Focus

Focus 2021

Projekt innowacji i zrównoważonego - 29-09-2021

Ekwador – W Manabí rusza projekt innowacji i zrównoważonego rozwoju, z którego skorzysta ponad 2 tys. rybaków

(ANS – Cojimíes) – W przyjaznym, rybackim środkowisku w prowincji Manabí Salezjańska Politechnika z Quito zaczęła realizować projekt innowacji i zrównoważonego rozwoju w zakresie rybołówstwa, z którego skorzysta ponad 8 tys. rodzin związanych z tą działalnością w kantonach San Vicente (Canoa) i Pedernales (Cojimíes), również dzięki wkładowi w wysokości ponad dwóch milionów dolarów włoskiej Agencji Współpracy Rozwojowej.

Jego inauguracja odbyła się w stawach rybnych w Cojimíes, a wzięło w niej udział wiele osobistości, niektóre na żywo, inne w formie wideokonferencji.

W swoim przemówieniu ks. Juan Cárdenas, rektor Salezjańskiej Politechniki,  Uniwersytetu Politechnicznego, podkreślił wspólny i innowacyjny charakter projektu, opracowanego we współpracy z tymi, którzy stanowią część tego terytorium. “Naszym zadaniem, jako uczelni, jest nie tylko przygotowanie przyszłych fachowców, ale również pomaganie ludziom w realizowaniu ich misji życiowej, abyśmy mieli jednostki zdolne do pełnienia swojej społecznej roli” – powiedział.

Ze swojej strony Caterina Bertoloni, ambasador Włoch w Ekwadorze, odniosła się do społecznego i środowiskowego wpływu projektu, który przyczyni się do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych i promowania zatrudnienia kobiet i młodych ludzi w sektorze rybołówstwa w Manabí.  Dr Sergio Trevisani, przedstawiciel administracji publicznej gminy San Benedetto del Tronto, któremu towarzyszyli strategiczni sojusznicy projektu, wyraził radość z powodu rozpoczęcia tego projektu. Zaś Agustin Zimmerman, przedstawiciel FAO, odniósł się do jego znaczenia, zaznaczając, że jest on zgodny z Celami Zrównoważonego Rozwoju i celami Agendy ONZ 2030.  

Następnie Jéssica Quiñonez, przedstawicielka wspólnot-beneficjentów, stwierdziła: „jedną z cech nas, rybaków, jest cierpliwość, ponieważ nikt nie może łowić w gniewie. Jesteśmy silni i odważni, ten projekt otwiera horyzont nadziei i motywuje nas do dalszej walki. Jesteśmy rybakami od urodzenia, wypływamy w morze przy dobrej i złej pogodzie, z miłości do naszej rodziny. Wiem, że ten projekt odniesie sukces i pozwoli przekroczyć granice”.  

Wreszcie prefekt Manabí Leonardo Orlando podziękował Salezjańskiej Politechnice za realizację tego projektu, zapewniając o udostępnieniu niezbędnych środków i wsparcia instytucjonalnego.

W pierwszej fazie projektu planowana jest aktywacja innowacyjnego modelu partycypacyjnego zarządzania, który obejmie społeczności rybackie mieszkające wzdłuż ujścia rzeki Cojimíes, La Chorrera i Canoa. Jednocześnie, dzięki współpracy z Uniwersytetem w Ferrarze i Salezjańską Politechniką, zostaną opracowane i wdrożone plany mające na celu zmniejszenie niszczącego wpływu rybołówstwa i akwakultury na środowisko, wprowadzenie innowacji technologicznych oraz gromadzenie wiedzy naukowej i biznesowej w perspektywie stworzenia odpowiedniego systemu, który stanowiłby punkt odniesienia dla sektora rybackiego.

Strategicznymi partnerami tego projektu są: Salezjańska Politechnika, władze miejskie Manabí, gmina Pedernales, gmina San Benedetto del Tronto, agencja „Terra Di Siena Lab”, spółdzielnia „Blu Marine Service” , Uniwersytet w Ferrarze i organizacja pozarządowa „COSPE”.