Dykasterie

Światowy Festiwal Filmów Młodzieżowych „Don Bosco”

Światowy Festiwal Filmów Młodzieżowych „Don Bosco”

Dotrzeć do młodych ludzi, aby uczynić ich ambasadorami nadziei

 

Don Bosco Global Youth Film Festival (DBGYFF) to pierwszy festiwal Zgromadzenia Salezjańskiego tego typu o zasięgu świątowym, do udziału w którym są zaproszeni młodzi ludzie ze 134 krajów, którzy, w ramach wspólnego projektu, będą mieć możliwość wyrażenia swoich różnych talentów i form kreatywności, otrzymując na koniec wyróżnienia i nagrody. Jest to festiwal całej „rodziny” salezjańskiej; sprzyjająca okazja, która sprawi, że będzie rozbrzmiewać – w sercach i umysłach naszej młodzieży – imię Księdza Bosko na całym świecie. Festiwalowe pokazy będą się odbywać w dniach 18 i 19 listopada 2021 roku

Ten festiwal filmowy stanowi również cenną okazję pozwalającą  zbliżyć się do młodych ludzi, dodać im otuchy i zmotywować do wspólnego dobra. Jest to również doskonałe narzędzie dla nas, wychowawców, do „skoncentrowania się” na tym, co jest najważniejsze dla młodych ludzi oraz do wspierania ich rozwoju i wzmocnienia poczucia współodpowiedzialności.

DBGYFF został pomyślany jako globalna i kreatywna platforma; „wirtualne miejsce”, dzięki któremu młodzi ludzie z całego świata będą mogli się wypowiedzieć w nowych językach, dzielić swoimi marzeniami i aspiracjami. Temat przewodni festiwalu - „Ożywia nas nadzieja” - został zasugerowany przez Wiązankę naszego Przełożonego Generalnego i przedstawia wezwanie skierowane do młodych ludzi, zachęcając ich, by stali się ambasadorami nadziei i twórcami społecznej przemiany.

Ponadto festiwal zaoferuje wielkie możliwości nie tylko na poziomie zaangażowania, ale także - dyskusji, wymiany pomysłów i autentycznej zabawy, wyzwalając we wszystkich uczestnikach radość i poczucie współodpowiedzialności.  

DBGYFF stanowi odpowiedź – konkretną i kreatywną – dotyczącą celów edukacyjnych, jakie wskazał zarówno Przełożony Generalny w swoim Programie na obecne sześciolecie (2020-2025), jak i Dykasteria ds.  Komunikacji Społecznej.  

Przypomnijmy jego najistotniejsze punkty:

 • zaproponować propozycję dotyczącą komunikacji społecznej w zakresie duszpasterstwa wychowawczego i w ekosystemie młodzieżowym (por. 1.1.1.1);
 • stworzyć okazje do dialogu wychowawczego i kreatywnego, by ewangelizować młodych ludzi w kontekście kulturowym, w którym się znajdują i w ich środowisku cyfrowym (por. 5.1.1.1), czyniąc to zgodnie z nowymi stylami młodzieżowymi (SyG 145, por. 1.1.1.4) i z perspektywy sposobu bycia Kościołem w dzisiejszym świecie;
 • promować wizję „Youth Engagement”, aby uczyć współodpowiedzialności, formować i zmieniać młodych ludzi, sprzyjając nowym talentom poprzez język mediów;
 • promować protagonizm młodzieży, wzmacniając poczucie współodpowiedzialności za ochronę i budowanie lepszego świata (por. 6.2.1.1);
 • promować języki komunikacji – zgodnie z propozycją KG28 – jako konkretną odpowiedź na potrzeby i wymagania młodych ludzi w dzisiejszym świecie, towarzysząc im w kierunku zrównoważonej przyszłości (PPRM);
 • tak ukierunkowywać młodych ludzi, aby stawali się konkretnymi znakami i budowniczymi nadziei, zgodnie z tegoroczną Wiązanką „Ożywia nas nadzieja”;
 • stworzyć i promować światowe forum salezjanów i młodzieży, lokalnie i globalnie, przedstawiając ten festiwal jako pierwszy krok w kierunku tego celu (por. 3.1.1.4).

Cały świat jest nadal sparaliżowany i mocno dotknięty pandemią Covid-19. Odbudowa człowieczeństwa i całego kosmosu stała się najbardziej pilną i naglącą potrzebą, którą należy się zająć. Młodzi ludzie muszą być zmotywowani do zaangażowania się w budowanie sprawiedliwej, zrównoważonej i świetlanej przyszłości. Tak więc propozycja związana z DBGYFF pojawia się we właściwym momencie, by zachęcić i zmotywować młodych ludzi do stania się ambasadorami Nadziei. Troską DBGYFF jest jednoczenie, edukacja i motywowanie młodych ludzi na całym świecie do wzbudzenia jasnego płomienia Nadziei dla całej ludzkości w tym post-pandemicznym czasie. W ten sposób DBGYFF staje się okazją do „skoncentrowania” i ponownego ożywienia talentów, umiejętności, energii i pozytywnego wkładu, starając się dotrzeć do milionów młodych ludzi na całym świecie. 

 

Kategorie prezentacji, jury i nagrody

DBGYFF zakłada trzy kategorie prezentacji: filmy krótkometrażowe, animowane filmy krótkometrażowe i teledyski. Filmy krótkometrażowe zostały podzielone na filmiki jednominutowe i dziesięciominutowe. Natomiast krótkie filmy animowane – na filmiki jedno- i pięciominutowe, zaś teledyski mogą trwać nawet do 5 minut, łącznie z kompozycją muzyczną wideo. 

Strona internetowa i aplikacja DBGYFF zautomatyzują cały proces zgłaszania filmów, kontroli jakości, wstępną ocenę jury, ostateczną ocenę jury i przyznanie nagród, zapewniając w ten sposób maksymalną obiektywność, przejrzystość i profesjonalizm. W jury dokonującym wstępnej oceny zasiądzie ponad 400 pasjonatów kina, filmowców i ekspertów, zaś w głównym jury festiwalu - 15 ekspertów reprezentujących znaczącą reprezentację świata kina i świata młodzieży. 

Są przewidziane cenne nagrody dla zwycięzców, które zostaną przyznane przez jury ekspertów, czemu przyświeca założenie, że młodzi ludzie zasługują na nagrodę i zachętę za wysiłki, które podejmują. Tych nagród będzie 36 (z których 15 za najlepsze produkcje na poziomie światowym, 6 dla najlepszych filmów w każdej kategorii, 6 dla najlepszych młodych realizatorów, 6 dla najlepszych filmów w wymiarze kontynentalnym i 3 dla filmów wybranych przez jury w trzech kategoriach prezentacji: filmy krótkometrażowe, animacje i teledyski). Łączna wartość nagród to 100 tys. euro.

 

Niektóre charakterystyczne cechy DBGYFF:

 • pierwszy festiwal filmowy o zasięgu światowym;
 • pierwsze wydarzenie, które będzie się odbywać – jednocześnie – w 134 krajach, w większej liczbie ośrodków każdego z tych krajów;
 • jedna platforma, łatwo i swobodnie dostępna dla wszystkich młodych ludzi;
 • festiwal zorganizowany przez młodych i dla młodych. Publiczność i twórcy to ludzie młodzi;
 • pierwszy festiwal w pełni „technologiczny i nie „ograniczony” granicami geograficznymi: reżyserzy, jury i publiczność będą mogli spotkać się za pośrednictwem platformy internetowej, pokonując wszelkiego rodzaju bariery;
 • jeden z pierwszych festiwali, którego poszczególne etapy są realizowane online: prezentacja, wybór prac przez międzynarodowe jury, przyznanie nagród końcowych;
 • transmisja festiwalu na żywo przez dwa dni (w streamingu online), co pozwoli oglądać go w różnych i na odległych obszarach geograficznych;
 • renomowana i wykwalifikowana „grupa” ekspertów, mecenasów, celebrytów i ambasadorów, osób odznaczających się dobrą wolą wsparcia inicjatywy festiwalowej;
 • wielka siła pozwalająca zjednoczyć młodych ludzi w dążeniu do celu, jakim jest dobro wspólne.

DBGYFF to wyjątkowa okazja, by młodzi ludzie stali się ambasadorami nadziei. Umożliwienie młodym ludziom stania się „katalizatorami” zmian i przemian w świecie stanowi „serce” misji salezjańskiej. Celem tego festiwalu jest rozpalenie w każdym młodym człowieku tej pozytywnej iskry, która podaruje mu możliwość wielkich marzeń i pozwoli stać się protagonistą nadziei w budowaniu bezpiecznego, sprawiedliwego i lepszego świata dla wszystkich.