Focus

Focus 2022

Bacău - INE12-09-2022

Otwarcie pierwszej salezjańskiej szkoły w Rumunii

W dniu 5 września, z wielką radością Fundacja “Sf. Ioan Bosco” z miasta Bacău otworzyła drzwi pierwszej szkoły salezjańskiej w Rumunii. Misja szkoły Księdza Bosko opiera się na systemie prewencyjnym przekazanym przez Świętego Młodzieży, odpowiadając na liczne wyzwania związane ze współczesnym społeczeństwem. W tym kontekście szkoła salezjańska zapewnia młodym ludziom wychowanie integralne, skupiające się na trzech wymiarach: najpierw na wychowaniu sumienia, potem uczuć i wreszcie na wymiarze społecznym, niezbędnym dla harmonijnego rozwoju dziecka. Do wartości leżących u podstaw misji szkoły należą więc: wychowanie, miłość i wiara.

Każde wielkie dzieło zaczyna się od małych kroków. Istotnie, pierwsza klasa w tej szkole liczy 12 dzieci, które pełne wzruszenia i radości, wraz z rodzicami, ubrane w swoje pierwsze szkolne mundurki, weszły do klasy, aby rozpocząć swoją drogę edukacyjną według serca Księdza Bosko. Było to święto przeżywane w rodzinnej atmosferze i stojące pod znakiem snu świętego patrona młodzieży, który łączył się z wychowaniem dusz dzieci.

Prezes Fundacji, ks. Iosif Ilieș, dokonując porównania między snem w 9. roku życia a pracą w Bacău, odwołał się do obrazu góry: klasa pierwsza stanowi jej podnóże, natomiast szczytem, ku któremu się zmierza, jest klasa ósma, pozwalająca zakończyć cały cykl edukacyjny. Aby można było osiągnąć ten szczyt, potrzebne jest wsparcie, modlitwa wszystkich. Ponadto dyrektor szkoły, prof. Danisia Dumea, podkreśliła znaczenie komunikacji społecznej i wspólnego zaangażowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie dzieci w społeczeństwie, czyli szkoły, rodziny, Kościoła i społeczeństwa.

Na otwarciu obecni byli również biskup Petru Sescu, biskup pomocniczy diecezji Iași, oraz proboszcz parafii, ks. Eduard-Mihai Coşa. Biskup, zabierając głos, skierował bardzo pokrzepiającą myśl, wspominając swoją głęboką więź ze św. Janem Bosko, który jest jego kapłańskim wzorem.

Po pierwszym dzwonku pierwsi uczniowie weszli do swojej sali lekcyjnej, udekorowanej zgodnie z ich upodobaniami, gdzie pod kierunkiem swojej nauczycielki, pani profesor Danieli Fodor, wzięli udział w swoich pierwszych zajęciach szkolnych.

Na koniec dnia wszyscy mogli się przekonać o tym, że słowa, które są tak ważne i drogie dla Księdza Bosko –“dom” i “rodzina” – były w pełni doświadczone i przeżyte już w tym pierwszym dniu w szkole “Don Bosco”.