Kim jesteśmy

Inspiracji

ŹRÓDŁA NASZEJ INSPIRACJI

JEZUS CHRYSTUS, MARYJA I ŚWIĘTY JÓZEF


Jezus Chrystus jest naszym głównym źródłem inspiracji: naszą “Żywą Regułą”, naszym “Wzorem”, “Pasterzem” i “Przewodnikiem”, naszym “Celem”.
Lektura Ewangelii czyni nas bardziej świadomymi znaczenia Jego obecności i Jego mocy w naszym życiu:

  1. Wdzięczność Ojcu za dar boskiego powołania, oddanego do dyspozycji wszystkich;
  2. Umiłowanie maluczkich i ubogich;
  3. Gorliwość w przepowiadaniu, w pojednaniu i zbawianiu pod przynaglającym działaniem Królestwa, które nadchodzi;
  4. Troskliwość Dobrego Pasterza, który umie zdobywać serca łagodnoscią i darem z samego siebie;
  5. Gorące pragnienie gromadzenia uczniów w jedności braterskiej wspólnoty. (Konst. art. 11)

Maryja, Matka Jezusa, jest główną patronką naszego Zgromadzenia.

Ukazała Księdzu Bosko jego pole apostolatu wśród młodzieży i była jego stałą przewodniczką i jego wsparciem w pracy, a w sposób szczególny – w założeniu Zgromadzenia.
Na Jej cześć założył Instytut Córek Maryi Wspomożycielki, będący świadectwem jego żywej wdzięczności. Wierzymy, że Ona jest obecna w naszym życiu i zawierzamy się Jej, aby być bardziej wiarygodnymi świadkami nieograniczonej miłości Jej Syna do młodzieży.

Św. Józef: To kolejny ośrodek naszej inspiracji.

Jego pokorne przyjęcie planu Ojca w historii zbawienia, jego stałe oddanie się Jezusowi i Maryi w wykonywaniu pracy cieśli, i jego wpływ na formację Jezusa młodzieńca, są racjami, dla których zwracamy się do niego jako patrona, starając się żyć naszym powołaniem i posłannictwem dzisiaj.