Dykasterie

Wierzymy, że my wszyscy, ja i wy,  jesteśmy wraz z młodzieżą ludźmi przekazu w kulturze cyfrowej

Belo Horizonte, Brazylia,  7 kwietnia 2020

Drodzy Bracia i Siostry!

Z radością i wdzięcznością kieruję do was ten mój pierwszy Newsletter, który przesyłam jako Radca ds. Komunikacji Społecznej Zgromadzenia Salezjańskiego.

Wierzymy, że my wszyscy, ja i wy,  jesteśmy wraz z młodzieżą ludźmi przekazu w kulturze cyfrowej. 

Czyniąc to w imię Jezusa Chrystusa, uważamy, że przekaz społeczny oznacza być w służbie innym.

W tym duchu chcę skierować moje słowa uznania i podziękowania do każdego z was, którzy poświęcacie się z przekonaniem tej ważnej posłudze przekazu społecznego w Zgromadzeniu Salezjańskim!

Ludzie młodzi są najlepszymi przekazicielami w epoce internetu i sieci społecznościowych!

Ksiądz Bosko kochał i wierzył w ludzi młodych. Są oni najbardziej oryginalnymi przekazicielami. Są z nami! My jesteśmy z nimi!

Dlatego też Zgromadzenie Salezjańskie uchodzi na świecie za jedną z najważniejszych instytucji, gdy chodzi o przekaz wartości ludzkich i chrześcijańskich.

W czasie Kapituły Generalnej 28, która odbyła się w Turynie w miesiącach luty – marzec tego roku, jako Salezjanie odnowiliśmy nasze zaangażowanie pod tym względem, podkreślając znaczenie komunikacji społecznej w tych medialnych czasach.  

W duchu wiary i wdzięczności za tę nową misję, jaką Zgromadzenie Salezjańskie powierza mi jako Radcy ds. Komunikacji Społecznej, podejmuję się tej posługi z radością i dyspozycyjnością, pozostając w jedności z naszymi Inspektorami, Delegatami ds. Komunikacji Społecznej, Świeckimi i Młodzieżą.

W głębokim poczuciu przynależności do Zgromadzenia, w łączności z Przełożonym Generalnym Ks. Ángelem Fernándezem Artime i Radą Generalną, naszymi Inspektorami, Delegatami ds. Komunikacji społecznej i naszymi Wspólnotami, będziemy nadal razem okazywać miłość, wychowywać i ewangelizować młodzież w perspektywie nadziei, bardzo angażując się na rzecz naszego posłannictwa wraz z naszymi odbiorcami.

Chcę skierować nasze szczere słowa uznania i podziękowania ks. Filiberto Gonzalezowi Plasencii, który przez dwanaście lat był Radcą ds. Komunikacji społecznej, dziękując za jego zaangażowanie na polu komunikacji społecznej w Zgromadzeniu Salezjańskim. Pozostanie dla nas przykładem świadectwa i ukochania przekazu społecznego.

Zgromadzenie dojrzało w swojej pracy w zakresie komunikacji społecznej. Jest to rezultatem zaangażowania, wsparcia i pracy Inspektorów, ich Delegatów, Dyrektorów, Salezjanów, Świeckich i Młodzieży z naszych placówek, jak również – pracy na różnych polach komunikacji społecznej.  

Każda Inspektoria i każda Wspólnota dysponuje szeroką gamą propozycji w zakresie komunikacji społecznej: radio, czasopisma, telewizja, produkcja wideo, wydawnictwa, sieci informacyjne, biuletyny, strony internetowe, produkcja muzyczna, literatura. I wszystko to musi być stale uaktualniane i pozostawać w służbie naszego posłannictwa na rzecz młodzieży, zwłaszcza najuboższej.

Przekaz społeczny jest bardzo dynamiczny, szybki i wymagający. Oto dlaczego tak istotne jest wzmocnienie naszej instytucjonalnej komunikacji społecznej, uaktualnienie naszych systemów i platform przekazu społecznego, danie pierwszeństwa procesom rozpoznania, współpraca, dzielenie się studiami interdyscyplinarnymi i badania ze strony wychowawców naszych uniwersytetów, kształcenie salezjanów w perspektywie synodalnej, służba salezjanów w ramach misji ewangelizacyjnej w Kościele i w kulturach, z którymi mamy do czynienia.  

Obecnie dysponujemy dobrą pomocą, gdy chodzi o komunikację społeczną: jest nią „Salezjański System Komunikacji Społecznej”, który był opracowywany przez wiele lat z udziałem wielu z nas. Ale nadszedł czas, by wspólnie przejrzeć i uaktualnić ten dokument, czyniąc to w świetle ostatnich dokumentów Kościoła oraz nowych wyzwań i możliwości, jakie łączą się z kulturą medialną. 

Będzie to jedna z pierwszych prac, jakiej się podejmiemy, angażując wszystkich w ten proces.

Komunikacja społeczna idzie w parze ze wspólnotą! Jesteśmy Rodziną Salezjańską w komunikacji. Ciągłe wzmacnianie tej komunikacji w ramach sieci łączącej Salezjanów, Córki Maryi Wspomożycielki, Współpracowników, ADMA, Byłych Wychowanków i inne gałęzie Rodziny Salezjańskiej, jest prorockim wyrazem przekazu społecznego realizowanego w synodalny sposób.  

Wiemy, że komunikowanie w sposób synodalny domaga się nowej mentalności dotyczącej obecności i bezwarunkowej służby na rzecz innych, zwłaszcza najuboższych w społeczeństwie.

W naszych czasach komunikowanie w sposób ewangeliczny oznacza ogarnąć w wierze bóle i nadzieje ludzi. 

Kryzys związany z koronawirusem dotknął cały świat, stając się przyczyną wielkich trudności, cierpienia i niepokoju w rodzinach i w społeczeństwie.

Dykasteria ds. Komunikacji Społecznej i jej Ekipa robocza udostępniły znaczący zakres wiadomości i informacji w tym trudnym czasie, jaki przeżywa obecnie świat, który usiłuje stawić czoła temu kryzysowi.

24 marca, na zakończenie Nadzwyczajnej Nowenny do Maryi Wspomożycielki, odprawianej na całym salezjańskim świecie, Przełożony Generalny zachęcił nas do odmówienia Aktu zawierzenia, co łączyło się z odnowieniem naszego zaufania do Maryi z sercem Księdza Bosko w tym czasie próby i cierpienia, wywołanych przez pandemię koronawirusa.

Z Bazyliki Najśw. Serca Pana Jezusa w Rzymie, gdzie Ksiądz Bosko w dniu 16 maja 1887 roku odprawił Mszę św.,  Przełożony Generalny zawierzył, przed obrazem Maryi Wspomożycielki, narody całego świata Tej, która uczyniła wszystko.

Ostatnio Papież Franciszek w czasie modlitwy solidarności z ofiarami koronawirusa, powiedział, że wiara w Chrystusa otwiera nas na nową nadzieję.  

Mamy kotwicę: w Jego krzyżu zostaliśmy zbawieni. Mamy ster: w Jego krzyżu zostaliśmy odkupieni. Mamy nadzieję: w Jego krzyżu zostaliśmy uzdrowieni i ogarnięci, aby nic i nikt nas nie oddzielił od Jego odkupieńczej miłości”.

Niech Maryja, przekazycielka życia i nadziei, strzeże nas i prowadzi, abyśmy wszędzie mogli być głosicielami Paschy i Nowego Życia.

Ks.  Gildásio Mendes dos Santos, SDB
Radca Generalny ds. Komunikacji Społecznej