Focus

Focus 2022

Sudan Południowy - AFE28-01-2022

Salezjańska solidarność międzynarodowa niesie nadzieję dzieciom i ubogim z Gumbo

Salezjańska Fundacja Misyjna “Don Bosco” z siedzibą w Warszawie działa zaledwie od połowy 2020 roku, a już zrealizowała wiele ważnych projektów w Zambii, Kenii, Peru, na Madagaskarze i w Sudanie Południowym. W tym ostatnim kraju, a dokładnie w Gumbo, niedaleko stolicy Dżuby, w ubiegłym roku wybudowała budynek szkolny z myślą o dzieciach z tego terenu, niosąc także pomoc żywnościową setkom dzieci i ubogich rodzin. W tym roku kontynuuje swoją działalność, służąc nadal najbardziej potrzebującym.

Od wielu lat Rodzina Salezjańska w Gumbo wykonuje wielką pracę na rzecz tysięcy osób. Synowie Księdza Bosko prowadzą parafię, szkołę podstawową, do której uczęszcza 1800 uczniów, szkołę średnią (450 uczniów), szkołę techniczną, oratorium i obóz dla uchodźców (ok. 9500 osób). Także córki Maryi Wspomożycielki prowadzą inną szkołę podstawową, a siostry miłości Jezusa przychodnię.  

Ten wielki salezjański projekt edukacyjny i solidarnościowy od zeszłego roku wspiera również Salezjańska Fundacja Misyjna „Don Bosco” z Warszawy, która, po wygraniu przetargu na projekty humanitarne ogłoszone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, była w stanie zbudować w Gumbo – dzięki wsparciu polskiego programu pomocy zagranicznej Polish Aid" oraz we współpracy z lokalnym Biurem Planowania i Rozwoju – nowy budynek szkolny, wzmacniając dotychczasowe struktury szkoły podstawowej.

„Do tego doszło, że w lekcjach w klasie brało udział aż 140 uczniów!” – mówi ks. Piotr Gozdalski, prezes Fundacji. Szkoła pilnie potrzebowała nowych pomieszczeń. Te cztery sale lekcyjne, które powstały, pozwalają na utworzenie mniejszych grup i mniejszą ilość uczniów w klasie, z korzyścią dla bezpieczeństwa wszystkich i jakości oferowanej edukacji”.

Również w ubiegłym roku, w ramach projektu salezjańskiego sfinansowano posiłki dla 700 uczniów szkół podstawowych i zapewniono pożywienie 700 najbardziej potrzebującym rodzinom na terenie obozu dla uchodźców. Ponadto dostarczono lekarstwa i środki higieny osobistej, czemu towarzyszyły również specjalne spotkania, których celem było zachęcenie do przyjęcia zdrowych postaw i nawyków.

Także w tym roku, również dzięki wsparciu polskiego programu pomocy zagranicznej “Polish Aid”, Salezjańska Fundacja Misyjna „Don Bosco” nadal planuje dożywianie 700 uczniów szkół podstawowych i 700 rodzin z obozu dla uchodźców. Ponadto pokryje również część wydatków na mobilną przychodnię, aby pomóc ludziom mieszkającym w wioskach w pobliżu obozu uzyskać dostęp do niezbędnej opieki medycznej. Planowane są również dwa inne projekty, takie jak instalacja lamp zasilanych energią słoneczną, które mają zwiększyć bezpieczeństwo uchodźców w obozie, oraz budowa boiska sportowego promującego aktywność fizyczną i zdrową zabawę wśród dzieci z obozu.

„Nauczyciele szkoły, dzieci i miejscowa ludność bardzo się cieszą, że mogą liczyć na nasze wsparcie. A my, podobnie jak Ksiądz Bosko, cieszymy się, że możemy go im udzielić” – mówi na koniec ks. Gozdalski.

Na YouTube można zobaczyć kilka filmów (1 - 2) o wsparciu Fundacji na rzecz potrzebujących z Gumbo.