Dykasterie

Dizien Misji Salezjanskich 2019 (DMS2019)

DMS 2019

 

Pobierz lub Link:

 

Modlitwa

Boz?e, nasz Ojcze,
w Twej wielkiej mi?os´ci,
przypominaj nasza? rados´c´,
jaka? daje przyjmowanie bliz´nich.

Pomagaj nam otwierac´nasze serca,
aby by?y gotowe przyja?c´wszystkich,
szczególnie tych,
którzy znajduja? sie? daleko od swej ziemi
i swoich najbliz?szych.

Powierzamy Tobie zw?aszcza migrantów,
uchodz´ców, i przesiedlen´ców w Afryce.

Niech nasze serca wype?nione Duchem
S´wie?tym
ujrza? w nich zwiastunów Twojej obecnos´ci,
których nieustannie posy?asz s´wiatu.

Amen