Dykasterie

Sekretarz generalny

 

W służbie Przełożonego Generalnego i jego Rady sekretarz generalny pełni funkcję notarialną. Interweniuje, bez prawa do głosowania, na posiedzeniach Rady i sporządza protokół.

Odpowiada za biura Sekretariatu Generalnego i centralne archiwum Spółki. Jest mianowany przez Przełożonego Generalnego za zgodą swojej Rady i pozostaje ad nutum. (C 144)