Focus

Focus 2023

Timor Wschodni - TLS24-02-2023

Uczniowie ze szkoły rolniczej w Fuiloro biorą udział w programie szkolenia zawodowego

Trzeci rok nauki w Szkole rolniczej “Don Bosco” w Fuiloro, w północno-wschodniej części Timoru Wschodniego, zawsze obejmuje pewien czas szkolenia w terenie. Jest to coroczne przedsięwzięcie przewidziane w programie nauczania szkoły, realizowane pod patronatem Ministerstwa Edukacji i nadzorem Ministerstwa Rolnictwa. Jest to czas, w którym uczniowie wykorzystują w praktyce to, czego się nauczyli i mogą wzbogacić swoją wiedzę pod kątem ludzkim i zawodowym, stawiając czoła praktycznym wyzwaniom związanym z codzienną pracą. W tym roku uczniowie trzeciej klasy realizują ten program od lutego do kwietnia w gminach Dili, Baucau i Lautem.

Program obejmuje takie dziedziny, jak rolnictwo, weterynaria i rybołówstwo. Współpracując z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi agencjami, szkoła wysyła uczniów do różnych instytucji partnerskich, by tam mogli sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, których nabyli w szkole w ciągu poprzednich dwóch lat.  

Gdy chodzi o rolnictwo, uczniowie zapoznają się z połączeniem rolnictwa tradycyjnego i nowoczesnego, które kładzie nacisk na produkcję, dążenie do generowania dochodu, intensywność nakładów i wielkość plonów. Temu towarzyszy również przejście od produkcji indywidualnej i na małą skalę do produkcji masowej, a to dzięki nowoczesnym maszynom i wprowadzeni różnych technologii. Jednocześnie, w związku z dzisiejszymi wyzwaniami klimatycznymi, ta potrzeba produkowania więcej i lepiej, i wydajniej, idzie w parze z troską o środowisko. Biorąc pod uwagę to, iż na niektórych obszarach Timoru Wschodniego gleba nie jest urodzajna, uczniowie próbują swoich sił w poprawie żyzności gleby, stosując nowe odkrycia w tej dziedzinie i postęp technologiczny, czyniąc to poprzez tak zwaną “agroekologię”.

Co do medycyny weterynaryjnej, uczniowie zajmują się zapobieganiem, kontrolą, diagnozowaniem i leczeniem chorób, które wpływają na zdrowie zwierząt oraz zapobieganiem przenoszeniu chorób zwierzęcych na ludzi. Ich szkolenie, a także zaangażowanie, rozszerzyło się również na wszystko, co wymaga monitorowania w celu ochrony środowiska, badań, bezpieczeństwa żywności i zdrowia publicznego.

I wreszcie, w przypadku rybołówstwa uczniowie zapoznają się z hodowlą ryb oraz gromadzeniem ryb i innych organizmów wodnych. Również w tym przypadku, podczas ćwiczeń w terenie, uczniowie stosują na przemian tradycyjne i nowoczesne techniki hodowli. 

I na koniec nie można pominąć szkolenia z zakresu przedsiębiorczości: podczas tego programu staży i praktyk uczniowie biorą również udział w odkrywaniu i poznawaniu pomysłów marketingowych i biznesowych przydatnych w branży, a także uczą się zbierać i prezentować wyniki swojej pracy, co dotyczy zarówno pól, zwierząt, jak i wody. To szkolenie pomaga im zarówno potem w czasie studiów uniwersyteckich, jak i w pracy, którą wykonują jako drobni przedsiębiorcy.