Focus

Focus 2022

Kolumbia - COM28-12-2022

Spotkanie regionalne w ramach projektu “Zrównoważona Salezjańska Ameryka Łacińska”

W domu salezjańskim “Villa de Sales” w Medellín, w Kolumbii, odbyło się spotkanie szkoleniowe w ramach projektu “Zrównoważona Salezjańska Ameryka Łacińska”. Projekt ten jest wspólnym przedsięwzieciem salezjańskiej organizacji pozarządowej “Don Bosco Mondo” (DBM) z Niemiec, Biura Planowania i Rozwoju OFPROBOL z Boliwii i Sieci Biur Planowania i Rozwoju Ameryki Łacińskiej. Jest on finansowany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Współpracy Rozwojowej (BMZ), a jego realizacja potrwa 2 lata do grudnia 2023 r. Przewiduje inwestycje w wysokości 550 tys. euro: 75% BMZ, 15% inspektorie w nim biorące udział, a 10% DBM.

Projekt zakłada, że salezjańskie instytucje edukacyjne w Ameryce Łacińskiej będą promować edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i przyjęcia zrównoważonego stylu życia, uwzględniając protagonizm młodych ludzi jako aktorów zmian, będących trzonem projektu. W tym kontekście przewiduje się szkolenie 5 tys. liderów środowiskowych, 250 członków komisji inspektorialnych ds. środowiska (hiszp. CIMA) i 100 wychowawców.

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, świeckich i salezjanów zajmujących stanowiska kierownicze z 16 inspektorii salezjańskich (14 salezjanów Księdza Bosko i dwie córki Maryi Wspomożycielki z 14 krajów salezjańskich regionów Interameryki i Ameryki Cono Sud (Stożka Południowego): Argentyny, Boliwii, Chile, Kolumbii, Kostaryki, Ekwadoru, Haiti, Hondurasu, Meksyku, Nikaragui, Peru, Dominikany, Urugwaju i Wenezueli. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele “Don Bosco Green Alliance” na ten region oraz Annette Linn, kierownik projektów z ramienia DBM.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Emanueli Chiang z Sektora Duszpasterstwa Młodzieży, która przedstawiła stanowisko Zgromadzenia dotyczące ekologii integralnej. Następnie przybliżono dobre praktyki związane z ochroną środowiska, które już są realizowane w regionie: powołanie duszpasterstwa środowiskowego (Dominikana), integralna diagnoza środowiskowa (Ekwador), projekt “Nuestra Casa Común” (Argentyna Południowa), systemy zarządzania środowiskiem (Kolumbia-Bogota i Medellín) oraz inicjatywa “Ciudad Don Bosco” dotycząca ograniczania emisji dwutlenku węgla.

Mając na uwadze te praktyki, oczekuje się, że uczestniczące w projekcie inspektorie wydadzą następujące zalecenia na poziomie lokalnym:

-     promować zaangażowanie i bronić ekologii integralnej, czyniąc to w koordynacji z Sektorem Duszpasterstwa Młodzieży, tak aby to wezwanie do działania, o którym mowa w Laudato si', stawało się coraz bardziej częścią salezjańskiej działalności wychowawczo-duszpasterskiej wśród młodzieży;

-     promować krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z różnych zasobów (wody, gleby, energii) oraz właściwą gospodarkę odpadami;

-     szerzyć “ekologiczne” treści w ramach szkoleń i inicjatyw “Green Campus”;

-     promować wykorzystanie alternatywnych/odnawialnych źródeł energii;

-     promować ekologiczne podejście do zarządzania i ograniczania śladu węglowego.