Focus

Focus 2024

Madagaskar - MDG29-01-2024

Tchnienie nowego życia w Oratorium w Ankililoaka

Na Madagaskarze, jednym z najbiedniejszych krajów świata, około 60% ludności ma mniej niż 20 lat. To właśnie z myślą o młodych mieszkańcach Madagaskaru misjonarze Księdza Bosko w 1981 r. rozpoczęli swoją działalność na wyspie, proponując skuteczną alternatywę dla ubóstwa: edukację, naukę czytania i pisania, nauczanie i kształcenie zawodowe w ramach szkół, ośrodków technicznych, działalności duszpasterskiej i zajęć w oratoriach na terenie całego kraju.

W położonym w południowo-zachodniej części Madagaskaru mieście Ankililoaka znajduje się od ponad czterdziestu lat dom wspólnoty salezjańskiej. Zaproszeni w 1980 r. przez lokalną diecezję do otwarcia tam placówki, synowie Księdza Bosko uczynili to w następnym roku. Ale jak przedtem, także dzisiaj, wspólnota z Ankililoaka musi stawiać czoła wielu wyzwaniom: jest to obszar bardzo ubogi, gdzie ludność utrzymuje się głównie z rolnictwa, ale często musi walczyć o niezbędną wodę. Dlatego salezjanie, oprócz edukacji i ewangelizacji, stawiają również nacisk na promocję człowieka, starając się towarzyszyć ludności, zwłaszcza młodym ludziom, w jej pracy i życiu, zachęcając również do refleksji i zadbania o własną autonomię.

Od samego początku w Ankililoaka funkcjonuje również oratorium, które założyli salezjanie, a które zawsze było ważnym punktem odniesienia dla młodzieży z tego terenu, otwartym, ale chronionym miejscem, w którym dzieci i młodzież uczą się, co oznaczają słowa: przyjaźń, szacunek, współpraca, odpowiedzialność... Tę przestrzeń, w której mogą wzrastać, bawić się i modlić w małym kościółku, który jest sercem tego oratorium, odwiedza w sumie ok. 800 młodych ludzi, którym towarzyszy 35 aniamtorów. 

Gry i sport mają wielkie znaczenie dla salezjanów: jest to czynnik związany ze ścieżką wytyczoną przez Księdza Bosko i potwierdzoną z czasem przez jego synów: młodzież, edukacja, odpowiednie działania… I oratorium  jest miejscem, w którym wszystkie te elementy się zbiegają. Salezjanie z Madagaskaru wiedzą o tym i postawili sobie za cel promowanie sportu wśród miejscowej młodzieży, koncentrując się na dwóch dyscyplinach grupowych: koszykówce i siatkówce.

Obecnie ci poszukują międzynarodowego wsparcia w celu budowy dwóch nowych boisk, ponieważ infrastruktura jest tutaj bardzo ważna, aby mógł być zrealizowany ten projekt dotyczący sportu, uwzględniając prawo do powszechnego dostępu do niego ludzi młodych. 

Dla miejscowej ludności salezjanie są stałym punktem odniesienia, autentycznymi gwarantami ich praw i możliwości rozwoju. Synowie Księdza Bosko chcą również przez to zaświadczyć, że potrafią wspierać młodzież w najlepszy możliwy sposób.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.missionidonbosco.org