Focus

Focus 2020

Addis Abeba - AET15-06-2020

“Wesprzeć najuboższych spośród ubogich”

(Etiopia, Addis Abeba)

Wspólnoty salezjańskie z Etiopii, wnosząc swój wkład w walkę z pandemią Covid-19 i jej społecznymi skutkami, wyszukują i wspierają “najuboższych spośród ubogich”, jak to wyraził przedstawiciel Biura Planowania i Rozwoju salezjanów z Addis Abeby, stolicy kraju.

Pomagają oni dzieciom ulicy i najbardziej potrzebującym osobom w podeszłym wieku. Te dwie grupy uzależnione są od pomocy miłosiernych ludzi, a nakaz izolacji społecznej uczynił ich jeszcze bardziej bezsilnymi.

Dzieci ulicy znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji z powodu zamknięcia dworca autobusowego. Wcześniej zarabiały swoje dniówki transportując bagaże podróżnych i pomagając kierowcom w obsłudze ich klientów. W obecnej, bardzo trudnej sytuacji salezjanie starają się im pomóc, dostarczając nieco pożywienia i zapoznając ich ze środami zapobiegania zakażeniu; nauczyli ich nawet, w jaki sposób sami bezpiecznie mogą sobie przyrządzić dla siebie jedzenie.

Również więźniowie, znajdujący się w przepełnionych więzieniach, stanowią jeden z głównych obiektów pomocy salezjanów w obecnej sytuacji Covid-19. Czyniąc to, salezjanie nie robią nic innego, jak tylko idą śladami swojego założyciela, Księdza Bosko.

Szef więziennictwa wyraził swoją wdzięczność za pomoc, jaką okazali więźniom salezjanie. Ci nie mieli wystarczającej ilości zbiorników z wodą do mycia rąk, maseczek, mydła i środków dezynfekcji, by zaspokoić potrzeby, ale przekazali darowizny, które pozwolą polepszyć warunki higieniczne i ustrzec się masowych zakażeń.

Salezjańska pomoc znalazła swój konkretny wyraz w przekazaniu środków profilaktyki zdrowotnej i realizacji programów informacyjnych dla 24 tys. dzieci i młodzieży z 14 ośrodków edukakcji formalnej i nieformalnej, gdzie salezjanie realizują różne projekty wychowawcze i zdrowotne w skali całego kraju (niektóre zostały wspomniane wcześniej). 

Jak dobrze wiadomo, “miłość zaczyna się od własnego domu”, stąd też salezjanie nie zapomnieli o swoich podwładnych mających duże rodziny, które odczuły poważnie wzrost cen na rynku.

Salezjanie zawsze realizują swoje inicjatywy we współpracy z władzami lokalnymi. Zakup środków higienicznych, żywności, maseczek... łączy się z programi informacyjnymi dotyczącymi stosowania środków zapobiegających zakażeniom i rozprzestrzenianiu się pandemii.

Te wszystkie działania wspólnoty salezjańskie realizują w ramach różnych programów, współdziałając przy tym z administratorami lokalnej instytucji “Kebele”, komendą “Woreda” i policją gminną.  

Źródło: Bosco Global