Dykasterie

“Komunikacja, kierowanie, zarządzanie”: ostatni artykuł ks. Gildasio Mendesa z cyklu “Św. Franciszek Salezy człowiek przekazu. Pielgrzymka wewnętrzna, mądrość w sztuce komunikacji”

Święty Franciszek Salezy jest autorytetem w dziedzinie komunikacji! Umie towarzyszyć ludziom w relacjach międzyosobowych, ale jest także człowiekiem wizji, dialogu, rozeznania, wyborów, decyzji, odpowiedniego zarządzania! Można powiedzieć, biorąc pod uwagę kontekst napięć religijnych, w którym żyje, że buduje on strategię komunikacji organizacyjnej i instytucjonalnej, ponieważ głęboko wierzy w swoją misję człowieka Bożego i pasterza Kościoła.

Franciszek Salezy prowadzi politykę komunikacji, która pozwala mu budować jedność wśród duchowieństwa i wiernych na poziomie diecezjalnym, a jednocześnie reprezentuje Kościół katolicki z silnym poczuciem wierności i odpowiedzialności. 

Papież Benedykt XVI bardzo jasno wyraził tę jego duchową i komunikacyjną kompetencję:

Był apostołem, kaznodzieją, pisarzem, człowiekiem czynu i modlitwy, z zaangażowaniem wprowadzał w życie ideały Soboru Trydenckiego; był uczestnikiem sporu i dialogu z protestantami, doświadczając coraz bardziej, że choć teologiczna dyskusja jest konieczna, to bardzo skuteczne są osobiste stosunki i miłość. Były mu powierzane misje dyplomatyczne na szczeblu europejskim, a także społeczne misje mediacyjne i pojednawcze (Benedykt XVI, 2 marca 2011)

Franciszek komunikuje się z wielkim sercem pasterza i z wizją tego, który troszczy się o obronę doktryny Kościoła, towarzyszy jego ludowi, kształci duchownych i tworzy dobre relacje z ludźmi w Kościele i społeczeństwie. Przekonany o znaczeniu sztuki drukarskiej, napisał w maju 1598 r. list w języku włoskim do nuncjusza w Turynie, w którym wyraził potrzebę posiadania drukarni:

«Wśród wielu niezbędnych rzeczy, jedną z nich jest posiadanie drukarni w Annessi. Co godzinę heretycy rozsyłają szkodliwe broszury, a wiele książek katolickich pozostaje w rękach autorów, bo nie można ich wysłać do Lyonu, nie mogąc korzystać z drukarni» (L I 337).

W czasie swojego życia Franciszek Salezy w sposób mądry i święty budował wizję komunikacji intrapersonalnej, wspólnotowej i instytucjonalnej w jednolitej i połączonej całości.  Po jego śmierci jego życie i nauczanie wywarły ogromny wpływ na Europę jego czasów i następnych stuleci, na cały Kościół i świat. Jako patron dziennikarzy i pisarzy, jest wzorem przekaziciela także dziś, w naszym cyfrowym i wirtualnym świecie.