Focus

Focus 2022

Università Salesiana “UniSALESIANO” - BSP28-02-2022

Brasile – “UniSALESIANO” finansuje otwarcie nowego kompleksu ambulatoryjnego w Araçatubie

W ubiegłą sobotę rano, w dniu 12 lutego, w obecności różnych autorytetów, licznych przedstawicieli władz, akademickich i religijnych, Uniwersytet Salezjański „UniSALESIANO” i szpital „Santa Casa” w Araçatubie zainaugurowały nowoczesny kompleks ambulatoryjny i diagnostyczny.

Inwestycja o wartości około 1,9 miliona reali (1,5 miliona przekazała uczelnia „UniSALESIANO”, a 400 tys. szpital) była możliwa dzięki programowi „Mais Médicos” (Więcej Lekarzy), z którym wiązało się wprowadzenie kierunku medycznego w Araçatubie.

Na początku ceremonii otwarcia kompleksu ks. Paulo Jácomo, salezjanin, wicerektor ds. duszpasterstwa, oraz bp Sérgio Krzywy, biskup Araçatuby, poprowadzili modlitwę i skierowali słowa powitania do uczestników, a jej punktem kulminacyjnym było poświęcenie pomieszczeń przez biskupa. “Niech ta chwila będzie okazją do lepszego zrozumienia znaczenia choroby i roli medycyny” – powiedział salezjanin. Zaś bp Krzywy podkreślił związek otwarcia tego kompleksu ze świętem Matki Bożej z Lourdes oraz ze Światowym Dniem Chorego obchodzonego dnia poprzedniego, 11 lutego.

Następnie burmistrz Araçatuby, Dilador Borges, uwypuklił znaczenie współpracy między „UniSALESIAN” i szpitalem „Santa Casa”, który odpowiada na poziomie regonu za zdrowie mieszkańców. „Dlatego wykonaliśmy swoją część, starając się ograniczyć całą biurokrację” – stwierdził burmistrz, gratulując jednocześnie szefom szpitala i „UniSALESIANO” realizacji tego projektu. „Połączmy siły, aby budować jeszcze więcej” – powiedział na koniec. 

Na zakończenie ceremonii dyrektor generalny „UniSALESIANO”, ks. Erondi Tamandaré, przypomniał, że salezjanie stanowią jedną z najlepszych „agencji edukacyjnych” na świecie, poświęcając się każdego dniach milionom ludzi młodych, zwłaszcza najbardziej potrzebujących: „Jesteśmy Kościołem w każdym zakątku świata, ewangelizujemy, troszczymy się o ludzi, aby wszyscy mogli poznać miłość Boga” – powiedział. Na koniec z radością w głosie tak skomentował tę inaugurację kompleksu, zapewniając edukację na wysokim poziomie ze strony „UniSALESIANO”: „Wierzymy w dobro wspólne, stawiamy na troskę o człowieka i będziemy formować naszych studentów zawsze w sposób odpowiedzialny, ludzki, etyczny i kompetentny”. 

Według prof. André Ornellasa, prorektora ds. studiów, badań naukowych i kursów podyplomowych, ta trójstronna współpraca: między gminą Araçatuba, Uniwersytetem Salezjańskim i szpitalem „Santa Casa” będzie promować model doskonałości w dziedzinie ochrony zdrowia. „A więc do kierunku medycznego dochodzi również współpraca z gminną i szpitalną opieką zdrowotną. W tym przypadku „UniSALESIAN” inwestuje w Jednolity System Opieki Zdrowotnej poprzez projekty infrastrukturalne – remonty i nowe pomieszczenia – oraz zakup nowego sprzętu”. 

Ze swojej strony koordynator kierunku medycznego, dr Antônio Poletto, dodał, że jednym z celów tego medycznego kursu jest wzmocnienie sieci zdrowia publicznego. I podał jako przykład w tym względzie ostatnią inwestycję, jakim był remont budynku, w którym obecnie mieści się Specjalistyczne Centrum Zdrowia „Auxilium”, w którym kształcą się studenci medycyny z „UniSALESIANO”. „To wszystko i wiele więcej z pewnością przyniesie korzyści lokalnej ludności i naszym studentom. Są to nowoczesne obiekty i mogą jeszcze lepiej służyć pacjentom z Araçatuby i regionu” – powiedział na koniec.