Dykasterie

Wielka wizja Księdza Bosko: iść z młodymi, iść z duchem czasu

Od czasów księdza Bosko (1815-1888) do dnia dzisiejszego minęło wiele dziesięcioleci: ksiądz Bosko żył w kulturze i świecie, w którym nowe technologie, z których korzystamy dzisiaj, takie jak internet, systemy komunikacji, lasery, satelity, były nieznane.

Także gdy chodzi o płaszczyznę teologiczną i duszpasterską, ksiądz Bosko żył w zupełnie innych czasach niż my dzisiaj. Jednak, analizując jego wyczucie i praktykę, widzimy, że w swojej umiejętności wychowania wychodził najpierw od tego, co człowiek robi najlepiej, od jego potencjału, inteligencji i zdolności do łączenia wiedzy z praktyką zawodową. Wartości życia zostają uwypuklane poprzez edukację, kształcenie ludzi, ewangelizację i promocję godności osoby. 

Dzięki swojej wizji i innowacyjnemu podejściu ksiądz Bosko potrafił iść z duchem czasu, planując jednocześnie przyszłość.

Inną ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, jest fakt, że społeczeństwa również przeszły różne zmiany, które - od czasów księdza Bosko po dzień dzisiejszy - wpłynęły na jednostki, rodziny, kultury, szkoły i Kościół.

Tak więc możemy stwierdzić, że istnieją różne elementy, które wyrażają wielką epokową zmianę, jaka się dokonała. Spośród nich najważniejszymi, które wywarły duży wpływ na życie ludzi, zwłaszcza dzieci, nastolatków i młodzieży, są technologie informacyjne, media społecznościowe i gry. 

Codzienny wysiłek tysięcy uczonych i badaczy z różnych dziedzin, którzy studiują, badają, przeprowadzają testy laboratoryjne w dziedzinie medycyny, psychologii, sztucznej inteligencji, biotechnologii, nanotechnologii, jest świadectwem zmieniającego się świata, z którego nieustannie płynie wezwanie do przemyślenia naszego dotychczasowego sposobu doświadczania i postrzegania otaczającej nas rzeczywistości.

Chociaż nauki ścisłe nie odpowiedziały jeszcze w sposób zadowalający na wielkie problemy ludzkie, społeczne, ekonomiczne i etyczne, to jednak pozwoliły nam poruszać się po wszechświecie niczym jakiś kompas, zapewniając nam pewien poziom bezpieczeństwa.

Ludzkość w szybkim tempie zmierza w kierunku rozwoju naukowego, technologicznego i cyfrowego.

Teraźniejszość i przyszłość komunikacji społecznej muszą łączyć się z wielką świadomością i odpowiedzialnością w odniesieniu do  formułowania i praktykowania etyki cyfrowej oraz wykorzystania sztucznej inteligencji; tylko w ten sposób będzie można odnieść się do technologii komunikacyjnej w kontekście społeczno-politycznym, ekonomicznym i kulturowym.

W tej etycznej wizji każde państwo na świecie musi na pierwszym miejscu stawiać prawa osoby ludzkiej i jej podstawowe dobra: pożywienie, edukację, włączenie cyfrowe... a to wszystko po to, by można było żyć w sprawiedliwych i godnych warunkach materialnych.

W świetle praktyki wychowawczej księdza Bosko wizja komunikacji stanowi dla nas dar i przedmiot odpowiedzialności za budowanie rodziny ludzkiej, poszanowanie różnorodności kulturowej, dialog międzyreligijny i promocję pokoju.

W jaki sposób my, jako chrześcijanie, w tym świecie szybkich i nieprzewidywalnych zmian sytuujemy się w stosunku do wartości Ewangelii i systemu prewencyjnego księdza Bosko?

Ksiądz Bosko potrafił w sposób inteligentny i twórczy wychowywać  swoich wychowanków w kontekście społeczno-politycznym i komunikacyjnym, w którym pojawiły się nowe wyzwania i możliwości.  Wychowywał, ponieważ wiedział, że wychowanie daje danej osobie możliwość bycia protagonistą swojego życia, świadomym rzeczywistości i współodpowiedzialnym za budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego.

Dzisiaj środowisko cyfrowe oferuje nam wiele możliwości, co dotyczy np. sztucznej inteligencji i innych technologii przyszłości, które będą stanowić część naszego życia i życia młodych ludzi. 

Trzeba też powiedzieć, że świat cyfrowy nie jest bynajmniej neutralnym gruntem. Wychowanie dzieci, nastolatków i młodzieży musi skupić się na umiejętności bycia krytycznym i protagonistą, ponieważ to właśnie rzeczywistość cyfrowa będzie stanowić podstawę przyszłej edukacji.

Idźmy więc z księdzem Bosko, zawsze u boku młodych i z duchem czasu!