Dykasterie

GMS 2018 Giornata Missioni Salesiane 2018

  ||   Poster   ||   Opuscolo   ||   Preghiera   ||   Video   || 

download Preghiera
Scarica il file

Scarica il file
       
Preghiera
 
Panie Boz˙e Wszechmoga˛cy
Stworzycielu nieba i ziemi,
który objawiłes´ sie˛ Eliaszowi
nie w wichurze,
ani w trzesieniu ziemi ani w ogniu,
tylko w delikatnym powiewie;
uczyn´ nas wraz˙liwymi
na powiew Ducha S ’
wie˛tego
abs´my nies´li serce Ewangelii
do serc Kontynentu Azjatyckiego.
Niech harmonijny i radosny
trud wychowania do pracy
uszlachetnia z˙ycie młodych
i niech ich otworzy na spotkanie
z Jezusem „Cies´la˛ z Nazaretu”.
Amen.
  it Scarica il file     en Scarica il file     es Scarica il file     fr Scarica il file     pt Scarica il file     pl Scarica il file    
Scarica il file     Scarica il file    
Scarica il file     Scarica il file    
Scarica il file     Scarica il file