Kim jesteśmy

Logo

LOGO DYREKCJI GENERALNEJ DZIEŁ KSIĘDZA BOSKO

KSIĄDZ BOSKO I SALEZJANIE W DRODZE Z MŁODZIEŻĄ NA ŚWIECIE

LOGO

Główna idea: Ksiądz Bosko i Salezjanie w drodze z Młodzieżą na świecie.


Download

Opis elementów

LOGOTYP Salezjanów Księdza Bosko składa się graficznie z nakładających się na siebie piktogramów: w tle stylizowana litera “S” (salezjanie) zarysowuje się w negatywie wewnątrz kuli, prawie że globie ziemskim, ograniczonym od prawej i lewej strony dwoma figurami pagórków/wydm, zrealizowanymi przy ułożeniu Pantone 1485 (CMYK: 0,27,54,0). W prawej części globu, na przełomie ścieżki w kształcie litery “S” i wydm, pojawia się drugi obraz: strzałka, skierowana w górę, usadowiona na trzech prostopadłych nogach, na szczycie których trzy wypełnione kule odzwierciedlają stylizowany obraz trzech osób; pierwsza, umieszczona w środku i najwyższa, znajduje się na szczycie strzałki, dwie pozostałe po bokach, prawie że pozostają w uścisku z figurą centralną. Trzy stylizowane osoby, strzałka skierowana ku górze – są także wizualnym przedstawieniem typowego domu, z opadającym dachem (ramiona) i filarami go podtrzymującymi (ciała trzech osób).

W przypadku realizacji w kolorach – logotyp jest monochromiczny, CIEPŁA CZERWIEŃ (Pantone 1797 C / CMYK: 6,100,82,0).

 

Inspiracja

Głównymi źródłami inspiracji dla tych elementów są artykuły: 7, 21 i 38-40 Konstytucji SDB.

a) Ksiądz Bosko naszym wzorem
„Bóg dał nam Księdza Bosko jako ojca i nauczyciela. Poznajemy go i naśladujemy, podziwiamy w nim wspaniałą zgodność natury i łaski. Będąc w pełni człowiekiem, bogaty w cnoty swego narodu, był otwarty na rzeczywistości ziemskie; będąc w pełni mężem Bożym, ubogacony darami Ducha Świętego, żył tak "jakby widział niewidzialnego". Te dwa aspekty złączyły się w jeden silnie zespolony program życia: służba młodzieży. Realizował go ze stanowczością i wytrwałością i stałością wśród przeszkód i trudów, z wrażliwością wielkodusznego serca. "Nie uczynił kroku, nie wypowiedział słowa, nie przyłożył ręki do żadnego dzieła, które by nie miało na celu zbawienia młodzieży… Istotnie, nie troszczył się o nic innego, jak tylko o dobro dusz" (K 21).

b) Obecność wśród młodzieży znaczona Rozumem, Religią i Dobrocią:
"Dla wypełnienia naszej posługi wychowawczej i duszpasterskiej Ksiądz Bosko przekazał nam System prewencyjny. System ten opiera się całkowicie na rozumie, religii i dobroci": odwołuje się nie do przymusu, ale do zasobów inteligencji i pragnienia Boga, jakie każdy człowiek nosi w głębi swej istoty. Zespala on w jednym i niepowtarzalnym doświadczeniu życia wychowawców i wychowanków w klimacie rodziny, zaufania i dialogu. Naśladując cierpliwość samego Boga, nawiązujemy kontakt z młodzieżą na takim stopniu, na jakim znajduje się rozwój jej wolności. Towarzyszymy jej, aby dojrzewały w niej mocne przekonania i aby stopniowo stawała się bardziej odpowiedzialna w delikatnym procesie wzrostu jej człowieczeństwa w wierze (K 38).

c) Dynamiczna droga, która promuje protagonizm młodzieży:
"Praktyka Systemu prewencyjnego wymaga od nas zasadniczej postawy: życzliwości i chęci kontaktu z młodymi. ‘ Tu z wami czuję się dobrze. Moje życie, to właśnie przebywanie wśród was’. Jesteśmy po bratersku obecni wśród młodzieży, w sposób aktywny i przyjacielski, co sprzyja każdej jej inicjatywie, by wzrastała w dobrem, i co ją zachęca, by wyzwalała się z wszelkiej niewoli, by zło nie zapanowało nad jej niestałością. Taka obecność pozwala nam dogłębnie poznać świat młodych i solidaryzować się ze wszystkimi autentycznymi aspektami jej dynamizmu" (K 39).

d) Dom, w którym można się spotkać, wychowywać i ewangelizować:
"Ksiądz Bosko przeżył znamienne doświadczenie duszpasterskie w swoim pierwszym Oratorium. Było ono dla chłopców domem, który przygarnia; parafią, która ewangelizuje; szkołą, która przygotowuje do życia i podwórkiem, gdzie spotykają się przyjaciele i żyje się radośnie" (K 40).

e) Dynamizm charyzmatu salezjańskigo w świecie i w historii:
"Nasze powołanie wymaga, abyśmy byli ściśle zespoleni ze światem i jego historią. Otwarci na kultury krajów, w których pracujemy, staramy się je zrozumieć i przyjąć ich wartości, by wcielać w nie orędzie Ewangelii. Potrzeby młodzieży i środowisk ludowych, chęć działania w jedności z Kościołem i w jego imieniu pobudzają i ukierunkowują nasze duszpasterskie działanie na przyjście bardziej sprawiedliwego i bardziej braterskiego świata w Chrystusie" (K 7).

Tutto il testo (it): Scarica il file

Rok
Zdjęcie
Tytuł i Treści
Wizyty
Download
2009
Logo per la stampa (senza scritta di sotto)
Dane | 18-01-2009 łowo kluczowe | RMG
40175
2009
LOGO PER 150º ANNIVERSARIO
Dane | 14-01-2009 łowo kluczowe | RMG
40383