Dykasterie

Czym jest przekazywanie stylu salezjańskiego? (CS Newsletter 2020-06)

Campo Grande, 24 czerwca 2020

Drodzy przyjaciele!

Wszyscy, wy i my, zrobiliśmy, co w naszej mocy, aby wejść w kontakt z osobami bliskimi i dalekimi, by w ten sposób wzmocnić naszą Nadzieję i kontynuować pracę z entuzjazmem, także w tym trudnym czasie kryzysu sanitarnego i gospodarczego, wywołanego przez Covid-19.

Kroczymy u boku ludzi młodych, ponieważ wierzymy w nich. Dzielimy z nimi nasze życie, jesteśmy z nimi w kontakcie i za nich się modlimy. Będziemy ich zawsze kochać, krocząc z nimi, kierując spojrzenie ku przyszłości.

Nauczyliśmy się od naszego Ojca, Księdza Bosko, tego salezjańskiego stylu przeżywania z optymizmem i radością miłości Bożej, jak i wierzenia w to ziarno dobra, które wzrasta i wydaje owoce w sercu naszej młodzieży.  Jest to zatem źródło naszego stylu komunikacji!

We wszystkich salezjańskich Inspektoriach świata były podejmowane interesujące i kreatywne inicjatywy w zakresie komunikacji społecznej i dzielenia się doświadczeniem służby i solidarności, ukierunkowanym na najuboższych i najbardziej potrzebujących.

Dysponujemy wielką, salezjańską siecią solidarnego komunikowania się! I tak, byliśmy świadkami zaangażowania salezjańskich Inspektorii i Regionów na polu wydawania i dzielenia się treściami Biuletynu Salezjańskiego na świecie (zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej), wielu transmisji „live“ programów artystycznych, edykacyjnych i muzycznych.

Komunikacja to odkrywać na nowo! To tworzenie nowych i zaskakujących języków, aby tchnąć życie w nasze opowiadania i dzielić się odważnie naszymi marzeniami i naszymi projektami! 

W tym czasie śledziliśmy z bliska różnorodne inicjatywy grup młodzieżowych i wolontariatu, które niosły pomoc, gromadząc i dostarczając produkty żywnościowe, lekarstwa i odzież. Byliśmy świadkami różnych akcji uwrażliwiających na zagrożenia związane z koronawirusem, dobrze przygotowanych nabożeństw religijnych i liturgicznych, publikacji licznych artykułów i wielkiego dzielenia się przeżyciami za pośrednictwem sieci społecznościowych.

W ostatnich trzech miesiącach brałem udział w kilku bardzo interesujących wideokonferencjach, zorganizowanych zarówno przez wielu naszych Delegatów ds. komunikacji społecznej, jak i  nasze wspólnoty i grupy robocze.

Lubimy zbliżać do siebie ludzi młodych, słuchać ich, być obecni jako przyjaciele,  towarzyszyć im na drodze ich formacji. Ten styl komunikacji pozwala nam być z nimi, dając poznać, że niezależnie od tego, czy jesteśmy blisko czy daleko, myślimy o nich.

Salezjański styl komunikacji wypływa z charyzmatu, jak i  ze sposobu, w jaki Księdz Bosko żył duchowością salezjańską i przekazywał ducha rodziny Współbraciom i całej Rodzinie Salezjańskiej. 

Komunikacja stanowi zasadniczą część salezjańskiego charyzmatu. Istotnie, znajdujemy żywotność naszego charyzmatu w stylu kochania Boga poprzez młodzież. 

Czym jest przekazywanie stylu salezjańskiego? Jest tą wielką miłością, która wypływa z naszego wychowawczego serca i trwa do ostatniego tchnienia, ponieważ ten, kto kocha w imię Jezusa oraz służy najuboższym i najbardziej potrzebującym, będzie zawsze przekazicielem przesłania, które jest ciągle nowe i nigdy się nie starzeje.

A w jaki sposób możemy poznać, że jest to salezjański styl komunikacji?

- Kiedy młodzi wypełniają nie tylko nasze domy, nasze podwórka, nasze dzieła i placówki, ale także nasze  strony internetowe i sieci społecznościowe, czyniąc to z właściwą im spontanicznością i radością.

- Kiedy młodzi wyrażają swoje marzenia, swoje bóle i swoje nadzieje w dźwiękach muzyki, rytmie tańca,  pięknie poezji, modlitwie, liturgii życia.

- Kiedy młodzi opowiadają o swoim życiu i dzielą się swoimi historiami, poszukują nowych sposobów tworzenia i dzielenia się swoimi cyfrowymi przesłaniami i podejmują zaangażowanie związane z nauką, pracą i życiem wiary.

Te młodzieżowe formy ekspresji są żywymi wyrazami salezjańskiego sposobu komunikacji! 

Komunikowanie to nowy sposób budowania bardziej ludzkiego i przejrzystego społeczeństwa. Komunikować to szkoła dialogu, poszanowania osób, ich kultury, ich historii, ich środowiska, ich wartości.

Komunikować w stylu salezjańskim oznacza zawsze być wiernym młodzieży. Stanowi ona naszą muzykę, nasze marzenia i naszą prawdziwą radość. I dlatego ten, kto kocha, przekazuje. 

 

W dniu 12 czerwca nasz Przełożony Generalny, ks. Ángel Fernández Artime, przekazał nam ten styl salezjańskiego komunikowania, czyniąc to z wielką czułością i prawdą, bo tak trzeba, gdy przekazujemy ludziom młodym to, co jest najważniejsze: 

„Drodzy młodzi, my, Salezjanie obecnych czasów, chcemy wam powiedzieć, że was kochamy, że nasze życie należy do was, i że, podobnie jak ksiądz Bosko, każdy z nas może wam powiedzieć: Dla was się uczę, dla was pracuję, dla was żyję, za was jestem gotów nawet oddać swoje życie“.  

Obejrzałem ostatnio film krótkometrażowy o salezjaninie koadiutorze, panu Artemidesie Zattim, beatyfikowanym w 2002 roku, pt. «Zatti, hermano nuestro». Ten salezjanin umiał przekazywać chorym zarówno miłość, która jest troskliwa, jak i miłość, która zdobywa. Poświęcił życie w służbie innym, przekazując Nadzieję Zmartwychwstałego i miłość do Maryi.

Komunikować w salezjańskim stylu: to nasze dziedzictwo, nasze zadanie, nasza nadzieja!

Ks. Gildásio Mendes
Radca ds. Komunikacji Społecznej