Focus

Focus 2020

Lixeira - ANG15-10-2020

Nadzieja na lepszą przyszłość dla dzieci żyjących na wysypisku śmieci

(Luanda, Angola)Dulce, Esperança i Paulo to trójka z tysięcy dzieci z dzielnicy Lixeira w Luandzie, w Angoli, którym pomagają salezjanie Księdza Bosko w ramach projektów edukacyjnych i społecznych. “Lixeira” oznacza “wysypisko śmieci” i właśnie w tej dzielnicy, gdzie trudno przeżyć pośród nędzy, kurzu i odpadków, salezjanie nie przestają być w konkretny sposób, co zaczyna się od pierwszego podejścia, by powoli przejść w projekt wychowawczy, wsparcie żywnościowe, towarzyszenie indywidualne, uwzględniające specyficzne potrzeby każdego człowieka młodego.

W Angoli nadal panuje krytyczna sytuacja, co dotyczy zwłaszcza najsłabszych grup społecznych; tę dodatkowo pogarszają silna inaflacja, pod znakiem której stał rok 2019, a obecnie skutki pandemii. Działający na tym polu zauważają, że przybywa dzieci żyjących na ulicy, co dotyczy również dziewczynek i dziewcząt.

Jednak prawdziwa wiara w to, że szkoła stanowi narzędzie, które może zmienić życie najbiedniejszych nieletnich, pozwala synom Księdza Bosko w Angoli nadal być silnymi, stałymi i konstruktywnymi.

Gdy chodzi o nieletnich znajdujących się w najtrudniejszych warunkach, salezjanie, kontynuując pracę rozpoczętą w poprzednich latach, nadal prowadzą działania monitorujące i udzielają pierwszej pomocy na ulicy, co czynią oprócz usług w zakresie resocjalizacji i interwencji edukacyjnej, prowadzenia akcji uświadamiających oraz podejmowania działań społecznych w ramach odpowiednich instytucji.

A poza tym, w ostatnich miesiącach z powodu panującej pandemii wśród dzieci ulicy prowadzono kampanie informacyjne na temat zagrożeń związanych z Covid-19, a także otwarto ośrodek kryzysowy, w którym dzieci ulicy mogły znaleźć schronienie i w ten sposób uchronić się przed zakażeniem.

Salezjański program wsparcia najsłabszych grup społecznych posiada konkretne cele i może poszczycić się konkretnymi rezultatami rok po roku. Jedynie w roku 2019, by podać tu jeden z przykładów, dzięki pomocy Salezjańskiej Prokury Misyjnej “Missioni Don Bosco” w Torunie, 237 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z dzielnicy Lixeira otrzymało wsparcie ze strony “ekipy ulicy”, co nastąpiło po pierwszej akcji pomocy oraz pierwszych etapach zbliżenia się i przyjęcia: rozpoczęli program nauczania szkolnego, który uwzględnia indywidualny tok nauki w odniesieniu do każdego dziecka, które zostaje przyjęte do domu Księdza Bosko.

Ta droga, którą podjęli Dulce, Esperança, Paulo i podejmuje każdy inny nieletni, do którego dotrą, oznacza dla tych dzieci położenie fundamentów pod lepszą przyszłość.

Więcej informacji na stronie: www.missionidonbosco.org