Focus

Focus 2022

Ekwador - ECU28-06-2022

Politechnika Salezjańska w Quito towarzyszy wspólnotom tubylczym

W poniedziałek 20 czerwca kampus “El Girón” Politechniki Salezjańskiej (UPS) w Quito zamienił się w strefę pokoju i pomocy humanitarnej dla rdzennych społeczności z wyżyn i wschodnich terenów Ekwadoru, które udały się do stolicy z powodu strajku narodowego, dając pierwszeństwo kobietom, dzieciom i osobom starszym.

“W duchu naszego zaangażowania na rzecz sektorów społecznych potwierdzamy, że UPS, w swoim charakterze inspirującym się humanizmem i chrześcijańskim podejściem, służy dobru wspólnemu, dążąc do tego, by dialog stał się głównym mechanizmem rozwiązywania konfliktów, aby uniknąć działań, które zaostrzają przemoc i represje” - czytamy w oświadczeniu rektora Politechniki ks. Juana Cárdenasa.

Od tego dnia 200 wolontariuszy, w tym nauczyciele, uczniowie i pracownicy administracji, zorganizowało się w grupy pomocowe, które pracowały dzień i noc. Przy współpracy Ekwadorskiego Czerwonego Krzyża, Uniwersytetu UTE, Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego Ekwadoru, “Universidad Central del Ecuador”, Fundacji “Medial CAZBA” i pracowników UPS w jadalni kampusu utworzono punkt pomocy medycznej.  

W pobliżu ustawiono kuchnie i stoły do wydawania żywności; dzięki wykładowcom z kursów psychologii i edukacji wczesnoszkolnej oraz dzięki wolontariuszom-studentom teren Duszpasterstwa Uniwersyteckiego przekształcono w miejsce przyjmowania dzieci i młodzieży. Sale lekcyjne zostały przystosowane do przyjmowania darowizn, które codziennie napływają w dużych ilościach, a Federacja Studencka “FEUPS” zajmuje się stroną organizacyjną z tym związaną. 

W tych dniach udzielono pomocy w ponad 700 nagłych wypadkach, dożywiano około 5000 osób dziennie i udzielano pomocy średnio 50 dzieciom.

Ks. Cárdenas relacjonuje: “Politechnika udostępniła swój kampus, aby zapewnić opiekę zdrowotną, żywność i zakwaterowanie najbardziej potrzebującym grupom społecznym w Quito. Uczelnia jest przestrzenią budowania wiedzy, ale także poszukiwania pokoju”.

“Jako podmioty społeczne wyraziliśmy nasze zaniepokojenie tym kryzysem w różnych mediach i na różnych platformach, i szukamy dialogu jako najlepszego sposobu na osiągnięcie porozumienia dla wspólnego dobra” - powiedział ks. Cárdenas.