Focus

Focus

Tajlandia - THA26-09-2023

Symfonia nadziei w czasie “Voices” regionu Azji Wschodniej i Oceanii

Wczoraj, 19 września, w ośrodku rekolekcyjnym w Hua Hin, w Tajlandii, odbyło się spotkanie w ramach projektu “Voices”, w którym wzięli udział delegaci ds. komunikacji społecznej i przedstawiciele młodzieży z całego regionu Azji Wschodniej i Oceanii. Młodzież dzieliła się swoimi historiami i doświadczeniami - zarówno występując na żywo, jak i odtwarzając nagrane wcześniej filmy, odnosząc się do takich kwestii, jak uzależnienia od technologii cyfrowych, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, przemoc, przestępczość, zmiany klimatu, środowisko i rdzenna ludność.

Dzień rozpoczął się Mszą św. pod przewodnictwem przełożonego inspektorii Tajlandii, ks. Boonlerta Paneetatthayasai Anthony'ego, który wezwał wszystkich do udziału w programie “Voices”, starając się widzieć, słuchać, czuć i działać jak Jezus.

Następnie ks. Harris Pakkam, z Sektora Komunikacji Społecznej w Rzymie, powiedział uczestnikom, że jego Sektor dostrzega potrzebę reagowania na bieżące problemy w konkretny sposób. “Voices to wyjątkowa platforma do słuchania i dopuszczania do głosu pozbawionych głosu, towarzyszenia im i wsparcia ich w walce, jaką podejmują, tak aby ich głosy były słyszane, budowana była odpowiednia świadomość, a upragniona nadzieja została ostatecznie spełniona” - stwierdził. 

Następnie główny gość spotkania, ks. George Plathottam SDB, sekretarz wykonawczy Biura Komunikacji Społecznej Federacji Konferencji Episkopatów Azji i konsultant Dykasterii ds. Komunikacji w Rzymie, przypomniał salezjanom o roli komunikacji w podejmowaniu zdecydowanych działań i potrzebie wzmacniania pozytywnej obecności salezjanów w rzeczywistości młodzieżowej.

Następnie młodzi delegaci omawiali rzeczywistość wszechobecnej łączności, która może również doprowadzić niektórych do ucieczki od codziennego życia do świata cyfrowego, aby tam się spełnić. Ucieczka ta, jak twierdzili, wynika z braku znaczących relacji i niezadowolenia z życia. Młodzi ludzie chcą być znani, rozumiani i kochani takimi, jakimi są, ale dysfunkcyjne korzystanie lub nadużywanie urządzeń  może prowadzić do problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym w młodym wieku. Dlatego też młodzi ludzie zauważyli, że problem istnieje i że można im pomóc poprzez poprzez pewną regulację, edukację, odpowiednie zarządzanie czasem i wyznaczanie celów, a nie tylko zakazywanie.

Dwóch młodych ludzi podzieliło się swoimi historiami związanymi z ryzykownymi zachowaniami, co dodatkowo zostało wzmocnione przez dysfunkcje rodzinne, które doprowadziły ich do uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Jednak, na szczęście, ostatecznie w odpowiedniej sieci relacji znaleźli wsparcie i pomoc, nawet jeśli zostali zmuszeni do podjęcia leczenia. Wtedy zdali sobie sprawę z utraconych możliwości z powodu uzależnienia, negatywnego stylu życia i potrzeby zmiany i pójścia naprzód inną drogą. Można było się przekonać, że dzięki tej drugiej szansie, młodzi ludzie, którzy dokonali złych wyborów, mogą się zmienić i stanąć na nogi. Tak więc te historie i zmagania, którymi podzielili się ci ludzie młodzi, zasługują na wysłuchanie i zawsze jest droga wyjścia.  

Rzeczywistość zmian klimatycznych została również poruszona przez młodych ludzi z regionu AEO. Wyrazili oni troskę o przyszłość “Wspólnego Domu” i uznali, że lekkomyślna eksploatacja zasobów naturalnych zagraża mu. Zdali sobie sprawę, że “nie są w stanie uczynić tego całego dobra, jakiego potrzebuje świat, ale świat potrzebuje tego dobra, jakie są w stanie mu dać”. W tym kontekście młodzi ludzie podzielili się swoimi inicjatywami, jakie podejmują na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych. Często z powodu tej eksploatacji środowiska najbardziej cierpią osoby marginalizowane, w szczególności ludy tubylcze, a to nie tylko z powodu utraty swojego środowiska naturalnego, ale także kultury, języka i sposobu życia. Dlatego też podejmują oni walkę o zrównoważoną przyszłość i zagwarantowanie im prawa do ziemi, tradycji i lokalnej tożsamości.

Walka o wolność w Mjanmie, wojna gangów w Timorze Wschodnim, nadużycia i ucisk w Papui-Nowej Gwinei, przemoc i przestępczość… to kolejne problemy, które dotykają region AEO i mają wpływ na młodych ludzi. W kontekście różnych wystąpień i dyskusji, które miały miejsce, młodzi delegaci zdali sobie sprawę z tego, że są to tylko symptomy głębszych problemów społecznych; że pokojowi trzeba dać szansę; że przemoc rodzi przemoc; że muszą być wystarczająco odważni, aby działać w sprawach, które mają szczególne znaczenie i że tworzenie bezpiecznych przestrzeni pozwala na gojenie się ran.

Ks. Gildasio Mendes SDB, radca generalny ds. komunikacji społecznej, zabierając głos online, pogratulował młodym ludziom, którzy mieli odwagę zabrać głos i podzielić się swoimi historiami. Młodzi ludzie ze swojej strony podziękowali salezjanom za danie im głosu i możliwość bycia wysłuchanym. Spotkanie zakończyło się słowami podziękowania i wdzięczności, wręczeniem certyfikatów uczestnictwa i braterską agapą.  

Ze strony organizatorów spotkania padły słowa podziękowania pod adresem inspektorii będącej gospodarzem spotkania i ks. Depharata Pitisanta, byłego przełożonego inspektorii i obecnego dyrektora ośrodka rekolekcyjnego w Hua Hin; ci podziękowali za gościnność i opiekę, jaka została zapewniona wszystkim delegatom i uczestnikom spotkania.

“Voices" to innowacyjny projekt promowany przez Sektor Komunikacji Społecznej Zgromadzenia Salezjańskiego, kierowany przez ks. Gildasio Mendesa, mający na celu słuchanie i wzmacnianie cichego i niesłyszalnego głosu młodych ludzi oraz reagowanie na nie jako Sektor, zapewniając im platformę, wsparcie i towarzyszenie, którego potrzebują. Stanowi odpowiedź na apel skierowany przez papieża Franciszka, na założenia Globalnego Paktu Edukacyjnego i cele Synodu o Synodalności, opierając się również na wytycznych programowych Przełożonego Generalnego, ks. Ángela Fernándeza Artime, które zaproponował po 28 Kapitule Generalnej.