Dykasterie

Nadzieja, tóra pochodzi od Dzieciątka Jezus (2020-12)

NADZIEJA, KTÓRA POCHODZI OD DZIECIĄTKA JEZUS

 

Drodzy przyjaciele!

W dniu 8 grudnia, kiedy piszę to Bożonarodzeniowe przesłanie, WHO podało liczbę zgonów na świecie z powodu Covid-19: 1 553 140.  

Śmierć każdego człowieka oznacza ból, cierpienie i niezastąpioną stratę dla rodzin, bliskich i przyjaciół.

Kryzys gospodarczy, społeczny i zdrowotny, wywołany tą straszną epidemią, niesie poważne konsekwencje dla naszej młodzieży,  naszych wspólnot i naszych społeczeństw.

W tym trudnym czasie komunikacja znacznie ułatwiła nasze kontakty z ludźmi. Mowa tu informacjach o charakterze instytucjonalnym, zamieszczanych w sieci przez Zgromadzenie, wsparciu naszej pracy wychowawczej i duszpasterskiej oraz realizacji wielu dzieł solidarności i miłosierdzia na salezjańskim świecie. 

Przekazywanie miłości w tym czasie kryzysu jest misją bardzo wymagającą. Mówienie o nadziei w chwili straty to odpowiedzialność, która spoczywa na nas wszystkich. 

Przekazywanie nadziei i troska o ludzi wymaga wielkiej wiary i wielkiej wolności wewnętrznej, która pozwala nam budzić się każdego ranka z sercem otwartym na miłość i rękoma gotowymi służyć innym. 

Skąd wypływa źródło naszej miłości i naszej nadziei, które pozwala nam przekazywać optymizm i być solidarnymi z tymi,  do których jesteśmy posłani? 

Wierzymy, że prawdziwa nadzieja, jaką niesiemy w naszym życiu, pochodzi właśnie stąd: od Dzieciątka Bożego!

                                

… A Słowo ciałem się stało   

W Boże Narodzenie celebrujemy wcielenie miłości Boga w Jego Synu. Bóg przychodzi, aby przekazać swoją czułość całej ludzkości.

Ta czułość jest darem Boga, który odnawia nas wewnętrznie w każdej sytuacji i nadaje sens naszemu życiu i naszej pracy.

Syn Boży jest „epifanią” komunikacji, widzialną obecnością Boga, który przyszedł, by żyć wśród nas z miłości. 

 

 ... Przyszedł, aby zamieszkać między nami

Bóg posłał na świat swojego Syna, który urodził się w Betlejem, w stajni, w skromnych i ubogich warunkach, i przyniósł światu światło oraz nadzieję.

Boże Narodzenie to obchody spotkania tego, co Boże z tym, co ludzkie. Bóg nigdy nie przestanie nas kochać nas i spotykać się z nami w sytuacji, której doświadczamy i w obliczu wyzwań, przed którymi stoimy.

Poprzez narodziny Jezusa Bóg wchodzi w naszą ludzką historię, w czas i w przestrzeń, w której żyjemy i porozumiewamy się.

Stając się ciałem i zamieszkując między nami, Bóg przychodzi, by dzielić z nami naszą historię, nadając sens wielkiemu ludzkiemu ekosystemowi, w którym wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami.

Jako salezjanie i wychowawcy młodzieży widzimy w każdym młodym człowieku wcielenie piękna Boga, będącego nadzieją dla naszych marzeń i entuzjazmem w perspektywie lepszego jutra. 

 

... I oglądaliśmy Jego chwałę!

W czasie cierpienia, bólu i strat wiara w Boga, który stał się ciałem i zamieszkał między nami, stanowi dla nas pociechę i zachęca nas do przeżywania miłości jako powołania i służby innym. 

Obecność Dzieciątka Bożego wśród nas odzwierciedla chwałę Bożą. Ta chwała jest horyzontem, w kierunku którego zwracamy nasze oczy i odwagę, podejmując wysiłek przekazywania orędzia Bożego w każdej chwili, w każdym miejscu i sytuacji.

Życzę wam wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i nowego roku pełnego zdrowia i nowej nadziei!

Ks. Gildásio Mendes

Sao Paulo, 21 grudnia 2020