Dykasterie

Komunikacja społeczna jest żywotna dla każdego społeczeństwa i kultury

Brazylia, 21 maja 2020

Drodzy bracia i siostry!

Pozdrawiam każdego z was z tą nadzieją, która pozwala nam kroczyć z entuzjazmem i z oczyma otwartymi na teraźniejszość i przyszłość. Ta nadzieja, która pozwala nam kroczyć razem, ma swoje źródło w Jezusie Chrystusie,  zmartwychwstałym, przekazicielu pełnego życia (J 10, 10).  

W tym czasie kryzysu zdrowotnego na całym świecie z powodu Covid-19, chcemy podziękować każdemu z was za odwagę i kreatywność w przekazywaniu, za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych mediów, siły miłości i solidarności.  

Ekipa Dykasterii ds. Komunikacji Społecznej bezpośrednio z “Sacro Cuore” z Rzymu, wraz z Przełożonym Generalnym i innymi współbraćmi, z gorliwością i salezjańskim duchem starała się nieść przesłanie nadziei i odwagi w tym czasie wielkich wyzwań dla ludzkości. 

Otrzymaliśmy wiele wiadomości i informacji o różnych inicjatywach solidarności z placówek całego Zgromadzenia!

Poprzez komunikację tworzymy więzi, wyrażmy nasze myśli, dzielimy się naszymi projektami, wspieramy wolność człowieka i demokrację.

Komunikacja jest siostrą wolności i solidarności. Z tego względu każdy przekaz wymaga etycznego podejścia w odniesieniu do istoty ludzkiej, jej kultury, historii i jej roli w społeczeństwie. 

Chciałbym zachęcić każdego delegata inspektorialnego ds. komunikacji społecznej, jak również świeckich, członków Rodziny Salezjańskiej i ludzi młodych z grup komunikacji społecznej z naszych placówek, do refleksji, pogłębienia i wyznaczenia wspólnie naszej “mapy” komunikacji społecznej w służbie ewangelizacji i wychowania naszych odbiorców współczesnych czasów.   

W tym celu, kontynuując refleksję prowadzoną w czasie spotkań, przeprowadzonych w ramach konsultacji w ostatnich latach, odpowiadając na apele Zgromadzenia i Kościoła, i mając jako punkt odniesienia dokument “SSCS” (Salezjański System Komunikacji Społecznej), chcemy kontynuować wspólnie proces aktualizacji projektu komunikacji społecznej na poziomie Dykasterii.  

W tym procesie przeprojektowania komunikacji społecznej chcemy na początku uwzględnić pewne wyzwania i możliwości:

 1. apele KG28 w świetle wskazań Synodu poświęconego młodzieży;
 2. propozycje wychowawcze i duszpasterskie obecne w Laudato Si’, spoglądając na komunikację społeczną z salezjańskiego punktu widzenia w tym czasie kryzysu związanego z Covid-19, jak i po nim;
 3. kwestie etyczne, polityczne i wychowawcze, związane z komunikacją społeczną w różnych regionach i krajach;
 4. wizja komunikacji społecznej jako ekosystemu i komunikacji w sieci;
 5. protagonizm naszej młodzieży w kulturze mediów;
 6. komunikacja misyjna i solidarna w naszych wspólnotach w służbie najuboższym;
 7. stworzenie odpowiedniej polityki, realizacja procesów, kroków i działań w oparciu o metodę rozpoznania jako narzędzia duszpasterskiego i koncepcji zarządzania bazującego na współpracy;
 8. promocja naszej komunikacji inspirującej się charyzmatem salezjańskim, zasadzającym się na misji ewangelizacyjnej i duszpasterskiej, realizowanej we współpracy z Dykasteriami Duszpasterstwa Młodzieży, Misji i Formacji;
 9. konsolidacja komunikacji cyfrowej w naszych wspólnotach oraz stworzenie platform komunikacji społecznej;
 10. znaczenie inspektorialnego programu komunikacji społecznej w odniesieniu do regionów i praca w sieci;
 11. dynamika różnych usług za pośrednictwem agencji informacyjnych, biuletynu salezjańskiego, wydawnictw, drukarni, stron internetowych, radia, czasopism, sieci społecznościowych i innych;
 12. współpraca ze świeckimi i uniwersytetami salezjańskimi na polu komunikacji.

To pierwsze zalecenie zostanie skierowane do każdego z was, zgodnie z programem Dykasterii ds. Komunikacji na rok 2020. Będę chciał na początku lipca przesłać wam przetłumaczony tekst.

Jak tylko otrzymam ten tekst, prześlę pewne praktyczne wskazówki do każdego delegata ds. komunikacji społecznej, by umożliwić lekturę i dzielenie się z grupami duszpasterskimi, świeckimi i młodzieżą, a następnie -przesłanie na mój adres sugestii, pytań, propozycji, zgodnie z harmonogramem, jaki wskażę.

Na początku drugiego półrocza 2020 roku odbędziemy kilka wideokonferencji z delegatami ds. komunikacji społecznej, by słuchać, dzielić się i zgłosić swoje propozycje.

W czasie spotkań z delegatami ds. komunikacji społecznej regionów chcemy pracować nad tym tekstem w sposób bardziej systematyczny, jak również – nad programem komunikacji społecznej Zgromadzenia.  

W ramach konsultacji na poziomie światowym chcemy kontynuować ten proces budowania wizji komunikacji społecznej, uwzględniając nowe rzeczywistości kulturowe i społeczne, wymogi i możliwości nowych technologii i mediów społecznościowych, a także – naszej wspólnej misji i współpracy.  

A zatem ta nasza praca ma na celu kontynuację, dowartościowanie i uwidocznienie misji, jaką każda inspektoria i wspólnota realizują w odniesieniu do komunikacji społecznej, a także – poszerzenie i uaktualnienie dokumentu “SSCS”, udzielenie odpowiedzi na nowe wymogi kultury cyfrowej i świata młodzieżowego, wzmocnienie naszej komunikacji instytucjonalnej oraz współpracy z różnymi dykasteriami i sektorami Zgromadzenia.  

Komunikacja społeczna jest żywotna dla każdego społeczeństwa i kultury. Zdajemy sobie sprawę, z czym wiąże się przywilej i odpowiedzialność z tytułu bycia przekazicielami w czasach kryzysu oraz wielkich zmian społecznych i kulturalnych. 

W swoim przesłaniu z 16 kwietnia Przełożony Generalny wyraził bardzo dobrze sposób, w jaki my, katolicy, możemy odpowiedzieć na wyzwania ekonomiczne, społeczne i polityczne, jakie łączą się z kryzysem zdrowotnym związanym z koronawirusem.  

«Przede wszystkim mam nadzieję, że to, co przeżywamy, czegoś nas nauczy». Następnie stawia pytania, które są dla nas istotne:

«Czy znów powrócimy do życia ponad stan, czy też przyjmiemy rytmy i przestrzenie bardziej ludzkie?

I dalej, czy będziemy chcieć nadrobić stracony czas poprzez konsumpcję, czy też nauczymy się, że możemy  żyć szczęśliwie, mając to, co jest niezbędne?

Czy dalej będziemy brnąć w zanieczyszczaniu świata, czy też pozwolimy nieco odetchnąć naszej planecie?»

Dziękuję każdemu z was za to, że uwierzyliście w znaczenie komunikacji w służbie Królestwu Bożemu i kroczycie z nadzieją razem z Księdzem Bosko i naszą młodzieżą.

Niech Maryja, Przekazicielka życia i nadziei, zawsze nas chroni i prowadzi.

Z braterskim pozdrowieniem i w komunii modlitewnej

Gildásio Mendes
Consiglieri per la Comunicazione Sociale