Focus

Focus 2022

Filipiny - FIN30-05-2022

Salezjanie z San Jose promują ekologiczną produkcję rolną

Miasto San Jose, w prowincji Nueva Ecija na północy Filipin, leży w regionie znanym jako “ryżowy spichlerz” tego kraju. Ryż jest podstawową żywnością Filipin, a 80% ludności stanowią rolnicy.

W 1995 r., na prośbę ówczesnego biskupa Leo Drony, salezjanina, salezjanie otworzyli w San Jose “Don Bosco Training Centre”, ośrodek kształcenia zawodowego, który oferuje kursy zatwierdzone przez “Technical Education and Skills Development Authority” (TESDA) –  Urząd ds. Rozwoju Umiejętności i Edukacji Technicznej. Najnowszym oferowanym kursem jest “Organic Agricultural Production” (Ekologiczna produkcja rolna), który jest prowadzony od trzech lat w odpowiedzi na prośbę rządu o zwiększenie produkcji żywności.

Kurs ten jest również zgodny z priorytetami Kościoła lokalnego. W połowie lat 80. biskup Drona powołał do życia Gratia Plena Social Action Center (Ośrodek Działalności Społecznej “Gratia Plena”), aby pomóc ubogim rolnikom z diecezji San Jose w podźwignięciu się po przejściu niszczycielskiego tajfunu. Ośrodek postrzega rolnictwo ekologiczne jako strategiczną odpowiedź na problemy środowiskowe i ich skutki społeczne, promując zrównoważone metody upraw.

Poprzez Gratia Plena Social Action Center diecezja wspiera i pomaga rolnikom w zdobywaniu umiejętności i wiedzy, ożywiając lokalną gospodarkę. W tym celu powstała również organizacja Full of Grace Organic Agriculture Producers (Producenci rolnictwa ekologicznego “Gratia Plena”), agencja diecezji San Jose, która współpracuje z drobnymi rolnikami, spółdzielniami, podstawowymi wspólnotami kościelnymi i osobami, które stawiają na naturalne i organiczne praktyki produkcji żywności w trosce o życie, zdrowie i środowisko.

Obecnie rozważa się możliwość ścisłej współpracy “Don Bosco Training Center” z Gratia Plena Social Action Center. Dla salezjanów z inspektorii północnych Filipin (FIN) ekologiczna produkcja rolna jest małym krokiem, ale może być bardzo pomocna w ochronie środowiska poprzez zrównoważone rolnictwo ekologiczne.