Kim jesteśmy

Wybór

POSŁANI DO MŁODZIEŻY

NAJUBOŻSZA MŁODZIEŻ W SPOŁECZEŃSTWIE

Dlaczego oddaliśmy nasze życie i nasze działanie na służbę młodzieży?

Czujemy się wezwni do pójścia śladami naszego założyciela. „Bóg wskazał Ks. Bosko chłopców, szczególnie tych najuboższych, jako pierwszych i głównych odbiorców jego posłannictwa”.

Wierzymy, że to posłanie do młodzieży posiada ogromne znaczenie: “Młodzież bowiem jest w takim wieku, w którym podejmuje się zasadnicze decyzje życiowe, przygotowujące przyszłość społeczeństwa”.

Jesteśmy przekonani, że wybranie przez nas najuboższej młodzieży jest imperatywem kategorycznym. Jest ona najbardziej nieszczęśliwa, ulegająca różnym uwarunkowaniom, najbardziej bezbronna i często wystawiana na wielkie niebezpieczeństwa, które czynią ją bardzo łatwo “ofiarą niesprawiedliwości”.
“Za przykładem Księdza Bosko potwierdzamy konieczność zajęcia się przede wszystkim ‘młodzieżą biedną, opuszczaoną i zagrożoną’, która odczuwa szczególną potrzebę miłości i ewangelizacji i dlatego pracujemy zwłaszcza w środowiskach najuboższych”.

“Naśladując zapobiegliwość Księdza Bosko, zwracamy się do nich, aby ich przygotować do zajęcia w sposób godny należnego im miejsca w społeczeństwie i Kościele oraz do uświadomienia im ich własnej roli w perspektywie chrześcijańskiego przeobrażania życia społecznego”. (Por. Konst. 26-27)