Focus

Focus 2022

Togo - 14-06-2022

Salezjańskie kształcenie zawodowe zapewnia obiecującą przyszłość młodzieży z Lomé

W stolicy Togo, Lomé – podobnie jak w wielu innych afrykańskich miastach – dostęp do specjalistycznej edukacji i warsztatów zawodowych zbyt często decyduje o tym, czy młodzież jest dobrze przygotowana do wykonywania zawodu, czy też młodzi praktykanci, pomimo dobrych chęci, nie mają wystarczającego wykształcenia, będąc często narażonymi na wykorzystywanie w miejscu pracy. Z tego powodu salezjanie w Togo angażują się w kształcenie zawodowe na wysokim poziomie, oferując odpowiednie możliwości edukacji młodym ludziom, zwłaszcza tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, przyczyniając się w ten sposób do poprawy poziomu kształcenia uczniów zgodnie z ich umiejętnościami, tak aby po ukończeniu edukacji mogli znaleźć lepszą pracę.

Salezjanie otworzyli Ośrodek praktyk zawodowych “Maryja Wspomożycielka” w Lomé ponad 30 lat temu, w 1989 r., aby zapewnić młodym ludziom z tego regionu odpowiednią edukację zawodową.

Odtąd tysiące młodych ludzi przeszło przez sale lekcyjne i warsztaty tego ośrodka, otrzymując wykształcenie techniczne i mechaniczne. Z biegiem lat Ośrodek stopniowo rozszerzał i udoskonalał swoją ofertę edukacyjną, a obecnie obejmuje kilka kierunków: elektryka (z różnymi poziomami kwalifikacji zawodowych), elektrotechnika, konstrukcje metalowe i konserwacja komputerów, a także warsztat produkcji stolarskiej.

Niedawno salezjańska pozarządowa organizacja rozwojowa “Bosco Global”, przy wsparciu finansowym gminy Malaga w Hiszpanii, współpracowała przy projekcie mającym na celu wsparcie szkolenia nauczycieli i modernizację urządzeń w Ośrodku Kształcenia Technicznego i Zawodowego “Maryja Wspomożycielka” w Lomé.

“Ten projekt jest okazją do udoskonalenia pracy, którą wykonujemy tutaj w ośrodku” – wyjaśnia Antoine Koudokpo, kierownik warsztatów salezjańskich w Lomé. “Powiedziałbym, że leży to nie tylko w interesie uczniów, ale także nauczycieli, ponieważ ułatwia nauczanie i poprawia wyniki pracy uczniów, jako że to, czego nie mamy możliwości nauczyć w teorii, mamy możliwość zrobić w praktyce”.

W pierwszych miesiącach realizacji projektu zakupiono nowy sprzęt z myślą o praktyce zawodowej na kierunku elektryczności, ponieważ istniejący sprzęt był przestarzały, a uczniowie wykonywali zajęcia praktyczne przy użyciu urządzeń, które nie są już w poszechnym użyciu na rynku pracy.

Potem, po nabyciu tych urządzeń i ich instalacji, kadra nauczycielska przeszła szkolenie, w czasie którego uczyli się, jak właściwie korzystać z tego nowego sprzętu.

Na koniec trzeba również dodać, że zostały zorganizowane specjalne dni, których celem było podniesienie świadomości w kwestiach związanych ze zdrowiem w miejscu pracy i zdrowia w ogóle, które pozwoliły uwypulić nie tylko rolę stosowanych narzędzi i zasobów ludzkich, ale także – kulturę pracy ośrodka. Szczególny nacisk położono z jednej strony na środki ostrożności, których należy przestrzegać, aby uniknąć chorób wirusowych, a z drugiej – na zalecenia pozwalające zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem Covid-19.