Focus

Focus 2020

Fambul Freetown - AFW16-12-2020

Ośrodek młodzieżowy “Don Bosco” w salezjańskiej parafii w Dwarzak

(Fambul - Sierra Leone) Sierra Leone to jeden z najuboższych krajów na świecie. Ponad 60% ludności żyje za mniej niż 1,06 euro dziennie. Ponad 500 tys. osób zostało wysiedlonych, a ponad 60 tys. dzieci – osieroconych i bezdomnych. Salezjanie przybyli do Freetown w 1994 roku i za cel postawili sobie dawanie świadectwa miłości Boga do ludzi młodych, rozwijając różne typowe dla Księdza Bosko dzieła: schroniska dla dzieci ulicy, szkoły, ośrodki młodzieżowe i parafie.

Szczególnie młodzi ludzie w Sierra Leone stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z dostępem do edukacji: przy niewielu nauczycielach i budynkach szkolnych zniszczonych przez wojnę możliwości w tym względzie są bardzo ograniczone. A niezmiennie wysoki wskaźnik analfabetyzmu mówi o tym, że ​​70% młodzieży w Sierra Leone to bezrobotni i bez kwalifikacji. Wiele rodzin to rodziny niepełne, z dziećmi, które spędzają większość czasu w samotności, gdyż rodzice muszą walczyć o utrzymanie skromnych dochodów, jakie udaje się im zdobyć.

Dlatego też wielu nieletnich mieszkających na ulicy w końcu przystępuje do gangów, dopuszcza się kradzieży, żebra lub uprawia prostytucję. Uzależnienie od alkoholu lub innych substancji jest tutaj powszechne, a ostatnio także Covid-19 rozprzestrzenił się wśród młodych ulicy w tym mieście. Młodsze i starsze dziewczęta oraz młode kobiety są szczególnie narażone.  Według organizacji humanitarnych, blisko 200 tys. z nich padło ofiarą wykorzystnia seksualnego w czasie wojny domowej.

W takiej sytuacji Ośrodek "Don Bosco" w Dwarzaku oferuje młodym ludziom przestrzeń do spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu, do otrzymania pomocy szkolnej, posiłku oraz osobistego i duchowego towarzyszenia w bezpiecznym i zdrowym środowisku, które trudno znaleźć w Freetown. Salezjanie zajmują postawę służby dzieciom i młodzieży, pomagając im stać się prawdziwymi świadkami wartości, które przejmują, i przygotowując ich do stania się uczciwymi obywatelami, a poprzez formację chrześcijańską – dobrymi i pobożnymi ludźmi.

Codziennie od 50 do 100 chłopców i dziewcząt w wieku od 7 do 18 lat uczestniczy w zajęciach rekreacyjnych, edukacyjnych i duchowych w Ośrodku młodzieżowym. 50 młodych ludzi otrzymuje pomoc żywieniową trzy razy w tygodniu, a 80 dzieci otrzymuje pomoc edukacyjną i duchową w ośrodku przez sześć dni w tygodniu. Te działania pozwalają stworzyć środowisko bogate w wartości i nadzieję, w którym młodzi ludzie czują się bezpiecznie i swobodnie.

Inne zajęcia prowadzone w Ośrodku "Don Bosco" to tenis stołowy, pokaz filmów edukacyjnych, przedstawienia i quizy, gra na instrumentach, kursy muzyczne... Ten organizuje również zajęcia sportowe sześć dni w tygodniu, obejmujące treningi w zakresie piłki nożnej i koszykówki, mecze towarzyskie, które są rozgrywane w Lungi i Freetown oraz mistrzostwa. Ośrodek salezjański jest także miejscem formacji oraz spotkań animatorów i wychowawców.

Tutaj lepiej można poznać pracę salezjanów w Freetown.