Dykasterie

Jak zamieszkiwać i ewangelizować Kontynent Cyfrowy? (2020-10)

JAK ZAMIESZKIWAĆ I EWANGELIZOWAĆ KONTYNENT CYFROWY?

 

Drodzy przyjaciele!

Wszyscy jesteśmy obywatelami kontynentu cyfrowego. Zamieszkujemy go już z około 4,8 mld innych użytkowników.

Kiedy spoglądamy na ten ogromny kontynent, gdzie nasza młodzież spędza każdy dzień życia, pojawia się  zasadnicze pytanie: W jaki sposób ewangelizować w tym cyfrowym środowisku? 

Kościół, w czasie Synodu poświęconego młodzieży, zajął się tym ważnym wyzwaniem i potrzebą zrozumienia dynamiki tego środowiska, jak również – wymogu dialogu z jego kulturą i ewangelizacji tego obszaru.

Środowisko cyfrowe stanowi dla Kościoła wyzwanie na wielu płaszczyznach. Niezbędne jest zatem pogłębienie wiedzy o jego dynamice oraz jego zasięgu z punktu widzenia antropologicznego i etycznego. Wymaga ono, by w nim być i promować jego możliwości komunikacyjne w świetle przepowiadania chrześcijańskiego, ale także nasączenia Ewangelią jego kultur i dynamiki” (Dokument końcowy Synodu nt. młodzieży, 145).

Czego domaga się od nas to wyzwanie, na które wskazuje Kościół?

Wymaga nie tylko bycia w tym miejscu, ale także dalszego poszukiwania nowych sposobów inkulturacji Ewangelii na tych nowych areopagach naszych czasów. 

Czy jest łatwe zadanie? Absolutnie nie! Ale jako mieszkańcy tego kontynentu już teraz angażujemy się w dzieło dialogu kulturowego poprzez studia i liczne inicjatywy realizowane przez salezjanów, wychowawców i naszą młodzież. 

Przełożony Generalny ks. Ángel Fernández Artime, w proponowanym programie Zgromadzenia Salezjańskiego na najbliższe sześć lat, zwraca się do nas z bardzo ważną prośbą dotyczącą naszej misji wychowawców salezjańskich i przekazicieli treści młodzieży:

„Zobowiązać Dykasterię ds. Komunikacji Społecznej, na różnych poziomach, do dostarczenia odpowiednich narzędzi i bodźców do stałego procesu weryfikacji, aktualizacji i inkulturacji misji salezjańskiej w środowisku cyfrowym, w którym żyją ludzie młodzi, angażując nasze uniwersytety, tworząc sieci z innymi ośrodkami i agencjami, które uważnie śledzą i badają przemiany, jakie cyfrowy świat wprowadza w nowe pokolenia” (punkt 3., żyć „salezjańskim sakramentem” obecności).

Jako salezjanie ewangelizatorzy i wychowawcy młodzieży z placówek salezjańskich 134 krajów i różnych kultur, staramy się zawsze odpowiadać na ważne pytania dotyczące ludzi młodych i ich rzeczywistości, czyniąc to w świetle Ewangelii i nauczania Kościoła. 

Kościół, znawca człowieczeństwa, doskonale wie, jak ważny jest dialog między Ewangelią a kulturą oraz między religią a społeczeństwem.  .

Słowo Boże, rozważane i coraz głębiej rozumiane, zawsze prowadziło nas i oświecało w naszych interpretacjach nowych zjawisk ludzkich i kulturowych. Jest to podstawowy punkt wyjścia do dialogu z cyfrowym światem i pewne ukierunkowanie dla naszej misji wychowawczej i duszpasterskiej.  

Chciałbym zasugerować wspólne badania pedagogów i badaczy zajmujących się przekazem społecznym w celu dalszego opracowania odpowiednich wskazówek antropologicznych, biblijnych i edukacyjnych, które poszerzą naszą wiedzę i zwiększą bezpieczeństwo dotyczące naszego zamieszkania i ewangelizacji cyfrowego kontynentu.  

W tym miesiącu (październiku) Światowa Konsulta Komunikacji Społecznej zakłada refleksję i wymianę opinii z uczestnikami spotkania w odniesieniu do niektórych pytań, które są kluczowe dla tego studium:

  • W jaki sposób możemy wyrazić dar wolności komunikowania się, jakim Bóg obdarza każdego człowieka, przyjmując ten dar w poczuciu odpowiedzialności i służby na rzecz jednostek i wspólnot?
  • Jakie źródła inspiracji biblijnej, antropologicznej i teologicznej mogą nas oświecić i prowadzić w procesie inkulturacji Ewangelii w cyfrowym świecie?
  • Jakie zasady wychowawcze nas prowadzą i wskazują na wyzwania, jakie dzisiaj stawia przed nami komunikacja społeczna w dialogu ze środowiskiem cyfrowym?
  • Jak określić wytyczne dotyczące inkulturacji kontynentu cyfrowego?
  • Jak możemy nakreślić pewne horyzonty tożsamości salezjańskiej dla naszej pracy wychowawczej i duszpasterskiej w świecie cyfrowym?

 

Aby odpowiedzieć na te i wiele innych pytań, które dotyczą inkulturacji Ewangelii w środowisku cyfrowym, chcemy kontynuować nasze studium w połączeniu z naszymi praktycznymi doświadczeniami, anagażując wychowawców – ludzi przekazu, którzy pracują i zastanawiają się nad zjawiskiem komunikowania się na kontynencie cyfrowym.  

Ksiądz Bosko mawiał z wielką wiarą i miłością do swoich wychowanków: „Dla was studiuję, dla was pracuję, dla was żyję i za was jestem gotów oddać także swoje życie”.  

Nasz ojciec Ksiądz Bosko dobrze wiedział, że aby pracować z młodymi, trzeba kroczyć z nimi i z ich czasami.

Zrozumienie tego, jak młodzi ludzie żyją i komunikują się w czasach wielkich przemian kulturowych, jest bardzo ważne dla naszej dzisiejszej misji i dla przyszłości.  

Jest to podstawowa misja dla tych, którzy kochają młodych ludzi i kroczą z nimi!

Z braterskim pozdrowieniem!

Ks. Gildásio Mendes dos Santos
Radca Generalny ds. Komunikacji Społecznej

Porto Alegre, Brasil, 24 otto bre, 2020