
SG - Zaplanowa? “Szko?? towarzyszenia duchowego”
Dane | 17-10-2019 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento
2019
Belgia - Wizyta zarz?du “CNOS-FAP” w instytucjach europejskich
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Haiti - ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 15-10-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Senegal – Spotkanie Komisji ds. formacji w Dakarze
Dane | 07-10-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Gwatemala – Nowy salezjanin kap?an dla m?odzie?y ze ?rodkowej Ameryki
Dane | 03-10-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Kostaryka – Spotkanie delegatów ds. formacji z regionu Interameryka
Dane | 18-09-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Mjanma – Thibaw: centrum salezja?skiej formacji w kraju
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | Formazione iniziale
2019
Polska – Pierwsze ?luby w Kopcu
Dane | 12-09-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
W?ochy – Pierwsze ?luby 11 nowicjuszy
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Brazylia – Kuratorium salezja?skiego nowicjatu w Curitiba
Dane | 11-09-2019 łowo kluczowe | Curatorium
2019
W?ochy – Pierwsze ?luby na Colle Don Bosco
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Indie – Prze?o?ony Generalny ko?czy wizyt? w inspektorii Madrasu
Dane | 10-09-2019 łowo kluczowe | Formazione iniziale
2019
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów i dwóch córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 09-09-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Chorwacja – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 04-09-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Boliwia – ?wi?cenia kap?a?skie Oswaldo Javiera Leóna Herrery, salezjanina diakona
Dane | 30-08-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Meksyk – Pierwsze ?luby 8 nowicjuszy
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Australia – Doroczne spotkanie formacyjne
Dane | 29-08-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
S?owacja – Pierwsze ?luby
Dane | 27-08-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Zambia – Pierwsze ?luby 21 nowicjuszy
Dane | 23-08-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
W?gry – ?luby wieczyste misjonarza
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Stany Zjednoczone – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Gwatemala – Kuratorium w CRESCO
Dane | 21-08-2019 łowo kluczowe | Curatorium
2019
Kongo – Pierwsze ?luby
Dane | 20-08-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
2019
Wietnam- 12 m?odych salezjanów z?o?y?o ?luby wieczyste
Dane | 16-08-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Timor Wschodni – Formacja ci?g?a i salezja?skie towarzyszenie
Dane | 14-08-2019 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2019
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 13-08-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Demokratyczna Republika Konga – Szkolenie rolnicze dla m?odzie?y
Dane | 12-08-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Brazylia – Formacyjne spotkanie mi?dzyinspektorialne
Dane | 09-08-2019 łowo kluczowe | Curatorium
2019
Hiszpania – Kurs formacji dla nowych dyrektorów salezja?skich
Dane | 08-08-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
2019
W?ochy – Prenowicjusze z Europy spotykaj? si? z Prze?o?onym Generalnym na Colle Don Bosco
Dane | 07-08-2019 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Prenovizi
2019
Wietnam – O?miu salezjanów diakonów przyj??o ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 07-08-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Kolumbia – Kuratorium postnowicjatu w Copacabana
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Postnoviziati, Curatorium, Formazione
2019
Kongo – ?luby wieczyste w wizytatorii Afryki Konga Kongo (ACC)
Dane | 06-08-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Wenezuela – ?luby wieczyste Juana Luisa Arveláeza, salezjanina
Dane | 30-07-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 26-07-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2019
Rwanda – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 24-07-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Angola – ?luby wieczyste sze?ciu salezjanów
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Papua-Nowa Gwinea – ?luby wieczyste salezjanina misjonarza
Dane | 19-07-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Kambod?a – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Josepha Nguyena Nhata Khoa
Dane | 11-07-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
2019
Portugalia – ?luby wieczyste Samory Marcela
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Chile – Kurs dla ekip formacyjnych Ameryki Cono Sud
Dane | 10-07-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
SG – Seminarium naukowe “Salezja?skie towarzyszenie a uczuciowo??”
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Accompagnamento
2019
Meksyk – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 05-07-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2019
Mozambik – Spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
Zgromadzenie m?ode i mi?dzynarodowe
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | Noviziati
2019
Indie – 20 kleryków salezja?skich przyjmuje ?wi?cenia diakonatu
Dane | 03-07-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2019
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 27-06-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie dwoch salezjanów diakonów
Dane | 25-06-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 10 salezja?skich kleryków
Dane | 24-06-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2019
Ekwador – Ks. Pio, ca?e ?ycie z ubog? ludno?ci?
Dane | 21-06-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Gwatemala – IX edycja Dni Salezjanina Koadiutora
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
Izrael – ?wi?cenia diakonatu o?miu kleryków salezja?skich
Dane | 18-06-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2019
Polska – Spotkanie formacyjne salezjanów koadiutorów
Dane | 17-06-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
Kambod?a – Kap?an diecezjalny i salezjanin wspó?pracownik: ks. Kai Thmey
Dane | 14-06-2019 łowo kluczowe | Scuola di Salesianità
2019
Jakich j?zyków u?ywaj? ludzie m?odzi w formacji pocz?tkowej
Dane | 13-06-2019 łowo kluczowe | Formazione iniziale, Formazione
2019
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów diakonów
Dane | 11-06-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Filipiny – ?luby wieczyste 12 salezjanów
Dane | 07-06-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Wzrost ludno?ci katolickiej na ?wiecie: analiza ilo?ciowa
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | Diaconi
2019
Filipiny – ?wi?cenia kap?a?skie Aprila Jerome Quinto, salezjanina
Dane | 05-06-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Marco Maria Frecentese
Dane | 04-06-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
W?ochy – IV stopie? Szko?y Salezja?sko?ci - 2019
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Scuola di Salesianità, Formazione
2019
Polska – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów z Inspektorii Pilskiej
Dane | 31-05-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Papua-Nowa Gwinea – Pierwsze ?luby trzech nowicjuszy salezja?skich
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Nikaragua – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Alejandro José Lacayo Gonzáleza
Dane | 30-05-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Republika ?rodkowoafryka?ska – 25 lat obecno?ci salezjanów: 25 lat niesienia nadziei i pomocy potrzebuj?cym
Dane | 29-05-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali, Professioni Perpetue
2019
Filipiny – Pierwsze ?luby trójki nowicjuszy
Dane | 28-05-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Polska – ?wi?cenia diakonatu w Krakowie
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2019
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie diakona salezjanina Paolo Francesco Pollone
Dane | 22-05-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
W?ochy – Spotkanie Salezjanów Koadiutorów W?och ?rodkowych
Dane | 20-05-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
Angola – Kondolencje po odej?ciu ks. Filiberto Rodrígueza Martína, salezjanina
Dane | 07-05-2019 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2019
Salezja?skie o?rodki kszta?cenia zawodowego: niektóre dane
Dane | 30-04-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie Alberto Anzalonego, salezjanina diakona
Dane | 16-04-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Kolumbia – Mi?dzyinspektorialne spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
Stany Zjednoczone – ?wi?cenia kap?a?skie Gustavo Ramireza, salezjanina diakona
Dane | 15-03-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Kenia – Seminarium dla dyrektorów i kierowników postnowicjatów z Afryki i Madagaskaru
Dane | 13-03-2019 łowo kluczowe | Postnoviziati, Formazione
2019
Salwador – ?wi?cenia kap?a?skie czterech salezjanów diakonów
Dane | 04-03-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Filipiny – Spotkanie Konsulty ?wiatowej ds. Formacji
Dane | 20-02-2019 łowo kluczowe | Formazione
2019
Brazylia – ?luby wieczyste dwóch m?odych salezjanów
Dane | 19-02-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Kolumbia – ?luby wieczyste
Dane | 08-02-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
2019
Kolumbia – Ameryka?skie seminarium po?wi?cone formacji w postnowicjacie
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | Postnoviziati, Formazione
2019
Paragwaj – ?luby wieczyste
Dane | 07-02-2019 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2019
Tajlandia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Anthony’ego Anusita Chanphena
Dane | 23-01-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Indie – Czterej nowi salezjanie kap?ani z inspektorii Shillong
Dane | 22-01-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Hiszpania – Europejskie Seminarium Salezjanów Koadiutorów
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
Kolumbia – Pierwsze ?luby
Dane | 15-01-2019 łowo kluczowe | Prime Professioni
2019
Sri Lanka – ?wi?cenia kap?a?skie Harsha Bandara Thennakoona, salezjanina diakona
Dane | 10-01-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Hiszpania – Europejskie Seminarium Salezjanów Koadiutorów
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2019
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 08-01-2019 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2019
Hiszpania – Towarzyszenie m?odzie?y: do?wiadczenie ?yciowe
Dane | 04-01-2019 łowo kluczowe | Accompagnamento
2019
Demokratyczna Republika Konga – Nowicjat pe?en m?odzie?ców
Dane | 02-01-2019 łowo kluczowe | Noviziati
2018
Indie – 8. Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Po?udniowa
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Formazione
2018
Brazylia – Diakon Eraclides Pimenta, salezjanin, zosta? wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 31-12-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Welintona Francisco da Costa
Dane | 27-12-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Kamerun – Spotkanie formacyjne animatorów
Dane | 27-12-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Paragwaj – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 18-12-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Argentyna – ?wi?cenia kap?a?skie Josepha Nguyena Vu Thanha Phuonga, diakona salezjanina
Dane | 17-12-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Alcy Mauricio da Silvy Juniora, salezjanina
Dane | 17-12-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Peru – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanów misjonarzy z Wietnamu
Dane | 12-12-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Ilu salezjanów jest w formacji pocz?tkowej?
Dane | 12-12-2018 łowo kluczowe | Prenovizi, Salesiani Coadiutori, Formazione
2018
Kolumbia – ?wi?cenia kap?a?skie Fabiana i Sergio
Dane | 11-12-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Australia – ?wi?cenia diakonatu w Melbourne
Dane | 05-12-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2018
Ekwador – Spotkanie poszerzonej ekipy w Quito
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Kolumbia – ?wi?cenia diakonatu pi?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 27-11-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2018
Izrael – Simon Srugi, salezjanin, w domu, w którym prze?y? 51 lat
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
2018
Domy formacyjne: ile jest i co obejmuj?
Dane | 22-11-2018 łowo kluczowe | Postnoviziati, Formazione, Noviziati
2018
W?ochy – Odnowa to?samo?ci powo?aniowej w postnowicjacie
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | Postnoviziati, Formazione
2018
Jakie nowicjaty s? najwi?ksze?
Dane | 14-11-2018 łowo kluczowe | Noviziati, Noviziati
2018
W?ochy – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu ?ródziemnomorskiego
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Gwatemala – M?odzi w formacji
Dane | 02-11-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Gwatemala – ?luby wieczyste Waltera Armando Solísa Culajaya
Dane | 11-10-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
S?owenia – Spotkanie salezjanów koadiutorów z inspektorii s?owe?skiej
Dane | 10-10-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
Chile – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Eduardo Oviedo, salezjanina
Dane | 08-10-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
2018
Madagaskar – ?luby wieczyste
Dane | 24-09-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
Izrael – ?luby wieczyste
Dane | 21-09-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
Stany Zjednoczone – ?luby wieczyste Petera Duoc Le, salezjanina
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
W?ochy – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 19-09-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
W?ochy – ?luby wieczyste
Dane | 17-09-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
Mozambik – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Manuela Jone Chimbale, salezjanina
Dane | 14-09-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Peru – Spotkanie Komisji ds. formacji regionu Interameryka
Dane | 13-09-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Stany Zjednoczone – Jak powiedzie? “kocham ci?”, nie mówi?c tego
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Accompagnamento
2018
W?ochy – Pierwsze ?luby jedenastu nowicjuszy salezja?skich w Genzano
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Prime Professioni
2018
W?ochy – Pierwsze ?luby zakonne na Valdocco
Dane | 12-09-2018 łowo kluczowe | Prime Professioni
2018
Gwatemala - “Kuratorium” CRESCO
Dane | 24-08-2018 łowo kluczowe | Curatorium
2018
Filipiny - “Kuratorium” z udzia?em 22 delegatów
Dane | 24-08-2018 łowo kluczowe | Curatorium
2018
Wietnam – ?luby zakonne m?odych salezjanów
Dane | 22-08-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
2018
Peru – Diakon José Luis wy?wi?cony na kap?ana
Dane | 21-08-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
W?ochy – Przygotowanie do ?lubów wieczystych
Dane | 21-08-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
Timor Wschodni – ?wi?cenia kap?a?skie diakonów Césara i Jolino
Dane | 20-08-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Uganda – Wietnamczyk i Ugandyjczyk zostali wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 20-08-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
2018
Meksyk - César i Luis Ángel: salezjanie na zawsze
Dane | 17-08-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
S?owacja – Pierwszy salezjanin z A?danu, w Jakucji
Dane | 17-08-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
Republika Konga – Otwarto nowy nowicjat salezja?ski
Dane | 17-08-2018 łowo kluczowe | Noviziati
2018
Brazylia – Kuratorium w nowicjacie w Curitiba
Dane | 16-08-2018 łowo kluczowe | Noviziati, Curatorium
2018
2018
Wenezuela – Wyzwanie dla Pedro
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Nigeria – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 10-08-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2018
2018
W?ochy – Szko?a formacji dla animatorów rodzinnych
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Wietnam – Rusza VII Kongres Salezjanów Koadiutorów regionu Azja Wschodnia-Oceania
Dane | 09-08-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
2018
Chile – ?wi?cenia kap?a?skie salezjanina diakona Eduardo Rojasa
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Wielka Brytania – Kurs nt. sakramentalnego wymiaru salezjanina kap?ana
Dane | 06-08-2018 łowo kluczowe | Salesiani Sacerdoti
2018
Etiopia – “St?pajcie nogami po ziemi, a serce miejcie w niebie”
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
Kolumbia – “Kuratorium” w postnowicjacie
Dane | 03-08-2018 łowo kluczowe | Curatorium, Formazione
2018
SG – “Heretyckie” refleksje salezjanina koadiutora
Dane | 01-08-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
Japonia – Pan Tono, salezjanin koadiutor wierny pos?annictwu
Dane | 30-07-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
W?ochy – UPS: 34. Kurs dla formatorów
Dane | 24-07-2018 łowo kluczowe | Corso di Formazione
2018
SG – Salezja?skie ?ycie konsekrowane: dwie formy, ale jedno powo?anie
Dane | 16-07-2018 łowo kluczowe | Vita Consacrata, Salesiani Coadiutori, Formazione
2018
Portugalia – Czterech nowych cz?onków Stowarzyszenia Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 09-07-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
Japania – Niesamowita historia najstarszego salezjanina koadiutora w tym kraju
Dane | 04-07-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
Niemcy – ?wi?cenia kap?a?skie trzech salezjanów diakonów
Dane | 04-07-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Kostaryka – Krajowe spotkanie po?wi?cone opcji preferencyjnej 2018
Dane | 03-07-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
2018
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu
Dane | 29-06-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2018
Filipiny – Nagroda za najlepsz? prezentacj? powo?ania salezja?skiego w?druje do Manili
Dane | 27-06-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori, Formazione
2018
W?ochy – Pami?tki w "Pokoikach Ksi?dza Bosko”
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
Timor Wschodni – “Moim wzorem salezjanina jest czcigodny s?uga Bo?y Simone Srugi”
Dane | 06-06-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
SG – Seminarium po?wi?cone rozeznaniu dwóch form salezja?skiego powo?ania konsekrowanego
Dane | 30-05-2018 łowo kluczowe | Vita Consacrata, Salesiani Coadiutori, Formazione
2018
2018
Filipiny – Zanurzy? si? w nowej kulturze
Dane | 09-05-2018 łowo kluczowe | Prenoviziato
2018
W?ochy – “Twarz? w twarz” nowicjusze i prenowicjusze z ca?ego kraju
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | Prenoviziato, Noviziati, Formazione
2018
SG – Seminarium po?wi?cone “medytacji salezja?skiej”
Dane | 02-05-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Laos – Intensywny kurs szkoleniowy dla ubogiej m?odzie?y
Dane | 25-04-2018 łowo kluczowe | Formazione
2018
Pakistan – Pan Nhat, salezjanin koadiutor, i jego ?wiadectwo
Dane | 23-04-2018 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2018
2018
2018
Timor Wschodni – Salezja?skie towarzyszenie w akcji
Dane | 28-03-2018 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2018
SG – M?odzi salezjanie a towarzyszenie. Wyniki bada? o zasi?gu mi?dzynarodowym
Dane | 27-03-2018 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2018
Indie – ?wi?cenia diakonatu sze?ciu salezja?skich kleryków
Dane | 27-02-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2018
2018
Siedziba Generalna – “Dekalog salezja?skiego opiekuna”
Dane | 14-02-2018 łowo kluczowe | Accompagnamento
2018
Salwador – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Carlosa Hernándeza, salezjanina
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Fid?i – Pierwsze ?luby pi?ciu nowicjuszy
Dane | 08-02-2018 łowo kluczowe | Prime Professioni
2018
Brazylia – Kurs przygotowuj?cy do ?lubów wieczystych
Dane | 07-02-2018 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2018
Brazylia – ?wi?cenia diakonatu 12 salezja?skich kleryków
Dane | 06-02-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2018
W?ochy – “Towarzyszy? po salezja?sku”. Refleksje i do?wiadczenia
Dane | 20-01-2018 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2018
Nikaragua – ?wi?cenia kap?a?skie Cesara Lacayo
Dane | 04-01-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie pi?ciu salezjanów diakonów
Dane | 03-01-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2018
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 02-01-2018 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
2017
Argentyna – Salezjanin koadiutor José Saracano otrzymuje nagrod? jako wychowawca
Dane | 28-12-2017 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2017
Belgia – Zaanga?owanie misjonarza na rzecz wspólnoty
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2017
Korea Po?udniowa – Seminarium zimowe formacji pocz?tkowej
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Brazylia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Luiza José Bizarello, salezjanina
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Indie – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Antonhy Patole, salezjanina
Dane | 26-12-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Chile – ?wi?cenia diakonatu czterech kleryków salezja?skich
Dane | 18-12-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
Angola – ?wi?to Inspektorii
Dane | 06-12-2017 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2017
Australia – ?wi?cenia diakonatu trzech m?odych salezjanów
Dane | 05-12-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
Kolumbia – 11 nowych salezjanów diakonów
Dane | 05-12-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
2017
Brazylia – Krajowe spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 14-11-2017 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2017
W?ochy – ?luby wieczyste czterech salezjanów
Dane | 13-11-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Gwatemala – ?luby wieczyste trzech salezjanów
Dane | 13-11-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Urugwaj – ?wi?cenia diakonatu dwóch misjonarzy z Wietnamu
Dane | 09-11-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
Dom Generalny – Salezja?skie towarzyszenie osobiste
Dane | 26-10-2017 łowo kluczowe | Accompagnamento, Formazione
2017
2017
W?ochy – II Mi?dzynarodowe seminarium po?wi?cone salezja?skiemu towarzyszeniu osobistemu
Dane | 04-10-2017 łowo kluczowe | Formazione, Accompagnamento, Seminario
2017
Korea Po?udniowa – Droga powo?aniowa tak?e w czasie s?u?by wojskowej
Dane | 22-09-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Gwatemala – ?wi?cenia diakonatu
Dane | 31-08-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
2017
Ekwador – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Diego Rodrígueza
Dane | 24-08-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Timor Wschodni – ?wi?cenia kap?a?skie pi?ciu m?odych salezjanów
Dane | 23-08-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Chiny – Rodzina Salezja?ska ?wi?tuje ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 22-08-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Stany Zjednoczone – ?luby wieczyste Eduardo Chinchy
Dane | 21-08-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Wietnam – 23 nowych salezjanów nowicjuszy, 10 pierwszych ?lubów i 14 profesji wieczystych
Dane | 18-08-2017 łowo kluczowe | Prime Professioni, Professioni Perpetue
2017
Kuba – Nowy salezjanin kap?an: ks. Carlos Luis Fernández Hernández
Dane | 18-08-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Indonezja – Dwaj salezjanie wy?wi?ceni na kap?anów
Dane | 17-08-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Australia – Dwaj m?odzi salezjanie z Mjanmy sk?adaj? ?luby wieczyste
Dane | 15-08-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
2017
Chile – Kuratorium 2017: pozytywne do?wiadczenie, nowe wyzwania
Dane | 14-08-2017 łowo kluczowe | Formazione, Curatorium
2017
W?gry – Formacja w centrum obrad trzeciego dnia Wizyty d’Insieme
Dane | 11-08-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Gwatemala – Spotkanie w ramach Kuratorium CRESCO
Dane | 09-08-2017 łowo kluczowe | Curatorium, Salesiani Coadiutori
2017
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – ?wi?cenia kap?a?skie Evariste Silue, salezjanina
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Kolumbia – Kuratorium i spotkanie inspektorów
Dane | 08-08-2017 łowo kluczowe | Curatorium, Formazione
2017
Meksyk – ?luby wieczyste Ismaela Hernándeza i Francisco Javiera Ávili
Dane | 07-08-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Wybrze?e Ko?ci S?oniowej – ?luby wieczyste Marca-Auguste Kambiré
Dane | 04-08-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Kuba – ?luby wieczyste Maykela Gómeza Hernándeza, salezjanina
Dane | 04-08-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Burkina Faso – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 01-08-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
W?ochy – Spotkanie grupy ds. rewizji modlitewnika
Dane | 31-07-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
D.R. Konga – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 28-07-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
Wielka Brytania – ?luby wieczyste dwóch salezjanów
Dane | 28-07-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Benin – ?luby wieczyste
Dane | 26-07-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Wenezuela – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Manuela Albornoza, salezjanina
Dane | 26-07-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Wietnam – ?wi?cenia kap?a?skie 7 m?odych salezjanów
Dane | 25-07-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Nikaragua – Pierwszy salezjanin z Ameryki ?rodkowej
Dane | 24-07-2017 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2017
Kenia – ?wi?cenia kap?a?skie dwóch salezjanów
Dane | 19-07-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Litwa – Pan Manzo, salezjanin: “Ksi?dz Bosko ma wiele do dania m?odym Litwinom”
Dane | 07-07-2017 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2017
Wyspy Fid?i – Protagonizm salezja?ski na ?wi?cie mi?dzykulturowym
Dane | 07-07-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
W?ochy – ?wi?cenia diakonatu 11 salezjanów
Dane | 27-06-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
Pakistan – Historia powo?aniowa: ks. Samuel Adnan Ghouri, salezjanin
Dane | 20-06-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Izrael – ?wi?cenia diakonatu
Dane | 13-06-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
Hiszpania – ?wi?cenia kap?a?skie i diakonatu
Dane | 12-06-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2017
Niemcy – ?luby wieczyste
Dane | 07-06-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Filipiny – ?luby wieczyste 11 salezjanów
Dane | 05-06-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Polska – 10 nowych salezjanów kap?anów
Dane | 02-06-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
Irlandia – Wy?wi?cono 2 nowych kap?anów salezjanów
Dane | 01-06-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali
2017
Tajlandia – Pierwsze ?luby trzech m?odych salezjanów
Dane | 01-06-2017 łowo kluczowe | Prime Professioni
2017
Australia – ?luby wieczyste Thomasa Nattawuta Kitsawada, salezjanina
Dane | 31-05-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Indie – Pierwsze ?luby 5 salezjanów i 8 córek Maryi Wspomo?ycielki
Dane | 24-05-2017 łowo kluczowe | Prime Professioni
2017
Kenia – Zosta?o wy?wi?conych 3 kap?anów i 18 salezjanów diakonów
Dane | 23-05-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2017
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Fabio Mamino, salezjanina
Dane | 18-05-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Wietnam – Inspektorialne spotkanie salezjanów koadiutorów
Dane | 17-05-2017 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori
2017
W?ochy – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Antonio Marii Lopeza
Dane | 17-05-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Filipiny – Pierwsze ?luby 11 salezjanów
Dane | 12-05-2017 łowo kluczowe | Prime Professioni
2017
Argentyna – ?luby wieczyste
Dane | 12-05-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Timor Wschodni – ?luby wieczyste
Dane | 08-05-2017 łowo kluczowe | Professioni Perpetue
2017
Filipiny – Sze?ciu diakonów salezjanów przyj??o ?wi?cenia kap?a?skie
Dane | 05-05-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Ukraina – IV Spotkanie Komisji Szkó? Salezja?skich Europy SDB-CMW
Dane | 04-05-2017 łowo kluczowe | Formazione
2017
Japonia – ?wi?cenia kap?a?skie diakona Johna Bosco Taniguchi Ryoheia, salezjanina
Dane | 02-05-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Sacerdotali
2017
Korea Po?udniowa – Bp Van Looy udziela ?wi?ce? pi?ciu salezjanom
Dane | 28-04-2017 łowo kluczowe | Ordinazioni Diaconali, Ordinazioni Sacerdotali
2017
Kenia – I Kongres Salezjanów Koadiutorów Regionu Afryka-Madagaskar
Dane | 19-04-2017 łowo kluczowe | Salesiani Coadiutori