Dykasterie

Rewizja tłumaczenia angielskiego Reguły Życia Salezjanów Księdza Bosko

 Poprawione i zaktualizowane tłumaczenie na język angielski trzeciego wydania z 2015 roku Konstytucji i Regulaminów Towarzystwa św. Franciszka Salezego jest już dostępne w PDF na stronach internetowych Zgromadzenia, “sdb.org” i “sdl.sdb.org”. Tekst zawiera również zmiany wprowadzone przez 28 Kapitułę Generalną.

Decyzją Przełożonego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime, który od początku zachęcał i wspierał to poprawione tłumaczenie, to nowa wersja w formie drukowanej będzie dostępna dopiero po 29 Kapitule Generalnej (KG29), biorąc pod uwagę możliwość, że ta Kapituła wprowadzi pewne zmiany do istniejącej włoskiej editio typica.

Rewizja tłumaczenia została przeprowadzona przez zespół salezjanów anglojęzycznych z długim doświadczeniem salezjańskim i administracyjnym oraz dobrą znajomością języka włoskiego (w tym salezjanin włoskojęzyczny z dobrą znajomością języka angielskiego).

Najbardziej istotnym i bezpośrednim powodem nowego tłumaczenia były rażące błędy w tłumaczeniu, takie jak "wikariusz generalny", kiedy powinno być "wikariusz przełożonego generalnego".
Innym powodem jest ewolucja języka. Odnowiony i zatwierdzony tekst “Reguły życia” został przetłumaczony na język angielski w 1984 roku, czyli prawie 40 lat temu, a kolejne wydania wprowadziły jedynie kilka zmian w niektórych artykułach, podążając za zmianami wprowadzonymi przez Kapituły Generalne, od 23 do 28. Zmieniła się także wrażliwość kulturowa związana z językiem. Dlatego jedną z decyzji było użycie integracyjnej wersji językowej Biblii NRSVCE. Inną było zastąpienie terminu “working class”, “środowiska ludowe”, taki odpowiednikami, jak obszary, grupy lub środowiska biedniejsze lub o niskich dochodach.

Zmienia się również demografia Zgromadzenia: obecnie ponad 50% młodych salezjanów w formacji używa codziennie języka angielskiego, nawet jeśli nie jest to ich pierwszy język.

Poprawione tłumaczenie angielskie jest również użyteczne w kontekście przygotowania do KG29, która prawdopodobnie wprowadzi kolejne zmiany. Wprowadzenie ich do tekstu będzie stosunkowo łatwe.

Tekst można znaleźć na dwóch powyższych stronach (https://www.sdb.org/en/SDB_Resources i http://sdl.sdb.org:8383/greenstone3/library/collection/cr/browse/CL3#CL3.1) .Jest on w formacie PDF, ale nie zawiera załączników i indeksów. W liście, który ukaża się w "Dokumentach Rady Generalnej" o nim poinformuje jako oficjalnym tekście Reguły Życia Salezjanów Księdza Bosko w języku angielskim.

“Kierujemy wyrazy wdzięczności pod adresem wspaniałego zespołu, który z wielkim entuzjazmem i kompetencją pracował nad tym projektem” - mówi radca generalny ds. formacji, ks. Ivo Coelho.