Focus

Focus 2022

Kenya - AFE10-05-2022

Pierwszy Ośrodek ADMA w Afryce Wschodniej: parafia w Nzaikoni

W czasie wizytacji nadzwyczajnej, którą w imieniu Przełożonego Generalnego przeprowadza w inspektorii Afryki Wschodniej (AFE) ks. Václav Klement, wizytator nadzwyczajny "ad nutum" i "pro tempore", ten ku swojemu miłemu zaskoczeniu “odkrył”, że istnieje pierwszy ośrodek Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki (ADMA) w tej inspektorii, który znajduje się w parafii św. Franciszka z Asyżu w Nzaikoni, w diecezji Machakos, około 80 km od Nairobi, która została powierzona salezjanom w 1991 roku.

Pod ojcowskim kierownictwem pierwszego animatora duchowego, ks. Paula Luseno, w 2016 r. rozpoczęła się formacja pierwszej grupy 87 kandydatów, którzy w 2019 r. złożyli swoje przyrzeczenia. Na dzień dzisiejszy ADMA liczy tam 96 kandydatów i 242 członków, należących do 9 różnych stacji misyjnych parafii, a ich formacja ciągła przebiega dynamicznie, także dzięki tłumaczeniom na język suahili Regulaminu i głównych dokumentów ADMA.

Obecnie animatorem duchowym grupy ADMA w Nzaikoni jest ks. Peter Mugo, dyrektor wspólnoty salezjańskiej i proboszcz parafii. W jego misji pomaga mu trzech innych synów Księdza Bosko, którzy są w pełni zaangażowani w ewangelizację i duszpasterstwo młodzieży na rozległym terenie parafii, liczącej 10 000 wiernych i obejmującej 24 stacje misyjne rozsiane po okolicznych wzgórzach.

W ten sposób ADMA staje się dziesiątą grupą Rodziny Salezjańskiej obecną w czterech krajach inspektorii Afryki Wschodniej (Kenia, Sudan, Sudan Południowy i Tanzania), dołączając do Salezjanów Księdza Bosko, Córek Maryi Wspomożycielki, Salezjanów Współpracowników, Byłych Wychowanków/Wychowanek Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki, Ochotniczek Księdza Bosko, Sióstr Miłości Jezusa, Sióstr Wizytek Księdza Bosko, Sióstr Katechetek Maryi Niepokalanej Wspomożycielki i Sióstr Misjonarek Maryi Wspomożycielki.

Dzięki spotkaniu animacyjnym z wizytatorem nadzwyczajnym “ad nutum” i “pro tempore”, ta liczna grupa ADMA nawiązała pierwszy kontakt z ADMA Primaria z Turynu-Valdocco i światowym animatorem duchowym – ks. Alejandro Guevarą.