Dykasterie

Cele

   
   
   

 

Komunikacja społeczna w Zgromadzeniu Salezjańskim jest ukierunkowana na następujące cele:

Daj konkretny wkład Komunikacji Społecznej do priorytetów Projektu Animacji i Rządu Przełożonego Generalnego i Rady Generalnej.

Budowanie i stopniowe rozwijanie systemu komunikacyjnego Zgromadzenia Salezjańskiego o stabilnym, ale elastycznym charakterze zawodowym:

  • stymulowanie tworzenia „ekosystemu komunikacyjnego”, który angażuje wszystkich (salezjanów salezjańskich, rodzinę salezjańską, wychowawców, wychowawców) w duchu i misji salezjańskiej, na poziomie Zgromadzenia, Prowincji i wspólnot;
  • orientować i kwalifikować stosunki komunikacji i dzielenia się w personelu Dyrekcji Generalnej oraz między nią a prowincjami;
  • stymulowanie wewnętrznej komunii charyzmatycznej - z poczuciem pierwotnej przynależności do Zgromadzenia, poza odpowiednią prowincją - oraz z Rodziną Salezjańską poprzez dokładne informacje;
  • umożliwienie salezjanom i świeckim współpracownikom jako organizatorom kultury przyjmowania pozytywnego nastawienia i znajomości korzystania z narzędzi i technik komunikacyjnych w celu realizacji misji edukacyjno-duszpasterskiej;
  • rozwinąć w Zgromadzeniu sens SC jako pola misji i przestrzeni do agregacji młodych ludzi (KG 25, 47), aby wspierać przekonanie, że komunikacja masowa i rozwój technologii informacyjnej są nośnikami innowacyjnych modeli i nowych mentalności ( KG25, 3) - modele kulturowe;
  • wykonywanie specjalistycznych usług komunikacyjnych i informacyjnych związanych z misją salezjańską, które prowadzą do silnej mobilizacji społeczeństwa;
  • przedstawić Zgromadzeniu skuteczniej opinii publicznej.