Dykasterie

ANS News

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
2021
Hiszpania – Ks. Luis Manuel Moral mianowany dyrektorem “Misiones Salesianas”
Dane | 10-09-2021 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2021
Hiszpania – Laudato si’: od s?ów do czynów
Dane | 04-06-2021 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2021
Peru – Odszed? bp Marcello Melani, salezjanin, biskup i misjonarz
Dane | 15-04-2021 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2021
Hiszpania – Dzieci ulicy: miliony dzieci w sytuacji sta?ego zagro?enia
Dane | 14-04-2021 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2021
2021
Hiszpania – Kobiety biedniejsze z powodu skutków pandemii
Dane | 09-03-2021 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2021
2021
SG – Gotowe s? filmiki wideo na Dzie? Misji Salezja?skich 2021
Dane | 03-03-2021 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana
2021
SG – Nadzwyczajne rozes?anie misjonarzy
Dane | 02-02-2021 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2020
SG – Czy dzia?alno?? misyjna jest nadal aktualna?
Dane | 10-11-2020 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2020
Japonia – Inspektorialny Dzie? Misyjny 2020
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana
2020
Salezja?ska odpowied? na Covid-19 w Indiach
Dane | 28-10-2020 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2020
Hiszpania – “Misiones Salesianas” przyst?puje do globalnego paktu edukacyjnego
Dane | 26-10-2020 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2020
W?ochy – Si?a misyjnego dzia?ania musi wychodzi? z oratorium
Dane | 19-10-2020 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Giornata Missionaria Mondiale
2020
2020
SG – W kierunku ?wiatowego Dnia Misyjnego: s?owo radcy generalnego ds. misji
Dane | 12-10-2020 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Mondiale
2020
SG – Doroczny Walny Zjazd “Don Bosco Network”
Dane | 01-10-2020 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2020
SG – Radca generalny ds. misji prezentuje 151. Salezja?sk? Wypraw? Misyjn?
Dane | 31-07-2020 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2020
Indie – “W czasie pandemii przekazali?my ?ywno?? ponad milionowi osób z Indii”
Dane | 23-06-2020 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2020
SPADAJ?CE GWIAZDY ZMUSZAJ? NAS DO SPOJRZENIA W NIEBO
Dane | 15-06-2020 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2020
SG – Seminarium online po?wi?cone „advocacy” dla Biur Planowania i Rozwoju
Dane | 11-06-2020 łowo kluczowe | Misiones Salesianas, Don Bosco Network
2020
2020
SG – Walny zjazd i spotkania grup roboczych “Don Bosco Network”
Dane | 29-05-2020 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2020
SG – Dzie? Misji Salezja?skich 2020: Pierwsze g?oszenie w Europie
Dane | 10-02-2020 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana
2020
Mongolia – Misyjny plakat powo?aniow? “iskr?”: historia m?odego kleryka Almeidy
Dane | 08-01-2020 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2019
W?ochy – Forum Organizacji Katolickich
Dane | 09-12-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2019
Chorwacja – Zako?czy?a si? wizytacja nadzwyczajna ks. Rozmusa
Dane | 03-12-2019 łowo kluczowe | Progetto Europa
2019
Hiszpania – W kontek?cie Mi?dzynarodowego Dnia Praw Dziecka
Dane | 20-11-2019 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2019
SEN MISYJNY TRWA NADAL
Dane | 13-11-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana, Spedizione Missionaria Salesiana
2019
SG - Z tego Synodu wyp?ywa “rzeka ?ycia” dla Amazonii
Dane | 28-10-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana, Progetto Europa
2019
Statystyki Ko?cio?a Katolickiego
Dane | 23-10-2019 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Mondiale
2019
2019
Liczby zwi?zane z salezja?sk? “misyjno?ci?”
Dane | 16-10-2019 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Mondiale
2019
SG - Nadzwyczajny charakter misji, która dotyczy ka?dego ochrzczonego
Dane | 11-10-2019 łowo kluczowe | Mese Missionario Straordinario
2019
W?ochy - Wideoprzes?anie Prze?o?onego Generalnego z okazji 150. Salezja?skiej Wyprawy Misyjnej
Dane | 11-10-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2019
W?ochy – 150. Salezja?ska Wyprawa Misyjna
Dane | 30-09-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2019
W?ochy – Kolejne “Harambée” i 150. ekspedycja misyjna
Dane | 24-09-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana, Harambée
2019
W?ochy – Salezja?scy misjonarze odwiedzaj? Genu?
Dane | 17-09-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2019
W?ochy – 150. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna: misyjny sen Ksi?dza Bosko jest kontynuowany
Dane | 16-09-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2019
Wietnam – Salezja?ski Dzie? Misyjny: salezja?ska solidarno?? w odniesieniu do uchod?ców
Dane | 13-09-2019 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana
2019
SG – Kurs formacyjny dla misjonarzy 150. Salezja?skiej Ekspedycji Misyjnej
Dane | 05-09-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2019
Demokratyczna Republika Konga - “Te niezapomniane dni w Kongu”: wywiad z Peterem Sonem Lamem
Dane | 23-07-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2019
W?ochy – Salezja?ski Ruch M?odzie?owy W?och ?rodkowych: propozycje na lato
Dane | 22-07-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2019
ONZ – Aspiracje m?odzie?y i pilno?? dzia?a? w kontek?cie zmian klimatu
Dane | 16-07-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2019
ONZ – M?odzie? i instytucje na rzecz równo?ci i ochrony ?rodowiska
Dane | 04-07-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2019
Belgia – Europejskie Dni Rozwoju 2019: Ksi?dz Bosko jest obecny
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2019
Argentyna – Ko?ció? “Mater Misericordiae”, miejsce, gdzie dotarli pierwsi salezjanie
Dane | 20-06-2019 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2019
SG – “Nie du?cie naszej przysz?o?ci!”
Dane | 07-06-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2019
SG – Ochrzczeni i pos?ani. Ko?ció? Chrystusa z misj? w ?wiecie
Dane | 06-06-2019 łowo kluczowe | Mese Missionario Straordinario
2019
2019
Belgia – Aktywny udzia? salezja?ski w instytucjach europejskich
Dane | 12-04-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2019
Irlandia – Spotkanie misjonarzy Projektu Europa i m?odych salezjanów
Dane | 08-04-2019 łowo kluczowe | Progetto Europa
2019
Uganda – Kobiety z Palabek pracuj? przy „roz?upywaniu kamieni”
Dane | 01-04-2019 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2019
5 rzeczy, o których trzeba wiedzie? odno?nie do Salezjanów Wspó?pracowników
Dane | 20-03-2019 łowo kluczowe | Misiones Salesianas
2019
Austria – Spotkanie m?odych misjonarzy z Projektu Europa
Dane | 22-02-2019 łowo kluczowe | Progetto Europa
2019
W?ochy – Spotkanie “advocacy” salezja?skich organizacji
Dane | 13-02-2019 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2019
SG – 2019: rok misyjny!
Dane | 21-01-2019 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana, Giornata Missionaria Mondiale
2018
SG – Apel dotycz?cy 150. ekspedycji misyjnej
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
W?ochy – Misjonarze 149. Salezja?skiej Ekspedycji Misyjnej: Lawrence Okoli
Dane | 07-12-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
Indie – Konwergencja w celu wzmocnienia oddzia?ywania
Dane | 04-12-2018 łowo kluczowe | PDO
2018
W?ochy – Misjonarze 149. Salezja?skiej Ekspedycji Misyjnej: Pappi Reddy Gade, SDB
Dane | 26-11-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
2018
2018
S? JESZCZE DOBRE WIADOMO?CI!
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
W?ochy – Misjonarze 149. Salezja?skiej Ekspedycji Misyjnej: Nilesh Dodiyar
Dane | 09-11-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
W?ochy – Misjonarze 149. Salezja?skiej Ekspedycji Misyjnej: ks. Vracovsky
Dane | 12-10-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
W?ochy – “Harambèe 2018”. Droga w sercu innych
Dane | 03-10-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
W?ochy – 149. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna wyruszy?a!
Dane | 01-10-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
SG – Salezja?scy misjonarze dla m?odzie?y ca?ego ?wiata: 149. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna
Dane | 26-09-2018 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2018
Papua-Nowa Gwinea – Solidarno?? misyjna od p?askowy?ów Melanezji po Mjanm?
Dane | 12-06-2018 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana
2018
W?ochy – Walny Zjazd „Don Bosco Network”
Dane | 04-06-2018 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2018
Mjanma – Nowi “Bart?omieje Garelli” ucz? si? w o?rodku kszta?cenia zawodowego w Myitkyina
Dane | 29-05-2018 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana
2018
Kenia – “PDO” Zgromadzenia w kierunku przysz?o?ci
Dane | 04-05-2018 łowo kluczowe | PDO
2018
2018
Kenia – Mi?dzynarodowe spotkanie PDO
Dane | 26-04-2018 łowo kluczowe | PDO
2018
SG – Technologia w s?u?bie pos?annictwu
Dane | 17-04-2018 łowo kluczowe | PDO
2018
Holandia – ?ycie misyjne jako ?aska i wola Bo?a
Dane | 03-04-2018 łowo kluczowe | Progetto Europa
2018
W?ochy – Pi?te spotkanie po?wi?cone salezja?skiej “advocacy”
Dane | 28-02-2018 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2018
2018
Dom Generalny – Dzie? Misji Salezja?skich: dar i okazja
Dane | 29-01-2018 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana
2018
Dom Generalny – Dzie? Misji Salezja?skich 2018: “Szept Ewangelii w Azji”
Dane | 08-01-2018 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Salesiana
2018
Projekt Europa: Spotkanie grupy ds. formacji ?wieckich i salezjanów w Europie
Dane | 05-01-2018 łowo kluczowe | Progetto Europa
2017
Belgia – Zaanga?owanie misjonarza na rzecz wspólnoty
Dane | 27-12-2017 łowo kluczowe | Progetto Europa
2017
2017
2017
2017
JEDEN MISJONARZ WRACA, INNYCH 34 WYJE?D?A
Dane | 15-11-2017 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2017
Dom Generalny – Nowy filmik wideo z cyklu “Drodzy Wspó?bracia”
Dane | 17-10-2017 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2017
Wenezuela – “Pod??am za duchem Ksi?dza Bosko, by otwiera? serca ludzi na Boga”
Dane | 09-10-2017 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2017
Stany Zjednoczone – ?luby wieczyste Dennisa Hartigana
Dane | 26-09-2017 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2017
W?ochy – 148. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna: “Gdyby nie misjonarze, wielu z nas nie by?oby tutaj”
Dane | 25-09-2017 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2017
W?ochy – 148. Salezja?ska Ekspedycja Misyjna
Dane | 18-09-2017 łowo kluczowe | Spedizione Missionaria Salesiana
2017
W?gry – Projekt Europa i “efekt Sandora”
Dane | 18-07-2017 łowo kluczowe | Progetto Europa
2017
Belgia - Peter Annegarn nowym prezesem “Don Bosco Network”
Dane | 06-06-2017 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2017
Belgia – Cz?onkowie Walnego Zgromadzenia DBN odwiedzaj? instytucje europejskie
Dane | 01-06-2017 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2017
Kenia – W ko?cu deszcz! Ale potrzeb jest wci?? wiele
Dane | 10-05-2017 łowo kluczowe | Don Bosco Network
2017
Dom Generalny – Nowy rodzaj wsparcia w kontek?cie Dnia Misji Salezja?skich 2017
Dane | 24-04-2017 łowo kluczowe | Giornata Missionaria Mondiale