Dykasterie

Odpowiedzialność za komunikację na Kontynencie Cyfrowym (2020 -09)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOMUNIKACJĘ NA KONTYNENCIE CYFROWYM

 

Drodzy przyjaciele i przyjaciółki,

jednym kliknięciem wchodzimy w świat Internetu: na kontynent, który dzisiaj jest zamieszkany przez około 4,8 miliarda użytkowników, zgodnie z danymi statystycznymi dotyczącymi korzystania z Internetu na świecie, opublikowanymi w marcu 2020 roku. 

Należymy do tego cyfrowego kontynentu! Kontynentu, który tworzą ludzie wszystkich kultur, grup etnicznych oraz wielu wyznań religijnych i tendencji politycznych. 

Poruszanie się po tym cyfrowym kontynencie, na którym wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni, wymaga wielkiej uwagi i odpowiedzialności.  

Odpowiadamy za wszystko, co piszemy i publikujemy w internecie i na portalach społecznościowych. Dysponując listą adresów i numerów telefonów komórkowych w sieciach społecznościowych, możemy wirtualnie docierać do setek tysięcy osób z tym, co piszemy i czym się dzielimy.

Kiedy zamieszczamy coś w swoim imieniu, odpowiadamy przed wszystkimi za to, co publikujemy.   

Komunikacja wirtualna wymaga nieustannego zwracania uwagi na naszą prywatność, bezpieczeństwo i autorytet.

Przekazując i udostępniając informacje w imieniu reprezentowanych przez nas instytucji, musimy zawsze uważać, aby uwzględnić wartości i misję instytucji, a także dbać o jej wizerunek, wiarygodność i przejrzystość. 

Kontynent cyfrowy to ekosystem. Daje nam ogromne możliwości w zakresie kontaktu z ludźmi i dostępu do świata kultury, gospodarki, polityki, edukacji i religii. 

Kontynent cyfrowy stawia nam dziś wyzwanie, którym jest przekazywanie wartości życia, prawdy i nadziei. 

Świat cyfrowy każe nam także zmierzyć się z wyzwaniem dotyczącym humanizacji relacji i solidarności, by możliwe było budowanie braterstwa między wszystkimi ludźmi i narodami.

Jednym ze sposobów wyrażenia naszej odpowiedzialności etycznej jest promowanie solidarności cyfrowej.

Oznacza to, że naszą misją jest praca na rzecz integracji cyfrowej, aby wszyscy ludzie mieli prawo do komunikowania się, korzystania z mediów w celu szkolenia, wejścia w świat wiedzy, pracy, relacji międzyludzkich, grupy i wspólnoty. 

Etyka w świecie cyfrowym i w sieciach społecznościowych odgrywa zasadniczą rolę, zapewniając nam i naszym odbiorcom komunikację, która uczy sensu życia, zaangażowania na rzecz osoby ludzkiej i społeczeństwa.  

Każda komunikacja to relacja z innymi. Odpowiedzialna komunikacja w środowisku cyfrowym to wyraz naszego człowieczeństwa i naszych kulturowych korzeni; życie zwykłymi rytuałami życia codziennego; angażowanie się w otaczającą nas rzeczywistość; tworzenie komunii; służenie innym i życie bezinteresowane. 

Jako wychowawcy i ewangelizatorzy młodzieży musimy być obecni na tym kontynencie z salezjańską kreatywnością i tożsamością.  

Na tym nowym areopagu żyjemy i budujemy relacje jako ludzie przekazu i pasterze młodzieży, czyniąc to w duchu bezinteresowności i duszpasterskiej dyspozycyjności.

W propozycji programowej Zgromadzenia Salezjańskiego Przełożony Generalny, ks. Ángel Fernández Artime, bardzo dobrze ukazuje wagę obecności na tym kontynencie w stylu salezjańskim. 

„Dzisiejsza obecność dotyka również świata cyfrowego, nowego prawdziwego areopagu dla nas, siedliska współczesnej młodzieży. Tutaj także musimy być obecni, z wyraźną tożsamością salezjańską, z pragnieniem głoszenia Dobrej Nowiny, czyniąc to zwyczajnie z radością i wrażliwością uczniów Pana“.

Zainspirowani naszym ojcem, Księdzem Bosko, idziemy z duchem czasu! 

A świat cyfrowy stanowi dla nas wyzwanie oraz zachęca do kreatywności i innowacyjności, do obecności w nowym domu młodych ludzi.

To dar i odpowiedzialność dla nas wszystkich, salezjanów, wychowawców i ludzi przekazu.  

Ks. Gildásio Mendes dos Santos, SDB
Radca Generalny ds. Komunikacji Społecznej

Brazil, September 24, 2020.