Kim jesteśmy

Wspólnota

 

Aby zrozumieć, kim jesteśmy, trzeba przyjrzeć się temu, w jaki sposób 15 298 osób ze 132 krajów stało się członkami Zgromadzenia salezjańskiego. Każdy z nas ma własną historię powołania i został wezwany przez Boga, aby zjednoczyć się z Nim w tym wielkim projekcie na rzecz młodzieży, realizowanym w stylu Księdza Bosko.

To wspólne wezwanie prowadzi nas do wspólnego życia we wspólnocie, składającej się z księży i laików, którzy dopełniają się wzajemnie jako bracia,  żyjąc tym samym powołaniem.

Nasze “powołanie” jest przeżywane na bazie naszej konsekracji apostolskiej, tj. aktu naszego całkowitego ofiarowania Bogu – naszej woli (ślub posłuszeństwa), naszego posiadania (ślub ubóstwa) i naszego pełnego istnienia (ślub czystości). Poprzez naszą konsekrację decydujemy się dobrowolnie naśladować Jezusa Chrystusa bardziej z bliska i współpracować z Nim w budowaniu Królestwa.

“Nasze życie, jako uczniów Chrystusa, jest łaską Ojca, który nas konsekruje przez dar swego Ducha i posyła, abyśmy byli apostołami młodzieży... Posłannictwo apostolskie, wspólnota braterska i pełnienie rad ewangelicznych są nieodłącznymi elementami naszej konsekracji, przeżywanymi w jednym i tym samym nurcie miłości Boga i braci” (Konst. 3).

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
Wizyty
Download
2009
VERBALE DELL`ATTO DI FONDAZIONE
Dane | 14-01-2009 łowo kluczowe | RMG
40046