Dykasterie

Protagonizm współczesnej młodzieży w Komunikacji Społecznej (2020-08)

PROTAGONIZM WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY W KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

W pięciu ostatnich miesiącach uczestniczyłem w wielu wideokonferencjach, w których wzięły udział ekipy komunikacji społecznej naszych Inspektorii. Ludzie młodzi byli bardzo zaangażowani w czasie wszystkich tych spotkań. Zawsze wnoszą oni nową perspektywę, podoba im się to, co robią i współpracują w ramach salezjańskiego projektu wychowawczego z entuzjazmem i nowymi pomysłami.

Rzeczywiście ludzie młodzi są protagonistami nowej komunikacji realizowanej w naszych dziełach na całym świecie. Jako “tubylcy cyfrowego świata” i mediów są panami języka i nowych środków komunikacji społecznej.

Towarzyszymy setkom ludzi młodych, którzy każdego dnia wnoszą swój kreatywny wkład i wprowadzają innowacje w stacjach radiowych, ośrodkach projektowania i produkcji artystycznej, a także – w dziedzinie muzyki, przygotowania tekstów, tworzenia obrazów, organizacji grup “social network”, produkcji zdjęć, realizacji filmików wideo, jak również wielu innych środków przekazu społecznego.

Istnieje rozległa sieć młodych ludzi przekazu w naszych Dziełach! Większość tych ludzi młodych wzrastała w jakimś ośrodku salezjańskim lub uczęszczała do oratorium; są to też byli uczniowie, członkowie MGS i uczestnicy warszatatów komunikacji społecznej. Ci, wspólnie z Salezjanami i nauczycielami, zaczęli się uczyć, angażować i stawać przekazicielami różnych treści w salezjańskim stylu.

Wśród tych ludzi młodych znajdziemy licznych młodych salezjanów, którzy na różnych etapach swojej formacji salezjańskiej wykazali talent i zainteresowanie przekazem społecznym. Ci młodzi salezjanie starają się poznać nowe języki mediów i wykorzystać technologie cyfrowe, nowe oprogramowania i sieci społecznościowe w procesie komunikacji poprzez muzykę, wideo, przesłania i teksty, a to wszystko w celu ewangelizacji innych ludzi młodych.

Dla ludzi młodych komunikacja społeczna jest najlepszym sposobem wyrażenia wiary w Boga i własnego zaangażowania chrześcijańskiego, w odniesieniu do nich samych i do wspólnoty. Dla nich komunikacja jest sposobem służenia innym, bliźnim.

W naszych dziełach mamy “komunikatorów” katechetów, wolontariuszy, misjonarzy, “komunikatorów” artystów, ewangelizatorów, którzy są przekazicielami, a dalej – przekazicieli, którzy są zaangażowani w politykę, w życie społeczne wspólnoty, którzy stoją na czele różnych grup, są kompozytorami, pisarzami, prawdziwymi twórcami broniącymi życia, udzielającymi się na rzecz sprawiedliwości, solidarności i ekologii integralnej.

Św. Jan Bosko w czasie swojego pobytu na Valdocco przygotował swoich chłopców do bycia wielkimi liderami, protagonistami własnej wiary oraz zaangażowania chrześcijańskiego i salezjańskiego. Byli to wielcy młodzi ludzie przekazu!

Młodzi ludzie komunikacji, tacy jak Dominik Savio, Besucco, Magone, Lasagna, Rua, Cagliero i bardzo wielu innych, odpowiedzieli z wielką wiarą i we wspaniałomyślny sposób na powołanie do służby innym. Dlatego przeszli do historii, pozostawili ślad jako autorzy i protagoniści w komunikowaniu się z Bogiem, czyniąc to swoim życiem, przez co zapisali się na trwale w salezjańskiej historii.   

Przekazując i wychowując młodzież do pełnienia aktywnej roli: z miłością Jezusa w swoim sercu, z dobrym pomysłem na przekaz, ze znajomością nowych technologii i własnymi marzeniami, by przycznić się do przemiany świata – ludzie młodzi ukazują nam prawdziwą drogę komunikacji, dzisiaj i jutro.

Ks. Ángel Fernández Artime, nasz Przełożony Generalny, wybierając następujący temat Wiązanki na rok 2021: «Ożywia nas nadzieja: “Oto uczynię wszystko nowe” (Ap 21,5) », zaprasza nas do przemierzenia drogi nadziei wraz z młodzieżą.   

My, Salezjanie, wierzymy w aktywną rolę ludzi młodych, ponieważ we wszystkich czasach i sytuacjach są oni nosicielami znaku i sposobu życia oraz komunikowania nadziei.

Serdecznie pozdrawiam!

Ks. Gildásio Mendes dos Santos

Porto Alegre, Brazylia, 11 sierpień 2020